Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

of 18 /18
Marijke van Vijfeijken iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN OMGAAN MET VERSCHILLEN MET INZET VAN ICT CONFERENTIE 25 FEBRUARI 2016 VERSTERKING SAMENWERKING LERARENOPLEIDINGEN EN SCHOLEN

Embed Size (px)

Transcript of Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Page 1: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Marijke van VijfeijkeniXperium/Centre of Expertise Leren met ictKenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN

OMGAAN MET VERSCHILLEN MET INZET VAN ICT

CONFERENTIE 25 FEBRUARI 2016

VERSTERKING SAMENWERKING LERARENOPLEIDINGEN EN SCHOLEN

Page 2: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

OPBOUW

• Voorstellen

• De leergemeenschappen Omgaan met verschillen met behulp van ict van Alliantie

• Mondial College

• De (tussen) tijdse opbrengsten

• Hoe nu verder?

Page 3: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Zelfregulatiedeterminatiemomenten

Werken in niveaugroepen

Bewustwording & Draagvlak/individuele devices

Motivatie iPad

Gedifferentieerd onderwijsaanbod voor vwo lln in gemengde brugklassen

Page 4: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Figuur 1.1 - Inschatting bijdragen aan persoonlijk professionele ontwikkeling (N=33)

Page 5: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Wat doet dit met de motivatie van de

leerlingen?

Biedt het meer mogelijkheden voor

differentiatie?

PRAKTIJKVRAAG MONDIAL COLLEGE

Page 6: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

DE LEERGEMEENSCHAP

4 leraren (aardrijksunde, geschiedenis, natuurkunde en Duits)

OnderzoekscoördinatorSchoolleiderLerarenopleider ILSOnderzoeker iXperium/Centre of Expertise leren met ict

Page 7: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

WERKWIJZE LEERGEMEENSCHAP

• Maandelijks overleg• Onderzoeksmatig en opbrengstgericht• Iedere leraar ontwerpt en evalueert een ict-rijk

leerarrangement • Critical friends• Uitwisselen van ervaring, kennis • en brainstormen• Google Drive• Overkoepelend onderzoek

Page 8: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

TUSSENTIJDSE OPBRENGSTEN

• Producten: doordachte ict-rijke leerarrangementen

• Persoonlijke professionalisering: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen; competenties om te leren en innoveren; opvattingen en visie over gebruik van ict voor rechtdoen aan verschillen; motivatie om meer met ict te werken

• Organisatiecontext: Vormgeving leergemeenschap &input voor verdere vormgeving iPadscholing leraren

Page 9: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

VOORBEELD: VIDEO ALS VOORBEREIDING OP PRACTICUM NATUURKUNDE

Veel tijd verloren aan instructie over het aansluiten van voedingskastjes en meetapparatuur

Door middel van video-instructie en controlevragen zijn leerlingen beter voorbereid op het practicum

Page 10: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

ONTWERP

• Het materiaal moet voor de leerlingen herkenbaar zijn

• Niet langer dan 5-7 minuten

• Stem/taalgebruik van leraar herkenbaar

• Controlevragen die voor 80% goed moeten worden beantwoord anders geen toegang tot practicum

Page 11: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

LET’S TRY IT!

Page 12: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

PRAKTIJKONDERZOEK LERAAR

Observatie

Interview leerlingen

Interview stagiaires, TOA en collega

Analyse verslagen

Leerlingen positief

Kwaliteit verslagen niet beter

Minder vragen bij practicum, leerlingen sneller aan de slag

Page 13: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

HET OVERKOEPELEND ONDERZOEK

• In hoeverre zijn de vier ICT-rijke leerarrangementen van invloed op de motivatie van de leerlingen?

• Hebben de docenten door de inzet van de vier ICT-rijke leerarrangementen meer mogelijkheden om te differentiëren?

Page 14: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

METHODIEK

• Learning report leerlingen

• Vragenlijst voor leerlingen

• Model voor motivatie: ASCR-model van Keller • Interview met leraar

• Analyse per leerarrangement

Page 15: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen
Page 16: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

WAAR STAAN WE NU?

• De leerarrangementen zijn geëvalueerd en er is gerapporteerd

• Overkoepelend onderzoek loopt nog

• Plannen voor tweede cyclus

Page 17: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

NIEUWE CYCLUS: VERBETERPUNTEN

• Meer samen ontwerpen

• Meer inhoudelijk praten over wat gepersonaliseerd leren/recht doen aan verschillen moet of kan zijn

• Gezamenlijk uitgangspunten formuleren voor te ontwikkelen leerarrangementen

• Regelmatig terugkoppeling op team/sectieniveau• Ieder ontwerpt voor eigen vak een lessenserie en zorgt

voor draagvlak• Leerlingen betrekken bij ontwerpproces

Page 18: Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

TIPS?

• Hoe het team betrekken bij de leergemeenschap?

• Welke rol kan de leergemeenschap spelen in de ontwikkeling van een onderwijsaanbod voor gepersonaliseerd leren?