Gastcollege Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

of 49 /49
Geweldig onderwijs met ict: Meer doen met ICTOlaf de Groot @olafiolio

Embed Size (px)

description

College over meer doen met ICT in het onderwijs. Over meerwaarde van ICT. Over onderzoek naar effecten van ICT in het onderwijs. Vier in balans.

Transcript of Gastcollege Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

2. 1 op 3 ouders weet niet wat hun kind voor de kost doet. Waar leiden we kinderen voor op? UI Designer - Social Media Manager Data scientist - Java ontwikkelaarSub-editor - Front-end Developer Functioneel applicatiebeheerder Implementatie engineer Test coordinator - Software architect Game artist - Informatiemanager Integration specialistLinkedIn onderzoek 2013 3. GENERATION ... 4. GENERATION HD* 5. Wat denk jij? 6. VIER in balans! 7. VIER in balans?Onderwijsgedreven innovatie Techniekgedreven innovatie 8. Onderwijsgedreven innovatieTechniekgedreven innovatie 9. Bron: http://www.kennisnet.nl/onderzoek/vier-in-balans-monitor/ 10. Verder in balans! 11. Mits Goed ontwikkeld leermateriaal Gericht ingezet Gedoseerd gebruikt 12. expectations Big Data GamificationAdaptieve leersystemen 3D-printingHype Cycle voor Nederlands onderwijsWearables Non-formele leeromgevingen Learning analyticsInternet der dingenBYOD StrategieDo-It-YourselfAffective ComputingSociaal leerplatform E-Portfolios Tablets Wifi Digitaal LeermateriaalSchool App StoreMobiel leren Cloud ComputingOnderwijs tabletQuantified selfSeptember 2013Technology Trigger Peak of Trough of Disillusionment Inflated ExpectationsSlope of EnlightenmentPlateau of Productivitytime Years to mainstream adoption:less than 2 years2 to 5 years5 to 10 yearsmore than 10 yearsobsolete before plateau 13. expectations Big DataGoed ontwikkeld leermateriaalGamificationAdaptieve leersystemen 3D-printingWearables Non-formele leeromgevingen Learning analyticsInternet der dingenBYOD StrategieDo-It-YourselfAffective ComputingSociaal leerplatform E-Portfolios Tablets Wifi Digitaal LeermateriaalSchool App StoreMobiel leren Cloud ComputingOnderwijs tabletQuantified selfSeptember 2013Technology Trigger Peak of Trough of Disillusionment Inflated ExpectationsSlope of EnlightenmentPlateau of Productivitytime Years to mainstream adoption:less than 2 years2 to 5 years5 to 10 yearsmore than 10 yearsobsolete before plateau 14. Goed ontwikkeld leermateriaal? 15. Methodes doen hun best 16. Khan het ook om de school (methode) heen? 17. Ook Nederlands (startups) 18. ook data terugAuteurUitgeverDistributeurdigitaalSchoolLeerling 19. Definitie van Learning AnalyticsLearning Analytics is de verzamelnaam voor het proberen te ontdekken van trends en patronen door educatieve data, of big data (grote hoeveelheden aan data over studenten), te analyseren met als doel om een doelmatiger leersysteem te kunnen ontwikkelen. Learning Analytics komt in de praktijk neer op het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van dataover leerlingen en hun context. 20. Gerichte inzet van ICT 21. Is kennisoverdracht de belangrijkste taak? 22. Vaardigheden voor de 21e eeuwDe zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken 2. probleemoplossend vermogen 3. ict geletterdheid 4. creativiteit 5. kritisch denken 6. communiceren 7. sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Studie Universiteit Twente. 23. Expliciet maken van deze skills!? Analyse van te gebruiken materiaal Onderzoek checken Lessen verrijken 24. Praktische tools (kleurensysteem) 25. Betere balans in aandacht en inzet van capactiteit 26. Check onderzoekBron: kennisnet onderzoek 27. Blooms ontleding van het leerproces creren hoge cognitieve belastingevalueren analyseren toepassenlage cognitieve belastingbegrijpen onthouden 28. Bloom voor Nederlands Taxonomie van Bloom Voor Nederlands naar hoog cognitieve belastingCRERENVi d eo b ew er ki n g Beel d en co m b i n er en t o t v i d eo o m sp eci f i ek e i n h o u d w eer t e g ev enEVALUATIE Web l o gManier om mening over te dragen aan breder (online) publiekANALYSEMindmapsoftware door patronen weer te geven wordt het probleem vereenvoudigd en worden patronen en verbanden in zichtelijk gemaaktTOEPASSENWerken met webquests Online manier om verdieping op huidige kennis te verkrijgenBEGRIJPEN Infographic-software Eigen kennis visueel inzichtelijk makenONTHOUDEN Overhoor software door herhaling informatie onthouden, met een adaptief vermogen om de moeilijkheid aan te passen aan het niveau van de leerling 29. Je tijd beter besteden (flipping) 30. Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij klassikale kennisoverdracht (deels) wordt vervangen door videos, en eventuele andere vormen van instructie, die online worden aangeboden. Leerlingen dienen deze buiten de reguliere lessen te bekijken in de plaats van huiswerk. De hierdoor vrijgekomen klassikale tijd wordt gebruikt voor het maken van opdrachten, het geven van aanvullende instructie en bijvoorbeeld het begeleiden van projecten. 31. FLIPPING THE CLASSROOM IS GN WONDERMIDDEL! 32. Flipping the Classroom kan helpen bij: Gedifferentieerd onderwijs;Onderwijs op eigen tempo en tijdstip;Klassikaal onderwijs waarin het werken aan opdrachten, projecten en samenwerking centraal staat.Maar het werkt alleen indien er een goed didactisch model aan ten grondslag ligt: leerlingen wegsturen om een filmpje te kijken in plaats van huiswerk is niet genoeg. 33. Leraar 3.0 of 2020? 34. Bronnen met uitlegfilmpjes.De digitale docent: www.dedigitaledocent.net Spellingjuf: www.spellingjuf.nl Snapput: www.snapput.nlNog meer: http://flipdeklas.wikispaces.com/Bronnen+voor+video%27s 35. Onderzoek relevant voor de praktijk Leesmotivatie dyslectische leerlingen neemt toe met KurzweilDigitale mindmaps leiden tot meer ordening, dieper leren, meer motivatieBeter schrijven met een hulpmiddel dat teksten ordent (outline tool) 36. Webquests stimuleren cognitieve vaardigheden van een hogere ordeVideovoorbeelden waarin een model een leertaak voordoet, zijn effectief om kennis en vaardigheden aan te lerenLeerlingen kunnen de informatie die ze vinden op internet niet kritisch beoordelen 37. Hogere-orde vaardigheden kunnen het beste worden onderwezen in de context van een vakinhoud, met realistische opdrachtenMet simulaties kunnen leerlingen onderzoekend leren en zo actief en diep kennis construeren Docenten zijn vaardig in het vinden en zorgvuldig evalueren van de waarde van informatie, maar brengen dat niet over op de leerlingen. 38. Ik ga investeren, maar..levert het tijdwinst op?realiseert het onze ambitie?wat weten we erover uit onderzoek?kan ik het met collegas delen? 39. Tijd vrijmaken voor wat dan? 40. Nu de gedachten ordenenUrsus Wehrli 41. Echte productie adaptieve middelen moet nog op gang komen!Intussen is er erg veel mogelijk!De leraargestuurde les wordt geautomatiseerdKies voor wat bewezen werktDank u!www.kennisnet.nl