Verbintenissenrecht - 02.Rechtssubjecten

of 47 /47
DE (HOOFDROL)SPELERS Verbintenissenrecht in stukken

Embed Size (px)

description

DUTCH Inhoud: Enkele basisideeën over (verbintenissen) recht. In deze de rechtssubjecten als spelers in het juridische universum. Eigenlijk gewoon natuurlijke personen en rechtspersonen, met vooral - omdat het anders heel simpel zou zijn - wat stof tot nadenken over begrippen die het recht NIET definieert zoals: "mens" en "leven". Opmerkingen, vragen, suggesties, verbeteringen, ...? Geef ze aub door. Ze zijn zeer welkom. Achtergrond/reden: De presentaties zijn gemaakt om een student recht te helpen bij het beklimmen van de opleidingscurve die soms als heel steil wordt ervaren. Enige info: De ideëen, interpretaties, voorstellingswijze, etc. in de presentatie zijn de mijne en niet die van enige eerdere, huidige of toekomstige opdrachtgever. De ideëen, interpretaties, voorstellingswijze, etc. in de presentatie zijn geen advies. Enige gebruik dat ervan zou worden gemaakt, is op risico van de gebruiker. Mochten er intellectuele rechten in deze presentatie verwerkt zijn, dan is dit te goeder trouw gebeurd, vnl; onder de excepties van onderwijs en citaat. Mocht een rechtenhouder daar (toch) aanstoot aan nemen, dan is die verzocht om contact op te nemen, zodat aan een (eventuele) inbreuk verholpen kan worden.

Transcript of Verbintenissenrecht - 02.Rechtssubjecten

  • 1. DE (HOOFDROL)SPELERS Verbintenissenrecht in stukken

2. TERMINOLOGIE 3. RECHTSSUBJECT Een speler in de rechtsorde. Zelfstandig drager van rechten en plichten. Basis-rechtssubject: natuurlijk persoon mens, individu Afgeleide rechtssubjecten: rechtspersoon juridische fictie: vermogen of groepering 4. SYNONIEMEN Rechtssubject Algemene term cf. taalkunde subject of onderwerp van de zin/actie Persoon Meestal focus op individuen, natuurlijke personen Rechtspersoon Zo goed als altijd focus op juridische fictie 5. KARAKTERISTIEK Drager van rechten en plichten kunnen zijn Termen Rechtspersoonlijkheid Juridische persoonlijkheid Rechtssubjectiviteit Nogal sterk gelinkt aan vermogen Vermogen is de verzameling van alle rechten van een rechtssubject. (actief) Rechtssubject staat met zijn vermogen in voor nakoming van zijn verbintenissen. (passief) Algemene regel: een rechtssubject heeft n vermogen. Maar: Staat? Overheidsinstanties? vandaar fictie Termen die zelden worden gebruikt, maar soms passender zou zijn 6. ONDERSCHEIDEN VAN BEKWAAMHEID Drager van rechten en plichten kunnen zijn Rechtspersoonlijkheid Drager van rechten en plichten zijn Rechtssubjecten in regel rechtsbekwaam, maar Rechtsbekwaamheid Rechten kunnen uitoefenen, plichten kunnen aangaan Rechtsbekwamen in regel handelingsbekwaam, maar Handelingsbekwaamheid 7. NATUURLIJKE PERSOON 8. RECHTSUBJECT: MENS Wat is een mens ? 9. WOLFSKINDEREN Nell (1994) 10. SLAVEN Amistad (1997) 11. IN VITRO 12. MUTANTEN MET NORMAAL UITERLIJK X-Men 13. MUTANTEN MET (AB)NORMAAL UITERLIJK X-Men 14. IMPLANTATEN NIET LEVENSAFHANKELIJK I, Robot (2004) 15. IMPLANTATEN - LEVENSAFHANKELIJK Wikipedia 16. KLOON Georges Lucas 17. HERSENEN IN ROBOT Robocop (1987) 18. DIGITALE GEEST Tron (1982) 19. VIRTUELE AI CONCUBINE Her (2013) 20. FYSIEKE AI CONCUBINE The Outer Limits (1998) 21. KORTSLUITING ROBOT MET ATTITUDE Short Circuit (1986 1988) 22. ROBOT MET EMOTIES Bicentennial Man (1999) 23. ROBOT MET I, Robot (2004) 24. ALIENS DIE STERK OP MENSEN LIJKEN My stephmother is an alien (1988) 25. ALIENS DIE WAT OP MENSEN LIJKEN Star Trek 26. ALIENS DIE MENSELIJKE VORM AANNEMEN Star Trek 27. ALIENS DIE MENSEN OVERNEMEN Cocoon (1985) 28. RECHTSPERSOONLIJKHEID tijdens menselijk leven Recht kijkt naar geneeskunde Van geboorte Levend en levensvatbaar Met sommige retroactieve werking (tot verwekking) Tot overlijden 29. LEVEND EN LEVENSVATBAAR 30. LEVEND EN LEVENSVATBAAR 31. TIME OF DEATH abcnews.go.com 32. CATATONISCH Awakenings (1990) 33. COMA www.telegraph.co.uk 34. HERSENDOOD 35. ZOMBIES World War Z (2013) 36. KUNSTMATIG HERLEVENDE DODEN Universal Soldier (1992) 37. DIGITALE GEEST Tron (1982) 38. CRYO-SLAAP Vanilla Sky (2001) 39. AFWEZIGHEID (>< OVERLIJDEN) H. Van Balen - Odysseus 40. GERECHTELIJKE VERKLARING VAN OVERLIJDEN 9 september 2001 41. BURGERLIJKE DOOD (GESCHIEDENIS) Straf (bijkomend) Verdeling nalatenschap, einde huwelijk, etc. Geen contracten, niet getuigen, etc. Kwalificatie geen rechtspersoonlijkheid (meer) ? geen rechtsbekwaamheid (meer) ? Afgeschaft in Grondwet (1831) 42. EIGEN DISCIPLINE(S): PERSONENRECHT Staat van de persoon 43. RECHTSPERSOON 44. RECHTSPERSOON (verzameling van) belangen erkend door het recht Juridische fictie Bestaat bij de gratie van het recht Legaliteitsbeginsel Formaliteiten Voor toekenning rechtspersoonlijkheid Voor beindiging van de rechtspersoon (ontbinding / vereffening) 45. LINK MET HET VERMOGEN Primair Doelgebonden Secundair Afgescheiden vermogen (van dat van de organen) Beperkte aansprakelijkheid (van de organen) 46. SPOOK ZONDER HANDEN Werkt per se door tussenkomst van mensen, de organen bestuurders (wettelijke) vertegenwoordigers aangestelden 47. EIGEN DISCIPLINE(S): RECHTSPERSONENRECHT Vennootschapsrecht (BVBA, NV, VOF,) Verenigingsrecht (vzw, private stichting, ) Administratief recht (overheden)