UvA ASW-alumni

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Alumni van de UvA-bachelor Algemene sociale wetenschappen over hun vervolg opleiding en carrière

Transcript of UvA ASW-alumni

 • 1Alumni van de bachelor Algemene sociale wetenschappenover hun vervolg opleiding en carrire

  Voorbeeld kop 123Nog ruimte voor een subkop 123

  aditionele informatie

  College Sociale Wetenschappen

  Algemene sociale wetenschappen

 • 2ColofonDe Carrirekrant is een uitgave vanUvA/College Sociale WetenschappenOpleiding Algemene sociale wetenschappen

  Concept & redactie: Reyna Veldhuis Eindredactie: Alexandra Paffen en Reyna VeldhuisTel: 20 525 5823E-mail: r.t.w.h.veldhuis@uva.nl Lay Out/vormgeving: Joos MooiCover foto: Jan Stammes Covermodellen: Suzanne Brinkman en Ludo GlimmerveenFotolocatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam Fotografie: Sander van der Beld, Mitchell de Best, Brandweer Flevoland, Frans Glimmerveen, Peter Jansen, Adam Nowek, Jelle Ruijterman, Floor Schuiling, Roland Strijder , Timon Schultz Drukwerk: Wilco - AmersfoortDrukwerkbegeleiding: AUP - Amsterdam

  College Sociale Wetenschappen/Algemene sociale wetenschappen (ASW)Website studiekeuze: http://www.uva.nl/bsc-asw

  Opleidingsdirecteur: Hylke de Vries E-mail: H.B.deVries@uva.nl Opleidingscordinator: Maarten RemijnE-mail: M.A.Remijn@uva.nlTel.: 020-525 1484 Studie adviseur/voorlichter: Alexandra PaffenE-mail: voorlichting-asw@uva.nl Tel.: 020 - 525 1480 Onderwijsbalie en Onderwijssecretariaat: Bushuis Kloveniersburgwal 48 1012 CX Amsterdam Tel 020 - 525 4002

  Studentenadministratie: Tel : 020 525 1480E-mail: asw@uva.nlWebsite: http://www.student.uva.nl/asw

  Bro

  n: h

  ttp

  ://p

  ersc

  om

  .so

  csci

  .uva

  .nl/

  Bushuis

 • 3Carrire na de

  bachelor?

  Een arbeidsmarkt-orintatie in de Bachelor fase is dat wel een logisch idee? Het lijkt een schier onmogelijke opgave: niet alleen omdat de opleiding Algemene sociale wetenschappen (ASW) in Amsterdam alleen een bachelor is en geen master heeft (en de master voor een aanzienlijk deel de arbeidsmarkt-perspectieven bepaalt), maar ook omdat de opleiding een enorm breed uitstroomprofiel heeft. Toch willen we graag laten zien waar deze opleiding toe kan leiden. Omdat wij als bacheloropleiding de master als eerste carrirestap zien, hebben we in deze uitgave ook gekozen voor twee bijdragen van alumni die momenteel een selectieve researchmaster doen.Afgelopen jaar vond de visitatie (een vijfjaarlijkse evaluatie die alle opleidingen ondergaan) van ASW plaats, en daarvoor was het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de arbeidsmarktsituatie van onze afgestudeerden. Een eerste stap daarin was het in kaart brengen van alle gekozen masters van de alumni. Dat bleken er meer dan 40 te zijn! Niet alleen de visitatiecommissie was hier verheugd over, ook wij zagen dit als een teken dat onze studenten op zeer verschillende gebieden inzetbaar zijn en in de diverse masteropleidingen hun mannetje staan. Elke master biedt ook weer eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en dat maakt het geven van een overzicht van de

  arbeidsmarktperspectieven er niet eenvoudiger op. De Bachelor ASW bestaat sinds 2003, wat betekent dat we pas sinds enkele jaren gebruik kunnen maken van de ervaringen van onze alumni. In de komende jaren gaan we de database van afgestudeerden uitbreiden, maar voorlopig is het op dat vlak nog enigszins pionieren.

  Wat kunnen we wel zeggen over de arbeidsmarkt? Uit de verschillende verhalen van afgestudeerden blijkt dat interdisciplinariteit als onderscheidend aspect wordt gezien in hun werkzaamheden. Het ASW mantra dat maatschappelijke vraagstukken zich niet laten vangen door disciplines wordt overtuigend uiteengezet door alumni. Niet alleen optreden als een soort kennismakelaar, maar ook begrip kunnen opbrengen voor verschillende perspectieven op en belangen bij een project zijn uitermate relevante eigenschappen voor werkgevers. En daarmee dragen onze alumni als werknemer vaak een uniek steentje bij op de arbeidsmarkt, zoals ook blijkt uit de verschillende bijdragen in deze krant.Een ander kenmerkend en relevant ASW aspect is het vinden van je eigen academische pad en loopbaan. Je hebt bij ASW veel vrijheid om je eigen studietraject te bepalen maar jij bent verantwoordelijk voor alle keuzes met betrekking tot domein, Master Aansluit Programma en de diverse vakken daarbinnen. Die verantwoordelijkheid (en keuzemogelijkheid) kunnen je helpen en soms bepalend zijn bij het vormgeven van je beroepsmatige carrire.Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

  Hylke de Vries, Opleidingsdirecteur Algemene sociale wetenschappen

  Hylke de Vries

  Bro

  n: F

  oto

  arch

  ief

  ASW

 • 4meer tot leven te brengen. Met collegas hebben we, volgens mij best verdienstelijk, veel gepuzzeld om meer theoretische of traditionele werken te verbinden met actuele sociale vraagstakken. Hoe leerzaam de tijd bij ASW ook was, al vroeg begon het knagen. Was ik niet vooral bezig met academische vingeroefeningen in de ivoren toren der wetenschap? En wat was mijn recht van spreken om daarin les te geven? Na anderhalf jaar werk aan de UvA kreeg ik de kans een traineeship te beginnen bij de ontwikkelingsorganisatie ICS. Deze organisatie werkt aan de ontwikkeling van sociaal gedreven ondernemingen in Oost-Afrika en Zuid-Oost Azi. Enerzijds vond ik hier precies wat ik aan de UvA miste: een werksituatie die werd gedicteerd door de praktische realiteit van concrete projecten en sociale doelstellingen. Maar ook hier begon er al snel iets te knagen: bij het werken binnen de praktische projectlogica bleef er meestal maar weinig tijd over om langer stil te staan bij achterliggende thematiek of meer fundamentele vragen over de activiteiten. Dit gevoel werd versterkt door de grote afstand (letterlijk en figuurlijk) tot mijn werkveld: heel mooi om veel te mogen reizen, maar wat had ik nu uiteindelijk geleerd over veeteelt bij de Maasai?

  PromovendusSinds september 2012 werk ik in een nieuwe positie waarin ik vooralsnog een goede balans vind tussen maatschappelijke relevantie en ruimte voor academische reflectie. Als promovendus aan de Vrije Universiteit zet ik momenteel een onderzoek op naar veranderingen in de langdurige ouderenzorg en wat deze betekenen voor hoe we deze zorg in onze samenleving organiseren. Alles wijst erop dat mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor het regelen van zorg en ondersteuning op hun oude dag. Dit vraagt ook een nieuwe, meer faciliterende rol van zorgprofessionals; in plaats van zelf zorg verlenen, wordt het steeds meer hun taak om mensen met een zorgvraag in staat te stellen om, ondersteund door hun sociale netwerk, zelfstandig te functioneren en hun leven naar eigen wens invulling te geven. De komende jaren op wil ik mij richten op

  Aan het einde van mijn bacheloropleiding informeerden mijn scriptiebegeleiders of ik niet een onderzoeksmaster wilde gaan doen. Zeker niet, dacht ik toen. Niets voor mij; ik wilde praktisch bezig zijn. Achteraf was hun suggestie zo gek nog niet: viereneenhalf jaar later begon ik alsnog een baan als onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Desalniettemin heb ik in de tussentijd vaak getwijfeld waar mijn hart lag: rechtstreeks werken aan maatschappelijke vraagstukken, of langer stilstaan bij de (onderzoeks)vragen die achter deze vraagstukken schuilen?Na het behalen van mijn masterbul kreeg ik de kans om als docent bij mijn oude bacheloropleiding Algemene sociale wetenschappen(ASW) aan de slag te gaan. Een mooie kans om me eindelijk echt te verdiepen in de literatuur die ik als student voorbij had zien komen; bij grondigere lezing kwamen de bestudeerde denkers een stuk meer tot leven dan voorheen. Naast deze prettige inhaalslag, vond ik het in mijn periode bij ASW vooral ook een uitdaging om voor studenten de stof

  Naam: Ludo Glimmerveen Studie: Bachelor Algemene sociale wetenschappen (voorheen Gedrag & Samenleving) Specialisatie: Domein: Zorg & gezondheidAfgestudeerd: 2008 Master: Arbeid, zorg en welzijn - Beleid en interventies (Universiteit van Utrecht) 2009Huidig beroep: Promovendus/docent Organisatie van Zorg (Vrije Universiteit)

  De juiste balansLudo Glimmerveen

 • 5hoe deze ingrijpende verandering in de praktijk vorm krijgt en wat dit betekent voor het functioneren van zorgorganisaties.

  Een breed perspectiefDe bachelor opleiding Algemene sociale wetenschappen heeft me geholpen om niet vanuit vaste denkkaders naar maatschappelijke vraagstukken te kijken, maar vanuit een breed perspectief te kiezen welke benadering het meeste hout snijdt. De grote nadruk op academisch schrijven en argumenteren zie ik als een belangrijk fundament voor het helder kunnen structureren en formuleren van mijn gedachten. Ik heb gelukkig een waardevolle combinatie gevonden in de meer fundamentele onderwerpen die in mijn bachelor behandeld werden en de vaak beleidsgerichte toepassing hiervan tijdens mijn master. Hoewel ik vooral een kwalitatieve orintatie heb in mijn werk, had ik graag meer kwantitatieve onderzoeksmethoden willen toepassen tijdens mijn opleiding. In methodologievakken kwam dit zeker terug, dus heb ik die kans gehad maar helaas heb ik de vrijheid kunnen nemen om nooit een kwantitatieve onderzoeksstrategie tijdens leeronderzoeken in de praktijk te brengen

  Naar buitenAan studenten wil ik vooral meegegeven dat er buiten de universiteit minstens zoveel te leren valt als er binnen. Hoewel dit niets afdoet aan de waarde van goed academisch onderwijs, helpen ook bestuurservaring, vrijwilligerswerk, een inhoudelijke bijbaan en andere zinnige activiteiten om te ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. De ervaringen die je met deze bezigheden opdoet, geven je de kans om je hier verder in te ontwikkelen en dat is minstens zo belangrijk als een academische kwalificatie.

  http://www.fsw.vu.nlhttp://www.ics.nl