UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE lib.ugent.be › fulltxt › RUG01 ›...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE lib.ugent.be › fulltxt › RUG01 ›...

 • UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

  Academiejaar 2012-2013

  EQUINE MULTINODULAIRE PULMONAIRE FIBROSE

  door

  Nikki PIJNENBURG

  Promotor: Dierenarts K. Verryken

  Co-promotor: Prof. dr. P. Deprez

  Casus in het kader

  van de Masterproef

 • VRIJWARINGSCLAUSULE

  Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of

  volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk

  uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden.

  Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor

  enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig

  vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef.

 • UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

  Academiejaar 2012-2013

  EQUINE MULTINODULAIRE PULMONAIRE FIBROSE

  door

  Nikki PIJNENBURG

  Promotor: Dierenarts K. Verryken

  Co-promotor: Prof. dr. P. Deprez

  Casus in het kader

  van de Masterproef

 • VOORWOORD

  Graag wil ik mijn promotor, dierenarts Kirsten Verryken, bedanken voor haar goede adviezen, nuttige

  verbeteringen en haar flexibiliteit tijdens het afronden van deze masterproef. Ook wil ik de vakgroep

  Interne geneeskunde en klinische biologie van de grote huisdieren van de faculteit diergeneeskunde

  in Merelbeke bedanken voor het ter beschikking stellen van de informatie over de patiënten die in

  deze masterproef besproken worden. Als laatste gaat mijn dank uit naar de vakgroep Medische

  beeldvorming van de huisdieren en orthopedie van de kleine huisdieren voor het beschikbaar stellen

  van de radiografische opnames.

 • INHOUDSOPGAVE

  VOORWOORD

  INHOUDSOPGAVE

  SAMENVATTING ............................................................................................................................1

  INLEIDING ........................................................................................................................................2

  LITERATUURSTUDIE.....................................................................................................................3

  1. ETIOLOGIE ..............................................................................................................................3

  2. PATHOGENESE ......................................................................................................................3

  3. EPIDEMIOLOGIE ....................................................................................................................4

  2.1. PREVALENTIE..................................................................................................................4

  3.2. LEEFTIJD EN RAS ...........................................................................................................4

  4. KLINISCHE SYMPTOMEN .....................................................................................................5

  5. DIAGNOSE...............................................................................................................................5

  5.1. RADIOGRAFIE EN ECHOGRAFIE .................................................................................6

  5.2. TRANSENDOSCOPISCH TRACHEAAL ASPIRAAT EN BRONCHO-ALVEOLAIRE

  LAVAGE ....................................................................................................................................6

  5.2.1. Transendoscopisch tracheaal aspiraat ...........................................................6

  5.2.2. Broncho-alveolaire lavage .................................................................................6

  5.3. LONGBIOPSIE ..................................................................................................................7

  6. AUTOPSIE ...............................................................................................................................8

  6.1. MACROSCOPISCHE BEVINDINGEN ............................................................................8

  6.2. HISTOPATHOLOGIE ..................................................................................................... 10

  7. PROGNOSE EN BEHANDELING ....................................................................................... 10

  CASUSBESPREKING .................................................................................................................. 11

  DISCUSSIE .................................................................................................................................... 21

  REFERENTIELIJST ...................................................................................................................... 23

  Bijlage I: Overzichtstabel met het signalement, de klinische symptomen, behandeling en

  diagnose van besproken casuïstieken over EMPF. .................................................................... 26

 • SAMENVATTING

  Equine multinodulaire pulmonaire fibrose (EMPF) is een interstitiële longaandoening die niet vaak

  voorkomt bij paarden. De oorzaken van interstitiële longaandoeningen zijn zeer gevarieerd en moeilijk

  te definiëren vanwege het typisch chronische karakter van de aandoeningen. Pulmonaire fibrose is

  een ernstige en vaak progressieve conditie van de long die kan leiden tot prestatieklachten en zelfs tot

  volledige aftakeling van het dier. Een infectie met EHV-5 zou een mogelijke rol spelen in de

  pathogenese van deze aandoening. Deze bestaat uit twee fases: een intitiële exsudatieve fase en een

  daaropvolgende proliferatieve fase die leidt tot de uiteindelijke pulmonaire fibrose.

  Er zijn reeds 37 gevallen van EMPF beschreven en allemaal worden zij geassocieerd met een infectie

  met EHV-5. Dit gammaherpesvirus komt wijdverspreid voor over de hele wereld.

  De klinische symptomen die vaak in verband gebracht worden met EMPF zijn gewichtsverlies,

  anorexie, koorts, lethargie, tachycardie, ademhalingsproblemen (tachypnee, hoesten) en

  prestatieklachten. Bloedonderzoek toont aan dat er een chronische ontsteking aanwezig is.

  Het is moeilijk om ante-mortem een definitieve diagnose te stellen. Er kan een vermoedelijke diagnose

  gesteld worden aan de hand van de klinische symptomen en de bevindingen op radiografisch

  onderzoek, transendoscopisch tracheaal aspiraat, broncho-alveolaire lavage en eventuele

  longbiopten. Een definitieve diagnose voor EMPF wordt meestal post-mortem gesteld na autopsie op

  basis van macroscopische en histopathologische bevindingen.

  De ziekte kent een slechte prognose, maar er kan verbetering en zelfs volledig herstel optreden van

  de algemene conditie na een symptomatische en/of antivirale behandeling.

  In de afgelopen drie jaar zijn er op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent drie

  paarden aangeboden met atypische symptomen zoals anorexie, koorts, lethargie, dyspnee en in één

  van de gevallen bloederige neusvloei, welke in deze casus zullen worden besproken. Met behulp van

  radio- en echografische onderzoeken, transendoscopisch tracheaal aspiraten, broncho-alveolaire

  lavages en een longbiopsie werden vermoedens van EMPF gewekt. Bij twee paarden werd een

  behandeling met corticosteroïden, ontstekingsremmers en bronchodilatoren ingesteld, maar

  uiteindelijk zijn ook deze gevallen geëuthanaseerd. De vermoedens van EMPF werden bevestigd door

  histopathologisch onderzoek van het longweefsel na autopsie van de dieren. Bij twee van de drie

  gevallen is tevens een infectie met EHV-5 bevestigd.

  EMPF is een ziekte die nog niet volledig is opgeklaard. Er is verder onderzoek nodig om de exacte

  pathogenese en de rol van EHV-5 in deze ziekte te achterhalen.

  Keywords: Behandeling - Diagnose - EHV-5 - Multinodulaire pulmonaire fibrose - Paard

 • 2

  INLEIDING

  Interstitiële longaandoeningen komen weinig voor bij paarden. Pulmonaire fibrose is een ernstige en

  vaak progressieve conditie van de long die kan leiden tot prestatieklachten en zelfs tot volledige

  aftakeling van het dier. Er zijn ten minste vier soorten interstitiële pneumonie beschreven bij paarden

  die gepaard gaan met pulmonaire fibrose: idiopathische of interstitiële eosinofiele pneumonie, silicaat

  pneumoconiose, idiopathische granulomateuze pneumonie en equine multinodulaire pulmonaire

  fibrose. De oorzaak van deze aandoeningen is niet altijd duidelijk, maar in sommige gevallen kan een

  infectieuze, toxische of neoplastische oorzaak worden geïdentificeerd of komen deze pathologieën

  voor in associatie met een systemische aandoening (Dunkel, 2012).

  Equine multinodulaire pulmonaire fibrose (EMPF) wordt voor het eerst benoemd door Williams et al. in

  2007. Hiervoor werd deze aandoening ondergebracht bij de overige drie vormen van interstitiële

  pneumonie. EMPF kan nu onderscheiden worden van deze longaandoeningen door de aanwezigheid

  van karakteristieke his