UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 DEEL 1 ... deel 1... 1 UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 DEEL 1...

Click here to load reader

 • date post

  21-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 DEEL 1 ... deel 1... 1 UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 DEEL 1...

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  1

  UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5

  DEEL 1

  Opgave 1

  a. Noem enkele redenen om begrote kosten en opbrengsten te budgetteren.

  1. Er is een toetsing mogelijk tussen de begrote uitgaven/ontvangsten

  en de werkelijke uitgaven en ontvangsten.

  2. Het al dan niet behalen van de doelen kan worden bekeken.

  3. De directie en de verantwoordelijke managers gaan akkoord met de

  plannen en daarmee zijn ze taakstellend.

  4. Door te denken over de kosten en opbrengsten worden managers

  veel bewuster en is er communicatie over de activiteiten tussen de

  verschillende verantwoordelijke managers.

  5. De tarieven kunnen worden berekend.

  6. Knelpunten worden zichtbaar.

  7. Door de begroting kan de onderneming beschikken over:

  i. een liquiditeitsbegroting

  ii. een resultatenbegroting

  iii. een geprognotiseerde balans

  b. Wat is het grote verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een begrote

  resultatenrekening?

  De liquiditeitsbegroting heeft betrekking op uitgaven en ontvangsten in een

  periode.

  De begrote resultatenrekening heeft betrekking op de kosten en opbrengsten

  die op deze periode betrekking hebben.

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  2

  Opgave 2

  De activiteiten met betrekking tot de leasemachine blijven bij deze opdracht buiten

  beschouwing.

  a. Maak de liquiditeitsbegroting voor het tweede kwartaal.

  Ontvangsten vanwege verkopen handelsgoederen

  Kwartaal 4 (2017) 460.000€

  Kwartaal 1 600.000€

  Kwartaal 2 780.000€

  Kwartaal 3 760.000€

  Kwartaal 4 420.000€

  Verkopen excl. 21% ob

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  3

   d

  e ve

  rk o

  p en

  v in

  d en

  v o

  o r

  9 0

  % o

  p r

  ek e

  n in

  g p

  la at

  s. H

  et r

  es ta

  n t

  w o

  rd t

  co n

  ta n

  t af

  ge re

  ke n

  d

   d

  e kr

  ed ie

  tt er

  m ijn

  v an

  d e

  d eb

  it eu

  re n

  is 1

  ½ m

  aa n

  d

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  4

  Ontvangsten vanwege de verkopen:

  april mei juni

  Ontvangsten verkopen € 249.260 € 281.930 € 314.600

  Uitgaven vanwege inkopen handelsgoederen

  Kwartaal 4 (2017) 342.000€

  Kwartaal 1 468.000€

  Kwartaal 2 450.000€

  Kwartaal 3 252.000€

  Kwartaal 4 342.000€

  Inkopen excl. 21% ob

   de inkopen vinden uitsluitend op rekening plaats

   de krediettermijn van de inkoopcrediteuren is 2 maanden

  januari februari maart april mei juni

  € 156.000 € 156.000 € 156.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

  januari februari maart april mei juni juli augustus

  € 156.000 € 156.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

  € 32.760 € 32.760 € 31.500

  € 188.760 € 188.760 € 181.500Uitgaven incl btw

  Uitgaven exclusief btw

  Kwartaal I Kwartaal II

  € 468.000 € 450.000

  Crediteuren per 1-7

  Inkopen op rekening

  Btw 21%

  april mei juni

  Uitgave vanwege inkopen € 188.760 € 188.760 € 181.500

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  5

  Uitgaven vanwege constante verkoopkosten

  april mei juni

  Constante verkoopkosten 18.800€ 18.800€ 18.800€

  Afschrijvingen 13.800€ 13.800€ 13.800€

  Maandelijkse kosten 5.000€ 5.000€ 5.000€

  Btw 21% 1.050€ 1.050€ 1.050€

  Uitgave 6.050€ 6.050€ 6.050€

  Uitgaven vanwege constante verkoopkosten

  Uitgaven vanwege variabele verkoopkosten

  maart april mei juni

  Omzet 200.000€ 260.000€ 260.000€ 260.000€

  Variabele verkoopkosten 3% 6.000€ 7.800€ 7.800€ 7.800€

  Btw 21% 1.260€ 1.638€ 1.638€ 1.638€

  Inclusief btw 7.260€ 9.438€ 9.438€ 9.438€

  Betaling variabele verkoopkosten 7.260€ 9.438€ 9.438€ 9.438€

  Uitgaven vanwege variabele verkoopkosten

  Crediteur 1-7-2018

  De uitgave van de verzekeringspremie

  Deze uitgave is in februari gedaan dus heeft geen effect op de uitgaven in het

  tweede kwartaal

  Aflossing en interestkosten

  De aflossing van € 5.000 vindt plaats op 1 juni 2018. Dit dus een uitgave in het

  tweede kwartaal. De interestkosten worden achteraf betaald, dus op de

  betaling op 1 juni 2018 betreffende de maanden maart, april en mei heeft deze

  aflossing nog geen effect. De lening is € 150.000 tegen 6%. De betaling in juni

  vanwege interest is dus:

  € 150.000 × 6 × 3

  1.200 = € 2.250

  De uitgave betreffende aflossing en interest is dus:

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  6

  april mei juni

  Interest 2.250€

  Aflossing 5.000€

  7.250€

  Uitgaven vanwege aflossing en interest hypotheeklening

  Uitgaven met betrekking tot de inkomstenbelasting

  april mei juni

  Uitgave 1.400€ 1.400€ 1.400€

  Uitbetaling vakantiegeld

  In mei 2018 wordt het vakantiegeld uitbetaald. Het vakantiegeld is:

  € 18.000 × 8% × 12 = € 17.280.

  Van dit bedrag wordt 55% in mei aan de medewerkers uitbetaald en 45% als

  loonheffing in juni.

  Uitbetaling in mei

  55% × € 17.280 = € 9.504

  Afdragen aan de fiscus in juni

  45% × € 17.280 = € 7.776

  Verder zal de werkgever in juni 20% over het vakantiegeld als sociale lasten

  moeten afdragen aan de fiscus.

  20% × € 17.280 = € 3.456

  april mei juni

  Uitbetaling medewerkers 9.504€

  Loonheffing 7.776€

  Sociale lasten 3.456€

  -€ 9.504€ 11.232€

  Uitgaven vanwege vakantiegeld

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  7

  Uitbetaling lonen en loonheffing

  maart april mei juni

  Loon 18.000€ 18.000€ 18.000€ 18.000€

  Ingehouden loonheffing 35% 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€

  Uitbetaling loon 11.700€ 11.700€ 11.700€ 11.700€

  Loonheffing 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€

  Uitbetaling loonheffing 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€

  Uitgaven vanwege lonen en loonheffing

  Betaling van de sociale lasten werkgever

  maart april mei juni

  Loon 18.000€ 18.000€ 18.000€ 18.000€

  Sociale lasten 20% 3.600€ 3.600€ 3.600€ 3.600€

  Betaling 3.600€ 3.600€ 3.600€ 3.600€

  Uitgaven vanwege sociale lasten

  Ontvangsten omzetbelasting

  In mei wordt een bedrag van € 26.050 ontvangen vanwege omzetbelasting.

  april mei juni

  Teruggave 26.050€

  Ontvangsten vanwege omzetbelasting

 • MBA MODULE FINANCIERING UITWERKINGEN OPGAVEN

  versie 3.0 - september 2018

  deBestSiteStory.nl M 06 24 14 46 79 | E info@debestsitestory.nl | W www.aunikom.nl

  8

  Liquiditeitsbegroting tweede kwartaal 2018

  april mei juni totaal

  Ontvangsten

  Verkopen 249.260€ 281.930€ 314.600€ 845.790€

  Omzetbelasting 26.050€ 26.050€

  Totaal ontvangsten 249.260€ 307.980€ 314.600€ 871.840€

  Uitgaven

  Inkopen 188.760€ 188.760€ 181.500€ 559.020€

  Constante kosten 6.050€ 6.050€ 6.050€ 18.150€

  Variabele verkoopkosten 7.260€ 9.438€ 9.438€ 26.136€

  Interest 2.250€