Uitvoeringsprogramma 2020...Omgevingswet 9 Projecten in 2020 Screening vergunningen op Zeer...

of 13 /13
Uitvoeringsprogramma 2020 Team Vergunningverlening & Handhaving januari 2020

Embed Size (px)

Transcript of Uitvoeringsprogramma 2020...Omgevingswet 9 Projecten in 2020 Screening vergunningen op Zeer...

 • Uitvoeringsprogramma 2020

  Team Vergunningverlening & Handhaving

  januari 2020

 • Teammanager

  Team V&H

  Ondersteuning

  Vergunningverlening Handhaving

  Advies plannen/watertoets Beleid

  Voldoende

  Administratief CoördinatieJuridisch

  Schoon Veilig

  Advies en Uitvoeringsbeleid

  1

 • ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving' zijn belangrijke instrumenten om het watersysteem op orde te houden en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

  2

 • Verdeling van de formatie

  2,0

  6,0

  3,8

  2,0

  0,9

  1,2

  Verdeling fte team V&H

  Veilig (keringen)

  Voldoende (aan- en afvoer)

  Schoon (waterkwaliteit)

  Overig (klachten, crisismanagement,vaarwegbeheer)

  Advies plannen/watertoets

  Uitvoeringsbeleid

  3

 • 1,27

  1,45

  0,09

  1,25

  0,47

  0,22

  0,11

  0,10

  1,23

  0,31

  0,45

  Inzet fte toezicht & Handhaving per doelgroep

  Formatie

  Beperkte inzet op oppervlaktewateronttrekkingen, lozingen recreatievaart, bronneringen en IBA’s.

  1,3

  1,5

  2,12,0

  Veilig (keringen) Voldoende (aan- en afvoer) Schoon (waterkwaliteit) Overig (klachten,crisismanagement,

  vaarwegbeheer)

  Fte per thema Toezicht & Handhaving

  4

 • € 94.000 € 91.000

  Opruimkosten calamiteit, helicopter, inhuur

  Laboratoriumkosten

  BESCHIKBARE MIDDELEN

  0,7

  4,4

  1,6

  Veilig (keringen) Voldoende (aan- en afvoer) Schoon (waterkwaliteit)

  Fte per thema Vergunningverlening

  0,9

  1,2

  Advies plannen/watertoets Uitvoeringsbeleid

  Fte's Advies en Uitvoeringsbeleid

  5

 • ADVISERING: de aantallen

  ❖ ……

  0 0 0 0 0 04

  24

  292

  139

  94

  Adviezen indirecte lozingen Projectplannen Beoordeelde stukkenwatertoets

  Waarvan aantal nieuweplannen

  Nieuwe plannen gestart alsdigitale watertoets

  Wateradvies verstrekken

  Aantal adviezen

  2020 2019

  6

 • VERGUNNINGVERLENING: de aantallen

  ❖ ………

  0 0 0 0 0 0 0

  450

  6

  3726

  8574

  VerleendeWaterwetvergunningen

  IngetrokkenWatervergunningen

  MeldingenActiviteitenbesluit

  Meldingen Besluit lozingbuiten inrichtingen

  Meldingen BesluitBodemkwaliteit

  Ingetrokken bbk-meldingen

  MeldingenGrondwateronttrekkingen

  Aantal afgehandelde vergunningen, meldingen

  2020 2019

  7

 • 100%

  100%

  1%

  14%

  100%

  16%

  29%

  16%

  0%

  16%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Watersysteem (najaarsschouw)

  RWZI's H&A

  Oppervlaktewateronttrekkingen

  Loonwerkers

  Keringen (voorjaarsschouw)

  Industrie directe lozers

  Grondwateronttrekkingen

  Glastuinbouwbedrijven

  Dierhouderijbedrijven

  Besluit bodemkwaliteit

  Akkerbouwbedrijven

  % gepland om te controleren - % werkelijk gecontroleerd

  1.500

  1.350

  567

  170

  45

  72

  45

  17

  13

  TOEZICHT & HANDHAVING: de aantallen

  Aantal activiteiten/inrichtingen:

  Schouwtraject:

  Akkerbouwbedrijven: Dierhouderijen: Deze categorie bedrijven wordt ca. 1x per 5 jaar bezocht.Grond-/oppervlaktewateronttrekking:

  511 km

  4.000 km

  8

 • Projecten agrarisch toezicht

  Calamiteiten

  In totaal voor DAW: ca. 130 adviesbezoeken. 25 wasplaatsen (afspraak NOOOT) bemonsteren en onderzoeken op gewasbeschermingsmiddelen.

  We verwachten in 2020: circa 700 vkm’s (vragen, klachten en meldingen).

  9

 • Omgevingswet

  9

  Projecten in 2020

  ➢ Screening vergunningen op Zeer Zorgwekkende Stoffen➢Modernisering schouwkaarten➢Actualisatie Handhavingsnota➢Opstellen vergunningenbeleid

  ➢VTH-kwaliteitscriteria

  ❑ Strategische personeelsplanning (SPP).

  ❑ Omgevingstafel: samenwerken met gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, GGD, Veiligheidsregio, RUD

  en ODG.

  ❑ Waterschapsverordening: opstellen algemene regels, toepasbare vragen.

  ❑ Betrokken bij Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO):

  inrichten vragenbomen, werkingsgebieden, data op orde.

 • Informatie en communicatie

  We gaan samenwerken met

  10

  ✓ Bijeenkomst ‘Gebiedsgericht toezicht Zeven Blokken’.

  ✓ DAW.

  ✓ Agrarische Nieuwsbrief.

  ✓ PFAS-waterbodemkwaliteitskaart: Veldpost, Nieuwe Oogst.

  ✓ Interne en externe bijeenkomsten Omgevingswet.