Modernisering Secundair Onderwijs

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modernisering Secundair Onderwijs

 • Modernisering Secundair Onderwijs

  Wat verandert er?

  Kabinet van Vlaams Minister van Onderwijs en Viceminister-president

  Hilde Crevits

 • Drie conceptnotas

  Eerste graad SO

  Tweede en derde graad SO

  Bestuurlijke schaalvergroting

 • Waarom? Het goede koesteren, versterken waar nodig!

  te veel uitstroom van jongeren zonder kwalificatie

  te veel richtingen bieden niet wat ze beloven

  te veel zittenblijvers

  te grote invloed socio-economische achtergrond leerlingen

  eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) worden onvoldoende

  bereikt in bepaalde richtingen

  ook resultaat sterkst presterende leerlingen daalt

 • Masterplan 71 maatregelen

  Meerderheid maatregelen al in uitvoering

  M-decreet

  Duaal leren

  Actieplan schooluitval

  STEM-actieplan

  Screening studierichtingen

  Krijtlijnen leerlingenbegeleiding

  Columbus orintatieproef

  Modernisering SO = laatste cruciale puzzelstukken

 • Doel?

  Zoveel mogelijk jongeren voor zoveel mogelijk sleutelcompetenties een zo hoog mogelijk

  niveau laten halen zodat elke jongere op zijn niveau uitgedaagd wordt.

  M.a.w. het best mogelijke onderwijs

  voor lke leerling op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden!

 • Hoe?

  Verhogen kleuterparticipatie

  Versterken overgang basis-secundair

  Versterken algemene vorming eerste graad

  Versterken orinterende functie eerste graad

  Helder landschap studierichtingen tweede en derde graad

  Rationeel en transparant

  Studiedomeinen en finaliteiten

 • Kleuteronderwijs

  Verhogen kleuterparticipatie

  150 euro voor 3-jarige kleuter bij inschrijving

  +150 euro indien 150 halve dagen aanwezig en ingeschreven in 2e kleuterklas

  Minimum aanwezigheid van 250 halve dagen (i.p.v. 220) voor overgang naar LO

  2014-2015 2 jaar 97,9%

  3 jaar 98,5%

  4 jaar 98,6%

  5 jaar 98,7%

  98,6%

 • KLEUTER

  1ste Kleuterklas

  Participatietoeslag

  Inschrijving 1K

  150 euro

  150 halve dagen

  Inschrijving 2K

  150 euro

  ------------------

  300 euro

  3e Kleuterklas

  Minimum

  aanwezigheden

  250/320 i.p.v. 220

  halve dagen

  Overzicht nieuwe maatregelen

 • Lager Onderwijs

  Versterken van overgang basis naar secundair

  Proeftuinen differentiatie/remediring in 5e en 6e leerjaar

  Leergebied-experts & leermeesters voor FR, T&W en Muzische Vorming

  Moderne vreemde talen (FR, ENG, DU): initiatie mogelijk vanaf 1ste, taalles vanaf 3e

  Gevalideerde toets in 6e leerjaar als onderdeel van kwaliteitszorg school

  Betere informatiedoorstroom lager secundair

  Volwaardig getuigschrift B-stroom

 • KLEUTER LAGER

  1ste Kleuterklas

  Participatietoeslag

  Inschrijving 1K

  150 euro

  150 halve dagen

  Inschrijving 2K

  150 euro

  ------------------

  300 euro

  6e

  Gevalideerde proeven elke ll.

  Versterken

  informatiedoorstroom

  Basis Secundair

  5e en 6e

  Proeftuinen differentiatie i.f.v.

  remediring ET

  3e Kleuterklas

  Minimum

  aanwezigheden

  250/320 i.p.v. 220

  halve dagen

  Leergebied-experts

  & Leermeesters

  LO, GOD, W&T, FR, MV

  Vanaf 1ste taalinitiatie

  Vanaf 3e taalles

  FR, ENG, DU

  Getuigschrift B-stroom

  Overzicht nieuwe maatregelen

 • verkennen, versterken en verdiepen

  uitbreidingsdoelen

  (zoveel mogelijk leerlingen)

  minimumdoelen = eindtermen

  (grote meerderheid)

  basisgeletterdheid

  (elke leerling)

  keuze-

  gedeelte

  algemene

  vorming

  Eerste graad secundair:verkennen, verdiepen of versterken

  1 A&B 2A 2B

  5u7u

  (5u + 2u)12u

  27u

  +1u

  25u

  +4u

  20u

 • Eerste graad secundair:versterken, verdiepen, verkennen

  ALGEMENE VORMING VERSTERKEN

  Kwantitatief

  +1u = 25u in 2A , +4u = 20u in 2B

  remediring mogelijk in keuzegedeelte 1 en 2

  Kwalitatief

  Basisgeletterdheid = ondergrens voor Wiskunde, Nederlands, digitale en financile gelett.

  Actualisatie eindtermen o.b.v. eindtermendebat

  Gezamenlijke uitbreidingsdoelen onderling afgestemd door onderwijsverstrekkers

  ! Nederlands Vlaams parlement

 • VERRIJKEND EN ORIENTEREND KEUZEGEDEELTE 1ste leerjaar

  5u differentiatie voortbouwend op basisvorming

  Differentiatie-pakketten: zowel remedirend als uitdagendzowel remedirend als uitdagendzowel remedirend als uitdagendzowel remedirend als uitdagend

  8 mogelijkheden: technologietechnologietechnologietechnologie, wisk/wet, kunst, economie,

  Nederlands, moderne vreemde talen (Frans en Engels), klassieke

  talen en sociale sociale sociale sociale vormingvormingvormingvorming

  Ook bij verplichte remediring, steeds een deel eigen keuzesteeds een deel eigen keuzesteeds een deel eigen keuzesteeds een deel eigen keuze

  Eerste graad secundair:versterken, verdiepen, verkennen

 • VERRIJKEND EN ORIENTEREND KEUZEGEDEELTE 2de leerjaar

  2A 2A 2A 2A ---- 7u 7u 7u 7u differentiatiedifferentiatiedifferentiatiedifferentiatie

  5u basisoptie cf. infra

  2u verkennen, verdiepen of versterken

  2B 2B 2B 2B ---- 12u 12u 12u 12u differentiatiedifferentiatiedifferentiatiedifferentiatie

  BASISOPTIE IN TWEEDE JAAR

  Groep leervakken

  curriculumdossiers

  5u binnen keuzegedeelte 2e jaar

  Masterplan: screenen, reduceren, inhoud actualiseren

  Voorstel door onderwijsverstrekkers aan VR

  Afgestemd op matrix

  B-stroom: beroepenveld > basisoptie

  Eerste graad secundair:versterken, verdiepen, verkennen

 • VERRIJKEND EN ORIENTEREND KEUZEGEDEELTE 2de leerjaar (2)

  B-STROOM MET SCHAKELOPTIE

  1B > 1A

  2B > 2A of 3e jaar A-stroom

  => Uitdagende doelstellingen B=> Uitdagende doelstellingen B=> Uitdagende doelstellingen B=> Uitdagende doelstellingen B----stroom = basisniveau Astroom = basisniveau Astroom = basisniveau Astroom = basisniveau A----stroomstroomstroomstroom

  Eerste graad secundair:versterken, verdiepen, verkennen

 • KLEUTER LAGER SECUNDAIR

  1e GRAAD

  1ste Kleuterklas

  Participatietoeslag

  Inschrijving 1K

  150 euro

  150 halve dagen

  Inschrijving 2K

  150 euro

  ------------------

  300 euro

  6e

  Gevalideerde proeven elke ll.

  ALGEMENE VORMING

  1A&B = 27u

  2A + 1u = 25u

  2B + 4u = 20u

  3 niveaus:

  -basisgeletterdheid

  -eindtermen

  -uitbreidingsdoelen (NL)

  Versterken

  informatiedoorstroom

  Basis Secundair

  5e en 6e

  Proeftuinen differentiatie i.f.v.

  remediring ET

  KEUZEGEDEELTE

  8 mogelijkheden

  sociale vorming

  1A&B = 5u

  2A = 7u

  5u basisoptie +

  2u differentiatie

  2B = 12u i.p.v. 16u

  (verplichte) remediering

  vanaf 1ste

  3e Kleuterklas

  Minimum

  aanwezigheden

  250/320 i.p.v. 220

  halve dagen

  Leergebied-experts

  & Leermeesters

  LO, GOD, W&T, FR, MV

  Vanaf 1ste taalinitiatie

  Vanaf 3e taalles

  FR, ENG, DU

  Getuigschrift B-stroom

  Overzicht nieuwe maatregelen

 • Attestering

  VAN 1E NAAR 2E JAAR

  A-attest al dan niet met verplichte remediring

  Slechts uitzonderlijk C-attest

  Niet voldoende informatie => beslissing uitstellen: uitgestelde

  proef, vakantietaak,

  VAN 2E NAAR 3E JAAR

  Attest en advies

  ZITTENBLIJVEN

 • Matrix 2e en 3e graad

  Uitgangspunten en principes

  Horizontale studiedomeinen en verticale finaliteiten

  Transparant aanbod

  Rationeel aanbod

  Breed programmeerbare richtingen

  Oog voor uniciteit

 • Matrix

  Studiedomeinen: driedubbel vertrekpunt

  1. Reductie van huidige studiegebieden naar inhoudelijk

  coherente studiedomeinen

  2. Koppeling van studiedomeinen aan organisatie van hoger

  onderwijs

  3. Afstemming met belangstellingsgebieden van CLB voor

  orintatie en studiekeuzebegeleiding

 • Matrix

  Studiedomeinen

  1. Spectrum aan studierichtingen in 2de en 3de graad

  2. Transparant en rationeel aanbod

  3. Rationalisatie van aanbod op basis van

  Screening van studiegebieden

  Uitrol Vlaamse kwalificatiestructuur

  Opleidingsaanbod hoger onderwijs

 • Matrix

  Rationalisatie van studie-aanbod

  1. Herclustering van studiegebieden en studierichtingen

  2. Inhoudelijke actualisering en versterking van studierichtingen

  3. Herpositionering van studierichtingen naar finaliteit

  4. Schrappen van studierichtingen

 • Matrix

  Finaliteit

  1. Doorstroomfinaliteit

  Doorstroom naar academische en professionele bachelor

  Eindtermen en specifieke eindtermen

  2. Dubbele finaliteit

  Doorstroom naar (gerichte) professionele bachelor en HBO5 +

  arbeidsmarkt

  Eindtermen, specifieke eindtermen en beroepskwalificaties

 • Matrix

  Finaliteit (2)

  3. Arbeidsmarktfinaliteit gewoon SO

  Doorstroom naar HBO5 en arbeidsmarkt

  Eindtermen en beroepskwalificaties

  4. Arbeidsmarktfinaliteit BuSO OV3

  Doorstroom naar arbeidsmarkt

  Instroom in gewoon onderwijs

  Ontwikkelingsdoelen en beroepskwalificaties

 • 2e en 3e graad secundairstudiedomein en finaliteit

  Reductie van 30 studiegebieden naar 8 studiedomeinen

  ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT P