Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie bachelor januari 2011

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  83
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie bachelor januari 2011

1. Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie Vergelijking van percepties van universiteitsraadsleden over medezeggenschap voor 1997 en daarna Presentatie door Janine van Harsselaar-Timmer vrijdag 14 januari 2011 2. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 2 WELKOM HENK EN SABINE FAMILIE, VRIENDEN, BEKENDEN DR. HARRY DE BOER EN DR. HANS VOSSENSTEYN AFRONDING BACHELOROPDRACHT OPLEIDING BESTUURSKUNDE 3. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 3 INHOUD 1. Introductie 2. Methoden van onderzoek 3. Onderzoeksvragen 4. Theorien 5. Resultaten 6. Conclusie 7. Tot slot 8. Vragen 4. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 4 1. INTRODUCTIE A. WAAROM DIT ONDERWERP Medezeggenschap op 13 Nederlandse universiteiten voor en na de MUB - Hobbys/raadslid, kennismaking CHEPS B. WAAROM BELANGRIJK -1876 Wet op het Hooger Onderwijs -1960 Wet op het Wetenschappelijk onderwijs -1970 Wet Universitaire Bestuursorganisatie/WUB - 1981/1987 wijzigingen -1997 Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie/MUB - 2010 wijziging e.v. 5. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 5 1. INTRODUCTIE C. DOEL - Vergelijking periode voor 1997 en daarna - Beeld door de tijd van rol en functioneren universiteitsraad - Effect MUB op perceptie raadsleden over medezeggenschap D. VERGELIJKEND LONGITUDINAAL ONDERZOEK - Vergelijking gelijksoortig onderzoek1997 (WUB) en 2010 (MUB) - Universiteitsraadsleden van13 Nederlandse universiteiten 6. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 6 DEELNEMERS 7. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 7 2. METHODEN VAN ONDERZOEK A. LITERATUURSTUDIE - 2 onderzoeken uit1997 - Rapporten dr. H.F. de Boer - Overige informatie B. SCHRIFTELIJKE ENQUETE - 281 universiteitsraadsleden, 129 respondenten C.VERGELIJKING RESULTATEN1997 en 2010 - Analyse vragenlijsten - Vergelijken literatuur 8. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 8 3. ONDERZOEKSVRAGEN CENTRALE VRAAG Wat is het verschil tussen de positie van de universiteitsraad en de rolopvatting van de universiteitsraadsleden over medezeggenschap voor de invoering van de Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie van 1997 en daarna? 9. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 9 3. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe ziet de universitaire bestuursorganisatie eruit voor en na invoering van de MUB? 2. Wat is de formele functie en de rol van de universiteitsraad in de universitaire bestuursorganisatie voor en na de invoering van de MUB? 3. Wat is in 1997 en in 2010 de persoonlijke rolopvatting over medezeggenschap van universiteitsraadsleden en hoe vullen ze hun vertegenwoordigende rol in? 10. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 10 4. THEORIEN A. MEDEZEGGENSCHAP Het feitelijk waarmaken van het recht van medewerkers en studenten om invloed uit te oefenen. 11. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 11 4. THEORIEN Medezeggenschap -vervolg- - Jaren 60: roep om democratie - 1970 WUB: universiteitsraad = hoogste bestuursorgaan * indirecte, representatieve, democratie * meedenken, meepraten, meebeslissen Jaren 80: macht neemt af Jaren 90: NPM - 1997 MUB: universiteitsraad = adviesorgaan 12. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 12 4. THEORIEN B. LIBERALE THEORIE VAN DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE Relatie vertegenwoordigde / vertegenwoordiger Rolverwachting die kiezer heeft van vertegenwoordiger 1. Vertegenwoordiger is gevolmachtigde: eigen afgewogen oordeel 2. Vertegenwoordigen algemeen belang: belang hele universiteit behartigen 3. Vertegenwoordiger geniet vertrouwen in de rede en legt verantwoording af 13. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 13 4. THEORIEN C. ROLTHEORIE Theorien over stijl van representatie en rolopvatting Afspiegelingsmodel, Partijmodel,Rolmodel Rolmodel: relatie vertegenwoordiger / vertegenwoordigde - Focus van representatie: welk belang - Stijl van representatie: welke mening: *eigen mening: gemachtigde *mening achterban: lasthebber *afhankelijk soort probleem: politico 14. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 14 5. RESULTATEN -Ov1- Hoe ziet de universitaire bestuursorganisatie eruit voor en na invoering van de MUB? 15. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 15 Voor 1997 Na 1997 - Tot 1960 rijksuniversiteiten - CvB is bestuurs-/beheersorgaan - 1960 rechtspersoon: - UR is adviesorgaan en krijgt faculteiten/hoogleraren beslissen (on-)gedeelde structuur (25 leden) - 1970 WUB: UR en CvB - Raad van Toezicht belangrijkste bestuursorganen - UR: 40 leden - 1981 en 1986: * CvB machtiger * UR macht neemt af 16. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 16 5. RESULTATEN -Ov2- Wat is de formele functie en de rol van de universiteitsraad in de universitaire bestuursorganisatie voor en na de invoering van de MUB? 17. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 17 1970-1997: WUB Na 1997: MUB Iedereen kan vertegenwoordigers kiezen en gekozen worden. - Meedenken, meepraten - Meedenken en meepraten en meebeslissen - Beslissingsbevoegdheid over alles - Adviesraad: (on-)gevraagd - 1986: Hoofdlijnen beleid: - Bevorderen open(baar)heid en adviserende, controlerende onderling overleg stimulerende rol - Betrekken faculteitsraden en - Vaststellen begroting, plannen, eventuele commissies reglementen, instellen/beindigen - Instemmings-/adviesrecht opleidingen, voorzieningen diverse plannen, reglementen studenten etc. - 18. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 18 5. RESULTATEN -Ov3- Wat is in 1997 en in 2010 de persoonlijke rolopvatting over medezeggenschap van universiteitsraadsleden en hoe vullen ze hun vertegenwoordigende rol in? 19. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 19 1997 2010 Mening achterban is leidend - Normatief 37% 58% - Feitelijk 68% 50% Belang hele universiteit behartigen: normatief 80% 66% Perceptie raadsleden: studenten en personeel: - zijn niet/nauwelijks op de hoogte van de UR 63% 85% 20. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 20 ROL: INVLOED/MACHT Heeft de raad voldoende aandeel in de totstandkoming van het universitaire beleid? Is de raad voldoende in staat het college te controleren? 1997 2010 1997 2010 Ja 31 54 47 58 Neen 69 46 53 42 Totaal 100 N=124 100 N=125 100 N=124 100 N=125 Tabel 11: Aandeel universiteitsraad in twee belangrijke taken, 1997 en 2010 (in %) 21. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 21 6. CONCLUSIE Wat is het verschil tussen de positie van de universiteitsraad en de rolopvatting van de universiteitsraadsleden over medezeggenschap voor de invoering van de MUB van 1997 en daarna? 22. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 22 De positie van de universiteitsraad is veranderd Bevoegdheid: - van medebestuur naar medezeggenschap - van bestuursorgaan naar adviesraad De rolopvatting van raadsleden over medezeggenschap is veranderd Op 13 onderdelen een dalend of stijgend effect MUB lijkt verantwoordelijk voor effect Andere oorzaken niet uit te sluiten 23. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 23 7. TOT SLOT BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 24. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 24 8. VRAGEN HET WOORD IS AAN HARRY DE BOER HEEFT U VRAGEN? STEL ZE! 25. 14-01-2011MODERNISERING UNIVERSITAIRE BESTUURSORGANISATIE 25