Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar? Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop...

of 25 /25
Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar? Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop dit dient in te gaan

Embed Size (px)

Transcript of Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar? Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop...

 • Dia 1
 • Dia 2
 • Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar? Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop dit dient in te gaan
 • Dia 3
 • Ingangsdatum OP Artikel 18a, lid 4 1 0 de in de regeling genoemde ingangsdatum 2 0 doorwerken na geplande ingangsdatum: het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt Voor eindloon en middelloonregelingen: 3 0 en 4 0 ingeval de 100%-norm is bereikt, tenzij..... De werknemer nog geen 65 jaar is... Dan uitstel tot 65 jaar zonder verdere opbouw en oprenting 5 0. Ingeval wordt doorgewerkt en de 100%-norm nog niet is bereikt: uiterlijk op 70-jarige leeftijd
 • Dia 4
 • Ingangsdatum OP Artikel 18a, lid 5/6 Lid 5. Uitstellen mag indien wordt doorgewerkt, met oprenting en verdere opbouw tot de 100%- norm Eerder in laten gaan mag, maar moet met actuarile korting Je mag in afwijking van de feitelijke situatie: uitgaan van een pensioenopbouw van 2% per jaar op 60 jarige leeftijd (voorbeeld)
 • Dia 5
 • Gemitigeerde korting Werknemer (22 jaar) bouwt 40 maal 1,75 op. Ingangsdatum 62 jaar. Hij wil op zijn 58e stoppen Opbouw bedraagt dan 36 x 1,75% = 63%, welke 4 jaar actuarieel worden gekort [+ 39%] Gemitigeerd: Opbouw bedraagt 36 x 2% = 72% welke 2 jaar worden gekort [+ 60%] voorbeeld !
 • Dia 6
 • Lid 7: een ouderdomspensioen kan nooit hoger zijn dan 100% eindloon (het te vervangen inkomen) lid 9: Voor beschikbare premieregelingen vindt in afwijking van lid 4, ten 3 0 en 4 0 de toets aan de 100%- grens van lid 7 plaats op het tijdstip van ingang van het pensioen. Surplus boven 100% belasten tegen tabeltarief en minimaal laagste schijf inclusief premie. Bij emigratie daaraan voorafgaand 100% toetsen. Ingangsdatum OP bij beschikbare premieregelingen
 • Dia 7
 • 100%-toets bij beschikbare premie Het tijdstip van ingang van het pensioen is (18a, lid 9): lid 4, 1 0 de pensioendatum in de regeling, tenzij wordt vervroegd of uitgesteld lid 4, 2 0 uitstel kan alleen bij doorwerken lid 4, 5 0 daarna 100%-toets als wordt gestopt met werken en uiterlijk op 70 jaar, tenzij Artikel 18a, lid 5 wordt toegepast.
 • Dia 8
 • 100%-toets bij doorwerken in beschikbare premiestelsel Artikel 18a, lid 9 is een uitzondering op 100%- toets voor eindloon en middelloonregelingen Artikel 18a, lid 9 is een uitzondering op de 100%-toets van lid 7, maar niet op lid 5. Bij doorwerken + voortgezette premiestorting Doorlopende 100%-toets van lid 5! Reden: geen bovenmatige pensioenopbouw!
 • Dia 9
 • 100%-toets op de oorspronkelijke pensioeningangsdatum 55% vol 90% vol Doorwerken en premies blijven storten Doorlopende 100%-toets ? Ja
 • Dia 10
 • Voorkomen 100%-toets bij door- werken in beschikbare premiestelsel Voorkomen dat men in artikel 18a, lid 5 terecht komt. Dus geen premies meer storten na pensioeningangsdatum: lid 4, 1 0 de pensioendatum in de regeling, tenzij wordt vervroegd of uitgesteld lid 4, 2 0 uitstel kan alleen bij doorwerken lid 4, 5 0 daarna 100%-toets als wordt gestopt met werken en uiterlijk op 70 jaar.
 • Dia 11
 • Overbruggingspensioen TOP Artikel 18e, lid 1 Ter compensatie van het gemis aan: AOW-uitkering voor twee gehuwden (100%) Premieverschil voor en na 65 jaar Omwille van de uitvoerbaarheid gekozen voor tweemaal gehuwd en niet aangesloten bij de ingebouwde franchise (p. 19 AmvT) Versnelde opbouw in 10 jaar, met dien verstande dat TOP tijdsevenredig, direct voorafgaande aan de pensioeningangsdatum moet worden opgebouwd
 • Dia 12
 • Ingangsdatum TOP Artikel 18e, lid 2 Moment van ingang OP tot uiterlijk 65 jaar Voorzover het TOP eerder ingaat dan 60 jaar moet actuarieel worden gekort Mag gemitigeerd worden gekort Ingeval wordt doorgewerkt kan TOP worden gebruikt voor het optimaliseren van het TOP en daarna worden omgezet in verhoogd OP of NP tot 100%/70%
 • Dia 13
 • Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2 Halve TOP Melk
 • Dia 14
 • Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2 Halve TOP Doorwerken Melk
 • Dia 15
 • Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2 Doorwerken Maximale TOP Melk de witte motor
 • Dia 16
 • Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2 Maximale TOP Opvangbak voor ouderdomspensioen (100%) en nabestaandenpensioen (70%) maximaal Melk de witte motor
 • Dia 17
 • Relatie tussen pensioen en het moment waarop dit dient in te gaan Relatie tussen pensioen en de dienstbetrekking!
 • Dia 18
 • Wanneer mag men uitstellen / vervroegen? Pensioen is inkomensvervanging Onder een pensioenregeling wordt verstaan een regeling: die () ten doel heeft het treffen van: een levenslange inkomensvoorziening Pensioen voorziet in inkomen dat wegvalt voorzover men (gedeeltelijk) stopt met werken
 • Dia 19
 • Uitstellen naar een ongebruikelijk tijdstip (artikel 13a Wet LB) Uitstel naar een ongebruikelijk tijdstip is niet toegestaan, tenzij een bijkomstig deel. Pensioen is een inkomensvoorziening ter vervanging van het weggevallen inkomen Uitstel na de pensioeningangsdatum kan alleen voorzover er wordt doorgewerkt. Doorwerken in deeltijd. Dan ook alleen voor dat gedeelte uitstel mogelijk
 • Dia 20
 • Vervroegen voor de pensioeningangsdatum Pensioen is een inkomensvoorziening ter vervanging van het weggevallen inkomen Pensioenuitkeringen mogen eerder ingaan voorzover de dienstbetrekking daadwerkelijk is beindigd Bij in deeltijd gaan werken mag het pensioen ingaan voorzover de dienstbetrekking is beindigd
 • Dia 21
 • Samenloop pensioen en loon Pensioenregeling voorziet in OP op 60 jaar Werknemer besluit op 60 (op verzoek van de werkgever) door te werken. Pensioen gaat toch in op de pensioeningangsdatum van de regeling Hoofdregel van artikel 18a, lid 4, 1 0 Wet LB. Toegestane samenloop van pensioen en loon.
 • Dia 22
 • Samenloop pensioen en loon? Pensioenregeling voorziet in OP op 62 jaar Werknemer besluit op 60 pensioen in te laten gaan en toch door te werken. Formele benadering: Geen inkomensvervanging Geen toegestane samenloop van pensioen en loon
 • Dia 23
 • Samenloop pensioen en loon? Pensioenregeling voorziet in OP op 62 jaar Werknemer besluit op 55 pensioen in te laten gaan en toch door te werken. Formele benadering: Geen inkomensvervanging Geen toegestane samenloop van pensioen en loon
 • Dia 24
 • Conclusies: Er is een duidelijke relatie tussen het moment waarop het pensioen dient in te gaan en de dienstbetrekking Uitstel kan alleen voorzover er in de dienstbetrekking wordt doorgewerkt Vervroegen kan alleen voorzover de dienstbetrekking wordt beindigd
 • Dia 25
 • Nog vragen aan de inleider? Bedankt voor uw aandacht!
 • Dia 26