Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young...

of 23 /23
TUMOR-IMMUUN INTERACTIES BIJ MAMMACARCINOOM Iris Nederlof 21 November 2019

Embed Size (px)

Transcript of Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young...

Page 1: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR-IMMUUN INTERACTIES BIJMAMMACARCINOOM

Iris Nederlof

21 November 2019

Page 2: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR IMMUUN INTERACTIES (1)

Tumor immuun interactie: tussen tumor intrinsieke karakteristieken (genetische veranderingen) en de (lokale) immuun cellen.

Tumor als genetische ziekte:

- Oncogenen: activatie van genen

- Tumor suppressor genen (TSG): verlies/inactivatievan belangrijke genetische poortwachters

reguleren essentiële processen zoals celcyclus, apoptose, migratie, overleving

genetische veranderingen die tot ontregeling leiden → maligne transformatie

Source: Khan Acadamy

Page 3: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR IMMUUN INTERACTIES (2)

Ophoping van mutaties → meer genetische diversiteit, evolutionaire fitness

Genetische heterogeniteit in de tumorcellen

Genetische instabiliteit

Veranderingen over tijd, selectiedruk

Sun & Curtis 2018

Page 4: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

BORSTKANKER-ONCOGENEN EN TSG

Heterogeniteit binnen (primaire)

tumoren

Heterogeniteit in mutaties tussen

laesies

De Mattos-Arruda et al. 2019

Page 5: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR IMMUUN INTERACTIES (3)

Genetische diversiteit van een tumor → hoe verder een tumor cel afwijkt van de normale cel, hoe meer kans dat deze wordt herkend door het immuunsysteem

Source: khanacadamy.com

Niet-specifiek (innate)Specifiek (adaptive) | →

Page 6: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR-IMMUUN INTERACTIES

Angiogenese

Proliferatie

Invasie + metastasering

Immuno-editing

TumorImmuun-

systeem

Based on chapter 2, Hallmarks of Cancer, Weinberg and Hanahan, 2015.

Page 7: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

TUMOR-IMMUUN INTERACTIES

Immuno-editing

Eliminatie

Equilibrium

Escape

TumorImmuun-

systeem

Based on ‘The three Es of cancer immunoediting. Dunn et al. 2004’

Page 8: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

HERKENNING DOOR HET IMMUUNSYSTEEM

Innate voorbeeld

Genetische instabiliteit, ongeremde proliferatie, mechanische stress, hypoxie

→Stress in tumorcel

→Signalering naar omliggende cellen

→Danger associated molecularpatterns (DAMPs)

→Nieuwe DNA code

→ Transcriptie

→Presentatie op membraan

→Herkenning door T cel receptor

Adaptive voorbeeld

Adapted from acir.org nov 29, 2017

Page 9: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

NEO

AN

TIG

ENEN

Chabanon et al. 2016

Page 10: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

NEOANTIGENENCytotoxische T cellen: herkennen van specifiek antigen en destructie van cel

Door mutaties in tumor: ontstaan van nieuwe antigen (neoantigenen)

Herkenning van neoantigen kan leiden tot anti-tumor activiteit

Narang et al. 2019 Chen & Mellman 2015

Page 11: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

acir.org, august 9 2017

Weekly digest

TCR moet specifiek zijn voor

tumor

Problemen voor de TCR:

- ‘Bystander’ T cellen

(Scheper et al. 2018)

- ‘Exhausted’ T cellen

- Spatiele heterogeniteit

ofwel barrière

- Blokkade van de T cel

(checkpoints: PDL1/PD1,

presentatie door Marleen

Kok)

Page 12: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

PROJECT PHD

Link tussen genetische compositie van primaire borstkanker en infiltrerende immuun cellen

-Welke immuun cellen en in welke patronen bevinden immuun cellen zich in de tumor?

-Hebben primaire tumoren welke uiteindelijk metastaseren een specifiek immuun profiel?

- - Bv. een betere onderdrukking van of ontsnapping aan het immuunsysteem

-Hoe veranderen genetische kenmerken en immuun infiltratie tijdens ziekte progressie in patiënten?

Page 13: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

IMMUUN INFILTRAAT METEN

Paraffin tissue

DNA + RNA

Tissue Micro Array (n=254)

Whole Slides

- H&E (n=243)

- IHC (n=82)

DNA methylation (n=318)

RNA sequencing (n=257)

Assess immune infiltration

Primary breast tumors (n=548)

Compare methods

Infiltraat kan gemeten worden op veel verschillende manieren:

- H&E → Tumor Infiltrerende Lymphocyten (Salgado et al.

2015)

- Immunohistochemie (hele slide vs TMA?)

- Genexpressie patronen (signatures & deconvolutie)

- Methyleringsprofielen

Page 14: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

IMMUUN INFILTRAAT IN BORSTKANKER

Saltz et al. 2019

Page 15: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

IMMUUN INFILTRAAT IN BORSTKANKER

Page 16: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

VERSPREIDING VAN IMMUUNINFILTRAAT

H&E t i s s ue s e c t i on

Annot a t i on Tr a i ni ng mode l I nf i l t r a t i on

I nt r a t umor a l TI L

Adj a c e nt TI L

Tumor c e l l di s t r i but i on

% I nt r a t umor a l TI L

% St r oma l TI L

% TI L

I nt r a t umor a l TI L r a t i o

Adj a c e nt TI L r a t i o

Digital TIL in collaboration with

Siamak Hajizadeh, Yinyin Yuan

and Shan Raza (ICR)

Page 17: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

PATIËNTEN COHORTEN (1/2)

2412 patiënten (Young Boost Trial)

- Invasief mammacarcinoom

- Follow-up in studieverband

- HR+, TNBC, HER2+

- Follow-up +/- 8 jaar

- 160 patiënten→ afstandsmetastase

- Matched case-control studie

Primaire tumor

LR

Afstand metastase

Tijd

Pati

en

ten

Inclusie studie

Page 18: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

PATIËNTEN COHORTEN (2/2)

120 patiënten (TONIC primaire

tumoren studie)

- TNBC metastase

- Behandeld in studie verband met

immuuntherapie (Voorwerk et al.

2019)

- Retrospectief LR, primaire tumor OK,

biopt etc.

Primaire tumor

LR

Afstand metastase

Tijd

Pati

en

ten

Inclusie studie

Page 19: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

METHODOLOGIE

Patiënt #X

DNA + RNA

TCR(?)

H&E + IHC

Spatiele patronen

Multiplex technieken

(CyTOF & MIBI)

Klinische kenmerken

Page 20: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

MASS SPECTOMETRY IMAGING (CYTOF)

Ramaglia et al. 2019

Page 21: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

IMAGING CYTOF

Ijsselstein et al. 2019; 40 marker panel on tonsil.

Page 22: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

PERSPECTIEF

Sun & Curtis 2018

Immuno-editing

Veranderingen van tumorcellen en het immuun infiltraat in kaart brengen in dezelfde patiënt

Multiplex technieken om interessante markers op het spoor te komen

Immuun infiltraat → mogelijk nieuwe markers/compositie

Page 23: Tumor-immuun interacties bij mammacarcinoom€¦ · markers/compositie. BEDANKT Pathologen Young Boost & TONIC Malou Snijders Nicole Visser Joyce Sanders Hugo Horlings Jose van den

BEDANKTPathologen Young Boost & TONIC

Malou Snijders

Nicole Visser

Joyce Sanders

Hugo Horlings

Jose van den Berg

Hugo Horlings

Koen van de Vijver

Roberto Salgado

Marc van de Vijver

Klinisch team Young Boost

Sophie Bosma

Harry Bartelink

Klinisch team TONIC

Leonie Voorwerk

Marleen Kok

CyTOF LUMC

Marieke IIsselstein

Noel de Miranda

Labwerk Young Boost &TONIC

Michiel de Maaker