Total zero presentation_be_nl

download Total zero presentation_be_nl

of 12

Embed Size (px)

description

Met het Total Zero programma garandeert DPD dat elk pakket verzonden via zijn netwerk CO2-neutraal zal zijn, en dit zonder extra kosten voor de klant.

Transcript of Total zero presentation_be_nl

 • Total ZeroCO -neutrale pakjesverzending zonder extra CO2-neutrale pakjesverzending zonder extra kosten voor de klant

 • Een vrijwillig engagement zoals nooit tevoren

  CO2-neutrale pakjesverzending en dit zonder extra kosten voor de klant.

  Elk pakje dat via DPDs netwerk wordt verstuurd, wordtvanaf juli 2012 CO2-neutraal geleverd in de vijfbelangrijkste markten Frankrijk, Duitsland, VerenigdKoninkrijk, Nederland en BeLux.

 • Doen wat juist is

  De 'Total Zero'-aanpak maakt deel uit van de DPD-Group omvattende verantwoordelijkheidsstrategie. Deze focustop de Mensen, de Planeet en de Gemeenschap.

  DPD neemt de waarden over van moederfirma La Poste, die eveneens een belangrijk engagement is aangegaanwat betreft de CO -neutraliteit van alle post en pakjes die wat betreft de CO2-neutraliteit van alle post en pakjes die ze behandelt.

 • DPD maakt een verschil voor de sector en de planeet

  Pakjestransport draagt in grote mate bij tot de uitstoot van CO2.

  DPD heeft vastgesteld dat de grootste uitdaging om zijn effect op de planeet te verminderen de beperking van de uitstoot uit zijn transportactiviteit is

  Door in Europa het wegennetwerk te gebruiken voor de aflevering van pakjes, genereert DPD duidelijk minder CO2 dan zijn concurrenten.

  Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming engageert DPD zich om zijn effect op de planeet constant te verminderen. Het bedrijf vermindert zijn ecologische voetafdruk onophoudelijk sinds 2006.

  Totale CO2-neutraliteit is de logische volgende stap.

 • Ondersteuning voor onze klanten

  Net zoals DPD willen ook vele klanten hunecologische voetafdruk beperken.ecologische voetafdruk beperken.

  DPD biedt hun de kans om zonder extra kosten CO2-neutrale verzendingen te doen, en helpt ze dus om hun eigen doelstellingenvoor CO2-reductie te bereiken.

  DPD engageert zich om zijn klanten het bestmogelijke aanbod te doen op het gebied van mogelijke aanbod te doen op het gebied van kosten, service en duurzaamheid.

  DPD neemt zijn verantwoordelijkheid voor de planeet, zonder afbreuk te doen aan zijnprima service.

 • De 'Total Zero'-aanpak is een proces in 3 stappen

  Door zijn ecologischevoetafdruk al vele jaren temeten heeft DPD een

  1

  Inperking

  Meten

  DPD zal de niet tevermijden CO2compenseren zonderextra kosten voor de klant.

  meten heeft DPD eengedetailleerde kijk op de hoeveelheid CO2 die zijnactiviteiten genereren.DPD zoekt constant

  manieren om zijn CO2-uitstoot jaar na jaar tebeperken via interne initiatieven voor CO2-reductie.

  2

  3

  Compensatieextra kosten voor de klant.Hoe meer DPD zijn eigen CO2-uitstoot vermindert, hoe minder het zal moetencompenseren per pakket een teken van DPDsonvervalste inzet voor hetmilieu.

  reductie.

 • Inperking constant koolstofuitstoot verminderen

  De DPD-business ziet een instroom van allerlei initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen. initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen.

  Enkele voorbeelden van deze initiatieven: De duurzame pakjeshub in Veenendaal

  (Nederland) Zero-uitstootwagens in Stuttgart en Hamburg Lichtschakelaars die op bewegingsdetectie Lichtschakelaars die op bewegingsdetectie

  reageren in onze gebouwen in Belgi Verlaagde CO2-voetafdruk van onze

  gebouwen in Frankrijk DPD UK lanceert zijn Drive Smart-campagne

  om het brandstofverbruik te drukken

 • Compensatie-middel om CO2-uitstoot te bestrijden

  Voor alle CO die DPD niet kan vermijden, zalVoor alle CO2 die DPD niet kan vermijden, zalmoederbedrijf GeoPost de uitstoot in Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland en BeLux vanaf juli 2012 compenseren. Het gaat om ongeveer 500.000 ton per jaar. Door CO2-efficinter te worden zal de tecompenseren hoeveelheid CO2 per pakket elkjaar verminderen.

  2jaar verminderen. GeoPost zal deze investering doen en ditzonder extra kosten voor de klanten van DPD.

 • Bepaling van DPDs compensatieperimeter

  Corebusiness

  TransportTotale compensatie: 500.000 ton CO2Aan DPD-klantenverkochte

  verpakkingen

  Vastgoed

  Papier

  verpakkingen

  VerzendingbuitenEuropa

 • CDC Climat

  DPDs moederbedrijf GeoPost is eenpartnerschap aangegaan met CDC Climat omDPDs resterende CO2-uitstoot te compenseren.Met zijn internationale standing en zijnlangetermijnengagement in de verlaging van CO2-uitstoot is CDC Climat de perfectecompensatiepartner voor het 'Total Zero'-engagement.DPDs moederbedrijf GeoPost werkt met CDC DPDs moederbedrijf GeoPost werkt met CDC Climat samen om een waaier van CO2-compensatieprojecten op te zetten, terondersteuning van het 'Total Zero'-principe.Deze projecten gaan van overzeese projecten in ontwikkelingslanden tot lokalere schema's in Europa.

 • 0 de extra kosten die klanten moeten betalen voor DPDs CO2-neutraal transport

  1 kg CO2 wordt gegenereerd met het gemiddelde pakket dat DPD verhandelt

  CO2-neutrale verzending feiten en cijfers

  Op zijn 5 grootste marktenDPD lanceert een CO2-neutrale pakjestransportdienst zonder meerkosten: in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en BeLux

  Tot 8 keer meer CO2 wordt gegenereerd door pakjes binnen Europa via de lucht te verzenden. DPD vermijdt dit nagenoeg volledig.

  10% is de hoeveelheid CO2 per pakje die van 2008 tot 2011 al werd ingeperkt.

  20% is de hoeveelheid CO2 per pakje die DPD tegen 2015 wil inperken vergeleken met 2007vergeleken met 2007

  Ongeveer 90% van DPDs CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door pakjestransportactiviteiten

  Bijna 100%van alle DPD-pakjes binnen Europa worden over de weg getransporteerd goed voor acht keer minder uitstoot dan CO2-intensief luchtverkeer

  100% van alle pakjes die over de vijf markten worden verzonden, worden CO2-neutraal vervoerd500.000 ton CO2 zal DPD vanaf juli 2012 en verder jaarlijks compenseren

 • Total Zero

  CO2-neutrale pakjesverzending en ditzonder extra kosten voor de klantzonder extra kosten voor de klant

  Vanaf juli 2012