toolbox Adembescherming

of 9 /9
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. TOOLBOX ADEMBESCHERMING 1: de risico’s

Embed Size (px)

description

1: de risico’s. toolbox Adembescherming. Adembeschermingsapparatuur beschermt je tegen het inademen van lucht die verontreinigt is met asbestvezels ( en andere schadelijke stoffen) Adembescherming (ABM) is dus essentieel voor je gezondheid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of toolbox Adembescherming

Toolbox werken op hoogte

toolbox Adembescherming1: de risicosDe Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toolbox AdembeschermingAdembeschermingsapparatuur beschermt je tegen het inademen van lucht die verontreinigt is met asbestvezels (en andere schadelijke stoffen)

Adembescherming (ABM) is dus essentieel voor je gezondheid

Vakmanschap = het goed gebruiken en onderhouden van de nodige ABM

mei 2013 versie 00Waarom eigenlijk?Hoe vaker je een asbestvezel inademt, des te groter de kans op gezondheidsschade!

Mogelijke aandoeningen:asbestoselongkankermesothelioom (long- of buikvlieskanker)pleurale plaques

Mesothelioom is niet te genezen!

mei 2013 versie 00Adembescherming: 2 soortenAfhankelijk van de situatie en benodigde bescherming:

Omgevingslucht-afhankelijk (met filter)

Omgevingslucht-onafhankelijk (met toevoer van schone lucht)

Welke komt in jouw praktijk het meeste voor?

mei 2013 versie 00PaslektestPak je masker en doe de paslektest

Sluit bij iedereen het masker goed aan op het gezicht?

Wanneer moet je deze test uitvoeren?

mei 2013 versie 00Filmpje

Fragment uit film van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mei 2013 versie 00Stof tot nadenkenDe komende periode zullen er:

op posters gewetensvragen aan je gesteld worden. Schrijf het antwoord voor jezelf op.

Op de volgende bijeenkomst wordt dit besproken.

mei 2013 versie 00Eerste gewetensvraagHeb jij vandaagde paslektest al gedaan?

mei 2013 versie 00Tot slotAfspraak volgende bijeenkomst

Vragen?

Succes!

De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.