toolbox deco-procedure

of 9 /9
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. TOOLBOX DECO-PROCEDURE 3: wij zijn een veiligheidsteam

Embed Size (px)

description

3: wij zijn een veiligheidsteam. toolbox deco-procedure. Wat gaan we doen?. Als team werken aan elkaars veiligheid. Veiligheidsteam. Alleen veilig werk is goed werk Samen kun je meer bereiken dan alleen We kunnen van elkaar leren Spreek elkaar aan op ( on )veilig gedrag. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of toolbox deco-procedure

Toolbox werken op hoogte

toolbox deco-procedure3: wij zijn een veiligheidsteamDe Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als team werken aan elkaars veiligheidWat gaan we doen? mei 2013 versie 00VeiligheidsteamAlleen veilig werk is goed werk

Samen kun je meer bereiken dan alleen

We kunnen van elkaar leren

Spreek elkaar aan op (on)veilig gedrag

mei 2013 versie 00Geef elkaar een compliment!Schrijf je naam op het kaartje en geef het kaartje aan de collega die rechts van je zit

Schrijf op het kaartje dat je krijgt wat je goed of leuk vindt aan de collega waarvan de naam op het kaartje staat

Geef dit kaartje weer door naar rechts en vul het volgende kaartje in

Geef de kaartjes net zo lang door totdat je jouw eigen kaartje weer terug hebt gekregen (vol complimenten!)

mei 2013 versie 00je helpt jezelf en je gezin door gezond te blijven

je helpt je collega(s)

je helpt jouw bedrijf

je helpt de opdrachtgever

je helpt de samenleving

Elkaar aanspreken: waarom? mei 2013 versie 00Een collega aanspreken......betekent dat je hem vertelt wat jij vindt van zijn gedrag met als doel dit gedrag te veranderen, zodat hij zich in de toekomst anders gedraagt.

elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag is

niet altijd makkelijkNIET hetzelfde als ruzie maken

voortdurende misstanden kun je beter melden bij je DTAer of KAM-cordinator

mei 2013 versie 00Aanspreken van collegasAls je kritiek geeft:

Geef alleen kritiek op iets wat iemand echt kan veranderen

Vermijd woorden als altijd, overal of nooit

Praat vanuit jezelf (ik) en niet vanuit de ander (jij)

Als je kritiek krijgt:

Blijf rustig, ga er vanuit dat de kritiek goed bedoeld is

DE HOOFDREGEL IS RESPECT!

mei 2013 versie 00Komende periodeMaak groepjes van twee of drie collegas (waarmee je de komende twee weken werkt)

Maak samen een top 3 van manieren om in een gesprek zo snel mogelijk ruzie te krijgen. Bedenk daarna wat het tegenovergestelde is van deze 3 manieren

Oefen de komende twee weken met het aanspreken van elkaar op het goed uitvoeren van de deco-procedure

Vertel elkaar wat je goed vindt aan de manier van aanspreken en wat er beter kan

mei 2013 versie 00Tot slotAfspraak volgende bijeenkomst

Vragen?

Succes!

De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.