The Responsible & Impact Investor · PDF file 2019. 3. 13. · Fundamentele...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of The Responsible & Impact Investor · PDF file 2019. 3. 13. · Fundamentele...

The Responsible & Impact InvestorFoppe-Jan van der Meij
aangewend voor groene projecten
karakteristieken als ‘normale’ obligaties
Classificatie: publiek
•Je weet zeker dat de gelden worden aangewend voor projecten waarmee we impact maken
4
Klimaat Water Land
Volledige verantwoording
• Een goede manier om de investeringen te verduurzamen zonder
rendement in te leveren of het risicoprofiel van de portefeuille te
verhogen. Daarbij weet je zeker dat de gelden alleen worden gebruikt
voor projecten die helpen.
Issuers
• Een goede manier om het bedrijf als voorloper op de kaart te zetten.
Een bijkomend voordeel is dat bedrijven hiermee meer verschillende
investeerders aantrekken.
Overheden
• Overheden helpen met gunstige regel- en of wetgeving, maar kunnen ook
Leading by example zijn door zelf Green Bonds uit te geven.
Anderen
Classificatie: publiek 5
Hoe is groot is de markt en welke soorten zijn er?
De markt groeit ontzettend snel, maar is nog steeds maar een
fractie (circa 2%) van alle obligaties die worden uitgegeven
Green
groene projecten, zoals:
projecten, zoals:
- Betaalbare basisinfrastructuur
- Betaalbare huisvesting
• Voedselveiligheid Sustainability
Classificatie: publiek
- Voorkomen “green washing”
- Nog geen officiële Green of Social bond standaard in de markt
- Integratie ESG-score
#75
#85
#100
• Stap 1: Gefinancierde projecten
- Financiering van elektrische treinen voor personenvervoer
- Alstom – als één van de leveranciers – staat op de watch list, maar dat
heeft geen betrekking op deze projecten
• Stap 2: niet betrokken bij controversiële projecten
• Stap 3: de obligatie voldoet aan de GBP-richtlijnen
• Stap 4: de obligatie voldoet aan de positieve impacttest
- Impact reporting voor alle projecten
(besparing GWh, CO2 e.o. NOx)
- Follow-up-rapportage
- Nieuw business model of producten, leiderschap in transitie
- Buiten ‘use of proceeds’ business-as-usual
Classificatie: publiek
•Duits nutsbedrijf heeft een Green bond uitgegeven
•Door M&A gaan activa die zijn gefinancierd met Green bond naar andere entiteit
•Oplossing nutsbedrijf:
- Investeringen in connectie transportnetwerk met duurzame energieproductie
- Transportnetwerk (50% meegeteld i.v.m. ook transport van niet-duurzaam)
- Slimme energiemeters (grootste gedeelte gealloceerd naar transportnetwerk)
•De obligatie met de oorspronkelijke use of proceeds krijgt een ACTIAM score van #85
•De obligatie nieuwe stijl voldoet nog steeds aan de Green Bond Principles
•Wat zou u doen?
Classificatie: publiek
•Het gaat hier om Innogy die hun Green bond anders moet structureren na de ‘asset swap’ tussen E.On & RWE
•Obligatie: INNOGY FINANCE BV 1.25% 19102027 - € 850 miljoen, uitgegeven in oktober 2017
•Conclusie ACTIAM
- De use of proceeds worden nog steeds besteed aan ‘eligible’ projecten
(passen in green bond framework van Innogy)
- De bond voldoet nog steeds aan de Green Bond Principles
- Nog steeds positieve impact, maar op ander niveau
- Het grootste gedeelte gebruikt voor transport netwerk wat niet exclusief is
voor duurzame energie
- Je zou kunnen zeggen dat de obligatie te groot is voor de meest positieve
impactactiviteiten (slimme meters + connectie)
•Weergave inclusief Social & Sustainability bonds,
maar ook exclusief deze categorieën geconcentreerd
9
Bron: iBoxx: Universum is gebaseerd op basis iBoxx overall
Classificatie: publiek
•Verschillen in rating & duration per sector niet altijd relevant i.v.m. beperkte omvang per sector
•Gelijke rating in een sector is niet zonder risico i.v.m. beperkte universum
10
Conclusie: beperkte diversificatie mogelijkheden brengen risico’s met zich mee
Classificatie: publiek
• I.v.m. beperkt aanbod en enorme vraag bijna verplicht om elke bond te kopen
•Consequentie is dat portefeuille niet ideaal is ingericht
•Door middel van fundamentele analyse kun je de juiste namen selecteren
•Dat betekent niet dat je altijd goed zit
•Problemen met Volkswagen hebben maar weinig beleggers zien aankomen
•Dit risico kun je verkleinen door een minimale diversificatie aan te houden in de portefeuille
11
Classificatie: publiek
• Integratie ESG-score in de portefeuille
- Elke issue krijgt een ESG-score
- Green bonds worden meegenomen in deze strategie door hun eigen (hogere) score
12
Doel
Hoe
Waarmee
Implementatie
Resultaat
•Vergelijkbaar rendement-risicoprofiel
•Belonen emittenten die een positieve impact hebben
•Verlagen emittenten die betrokken zijn bij controverses of een lage ESG-score hebben
•ACTIAM ESG-score
•Start: verkoop van lage ESG-scores en ruil naar Green bonds & hoge ESG-scores
•Continue verbetering door bij selectie – naast rendement en risico – ook rekening te houden met
ESG-score door PM
BHP, Anglo American,
HSBC & AT&T
• Looptijd 8 jaar, spread swap +110, Rating Baa2, BBB+
• IT outsourcing competitief, maar aantrekkelijk segment
• DXC laat verbetering in winstgevendheid zien
• Verwachten dat relatieve schuldratio verder afneemt
• We zijn defensief gepositioneerd in credit.
Daarom nieuwe creditobligatie alleen toevoegen versus andere credit
• Aantrekkelijk gewaardeerd in Technology sector
• Aantrekkelijk gewaardeerd versus andere BBB namen (regressie model 25 bp goedkoop)
• Aantrekkelijk gewaardeerd versus funding (LyondellBasell)
• DXC Technology #65
•Per categorie ratingprofiel en concentratie per emittent
vergelijkbaar gebleven
- Strategische lage weging in ‘Basic Resources’
- Strategisch hogere weging in ‘Utilities’
•Binnen sectoren zoals Oil & Gas verschuiving naar hogere
ESG-namen
15
Resultaat
karakteristieken als normale obligaties
•Een portefeuille met 100% obligaties kan daarom een
scheve verdeling geven t.a.v. de ‘markt’ sectorverdeling,
rating of duration
DISCLAIMER
ACTIAM N.V. streeft er naar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de
informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties
dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens
en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne
doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V.
Opmerkingen over risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als
zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de