The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Verslagen verzonken continent

of 14 /14
TITEL: The Lost Continent of MU AUTEUR: James Churchward UITGEVER: Coronet Communications, N.Y./USA HET VERZONKEN CONTINENT MU HOOFDSTUK 4 VERSLAGEN OVER HET VERZONKEN CONTINENT Er bestaan vele en gevarieerde verslagen die verwijzen naar het land Mu. Onder de geschreven verslagen zijn er enkele die ons verhalen, dat de mens voor het eerst op aarde verscheen in het land Mu, bijvoorbeeld op de Naacal Tabletten. Andere verslagen geven ons de geografische ligging van het verzonken continent. De Amerikaanse geschreven verslagen, waarvan er vele bestaan, vertellen ons dat het land Mu ten westen van Amerika lag. De Aziatische verslagen zeggen ons dat Mu, het Moederland, ten oosten van Azië lag, ‘in de richting van de opkomende zon‘. Daaruit volgt dat het Moederland van de Mensheid tussen Amerika en Azië lag in de Stille Oceaan en op de eilanden daar vinden we nog steeds resten van haar grootse steden en tempels en ook een blank ras. Ik begin met de Amerikaanse geschreven verslagen, met het Troano Manuscript, een oud Maya- boek, dat is geschreven in Yucatan. Men neemt aan dat het tussen de 1500 en 5000 jaar oud is. Ik denk dat het tussen de 1500 en 3000 jaar oud is, gelet op de vorm waarin het geschreven is. Figuur 1. Het Troano Manuscript. Verschillende uittreksels van het Troano Manus- cript die ik hier laat zien, bewijzen de juistheid van mijn stellingname omtrent Mu: Fragment 1. “In het jaar 6 Kan, op de 11 Muluc, in de maand Zac, waren er verschrikkelijke aard- bevingen die zonder onderbreking voortduurden tot 13 Chuen. Het land van de heuvels -het land Mu- werd geofferd. Nadat het tweemaal was opgetild, verdween het gedurende de nacht, terwijl het voortdurend door de vuren in de aarde dooreen werd geschud. Het land zonk op verschillende plaatsen. Tenslotte zonk het oppervlak weg en toen ver- brokkelden de tien landen (of stammen) en gingen ten onder. Ze zonken met hun 64 miljoen bewoners 8060 jaar voordat dit boek geschreven werd”. Geologisch gezien is de beschrijving ‘het land van de aarden heuvels’ absoluut juist en wordt bevestigd door de steengroeven die we vinden op het Paaseiland. Fragment 2. “De geboorteplaats van de heilige mysteriën. Mu - de Landen in het Westen. Dat land Kui. Het moederland van de goden”.

Embed Size (px)

description

Dutch translation of the book "The lost continent of MU - James Churchward" by Robert van der Meulen. Part 6 of 19

Transcript of The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Verslagen verzonken continent

 • TITEL: The Lost Continent of MUAUTEUR: James ChurchwardUITGEVER: Coronet Communications, N.Y./USA

  HET VERZONKEN CONTINENT MU

  HOOFDSTUK 4VERSLAGEN OVER HET VERZONKEN CONTINENT

  Er bestaan vele en gevarieerde verslagen die verwijzen naar het land Mu. Onder de geschreven verslagen zijn er enkele die ons verhalen, dat de mens voor het eerst op aarde verscheen in het land Mu, bijvoorbeeld op de Naacal Tabletten.Andere verslagen geven ons de geografische ligging van het verzonken continent.De Amerikaanse geschreven verslagen, waarvan er vele bestaan, vertellen ons dat het land Mu ten westen van Amerika lag. De Aziatische verslagen zeggen ons dat Mu, het Moederland, ten oosten van Azi lag, in de richting van de opkomende zon.Daaruit volgt dat het Moederland van de Mensheid tussen Amerika en Azi lag in de Stille Oceaan en op de eilanden daar vinden we nog steeds resten van haar grootse steden en tempels en ook een blank ras.Ik begin met de Amerikaanse geschreven verslagen, met het Troano Manuscript, een oud Maya-boek, dat is geschreven in Yucatan. Men neemt aan dat het tussen de 1500 en 5000 jaar oud is. Ik denk dat het tussen de 1500 en 3000 jaar oud is, gelet op de vorm waarin het geschreven is.

  Figuur 1. Het Troano Manuscript.Verschillende uittreksels van het Troano Manus-cript die ik hier laat zien, bewijzen de juistheid van mijn stellingname omtrent Mu:

  Fragment 1. In het jaar 6 Kan, op de 11 Muluc, in de maand Zac, waren er verschrikkelijke aard-bevingen die zonder onderbreking voortduurden tot 13 Chuen. Het land van de heuvels -het land Mu- werd geofferd. Nadat het tweemaal was opgetild, verdween het gedurende de nacht, terwijl het voortdurend door de vuren in de aarde dooreen werd geschud.

  Het land zonk op verschillende plaatsen. Tenslotte zonk het oppervlak weg en toen ver-brokkelden de tien landen (of stammen) en gingen ten onder. Ze zonken met hun 64 miljoen bewoners 8060 jaar voordat dit boek geschreven werd.

  Geologisch gezien is de beschrijving het land van de aarden heuvels absoluut juist en wordt bevestigd door de steengroeven die we vinden op het Paaseiland. Fragment 2. De geboorteplaats van de heilige mysterin. Mu - de Landen in het Westen. Dat land Kui. Het moederland van de goden.

 • Figuur 2.

  1. Staat voor een van de letters M in het hiratische alfabet *) van Mu en is hier een alfabetisch symbool, dat betekent: Mu.2. Staat voor een van de letters T in het hiratische alfabet, vaak gbruikt voor het woord de in gesproken taal.3. Staat voor het universele geografi sche symbool voor de Landen van het Westen. *) hiratische alfabet = alfabet van de geestelijke leiders.De tekens betekenen in deze samenstelling: Mu was het Land van het Westen.

  Figuur 3.

  1. Dat.2. Land van Kui of Kui Land.3. Landen van het Westen.De Landen van het Westen waren de Landen van Kui.

  Dit fragment is het bekendste citaat dat verwijst naar het Moederland van de Mens, want er is al aangetoond dat de geografi sche naam: de Landen van het Westen was, en omdat het Troano Manuscript in Amerika werd geschreven, toont dit ook dat deze landen ten westen van Amerika lagen. Er zullen nog vele bewijzen volgen die dit feit bevestigen.Dat land van Kui, betekent: het land van de vertrokken geesten. Het Egyptische Ka met zijn uit-gebreide betekenis komt van het Maya-woord Kui.In oude tijden betekende god niet alleen de ene god. Het verwees ook naar de ziel van een overledene. Dus, het Moederland van de Goden, zoals bedoeld in het manuscript, betekent in meer uitgebreide zin ook: het Moederland van de Mens.Sir Gardner Wilkinson, de grote Egyptoloog, zegt in zijn boek Zeden en Gebruiken, hoofdstuk III, pagina 70: Kui-Land of het Land van Kui, volgens de Maya-taal, was de geboorteplaats van de godin Maya, de moeder van de goden - en van de mens.Fragment 2 wordt trouwens vaak bevestigd door het Egyptische Dodenboek.

  CODEX CORTESIANUS - Ook een van de oude Maya-boeken die gelukkig ontsnapte aan de fanatieke bisschop Landa. Het boek ligt nu in het Nationale Museum van Madrid. De karakters, tekeningen en teksten zouden aangeven dat het ongeveer even oud is als het Troano Manuscript. De taal van het Co-dex Cortesianus is echter veel symbolischer. Hier volgen een aantal fragmenten die be-trekking hebben op ons onderwerp:Met zijn sterke arm liet Homen de aarde schudden na zonsondergang en gedurende de nacht; Mu, het land van de heuvels verd-ween onder zee.Mu, het leven in het basin (zee), werd door Homen verdronken tijdens de nacht.De plaats van de dode heerser is nu levenloos, ze beweegt niet meer, nadat ze tweemaal op haar funderingen schudde: de koning van de diepte schudde het op en neer, vermoordde haar en verdronk haar.

  Figuur 4. Codex Cortesianus. (Nat. Mus. Madrid)

 • Tweemaal sprong Mu van haar funderingen; daarna werd het verteerd door vuur. Het barstte terwijl het op en neer werd geschud door heftige aardbevingen. De Wijze die alles laat bewegen, offerde het diezelfde nacht op.Het is duidelijk dat zowel het Codex Cortesianus als het Troano Manuscript werden over-geschreven van hetzelfde tempelgeschrift. De Codex Cortesianus geeft het land alleen zijn hiratische naam, terwijl het Troano Manuscript zowel de hiratische als de geografische namen geeft.

  HET LHASA DOCUMENT - Dit document werd ontdekt door Heinrich Schliemann in de oude Boeddhistische Tempel van Lhasa in Tibet. Schliemann ontcijferde en vertaalde het. Het stamt duidelijk niet af van hetzelfde origineel als de voorgaande documenten. Het is moderner en niet geschreven in Maya-schrift.Hier volgt een interessant uittreksel uit het Lhasa Document:Toen de ster van Baal viel op de plaats waar zich nu slechts lucht en zee bevinden, trilden en schudden de zeven steden met hun gouden poorten en doorzichtige paleizen als bladeren in een storm; en een golf van vuur en rook steeg op uit de paleizen. Geschreeuw en gehuil van duizen-den vulde de lucht. Ze zochten een schuilplaats in hun tempels en burchten, en de wijze Mu - de hiratische Ra Mu - verscheen en sprak tot hen: Heb ik dit niet allemaal voorspeld? En de vrou-wen en mannen in hun kostbare kleding riepen Mu, red ons! En Mu antwoordde: Jullie zullen al-len sterven, tezamen met je bedienden en je rijkdom, en uit jullie as zullen nieuwe naties opstaan. Als zij dit vergeten, zal hen hetzelfde overkomen. Vlammen en rook smoorden de woorden van Mu; het land en zijn inwoners werden aan stukken gescheurd en verzwolgen in de diepte.Baal is een Maya-woord dat betekent: Heer van de Velden. Doorzichtige tempels, is zonder twijfel een foute vertaling. Deze tempels waren niet gebouwd van glas of een ander transparant materiaal. Het waren open of dakloze gebouwen, die zo waren geconstrueerd, dat de stralen van Ra - de zon - konden schijnen op de hoofden van de tempelbezoekers.Le Plongeon vond documenten in Yucatan die beweren dat het hiratische hoofd van het Land van Mu de vernietiging voorspelde, en dat sommigen die de voorspelling wilden ontlopen, het land verlieten en naar de kolonies gingen, waar ze veilig waren.Le Plongeon stierf vele jaren voordat Schliemann het Lhasa Document publiceerde.

  UXMAL TEMPEL - Deze tempel ligt in Uxmal, Yucatan, en is door Auguste Le Plongeon De Tem-pel van de Heilige Mysterin genoemd. Op de muren vinden we een belangrijke inscriptie waarin staat: Dit bouwwerk is een monument gewijd aan de herinnering van M-de Landen van het West-en-Dat Land van Kui-de geboorteplaats van onze heilige mysteries.De tempel ligt op het westen, waar het Moederland ooit lag.De genoemde inscriptie ondersteunt volledig het tweede fragment uit het Troano Manuscript, en bevestigt andere documenten, die beweren dat het Moederland lag ten westen van Amerika. Verder - en dat is heel belangrijk - zegt het ons, dat de religieuze leer van deze tempel daar van-daan kwam. Dus wat we hier ook vinden, het zijn oorsprong had in Mu. Met deze informatie kunnen we de oorsprong van de Egyptische religie vaststellen.

  XOCHICALO PIRAMIDE, MEXICO - Deze piramide ligt 100 km ten zuidwesten van Mexico-Stad en is duizenden jaren ouder dan de Egyptische piramides. Een van de gevels van de piramide vertoont inscripties in de vorm van een tablet, dat in tween is verdeeld. Het bovenste deel - laat ik dat de deklijst/kroon noemen - laat zien hoe de vernietiging van Mu-de Landen van het Westen geschiedde, en welke krachten daarbij meespeelden, en wat de oorsprong van deze krachten was.Een groot gedeelte van deze sectie van het tableau is verloren gegaan door vallend gesteente, en wat over is gebleven is zo verweerd en afgebroken dat het bijna onleesbaar is; daarom zal ik niet proberen de exacte verklaring der tekens te geven, maar alleen de strekking ervan.Het onderste en grootste deel van het tableau is in tamelijk goede staat, hoewel vele delen te ver-weerd zijn om alle details te kunnen lezen. We kunnen echter een algemene verklaring geven.

 • Figuur 5. Deel I. De deklijst/kroon.

  Deel I. De Deklijst/Kroon. 1. Een langwerpig vierkant, de hiratische letter M, alfabetisch symbool voor Mu-het Moederland. Aan n kant zitten twee uitsteeksels, de twee eilanden waarmee Mu de Landen van het Westen vormde.2. Vulkanische krachten die in en onder Mu werkzaam waren en haar aan stukken scheurde.3. Het Maya-symbool Tian Chihans voor de Vier Grote Primaire Krachten, getoond alsof ze direct vanuit de oneindigheid komen - Zijn bevel, wens, etc.4. De kop of punt van een pijl, speer of werpspies, het symbool dat weergeeft dat de krachten werkzaam zijn. Door de kop van de speer loopt een lijn die het in tween deelt, het symbool toont dat het niet een van de Primaire Krachten is, maar een hulpkracht, die uit een primaire voortkomt.5. Dit is een samengesteld symbool, dat als volgt is onder te verdelen:a. Langgerekt vierhoekig symbool voor Mu.b. De vier pilaren die haar dragen.c. De krachten die veroorzaakten dat de pilaren wegvielen, waardoor Mu ten onder ging.6. Een menselijke figuur, die aangeeft dat ook menselijke wezens ten onder gingen in dit land.

  Deel II. De Overstroming. 1a. Een slang - symbool voor de grote wateren. Zij is op-

  gerold in de vorm van de hiratische letter U, symbool voor een peilloze diepte - een afgrond van water.

  Figuur 7. De verzwelging door de zee.

  1b. De ogen van deze slang zijn gesloten, dit symboliseert slaap, rust. De wateren zijn rustig, hebben hun eigen niveau gevonden.2. Het cijfer drie is Mus numerieke symbool.3. En van de symbolen voor de landen van het westen. Ligt onder de tekens 2 en 3 en vertelt, dat de Landen van het Westen overspoeld zijn.4. De staart van de slang, de wateren, is gegraveerd met een menselijke figuur; het betekent dat de bewoners met het land ten onder zijn gegaan.

  Er staan nog meer details op dit tableau, maar ze zijn in te slechte staat om ze korrekt te lezen. Aanvullend op het voorgaande, plus andere inscripties op deze piramide, geef ik de verklaring:Uitleg: Deze piramide is opgericht als een monument voor Mu, het Moederland van de Mens, de Landen van het Westen, om de herinnering eraan en aan haar vernietiging en haar bevolking vast te leggen. De pilaren die haar ondersteunden werden aangevallen door grote krachten, waardoor Mu en al haar volkeren in de afgrond van water verdwenen.Platos Timeus zegt dat deze Mexicaanse piramide een exacte copie is van de Heilige Heuvel van Atlantis, waarop de Tempel van Poseidon was gebouwd.Plato leefde 400 jaar voor Christus en toch beweert men dat Columbus Amerika ontdekte!!

  Akad-Dzib - In de stad Chichen Itza, bevindt zich een stenen plaat, die de latei vormt boven de deur van de binnenste kamer aan het zuidelijke eind van het gebouw dat Akad-Dzib wordt genoemd. Hier hebben we het ontzaglijke, het geheimzinnige teken. Deze steen is een beschrijving van De

 • Landen van het Westen die door aardbevingen op hun grondvesten staan te schudden en daarna worden overspoeld.Maya-geloof - De Mayas van Yucatan beschouwden het Westen als het gebied van de duisternis, de plek waar de geesten van de overledenen terugkeerden naar de boezem van hun voorvaderen, zoals we zien in de Codex Cortesianus.Valmiki, Ramayana, hoofdstuk I, pagina 342: De Maya-volgelingen, de Naacals, die begonnen in hun geboorteland in het oosten, gingen als missionarissen van geloof en wetenschap eerst naar Birma en onderwezen daar de Nagas. Vanuit Birma gingen ze naar de Deccan in India, en vervol-gens brachten ze hun religie en kennis naar Babylon en Egypte.Birma - In Angkor Thom, Cambodja vinden we beelden die archeologen leeuwen noemen. Ze zijn allemaal oost-waarts georinteerd, naar de plek waar het Moederland eens lag. Dat deze dieren daarnaar verwijzen is onweerlegbaar, want ze spreken het woor Mu uit.Dit is te zien aan de vorm van hun bek, die vierkant is, de vorm van de letter M in het alfabet van Mu, en n van haar symbolen.

  Plutarchus. Het Leven van Solon. - Souchis, de hogepriester van Sas, vertelde aan Solon (600 v.C.) en aan Psenophis, een priester uit Heliopolis, dat 9000 jaar ervoor, de betrekkingen van de Egyptenaren met de inwoners van de Landen van het Westen (Mu) waren gestopt vanwege de ramp die het er tussen liggende land (Atlantis) had ondergaan, en - de modder had de zee on-begaanbaar gemaakt sinds de vernietiging door aardbevingen en het in zee verdwijnen van Atlantis.Hier zien we het onbetwistbare bewijs dat de Landen van het Westen ten westen van Amerika lagen, omdat Amerika het tussenliggende land was, dat het reizen er naartoe verhinderde, om-dat dat door de ramp onmogelijk was gemaakt. Het wordt nog eens duidelijk bevestigd, dat noch Atlantis, noch het tussenliggende land de landen van het Westen waren. Het tussenliggende land was tijdelijk onbevaarbaar en Atlantis was in zee verdwenen.Hierna zal ik een rondgang maken over de Zuidzee Eilanden en de stenen restanten beschrijven, die er te vinden zijn. En ook de buitengewone en verbazingwekkende legendes vermelden, die onder de wilden en half-wilden de ronde doen.

  We vertrekken vanuit Amerika naar de Stille Oceaan in westelijke richting. Tussen de kleine stukjes land, die de Polynesische en andere andere eilandengroepen vormen, zullen we overeenkomsten vinden die in prehistorische tijden de beschaving van Amerika met de beschavingen van zuidelijk en oostelijk Azi en eventueel de verschillende beschavingen over de gehele wereld met elkaar verbonden. Hoewel het een lange reis is, zal het interessant en vol verbazingwekkende verrassingen zijn. We zoeken naar resten van een oude beschaving en we vinden ze vaak op eilanden, die in de herinnering van de mens waren bevolkt met kannibalistische wilden, waarvan vele ook tegenwoordig nog kannibalistisch zijn.Toch zijn deze kannibalen, zoals ik al heb laten zien, de afstammelingen van hoogbeschaafde volken. De voorvaders van de huidige Polynesirs, nu wild of half-wild, vormden eens het middel-punt van de aardse beschaving.Valmiki, Ramayana, deel I, pagina 353: De Mayas waren machtige navigators, wiens schepen voeren over de westelijke en oostelijke oceanen en van de zuidelijke tot de noordelijke oceanen. Het waren ook geschoolde architecten, ze bouwden grote steden en paleizen.-De Grote Stenen Overblijfselen op de Eilanden in de Stille Oceaan - Over de volle lengte en breedte van de Stille Oceaan liggen verspreide groepjes kleine eilanden. Op meerdere eilanden vinden we resten van een grote beschaving. Er zijn grote stenen tempels, gigantische stenen muren, met stenen omrande kanalen, met steen geplaveide straten en immense monolieten en standbeelden - werken, die stammen van het continent en gemaakt zijn door geschoolde arbeiders. We vinden ze op geen enkel continent, maar juist wel op verschillende kleine eilanden die bewoond worden door half-wilden.Zowel voor de leek als voor de wetenschapper zijn de grootse runes duidelijk het werk van een grote vergeten beschaving die vele eeuwen geleden bestond, maar waar we niets van weten.

 • Er zijn zoveel resten, en zo verspreid, dat je niet weet waar te beginnen als je ze zou willen registreren en beschrijven. Er zouden boeken vol over geschreven kunnen worden. Daarom geef ik slechts een voorproefje van wat een gedetailleerde en diepgaande studie waard zou zijn. Op veel van de eilanden zijn de overblijfselen zo overwoekerd met plantengroei en humus, dat het moeilijk is ze te vinden. Ik denk dat slechts de helft zichtbaar is, de rest ligt onder begroeide heuvels.Nog een probleem waar de onderzoeker mee te maken krijgt, zijn de inboorlingen. Ze hebben al-lemaal een onoverkomelijk bijgelovige angst om dicht bij de runes te komen. Ze geloven dat ze nagezeten zullen worden door spoken en boze geesten, die ze mauli noemen, zodat het bijna on-mogelijk is iemand te vinden die je als gids naar de runes brengt of zelfs maar wil vertellen waar ze te vinden zijn.Ik zal beginnen bij de resten op Paaseiland. Die zijn het bekendst.

  PAASEILAND - Paaseiland ligt in het uiterste zuidoosten van Polynesi, 210 mijl uit de kust van Zuid-Amerika. Het meet 13 bij 7 mijl. Op dit eiland staan, alles meegeteld, 555 gebeeldhouwde stenen, kolossale beelden, maar ook andere voorbeelden van de kunst van een groot prehisto-risch volk.W.J. Thomson, de grootste autoriteit op het gebied van Paaseiland, zegt:Het grootste beeld ligt in een van de steengroeves, is onafgemaakt en is 70 voet hoog (25 m), de kleinste vondst is ongeveer 3 voet hoog. De meeste zijn tussen de 15 en 18 voet groot. Men denkt dat deze beelden verdwenen personen voorstellen en bedoeld zijn als monumenten ter herinnering.De bovenkant van een aantal van deze torenhoge stenen beelden zijn bedekt met een grote bolvorm, die er vanuit de verte rood uitzien. Ze zijn gehakt uit het rode stollingsgeteente van de flanken van de uitgedoofde vulkanen. En van die bollen, gehakt uit rode zandsteen, meet 12 voet in diameter. Het bevindt zich in de groeve in deTerrai Heuvels. Naast de beelden op Paaseiland zijn er verschillende immens grote plaform-achtige stapelingen van bewerkte steen.Deze stapels zijn ongeveer 30 voet hoog en 200 tot 300 voet lang. Ze liggen te wachten op ver-scheping voor de bouw van tempels en paleizen.Nabij de uitgedoofde vulkanen Ran Roraka en Rana Rao liggen de resten van een grote stenen

  Prehistorische overblijfselen verdeeld over de Zuidelijke Zee Eilanden.

 • tempel. De bouwstenen geven een bouwwerk van ongeveer 100 voet lang en 20 voet breed. Er staan nog muren overeind van 5 voet hoog en 5 voet dik. Op sommige stenen zijn figuren gebeeldhouwd die bij de eerste godsdienst van de mens gewijde symbolen waren.W.J. Thomson: Er zijn nog 7 tabletten over van een groot aantal, waarop de geschiedenis van het Paaseiland is beschreven.

  Thomson, ontcijferde en vertaalde er enkele met behulp van een oude inboorling, de enige die nog de betekenis van de tekens op deze tabletten kende. Hier volgt de vertaling van twee ervan:

  Figuur 9. Tablet van Paaseiland.

  Tablet 1. Toen dit eiland bekend werd bij onze voorouders, was dit land bedekt met wegen die prachtig waren bestraat met platte stenen. Deze stenen waren zo mooi gelegd, dat er geen kieren tussen zaten. Koffiebomen groeiden langs de weg. De kruinen groeiden boven de weg in elkaar.

  De wegenbouwer heette Heke en hij zat op de ereplaats, vanwaar de wegen in alle richtingen liepen.In dat gelukkige, prachtige land waar Romaha eertijds met zijn geliefde Hangarva leefde.Turaki luisterde altijd naar de stemmen van de vogels en hij voerde ze.In dat prachtige land regeerden de goden uit de hemel, die in het water woonden als het koud was.Daar zou de zwart-wit gevlekte spin naar de hemel zijn geklommen, maar hij werd weerhouden door de bittere kou.Restanten van deze wegen kunnen we zien op het Paaseiland en vele andere Zuidzee Eilanden.

  Tablet 2, getiteld: De Grote Koning: Welke macht heeft de Grote Koning op het land? Hij heeft de macht om de planten te laten groeien en de kleur van het uitspansel te veranderen.Allen prijzen de macht van De Grote Koning die ons mild maakt tegenover jonge aanplant, ons de verschillende kleuren van de lucht laat bewonderen en leert kijken naar de opstijgende wolken.Allen prijzen de macht van De Grote Koning die ons in staat stelt de zegeningen van de heldere sterren, het dalen van de wolken, de vallende regen, de zachte dauw en het licht van zon en maan te waarderen.Welke macht heeft De Grote Koning op het land?Hij heeft de macht om de aarde te bevolken en om koningen en volgelingen te scheppen.Allen prijzen de macht van De Grote Koning, die de mens heeft geschapen, koningen gezag geeft en loyale onderdanen heeft gegeven.Welke macht heeft De Grote Koning?Hij heeft de macht om kreeften, maden en aal en alle andere dieren in zee te scheppen.Welke macht heeft De Grote Koning over zee?Hij heeft de macht om machtige vissen te creren, die in diep water zwemmen.Allen prijzen de macht van De Grote Koning die ons de aanvallen van muggen, vliegen, vlooien, wormen en allerlei insecten laat weerstaan.

  Een legende zegt het volgende:Dit kleine eiland was eens deel van een groot continent, met vele wegen, prachtig geplaveid met platte stenen. Deze wegen waren het evenbeeld van het web van de grijs-zwart gevlekte spin, en geen enkel mens kon er een begin of eind aan vinden.W.J Thomson: Aan de zuidkant van het eiland staan ongeveer 100 stenen huizen in een regel-matige lijn tegen een terras van steen of aarde, die soms de achtermuur is van het gebouw.

 • De muren van deze bijzonder huizen zijn gemiddeld 5 voet (1,5 m) dik en 4,5 voet hoog. Ze zijn 4,5 voet breed en 13 voet lang.De deuren zijn klein, niet meer dan 20 inch hoog (50 cm) en 19 inch breed. De muren zijn ge-maakt van lagen onregelmatige stenen. Ze zijn vaak rood, wit en zwart geschilderd, met vogels, gezichten en figuren.In de omgeving van de huizen zijn de rotsen van de kustklippen in vreemde vormen gehakt; ze doen denken aan menselijke gezichten, duiven, vogels, vissen en mythische dieren.

  COOK GROUP - De Cook Eilandengroep ligt direct ten zuiden van Hawaii. Zij ligt ongeveer halv-erwege Tahiti en Fuji, iets naar het zuiden. We bespreken twee daarvan.

  RARATONGA EILAND - Op dit eiland ligt een deel van een weg zoals genoemd op het tablet en in de legende van Paaseiland.

  MANGAIA EILAND - Dit is het zuidelijkste eiland van de Cook Eilandengroep en half zo groot als Paaseiland. Er zijn gelijksoortige restanten te vinden als op Paaseiland. Omdat er geen steengroeves zijn, of aanwijzingen dat ze op dit eiland werden bewerkt, is het duidelijk dat ze hier werden gebracht.

  TONGA-TABU - Tonga-tabu is een koraalatol dat bij de Tonga-groep hoort. Er is geen kruimel natuursteen te vinden, alleen koraal. Toch vinden we op dit koraalplateau een gigantisch stenen monument in de vorm van een triomfboog. Het bestaat uit twee grote rechtop staande stenen die elk ongeveer 70 ton wegen en die worden overbrugd door een andere steen van ongeveer 25 ton.Omdat het koraaleiland geen natuurlijke steen heeft en de dichtstbijzijnde steen pas meer dan 200 mijl verderop gevonden kan worden, laat het vele vragen open, zoals het soort schepen dat dergelijke lasten kon vervoeren en wat voor middelen ze hadden om ze op hun plek te zetten.

  DE GILBERT EN MARSHALL EILANDEN - Op meerdere eilanden vinden we kleine slanke piramides van steen. De inboorlingen gebruiken de heilige symbolen van het Moederland als versiering, zonder de oorsprong of de betekenis van die symbolen te weten. Ik heb in een vorig hoordstuk al een prominent voorbeeld van Arorai Eiland laten zien: de waaier van Prinses Arawali met het koninklijke teken van Mu.

  CAROLINE EILANDEN - Nergens in de hele Stille Oceaan vinden we zulke verbazingwekkende runes als op de Caroline Eilanden. Daarnaast is interessant dat ze liggen op een maanafstand naar de rijzende zon (van Birma), waar volgens de Naacal-tabletten en Valmiki het Moederland eens lag, de plek waar de eerste kolonisten uit Mu in Birma en India aan land gingen.PANAPE - Op Panape staat, wat ik beschouw als de belangrijkste rune op de Zuidzee-eilanden. Het zijn de restanten van een grote tempel, een bouwwerk van 300 voet (100 m) lang en 60 voet breed, waarvan de muren (in 1874) nog 30 voet hoog waren en bij de grond 5 voet dik.Op de muren zien we resten van inscripties van veel van de heilige symbolen van het Moederland. Deze tempel is verbonden met kanalen en aarden wallen en heeft bogen, doorgangen en plat-forms. Het is geheel gebouwd van basalt. Onder de stenen van het grote plein, aan de tegenover-liggende zijden, liggen twee doorgangen of poorten van elk ongeveer 10 vierkante voet. Deze zijn in de buitenmuur gemaakt met doorgangen die naar het kanaal beneden leiden. In het grote kwadrant ligt een centrale pyramidevormige kamer, ongetwijfeld het heilige der heilige.Volgens de inboorlingen is deze tempel vele generaties geleden gebruikt door de bemanning van een gezonken Spaans piratenschip. Overblijfselen van hen vinden we nog in een van de nissen die ze als voorraadplaats gebruikten.De inboorlingen zijn er niet toe te bewegen dicht bij de runes te gaan, want ze zeggen dat het wordt bewoond door spoken en kwade geesten die ze mauli noemen.Er zijn ook runes op Panape; sommige dicht bij de kustlijn, andere boven op aarden wallen of heuvels, of op vlakgemaakte ruimtes nabij het centrum van het eiland, maar alle met uitzicht op de oceaan. Op een van die vlaktes ligt een hoop stenen die een oppervlak van tussen de 5 en 6 acre (ongeveer 4000 m2)

 • beslaat. Zij ligt op een soort hoogvlakte. Er lijkt een kanaal of gracht om te hebben gelopen.Op de vier hoeken van de runes liggen grote aarden wallen, waarbij de verdeling suggereert dat de bebouwing vierkant was.Voor mij zijn de verschillende runes op Panape n van de hoofdsteden van het Moederland, n van de Zeven Heilige Steden. Het is onmogelijk om het aantal inwoners te schatten, maar het moeten er veel zijn geweest - op zn minst honderduizend.

  SWALLOW EILANDEN, ten oosten van Panape - Op dit kleine eiland staat een piramide met een gelijksoortige constructie als op Guam en Tinian. Aan de westkant van het eiland ligt een grote vierkantige ruimte omsloten door stenen. Het bevat meerdere terpen. Misschien worden er bouw-werken gevonden als aarde en planten worden weggehaald.

  KUSAI EILANDEN, de zuidoostkant van de groep - Op deze en nabijgelegen eilanden liggen soortgelijke runes als op Panape, maar niet zo uitgebreid. Aan de zuidkant van de haven van dit laatste eiland liggen verschillende kanalen met stenen oevers. Ze kruisen elkaar onder een rechte hoek. Tussen elke sectie liggen kunstmatige eilanden, waar oorspronkelijk gebouwen op stonden. Een overgebleven toren is ongeveer 35 voet (12 m) hoog.De overlevering op dit eiland zegt: De mensen die eens hier woonden waren heel machtig. Ze hadden grote schepen waarmee ze lange reizen maakten, van oost naar west; een reis duurde vele manen. Komt dit niet overeen met Valmiki als deze zegt: De Mayas waren machtige naviga-tors, wier schepen voeren over de oostelijke en westelijke oceanen en van de zuidelijke naar de noordelijk zee.

  LELE EILANDEN is afgescheiden van de Kusai Eilanden door een nauw kanaal. Op dit eiland ligt een konische heuvel, die is omgeven door een muur van 18 tot 20 voet hoog en enorm dik. Het hele eiland laat een serie zeer grote ommuringen zien van lange stenen muren. Sommige van de ommuringen zijn parallelogrammen van 200 bij 100 voet. Er is een hele grote van 30 bij 400 voet lengte en meer dan 150 voet breed. De muren zijn meestal 12 voet dik en er binnenin zijn gewel-ven, kunstmatige nissen en geheime gangen. De inboorlingen waren buitengewoon vijandig tegenover blanken en waren in 1874 kannibalen van de ergste soort.

  KINGSMILLS EILANDEN - Op Tapiteau Eiland vinden we dezelfde slanke stenen piramides als op de Gilbert en Marshall eilanden.

  NAVIGATOR EILANDEN - Op deze eilanden vinden we grote stenen bouwsels. Op n ervan ligt een opmerkelijk bouwwerk op de top van een 1500 voet hoge heuvel. Het bouwwerk is een platform gebouwd van grote blokken vulkaangesteente. Het is 50 meter in doorsnede en 7 meter hoog. Aan n kant van dit bouwwerk ligt een afgrond en aan de andere kant een kanaal dat oor-spronkelijk 6 of 7 meter diep kan zijn geweest.

  LADRONE, of MARIANA GROEP (Guam) - De overblijfselen op deze eilanden hebben een eigen karakter. Ze bestaan hoofdzakelijk uit massieve steen, tonvormige zuilen, meestal 7 meter hoog inclusief de halfronde kapitelen, drie meter in doorsnede aan de voet. Fragment uit een artikel van Larrin Tarr Gill: Er zij drie exemplaren omgevallen, maar de tasa is nog intact; drie zijn compleet gebroken en de kapitelen van twee liggen erbij alsof ze door heftige aardschokken van hun voetstuk zijn getrild. Ze zijn gevormd als afgeknotte kegels en gehakt uit stollingsgesteente, de omtrek van het voetstuk van de pilaren bedraagt 6 meter, ze zijn 4 meter hoog, lopen taps toe tot ongeveer 5 meter omtrek. Daarop staan de kapitelen die 2 meter hoog en 3 meter dik zijn. Ze zijn gehakt uit ruw, hard afzettingsgesteente; elk monument weegt ongeveer 30 ton en de twee evenwijdige rijen pilaren, die oorspronkelijk 2,5 meter uit elkaar stonden, vorm-den een vierkant van bijna 18 meter lang en 3,5 meter breed.

 • HAWAII - Ongeveer 40 kilometer van Hilo ligt een grootse rune op een heuvel die Kukii genoemd wordt. De stenen zijn niet gehakt uit deze heuvel, maar aangevoerd.De top is vlak en vierkant gemaakt en het bouwplan is volgens bepaalde regels opgezet. De vloer was betegeld. Twee vierkante stenen blokken staan rechtop, ongeveer 5 meter uit elkaar en exact oost-west gericht.Het bovenste deel van de heuvel is terrasgewijs opgebouwd en bedekt met gehakte steen. De stenen waren perfect vierkant, de kleinste 1 meter in doorsnede, andere waren groter. Elke steen was aan alle kanten gepolijst, zodat ze perfect op elkaar aansloten. Er is nog steeds een kleine 10 meter van over op een van de lagere terrassen.Aan de westelijke zijde was een trap die van de voet tot aan de top van de heuvel liep, een hoog-te van ongeveer 100 meter.Op Kona ligt nog een rune.

  DE MARQUESAS - Er liggen verschillende noemenswaardige runes op de Marquesas Eilanden. Blijkbaar heeft nog nooit iemand de moeite genomen ze goed te onderzoeken.

  Het voorgaande is een lange lijst van reusachtige stenen overblijfselen, en ik heb nog niet eens de helft genoemd van wat er op de Zuidelijke Zee-eilanden te vinden valt. Vanuit dit bewijs kan de logische geest slechts n conclusie trekken, en dat is: Eens in de geschiedenis van de aarde, was er een groot continent in de Stille Oceaan, dat alle groepjes eilanden omvatte, waarvan we nu nog de voorhistorische resten kunnen vinden. Dit grote continent had een buitengewoon hoge beschaving.Dat continent was Mu en haar geografische positie wordt bevestigd door geschriften in India, Uighur, Egypte, Mayax, Peru en de rotsbewoners van Noord-Amerika.

  NIEUW ZEELAND - De Maoris, de inboorlingen van Nieuw-Zeeland zijn rijk aan legendes en tra-dities uit het verre verleden. Veel van de oude heilige symbolen vinden we ook bij hen. De belang-rijkste is de Tat of Totem Paal, die ze oprichten bij de ingang van hun dorpen. Deze palen werden ook gebruikt door de Mayas, Incas, Atlantirs, Egyptenaren, Chalders en andere oude volkeren. De betekenis van de Tat of Totem Paal wordt gegeven in het gedeelte over de oude Heilige Symbolen.

  AUSTRALIE - Australi lijkt zonder oude verslagen, legendes en tradities, en dit is niet verwonder-lijk als mijn geologische analyses van Australi juist zijn.Er zijn geometrische figuren gevonden die ruw zijn gekrast in een aantal boomerangs bij de noordelijke volken. De bosjesmannen van Noord-Australi zijn waarschijnlijk het laagste soort mens op aarde.Er is in een grot een schildering gevonden die ongetwijfeld hun lage beschaving weerspiegelt.Er zijn drie opmerkelijke voorwerpen in de schildering: de eerste is Ra-de Zon en de tweede is tweemaal het cijfer 3, symbool van Mu; het derde is een bijl.Toen de Engelsen zich voor het eerst in Australi vestigden, waren bijlen onbekend bij de wilde inboorlingen. Ik heb nooit gehoord over legendes of tradities onder de autochtonen. Na ontcijfering en vertaling van de symbolen op de stenen van de oude Polynesische resten van tempels en beelden en in de groeves tussen het onafgemaakte werk bemerkte ik dat onder de Zuidelijke Zee-eilanden en speciaal in de groep die Polynesia heet, tradities konden worden gevonden die van grote waarde zouden kunnen zijn om het verband te bewijzen tussen de ver-gane beschaving van de Zuidelijke Zee-eilanden en een beschaving van latere datum, waarvan we op zn minst een aantal fragmentarische bewijzen hebben.De grote stenen monumenten op de Zuidelijke Zee-eilanden zijn altijd een raadsel geweest voor volkenkundigen. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat er een grote beschaving moet zijn geweest.Er zijn vermoedens geweest dat de blanke Polynesirs afstammelingen waren van het oorspron-kelijke blanke ras en het lijkt te worden ondersteund door documenten en tradities die over de hele wereld voorkomen: Mexico, Midden-Amerika, India en Egypte.In Midden-Amerika en Mexico bestaan tradities die stellen dat de eerste mensen die die landen

 • bewoonden een blank ras was. De Mayas van Mayax, die de grote bouwwerken maakten waar-van de runes overal in dat land te vinden zijn, waren een blank ras. Tempelinscripties in Yucatan vertellen dat ze kwamen uit landen die ten westen van Amerika lagen. Polynesi ligt ten westen van Amerika.De Guatamaltese traditie laat ook zien dat het blanke ras het eerste was in het oosten van Amerika.Hindu-documenten vertellen ons dat de centrale delen van India (de Deccan) eerst werden geko-loniseerd door een blank ras, de Mayas, die via Birma naar India kwamen, en dat hun moeder-land n reis van een maan naar de opkomende zon lag, ten oosten van Birma. Polynesi ligt ten oosten van Birma. Dit toont aan dat zij die naar Amerika kwamen, uit het westen kwamen. En dat zij die naar India kwamen uit het oosten kwamen. Dit is het sluitende bewijs dat de oorsprong van het blanke ras een land was dat geografisch tussen Amerika en Azi in lag.

  Onder dit volk leeft nog de traditie van de Schepping, die in alle onderdelen overeen komt met die van de ouden over de hele wereld:Ellis, Polynesian Researches, deel I, pagina 100: Op de Sandwich Eilanden (Hawaii) bestaat de traditie dat er in den beginne niets was dan water, toen een grote vogel vanuit de hemel neerdaalde en een ei legde in zee; het ei barstte open en daaruit kwam Hawaii voort.Dit is de wereldbeschouwing van alle ouden. Allen zeggen dat het water het oppervlak van de aarde bedekte, en dat het leven begon vanuit een cosmisch ei dat in de zee werd gelegd.

  SAMOA: De Samoanen hebben een legende dat In den beginne de hele aarde was bedekt met water.De Zondvloed - OBrien zegt in Mystieke Eilanden van de Zuidelijke Zeen:In het grootste gedeelte van Polynesi bestaan legendes over een wereldomvattende overstro-ming waaraan slechts enkelen ontsnapten.Adam en Eva - De Polynesirs hadden vaststaande ideen over het ontstaan van het heelal en de mens.

  HAWAII: Taaroa maakte van rode aarde Araea en blies in zijn neusgaten. Hij maakte de vrouw uit de beenderen van de man en noemde haar Ivi. (In de Polynesische taal wordt Ivi uitgesproken als Eve-y).Kain en Abel - Een Tonga-legende stelt dat de zoon van de eerste man zijn broeder doodde.

  NIEUW-ZEELAND: Een legende van de Maoris stelt dat de zoon van de eerste man zijn broeder doodde.De Toren van Babel - In Fiji laat men nog steeds zien waar een grote toren stond omdat de Fiji-anen nieuwsgierig waren en op de maan wilden kijken om te ontdekken of deze bewoond was.Polynesische wereldbeschouwing - Tahiti: Taaroa, wiens naam in verschillende eilandengroepen anders werd gespeld, was de vader van die wereldbeschouwing. Zijn vrouw heette Hina - de aarde, en zijn zoon Oro was de heerser over de aarde. Tane, de Hualine god, was een broer van Oro en zijns gelijke.Dit komt overeen met de wereldbeschouwing van de meeste ouden, een Drieenheid of een Drie-hoofdige Godheid.

  MYSTIEKE KRACHTEN: Tijdens de eerste beschaving was er veel diepzinnige wetenschap die vandaag onbekend is. Die is teloorgegaan tussen twee beschavingen.De ouden konden door vuur lopen zonder te worden verwond, zoals in de Bijbel en de Popol Vuh wordt beschreven.Er is een betrouwbaar verslag dat bewoners van de Stille Oceaan blootvoets over gloeiendhete stenen konden lopen zonder zich te branden. Datzelfde is waargenomen op Hawaii en ik ben ge-tuige geweest van hetzelfde op de Fiji-eilanden.Een aantal jaren geleden werd gerapporteerd dat op Samoa de blinden werd geleerd met hun huid te kijken. Het rapport werd belachelijk gemaakt door wetenschappers en het publiek beschouwde het als een krantenverhaal of de leugens van een ontdekkingsreiziger.

 • Het volgende komt uit de New York World, waarin, vanuit Parijs verslag wordt gedaan over het tot stand brengen van dit verschijnsel. Het geeft antwoord op de wetenschappelijke hoon op het rap-port over de wilden uit Samoa.Het artikel gaat als volgt:Niet alleen heb je ogen in je achterhoofd, je lichaam is ermee bedekt en ze kunnen allemaal wor-den benut als ze op de juiste manier worden getraind.Dit is de conclusie van een aantal wetenschappers die getuige zijn geweest van experimenten door Jules Romain, schrijver van een boek over dit onderwerp. Het houdt in dat, volgens Romain, net onder de huid de zogenaamde celles liggen - microscopische organen die verbonden zijn met het centrale zenuwstelsel - en dat het slapende ogen zijn.Het is bewezen dat Romain erin is geslaagd een aantal personen erin te trainen om deze ogen effectief te gebruiken. Ze kunnen kleuren onderscheiden en lezen terwijl ze geblindoekt zijn. Som-migen kunnen zien met hun wang of vingers, sommigen met hun neus. En persoon kon op drie meter afstand een hoed onderscheiden.Deze resultaten, zo wordt verklaard, worden bereikt nadat de persoon in een staat van grote mentale concentratie was, verwant aan hypnose.De eerste proef liet niet veel resultaat zien, maar volgende tests lieten zien dat het na drie con-centratiepogingen mogelijk was om geblinddoekt kaarten te lezen. Het leesvermogen leek met elke volgende test te verbeteren.Hier wordt getoond dat een blinde kan leren zien door de huid, maar de Samoanen brachten het duizenden jaren geleden al in praktijk.De hiervoor besproken tradities en legendes zijn verbazingwekkend; want hier onder wilden die tot 200 300 jaar geleden waren afgesloten van de rest van de wereld vinden we legendes en tradi-ties, die identiek zijn aan die in de Bijbel.

  GRIEKENLAND - Enkele verwijzingen naar het Moederland van de Mens vinden we bij de oude Griekse filosofen.In 403 voor Christus, tijdens de magistratuur van Euclidius, maakten de Grieken het Atheense alfabet in zijn huidige vorm. Het Griekse alfabet is samengesteld uit Maya-klanken die een verhaal vertellen dat verwijst naar de ondergang van Mu. De vertaling van het Griekse alfabet gaat als volgt:

  HET GRIEKSE ALFABET

  Het Griekse alfabet is een heldendicht van Maya-klanken en is een gedenkteken aan hun voorva-deren die hun leven lieten tijdens de vernietiging van Mu.Proclus schreef: De Landen van het Westen had tien volkeren.

  Letterlijk vertaald:

  Grieks Cara Maya betekenisAlpa Al = zwaar pa = breuk ha = waterBeta Be = wandelen ta = waar, plaats, vlakte, grondGamma Kam = ontvangen ma = moeder, aardeDelta Tel = diep, bodem ta = waar, plaats, vlakte, grondEpsilon Ep = blokkeren zil = randen/goven maken onom = wervelwindZeta Ze = slaan ta = waar, grondEta Et = met ta = waar, grondTheta Thetheta = uitbreiden ha = waterIota Io = al wat leeft en beweegt ta = waar, grondKappa Ka = sediment, hindernis pa = breuk, hindernisLambda Lam = overstromen be = gaan, wandelen ta = waar, grond

 • Ma Mu = MuNi Ni = punt, piek, topXi Xi = rijzen, verschijnen bovenOmnikron Om = wervelen ik = wind le = plaats on = cirkelvormigPi Pi = beetje bij beetje plaatsenRho La = tot ho = komenSigma Zi = koud ik = wind ma = aarde, moederTau Ta = waar u = bodem, vallei, afgrondUpsilon U = afgrond, bodem pa = tank zi = koud le = plaats on = cirkelvormigPhi Pe = komen hi = modder, kleiChi Chi = mondopeningPsi Pe = komen, uit zi = damp, mistOmega O = daar mec = dwarrelen ha = sediment

  De Griekse letters bijeengevoegd:

  Alpha - Zwaar breken de waterenBeta - uitvloeiend over de vlaktesGamma - ze bedekken de landenDelta - op de lage plekken, waarEpsilon - ze hindernissen en kusten vormen, en wervelwindenZeta - de aarde geselenEta - met water.Theta - De wateren verspreiden zichIota - over alles wat leeft en beweegt,Kappa - hindernissen ontstaan enLambda - overstromen het land vanMu - Mu.Ni - Alleen (berg)pieken Xi - verschijnen nog boven de wateren,Omnikron - wervelwinden waaien rondPi - en beetje bij beetjeRho - tot er komtSigma - koude lucht. Waar eensTau - valleien lagen, zijnUpsilon - nu afgronden, koude dieptes. In ronde poelenPhi - vormde zich modder.Chi - Een mondPhi - opent, dampenOmega - komen daaruit en vulkanische gesteenten.

  Figuur 10. Het Griekse alfabet geschreven in de hiratische karakters van Mu.

  Het is geschreven van links naar rechts. De ouden schreven meestal van rechts naar links, op horizontale regels.

 • De oorsprong van het Griekse kruis - Het Griekse kruis zoals we dat kennen, is een geheim en een puzzel voor wetenschappers omdat het in zoveel inscripties wordt gevon-den die onleesbaar zijn voor hedendaagse archeologen. Het duikt op in inscripties in Yucatan en in Midden-Amerika.Winter, in zijn werk Guatemala op pagina 156, zegt hij: Het mysterieuze symbool van het Griekse kruis, dat ook is gevonden op de stenen van Quirigua en Copan, is de reden van veel gissingen onder wetenschappers. Niemand kan dit probleem kennelijk oplossen.

  Het Griekse Kruis: Het centrale figuur in het Koninklijke Escutcheon van Mu - het Keizerrijk van de Zon. Het hiroglief is een zin in de moedertaal van Mu, het leest als U-luumil (spreek uit: Oo-loo-oom-il). Vertaald betekent het: het land van. En meer uitgebreid: het Keizer-rijk van of het Koninkrijk van. Dus in de inscripties waarin het voorkomt, vertegenwoordigt het een van de voorafgaande zinnen, afhankelijk van wat ervoor staat of erachter komt.Het Griekse kruis bevestigt de juistheid van ontcijfering van het Griekse alfabet; het Griekse alfa-bet bevestigt de juistheid van mijn ontcijfering van het kruis; en beide bevestigen het bestaan van Mu - het Keizerrijk van de Zon - en dat het het Moederland van de Grieken was.

  Figuur 11. Grieks kruis en Mus Escutcheon.