The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Symbolen

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Dutch translation of the book "The lost continent of MU - James Churchward by Robert van der Meulen. Part 11 of 19

Transcript of The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Symbolen

 • TITEL: The Lost Continent of MUAUTEUR: James ChurchwardUITGEVER: Coronet Communications, N.Y./USA

  HET VERZONKEN CONTINENT MU

  HOOFDSTUK 9SYMBOLENVIGNETTEN, TABLETTEN EN DIAGRAMMEN

  Het kosmische diagram van Mu was het eerste door de mens geschreven boek. Dit diagram kunnen we tot meer dan 35.000 jaar geleden traceren. Hoe lang het toen al in gebruik was, is onbekend.Alle oude landen namen het diagram van het Moederland over de Mayas uit Yucatan, de Naga-Mayas uit India, de Babylonirs, de Assyrirs, de Egyptenaren en de Pueblo-indianen uit zuidwest Noord-Amerika.Slechts n groep behield het karakter in zijn oorspronkelijke betekenis: de Mayas uit Yucatan. Met uitzondering van de Pueblos voegden de anderen figuren en dogmas toe. Ze gaven sommige figuren een andere betekenis, zodat het verwrongen raakte. Dit werd veel gedaan door het gewetenloze Egyptische priesterschap. Ze verzonnen de duivel en zijn verblijfplaats de hel. Vijfduizend jaar geleden waren de duivel en de hel onbekend. De priesterschap van India volgde snel met Set en Shiva toen ze zagen wat het effect ervan was op het volk.

  In Mu werd de novice opgedragen dit boek grondig te bestuderen en het over te nemen als zijn geloof in god en het hiernamaals. Bij het ontcijferen van dit kosmische diagram ontwaart men een centrale cirkel die omsloten wordt door twee gelijkzijdige driehoeken. Ze vormen n enkel figuur, dat slechts n betekenis heeft. Deze twee driehoeken zijn omsloten door een buitencirkel die de figuur in twaalf delen onderverdeelt. Deze buitenste cirkel wordt ingesloten dor twaalf uitstulpingen. Vanuit de hoofdfiguur valt een strook omlaag die bestaat uit acht delen.De centrale cirkel is een afbeelding van de zon, Ra, het collectieve symbool van de Godheid, gezeten in zijn hemel.De twaalf gedeeltes tussen de twee cirkels symboliseren de twaalf poorten naar de hemel. Elke poort staat voor een deugd; de ziel moet de twaalf deugden bezitten om de poorten van de hemel in te kunnen gaan.De buitenste cirkel symboliseert de tussenliggende wereld, de wereld aan gene zijde, het Amenti van de Egyptenaren.De twaalf uitstulpingen die de tussenliggende wereld omringen staan voor de twaalf verleidingen. De ziel moet moet bewijzen dat ze de twaalf verleidingen kan weerstaan voordat het de twaalf poorten van de hemel kan binnengaan.De neerhangende stroken staan voor de ziel die moet opstijgen om de hemel te kunnen bereiken. De oude betekenis van het woord stijgen betekent hier opstijgen naar een hoger niveau.

  Ik heb in het vorige hoofdstuk beschreven wat de acht paden naar de hemel zijn. Wat de twaalf verleidingen en de twaalf deugden zijn, heb ik nooit kunnen ontdekken. Dit oude geloof van de mensen van Mu zou vrij vertaald kunnen luiden:Ik geloof dat er acht paden zijn die ik moet gaan om de hemel

  Figuur 1. Het eerste boek, meer dan 50.000 jaar oud, het kosmologische sym-bool voor Mu.

 • te kunnen bereiken. Na de acht paden te hebben bewandeld (benoemen) kom ik aan bij de twaalf poorten die naar het hiernamaals leiden. Hier moet ik bewijzen dat ik de twaalf aardse beproevingen (benoemen) heb overwonnen. Dan zal ik het hiernamaals binnengaan en de poorten van de hemel bereiken. Daar moet ik laten zien dat ik de twaalf deugden op aarde heb geleerd en toegepast (benoemen) . Dan word ik door de poorten van de hemel gevoerd naar de troon van heerlijkheid waar de hemelse Koning zetelt.Is er nu onder al onze sektes en religies n die zuiverder en eenvoudiger is dan deze van het verloren volk van het `moederland van de mens?

  Afbeeldingen met veel armenIn de jaren die volgden op de vertaling van de tabletten, vonden we de oplossing van vele tekens die we op de tabletten zelf niet konden vinden. Toen we bezig waren oude symbolische figuren te ontcijferen, die door auteurs en archeologen groteske goden en godinnen worden genoemd, vonden we de niet-ontcijferde symbolen zodanig vermengd met het beeldhouwwerk, dat de betekenis volkomen duidelijk werd. Chandler en anderen hebben geschreven: Een of andere groteske Hindu-godin. De ontcijfering en vertaling van n van deze groteske goden laat zien dat het figuur een tableau is waarop de advent van de mens in het land Mu wordt voorgesteld.Vooral in India vindt men in beeldhouwwerk en schilderingen vaak de afbeelding van een man met meerdere armen. Deze afbeeldingen komt men tegen op tempelmuren, in illustraties van oude Hindu-manuscripten en ze worden tegenwoordig zeer veel gebruikt voor inheemse Hindu-sieraden.Deze figuren zijn geen idolen. Het zijn heilige symbolen van de Grote Schepper en de Schepping. Ze zijn

  zeer ingewikkeld van dessin en karakter; het soort dat men tegenkomt bij het bestuderen van de eerste geschriften van de mens. Ze symboliseren het Oneindige, de Schepper met zeven grote of principile krachten, attributen, machten, verlangens, bevelen of vermogens. Ik kwam deze woorden tegen in meerdere oude geschriften, zoals: De Slang met zeven koppen, die vermogens of machten zijn. De Slang met veren, wiens bevelen de wereld voortbrachten en de mens schiepen om haar te regeren.De veel-armige figuren stammen ongetwijfeld uit het Moederland, hoewel ik ze het eerst bij de oude Brahmanen tegenkwam. In India is algemeen bekend dat de Brahmanen hun kosmogonie, wetenschap en kunst van de Naga-beschaving overnamen. De Mayas, die in India eerst Nagas en later Danavas heetten, kwamen vele duizenden jaren voordat de Arirs er bekend werden, vanuit het Moederland naar India. Ook de Brahmanen en de Nagas gebruikten de zeven-koppige

  Figuur 2. Symbolisch snijwerk.

 • slang om de Schepper te symboliseren. De figuur van een man in plaats van een slang blijkt speciaal te zijn gebruikt om bijzondere scheppingen uit te beelden.

  Ik heb een sculptuur van een van deze figuren, te vinden in de tempelkelder van Ajanta bij Bombay, uitgekozen om te ontcijferen. Het is vooral interessant omdat het symbool staat voor het oprijzen van het Moederland boven de wateren, waardoor het vruchtbaar en productief werd met de mens die er juist op verscheen. De centrale figuur heeft de vorm van een mens die zeven kenmerken heeft, het scheppingsgetal. In dit geval is een hoger type symbool gebruikt, de mens in plaats van de slang. Herhaaldelijk is beweerd dat de mens een bijzonder schepsel was, begiftigd met het vermogen om over de aarde te heersen. Dit komt in vele opzichten overeen met het tablet dat ik ga ontcijferen.De centrale figuur draagt de oude heilige kroon, een kroon met parels, die was bestemd voor de godheid; dit laat zien dat hij een koning is. Hij staat midden in de schepping; hij is de koning van de schepping. In de bovenste linkerhand heeft hij een vrucht en in de rechterhand de koninklijke lotus, de symbolische bloem van het Moederland. Hij laat daarmee zien dat het land bewoonbaar is.De figuur staat in het water. Twee uitgesproken symbolen vertellen ons dat. Ten eerste de onregelmatige horizontale lijnen over zijn benen en het onderste deel van zijn lichaam. Ten tweede de n -koppige slang die hij in zijn onderste rechterhand houdt. Onder de hand die de kop van de slang vasthoudt, wordt het lichaam van de slang een peul waaruit zaden naar beneden vallen. Deze symboliseren de kiemen van de natuur of de kosmische eieren van de Ouden. Deze zaden of eieren moeten nog tot leven komen. Het leven ligt er nog in te sluimeren. Op het juiste tijdstip zal de Levenskracht hen wekken.De afbeelding laat zien dat het eerste leven voortkomt uit het water. Daarom noemen de Ouden de zee de Moeder van het Leven en deze antieke opvatting blijkt volgens de geologische lagen uit het Paleozoische tijdperk juist te zijn.Tot zo ver laat het ons zien hoe het natuurlijke leven verschijnt; het laat ook zien dat er bewoonbaar land bestaat. Wat is dit land? In de hoek bij de laagste linkerhand zien we een hert dat naar het land toespringt. Het hert was het oude symbool voor de eerste mens. Dit tablet beschrijft dan ook het Moederland en de mens die op het punt staat erop te verschijnen.Het tablet maakt zorgvuldig onderscheid tussen scheppingen van de natuur en de speciale schepping mens. De scheppingen van de natuur worden getoond als zaden die ontwikkeld en tot leven gebracht moeten worden, terwijl de mens wordt getoond als volledig ontwikkeld schepsel, die kennelijk geen evolutionaire veranderingen hoeft te ondergaan. De mens wordt hier niet als voortbrengsel van de natuur beschouwd.Dit mooie symbool heeft niet veel van een idool als men het begrijpt. Het is een symbool dat onze bijbelse leer bevestigt, alleen bestond het al lang voordat Egypte bevolkt werd.De ontcijfering is niet volledig. Door de verwarrende veelheid aan handelingen bij de lagere linkerhand is het onmogelijk te ontcijferen wat daar allemaal mee bedoeld wordt.

  De Zevenkoppige Slang Dit is n van de meest interessante oude symbolen. Haar oorsprong ligt in het Moederland en het symboliseert de Schepper en de Schepping en heeft vele betekenissen.In geschriften vindt men het onder verschillende namen, maar er zijn altijd verwijzingen naar de zeven koppen. De oorspronkelijke naam in Mu ben ik niet te weten gekomen, maar in Hindu-boeken vond ik de namen Caisha en Narayana. In yucatan maya heet hij Ah-ac-chapat en tegenwoordig is zijn naam in Cambodja Naga. Dat laatste is een moderne benaming, het is de naam van het volk.De zevenkopige slang komt in alle oude geschriften voor omdat het symbool staat voor de Schepper. Zodra het opduikt, betekent het: Ik ben het symbool van God, de Schepper. Als je naar mij kijkt, denk je aan Hem. Ik leid je gedachten naar God.

 • In Angkor Thom in Cambodja, een deel van het vroegere Birma, liggen de resten van een schitterende tempel, die n van de architectonische wonderen op aarde zijn. De Zevenkoppige Slang komt op veel plaatsen in de runes voor, maar de belangrijkste staan aan de toegangsweg naar de tempel. Aan beide zijden van deze weg staan gebeeldh