Stichting Pensioenfonds Koninklijke .ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni

download Stichting Pensioenfonds Koninklijke .ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni

of 84

 • date post

  29-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stichting Pensioenfonds Koninklijke .ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1

  Actuarile en bedrijfstechnische nota

  Stichting Pensioenfonds

  Koninklijke Cosun

  Datum: 30 juni 2015

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 2

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 3

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding ........................................................................................................................... 6

  1.1 Het Fonds .............................................................................................................. 6

  1.2 Inhoud van de ABtN ............................................................................................. 6

  1.3 Uitgangspunt niveau beschrijving beleid ............................................................. 8

  2 Organisatiestructuur, administratieve organisatie en interne controle .................... 9

  2.1 Organisatiestructuur ............................................................................................ 9

  2.2 Administratieve organisatie ................................................................................ 13

  2.3 Beheersmaatregelen en interne controle ........................................................... 14

  3 Doelstellingen, beleidsuitgangspunten en risicohouding ........................................... 17

  3.1 Doelstellingen ..................................................................................................... 17

  3.2 Beleidsuitgangspunten ....................................................................................... 17

  3.3 Beleids- en verantwoordelijkheidscyclus ........................................................... 19

  3.4 Risicohouding ..................................................................................................... 19

  3.5 Haalbaarheidstoets ............................................................................................. 22

  4 Hoofdlijnen pensioenregelingen .................................................................................. 23

  4.1 Aangesloten ondernemingen .............................................................................. 23

  4.2 Deelnemerschap .................................................................................................. 23

  4.3 Aanspraken en rechten ingevolge pensioenregelingen ..................................... 24

  5 Hoofdlijnen uitvoeringsovereenkomst ........................................................................ 27

  6 Hoofdlijnen intern beheersingssysteem ...................................................................... 28

  6.1 Verzekerde en in eigen beheer gehouden risicos ............................................. 28

  6.2 Uitbesteding ........................................................................................................ 29

  6.3 Integriteitsbeleid ................................................................................................. 33

  7 Financile opzet en beheersing financile risicos ...................................................... 35

  7.1 Kapitaaldekking .................................................................................................. 35

  7.2 Premiebeleid en kostendekkende premie ........................................................... 35

  7.3 Actuarile grondslagen en parameters .............................................................. 38

  7.4 Technische voorzieningen en reserves ............................................................... 39

  7.5 Dekkingsgraden .................................................................................................. 42

  7.6 Toeslagenbeleid .................................................................................................. 44

  7.7 Kortingsbeleid ..................................................................................................... 47

  7.8 Jaarrekening en -verslag .................................................................................... 48

  8 Beleggingsbeleid ............................................................................................................ 49

  8.1 Strategisch beleggingsbeleid .............................................................................. 49

  8.2 Beleggingscyclus ................................................................................................. 53

  8.3 Opzet vermogensbeheer ...................................................................................... 54

  8.4 Samenstelling beoogde beleggingsportefeuille en mate van afwijking ............ 57

  8.5 Beleggingsplan .................................................................................................... 61

  8.6 Prudent-personregel ........................................................................................... 61

  8.7 Risicometing en beheersing ................................................................................ 62

  8.8 Resultaatsevaluatie beleggingsplan en beleid ................................................. 62

  9 Financieel crisisplan ..................................................................................................... 65

  10 Communicatiebeleid ..................................................................................................... 71

  11 Bijlagen .......................................................................................................................... 72

  Bijlage I Actuarile grondslagen en veronderstellingen ...................................... 73

  Bijlage II Overeenkomsten met betrekking tot uitbesteding ................................. 76

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 4

  Bijlage III De uitkomsten van prognoses en/of ALM-studie .................................. 77

  Bijlage IV Fiduciair beheer ..................................................................................... 80

  Appendices:

  Verklaring inzake de beleggingsbeginselen d.d. 26.03.2015 (stuk Best. PF Cosun 021.2015)

  Investment beliefs d.d. 11.12.2012 (stuk Best. PF Cosun 005.2013)

  Strategisch beleggingsplan d.d. 11.12.2012 (stuk Best. PF Cosun 004.2013)

  Beleid uitbesteding bedrijfsprocessen d.d. 11.12.2012 (stuk Best. PF Cosun 007.2013)

  Geschiktheidsplan d.d. 13.11.2014 (stuk Best. PF Cosun 176.2014)

  Risicomatrix (stuk Best. PF Cosun 099.2012)

  Toetsingsdocument prudent-person regel beleggingsbeleid (stukken 161.2044 en 173.2014)

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 5

  Voorwoord

  Dit is de actuarile en bedrijfstechnische nota (ABtN) van de Stichting Pensioenfonds

  Koninklijke Cosun, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 juni 2015 en

  geactualiseerd naar de situatie per 30 juni 2015. Deze versie vervangt de laatst vastgestelde

  versie van 8 mei 2014.

  Drs. W.P.C. van den Nieuwenhof J.P.M. Vriends

  Voorzitter Secretaris

 • ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 6

  1 Inleiding

  1.1 Het Fonds

  De Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun (hierna: het Fonds) is een ondernemings-

  pensioenfonds dat op 1 januari 1970 is opgericht, ten behoeve van werknemers die op deze

  datum in dienst waren dan wel op deze datum of later in dienst zijn getreden bij de

  aangesloten ondernemingen dan wel de rechtsvoorgangers die deel uitmaken van Koninklijke

  Coperatie Cosun U.A., zoals bedoeld in de uitvoeringsovereenkomst.

  Sinds de oprichting in 1970 heeft het Fonds de rechten en verplichtingen van de volgende

  pensioenuitvoerders overgenomen:

  - Zwitserleven; tot 1 januari 2006 opgebouwde pensioenaanspraken u.h.v. het Reglement

  Overbruggingsregeling op het leven van werknemers die op 31 december 2005 vielen onder de

  werking van de CAO van Suiker Unie, Sensus en Cosun Hoofdkantoor en geboren zijn na 31

  december 1949;

  - Stichting Pensioenfonds Suiker 2007; tot 1 januari 2009 opgebouwde pensioenaanspraken IRS;

  - Zwitserleven; tot 1januari 2009 opgebouwde pensioenaanspraken u.h.v. het Reglement Overbruggingsregeling op het leven van de werknemers van Stichting Instituut voor Rationele

  Suikerproductie (IRS) die op 31 december 2008 in dienst waren en geboren zijn na 31

  december 1949;

  - Stichting Pensioenfonds Suiker 2007; tot 1 januari 2011 opgebouwde pensioenaanspraken.

  Het Fonds heeft uit het verleden nog een aantal kleine pensioenverzekeringen verzekerd bij

  Nationale-Nederlanden, ASR, Aegon, Delta Lloyd en Centraal Beheer Achmea. Het betreffen

  polissen met aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze aanspraken zijn

  opgenomen in de reglementaire aanspraken.

  De risicos voortvloeiende uit haar reglement draagt het Fonds grotendeels zelf.

  1.2 Inhoud van de ABtN

  Dit is de actuarile en bedrijfstechnische nota (ABtN) van het Fonds. In deze nota wordt,

  mede ten behoeve van de wettelijke verplichting ter zake, het bestuursbeleid - dat wordt

  gevoerd om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren - omschreven, waarbij voornamelijk

  het strategische beleid wordt weergegeven.

  Ook komen aan de orde de organisatiestructuur, de interne controle en de wijze en

  voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed.

  In deze ABtN zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en de definities van het