Stappen naar een Cool van Nature school!

Click here to load reader

download Stappen naar een Cool van Nature school!

of 16

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Wil jij ook stappen ondernemen om jouw school te vergroenen? Lees er in deze brochure alles over.

Transcript of Stappen naar een Cool van Nature school!

 • COOLvannatureCOOLvannature

  een school

  Stappen

  naar

 • 21 Wat is een Cool van Nature school?

  Goed voor kinderen, goed voor het milieu!Het Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich in om de natuur terug bij de kinderen te brengen. En waar kan dat beter dan op een plek waar ze bijna dagelijks vertoeven? Op school natuurlijk! Vlaamse speelplaatsen bieden van-daag weinig uitdaging met hun betonklinkers en

  hoge muren en hekken. Kleuters spelen vaak in plastic speelhuisjes. En op de lagere

  scholen krijgen de voetballers vrij spel en worden de andere kinderen

  naar de zijkant gedrukt. Daarom willen we van de school een aantrekkelijke speelomgeving maken met een Cool van Nature

  speelplaats.

  Hier vind je een wilgenhut, een bijenhotel, een amfibienpoel, speelheuvels, bloemen, bomen en struiken van plant van hier uit je eigen streek, water, een moestuin, klauterstenen, boomstammen en zoveel meer. Een speelplaats ten voordele van het milieu, de natuur, het klimaat n avontuurlijke kinderen!

  EEtgOED WicHELEn RLSD

 • 32 Het voorbeeldproject Cool van Nature

  Speelnatuur op de Sint-Vincentiusschool en De Schakel in 2013 zijn we gestart met het vergroenen van twee scholen in Dendermonde. We betrekken de leerkrachten, de ouders en de kinderen om tot een kwalitatief groen ontwerp te komen. Om de droomspeelplaatsen te realiseren, kregen de scholen een Europese subsidie en steun van de stad Dendermonde.

  Wil je meer weten over het Cool van Nature ontwerp of de uitvoering van speel natuur? Neem dan eens een kijkje op:www.rlsd.be/wat_doen_we/natuureducatie/ speelnatuur/speelnatuur_in_dendermonde

  COOLvannatureCOOLvannature

  Word een schoo

  l !

  Wordt jouw school binnenkort ook een Cool van Nature school?

  Stel je jezelf kandidaat om de vergroening te promoten? Lees in deze brochure alles over welke stappen je kan ondernemen.

  RLSD

 • 4Stap 1

  Elk project ontstaat vanuit een initiAtiEF.

  De idee om een speelplaats te vergroenen, kan ontstaan vanuit de school, de provincie, het stadsbestuur, het Regionaal Landschap, de ouders, enz. Het maakt eigenlijk niet uit van waar dit komt, de hoofdzaak is dat je beslist hebt om actie te ondernemen.

  Wat kan je doen om de ver-groening op je school te starten?

  initiatief

  super idee!

  DE KREKEL gEnt RLSD

 • 5een reuze dam om over te klimmen

  SpEE

  LDER

  niS

  R

  Ott

  ERD

  Am

  , nL

  R

  LSD

 • 6ga op zoek naar gOEDE VOORBEELDEn. Laat je inspireren en kijk hoe andere scholen dit hebben aangepakt. Hieruit kan je heel wat leren om in je eigen school toe te passen.

  Er zijn de laatste tijd heel wat nuttige publicaties verschenen over speel natuur.

  www.springzaad.nl/ideeenkoffertje

  www.rlsd.be/wat_doen_we/natuureducatie

  www.groenspeelweefsel.be/

  Vrij spel voor natuur en Kinderen, Willy Leufgen en marianne Van Lier

  modder aan je broek, te downloaden via www.landschapsbeheer.nl/webwinkel

  Stap 2 informeer

  durf jij ook tot hier komen?

  SpEE

  LnA

  tuu

  R

  tER

  nEu

  zEn

  , nL

  RLS

  D

 • 7

  Bezoek en ervaar

  speelnatuur in de

  praktijk. Contacteer

  ons voor meer infor

  matie: www.rlsd.be

  TIP ravotten is leuk!

  DE

  zOn

  nEW

  ijzE

  R

  LEu

  VEn

  R

  LSD

 • Zorg ervoor dat je tijd

  ens de infoavond

  een werkgroepje van

  ouders en leer

  krachten kan samens

  tellen. Zij kunnen

  tijdens het verdere ve

  rloop instaan voor

  de communicatie naa

  r andere ouders en

  helpen bij het organis

  eren van klusdagen.

  TIP 8

  En van de belangrijkste stappen is pARtici-pAtiE. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van je plannen, hoe meer hulp je kunt verwachten tijdens de uitvoering. De participatie kan je op verschillende manieren organiseren:

  Informatieje kan tijdens een infoavond informatie geven over de plannen van de school, speelnatuur, klimaat en het nut van een groene speelom-geving voor de kinderen. Laat ook de ouders en leerkrachten aan het woord. geef hen bijvoor-beeld een moment om na te denken over de dingen die zij graag deden als kind. Op die manier zorgen de herinneringen aan natuur voor

  begrip als jij je verhaal doet over het belang van speelnatuur.

  Stap 3 participatie

  RLSD

 • 9Keuzes makeninspiratiekaarten met goede voorbeelden van speelnatuur, zijn een handig instrument om te gebruiken tijdens participatiesessies met ouders, leerkrachten en kinderen. zo kan je bijvoorbeeld een stemronde organiseren. De resultaten zijn gemakkelijk te verzamelen en je hebt meteen een goed overzicht van de meest gekozen speel-natuurvormen.

  De inspiratiekaarten van Springzaad zijn

  te bestellen via www.springzaad.nl

  TIP

  ... is gezien!

  Wie niet weg is...

  DE KREKEL gEnt RLSD

  RLSD

 • Maak vooraf observatielijsten m

  et kernwoorden

  (fantasiespel, stenen, klimmen,

  springen, lopen,

  verstoppen, takken, zand, ) zo

  dat je ter plaatse

  voldoende tijd hebt om te kijken

  .

  TIP

  10

  ObservatieObserveer kinderen tijdens de speeltijd en ontdek hun spel-rituelen. Of laat de kinderen spelen in een groene omgeving in de buurt. zo kan je zelf zien waar de kinderen nood aan heb-ben, wat hen het meest aantrekt en wat ontbreekt op de huidige speelplaats.

  DE WijzE BOOm gEnt RLSD

 • Betrek hierbij de kinderen. Tijd

  ens de

  middagspeeltijd word jij de toer

  ist en

  de kinderen de gids. Ze zullen j

  e met

  veel plezier vertellen wat wel / n

  iet goed

  is aan de huidige speelplaats.

  TIP

  Als je de kinderen maquettes wil laten maken, kan je dit ondernemen in de zandbak. Laat hen eventueel eerst organisch materiaal verzamelen (takjes, stenen,

  water, blaadjes, ). Verdeel de leerlingen in groepjes per drie en wijs hen een plek

  toe. Laat hen een uurtje fantaseren en boetseren met achteraf een voorstellingsrondje aan de hele groep.

  TIP

  11

  Kinderen als gidsVerken en analyseer de speelplaats. Wat zijn de mogelijkheden voor speelnatuur? Waar kun-nen aanplantingen gebeuren? Waar kunnen tegels uitgebroken worden? Waar zijn er kansen voor de natuur?

  Kinderen als ontwerperEen ontwerpsessie organiseren samen met de kinderen kan in de klas of zelfs buiten.

  Focus ligt hier op wat ze graag willen DOEn. zo vermijd je eindresultaten als een trampoline of een wip.

  RLSD

  RLSD

 • 12

  ik ontwerp mijn coole school

  R

  LSD

 • 13

  De landschapsarchitect verwerkt de gegevens uit de informatie- en participatieronde in een OntWERpScHEtS. Hoeveel bomen worden aan geplant, hoe lang moet de haag zijn, waar plaatsen we wilgenhutjes, ? Hiermee kan de school aan de slag om het ontwerp stap voor stap te realiseren.

  Als je geen landschapsarchitect ter beschikking hebt, ga dan op zoek naar een creatieve leer-kracht of een ouder die overweg kan met lat, potlood en pen.

  ontwerpStap 4

  OntWERp Sint-VincEntiuSScHOOL DEnDERmOnDE RLSD

 • 14

  OntWERp DE ScHAKEL DEnDERmOnDE RLSD

 • R

  LSD

  SpEELnAtuuR Op D

  E ScHORRE Sint-A

  mAnDS RLSD

  SpR

  ing

  zAA

  D

  15

  Plan tijdig een overle

  g

  om het ontwerp met a

  lle

  betrokkenen te bespre

  ken.

  Zo kan iedereen zijn

  mening geven en kun

  nen

  de verdere stappen

  besproken worden.

  TIP

  spelen met water wilgenhutte

  n

  plant eens een boom

 • RLSD

  Regionaal Landschap Schelde-Durme Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde tel 052 33 89 10 fax 052 33 89 19 www.rlsd.beOntwerp en lay-out: Karakters, gent v.u.: Stijn Van Belleghem

  grensoverschrijdend project met steun van interreg Vlaanderen- nederland en de provincie zeeland, Oost- en West-Vlaanderen verenigd in de Euregio Scheldemond.