SOCIALE MEDIA VOOR HET BOUWBEDRIJF - Sociale media... · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SOCIALE MEDIA VOOR HET BOUWBEDRIJF - Sociale media... · PDF file...

 •  

   

  SOCIALE MEDIA VOOR HET BOUWBEDRIJF ‐ PRAKTIJK 

  Op 1 december 2013 kende België 5 500 000 Facebook‐gebruikers. 1,7 miljoen Belgische professionals hebben een LinkedIn‐account. En meer  dan  500 000  Twitteraars  volgen mensen  of  posten  actief  tweets.  Dit  zijn maar  enkele  indrukwekkende  cijfers  over  het  sociale media  landschap in België.  En uw klanten of leveranciers? Hebben die een Facebookaccount? Twitteren zij er op los? Zoeken zij of u zelf nieuwe business opportuniteiten  via LinkedIn?  Of zijn zij actief op andere sociale media?  Niche media die misschien net voor uw bouwonderneming belangrijk kunnen zijn?  Sociale media komen  in alle aspecten van uw bedrijf voor. Van promotie tot prospectie en van verkoop tot rekrutering. Maar hoe begint u  eraan en hoe doet u dat nu juist? 

  Doelgroep 

  Zaakvoerders, personeels‐ en beleidsverantwoordelijken in bouwbedrijven 

  Programma 

  Overzicht en gebruik van video/foto/blog in de bouwsector   overzicht van het brede spectrum van sociale media   waar moet u aanwezig zijn en waarom?   hoe kunt u praktisch Video (YouTube, Instagram…) inzetten voor uw bouwbedrijf?   waar en hoe foto’s (Picasa, Pinterest…) inzetten?   hoe begint u een blog in 10 minuten? 

  Twitter   hoe maakt u een account aan of optimaliseert u uw account?   leer de Twittertaal: @, #, #FF, retweeten…   wie en wat moet u volgen?   hoe klanten en leveranciers vinden?   wat, hoe en wanneer plaatst u berichten op Twitter?   hoe koppelt u Twitter aan andere sociale media (Facebook, LinkedIn…)?   hoe monitort u uw online reputatie?   maak Twitter uw infokanaal bij uitstek 

  LinkedIn, de sleutel naar je professioneel netwerk   hoe optimaliseert u uw persoonlijk LinkedInprofiel?   hoe beheert en vergroot u uw netwerk?   waar zitten potentiële klanten/leveranciers?   hoe haalt u het maximum uit groepen?   hoe zet u een professionele bedrijfspagina op?   hoe houdt u uw netwerk warm en genereert u leads?   tips & tricks om LinkedIn ten volle te gebruiken 

  Facebook, ook voor bedrijven  hoe maakt u verschillende profielen? (persoonlijk, groep of fan pagina)?   maak een persoonlijk profiel en behoud uw privacy   hoe uw netwerk starten, beheren en vergroten? Hou privé en professioneel gescheiden   samenwerken met klanten op Facebook via groepen (gesloten of geheime)   hoe maakt u een succesvolle bedrijfspagina aan?     hoe maakt u uw bedrijf aantrekkelijk voor potentiële medewerkers of klanten?   hoe adverteert u op Facebook?   tips & tricks om het maximale te halen uit uw Facebookaanwezigheid.    Na deze opleiding kent u het volledige sociale medialandschap en weet u hoe u uw klanten en leveranciers kunt betrekken bij uw bedrijf. 

  Data 

  Sint‐Niklaas  maandag 29 september en 06 oktober 2014  Dag 1: 09u00 – 17u00  Dag 2: 09u00 – 12u30  Kortrijk  donderdag 20 en 27 november 2014  Dag 1: 09u00 – 17u00  Dag 2: 09u00 – 12u30  Gent  maandag 16 en 23 maart 2015  Dag 1: 09u00 – 17u00  Dag 2: 09u00 – 12u30       

 •  

   

           

  Docent 

  Dhr. Adam 

  Prijs 

  LEDEN  NIET‐LEDEN   FVB‐TUSSENKOMST  € 203  € 312  € 60 

 • Deelnemer 1

  Naam en voornaam :

  E-mail (verplicht voor bedienden PC 218) :

  Geslacht : M V Geboortedatum : Geboorteplaats :

  Rijksregisternummer :

  Functie :

  Statuut : arbeider ( winteropleiding of tussenkomst loonkost) bediende zelfstandige

  Hoogst behaalde diploma : lager secundair hoger secundair hoger onderwijs

  Paritair Comité deelnemer :

  Deelnemer 1

  Naam en voornaam :

  E-mail (verplicht voor bedienden PC 218) :

  Geslacht : M V Geboortedatum : Geboorteplaats :

  Rijksregisternummer :

  Functie :

  Statuut : arbeider ( winteropleiding of tussenkomst loonkost) bediende zelfstandige

  Hoogst behaalde diploma : lager secundair hoger secundair hoger onderwijs

  Paritair Comité deelnemer :

  INSCHRIJVINGSFORMULIER Bij voorkeur online inschrijven via www.opleidingindebouw.be Via mail: opleidingenovl@confederatiebouw.be | opleidingenwvl@confederatiebouw.be | opleidingenwaas@confederatiebouw.be Via fax: 09 244 45 10 (ovl) | 056 26 81 45 (wvl) | 03 760 15 85 (waas)

  Zorg ervoor dat het formulier volledig ingevuld en ondertekend is aub.

  Titel opleiding :

  Datum/data :

  Locatie:

  Er ke

  nn in

  gs nu

  m m

  er s

  KM O

  -p or

  te fe

  ui lle

  O os

  t- Vl

  aa nd

  er en

  : D V.

  O 10

  66 94

  – W

  es t-

  Vl aa

  nd er

  en : D

  V. O

  10 56

  87 –

  W aa

  sl an

  d: D

  V. O

  10 55

  77

  Bedrijfsgegevens

  Naam van de onderneming :

  Straat + nr:

  Postcode : Gemeente :

  Telefoon : Fax :

  Ondernemingsnummer : RSZ Nr. :

  Naam van de verantwoordelijke: Dhr./Mevr.

  E-mail :

  Datum: / /

  Handtekening verantwoordelijke:

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Inschrijving Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als defi nitief beschouwd. Confederatie Bouw kan de opleiding annuleren

  wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

  Betaling U ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.

  Gelieve uw factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

  Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege

  en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Alle

  geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, Kortrijk of Dendermonde, al naargelang waar de

  ingeschreven fi rma haar maatschappelijke zetel heeft.

  Annulatievoorwaarden Bij inschrijving (per post, fax, website of e-mail) verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden:

  • De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingszalen.

  • Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Er worden annulatiekosten aangerekend in geval van

  afwezigheid of stopzetting van de opleiding.

  • Bij annulatie meer dan 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend. • Bij annulatie binnen 10 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50 % van de opleidingskost aangerekend. • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of

  stopzetting van de opleiding wordt het volledige factuurbedrag aangerekend.

  Voor inschrijvingen van bedienden PC 218 bij opleidingen door Cevora ondersteund, gelden volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulaties dienen schriftelijk gemeld te worden aan Confederatie Bouw.

  • Bij annulatie meer dan drie werkdagen voor de aanvang van de opleiding is geen vergoeding verschuldigd.

  • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding factureert Cevora € 75 annulatiekosten per

  niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon (€ 37,50 voor een halve opleidingsdag of -avond).

  Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een doktersattest) of bij “uitdiensttreding” (met als

  bewijs een kopie van de dimona-aangifte uit dienst).

  Kantoren:

  Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen Tramstraat 59 - 9052 Zwijnaarde

  T 09 244 45 00 - F 09 244 45 10

  opleidingenovl@confederatiebouw.be

  www.confederatiebouw.be/oost-vlaanderen

  Confederatie Bouw West-Vlaanderen Kortrijksestraat 389 A - 8500 Kortrijk

  T 056 26 81 50 - F 056 26 81 55

  opleidingenwvl@confederatiebouw.be

  www.confederatiebouw.be/westvlaanderen

  Confederatie Bouw Waasland Kleine Laan 29 - 9100 Sint-Niklaas

  T 03 760 15 80 - F 03 760 15 85

  opleidingenwaas@confederatiebouw.be

  www.confederatiebouw.be/waasland