Sociale media op_de_werkvloer

Click here to load reader

download Sociale media op_de_werkvloer

of 59

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.040
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Sociale media op_de_werkvloer

 • 1. HR-topic: internet en sociale media op de werkvloer Voorkom juridische avonturen 1 december 2011 Nazareth
 • 2.
 • 3.
 • 4. OVERZICHT
  • Facts & figures
  • Misbruik voorkomen
  • Cases
  • Besluit
 • 5. FACTS & FIGURES
  • Enkele cijfers
  • Aanpak verschilt van land tot land
  • Studie
 • 6. FACTS & FIGURES Enkele cijfers
  • 695.000.000 Facebook gebruikers
  • 148.000.000 LinkedIn gebruikers
  • 140.000.000 nieuwe tweets, elke dag
  • 2.500.000.000 bezoeken op Facebook, Twitter en LinkedIn samen, elke maand
  • 164.000.000 actieve blogs
   • eMarketing Association - 23/08/2011
 • 7. FACTS & FIGURES Aanpak verschilt van land tot land
  • Montenegro: verbod in bedrijven
  • Itali: in Napels krijgen WNs Facebook-pauzes 6 x 10 min/dag
  • Britse geheime dienst: zoektocht nieuwe secret agents
  • Belgi: fiscus zoekt zwartwerk en niet aangegeven extras
 • 8. FACTS & FIGURES Aanpak verschilt van land tot land
  • In veel bedrijven is niks voorzien
  • Hoewel grote bezorgdheid om misbruik en toename conflicten
  • Studie Field Fisher Waterhouse (FFW)
   • Enqute januari tot april 2011 bij HR-verantwoordelijken van 103 middelgrote en grote ondernemingen
 • 9. FACTS & FIGURES Studie FFW
  • 80% heeft policy inzake internet en e-mail slechts 16% behandelt Facebookgebruik
  • 84% denkt dat informatie op Facebook openbaar is
 • 10. FACTS & FIGURES Studie FFW
  • Slechts 20% laat Facebook uitdrukkelijk toe
  • 78% meent dat Facebook schade toebrengt aan productiviteit
 • 11. FACTS & FIGURES Studie FFW
  • 70% zou niet aanvaarden dat werknemers zich op Facebook over de onderneming uitspreken
  • 68% meent dat negatieve uitlatingen kunnen leiden tot ontslag om dringende reden
  • 50% meent dat Facebook een bedreiging vormt voor de vertrouwelijkheid van informatie binnen de onderneming
 • 12. FACTS & FIGURES Studie FFW
  • Wantrouwen communicatiemiddelen
   • Weinig bedrijven treffen effectief regeling
   • Nochtans: bij conflict voor rechter kan regeling positie werkgever versterken
  • Screening werknemers of kandidaten
   • I.t.t. andere landen
 • 13. FACTS & FIGURES Studie FFW
  • Werknemer heeft ruime vrijheid van meningsuiting
   • Belgische rechtbanken
   • Zowel niet opzettelijke als kwaadwillige beledigingen
  • Vermijden problematiek => Policy!
 • 14. MISBRUIK VOORKOMEN
  • Verbod
  • Gebruik toelaten
 • 15. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod
  • Blokkeren van sites
  • Onderzoek SBS 2010
   • 4/10 Facebook
   • 1/3 - Youtube
 • 16. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod
  • Maar
   • Sociale netwerken kunnen werknemers aanmoedigen om contacten te leggen binnen onderneming
   • Sites volledig weren gaat in tegen moderne vorm van communicatie
 • 17. MISBRUIK VOORKOMEN Verbod
  • Anderzijds te veel vrijheid?
   • Optreden tegen misbruik
   • Duidelijke regels opstellen
 • 18. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten
  • Regels in policy of arbeidsreglement
  • Grote vrijheid maar bindt rechters niet
  • Sancties bepalen
  • Beperking: controle & privacy
 • 19. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten
  • Privacy = the right to be left alone
  • Spanningsveld tussen recht op privacy en controlerecht
 • 20. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten
  • Wettelijk kader
   • Art. 8 EVRM
   • Art. 124 Wet Elektronische Communicatie
   • Art. 314bis Strafwetboek
   • Wet verwerking persoonsgegevens
   • CAO nr. 81
 • 21. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Art. 8 EVRM
  • Basisartikel
  • Uitvoering in Belgi Privacywet 1992
  • Respect voor eenieders privleven, tenzij
   • Finaliteit - legitieme doelstelling
   • Proportionaliteit verhouding inbreuk privacy en nagestreefde doeleinde
   • Legaliteit & transparantie informed consent
 • 22. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Art. 124 WEC
  • Alle vormen van elektronische communicatie
  • Verbod
   • Bestaan
   • Personen identificeren
   • Informatie wijzigen, kenbaar maken of opslaan
 • 23. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Art. 124 WEC
  • Uitzonderingen
   • Toestemming van alle deelnemers
   • Controle is bij wet toegelaten
  • Sancties
 • 24. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Art. 314bis Sw.
  • Alle vormen van communicatie?
   • Privcommunicatie
   • Telecommunicatie
 • 25. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Art. 314bis Sw.
  • Verbod
   • Kennisname van inhoud communicatie
   • Waaraan men NIET deelneemt
   • TIJDENS overbrenging ervan...
  • Sancties
 • 26. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten Wet Verwerking persoonsgegevens
  • E-mails inkijken, websites die werknemer bekijkt
  • Toegestaan, mits
   • Werknemers inlichten
   • Inzagerecht
  • Sancties
 • 27. MISBRUIK VOORKOMEN Gebruik toelaten CAO nr. 81
  • Recht werkgever om te controleren
  • Online-communicatiegegevens
  • Toegang/gebruik internet