Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

38
Sociale Kaart Maasbree Naam document Sociale kaart Maasbree Versienummer 2 Versiedatum Januari 2016 Gewijzigd op Te herzien voor Januari 2017 Inhoudelijk beheer (wijzigingen doorgeven aan beheerder) M. Verstraten, Combinatiefunctionaris Maasbree E. [email protected] T. 0631959651 Dit document is met grote zorg samengesteld, de beheerder is niet verantwoordelijk voor druk- en/ of typefouten.

Transcript of Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

Page 1: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

Sociale Kaart Maasbree

Naam document Sociale kaart Maasbree

Versienummer 2

Versiedatum Januari 2016

Gewijzigd op

Te herzien voor Januari 2017

Inhoudelijk beheer

(wijzigingen doorgeven aan beheerder)

M. Verstraten,

Combinatiefunctionaris Maasbree

E. [email protected]

T. 0631959651

Dit document is met grote zorg samengesteld, de beheerder is niet verantwoordelijk voor druk- en/ of typefouten.

Page 2: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 2 van 38

Inhoudsopgave

Onderwijs en Opvang ............................................................................................................................................................................. 3

Sport & Vrijetijdsbesteding .................................................................................................................................................................... 6

Gezondheid ...........................................................................................................................................................................................16

Paramedisch Centrum Maasbree ............................................................................................................................................................. 16

Gezondheidscentrum Maasbree (in ontwikkeling) ...................................................................................................................................... 18

Fysiotherapie ........................................................................................................................................................................................ 20

Communicatie (Audiologie & Logopedie) .................................................................................................................................................. 21

Psychomotorische therapie ..................................................................................................................................................................... 23

Geestelijke gezondheidszorg/ Opvoeding gerelateerde diensten ..........................................................................................................25

Opvoeders ........................................................................................................................................................................................... 29

Dagvoorzieningen & Thuiszorg ..............................................................................................................................................................33

Diensten ................................................................................................................................................................................................36

Service woningen ..................................................................................................................................................................................38

Page 3: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 3 van 38

Onderwijs en Opvang Instantie: Activiteit Doel / Inhoud Contactgegevens:

Hoera Kindcentra VVE Voor- en Vroeg schoolse

Educatie, Dagopvang,

peuterprogramma, flexibele

opvang. BSO groep 1-2 en TSO

Stimulering van de taalontwikkeling bij het

jonge kind.

Bij Hoera Maasbree kun je er natuurlijk

voor kiezen je kind alleen tijdens het

peuterprogramma te laten komen (zoals

voorheen in de peuterspeelzaal).

Er wordt elke werkdag ’s ochtends en ’s

middags een peuterprogramma

aangeboden.

Peutergroepen

De peutergroepen bieden beiden het

peuterprogramma aan. Dat wil zeggen dat

zij gerichte activiteiten aan de kinderen

aanbieden om de ontwikkeling verder te

stimuleren. Er is extra aandacht voor de

spraak,-taalontwikkeling. Alle kinderen in

de leeftijd van 2-4 jaar die naar Hoera

komen, nemen deel aan dit programma. Er

wordt gewerkt met een

voor de peuters herkenbare structuur en

dagindeling; dit alvast ter voorbereiding op

de basisschool.

Hoera Maasbree, locatie ‘De Violier’

De Schout 3

5993 BW Maasbree

Peutergroep Pinokkio: 06-21599738

Peutergroep Roodkapje: 06-25028306

Peutergroep Hans & Grietje: 06-25028306

Email:

[email protected].

nl

BSO groep 1 en 2: 0617171013

[email protected]

Tussen schoolse opvang (TSO)

[email protected]

Hoera Kindcentra Dagopvang, flexibele opvang en

peuterprogramma

Hoera Maasbree, locatie Rabobank biedt

52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v.

nationale feestdagen) dagopvang van

7.30-18.00 uur aan alle kinderen van 0-4

jaar.

Baby/dreumesgroepen

De beide baby,-dreumesgroepen werken

nauw samen met elkaar. Ook wordt de

verticale groep Sneeuwwitje hierbij

betrokken. Er wordt van elkaar expertise

gebruik gemaakt en regelmatig thematisch

gewerkt. Zo wordt de oudste kinderen een

Hoera Maasbree, locatie ‘Rabobank’

Dorpstraat 56

5993 AP Maasbree

Telefoon:

Baby/dreumesgroep Klein Duimpje:

06-21459791

Baby/dreumesgroep de 3 biggetjes:

06-21459791

Email:

[email protected]

Page 4: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 4 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud Contactgegevens:

ontwikkelingsgericht

programma geboden, terwijl de baby’s

kunnen ‘snoezelen’ in de snoezelhoek.

Hoera Kindcentra Flexibele dagopvang

In de flexgroep zitten kinderen in de

leeftijd van 0-4 jaar. Hierdoor zijn er

diverse verzorgende taken voor de

pedagogisch medewerk(st)ers, maar

daarnaast is er ook ruimschoots aandacht

voor de educatieve ontwikkeling van de

peuters door middel van het

peuterprogramma.

Hoera Maasbree, locatie ‘Rabobank’

Dorpstraat 56

5993 AP Maasbree

Telefoon:

Flexgroep Sneeuwwitje: 06-26841522

Email:

[email protected]

Hoera Kindcentra Buitenschoolse opvang groep 3 BSO Hoera Maasbree biedt 40

schoolweken per jaar elke werkdag

(m.u.v. nationale feestdagen)

voor- en na schoolse opvang. In

schoolvakanties, op schoolvrije dagen en

studiedagen is BSO Hoera Maasbree de

gehele dag geopend. U kunt bij BSO Hoera

Maasbree zelf kiezen van welke vorm van

opvang u gebruik wilt maken (reguliere of

flexibele BSO).

Hoera Maasbree, locatie Dynamic

Breetse Peelweg 1c

5993 NC Maasbree

Telefoon:

BSO Hoera Maasbree sportief: 06-46424262

E-mail:

[email protected]

tra.nl

Hoera Kindcentra BSO groep 4,5,6,7,8 BSO Hoera Maasbree biedt 40

schoolweken per jaar elke werkdag

(m.u.v. nationale feestdagen)

voor- en na schoolse opvang. In

schoolvakanties, op schoolvrije dagen en

studiedagen is BSO Hoera Maasbree de

gehele dag geopend. U kunt bij BSO Hoera

Maasbree zelf kiezen van welke vorm van

opvang u gebruik wilt maken (reguliere of

flexibele BSO).

Hoera Maasbree, locatie MVC

Breetsepeelweg 1b

5993 NC Maasbree

Telefoon

BSO hoera Sportief 0621392557

[email protected]

tra.nl

Gastouderbureau

Pinkelotje

Gastouderbureau Kleinschalige vorm van kinderopvang in

huiselijke omgeving. Maximaal 6 kinderen

in de opvang. Ook mogelijkheid om zelf

gastouder te worden.

Pinkelotje

Carla Wijhers en Lucienne Smolders

Heideweg 31

5993 CM Maasbree

Tel.nummer: 0646545669

www.pinkelotje.eu

email: [email protected]

Page 5: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 5 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud Contactgegevens:

Basisschool De

Violier

Basisonderwijs Basisschool De Violier is onderdeel van de

Stichting Kerobei.

Vanuit de gezamenlijke missie realiseren

we hoogwaardig passend onderwijs en

betekenisvolle kinderopvang op

levensbeschouwelijke grondslag voor ieder

kind van 0 tot 14 jaar.

Basisschool de Violier verzorgt inspirerend

onderwijs in een rijke leer- en

leefgemeenschap waarbij de sociaal

emotionele ontwikkeling van het kind

centraal staat .

We sluiten aan bij de zone van naaste

ontwikkeling van de kinderen: dat

betekent dat we zo goed mogelijk

aansluiten bij de onderwijsbehoefte die er

op dat moment bij dat kind is. Er is veel

aandacht voor samenwerkend leren. We

stimuleren kinderen tot het nemen van

eigen verantwoordelijkheid.

Kennedyplein 60

5993 BT Maasbree

077-4657041

[email protected]

Page 6: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 6 van 38

Sport & Vrijetijdsbesteding

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Beugelclub De

Treffers

Beugelen Dinsdagmiddag – Vrijdagmiddag 13.00-

17.30

Clubavonden

Dinsdag- donderdagavond 20.00 -23.30

Zaterdagavond 20.00-0.30

Trainingsavonden

Dinsdag treffers 3 en 4 19.00-20.00

Woensdag treffers 1 en 2 19.00-20.00

Accommodatie:

Beugelclub De Treffers

Achter de Hoven 2b,

5993 CR Maasbree

[email protected] 077(465) 1983

www.beugelclubdetreffers.nl

BCM’80 Badminton De jeugd speelt:

- Op vrijdag, 17.00 - 20:00 uur

Sporthal D’n Adelaar (maasbree)

1) 17.00 – 18.00

2) 18.00 - 19:00

3) 19:00 - 20:00

- Op woensdag, 16.00 - 21:00 uur

Sporthal De Kazing (Baarlo)

1) 16.00 – 17.00

2) 17.00 - 18:00

Sporthal D’n Adelaar (Maasbree)

1)18.30 – 20.00

2)20.00 – 21.00

Accommodatie:

D’n Adelaer

Achter De Hoven 4a

5993 CR Maasbree

Secretariaat Bcm'80

Dwarsstraat 5

5993 AX, Maasbree

www.bcm80.nl

Voorzitter:

Geert Peeters

Telefoon: 077-4652348

Email: [email protected]

Secretaris:

Sieuwe Maas

Telefoon: 077-4652754

Email: [email protected]

Bowlingvereniging

Maasbree

Bowlen Accommodatie:

Baarlosestraat 4

5993 AW Maasbree

www.bvmaasbree.nl Voorzitter

Jaap Jongejan

T: 0621571864

Page 7: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 7 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

E: [email protected]

Secretaris

Frank Peters

email: [email protected]

Breebronne Zwemmen en spelen Vanaf pasen binnenbad geopend.

Het natuurbad is elke zomerse dag

geopend vanaf 10.00 tot 20.00 uur.

Kinderspeelzaal is dagelijks geopend.

Accommodatie:

Lange Heide 9

5993 PB Maasbree

[email protected] 077-4652360

www.breebronne.nl

Brits Bridge Bridge Speelavond: maandagavond (Aanvang: 19:30)

Accommodatie:

Niens

Baarlosestraat 2

5993 AW Maasbree

www.nbbclubsites.nl/club/23026

Voorzitter

Dhr. P.W.G. Maas

077-4651812

[email protected]

secretaris

Mevr. M.W.L. Zeelen-Versteegen

077-4652372

[email protected]

Carnavalsvereniging

D’n Hab

Dans CV DEN HAB

p/a Op de Kemp 51

5993 BL MAASBREE

[email protected] www.cvdenhab.nl

Dartclub De Mök Darten Accommodatie:

Café De Mök

Sevenumseweg 6

5993 NZ Maasbree

077-8518265

Dartclub Drieneke Darten Accommodatie:

Café Drieneke

Dorpstraat 34a

Page 8: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 8 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

5993 AP Maasbree

Contact persoon

J. Leijssen

065025057

[email protected]

Dartclub ’t Maf Darten Accommodatie:

Pastoor Leursstraat 12

5993 CC Maasbree

077-4653021

www.dctmaf.nl

Ruitervereniging en

Ponyclub ‘

De Cowboys’

Paard- en ponyrijden Lessen:

Woensdag 18.30 tot 19.15 uur pony's

Henk Vullings

Woensdag 19.15 tot 20.00 uur pony’s

Gertie Gubbels

Woensdag 20.00 tot 21.00 uur

paarden Gertie Gubbels

Donderdag 19.00 tot 20.00 uur paarden

Christina Kallmert

Donderdag 20.00 tot 21.00 uur paarden

Christina Kallmert

Zaterdag 9.00 tot 10.00 uur paarden

Henk Vullings

p/a Tonerveldweg 28

5993 NH Maasbree

www.decowboysmaasbree.nl

Voorzitter:

Thei Hendriks

0653372873

[email protected]

Secretaris/penningmeester

Herman Weijs

077-4652862 [email protected]

Dédé Danceballet Dansen Locaties in:

Helden-Panningen

Maasbree

Blaarthemseweg 6

5502 JV Veldhoven

http://www.dededanceballet.nl [email protected] 040-2544052

Dansgroep d’n Hab Showdansen

1. Mini's (5-7 jaar)

2. Minioren (6-8 jaar)

3. Duo (9 en 11 jaar)

4. Junioren (8-13 jaar)

5. Grote Groep (vanaf 9 jaar

Trainingen

Dinsdag:

18.30-19.30 Minioren

19.30- 20.30 Junioren

Donderdag:

18.00- 19.00 Mini’s

19.00- 20.00 Grote groep

20.00- 20.30 Duo

Jeanine Hermans

[email protected]

Page 9: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 9 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

DF Paintball Games Paintball Gehele jaar geopend, wordt alleen

gespeeld op reservering. (18+)

Arlon Mobers

Sevenusedijk 1a

5993 NK Maasbree

[email protected] https://www.dfpaintball.nl

Drumband en

Majorettevereniging

Maasbree

Drummen en Majorette Accommodatie:

Oude Heldenseweg 3a

5993 RA Maasbree

www.d-m-maasbree.nl

Secretaresse: Gonnie Bos

telefoon: 077 4657115

[email protected] Drumbandzaken: Erik vd Ven

telefoon: 077 4650366

mail: [email protected]

Majorettenzaken: Annemie Thijssen

telefoon: 077 4653314

mail: [email protected] Majorettenzaken: Mieke Thijssen

Telefoon: 077 8519305

mail: [email protected]

Fanfare St.

Aldengondis

Maasbree

Fanfare Achter De Hoven 28

5993 CR Maasbree

077-4652226

[email protected] www.fanfaremaasbree.nl

Hans Hendrikx (voorzitter)

Jan Peeters (secretaris)

Gitaarles Gitaar Martin Haenen

Van Lommstraat 15

5993 EA Maasbree

0630960171

[email protected]

https://members.home.nl/martinhaenen/index.htm

Hartpatientenverenigi

ng Maasbree

Volleybal Correspondentie adres

Stichting Bree

Page 10: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 10 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Erckelentsgoed 1

5993 HN Maasbree

077-4653392

Voorzitter

Nic vd sterren

[email protected]

HV BSAC Handbal Accommodatie

Sporthal D’n Adelaer

Achter de Hoven 4a

5993 CR Maasbree

Postbus 8088

5993 ZH Maasbree

www.hvbsac.nl Voorzitter

Jack Hermans

07746553051

HSV de Vlasrooth Vissen Lijsterbesstraat 3

5993 XJ Maasbree

T. Janssen

[email protected]

IVN Baarlo Maasbree Natuur [email protected]

www.ivn.nl/baarlo-maasbree

Jeugd en Natuur

Maasbree

Een jongerenorganisatie die allerlei

activiteiten organiseert om meer interesse

en informatie over de natuur aan

jongeren te geven. Verder doen ze ook

aan natuurbeschermende activiteiten.

Groep 1: Jongeren uit groep 8.

Groep 2: Jongeren uit groep 8 t/m 17

jaar.

Jeugd en Natuur Maasbree

Inl. G. Tielen

Tel.nummer: 077-4652713 inl. G. Tielen

www.jeugdennatuurmaasbree.nl [email protected]

Jeu de Boulesclub

Breetanque

Accommodatie

Tennispark LTC

Breetse Peelweg 1a

5993 NC Maasbree

[email protected]

Judo en Jiu-Jitsu

Vereniging Majuso

Judo en Jiu-Jitsu Maandag:

Jiu-Jitsu junioren (vanaf 14 jaar - 16 jaar)

Trainingstijd: 20:00 - 21:00 uur

Jiu-Jitsu senioren (16 jaar en ouder)

Trainingstijd: 20:00 - 21:00 uur

Vrijdag

Jiu-Jitsu junioren (10 - 16 jaar -

hoofdregel vanaf basisschoolgroep 6)

Trainingstijd: 19:00 - 20:00 uur

Jiu-Jitsu senioren (extra training) (16 jaar

Accommodatie:

Breetse Peelweg 1c

5993 NC Maasbree

www.majuso.nl

Contact:

Secretariaat

Dhr. J.L. Hendriks De Groenling 4 Maasbree 5993 HD [email protected]

Page 11: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 11 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

en ouder)

Trainingstijd: 20:00 - 21:30 uur

077-4651354

Voorzitter:

Luc Koopmans [email protected]

06-42460681 (na 18:00 uur)

Ingschreven bij de K.v.K. onder nummer:

40164292

Jong Nederland

Maasbree

Samen bezig zijn met activiteiten onder

de drie peilers; sport en spel, buitenleven

en creativiteit, wekelijks met 1x per jaar

kamp. 8 tot 12 jaar

Jong Nederland Maasbree

Breestraat 11

5993 BH Maasbree

www.jongnederlandmaasbree.nl Voorzitter: Frans Willems

Van Hatertstraat 6

5993 ER, Maasbree

tel: 077-465.3271

[email protected]

Secretaris: Peter Kerren

Olmenstraat 85

5993 XP, Maasbree

tel: 077-465.2323

[email protected]

Kindervakantiewerk

Maasbree

Kinderen een leuke dag bezorgen en zich

samen met leeftijdsgenootjes in vrijheid

uitleven.

Groepen 4 t/m 6 jaar en 9 t/m 12 jaar

Inl. T. Trepels

van Vegcheltstraat 11

5993 EP Maasbree

Tel.nummer: 06-24607046

www.kvw-maasbree.nl inschrijving KVK nummer 41063262

LTC Maasbree Tennis Accommodatie:

Breetse Peel 1a

5993 NC Maasbree

077-4652112

[email protected] www.ltcmaasbree.nl

Voorzitter (jeugd)

Page 12: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 12 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Roy Davidts

Secretaris

Wim Wetzelaer

Achter de Hoven 13a 5993 CP Maasbree

email : [email protected]

Voor informatie over tennisles neem contact

op met: Personal Tennis Robert Hesen en Tom Maessen email: [email protected] of via

www.personaltennis.nl

Luchbuks

Schietvereniging Bree

4.5 Maasbree

Schieten J. van der Sterren

Maasbree

Correspondentie adres

Van Eyckstraat 19

5993 CV Maasbree

[email protected]

MBVO (Meer

Bewegen Voor

Ouderen) Dynamic

Deze les is bedoeld voor

deelnemers van 55 jaar en

ouder. Tijdens deze groepsles

worden er op een leuke en

gezellige manier oefeningen

gedaan. Er komen verschillende

vormen van bewegen aan bod.

Het doel van deze les is dat u

actief blijft en het levert een

bijdrage aan het zo lang mogelijk

zelfstandig functioneren. De

lessen worden begeleid door

daarvoor opgeleide trainers.

De les wordt op vrijdag om 14.30

gegeven.

Adres:

Breetse Peelweg 1c

5993NC, Maasbree

Contactinformatie:

077 464 2611

[email protected]

MVC’19 Voetbal Accommodatie:

Sportpark de 3-sprong

Breetse Peelweg 1B

5993 NC Maasbree

0774652334

www.mvc19.nl

Secretaris:

Henk van Ninhuys

Page 13: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 13 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Motorclub GTM Motor sport J. Timmermans

www.gtmmaasbree.nl [email protected]

Pentjak Silat Vechtsport Training op Donderdag Van 18:30 tot

19:45.

Accommodatie:

Sporthal D'n Adelaer

kleine gymzaal

Achter de Hoven 4-a

5993 CR Maasbree

06-42738148

[email protected] http://www.setiahatiorganisasi.nl/

Peutergym Winnie Peutergym Woensdag ochtend van 9.00 – 10.00 Accommodatie:

D’n Adelaer

Achter De Hoven 4a

5993 CR Maasbree

Connie Helmer

[email protected] http://www.peutergymwinnie.nl/peutergym.htm

Schutterij St.

Martinus Maasbree

Schieten L. Driessen

Houthei 17

5993 PL Maasbree

077-4652423

www.schutterijsintmartine.nl [email protected]

Sintsecilia Muziek vereniging Muziek lessen in:

hout: dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon

koper: bariton/euphonium, hoorn,

trombone, trompet, tuba

slagwerk: drums, melodisch slagwerk

Voorzitter

Willeke cornelissen van der steeg

Secretaris

Werner van Sambeek

Schoolorkest:

Josien van Wegberg & Gerard

Contact gegevens

Rondveld 4a

5845 EP St Anthonis

[email protected]

Page 14: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 14 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Speel-O-Theek Holle

Bolle Leenhuis

In de speel-o-theek kunnen kinderen

volwassene spelletjes lenen. Je kunt dit

speelgoed bij de speel-o-theek en thuis

uitproberen voordat je het zelf aanschaft.

Geopend op zaterdag van 10:00 – 12:00

uur.

Speel-O-Theek Holle Bolle Leenhuis

Achter de Hoven 4

5993 CR Maasbree

Tel.nummer: 06-16757497

[email protected] www.speelotheekmaasbree.tk

Sportcentrum

Dynamic

Fitness openingstijden Maandag t/m woensdag

8.30 - 11.30 en 13.30 - 22.00 Donderdag

8.30 - 11.30 en 16.00 - 22.00 Vrijdag

8.30 - 11.30 en 16.00 - 21.30 Zaterdag en zondag

9.30 - 12.00

Accommodatie:

Breetse Peelweg 1c

5993 NC Maasbree

077-4652611

[email protected] www.dynamic-maasbree.nl

Stichting Jongeren

Sociëteit Mafcentrum

Accommodatie:

Patoor Leursstraat 12

5993 CC Maasbree

077-4653021

[email protected] www.mafcentrum.nl

Stichting

Kinderfeesten

Maasbree

Sinterklaas, Sint Maarten,

Koningsdag

[email protected]

www.stichtingkinderfeestenmaasbree.nl

VC Aterix Volleybal Accommodatie:

D’n Adelaer

Achter De Hoven 4a

5993 CR Maasbree

www.vcasterix.nl [email protected] Interim voorzitter: Mark de Wit

Secretaris: Ellen Thijssen

Penningmeester: Patrick Droog

Volharding Maasbree Turnen www.volhardingmaasbree.nl [email protected] Voorzitter

Mieke Hendrix

077-4653463

[email protected]

Page 15: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 15 van 38

Instantie: Activiteit Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Secretaris

Monique Dura

077 465 4256

[email protected]

Weerbaarheidtraining Rots en water voor jongens en

meisjes

Bertha van den Brink

Maasbree

[email protected]

Hetty Holtus – van der Zande

Scheresweg 8

5991 NG Baarlo

077-4770572

[email protected]

www.ki-net.nl

Bertha Verschuren

Biesstraat 6a

6093 AD Heythuysen

0475-440787

0657327759

[email protected] http://www.berthaverschueren.nl

Page 16: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 16 van 38

Gezondheid

Paramedisch Centrum Maasbree

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Paramedisch centrum

Maasbree

Kinderteam dat bestaat

uit:

Kinderoefentherapeut

Cesar2move

kinderergotherapeut van

Lin

kinderlogopedist Geenen-

Last

Training & Coaching Karin

Janssen

kindercoach Loes

Hermans

Osteopaat Peter Harding

diëtiste Marjon Tielen

Overige:

Podotherapie Hermann

Ergotherapie Van Lin

Leefstijlcoaching Sensus Health

Prikdienst VieCuri Medisch Centrum

Acupunctuur TCG Venlo

Paramedisch Centrum Maasbree biedt zorg en

begeleiding aan ter voorkoming en behandeling

van somatische- of psychosomatische klachten

en/of beperkingen in alle leeftijdscategorieën.

Met zowel zorgverleners binnen het

Paramedisch Centrum maar ook daarbuiten,

werken we intensief samen. Dit gebeurt door

structureel overleg en duidelijke verslaglegging

naar elkaar toe.

We leggen er de nadruk op dat de cliënt

medeverantwoordelijk is voor zijn eigen

zorgproces door de zelfredzaamheid te

bevorderen en het stimuleren in het

(her)ontdekken van eigen kracht en

mogelijkheden. Een op de hulpvraag

afgestemde aanpak wordt in overleg met de

cliënt afgesproken.

We houden onze kennis op peil door gebruik te

maken van nieuwe ontwikkelingen op ons

vakgebied, bij- en nascholing en educatie door

collega’s.

Op deze wijze willen we een doelmatige

zorgverlening aan onze cliënt, verbreding van

onze zorgverlening en een hoge kwaliteit van

diensten realiseren.

Paramedisch Centrum Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

www.paramedischcentrummaasbree.nl

Cesar 2 Move

Baarlo, Kessel, Maasbree, Sevenum en Venlo

T. 077 - 477 1700

I. [email protected]

Logopodie Geenen Last

Maasbree

T. 06- 508 73 840

I. [email protected]

Podotherapie Hermanns

Maasbree, Baarlo, Meijel, Venlo, Blerick,

Velden, Bergen, Boxmeer, Sint Anthonis en

Cuijk

T. 077 - 397 1318

Ergotherapie Van Lin

Maasbree en Venlo

T. 06- 535 37 587

I. [email protected]

Diëtetiek Marjon Tielen

Maasbree en Baarlo

T. 077 - 465 0678

I. [email protected]

Training en Coaching

Karin Janssen

Maasbree

Page 17: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 17 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

T. 06 - 305 29 188

I. [email protected]

Kindercoaching BOEI- Limburg

Maasbree

T. 077-3523883

I. [email protected]

Osteopathie Peter Harding

Baarlo en Maasbree

Peter Harding

T. 06 - 206 17 417

I. [email protected]

Monique Geraedts

T. 06 - 218 71 587

I. [email protected]

Leefstijlcoaching Sensus Health

Maasbree

T. 06 - 486 22 828

I. [email protected]

VieCuri Maasbree

Bloedafname Viecuri locatie Maasbree De

openingstijden zijn:

Ma. t/m vr.: 08:00 uur tot 08:30 uur

077-3205555

Acupunctuur TCG Venlo

Venlo en Maasbree

Teresa C. Ramos Gullón

T. 06-16 38 07 38

I. [email protected]

Bloesem

Kindercoaching

Kindercoaching

“Ik leer anders”

Sociale

vaardigheidstraining.

Bloesem Kindercoaching biedt laagdrempelige,

kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding

voor kinderen van 4 tot ongeveer 18 jaar

Zie flyer

Loes Hermans

www.bloesem-kindercoaching.nl

[email protected] [email protected] Stalbergweg 113

5913 BL Venlo

Page 18: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 18 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

0638411195

077-3523883

Gezondheidscentrum Maasbree (in ontwikkeling)

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Apotheek Maasbree Apotheek Maasbree Dorpstraat 8

5993AN Maasbree

tel. 077 465 36 57

fax. 077 465 21 51

www.apotheekmaasbree.nl

Fysiotherapiepraktijk

Fysiomotion

Wij hebben als praktijk de

visie om te denken vanuit

de cliënt, snelle

patiëntenzorg te

waarborgen en te zorgen

voor kwaliteit,

deskundigheid, goede

communicatie,

professionaliteit en

transparantie van

handelen. Hierbij blijft de

vriendelijkheid en

vertrouwelijke wijze van

omgang met de patiënt

uiteraard behouden.

Fysiomotion werkt

innoverend, motiverend

en profileert zich als

vertrouwd en deskundig!

Fysiomotion is gespecialiseerd op

onderstaande vakgebieden.

- manuele therapie

- sportfysioTherapie

- bekkenbodemtherapie

- oedeemtherapie / lymfedrainage

- Fysiofitness

- Kinderfysiotherapie

- arbeidsfysiotherapie

- acupunctuur / dry needling

- geriatrische fysiotherapie

- hart - long - claudicatio-oncologische

groepen

- kousen aanmeten

Fysiomotion Maasbree Dorpstraat 71

5993 AM Maasbree

+31 (0)77 - 46 52 661

http://www.fysiomotion.com

Gezondheidscentrum

Maasbree

De eerstelijnszorg in al zijn facetten en met

zijn verbindingen met de nulde en tweede lijn

wordt in de gemeente Maasbree zoveel

mogelijk geïntegreerd en onder één dak

aangeboden.

De zorgverleners van Gezondheidscentrum

Maasbree staan samen voor:

- professionaliteit en klantgerichtheid, waarbij

een open communicatie hoog in het vaandel

staat.

Page 19: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 19 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

- belangstelling voor de patiënt en

vraaggericht werken.

het onderling afstemmen van de

werkzaamheden op elkaar en op andere

relevante organisaties in de omgeving, zodat

de zorg zoveel mogelijk rondom de patiënt

georganiseerd wordt.

Huisartsenpraktijk

Maasbree

Huisartsenpraktijk Maasbree

Piet Petersstraat 1-3

5993 DC Maasbree

Telefoon: 0774651500

www.huisartsenpraktijkmaasbree.nl

- Huisarts Ramon Aendekerk

- Huisarts Jacques Janssen

- Huisarts Esther van Venrooij

Rodekruis Maasbree De EHBO hulp bij grote evenementen en

rampen is het bekendste onderdeel van het

Nederlandse Rode Kruis. Het Rode Kruis biedt

in Nederland ook sociale diensten aan, zoals

bezoekwerk, cursussen, recreatieve

activiteiten en aangepaste vakanties voor

ouderen en gehandicapten. De afdeling

Maasbree-Baarlo valt onder het district Noord-

Limburg.

Bezoekadres:

Achter de Hoven 4

5993 CR Maasbree

Postadres:

Rinkesfort 15

5993 PV Maasbree

077 465 38 00

[email protected]

www.rodekruis.nl

Page 20: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 20 van 38

Fysiotherapie

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Cesar2move Fysiotherapie Kinderen:

- Kinderoefentherapie

- Zit met Pit

- Voorkeurshouding bij zuigelingen

Overige specialisaties:

- Zwangerschapscursus

- KidWalk

- groepslessen Fit2Move

- Sportmassage

- Medical Taping

Cesar2move

Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

077 - 477 1700

www.cesar2move.nl

Fysio Helden

Kinderfysiotherapie Het aanbieden van optimale

fysiotherapeutische zorgverlening over de volle

breedte. Door de verschillende specialisaties

binnen onze praktijk kunnen wij onze cliënten

een optimale en doelmatige

fysiotherapeutische behandeling bieden.

Kinderen:

- Kinderfysiotherapie

o PCM, Plagiocephalometrie

o Telefysiek

Overige specialismen:

- Arbeidsreïntegratie

- Bekkenbodemtherapie

- Bedrijfsfysiotherapie

- Beweegprogramma COPD

- Claudicatio Intermittens (NLTNL)

- Ergotherapie

- Geriatrische fysiotherapie

- Haptotherapie

- Manuele therapie

- Manuele Lymfedrainage

- Oncologie fysiotherapie

- Sportfysiotherapie

- FysioFitness

Locatie Maabree

Breetse Peelweg 1c

5993 NC Maasbree

Locatie Helden

Kaupmanshof 6

5988BD Helden

077 3073435

www.fysiohelden.nl

Fysiotherapiepraktijk

Fysiomotion

Fysiotherapie Wij hebben als praktijk de visie om te denken

vanuit de cliënt, snelle patiëntenzorg te

Fysiomotion Maasbree Dorpstraat 71

5993 AM Maasbree

Page 21: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 21 van 38

waarborgen en te zorgen voor kwaliteit,

deskundigheid, goede

communicatie, professionaliteit en

transparantie van handelen. Hierbij blijft de

vriendelijkheid en vertrouwelijke wijze van

omgang met de patiënt

uiteraard behouden. Fysiomotion werkt

innoverend, motiverend en profileert zich als

vertrouwd en deskundig!

Fysiomotion is gespecialiseerd op

onderstaande vakgebieden.

Kinderen:

- Kinderfysiotherapie

Overige

- manuele therapie

- sportfysioTherapie

- bekkenbodemtherapie

- oedeemtherapie / lymfedrainage

- Fysiofitness

- arbeidsfysiotherapie

- acupunctuur / dry needling

- geriatrische fysiotherapie

- hart - long - claudicatio-oncologische

groepen

- kousen aanmeten

+31 (0)77 - 46 52 661

http://www.fysiomotion.com

Communicatie (Audiologie & Logopedie)

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Adelante

Afdeling in Venlo:

Audiologie &

communicatie

Adelante ondersteunt

volwassenen en kinderen

die kampen met de

gevolgen van een ziekte,

aangeboren aandoening

of ongeval.

Er wordt geprobeerd hen

zoveel mogelijk te helpen

herstellen en zelfstandig

Adelante ondersteunt volwassenen en kinderen

bij het herstel van hun gezondheid en het

verkrijgen van maximale maatschappelijke

participatie met de gevolgen van een ziekte,

aandoening of ongeval.

- Revalidatie aanbieden aan volwassenen en

kinderen.

- Arbeidsre-integratie.

Adres:

Tegelseweg 210

5912BL Venlo

Telefoonnummer:

045-5283350

E-mail/Website:

[email protected]

Page 22: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 22 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

deel te nemen aan het

maatschappelijk leven.

- Het onderzoeken, adviseren en behandelen

van kinderen en volwassenen met gehoor-,

taal- of spraakproblemen.

- Speciaal onderwijs voor kinderen.

- Logeren, dagopvang en woontrainen voor

kinderen.

- Sport en bewegingsactiviteiten

www.adelantezorggroep.nl

Kentalis Kentalis wil hun klanten

de beste diagnostiek, zorg

en onderwijs geven. Dit

gebeurt door middel van

innovatie, creativiteit,

ondernemerschap en

samenwerking met

andere vakgebieden.

Aan mensen voor wie

horen of communiceren

niet vanzelfsprekend is,

biedt Kentalis de best

passende toegang tot

actuele mogelijkheden

van taal en

communicatie, met als

doel hen zo goed mogelijk

deel te laten nemen aan

de maatschappij.

Kentalis in Venlo onderzoekt en behandelt

kinderen, jongeren en jongvolwassenen met

een ernstige spraak- of taalbeperking, een

sterk verminderd gehoor of een vorm van

autisme. De communicatie ontwikkeling staat

op de voorgrond. Bij Kentalis in Venlo is veel

kennis op het gebied van spraak- en

taalbeperkingen en autisme.

Voor wie zijn we er?

- Kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot

en met 24 jaar die problemen hebben met

communicatie vanwege:

o een ernstige spraak- of taalbeperking

o een sterk verminderd gehoor of doofheid

o een vorm van autisme

- Hun ouders

- Hun behandelaren, leerkrachten

- Verwijzers

Adresgegevens:

Albert Verweijstraat 2

5921 AZ Venlo-Blerick

T 077 397 99 10

Dependance

Vijverhofstraat 4

5913 TV VENLO

T 077 399 96 53

E-mail/Website:

[email protected]

www.kentalis.nl

Logopedie- en

Dyslexiepraktijk Baarlo

Screening en evt.

verwijzing naar particulier

logopedie

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo

Markt 18

5991 AT Baarlo

T:077-4770568

E: [email protected]

- Niky Last

- Jacqueline Baumen

www.logopediebaarlo-venlo.nl

Logopedisch Centrum Logopedisch centrum is

een actief centrum, waar

kinderen en volwassenen

We vinden het belangrijk om te kijken naar wat

eigen is aan de mens die voor ons staat, zodat

we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de

Adres:

Logopedisch Centrum

Albert Verweystraat 6 5921 AZ Blerick

Page 23: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 23 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

met uiteenlopende

logopedische problemen

worden behandeld.

vraag waarmee diegene bij ons komt. Er wordt

gekeken naar de mens als geheel.

- Verleent hulp bij stoornissen op het gebied

van adem, stem, spraak, taal en gehoor.

- Afnemen van een onderzoek.

- Adviezen en voorlichting geven.

- Begeleiden van de familie/verzorgers van de

patiënt en de ouders/leerkrachten van het

kind.

Telefoonnummer:

077 – 387 28 40

[email protected]

www.logopedischcentrumblerick.nl

Kruisstraat 3

5991EM Baarlo

Telefoonnummer:

077- 477 8305

E-mail/Website:

Logo.centrum.blerick

@hetnet.nl

www.logopedischcentrumblerick.nl

Logopodie Geenen Last Kinderen van alle leeftijden kunnen bij mij

terecht voor logopedische hulp op verschillende

gebieden.

- Spraak en taal

- Afwijkend mondgedrag

Logopodiepraktijk Geenen Last

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

T. 06- 508 73 840

I. [email protected]

www.logopediegeenen-last.nl

Psychomotorische therapie

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

BanZaj praktijk voor

Psychomotorisch

therapie

Stress kan interne

spanning in het lichaam

veroorzaken en dit is vaak

de voedingsbodem voor

allerlei klachten, zowel

lichamelijk als geestelijk.

In mijn praktijk kun je

leren om beter om te

gaan met die interne

spanning, zodat klachten

verminderen of

voorkomen worden. Ik

werk voornamelijk

De Methode Van Dixhoorn.

Ademtherapie helpt de natuurlijke en

ontspannen adembeweging te herstellen. Deze

kan door het gehele lichaam voelbaar kan zijn.

Ontspanningstherapie maakt je bewust van je

lichamelijke en geestelijke gespannenheid.

Els Anthonissen

E-mailadres

[email protected]

Telefonisch

06 22 56 50 90

Per post

Banzaj, Praktijk voor Psychomotorische

Therapie

Blaktdijk 72

5975 NE Sevenum

www.banzaj.nl/

Page 24: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 24 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

volgens de Methode Van

Dixhoorn.

Psychomotorisch

therapie

Mw. E. Veeger

P. van Basten Batenburglaan 15

5986 CB Beringe

06-47446501

[email protected]

Praktijk voor

Psychomotorische

therapie en training

Psychomotorisch

(kinder)therapie (PMT) is

een vorm van therapie

waarbij je door middel

van bewegen aan je

problemen werkt. Je hoeft

niet bijzonder lenig of

sportief te zijn. Bij PMT

wordt er gewerkt aan

verschillende thema’s:

denk hierbij aan grenzen

aangeven, samenwerken,

contact maken, maar ook

plezierbeleving,

vertrouwen en

lichaamsacceptatie. PMT

heeft tot doel haperende

of vastgelopen

ontwikkelingen weer op

gang te brengen.

Psychomotorische

therapie onderscheidt zich

van andere

therapievormen door de

koppeling tussen geest en

lichaam en de aanpak van

eventuele

(gedrags)stoornissen door

middels van fysiek

bewegen.

Psychomotorisch therapie is therapie voor

kinderen en jong-volwassenen, die vast

(dreigen te) lopen in hun sociale en/of

emotionele ontwikkeling en die dit in hun

gedrag laten zien. Dit gedrag wordt

veroorzaakt door een belemmering, een

aangrijpende gebeurtenis of een stoornis.

Gedragskenmerken:

- Faalangst

- Negatief zelfbeeld

- Agressief of teruggetrokken gedrag

- Weinig lichaamsbesef

- Moeite met contact leggen

- Verstoorde prikkelverking

Astrid Tacken

Meterikseweg 42

5961 CW Horst

0610692992

www.astridtacken.nl

[email protected]

Page 25: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 25 van 38

Geestelijke gezondheidszorg/ Opvoeding gerelateerde diensten Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Bureau Jeugdzorg

Afdelingen:

- Veilig thuis

- Jeugdhulp-verlening

- Jeugd-bescherming

- Reclassering

Bureau Jeugdzorg komt

op voor jeugdigen die

(ernstig) in hun

ontwikkeling worden

bedreigd. (opgroei- en

opvoedproblemen)

Het belang van het kind

staat voorop, waarbij het

respect voor ouders en/of

opvoeders bewaard blijft.

Veilig thuis biedt: advies

en onderzoekt

vermoedelijke situaties

van kindermishandeling

- Hulp en ondersteuning bieden in gedwongen

kader (jeugdbescherming en

jeugdreclassering).

- Het verzorgen van de indicatie voor alle

vormen van jeugdzorg.

- Derden kunnen met hun zorgen over

jeugdigen ook terecht bij Bureau Jeugdzorg.

Adres:

Bureau Jeugdzorg

Prinsenstraat 4

5913ST Venlo

Contactpersoon voor school: Monique v. d.

Heuvel

Tel.: 0800 72970

E-mail/Website:

[email protected]

www.bjzlimburg.nl

Algemeen nummer: 0900 1231230

Vertrouwensinspecteur Veilig thuis:

Tel.: 0900 1113111

Bureau Halt Bureau Halt is een

organisatie die zich richt

op de jeugdige criminelen

tussen de 12 en 18 jaar.

Via een Halteprocedure

kunnen jongeren weer

rechtzetten wat zij fout

hebben gedaan, zonder

dat zij in aanraking

komen met justitie.

- Het uitvoeren van preventieactiviteiten.

(campagnes en voorlichtingen)

- Gesprekken voeren met de

- Erachter komen of de jeugdige bepaalde

problemen heeft, waardoor hij/zij dit delict

heeft gepleegd. Als dit nodig is diegene

doorsturen naar andere instanties.

- Het bepalen van de hoogte van de schade die

moet worden vergoedt en hoe dit terug

betaald moet worden.

Adres:

Looskade 8

6041 LE Roermond

Telefoonnummer:

0881153900

E-mail/Website:

[email protected]

www.haltlimburgnoord.nl

Buro van Roosmalen

Bij het Buro van

Roosmalen staan

gastvrijheid en een

persoonlijke benadering

voorop.

De mens als geheel staat

voorop. Er wordt zo kort

als mogelijk en lang als

nodig aan meetbare

- Het aanbieden van behandelprogramma’s die

zijn ontwikkeld voor de meest voorkomende

problemen.

- Het behandelen van de volgende (meest

voorkomende) problemen:

- Autismespectrumstoornissen, ADHD,

eetstoornissen, angststoornissen,

gedragsproblemen, gezinsproblemen,

stemmingsstoornissen, identiteit /

persoonlijkheidsproblematiek.

Adresgegevens:

Buro van Roosmalen

Hogeweg 26

5911EB Venlo

Telefoonnummer:

0475-325588

E-mail/Website:

www.burovanvanroosmalen.nl

Page 26: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 26 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

eindresultaten gewerkt.

Daelzicht Daelzicht biedt zorg,

ondersteuning en

begeleiding aan kinderen,

jongeren en volwassenen

met een verstandelijke

beperking. Samen met

ouders,

vertegenwoordigers en

750 vrijwilligers zetten wij

ons elke dag weer in voor

een goed leven voor onze

cliënten.

Hoofdkantoor:

Daelzicht

heerbaan 17

6097 AV Heel

Postbus 5002

6097 ZG Heel

T 0475 577 777

E [email protected]

I www.daelzicht.nl

GGZ

Afdelingen:

- Riag-zuid

- Focaal

Afdelingen:

Het RIAGG biedt hulp bij

geestelijke of emotionele

problemen, die uw

huisarts of

maatschappelijk werker

niet kan verhelpen.

Communiceren met

cliënten en verzorgers en

het aangaan van

duurzame samenwerking

met verschillende zorg-

en maatschappelijke

organisaties.

- Mensen zo dicht mogelijk bij huis, zo snel, zo

licht, zo kort en zo goed mogelijk helpen.

- De vragen en verwachtingen van diegene die

hulp vraagt zijn altijd het uitgangspunt voor

het professioneel handelen.

- Mensen zo behandelen en begeleiden dat zij

weer normaal in de maatschappij kunnen

functioneren.

Adres:

Riagg Venlo

Hogeweg 99

5914BC Venlo

Telefoonnummer:

077 – 3558355

E-mail/Website:

[email protected]

www.metggz.nl

Kies voor het kind Zijn jouw ouders

gescheiden, kort of

lang geleden? Wil je

daarover praten of naar

anderen luisteren? Wil je

er beter mee leren

omgaan en kijken hoe

anderen er mee omgaan?

Kun je er al

goed mee omgaan en heb

je tips voor andere

kinderen? Mag je van je

ouders mee doen?

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun

ouders. Waar kinderen wel voor kunnen kiezen

is een goede manier om moeilijke dingen te

verwerken en leren hoe je met moeilijke

situaties omgaat. Dit alles leer je bij de spel-

en praatgroep KIES, op het

Jeugdstation. Bij KIES komen we 8 keer een

uur bij elkaar, met andere

kinderen van gescheiden ouders en met

speciaal opgeleide KIEScoaches.

KIES is voor kinderen op de basisschool van

groep 4 t/m groep 8, en voor jongeren van klas

www.kiesvoorhetkind.nl

Sylvia Fleurkens-Rongen:

[email protected]

Mariska Poels-Tax:

[email protected]

Page 27: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 27 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Geef je dan op voor

KIES!

1 t/m 6 op het VO. (in de gemeente Peel &

Maas)

Kinderen-en jongeren

rechtswinkel

(tot 18 jaar)

Door middel van

vrijwilligers ervoor zorgen

dat kinderen ergens

terecht kunnen met hun

vragen en problemen die

over rechten gaan.

Voor kinderen en

jongeren die verder weg

wonen kan er een

afspraak gemaakt worden

bij een bureau jeugdzorg

die in de buurt ligt.

Kinderen en jongeren zo

goed mogelijk begeleiden

bij hun vragen en

eventuele problemen met

betrekking tot het recht.

- Het uitleggen van wetten en regels met

betrekking tot de cliënt.

- Samen met het kind of de jongere een brief

schrijven aan bijv. de school, politie,

kinderrechter, werkgever, etc. om jouw

probleem uit te leggen en duidelijk te maken

wat jij ervan vindt.

- Er kan een medewerker mee gaan naar een

van de bovenstaande instanties.

- Er kan geholpen worden met het probleem

voor te leggen aan de rechter.

- Er wordt geïnformeerd en geadviseerd.

- Bij vragen en problemen die geen betrekking

hebben op rechten, wordt je door een van de

medewerkers doorverwezen naar andere

instanties.

- Voorlichting geven op scholen.

Adresgegevens:

Kinder- en Jongeren-

Rechtswinkel Limburg

Meerssenerweg 166

6222 AKMaastricht

Telefoonnummer:

0631688977

E-mail/Website:

[email protected]

limburg.kjrw.nl

Kleur

Afdelingen:

- st. Marie

Kleur creëert samen met

ouders optimale kansen

voor het kind met behulp

van goede georganiseerde

professionele

ondersteuning.

Kleur Kinder- en

jeugdzorg ondersteunt

kinderen en jeugdigen

met een

ontwikkelingsbeperking

(tot 18 jaar) hun ouders

en anderen die sterk bij

het kind betrokken zijn.

- Observatie, diagnostiek, advisering en

begeleiding bieden wanneer er bij het kind

een vermoeden van

ontwikkelingsachterstand bestaat.

- Begeleiding van het kind en medewerkers op

het kinderdagverblijf of de peuter- speelzaal

waar het kind wordt opgevangen.

- Ondersteunende begeleiding op school

bieden, zodat het kind in de wat moeilijkere

situaties extra hulp krijgt.

- Opvoedkundige ondersteuning indien nodig.

- Praktische ondersteuning in de thuissituatie

om de draaglast van ouders te verlichten.

- Ontwikkelingsstimulering in een

orthopedagogisch dagcentrum of brede

school om de ontwikkelingsmogelijkheden

van het kind te vergroten.

- Therapieën worden aangeboden.

- Naschoolse opvang/verlengde dagopvang en

Adresgegevens:

Regiokantoor

Westsingel 200

5961DH Horst

Telefoonnummer:

077 – 850 45 00

E-mail/Website:

[email protected]

www.kleur.eu

Page 28: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 28 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

vakantiedagopvang voor het kind.

- Logeren in weekenden, op doordeweekse

dagen of tijdens vakanties.

- Wonen voor het kind, wanneer de ouders

besloten hebben dat hun kind niet meer

thuis kan wonen.

MEE Mensen met een

beperking en/of een

chronische ziekte als een

volwaardig burger deel uit

te kunnen laten maken

van de maatschappij.

Mensen met een

beperking en/of een

chronische ziekte zelf

afgewogen keuzes leren

maken en hun

zelfredzaamheid te

vergroten.

- Informeren en adviseren van mensen.

- Individuele ondersteuning bieden.

- Het bieden van een maatje.

Ook volwassenen kunnen voor hulp bij MEE

terecht. Mee kan:

- Een luisterend oor en goede raad bieden.

- Praktische opvoedingsadviezen en -

ondersteuning bieden.

- Begeleiding en ondersteuning bieden bij het

leren leven met de beperking of

ontwikkelingsachterstand van uw kind.

Adresgegevens:

MEE

Drie Decembersingel 48c

5921AC Venlo

Telefoonnummer:

077 – 396 15 15

E-mail/Website:

www.demeentgroep.nl

Opdidakt

Het aanbieden van

onderwijs en opvoeding

gerelateerde diensten aan

particulieren, scholen en

instellingen om via het

diagnosticerende,

behandelen of wegnemen

van problemen bij cliënt

een school- en/of

ontwikkelingsloopbaan

mogelijk te maken.

Door middel van de

aangeboden diensten wil

Opdidakt ervoor zorgen

dat de desbetreffende

persoon kan leren

functioneren in de

maatschappij.

- Het uitvoeren van een orthodidactisch,

orthopedagogisch of een psychologisch

onderzoek.

- Eerstelijns psychologie aanbieden.

- Onderzoek doen naar de school- en

beroepskeuze.

- Behandeling van vergoede dyslexie.

- Behandeling van niet vergoede dyslexie.

- Remedial teaching.

- Orthopedagogische trainingen.

- Dramatherapeutische, speltherapeutische en

psychomotorische trainingen.

- Individuele huiswerk- en studiebegeleiding.

- PGB-begeleiding (individuele begeleiding)

Adresgegevens:

Opdidakt

Mgr Verstraelenstraat 8

5975 XM Sevenum

Vestigingleider: Mariëtte Fuchs

Telefoonnummer:

077 – 467 43 04

0619673909

E-mail/Website:

[email protected]

www.opdidakt.nl

Page 29: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 29 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Onderwijsdienst BCO Diensten op maat

verlenen met actuele

oplossingen, die leiden tot

duurzame verbeteringen.

Professionals en

instellingen die werken

met en voor kinderen.

- Het creëren van een stimulerende

- leeromgeving voor kinderen.

Adresgegevens:

BCO Onderwijsadvies

Wijlrehofweg 11

5912PM Venlo

E. [email protected]

Telefoonnummer:

077 – 351 92 84

Praktijk Psychologie &

Orthopedagogiek

De Praktijk Psychologie & Orthopedagogiek is

een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor:

onderzoek, advies of hulp bij

opvoedingsproblemen, gedragsproblemen,

leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

De doelgroep betreft van oudsher kinderen en

jongeren in de leeftijd van 0 – 22 jaar en hun

ouders.

Sinds enkele jaren is de doelgroep uitgebreid

met onderzoek en/of behandeling van (jong)

volwassenen met psychische klachten.

Louis Beurskens

[email protected]

Medisch Centrum Pantaleon

Steenbakkersstr. 2, 5981 WT PANNINGEN

tel. 040-2141386 /

06-23571146

Opvoeders

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

GGD GGD Draagt bij aan de

bewaking, bescherming

en bevordering van de

gezondheid van de

Nederlandse bevolking.

Naast de basis

gezondheidsinformatie die

de GGD voor alle

gemeenten in kaart

brengt, kan de GGD ook

specifiek onderzoek

uitvoeren.

- Het beschermen, bewaken en bevorderen

van de (volks)gezondheid.

- Investeren in preventie en gezond gedrag.

- Informatie verstrekken.

- Het zorgen voor de veiligheid van de burgers

en opkomen voor mensen die dat zelf niet

(voldoende) kunnen.

Adres:

GGD Limburg-Noord

Drie Decembersingel 50

5921AC Blerick

Telefoonnummer:

088 119 1200

E-mail/Website:

[email protected]

www.ggdlimburgnoord.nl

Adorien ten Doeschate

GGD Limburg-Noord

- Preventie adviseur Gezonde en Veilige

School

Page 30: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 30 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

- Gedragswetenschapper JGZ

- Consulent/coördinator

gezondheidsbevordering JGZ

Telefoon afdeling jeugd gezondheidszorg

088-119 11 11

T: 088-1191306

E: [email protected]

Kim Sanders

- Verpleegkundige

- Preventie Adviseur

E: [email protected]

Lilian Kempen

Logopedische hulp

T:0478-531 479

E: [email protected]

JGZ/GGD Pedagogisch Inloop

Spreekuur JGZ/GGD

Consult voor alle pedagogische en

ontwikkelingsgerichte vragen

Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

(do. van 8.30-9.30)

JGZ/GGD Huisbezoek JGZ/GGD Voorlichting, advies, instructie en begeleiding

bij de opvoeding.

Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

(do. van 8.30-9.30)

JGZ/GGD Lotgenotencontact

JGZ/GGD

Ouders/opvoeders bij elkaar brengen rondom

een bepaald probleem

Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

(do. van 8.30-9.30)

JGZ/GGD Tel. Opvoedkundig

spreekuur JGZ/GGD

Vragen met betrekking tot de opvoeding Maasbree

Op de Kemp 36

5993 BN Maasbree

(do. van 8.30-9.30)

Jeugdstation gemeente

Peel

en Maas

Vragen over opvoeden en

opgroeien van

ouders/verzorgers met

hun kinderen, jongeren

en professionals zo goed

en snel mogelijk

beantwoorden.

- Een laagdrempelige instelling zijn voor

ouders/verzorgers.

- Het bieden van informatie aan

ouders/verzorgers.

- Advies geven aan ouders/verzorgers indien

dit nodig is.

- Indien nodig, ervoor zorgen dat er een

Nijverheidsstraat 16

5981 TV Panningen

Telefoonnummer:

077 - 47 38 000

Gemeentelijk telefoon nr (bereiken

administratie)

Page 31: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 31 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Het jeugdstation werkt

samen met verschillende

organisaties waardoor die

vragen zo snel en goed

mogelijk beantwoord

kunnen worden.

adequaat hulpaanbod geboden wordt. 077-306 66 66

E-mail/Website:

[email protected].

www.jeugdstation.nl

Jeugdstation.nl Themabijeenkomsten Jeugdstation.nl organiseert veel bijeenkomsten

met verschillende thema’s. Houdt de posters in

de gaten en de website.

Jeugdstation.nl

Nijverheidsstraat 16

5981 TV Panningen

Tel.nummer: 077-4738000

E-mail: [email protected]

www.jeugdstation.nl

Jeugdstation.nl Opvoedinloop Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden?

Tijdens de opvoedinloop kunt u terecht bij

Jeugdstation met deze vragen.

Jeugdstation.nl

Nijverheidsstraat 16

5981 TV Panningen

Tel.nummer: 077-4738000

E-mail: [email protected]

www.jeugdstation.nl

Jeugdstation.nl Praatgroep 1x in de maand vindt er een

praatgroepbijeenkomst plaats op Jeugdstation

waar vrouwen van verschillende culturen over

opvoeding kunnen praten met elkaar en aan

een professional die hierbij aanwezig zal zijn.

Jeugdstation.nl

Nijverheidsstraat 16

5981 TV Panningen

Tel.nummer: 077-4738000

E-mail: [email protected]

www.jeugdstation.nl

Jeugdstation.nl Best Bijzonder 1x in de maand vindt er een

praatgroepbijeenkomst plaats op Jeugdstation

waar moeders die een speciaal kind hebben

met elkaar gaan praten over de problemen

waar ze tegenaan lopen. Dit is onbegeleid

Jeugdstation.nl

Nijverheidsstraat 16

5981 TV Panningen

Tel.nummer: 077-4738000

E-mail: [email protected]

www.jeugdstation.nl

Vorkmeer Vorkmeer is een brede

welzijnsorganisatie.

Breed omdat we er zijn

voor jong en oud, en ons

palet aan diensten reikt

van informatie en advies,

tot ondersteuning en

gespecialiseerde

hulpverlening.

- Algemeen maatschappelijk werk

- Schuldhulpverlening

Adres:

Ruijsstraat 20

5981 CM Panningen

Telefoonnummer:

077 307 7350

E-mail/Website:

Page 32: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 32 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Ons uitgangspunt is dat

ieder individu op de

eerste plaats zelf

verantwoordelijk voor de

kwaliteit van het eigen

leven en de leefomgeving.

De eigen kracht van

burgers staat voorop,

maar waar dat nodig is

kunnen we een handje

toesteken.

[email protected]

www.vorkmeer.nl

Vorkmeer Gezin Gezien Ondersteuning binnen het gezin, waarvan

tenminste één kind 12 jaar of jonger is.

Inl. E. Dortant

Tel.nummer: 077-3077350

E-mail: [email protected]

Vorkmeer Cursus omgaan met de

emoties van je kind

Cursusaanbod van 3 bijeenkomsten waarin

handvatten gegeven worden hoe om te gaan

met de “moeilijke” basisemoties van kinderen:

Angst, Boosheid en Verdriet.

Tel.nummer: 077-3077350

www.vorkmeer.nl

Vorkmeer Cursus schminken van

kinderen

Cursusaanbod van 8 bijeenkomsten waarin u

de basistechnieken van het schminken leert.

Tel.nummer: 077-3077350

www.vorkmeer.nl

Page 33: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 33 van 38

Dagvoorzieningen & Thuiszorg Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Buurtzorg Peel & Maas

2

Goede zorg thuis vraagt een professionele en

toegewijde belangstelling voor de persoonlijke

situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk

inspelen op zorgvragen, samen oplossingen

zoeken, grotere problemen voorkomen.

Buurtzorg levert deze professionele zorg,

regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat

iemand zelf kan blijven beslissen over wat er

nodig is.

Team Peel en Maas 2: Maasbree, Baarlo

Kruisstraat 4

5991 EM Baarlo

06 - 13288344

[email protected]

Zorgboerderij

Dubbroek

Mat, (onderwijzer,tuinder, clown en

timmerman) en Sitske, (vertrouwenspersoon,

pedagoog, organisator, ideeenfabriek) zijn de

ervaren begeleiders van de mensen met een

(verstandelijke) beperking of psychische

hulpvraag, die hier een passende werkplek

vinden.

Adres:

Dubbroek 12

5993 PN Maasbree

website: www.zorgboerderijdubbroek.nl

Sitske van der Leck / Mat Lenders

Telefoon: 077 4651409 - 06-22295059

E-mail: [email protected]

Dag voorziening (de

zorggroep) Maasbree

Dagvoorziening is een

combinatie van

dagbesteding en

ontspanning voor

thuiswonende ouderen.

Openingstijden:

Maandag: van 9.30 tot 16.00 uur

Dinsdag: van 9.30 tot 16.00 uur

Woensdag: van 9.30 tot 16.00 uur

Donderdag: van 9.30 tot 16.00 uur

Vrijdag: van 9.30 tot 16.00 uur

Woonzorgcomplex In den Clockenslagh

In den Clockenslagh 1

5993 EL Maasbree

T 077-465 3827

Dag voorziening de

Fabriek.

De missie van de Fabriek

Maasbree is gebaseerd op

een uniek concept met een

bijzondere visie op

samenwerking. Er worden

door diverse organisaties de

handen ineengeslagen om

op een ontspannen manier

en met veel plezier het

allerbeste uit mensen te

halen.

Dagvoorziening de Fabriek is voor

volwassenen met een indicatie "begeleiding

groep". Om deel te nemen aan de

dagverzorging is een indicatie begeleiding

groep nodig.

Ook gasten met een persoongebonden budget

(PGB) zijn welkom

5993 PH Maasbree

Tel.: 077 - 465 07 12

E-mail: [email protected]

Page 34: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 34 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

Eetpunt KBO Maasbree Het Eetpunt “Ons

Genoegen” vindt eenmaal

per 2 weken plaats in

Sociëteit ’t Hofje. Iedereen

vanaf 55 jaar uit Maasbree

is welkom.

Kosten zijn €8,- Mevrouw Mariet Mommen

Van Eijckstraat 36

5993 CV Maasbree.

tel. 077-4651773 / 06-46560017

e-mail [email protected]

Of:

Mevrouw Truus Haenen

Dorpstraat 25

5993 AL Maasbree

tel. 077-4651726

e-mail [email protected]

Stichting thuiszorg

Helpende hand

Dorpstraat 68

5993 Ar Maasbree

T. 077-3071170

Huiskamerproject

Maasbree (stichting

Vorkmeer)

De huiskamer is een mogelijkheid voor minder

mobiele ouderen om met anderen een

gezellige en ontspannen middag door te

brengen.

Ouderensocieteit ’t Hofje

077-3077350

[email protected]

Mevrouw Derichs (contactpersoon)

077-4652135

KBO Maasbree Katholieke Ouderen

Vereniging

Mevrouw A.J.C. (José) Bijker-Krekels

Spilstraat 6

5993 AH Maasbree

Tel.: 077-4651845

E-mail: [email protected]

www.kbomaasbree.nl

Inschrijving KvK nummer 40166427

Zorg boerderij de

Paddestool.

dagbesteding/dagverzorging Vera en Geert, hebben beide een agrarische

achtergrond. Vera een opleiding voor sociaal

pedagogisch werk (SPW4 ab) gedaan en een

aantal modules voor IG verzorgende gevolgd.

De paddestool

Breestraat 24

5993 BH Maasbree

Vera Nelissen

Telefoon: 0774654104

E-mail: [email protected]

De zonnebloem

Maasbree

De Zonnebloem is er voor

iedereen met een

lichamelijke handicap. Jong

en oud. Wie je ook bent en

wat je ook graag doet.

Meedoen met de

Zonnebloem is mogelijk

Maasbree:

06-20913146

Page 35: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 35 van 38

Instantie: Activiteit: Doel / Inhoud: Contactgegevens:

voor iedereen vanaf 18 jaar

met een lichamelijke

handicap.

ZijActief Maasbree Vrouwenvereniging www.zijactieflimburg.nl/afdelingen/maasbree

ZijActief Limburg

Postbus 960

6040 AZ Roermond

Tel. (0475) 38 17 81

E-mail: [email protected]

Rabo: NL62RABO0144103400

Zorggroep Ouderen dag

besteding/woningen

Zorgcentrum De Wietel

Piushof 85

5981 VW Panningen

Groene Kruis Startpunt (Panthaleon)

Steenbakkersstraat 10

5981 WT Panningen

Groepswoningen Ruysstraat

Ruysstraat 78 t/m 82

5988 AB Panningen

Zorgcentrum Ter Borcht

Zuivelstraat 5

5991 AN Baarlo

Maasbree

Broekstraat 65 (B1 t/m B12 en C1 t/m C4)

5993 BB Maasbree

Contact

Klantenservice

T. 088-61 088 61

E. klantenservice@

dezorggroep.nl

Page 36: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 36 van 38

Diensten Instantie Activiteit Doel/Inhoud Contactgegevens:

Boodschappendienst

Gaer Gedoan

(Vorkmeer)

De boodschappendienst is

met name bedoeld voor die

senioren of bijvoorbeeld

zelfstandig wonende

gehandicapten die

(tijdelijk) niet in staat zijn

hun eigen boodschappen te

doen.

Maar ook voor senioren die

bijvoorbeeld herstellende

zijn van een operatie.

Wegwijzer Vorkmeer

Ruijsstraat 20

5981 CM Panningen

tel. 077 - 3082565

maandag t/m vrijdag

van 9.00 - 12.00 uur

mevr. S. van Asten, Steunpunt

maatschappelijke stage Peel en Maas

Vorkmeer

tel. 077-3077350, e-mail:

[email protected]

Klussenservice

(Vorkmeer)

De klussenservice is met

name bedoeld voor

- senioren

- mensen met een

beperking die zelfstandig

wonen

- mensen met een klein

inkomen die klussen

hebben in of rondom het

huis, die men niet meer

zelf kan uitvoeren en die

men niet kan uitbesteden

aan een bedrijf.

Klussenservice aanvraag bij het

WegWijZerloket van Vorkmeer:

Ruijsstraat 20 te Panningen

telefoonnummer 077-3082565

4 euro per aangebroken uur.

Mw. T. Valckx

Vorkmeer,

Ruijsstraat 20,

5981 CM Panningen

Telefoon: 077-3077350 of

E-mail: [email protected]

Ouderenadviseur

Maasbree

Indien u vragen heeft over

zaken zoals hulp bij het

invullen van formulieren,

recht op Huurtoeslag of

Zorgtoeslag,

pensioenaanvraag,

financiële problemen, hulp

via de Thuiszorg dan

kunnen wij u wellicht van

dienst zijn.

Ger Custers [email protected]

Tel. 077-4652056

Harrie Jans [email protected]

Tel. 077-4651821

Lei Linders [email protected]

Tel. 077-4651499

Page 37: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 37 van 38

Instantie Activiteit Doel/Inhoud Contactgegevens:

Vorkmeer

Schuldhulp verlening

Hulp bij financiële problemen. Adres:

Ruijsstraat 20

5981 CM Panningen

T. 077-3077350

E. [email protected]

Page 38: Sociale Kaart Maasbree - Hoera kindercentra

2016-01, Sociale kaart Maasbree Pagina 38 van 38

Service woningen Instantie Activiteit Doel/Inhoud Contactgegevens:

Proteion thuis

Op het perceel van de voormalige Boerenbond

in Maasbree bouwde Wonen Limburg in

samenwerking met Proteion Thuis 23

servicewoningen. Deze woningen zijn bedoeld

voor mensen die gebruik (willen) maken van

thuiszorg op basis van een indicatiestelling.

Westeringlaan

088-850 00 00

http://www.proteion.nl/maasbree

[email protected]

Zorggroep Ouderen dag

besteding/woningen

Zorgcentrum De Wietel

Piushof 85

5981 VW Panningen

Groene Kruis Startpunt (Panthaleon)

Steenbakkersstraat 10

5981 WT Panningen

Groepswoningen Ruysstraat

Ruysstraat 78 t/m 82

5988 AB Panningen

Zorgcentrum Ter Borcht

Zuivelstraat 5

5991 AN Baarlo

Maasbree

Broekstraat 65 (B1 t/m B12 en C1 t/m C4)

5993 BB Maasbree

Contact

Klantenservice

T. 088-61 088 61

E. klantenservice@

dezorggroep.nl