SEPTEMBER 2012

download SEPTEMBER 2012

of 12

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

DE MAAND VANDE KRONIEKEN

Transcript of SEPTEMBER 2012

 • Europees recht

  Pensioenrecht

  Arbeidsrecht

  Ambtenarenrecht

  Huurrecht woonruimte

  Huurrecht bedrijfsruimte

  Personen- en familierecht

  WSNP (Wet schuldsanerings

  regeling natuurlijke personen)

  Consumentenrecht

  ICT-recht

  Vermogensrecht

  Verzekeringsrecht

  Straf- en strafprocesrecht

  Mededingingsrecht

  Auteurs- en modellenrecht

  Burenrecht en

  appartementsrechten

  Milieurecht

  Contractenrecht

  SEPTEMBER 2012

  DE MAAND VAN DE KRONIEKEN

  W W W . A V D R . N L

 • W W W . A V D R . N L

  - 02 -

 • W W W . A V D R . N L

  - 03 -

  De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert inseptember 2012 de maand van de kronieken. Tijdensdeze bijeenkomsten krijgt u een overzicht van demeest actuele ontwikkelingen op de betreffendevakgebieden aan de hand van de laatstejurisprudentie en literatuur. U ontvangt bij aanvangeen bundel met de meest actuele artikelen.

  Sprekers

  prof. dr. B. Hessel, bijzonder hoogleraar Europees recht endecentrale overheden Universiteit Utrecht

  mr. W.P.M. Thijssen, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten mr. J.A. van de Hoef, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten mr. S.M. Broens, advocaat Advokatenkollektief Utrecht mr. G.A. Stouthart, advocaat Advokatenkollektief Utrecht mr. W.J.F. Nieuwenhuis, advocaat Nysingh Advocaten-

  Notarissen N.V. mr. B. van Bon, Juridisch adviseur Partem mr. T.A. Velo, advocaat Nexa Velo Advocaten mr. P.C. Veerman, advocaat Warendorf mr. A.C. Kool, advocaat Kool Bloch Gavami Advocaten mr. M. van Heeren, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen N.V. mr. A. Scholten, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD mr. B. Breederveld, universitair docent Privaatrecht Vrije

  Universiteit Amsterdam, advocaat Rensen Advocaten mr. dr. G.H. Lankhorst, beleidsadviseur Directie Rechtsbestel

  Ministerie van Justitie prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit

  Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees ConsumentenrechtUniversiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem,rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS

  mr. drs. M. Jansen, advocaat Dirkzwager Advocaten &Notarissen N.V.

  mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag mr. E.J. Wervelman, advocaat KBS Advocaten N.V. mr. A.H. Blok, advocaat Bouwman Van Dommelen Advocaten mr. R. van der Hoeven, advocaat NautaDutilh N.V. mr. M. Bakker, advocaat Ploum Lodder Princen mr. J.M.M. van de Hel, advocaat Boekel De Nere N.V. mr. P.P.J. van Ginneken, advocaat Brinkhof N.V. mr. K.J. Koelman, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten mr. M.F.J. Haak, advocaat Hoogenraad & Haak advertising + IP

  advocaten mr. E. van Riet, advocaat Rijssenbeek Advocaten mr. I. van Ast, advocaat Rijssenbeek Advocaten mr. B.J.W. Walraven, advocaat Boot Haeser Walraven advocaten mr. J.C. Ozinga, advocaat Houthoff Buruma mr. R.J.Q. Klomp, raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam

  Locatie

  Ooooooooooooo

 • W W W . A V D R . N L

  - 04 -

  Kroniek Personen- en Familierecht

  september 2012 09:30 13:45 uur

  Sprekers

  mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD

  mr. B. Breederveld, universitair docent Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat Rensen Advocaten

  Onderwerpen

  Wet aanpassing wettelijk gemeenschap van goederen

  Vaststelling, wijziging & limitering onderhoudsbijdragen

  Eigen input deelnemers wordt verwerkt in de te behandelen stof

  Kroniek WSNP (Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

  3 september 2012 14:00 18:15 uur

  Spreker

  mr. dr. G.H. Lankhorst, beleidsadviseur Directie Rechtsbestel Ministerie van Justitie

  Onderwerpen

  Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulp

  Wetsvoorstel incassokosten

  Wetsvoorstel beschermingsbewind

  Actualiteiten bewindvoering

  Ontwikkelingen rechtspraak schuldsanering Highlights Monitor wet schuldsanering 2010

  Kroniek Vermogensrecht

  4 september 2012 09:30 13:45 uur

  Spreker

  mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

  Onderwerpen

  Onzeker causaal verband

  Methoden van schadeberekening (concreet of abstract)

  Nieuwe vormen van samenloop (zoals de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) in contractuele

  verhoudingen)

 • W W W . A V D R . N L

  Kroniek Contractenrecht

  4 september 2012 9:30 13.45 uur

  Spreker

  mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof AmsterdamV.

  Onderwerpen

  Sluiten van overeenkomsten

  Precontractuele goede trouw

  Ontbindende en opschortende voorwaarden

  Uitleg

  Beindiging van overeenkomsten: ontbinden, opzeggen of vernietiging

  Kroniek Internetkoop en E-contracten

  6 september 2012 09:30 13:45 uur

  Spreker

  prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees

  Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger

  Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS

  Onderwerpen

  Nieuwe richtlijn consumentenrechten

  Rechtspraak algemene voorwaarden

  E-Contracteren

  Kroniek ICT-recht

  6 september 2012 14:00 18:15 uur

  Spreker

  mr. drs. M. Jansen, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen N.V.

  Onderwerpen

  E-commerce

  Elektronische handtekeningen

  Het privacyrecht

  Telecommunicatierecht en het Spamverbod

  Uitingsvrijheid op internet

  Computercriminaliteit

  Intellectuele eigendom

  Automatiseringsgeschillen

  Inlichtingen:

  Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

  - 05 -

 • W W W . A V D R . N L

  - 06 -

  Kroniek Huurrecht Woonruimte

  9 september 2012 09:30 13:45 uur

  Sprekers

  mr. P.C. Veerman, advocaat Warendorf

  mr. A.C. Kool, advocaat Kool Bloch Gavami Advocaten

  Onderwerpen

  Kwalificatie van woonruimte

  Tijdelijke verhuur van woonruimte

  Gebrekenregeling

  Renovatie

  Opschorting

  Onderhuur

  Beindiging

  Kroniek Huurrecht Bedrijfsruimte

  9 september 2012 14:00 18:15 uur

  Sprekers

  mr. M. van Heeren, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen N.V.

  mr. A. Scholten, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

  Onderwerpen

  Huurindeplaatsstelling

  Huurprijsvaststelling

  Exploitatieverplichting

  Faillissement en huur

  Renovatie/ dringend eigen gebruik

  Kroniek Straf- en strafprocesrecht

  12 september 2012 09:30 13:45 uur

  Sprekers

  mr. R. van der Hoeven, advocaat NautaDutilh N.V.

  mr. M. Bakker, advocaat Ploum Lodder Princen

  Onderwerpen

  Salduz-jurisprudentie

  Positie raadsman

  Verschoningsrecht

  (wijziging) tenlastelegging

  Voorbereidend onderzoek

  Vormverzuimen

  Bewijskwesties

  (voorwaardelijk) Opzet

  Schuld

  Daderschap en deelneming

  Witwassen

 • W W W . A V D R . N L

  Kroniek Europees Recht

  18 september 2012 09:30 13:45 uur

  Spreker

  prof. dr. B. Hessel, bijzonder hoogleraar Europees recht en de decentrale overheden Universiteit Utrecht

  Onderwerpen

  Hoe kan er voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?

  Hoe kan worden voorkomen dat de staatssteun moet worden aangemeld?

  Hoe kan er voor worden gezorgd dat staatssteun bij aanmelden snel wordt goed gekeurd?

  Kroniek Pensioenrecht

  20 september 2012 14:00 18:15 uur

  Spreker

  mr. W.P.M. Thijssen, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten

  mr. J.A. van de Hoef, advocaat Thijssen Pensioen Advocaten

  Onderwerpen

  Het Pensioenakkoord

  Afstempelen van harde pensioenrechten en korten van toeslagverlening

  Wijzigen van de pensioenregeling, mede in het licht van het Pensioenakkoord

  Uitvoering van pensioenregelingen

  Kroniek Arbeidsrecht module I; De zieke werknemer en het ontslagrecht

  24 september 2012 09:30 13:45 uur

  Sprekers

  mr. S.M. Broens, advocaat Advokatenkollektief Utrecht

  mr. G.A. Stouthart, advocaat Advokatenkollektief Utrecht

  Onderwerpen

  Opzegverbod

  Ziekte en bedrijfseconomisch ontslag

  Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim

  Ontslag wegens verzuim bij re-integratie

  - 07 -

  Inlichtingen:

  Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl

 • W W W . A V D R . N L

  - 08 -

  Kroniek Arbeidsrecht module II; Flexibele arbeidsrelaties en bedingen

  24 septmeber 2012 14:00 18:15 uur

  Sprekers

  mr. W.J.F. Nieuwenhuis, advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.

  Onderwerpen

  Oproepcontracten

  Rechtsvermoedens

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Proefbeding

  Doorwerken na pensioen

  Ontbindende voorwaarden

  Overeenkomst van opdracht, zzpers

  Uitzendovereenkomst

  Kroniek Verzekeringsrecht

  25 september 2012 09:30 13:45 uur

  Sprekers

  mr. E.J. Wervelman, advocaat KBS Advocaten N.V.

  mr. A.H. Blok, advocaat Bouwman Van Dommelen Advocaten

  Onderwerpen

  Inleiding opbouw 7.17 BW

  Onderscheid schade- en sommenverzekeringen

  Rechten en verplichtingen bij schade

  Fraude

  Directe actie

  Uitleg totstandkoming

  Inhoud verzekeringsovereenkomst

  Verzwijging

  Causaliteit

  Eigen schuld

  Kroniek Auteurs- en modellenrecht

  26 september 2012 14:00 17:15 uur

  Sprekers

  mr. K.J. Koelman, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten

  mr. M.F.J. Haak, advocaat Hoogenraad & Haak advertising + IP adv