Schoolgids dr. Albert Schweitzer havo-vwo Wiskunde 4 4 4 Wiskunde A 4 4 4 4 4 Wiskunde B 4 4 4 4 5 *...

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schoolgids dr. Albert Schweitzer havo-vwo Wiskunde 4 4 4 Wiskunde A 4 4 4 4 4 Wiskunde B 4 4 4 4 5 *...

 • 2019-2020

  september 2019

  Schoolgids dr. Albert Schweitzer havo-vwo

 • 1

  Inhoudsopgave

  1. Voorwoord ............................................................................................................................. 3

  2. De school ............................................................................................................................... 4

  2.1 Resultaten ..................................................................................................................................... 5

  2.2 Lestijden ........................................................................................................................................ 6

  2.3 Vakantierooster 2019 - 2020 ........................................................................................................ 6

  2.4 Lessentabel ................................................................................................................................... 7

  2.5 Organisatiestructuur ..................................................................................................................... 8

  2.6 Programma van toetsing en afsluiting .......................................................................................... 8

  2.7 Studiewijzers ................................................................................................................................. 8

  2.8 Mediatheek ................................................................................................................................... 8

  2.9 (Proefwerk)roosters...................................................................................................................... 9

  2.10 Mediawijsheid ............................................................................................................................ 9

  2.11 Taalontwikkelend lesgeven ........................................................................................................ 9

  2.11.1 Leesbeleid ................................................................................................................................ 9

  2.12 Topsportbeleid.......................................................................................................................... 10

  2.13 Aanwezigheid na toetsweek semester 2 .................................................................................. 10

  2.14 Verzekeringen en aansprakelijkheid ......................................................................................... 10

  3. Afspraken en regels.............................................................................................................. 11

  3.1 Regels voor leerlingen t.a.v. toetsen .......................................................................................... 12

  3.2 Verzuim ....................................................................................................................................... 12

  3.2.1 Leerplicht ................................................................................................................................. 13

  3.2.2 Verplichtingen inzake leerplicht van ouders en leerlingen ..................................................... 13

  3.2.3 Vrijstelling van leerplicht ......................................................................................................... 13

  3.2.4 Ongeoorloofd schoolverzuim .................................................................................................. 14

  3.2.5 Verlof leerlingen tijdens schooltijd .......................................................................................... 14

  3.3 Gebruik en/of bezit van verdovende middelen of wapens ........................................................ 15

  3.4 Maatregelen ............................................................................................................................... 16

  3.4.1 Overtredingen tijdens de les ................................................................................................... 16

  3.4.2 Strafmaat ................................................................................................................................. 16

  3.5 Contract ...................................................................................................................................... 17

  4. Leerlingbegeleiding ............................................................................................................. 18

  4.1 Mentor ........................................................................................................................................ 18

  4.2 Lessen studievaardigheden ........................................................................................................ 18

  4.3 Zorgteam .................................................................................................................................... 18

  4.4 SMAT ........................................................................................................................................... 20

  4.5 Faalangst ..................................................................................................................................... 21

  4.6 Leerlingondersteuning ................................................................................................................ 21

 • 2

  4.7 Schoolmaatschappelijk werk ...................................................................................................... 22

  4.8 Verslaglegging in SOMToday ...................................................................................................... 23

  4.9 Decaan ........................................................................................................................................ 23

  5. Schoolexamen, centraal schriftelijk examen ........................................................................ 24

  5.1 Herkansingsregeling (alleen voor examenleerlingen) ................................................................ 24

  5.2 Uitslag eindexamen .................................................................................................................... 24

  6. Bijzondere activiteiten ......................................................................................................... 26

  6.1 Rotary Club Willemstad .............................................................................................................. 26

  6.2 Goede doelen ............................................................................................................................. 26

  7. Contact met ouders .............................................................................................................. 27

  7.1 Oudercommissie ......................................................................................................................... 27

  7.2 Ouderavonden ............................................................................................................................ 28

  7.3 Rapportage ................................................................................................................................. 28

  8. Team ASHV..................................................................................................................... 29

  9. VPCO ................................................................................................................................... 30

  9.1 Grondslag van de vereniging ...................................................................................................... 30

  9.2 Missie .......................................................................................................................................... 30

  9.3 Kernwaarden .............................................................................................................................. 30

  9.4 Strategische beleidskaders ......................................................................................................... 30

  9.5 Organisatie en beleid .................................................................................................................. 30

  9.6 Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag .............................. 31

  9.7 Klachtenregeling ......................................................................................................................... 32

  9.8 Bereikbaarheid............................................................................................................................ 32

  9.9 Nascholing personeel ................................................................................................................. 32

  9.10 Ontwikkeling van de school ...................................................................................................... 32

  10. Colofon .............................................................................................................................. 33

  Bijlage 1: Veiligheidsreglement .............................................................................................. 34

  Bijlage 2: overgangsnormen .................................................................................................... 37

  Overgangsnormen van 1 → 2 HAVO/VWO ...................