scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken!

of 23 /23
scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken! 22 november 2013 Peter Twisk www.planadvies.com

Embed Size (px)

description

scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken!. Peter Twisk. www.planadvies.com. EVEN VOORSTELLEN: PLANADVIES. Advies en ondersteuning Transformatie zorgvastgoed Strategisch vastgoedbeheer Visiedocumenten Projectmanagement Levensloopbestendige/z orggeschikte woningen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken!

PowerPoint-presentatie

scheiden wonen en zorgNiet nadenken maar voordenken!22 november 2013Peter Twiskwww.planadvies.com

1WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] en ondersteuningTransformatie zorgvastgoed Strategisch vastgoedbeheerVisiedocumentenProjectmanagement

Levensloopbestendige/zorggeschikte woningenWoonKeur & pluspakket Zorg Opplussen bestaande woningenWoonGraag

Multifunctionele accommodatiesBijeenbrengen en contracteren partijenOntwerp / dna / beheer / exploitatie

EVEN VOORSTELLEN: PLANADVIESPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]

2WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] zorgvastgoed vereist: in 10 jaar 75.000 intramurale plaatsen extramuraal met scheiden van wonen en zorg

Opplussen bestaande woningvoorraad: 250.000 woningen tot 2030

Nieuwbouw: vraaggestuurd, levensloopbestendig & zorggeschikt, integrale gebiedsgerichte aanpak

SWZ & EXTRAMURALISERING: DE OPGAVEPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] en impairment zorgvastgoed62% bestaande woningen niet geschikt voor zorg thuisTekort aan betaalbare levensloopbestendige huur- en koopwoningenPlatteland: woonlocatie en -omgeving vaak niet geschikt Ontbreken inzicht en overzicht bij ouderen over woonvraagstukSamenwerking gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, ouderenorganisaties niet altijd optimaal

SWZ & EXTRAMURALISERING: KNELPUNTENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] ZORGVASTGOEDPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] ZORGVASTGOED: AANPAKPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] ZORGVASTGOED: AANPAKPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] beeld brengen intramurale zorgvraag obv gebied/inkoop/samenwerkingAnalyse bestaande vastgoedsituatie en locatie, zorggeschiktheidScenarios opstellen:Verdeling intramurale en extramurale clinten over vastgoed en gebiedAanpassingen vastgoed verkennen (doelgroep, huurwaarde, zelfstandige/onzelfstandige appartementen, etc.)Financile varianten uitwerken (investeringen, huur, servicekosten, extra diensten, leegstandsrisicos, etc.)Mogelijkheden verhuur of afstoten analyseren, consequenties afboeken, overnamepartijen zoeken, etc.Fasering, type overeenkomsten, bestemmingsplan, woningtoewijzing, onderhoud, etc. Keuzes en uitwerking in geld en contracten7Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] VASTGOED: ZELFSTANDIG APP.Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] appartementen:Eigen toegang/adres, eigen keuken/kitchenette, eigen douche en toilet Huurcontract en huurtoeslag mogelijk

Onvrije woning: gemeenschappelijke gang of hal, afsluitbaar en met keuken/kitchenette, wel eigen douche/toilet = zelfstandige woning met mogelijkheid huurcontract en huurtoeslag8WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] APPARTEMENTEN: SOCIALE HUURPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] jaarinkomen maximaal 34.229 / huishoudenToewijzingsregels SVNK (labellen mogelijk)Tot een huur van 681,02 huurtoeslag mogelijkOverig: vrije sectorhuur9WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] OUDERENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]

Sociale huurgrens: 2852,41/maand10WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] THUIS BLIJVEN WONEN OUDERENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected] bomen moet je niet verplanten

Dat zien we dan wel, we hoeven daarover nu nog geen beslissing te nemen.

Ik woon hier prima, en kan mezelf nog prima redden..

VERHUISGENEIGDHEID OUDEREN: UITSTEL BESLISSINGPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: VEEL GEDWONGEN VERHUIZINGENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: Vergrijzing en de woningmarkt, PBL, Den Haag, 2013

13Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] BLIJVEN WONEN OUDEREN: VOORWAARDENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] of zorggeschikt te maken woningWoonomgeving (voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, etc.)Zorgaanbod aanwezig

14Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: WAT IS DAT?Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] om met minimale ondersteuning zelfstandig te levenMogelijkheid creren of behouden sociaal netwerkGeen gevaar voor zichzelf en omgevingVoorwaarden:geschikte woning: zorggeschikt, locatie, veilig, valbescherming, etc.mogelijkheid mantelzorg: partner, kinderen, buren, vrijwilligerszorgmogelijkheid: aanbod aanwezig, zorgopvolging adequaat

15Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] BLIJVEN WONEN MOGELIJK: ANALYSEPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] is geschikt voor zorg en staat op goede plek -> niets doen

Woning staat op goede plek en kan aangepast worden -> opplussen

Woning staat niet op goede plek en/of kan niet aangepast worden -> verhuizen naar geschikte huur- of koopwoning

Zorgvraag neemt toe / eenzaamheid / onzekerheid -> naar woonlocatie met zorg

16Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: HOE EN WAT?Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: aanpassen bestaande woningvoorraadWat: complexen en zelfstandige woningenVoor wie: huurders en eigenaar-bewonersDoel: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonenAanpak: tijdig, maatwerk en aanspreken eigen verantwoordelijkheidInzet: veilig, comfortabel (en soms) zorggeschikt maken woningHoe: inventarisatie, woningopname, communicatie, kleine en grotere ingrepen Uitkomst: langer zelfstandig wonen, nadenken over geschiktheid, minder wmo-aanspraken 17WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected]: AANPAK GEMEENTELIJKPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] binnen gemeente in beeld brengen o.b.v. SWZ & extramuralisering, spreiding zorgsteunpunten, demografische gegevens, leefstijlen, woonwensen, beleid, type gemeente, etc.Inventarisatie bestaande woningvoorraad en plannenAfspraken met corporatie, actieve communicatie (bewustwording, geven inzicht) woningeigenaren en VVEsBieden ondersteuning18WoonGraag Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected]: WOONKEURPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]'s: gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde

Eisen op het gebied van zorg, gebruikszekerheid, comfort en levensloopbestendigheid

Eisen hebben betrekking op de woonomgeving, woongebouw en woning

19Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]: WOONKEUR PLUSPAKKET ZORGPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]

www.zorginwoningen.nl20Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]:

Analyseer tijdig geschiktheid woning Beoordeel aanbod voorzieningen en woongenot locatieStrategisch omgaan inkomen en vermogen t.a.v. wonen en zorgHoud/neem regie op woonoplossing en eventuele zorgOverweeg samenwerking: wonen (cpo)/zorgcoperatie/inkoop

ADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] ouderen:

Voorlichting gevenBewustzijn prikkelenVerantwoordelijkheid aansprekenOndersteuning (aan)biedenADVIES SWZ: VOORDENKEN IPV NADENKENPlanadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected]?Planadvies Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 91 Email: [email protected] Tuinenhof 21 1851 ZR Heiloo Telefoon: (072) 532 14 93 Email: [email protected]