Presentatie Prestatieafspraken wonen en zorg – Henk · PDF file(intramuraal) naar...

of 13 /13
www.devijfdedimensie.nl Prestatieafspraken wonen en zorg Henk Nouws Ruimte voor zorg / De Vijfde Dimensie 10 mei 2017 Provincie Zuid-Holland

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Prestatieafspraken wonen en zorg – Henk · PDF file(intramuraal) naar...

 • www.devijfdedimensie.nl

  Prestatieafspraken

  wonen en zorg

  Henk Nouws

  Ruimte voor zorg / De Vijfde Dimensie

  10 mei 2017

  Provincie Zuid-Holland

 • Inleiding

  Programma Langer Thuis (VWS, BZK)

  Platform31

  Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

  Wegwijzer

  https://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-

  prestatieafspraken-wonen-en-zorg

  Auteurs: Henk Nouws / Linda Sanders

  De Vijfde Dimensie

  De Vijfde Dimensie

  https://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorghttps://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorg

 • Waarom een handreiking?

  Prestatieafspraken tussen gemeenten en

  woningcorporaties bestaan al lang, maar nieuwe

  aanpak in Woningwet 2015

  Tripartite

  SMART

  Wonen en Zorg = prioriteit

  De Vijfde Dimensie

 • De Vijfde Dimensie

  Cyclus

  Cyclus opstellen

  prestatieafspraken

  1

  2

  3

  4

  5

 • Voorbeelden (1)

  Kwaliteit Nieuwbouwappartementen met tenminste drie sterren

  realiseren (Beverwijk)

  Bewustwording eigenaar-bewoners over geschiktheid eigen

  woning (Nijkerk)

  Woningcorporatie betaalt kosten rollatorgeschiktmaken

  gelijkvloerse woningen in complexen (Hoeksche Waard)

  Woonzorg Gemeente en corporatie begeleiden woonzorginitiatieven (Den

  Haag)

  De Vijfde Dimensie

 • Voorbeelden (2)

  Doorstroming Stimuleren doorstroming senioren van grotere naar kleinere,

  geschikte, betaalbare woningen (Stichtse Vecht)

  Kwantiteit Tussen 2016-2019 40-80 extra plekken volwassenen-GGZ en

  25-50 extra plekken volwassenen-VG (Zoetermeer)

  Dorpen Integrale visie wonen en zorg voor alle dorpen en kernen

  (Coevorden)

  Inloopcentra in alle wijken met daaromheen geclusterde

  woonvormen (Zoetermeer)

  De Vijfde Dimensie

 • Voorbeelden (3)

  Doorstroming uit RIBWs Onderzoek waarom de gewenste doorstroming niet lukt,

  ondanks het beschikbaar zijn van goedkope woningen voor de

  doelgroep (Dordrecht)

  Concreet beleid om te komen van Beschermd Wonen

  (intramuraal) naar Beschut Wonen (scheiden wonen en zorg)

  (Den Bosch)

  Gemeente en woningcorporatie dragen een gezamenlijke

  verantwoordelijkheid voor de laatstekanscontracten waar een

  multiprobleem speelt (Doetinchem)

  Sociale Veiligheid Woningcorporaties kunnen in dringende situaties aanvraag

  doen voor kortdurende individuele begeleiding tot 50 uur zonder

  indicatie met spoed (Zoetermeer)

  De Vijfde Dimensie

 • Logische volgorde proces

  Visie Langer

  zelfstandig wonen

  Meedoen

  Ruimtelijk Op welke

  wijken, dorpen en buurten zet

  je in

  Sociaal Welke zorg en ondersteuning

  zijn daar nodig?

  Fysiek Welke

  woningen en gebouwen

  heb je nodig?

  De Vijfde Dimensie

 • Voorbeeld aanpak (Handelingskader Corpovenista)

  1 Wie praten er mee?

  2 Wat is de visie?

  3

  Hoe is het thema ruimtelijk opgebouwd?

  4 Wat is de behoefte?

  5 Welke woningen heb je nodig gekoppeld aan infrastructuur (steunpunten)?

  6 Wat hebben partijen nodig om hun rol te spelen (afspraken, overlegstructuur)?

  De Vijfde Dimensie

 • Van algemeen naar concreet

  Visie Woonvisie, visie sociaal domein

  Doelen

  Uitvoeringsprogrammas

  Concreet

  SMART

  De Vijfde Dimensie

 • Meerjarenperspectief

  Aanzwengelen beleid

  SMART maken beleid

  De Vijfde Dimensie

 • Bevragen in drie smaken

  De Vijfde Dimensie

  Cyclus

  Simpel = Consulteren

  Actief = Inventariseren

  Duurzaam = Afstemmen

  Sociaal domein

  Zorg-aanbieders

  Zorg-consumenten

 • Knelpunten in de praktijk

  De Vijfde Dimensie

  Kunnen we op je

  bouwen?

  Waar halen we

  de tijd vandaan?

  Over wiens visie hebben we

  het eigenlijk?

  Wie neemt regie?