FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

32
Scheiden van Wonen en Zorg Hervorming AWBZ 26 september 2013 Mieke Ockhuizen, ORO

description

 

Transcript of FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Page 1: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Scheiden van Wonen en ZorgHervorming AWBZ

26 september 2013

Mieke Ockhuizen, ORO

Page 2: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

vz. RvB OROvz. RvB ORO

s. 2003

Page 3: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Loopbaan: maatschappelijke dienstverlening

Historicus en econoom

Onderwijs

Overheid

Energiesector

Gezondheidszorg (v.a.’96)

Context én financiën

Professional in de organisatie

Besluitvormingsprocessen

Liberalisering/marktwerking/fusie

Care-Cure: grote verschillen,Gezondheidszorg (v.a.’96)

Psychiatrie

Ziekenhuis Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg (vg)

Care-Cure: grote verschillen,enkele overeenkomsten

– Financiën

– Grote belang: p-kosten

– Toename bureaucratie

– Gehandicapten Zorg: onterecht bescheiden

Page 4: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Zorgorganisatie voor mensen met een

verstandelijke beperking en kinderen

met een ontwikkelingsachterstand

1996 ontstaan uit

Kerngegevens 31-12-2012

cliënten met zorg en verblijf 664

Omzet € 60 mln.

1996 ontstaan uit

Rijtven en

Othmarusstichting

dagactiviteiten 254

extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten

691

Aantal cliënten 1609

Medewerkers 1268 (857 fte)

Page 5: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen
Page 6: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Missie en visie ORO

• Zorgpartner die verder kijkt, samen en dichtbij

• Appèl op eigen kracht en in elke levensfase

• Wonen, werken, VT en contacten

• In (regionale) netwerken• In (regionale) netwerken

• Uitdagende werkomgeving, passie en nemen van eigen verantwoordelijkheid

• VG en regionaal

Page 7: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Voor een fijn leven op eigen kracht in de samenleving…..

Page 8: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Scheiden Wonen en Zorggevolg van:

Hervorming AWBZ

De AWBZ verandert ……….… al jarenDe AWBZ verandert ……….… al jaren

De richting waarin is wel duidelijk:De richting waarin is wel duidelijk:

Eigen regie Eigen kracht benutten Eigen Eigen regie Eigen kracht benutten Eigen

verantwoordelijkheid Hulp op maat Mensgerichte zorg

Participatie Zo lang mogelijk thuis wonen Meedoen in

de samenleving Meer voor elkaar zorgen Familie,

mantelzorg, vrijwilligers Wijken en buurten

Page 9: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Wordt het Wordt het

beter ?beter ?

Wenkend Wenkend

perspectief ?perspectief ?

InIn ieder geval ieder geval InIn ieder geval ieder geval

anders !anders !

Page 10: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Presentatie

InhoudInhoud::

• Maar wat gaat er precies veranderen?

• En wat betekent dat dan voor de cliënten?• En wat betekent dat dan voor de cliënten?

• En wat betekent dat voor ORO?

• En ………. voor ons vastgoed en

nieuwbouwprojecten

Page 11: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Ontstaan en ontwikkeling AWBZ

• Volksverzekering (ziektekosten) voor onverzekerbare risico’s

• chronische zieken en gehandicapten

• Langdurige intramurale zorg

AWBZ (1968)

• Medische zorg, hulpmiddelen, kruiswerk, thuiszorg, welzijn, verzorgingshuizen, GGZ, ambulant,

Groei AWBZverzorgingshuizen, GGZ, ambulant, etc………

Groei AWBZ

• Functionele bekostiging, ZZP

• Onbeheersbare groei

• Complex en bureaucratisch

AWBZ, nu

v.a. 2015 AWBZ (weer)alleen voor zware zorg

Page 12: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

AWBZ gehandicaptenzorg (vg)

1968:

• Langdurige intramurale zorg �zwakzinnige inrichtingen

• Op peil brengen van dehuisvesting t.b.v. kwalitatiefhuisvesting t.b.v. kwalitatiefverantwoorde zorg

palviljoensbouw Rijtven

1973: dagverblijven (vh. welzijn)

1976: gezinsvervangende tehuizen (LVG, wonen)

1989: SPD (ambulante zorg)

Page 13: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Hervorming AWBZ

Algemeen

Verkleining van het

verzekeringspakket:

• Delen naar WMOWMO(compensatiebeginsel), JeugdwetJeugdwet (jeugdhulpplicht),

Gehandicaptenzorg (vg)

Lichtere vormen zorg in WMO

• ZZP 1 en 2 en 50% van ZZP 3

• Ambulante zorg

• Delen van dagbesteding (thuiswonenden)JeugdwetJeugdwet (jeugdhulpplicht),

ZorgverzekeringZorgverzekering(verzekeringspakket)

Budgetkortingen:

• -/- 25% WMO, -/-15%

jeugdzorg

(thuiswonenden)

Jeugdwet:

• Delen van zorg aan kinderen en jeugdigen

Page 14: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Hervorming AWBZ

1. Hogere ZZP’s ‘blijven’ in een kern AWBZ

2. (toekomst) Behandeling naar Zorgverzekering

3. Generieke budgetkortingen

4. Nauwelijks meer uitbreidingen 4. Nauwelijks meer uitbreidingen

3 en 4 zijn de grootste ‘bedreigingen’

Page 15: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Gevolgen voor mensen met een

verstandelijke beperking

Grote onderlinge verschillen (niveau, leeftijd, achtergrond), dus gevolgen zijn verschillend

Voor alle huidige én toekomstige cliënten

• Zware intensieve zorg, in een kern AWBZ

• Mensen met een lichte(re) verstandelijke beperking: alleen zorg en begeleiding; lage ZZP’s, LVG (IQ>50)

• Afhankelijk van de uitwerking van diverse wetten en decentraal beleid (transities (WMO én Jeugwet)

• Levenslang begeleiding nodig! Garantie?

Page 16: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Gevolgen voor mensen met een

verstandelijke beperking

Lagere inkomensklasse: minimum inkomen, Wajong-uitkering, salaris WSW, PGB

Verschillen: eigen vermogen, sociaal netwerk, mogelijkheid om thuis te blijven wonen, betrokkenheid ouders en familiebetrokkenheid ouders en familie

• Participatiewet (invloed op Wajong uitkering)

• Passend onderwijs (kinderen)

• Financieel: Vergelijkbaar met veel Nederlanders in dezelfde (financiële) situatie. Wat gaat er gebeuren met toeslagen, bijzondere fiscale maatregelen, inkomens….?

Page 17: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Waar kunnen we heen?

Moeten we dat zelf betalen?

Wie helpt ons hierbij?

Page 18: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Wat betekent het voor (zorgorganisaties)

Voor OROVoor OROVan een uitvoeringsorganisatie AWBZ worden we een

ondernemende zorgorganisatie / bedrijf

• Afhankelijk van mogelijkheden en keuzes van cliënten en meer inkopende partijencliënten en meer inkopende partijen

• Geen integrale tarieven betekent risico’s in de dekking van vaste lasten = méér dan huisvesting

• Gevolgen voor eigen vastgoed en huurcontracten

Keuzes maken

Page 19: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

n

GemeentenZorg-

Vier

markten

Inkomsten Gemeenten

Client zelf

Zorg-verzekering

Verschillende

contracten

Budgetten

onder druk

Page 20: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Gevolgen overheidsmaatregelen

25% van budget staat onder druk, m.n. door transities

Page 21: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

In onderscheidend vermogen…..In zware zorg (AWBZ en ZKV)

In de netwerken in onze regio

Page 22: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

KANS

Kracht

Anders

Naast Naast

Service

Page 23: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Strategische marktanalyse

Wie? Wat? Waar? Inkomens? Kansen? Witte

vlekken? Diensten? Producten? Beeld regio?

Financieringsbronnen? Specialismen? Wie zit

waar en doet wat? Concurrentie? Financiers?waar en doet wat? Concurrentie? Financiers?

Gemeenten? Portfolio ORO? Beleidskaders?

Kostprijzen? Tarieven? Kind en Jeugd?

Autisme? Zorgverzekeraars? Samenwerking?

Nieuwe samenwerkingsverbanden? Keuzes?

Page 24: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Gevolgen voor vastgoed

Gevolgen voor nieuwbouw

Page 25: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Strategische vastgoedanalyse

Visie? Doelgroepen? In eigendom? Huren?

Onderhuren? Verkopen? Flexibel bouwen?

Voor hoeveel jaar? Wonen of verblijven?

Scheiden van wonen en zorg? Waarde huidig Scheiden van wonen en zorg? Waarde huidig

vastgoed? Huurcontracten? Huren van ORO?

Huren van de corporatie? Eigen vastgoed-

bedrijf? Wonen afstoten? Bouwen?

Woningcorporatie? Projectontwikkelaar?

Page 26: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Masterplan Het Rijtven

(Deurne, september 2005)

• Terrein: ca. 20 ha

• Multifunctioneel

• Veiligheid en • Veiligheid en

bescherming

• ZZP 5-8

Page 27: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Aanleiding

• Groepsverkleining

• Kwaliteit/functionaliteit gebouwen

• Uitbreiding plaatsen (+22)

• Huisvesting behandelfuncties

• Verouderde infrastructuur

• Ontbreken stedenbouwkundige samenhang

• Vermaatschappelijking, levendigheid

• Nieuwe woonwijk

Page 28: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

• Bedrijfswaarde-berekening: € 40,- mln.

• Ruimte afschrijving huidige boekwaarden

• Én voor onvoorzien

• Investeringen: Rijtvenen andere projecten:

Financieringsaanvraagen andere projecten:€ 36 mln.

• Aanvraag financiering: € 26,5 mln.

• Borging 75%

Financieringsaanvraag

(mei 2012)

Page 29: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen
Page 30: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Voorlopig zijn wij nog wel even bezig…..

Page 31: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

Adviezen– Ken je risico’s

– Maak scenario’s

– Maak keuzes

– Wacht niet af

– Durf– Durf

– Maak goede businesscase(s); toets regelmatig de uitgangspunten

– Ben geen wereldverbeteraar (KISS) (het wordt anders, beter?)

Vragen en discussie

Page 32: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen