FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

of 32 /32
Scheiden van Wonen en Zorg Hervorming AWBZ 26 september 2013 Mieke Ockhuizen, ORO

Embed Size (px)

description

 

Transcript of FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Mieke Ockhuizen

 • 1. Scheiden van Wonen en Zorg Hervorming AWBZ 26 september 2013 Mieke Ockhuizen, ORO
 • 2. vz. RvB ORO s. 2003
 • 3. Loopbaan: maatschappelijke dienstverlening Historicus en econoom Onderwijs Overheid Energiesector Gezondheidszorg (v.a.96) Psychiatrie Ziekenhuis Ouderenzorg Gehandicaptenzorg (vg) Context n financin Professional in de organisatie Besluitvormingsprocessen Liberalisering/marktwerking/fusie Care-Cure: grote verschillen, enkele overeenkomsten Financin Grote belang: p-kosten Toename bureaucratie Gehandicapten Zorg: onterecht bescheiden
 • 4. Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Omzet 60 mln. Kerngegevens 31-12-2012 clinten met zorg en verblijf 664 dagactiviteiten 254 extramurale clinten exclusief 691 clinten dagactiviteiten Aantal clinten 1609 Medewerkers 1268 (857 fte) 1996 ontstaan uit Rijtven en Othmarusstichting
 • 5. Missie en visie ORO Zorgpartner die verder kijkt, samen en dichtbij Appl op eigen kracht en in elke levensfase Wonen, werken, VT en contacten In (regionale) netwerken Uitdagende werkomgeving, passie en nemen van eigen verantwoordelijkheid VG en regionaal
 • 6. Voor een fijn leven op eigen kracht in de samenleving..
 • 7. Scheiden Wonen en Zorg gevolg van: Hervorming AWBZ De AWBZ verandert . al jaren De richting waarin is wel duidelijk: Eigen regie Eigen kracht benutten Eigen verantwoordelijkheid Hulp op maat Mensgerichte zorg Participatie Zo lang mogelijk thuis wonen Meedoen in de samenleving Meer voor elkaar zorgen Familie, mantelzorg, vrijwilligers Wijken en buurten
 • 8. Wenkend perspectief ? Wordt het beter ? In ieder geval anders !
 • 9. Presentatie Inhoud: Inhoud: Maar wat gaat er precies veranderen? En wat betekent dat dan voor de clinten? En wat betekent dat voor ORO? En . voor ons vastgoed en nieuwbouwprojecten
 • 10. Ontstaan en ontwikkeling AWBZ AWBZ (1968) Groei AWBZ AWBZ, nu Volksverzekering (ziektekosten) voor onverzekerbare risicos chronische zieken en gehandicapten Langdurige intramurale zorg Medische zorg, hulpmiddelen, kruiswerk, thuiszorg, welzijn, verzorgingshuizen, GGZ, ambulant, etc Functionele bekostiging, ZZP Onbeheersbare groei Complex en bureaucratisch v.a. 2015 AWBZ (weer)alleen voor zware zorg
 • 11. AWBZ gehandicaptenzorg (vg) 1968: Langdurige intramurale zorg zwakzinnige inrichtingen Op peil brengen van de huisvesting t.b.v. kwalitatief verantwoorde zorg palviljoensbouw Rijtven 1973: dagverblijven (vh. welzijn) 1976: gezinsvervangende tehuizen (LVG, wonen) 1989: SPD (ambulante zorg)
 • 12. Hervorming AWBZ Algemeen Gehandicaptenzorg (vg) Verkleining van het verzekeringspakket: Delen naar WMO (compensatiebeginsel), Jeugdwet (jeugdhulpplicht), Zorgverzekering (verzekeringspakket) Budgetkortingen: -/- 25% WMO, -/-15% jeugdzorg Lichtere vormen zorg in WMO ZZP 1 en 2 en 50% van ZZP 3 Ambulante zorg Delen van dagbesteding (thuiswonenden) Jeugdwet: Delen van zorg aan kinderen en jeugdigen
 • 13. Hervorming AWBZ 1. 2. 3. 4. Hogere ZZPs blijven in een kern AWBZ (toekomst) Behandeling naar Zorgverzekering Generieke budgetkortingen Nauwelijks meer uitbreidingen 3 en 4 zijn de grootste bedreigingen
 • 14. Gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking Grote onderlinge verschillen (niveau, leeftijd, achtergrond), dus gevolgen zijn verschillend Voor alle huidige n toekomstige clinten Zware intensieve zorg, in een kern AWBZ Mensen met een lichte(re) verstandelijke beperking: alleen zorg en begeleiding; lage ZZPs, LVG (IQ>50) Afhankelijk van de uitwerking van diverse wetten en decentraal beleid (transities (WMO n Jeugwet) Levenslang begeleiding nodig! Garantie?
 • 15. Gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking Lagere inkomensklasse: minimum inkomen, Wajonguitkering, salaris WSW, PGB Verschillen: eigen vermogen, sociaal netwerk, mogelijkheid om thuis te blijven wonen, betrokkenheid ouders en familie Participatiewet (invloed op Wajong uitkering) Passend onderwijs (kinderen) Financieel: Vergelijkbaar met veel Nederlanders in dezelfde (financile) situatie. Wat gaat er gebeuren met toeslagen, bijzondere fiscale maatregelen, inkomens.?
 • 16. Waar kunnen we heen? Moeten we dat zelf betalen? Wie helpt ons hierbij?
 • 17. Wat betekent het voor (zorgorganisaties) Voor ORO Van een uitvoeringsorganisatie AWBZ worden we een ondernemende zorgorganisatie / bedrijf Afhankelijk van mogelijkheden en keuzes van clinten en meer inkopende partijen Geen integrale tarieven betekent risicos in de dekking van vaste lasten = mr dan huisvesting Gevolgen voor eigen vastgoed en huurcontracten Keuzes maken
 • 18. Vier markten Zorgverzekering Verschillende contracten n Inkomsten Client zelf Gemeenten Budgetten onder druk
 • 19. Gevolgen overheidsmaatregelen 25% van budget staat onder druk, m.n. door transities
 • 20. In onderscheidend vermogen.. In zware zorg (AWBZ en ZKV) In de netwerken in onze regio
 • 21. KANS Kracht Anders Naast Service
 • 22. Strategische marktanalyse Wie? Wat? Waar? Inkomens? Kansen? Witte vlekken? Diensten? Producten? Beeld regio? Financieringsbronnen? Specialismen? Wie zit waar en doet wat? Concurrentie? Financiers? Gemeenten? Portfolio ORO? Beleidskaders? Kostprijzen? Tarieven? Kind en Jeugd? Autisme? Zorgverzekeraars? Samenwerking? Nieuwe samenwerkingsverbanden? Keuzes?
 • 23. Gevolgen voor vastgoed Gevolgen voor nieuwbouw
 • 24. Strategische vastgoedanalyse Visie? Doelgroepen? In eigendom? Huren? Onderhuren? Verkopen? Flexibel bouwen? Voor hoeveel jaar? Wonen of verblijven? Scheiden van wonen en zorg? Waarde huidig vastgoed? Huurcontracten? Huren van ORO? Huren van de corporatie? Eigen vastgoedbedrijf? Wonen afstoten? Bouwen? Woningcorporatie? Projectontwikkelaar?
 • 25. Masterplan Het Rijtven (Deurne, september 2005) Terrein: ca. 20 ha Multifunctioneel Veiligheid en bescherming ZZP 5-8
 • 26. Aanleiding Groepsverkleining Kwaliteit/functionaliteit gebouwen Uitbreiding plaatsen (+22) Huisvesting behandelfuncties Verouderde infrastructuur Ontbreken stedenbouwkundige samenhang Vermaatschappelijking, levendigheid Nieuwe woonwijk
 • 27. Financieringsaanvraag (mei 2012) Bedrijfswaardeberekening: 40,- mln. Ruimte afschrijving huidige boekwaarden n voor onvoorzien Investeringen: Rijtven en andere projecten: 36 mln. Aanvraag financiering: 26,5 mln. Borging 75%
 • 28. Voorlopig zijn wij nog wel even bezig..
 • 29. Adviezen Ken je risicos Maak scenarios Maak keuzes Wacht niet af Durf Maak goede businesscase(s); toets regelmatig de uitgangspunten Ben geen wereldverbeteraar (KISS) (het wordt anders, beter?) Vragen en discussie