Replacement strategy for dairy farmers

38
Vervangingsstrategie voor veelmelkers Henk Hogeveen

Transcript of Replacement strategy for dairy farmers

Page 1: Replacement strategy for dairy farmers

Vervangingsstrategie voor veelmelkers

Henk Hogeveen

Page 2: Replacement strategy for dairy farmers

Lange levensduur is goed ......

... gevolg van betere gezondheid ... gevolg van betere vruchtbaarheid ... minder jongvee nodig

minder kosten minder broeikasgassen

meer vee met minder fosfaat

Hoe zit het dan met de bespaarde kosten?

Page 3: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Geen advies

Page 4: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Economie en afvoer Kosten vervangende dieren (opfok) Optimaliseren van afvoer Optimaal aanhouden kalveren Slotopmerkingen

Page 5: Replacement strategy for dairy farmers

Afvoerbeslissingen

Als twee weken oud kalf●Voorsorteren met inseminatie?

Als drachtige vaars (net gekalfde vaars) Na mislukte inseminatie Na “event”

●Ziekte etc Bij lage melkproductie

Page 6: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kost afvoer eigenlijk

Aanhoudwaarde●Verwachte netto opbrengst van huidige koeMinus●Verwachte netto opbrengst vervangend dierPlus●Opfokkosten vaars (aankoop)

Page 7: Replacement strategy for dairy farmers

Geen eenvoudige berekeningen

Levensduur: 42 mnd Afvoer: 28 %

Ik kan hier niet veel mee Gaat uit van beschikbaar

vervangend dier Gaat om individuele

koeien Niet praktisch toepasbaar

te maken

Page 8: Replacement strategy for dairy farmers

Wat dan wel

Misschien wel via afschrijving werken●Stel kosten opfok: € 1.300●Slachtwaarde koe: € 650●Standaard: Levensduur 4 lactaties

●Kosten per lactatie: (1300-650)/4 = € 162●Kosten per kg melk: 1,7 cent

●Levensduur 3 lactaties●Kosten per lactatie: € 217●Kosten per kg melk: 2,3 cent

In werkelijkheid iets ingewikkelder: productie ……

Page 9: Replacement strategy for dairy farmers

Redenen van afvoer Niet drachtig Ziekte (herhaling) Te lage productie Gedrag Past niet in systeem ...... Vaak een combinatie

Maar wordt afvoer ook niet gestimuleerd door aanvoer van drachtige vaarzen?

Page 10: Replacement strategy for dairy farmers

Afvoer wordt gevoed door aanhouden

Nu een kalf aangehouden

..... over 2 jaar

een koe

afgevoerd

Page 11: Replacement strategy for dairy farmers

Afvoer in Nederland

<10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 >410

100

200

300

400

500

600

Gemiddelde afvoerpercentage van melkkoeien voor de slacht in de jaren 2007-2010 (%)

Aant

al m

elkv

eebe

drijv

en

Page 12: Replacement strategy for dairy farmers

Invloeden op de afvoer

Jaar 2009 Open bedrijf + 3,6 % Hogere tussenkalftijd + 0,25 % per dag Hogere melkproductie + 0,05 % per kg Hoger celgetal + 0,01 % per 1,000 cellen/ml

Gezondere dieren -> minder afvoer

Page 13: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Economie en afvoer Kosten vervangende dieren (opfok) Optimaliseren van afvoer Optimaal aanhouden kalveren Slotopmerkingen

Page 14: Replacement strategy for dairy farmers

Inzicht in kosten kalveropfok cruciaal

Kalf Melk Voer Gezondheidszorg Gebouwen Arbeid

Page 15: Replacement strategy for dairy farmers
Page 16: Replacement strategy for dairy farmers

Kans op ziekte, genezing, sterfteGroeicurves en energiebehoefte Tochtdetectie en drachtNederlandse omstandigheden en prijzen

●Bv, gezondheidszorg, voer, KI, stal, arbeid, kalf etc.

Jongveeopfokmodel

Mohd Nor et al., 2012

YANIE
delete simulating disease; define and figurechange materials first later methods
Page 17: Replacement strategy for dairy farmers

Modellen ……. Representeren niet de complexiteit van de echte situatie

Page 18: Replacement strategy for dairy farmers

Modellen……. uitkomsten zijn soms wel erg mooi (te goed om waar te zijn)

Page 19: Replacement strategy for dairy farmers

Aannames Onthoornen € 11.20

Ontwormen € 7.80Behandelingen door veehouder Diarree etc. € 36 Luchtwegaandoeningen € 5.60Behandelingen door dierenarts Diarree etc. €186 Luchtwegaandoeningen € 62.10Arbeid € 18/uurArbeid dierenarts € 100/uur Inseminatie € 27 Voer € 0,17/1.000 VEMMelkpoeder € 1,63/kgStal € 92/kalf/jaarKalverprijs (2 weken) € 55

Page 20: Replacement strategy for dairy farmers

Totale kosten jongveeopfok

€ 1540 per vaars55

26 7

697499

40 180

34

KalfPreventieBehandelingenVoerArbeidFokkerijStalAfvoer

Zonder arbeid: € 1.041Zonder stal: € 1.360Zonder stal en arbeid: € 861

Page 21: Replacement strategy for dairy farmers

Tool voor praktisch gebruik

JonKos www.verantwoordeveehouderij.nl

Page 22: Replacement strategy for dairy farmers
Page 23: Replacement strategy for dairy farmers

Toegepast 43 melkveebedrijven

Bezocht en kosten berekend met JonKos

Totale kosten: € 1.559 (800 – 2.862)Zonder arbeid: € 1.121 (532 – 1.764)Zonder arbeid en huisvesting: € 879 (319 – 1.477)

Page 24: Replacement strategy for dairy farmers

Veehouders onderschatten kosten

Gemiddeld € 339 (-866 – 1862)

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

Vers

chil

wer

kelij

ke k

oste

n en

sch

attin

gg (

%)

Page 25: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Economie en afvoer Kosten vervangende dieren (opfok) Optimaliseren van afvoer Optimaal aanhouden kalveren Slotopmerkingen

Page 26: Replacement strategy for dairy farmers

Veel afvoer vanwege niet drachtige dieren

Wanneer stoppen met insemineren Stoppen = afvoeren Houtje-touwje berekeningen

Page 27: Replacement strategy for dairy farmers

Inseminatiewaardes pariteit 1

27

-50

0

50

100

150

200

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Inse

min

ation

val

ue (€

)

Months in milk

Scenario I, 100% LV Scenario II, 100% LV Scenario III, 100% LV

Page 28: Replacement strategy for dairy farmers

Inseminatiewaardes pariteit 2

28

-50

0

50

100

150

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inse

min

ation

val

ue (€

)

Months in milk

Scenario I, 100% LV Scenario II, 100% LV Scenario III, 100% LV

Page 29: Replacement strategy for dairy farmers

Inseminatiewaardes pariteit 3

29

-50

0

50

100

150

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inse

min

ation

val

ue (€

)

Months in milk

Scenario I, 100% LV Scenario II, 100% LV Scenario III, 100% LV

Page 30: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Economie en afvoer Kosten vervangende dieren (opfok) Optimaliseren van afvoer Optimaal aanhouden kalveren Slotopmerkingen

Page 31: Replacement strategy for dairy farmers

Hoeveel jongvee moet ik aanhouden

Kalverprijs is laag Vaarskalveren worden dus vaak aangehouden

●Kosten●Later een koe afvoer

Maar●Stel dat je te weinig vervanging hebt●Stel dat er ineens problemen zijn?

Page 32: Replacement strategy for dairy farmers

Model

100 koeien 25 % afvoer Tussenkalftijd 417 dagen Nederlandse situatie

Page 33: Replacement strategy for dairy farmers

73% optimaal; totale kosten € 41.000

Page 34: Replacement strategy for dairy farmers
Page 35: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u verwachten?

Economie en afvoer Kosten vervangende dieren (opfok) Optimaliseren van afvoer Optimaal aanhouden kalveren Slotopmerkingen

Page 36: Replacement strategy for dairy farmers

Levensduur kan geld opleveren

We houden teveel kalveren aan We voeren meer af dan noodzakelijk 25 % afvoer is goed haalbaar Economische effecten langere levensduur:

●Mindere kalveropfok●Meer melkproductie

Langer insemineren is goede manier (levert geld op) Andere aandoeningen -> meer kosten

genezing/preventie Inzicht in effecten voor individueel bedrijf is er niet

Page 37: Replacement strategy for dairy farmers

Wat kunt u doen?

Veevervanging is een grote kostenpost Denk zelf eens na

●Wat kost opfok (inclusief fosfaatplaats)●Kan de opfok beter (korter?)●Hoeveel koeien moet ik eigenlijk afvoeren?●Kan dat anders?

In de toekomst misschien wel ondersteuning met tools

Page 38: Replacement strategy for dairy farmers

Dank voor uw aandacht

@henkhogeveen

animal-health-management.blogspot.com

On-line courses on Veterinary Economics on:

www.elevatehealth.eu