Recensie "In het oog van de orkaan" van Jan Rotmans

2

Click here to load reader

description

Recensie “In het oog van de orkaan - Nederland in transitie -” door Jan Rotmans. Bij het doorbladeren van het boek moest ik terugdenken aan de automatische ondertekening van mijn e-mails, enige jaren geleden. Die luidde: “Pas goed op jezelf, Je naaste en op de aarde (PEOPLE, PLANETen profit)”. In het boek gaat het over: Duurzaamheid, Maatschappij, Samenleving, Verandering, Grondstoffen, Energie & Klimaat. Wat mij er toe bracht om het boek te recenseren is de (h)erkenning en mijn eigen ervaring dat managers en bestuurders blijkbaar zo druk bezig zijn met de waan van de dag (en het halen van targets), dat ze niet in de gaten hebben wat er om hun heen gebeurd. Het lijkt er echt op, dat veel managers “In het oog van de orkaan” zitten. Ze weten niet wat er speelt. Een onderzoek van Ernst & Young in 2010 bewees dit ook. Er zijn signalen genoeg, maar je moet ze wel zien en er mee aan de slag. De storm raast en heeft een hoge kracht. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Voor managers, directeuren en bestuurders kan dat echter te laat zijn. Ik waarschuw al een aantal jaren, dat dit uiteindelijk ten koste gaat van hun eigen loopbaan. Ik heb erg van het boek genoten. Het gaf me inzicht in het thema transitie, maar ik ben ook diep onder de indruk van het aantal (uiteen)lopende transitie-processen en de expertise. Leerzaam, interessant en inspirerend. Dit boek overstijgt boeken over verandermanagement. Voor mij ook een ontdekking en het bewijs van mijn eigen stelling en een naadloze aansluiting met de door mij vaak genoemde trends in leiderschap

Transcript of Recensie "In het oog van de orkaan" van Jan Rotmans

Page 1: Recensie "In het oog van de orkaan" van Jan Rotmans

AAA (Triple A) Van Management naar (NIEUW) Leiderschap / AAA Total Facility Management

Recensie “In het oog van de orkaan - Nederland in transitie -” door Jan Rotmans.

Bij het doorbladeren van het boek moest ik terugdenken aan de automatische

ondertekening van mijn e-mails, enige jaren geleden. Die luidde: “Pas goed op

jezelf, Je naaste en op de aarde (PEOPLE, PLANETen profit)”. In het boek gaat

het over: Duurzaamheid, Maatschappij, Samenleving, Verandering, Grondstoffen,

Energie & Klimaat.

Wat mij er toe bracht om het boek te recenseren is de (h)erkenning en mijn

eigen ervaring dat managers en bestuurders blijkbaar zo druk bezig zijn met de

waan van de dag (en het halen van targets), dat ze niet in de gaten hebben wat

er om hun heen gebeurd. Het lijkt er echt op, dat veel managers “In het oog van

de orkaan” zitten. Ze weten niet wat er speelt. Een onderzoek van Ernst & Young

in 2010 bewees dit ook. Er zijn signalen genoeg, maar je moet ze wel zien en er

mee aan de slag. De storm raast en heeft een hoge kracht. Het is een kwestie

van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Voor managers, directeuren en

bestuurders kan dat echter te laat zijn. Ik waarschuw al een aantal jaren, dat dit

uiteindelijk ten koste gaat van hun eigen loopbaan.

Ik heb erg van het boek genoten. Het gaf me inzicht in het thema transitie, maar

ik ben ook diep onder de indruk van het aantal (uiteen)lopende transitie-

processen en de expertise. Leerzaam, interessant en inspirerend. Dit boek

overstijgt boeken over verandermanagement. Voor mij ook een ontdekking en

het bewijs van mijn eigen stelling en een naadloze aansluiting met de door mij

vaak genoemde trends in leiderschap:

1: van het hoofd naar het hart

2: van denken naar voelen

3: van powerleaders naar servant-leaders

4: van controle naar vertrouwen

5: van management naar (Nieuw) leiderschap***

6: van shareholders naar stakeholders

7: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken

***(NIEUW) leiderschap vindt zijn grondslag in het Handvest NIEUW leiderschap:

http://www.youngbilderbergconferentie.nl/assets/downloads/YBC_3juni_handvest_03.pdf

Koplopers & Kantelaars versus Achterblijvers & Remmers. De beweging van

onderop versus de reactie van bovenaf. De oude waarden zoals op korte termijn

economisch rendement, efficiëntie en groei hebben de systeem crisis

Page 2: Recensie "In het oog van de orkaan" van Jan Rotmans

veroorzaakt. Nieuwe waarden zijn op lange termijn maatschappelijk rendement,

kwaliteit, vertrouwen en welzijn. Daar gaat het over.

Rotmans schrijft dat structuur, cultuur en werkwijzen op de schop moeten.

Volkomen mee eens. Vrij naar Einstein ”Je kunt geen problemen oplossen met de

methode waarop ze zijn gecreëerd”. Rotmans heeft het over vele zetjes in de

juiste richting. Zetje in het Engels is NUDGE. (https://www.nudge.nl/). Dat is

een prachtig voorbeeld van een ontwikkeling waar inmiddels meer dan 33.000

mensen bij betrokken zijn. Veel mensen in het oog van de orkaan hebben er nog

nooit van gehoord….

Naast de vele zetjes in de juiste richting gaat het ook over het tonen van lef,

moed en leiderschap. In dat verband sta ik voor 100% achter het omkeren van

de piramide. Dat is een onomkeerbare trend!

Rotmans geeft een goed beeld van de transities in een aantal sectoren als

Overheid, Zorg en Welzijn, Voedsel, Energie, Gebiedsontwikkeling en Bouw.

Persoonlijk vond ik het hoofdstuk over “De nieuwe goudmijn van Rotterdam” het

mooiste voorbeeld van transitie. Inderdaad leerzaam, verassend en inspirerend.

Ik kan mij goed vinden in zijn hoofdstuk “Vooruit naar vroeger” en hoop diep in

mijn hart dat – mede door de impact van social media- een aantal

ontwikkelingen sneller gaan als voorspeld…

Ik kan het boek van harte aanbevelen aan bestuurders, directeuren, managers,

onderzoekers, docenten, studenten en beleidsmakers in het algemeen en

degenen die werkzaam zijn in de sectoren Overheid, Zorg & Welzijn, Voedsel,

Energie, Gebiedsontwikkeling en Bouw in het bijzonder.

http://www.nederlandintransitie.nl

INKIJKEXEMPLAAR:

http://www.managementboek.nl/boek/9789461040268/in-het-oog-van-de-orkaan-jan-rotmans

Koos Groenewoud, Lelystad 31 juli 2014

http://www.aaa-tfm.nl/organisatieontw.html

Email: [email protected]

http://www.linkedin.com/in/koosgroenewoud

http://sprekershuys.nl/sprekers/koos-groenewoud

http://www.despreker.nl/?s=Koos+Groenewoud