PRINCE2 In Het Mv2 Project 12 Januari Presentatie

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  657
 • download

  3

Embed Size (px)

description

PRINCE2 development in the MV2 project

Transcript of PRINCE2 In Het Mv2 Project 12 Januari Presentatie

 • 1. Ambition ConsultingPRINCE2 in het MV2ProjectRichard Moret

2. Agenda Waarom PRINCE2 in het MV2 project De PRINCE2 Accreditatie (P2MM) Korte weergave PRINCE2 Accreditatie 2011 Bevindingen Wat heeft deze wijze van omgaan met PRINCE2 het MV2 projectopgeleverd? Geleerde lessen en succesfactoren2 3. Waarom PRINCE2 in het MV2project?3 4. Historie rondom het MV2 Project MV2 is een van de grootste infrastructurele projecten inNederland Het project ligt onder een maatschappelijk vergrootglas Rapport Commissie Duijvenstein; grote projecten wordenkritisch gevolgd Het Havenbedrijf heeft in 2004 zeer veel negatievepubliciteit gehad rondom de RDM affaire en is de waardevan het HbR met 100 miljoen euro gedaald De politiek is daardoor zeer kritisch op het HbR en hetMV2 project 4 5. Waarom de keuze voor PRINCE2 MV2 is een Business Case gestuurd project Wijzigingen in de Business Case betekent wijzigingen in hetproject; besturing en beheersing moeten hierop ingerichtzijn Standaardmethodiek die snel te implementeren was in deorganisatie PRINCE2 was het meest geschikt voor deze vorm vansturing Het gebruik van PRINCE2 kan onafhankelijk getoetst wordendoor een PRINCE2 accreditatie5 6. De PRINCE2 Accreditatie6 7. Accreditatie 2004- 2010Accreditatie AuditAuditPRINCE2PRINCE2PRINCE22004 2005 2006 HeraccreditatieAudit CMO1 en PRINCE2 2007 herzien PIDPRINCE2 2008 Audit PRINCE2 2009/2010 Heraccreditatie PRINCE2 2011 7 8. Opzet Accreditatie onderzoeken 8 9. Waarom is er gekozen voor PRINCE2Accreditaties? Aantonen aan de Stakeholders dat het project nogsteeds optimaal beheerst en bestuurd wordt Focus in de organisatie op het goed toepassen vanPRINCE2 Leren van ervaringen, nadruk op steeds verbeterenvan besturing en beheersing Weak Spots voorkomen; door jaarlijkse toetsingworden mogelijke weak spots vroegtijdiggedentificeerd9 10. Voorbeeld Accreditatie onderzoek 2011ActiviteitWanneer opsturen / afspraak Hoe Wie1. Documentatie en plannenWeek 1-2011 Via agendasJ. van der Aainterviews2. Versturen uitnodigingenWeek 2-2011 Email in .pdf Richard MoretAudit interviews en en via postbewijsvoering in de praktijkafspraken3. Versturen brief metWeek 2-2011 Email in .pdf Richard Moretdefinitieve lijst voor heten via postdocumentatie onderzoek4. Accreditatie aanmelden bij Week 2-2011 Per email Richard Moretde APMG en via post5. Inrichten dataroom met Week 5-2011 J. van der Aadocumentatie6. Aanbieden interviewpacks Week 5-2011 Hard copy in de kluis bij Richard Moretin verzegelde enveloppenhet MV2 project aan J. van der Aa7. Uitvoeren Documentatie Week 5-6 -2011DocumentatieRichard Moretonderzoek in data roomonderzoek Marloes Adema10 11. Voorbeeld Accreditatie onderzoek 2011Activiteit Wanneer opsturen / afspraak HoeWie8. Uitvoeren Interviews en Week 6-8-2011 De interviews worden Richard Moretbewijsvoering in de praktijk afgenomen op het HbR Marloes Adema en de bouwlocatieJulija van der AaAlan Harpham (1 dag)9. Concept rapportage naar Week 10-2011Via email in.pdf Richard MoretEngeland9. Presentatie bevindingen enWeek 12-2011PresentatieAlle betrokkenenofficile Accreditatie uitspraak10. OpleverenWeek 12-2011Email in word metRichard Moretconceptrapportageredigeren aan en 3x hard copy. Direct na de presentatie11. Bespreking Week 13-2011 Richard Moret,Conceptrapportage met Ronald Paulbetrokkenen Frank Hoevenaars12. Opleveren definitieveWeek 13-2011Email in .pdf en 3x hard Richard Moretrapportage copy 11 12. Aims and objectives of the Accreditation How is PRINCE2 used in the MV2 project and what isthe maturity level? Gain a public state in the use of PRINCE2 byaccreditation of the Project conform the APM Groupstandards Is PRINCE2 used in the right way and is theimplementation been successful? What are recommendations for developing and usingPRINCE2? 12 13. Timeline AccreditationPreIs the MV2 Organisation ready for theAssessment P2MM Assessment?Januari 2011Review of project documentation with Documentationthe P2 Audit v0.13ReviewMarch 2011Interviews and documentationregarding the MV2 project, CMO1 andP2MMinterface projects MeasurementMarch 2011 Maturity LevelIdentified Maturity Level of the MV2 PresentationProject 31th of March 2011 Improvement Improvement points to points and recommendations maintain the current Level.Report on 1 Apri Reccomendation for further 2011growth 13 14. Audit group (1) The following persons where audited by the questionnaire Name Role Hans Smits Business Executive Ronald PaulProject Directeur Frank Hoevenaars/ Michiel Hoefnagels Hoofd Project Beheersing Rene van der PlasRealisatie Menno Steenman Contractmanager CMO1 Jan van KleefInterface Project Management Cees Pons/ Jan Willem Westrate Scope Management/Planvorming Martien SonneveldPlanning Dingeman Korff Risico en Issue Management Julija van der AaIntregaal Kwaliteitsmanagement Sjoerd FigdorProces beheersing Patricia VriensProces beheersing 14 15. Audit group (2) The following persons where interviewed regarding thepractical use of the processes and proceduresNameRoleMartien Sonneveld PlanningDingeman KorffRisk and Issue ManagementJulija van der Aa Overall Quality ManagementPatricia Vriens Overall Process ManagementMenno SteenmanContractmanager CMO1Jan van Kleef Interface Project ManagementEtrimara PlenderSupport Interface Project ManagementWouter Demenint Business Case ManagementAbram de Pagter Contract Management CMO 1 15 16. Documentation (1) The following documentation is formally reviewedNameContentPID MV2 v7.0 PID MV2Bijlages MV2 v7.0Processes and proceduresPID CMO1 PID CMO1Straatnamen, haven enoeverfrontnummers MV 1 en MV2Projectplan Interface projectsVerleggen riolering mangallanestraat Projectplan Interface projectsLeidingen passage YanghtzehavenProjectplan Interface projectsSpoorwerk fase 1 Projectplan Interface projectsVerlengen slufterleidingen Projectplan Interface projectsAfsnuiten bezinkingsbassin slufter Projectplan Interface projectsVerhuizing stack area RTW1 Projectplan Interface projectsNMIV-2 Projectplan Interface projectsNuts-Elektra Projectplan Interface projectsNuts- WaterProjectplan Interface projectsNuts-Telecom Projectplan Interface projectsNuts- RioolProjectplan Interface projectsNautische voorzieningenProjectplan Interface projectsVerlengen BeerwegProjectplan Interface projectsKnooppunt bProjectplan Interface projectsWegenwerk entreegebied Projectplan Interface projectsBuffer gemaal Yangthze haven Projectplan Interface projectsAanpasssen steiger MOT Projectplan Interface projectsProjectplan Nutsinfrastructuur Projectplan Interface projects16 17. Recommended Maturity LevelThe Project Maasvlakte 2is atPRINCE2 Maturity Level 3 But note: The recommendation is based on the current situation of the Project. To held or develop the Maturity level constant focus on the use of PRINCE2 is essential. There is enough evidence that PRINCE2 will be effectively used in the Realisation Stage of the Project. 17"The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government 18. Ontwikkeling van PRINCE2 binnen hetMV2 project van 2004-201118 19. General Findings (1) There has been a major development in the use of PRINCE2 andthe project culture in the MV2 Project Organization In the current Execution Stage there is a strong focus on Issue,Risk and Change Management. The MV2 Project Organization has tailored the PRINCE2 processesto their needs There is a need for very tight control regarding issues andchanges. Therefore the MV2 Organisation needs to implement theMoSCoW principle The Review Team has an important role in the MV2 projectdealing with Issues and Changes. The Review Team needs totake more lead in handling Issues and Changes 19 20. Improvement Points on Level 3 Interface Management needs to manage theinterdependencies of the Interface Projects more closely The Closing a Project process needs to be used moreformally in the hand over of projects part to the existingPort of Rotterdam project The MV2 Organisation needs to formalize job integrity andevaluate this on a frequent bases 20 21. Wat heeft 7 jaar PRINCE2 audits opgeleverdvoor het MV2 Project? Besef in de projectorganisatie wat de toegevoegdewaarde van methodiek is Hoog innovatief gebruik van Quality Review De toegevoegde waarde van Risico- enIssuemanagement in de gehele projectorganisatieketen Dat PRINCE2 niet gaat om het papierwerk maar omgedrag wat je vertoont Dat het MV2 project wereldwijd een voorbeeld isvan goed PRINCE2 gebruik Dat het MV2 project onder andere door PRINCE2een enorm succesvol infrastructuur project is21 22. Leren van fouten Te snel willen implementeren Te lage inschatting weerstand tegen veranderingen De organisatie is nog niet toe aan projectmatig werken Te veel nadruk op trainingen en weinig focus op gebruik in depraktijk Willen scoren als consultant of implementatieverantwoordelijke Geen aandacht voor de hele keten22 23. Succes factoren Is er wel een duidelijke reden voor het implementerenvan PRINCE2TM? Het besef dat het een gedragsverandering in de geheleorganisatie betreft Leer de organisatie de juiste beslissingen te nemen overprojecten Kleine stappen, helderheid en een voorbeeld functieuitstralen Het werken met PRINCE2TM evolueert in een organisatie;education permanente23 24. Afsluiting en evaluatie