Presentatie dag 2

of 22 /22
Dag 2: Zelfkennis  W i e e e n a n d e r ke nt is g e leerd  W ie zi c h ze l f k e n t is w i j s

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie dag 2

Dag 2: Zelfkennis

W i e e n a n d e r ke n t i g e l e rd e s e W i zi ze l ke n t i w i s e ch f s j

Zelfkennis op verschillende niveaus

Lets play!

Het enneagram is een drijfveermodel:Waarom doe je wat je doet? Wat hoop je (onbewust) te bereiken met je gedrag? Wat streef je na?

gedrag

gedrag

gedrag

gedrag

gedrag

drijfveer

07/06/11

Type 1 manager: het moet beterVerleiding: perfectie Vermijding: imperfectie Motiverend Proces: verbeteren Intutieve gerichtheid: dingen die beter moeten, voldoet dit aan mijn norm?

standvastig, gestructureerd, voorbeeldig, verantwoordelijk, onvoorwaardelijke betrokken, sociaal bewogen Valkuilen: intolerant, te principieel, te streng, te snel gerriteerd, corrigerend, koel, verkrampt Teamrol: criticus, geweten, bewaker van de omgangsvormen, nomen en waarden, hoeder van het ideaal Managementstijl: duidelijk, vastbesloten, serieus, veeleisend, 07/06/11 voorbeeldig

Sterktes:

Groeipunten type 1 managerProcesgericht 6 Match 2 Formeel 9 Samen 3 Proactief 8 Doelgericht 4 Mismatch 8 Informeel 1 Apart 7 Reactief 2

1. Fl b i i i a a n l re n e n i zi n d a t p ri ci i e ln i t a l j p ra kti exi l te t e n e n p e e ti d sch i s 2. E e rd e r te vre d e n zi n ( m e t zi ze l ): g o e d i p l a ts va n p e rfe ct j ch f n a 3. S p o n ta n i i to e l te n te t a 4. E i e n n o rm e n , w a a rd e n e n m e n i g e n re l ti re n . E r zi n m e e rd e re w e g e n n a a r g n a ve j Rom e 5. W i l n to e sta a n n a a st m o e te n le

07/06/11

Type 2 manager: jouw succes is mijn succesVerleiding: nodig zijn Vermijding: behoeftig zijn, iets nodig hebben van anderen Motiverend Proces: essentieel verschil maken bij anderen Intutieve gerichtheid: noden van anderen, draag ik iets bij?

Sterktes: drijvende kracht Valkuilen:

dienstbare leider, intutieve allesziener, achter mensen dwingend en verongelijkt, iemand die op je schuldgevoel werkt, wrokkig, indirect, opdringerig Teamrol: samenbinder, alert op de belangen van individuele teamleden Managementstijl: sociaal, communicatief, win-win

07/06/11

Groeipunten type 2 managerProcesgericht 4 Match 8 Formeel 1 Samen 7 Proactief 8 Doelgericht 6 Mismatch 2 Informeel 9 Apart 3 Reactief 2

1. M e e r co n fro n te re n e n m e n se n i h u n p i n ku n n e n l te n n j a 2. E i e n b e h o e fte n i b re n g e n i co n ta ct m e t d e a n d e re n g n n 3. D e re g i u i h a n d e n g e ve n e t 4. E i e n g re n ze n a a n g e ve n g 5. E i e n m i a a rh e i a cce p te re n g sb d

07/06/11

Type 3 manager: resultaat telt!Verleiding: succesvol zijn, de beste zijn Vermijding: mislukking Motiverend Proces: presteren, bezig zijn Intutieve gerichtheid: mogelijke mislukkingen, kom ik dichter bij mijn doel?

Sterktes: flexibel,

doelgerichte alleskunner, efficintie, praktisch, diplomatiek ongeduldig, opportunisme, glad aanjager van de actie, motivator, praktische directief, actiegericht, praktisch, efficint, motiverend

Valkuilen: Teamrol: simplist Managementstijl: controlematig,

07/06/11

Groeipunten type 3 managerProcesgericht 2 Match 9 Formeel 3 Samen 4 Proactief 9 Doelgericht 8 Mismatch 1 Informeel 7 Apart 6 Reactief 1

1. D i g e n d o e n d i l u k zi n e n n i t ste e d s o m su cce s te b e re i n n e e j e ke 2. M e e r l i re n n a a r d e e i e n g e vo e l e re l u ste g sw d 3. M e e r si a ti o ve rsti g e n d e n o rm e n e n w a a rd e n o n tw i tu e j kke l n e 4. M e e r o o g vo o r p e rso n e n i p l a ts va n h u n p re sta ti s n a e 5. V a a rt m i d e re n e n ti d n e m e n vo o r ze l fl cti n j fre e e

07/06/11

Type 4 manager: ik doe het andersVerleiding: zich onderscheiden Vermijding: alledaags zijn Motiverend Proces: zaken anders doen, uitdiepen Intutieve gerichtheid: alledaagse zaken, voelt dit goed?

Sterktes: intutief, meeslepend, inspirerend, scherpzinnig procesbegeleider, intens, analytisch Valkuilen: overgevoelig, dramatisch, egocentrisch, zelfdestructief Teamrol: slimme analist die (confronterend) benoemt waar het in de kern om draait. Managementstijl: inspirerend, mensgericht, impulsief, kritisch, verrassend, visionair

07/06/11

Groeipunten type 4 managerProcesgericht 8 Match 1 Formeel 1 Samen 2 Proactief 2 Doelgericht 2 Mismatch 9 Informeel 9 Apart 8 Reactief 8

1. M e e r d e ra ti g e b ru i n ; co n cre te r e n p ra kti e r w o rd e n o ke sch 2. Te vre d e n zi n , m a tch e n e n o p d i m a n i r b e te r i ca sse re n j e e n 3. D i l m a ti ke r w o rd e n p o e 4. A n d e re m e n se n o p g e l j vo e t b e h a n d e l n i ke e 5. W e e rb a a rd e r w o rd e n vo o r kri e k ti

07/06/11

Type 5 manager: kennis is machtVerleiding: kennis Vermijding: afhankelijkheid Motiverend Proces: objectieve feitenkennis verzamelen Intutieve gerichtheid: onuitgespitte zaken, onredelijkheid, is dit objectief?

Sterktes: interessante Valkuilen: betweterig, Teamrol: objectieve Managementstijl: doordacht

objectief, neutraal, rationeel, scherpzinnig, allesweter, innovatief te veel afstand, niet in contact met emoties, saai informatiebeheerder, nuchtere realist, bemiddelaar nuchter, afstandelijk, gebaseerd op feiten,

07/06/11

Groeipunten type 5 managerProcesgericht 3 Match 3 Formeel 8 Samen 1 Proactief 4 Doelgericht 7 Mismatch 7 Informeel 2 Apart 9 Reactief 6

1. D e b e p e rki g e n va n l g i i zi n n o ca n e 2. Z i o p ste l e n vo o r su b j cti te i ch l e vi t 3. B e te r tu sse n d e re g e l d o o r l ze n s e 4. E m o ti n e e lve rb i d e n m e t a n d e re m e n se n o n 5. S to p p e n m e t n a d e n ke n

07/06/11

Type 6 manager: een gewaarschuwd mens telt voor tweeVerleiding: zekerheid, veiligheid Vermijding: onzekerheid Motiverend Proces: zaken veiliger, meer zeker maken Intutieve gerichtheid: onveiligheid, is dit veilig?

Sterktes: Valkuilen: Teamrol: risicoanalist Managementstijl: niet verheven

betrouwbaar, scherpzinnig risicomanager argwaan, besluiteloosheid, scepticus, cynicus samenwerker, advocaat van de duivel,

democratisch, toegankelijk, voorzichtig,

07/06/11

Groeipunten type 6 managerProcesgericht 9 Match 3 Formeel 9 Samen 9 Proactief 3 Doelgericht 1 Mismatch 7 Informeel 1 Apart 1 Reactief 7

1. V e i i h e i b i n e n zi ze l zo e ke n , i v i d e b u i n w e re l lg d n ch f p n te d 2. C o n ta ct m a ke n m e t w a t h i e e t e n ka n jw 3. I d i d u e l a u th o ri i e n d a a d kra ch t o n tw i n vi e te t kke l n e 4. Z i ze l i m i d e l u n t d u rve n ste l e n ch f n d p l 5. M i d e r b e l n g h e ch te n a a n d e ve rw a ch ti g e n va n a n d e re m e n se n n a n

07/06/11

Type 7 manager: het moet wel leuk blijvenVerleiding: plezier Vermijding: pijn Motiverend Proces: pijn verhelpen, plezier creren Intutieve gerichtheid: moeilijke, pijnlijke situaties, is dit leuk?

Sterktes: relativeringsvermogen, rationalisering, flexibel, enthousiast, positief, fantasievol, gangmaker Valkuilen: egocentrisch, verwend, impulsief, chaotisch, ongeduldig Teamrol: originele denker, spannende momenten ontladen Managementstijl: speels, uitdagend, creatief, chaotisch, veeleisend

07/06/11

Groeipunten type 7 managerProcesgericht 8 Match 7 Formeel 1 Samen 4 Proactief 3 Doelgericht 2 Mismatch 3 Informeel 9 Apart 6 Reactief 7

1. Fo cu sse n , co m m i re n , e n g a g e re n tte 2. I co n ta ct ko m e n m e t h e t h i r e n n u n e 3. B e p e rki g e n a cce p te re n e n ve rze t e rte g e n o p g e ve n n 4. D i n stb a a rh e i e n g e ri th e i o p a n d e re n o n tw i e d ch d kke l n e 5. C o n su m e re n e n p re ste re n m e t e l a r i e ve n w i t b re n g e n ka n ch

07/06/11

Type 8 manager: ik bepaal!Verleiding: kracht, sterkte Vermijding: kwetsbaarheid Motiverend Proces: zwakte ombuigen in kracht Intutieve gerichtheid: zwakte, mogelijke overheersing, krijg ik hier energie van?

Sterktes: daadkrachtig, betrokken, leiding nemen, energiek, incasseringsvermogen, doelgerichte doorzetter Valkuilen: olifant in de porseleinkast, (zelf)destructief, niet aan te sturen Teamrol: baas, beschermer van de zwakkeren, vijand van de lafaards, uitdager van gezag Managementstijl: recht door zee, confronterend, uitdagend, overheersend

07/06/11

Groeipunten type 8 managerProcesgericht 4 Match 7 Formeel 1 Samen 6 Proactief 9 Doelgericht 6 Mismatch 3 Informeel 9 Apart 4 Reactief 1

1. O o k o n tva n g e n w a a r n i t vo o r g e kn o kt i e s 2. B e p e rki g e n va n d e e i e n b e l stb a a rh e i ti d i i zi n n g a d j g n e 3. M e e r a a n d a ch t vo o r vo rm n a a st i h o u d n 4. H o ri n ta l re l ti s a a n g a a n zo e a e 5. C o n tro l d ri m a ti e n e ft g 6.

07/06/11

Type 9 manager: maak het niet te belangrijkVerleiding: harmonie Vermijding: conflict Motiverend Proces: bemiddelen, rots in de branding zijn Intutieve gerichtheid: onrust, creert dit onrust?

Sterktes: Valkuilen: Teamrol: Managementstijl: secundair

ruim denken, relativeren, geduld, bemiddelaar, begripvolle bruggen bouwen dwingend, dominant, koppig, onverzettelijk sfeerbewaker, verzoener, nuchtere realist consensusgericht, begripvol, geduldig,

07/06/11

Groeipunten type 9 managerProcesgericht 7 Match 9 Formeel 6 Samen 8 Proactief 1 Doelgericht 3 Mismatch 1 Informeel 4 Apart 2 Reactief 9

1. A m b i e e n d o e l e ri th e i o n tw i ti g ch d kke l n e 2. N e g a ti te i e n o n te vre d e n h e i to e l te n e n se ri u s n e m e n vi t d a e 3. O u t o f th e b ox d e n ke n 4. E i e n g re n ze n d u i e l j r ste l e n e n ze n a a r a n d e re n a a n g e ve n g d i ke l 5. Z i ze l b e l n g ri ke r vi d e n ch f a j n

07/06/11