RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

25
de ronde tafel van socialisten Een eerste kennismaking TWEEDE DAG VAN HET SOCIALISME

description

Presentatie door Sven Naessens voor de RTvS Themaochtend (18 juni 2011) waarin toelichting werd gegeven bij de tweede Dag van het Socialisme op zaterdag 29 oktober 2011.

Transcript of RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Page 1: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

de ronde tafel van socialisten

Een eerste kennismaking

TWEEDE DAG VAN HET SOCIALISME

Page 2: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Op zaterdag 20 maart 2010 vond de eerste ‘Dag van het Socialisme’ plaats in Vooruit Gent.

Een tot in de nok gevulde theatherzaal ging een dag lang op zoek naar een hedendaagse invulling van Socialisme.

Een terugblik op de eerste dag

Page 3: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Het plenaire gedeelte werd gevuld door sprekers zoals:

- Daniël Termont - Mong Rosseel- Jan Blommaert

Een terugblik op de eerste dag

Page 4: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Acht werkgroepen volgden:

1. EconomieDirk Barrez, Jo Cottenier, André Posman Moderator: Ivan Van Praet2. DemocratieEric Corijn, Jos Vander Velpen, Peter Mertens Moderator: Luc Van Buynder3. Oorlog & VredeLudo De Brabander, Geert Cool, Francine Mestrum, Mohammed Hassan Moderator: Georges Spriet4. Werk & InkomenTine Van Rompuy, Levi Sollie, Karel Stessens, Rudi Kennes Moderator: Luk Vandenhoeck5. MulticulturaliteitNadia Fadil, Sami Zemni, Aleidis Devillé Moderator: Zohra Othman6. Sociale ZekerheidJozef Mampuys, Marianne Gestels, Fred Louckx, Nadine De Schutter Moderator: Anke Hintjens7. OnderwijsNico Hirtt, Chico Detrez, Leen Van der Vorst Moderator: Koen Bogaert8. EcologieAnneleen Kenis, Leida Reinhout, Filip De Bodt Moderator: Matthias Lievens

Een terugblik op de eerste dag

Page 5: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Slotmeeting rond de vraag:

‘Welk socialisme willen we?’

-François Houtart-Hana Al Bayaty-Aleidis Devillé-Bruno Verlaeckt -Dominique Willaert

En een Didi de Paris om nooit te vergeten!

Een terugblik op de eerste dag

Page 6: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Er waren 750 socialisten die dag, een succes

Alles kan beter!-Graag meer feedback-Manier van invullen groepen -> vraag naar meer participatie

Page 7: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

DE S

TUU

RGRO

EPDe stuurgroep werd uitgebreid

Dominique Willaert – artistiek leider Victoria DeluxeDanny Carleer – ex-syndicalist ACOD-ASLK, coördinator campagne Openbare BankKarim Zahidi – lid Vooruitgroep, filosoof-wiskundige, UALuc Vandeweyer – delegee AMP, bestuurslid BBTK-AntwerpenIvan Van Praet – voormalig vormingswerker ABVV-metaalPeter Mertens – intiatiefnemer Ronde Tafel, voorzitter PVDALuc van Buynder – Masereelhuis Sint-NiklaasAnke Hintjens – feministeBart Vandesteene – woordvoerder LSPLebuïn Dhaese – beeldend kunstenaar HobokenKoen Bogaert – assistent UGent, lid VooruitgroepLuk Vandenhoeck – algemeen secretaris ACOD-VRTMartine Van Geyt – actief binnen het straathoekwerkTina De Greef – LBC-secdretaris Brussel-Halle-VilvoordeLieve Franssen – artistiek leider Brecht-EislerkoorNadine Peeters – voormalig BSV-gemeenteraadslid AntwerpenKelly Franceus – actief in Masereelfonds GentSven Naessens – ABVV-afgevaardigde Total-raffinaderij Antwerpen, bestuurslid AC Antwerpen-Waasland

Page 8: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

De stuurgroepvergaderingen

Op zoek naar een vernieuwende invulling voor de tweede dag van het socialisme met als uitgangspunt:

“solidariteit, strijd en socialisme”

Aan de slag met twee manieren

De Algemene vergaderingen

Waarin we onderwerpen toetsen en bespreekbaar maken voor iedereen.

Page 9: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Praktisch Datum: 29/10/2011 Plaats: Vooruit Gent Inschrijven vanaf september Website:

www.rondetafelvansocialisten.be Kinderopvang voorzien

Thema: “solidariteit, strijd en socialisme”

Opbouw: Namiddagprogramma: 2 plena,

werkgroepen Avondprogramma: optreden (Robb

Johnson), fuif

Een vooruitblik op de tweede dag

Page 10: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Duo sprekers Ronde Tafel (Bart Vandesteene, Nadine Peeters)

Kadering van het algemene thema

Politieke boodschap Cultuur:

Muziek (Brecht-Eislerkoor, ...) Artistieke interventies Korte filmpjes

Het plenum 29 oktober 2011

Page 11: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Op naar negen werkgroepen in 2011

Participerend!

Page 12: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

1Ideologie taal & macht

2cultuursalon

3Globalisering & strijd

4de Europese staat tegen de volkeren van Europa

5Werkgroep:

“ateliers”

6De syndicale

strijd

7Strijd concrete hervorming en

socialisme

8Werkgroep:

feminisme

9Werkgroep:

“actiemethodes”

Page 13: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Moderator : Dominique WillaertSprekers : Jan Blommaert en Jan Van Hoorde

1Ideologie taal & macht

Socialisten moeten de begrippen die tot hun traditie behoren heroveren en streven naar het ontwikkelen van een nieuw socialistisch woordenboek - Taal is geen neutraal instrument- Dominant discours is rechts- Progressieve termen zijn veroverd door rechts (democratie, vrijheid, solidariteit)

- Economische:concurrentiële termen worden gebruikt op alle domeinen van de maatschappij

- Nood aan een de herovering en ontwikkeling van een eigen woordenboek.

Page 14: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

2cultuursalon

Moderator : Lieve Franssen

Cultuursalon 1. Kan theater de wereld veranderen?2. Film en literatuur

Page 15: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

3Globalisering & strijd

Revolutie en internationale strijd tegen de kapitalistische globalisering • Arabische lente als strijd tegen het neoliberale kapitalisme• Hoe relevant voor de Europese antikapitalistische beweging?• Verhouding lokale strijd en wereldomvattend economisch systeem• Protest als offensief voor progressieve verandering.

Moderator : Koen BogaertSprekers : Bert De Brecht, Ludo De Brabander

Page 16: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

4de Europese staat tegen de volkeren van Europa

Moderator : Peter MertensSprekers : Egbert Schellenbergs en Jan Fermon

Het staatsorgaan van de Europese Unie tegen de volkeren in Europa • Onder leiding van Duitsland voert de Europese Commissie een steeds meer

agressief beleid tegen de sociale en democratische rechten in Europa. Met het zogenaamde ‘Economische Bestuur’ zet de Europese staat nu ook een autoritaire aanval in op de sociale politiek van de lidstaten, op straffe van sancties. En, via de strop van de steunfondsen, verplicht de Europese Commissie landen als Portugal en Griekenland om publieke goederen te privatiseren en drastische sociale afbraakmaatregelen uit te voeren.

• Deze workshop organiseert de discussie over de Europese staat , en haar economisch beleid (eerste pijler), haar veiligheidsbeleid (tweede pijler) en haar politioneel beleid (derde pijler).

• De verschillende lidstaten staan steeds meer staatsmacht af aan de Europese Unie. Die Europese Unie is een nieuw staatsapparaat op zichzelf. Het kapitaal wil in Europa een machtige kapitalistische staat uitbouwen, klaar voor de concurrentieslag met de Verenigde Staten, Japan…

• Wil dat zeggen dat landen als Duitsland en Frankrijk nu zelf alle eigen staatsmacht hebben verloren? Wat is de verhouding tussen de macht van de lidstaten, en de macht van de Europese Unie? Waarom blijft het belangrijk om strijd te voeren op het nationale terrein, zoals in Griekenland en in Portugal? En waarom is het essentieel die strijd actief te steunen? Maar ook: hoe kunnen we op Europese schaal de tegenaanval inzetten? En een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa realiseren?

Page 17: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

5Werkgroep:

“ateliers”

Moderator : Lebuïn Dhaese

.

Page 18: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

6De syndicale strijd

Moderator : Ivan Van PraetSprekers: Ferre Wijckmans (LBC) Gaby Jaenen (AC-Limburg)

De syndicale strijd 1e stelling: 'Rechts' in de aanval tegen de vakbonden !

Om vooral aan te tonen dat het establishment elk moment aangrijpt om het sterkste wapen van de arbeidersklasse, de vakbond, in diskrediet te brengen. 2e stelling: Vakbonden moeten strijdbaar en democratisch zijn !

Om het neo-liberalisme van antwoord te dienen moet een strijdbare vakbond, met ideologisch gevormde militanten, de publieke opinie winnen door betere communicatie en via concrete acties.

Page 19: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

7Strijd concrete hervorming en

socialisme

Moderator : Bart VandesteeneSprekers : Tanja Niemeier, Sven Naessens

Hervormingen en socialisme • De strijd voor het socialisme moet gepaard gaan met de strijd voor

concrete hervormingen. Die hervormingen kunnen pas concreet worden in een socialistische maatschappij. Positieve hervormigen waren de laatste decennia schaars. De sociale zekerheid wordt afgebouwd; de 8-urendag is geen evidentie meer, een vast contract nog minder, belastingen betalen wordt meer en meer iets dat enkel is voorbehouden voor de werkenden en hun gezinnen, ...

• De workshop wil op zoek gaan of hervormingen kunnen worden gewonnen door massale strijd. Moeten socialisten het dan als hun taak zien om ook meteen te verduidelijken dat het veilig stellen van hervormingen ook een fundamentele verandering van de maatschappij vereist?

• Het gaat in onze ogen om een socialistische maatschappij die, anders dan de kapitalistische maatschappij, niet geënt is op het conflict tussen arbeid en kapitaal maar juist dat conflict overstijgt. Niet door verzoening maar door een radicale transformatie.

Page 20: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

8Werkgroep:

feminisme

Moderator : Nadine PeetersTekst door : Sabine Descamps, Leen Van Der Vorst, Kristien Merckx, Griet Debussche en Nadine Peeters

Feminisme • Vrouweneisen moeten integraal deel uitmaken van een

socialistisch alternatief. Dit gaat dan niet enkel om gelijke kansen af te dwingen binnen een structureel ongelijk systeem. Maar hoe zien we dat dan in een structureel gelijk systeem, met name het socialisme ?

We willen werken met een kortverhaal van een gewone vrouw die in het socialisme leeft en werkt en terugblikt op het leven van haar ‘voormoederen’ onder het kapitalisme.

Hoe combineert zij werk en gezin ? Hoe nemen vouwen deel aan het maatschappelijk en politiek leven ? Hoe wordt dat georganiseerd ? Was de overgang naar het socialisme genoeg om het probleem van vouwenonderdrukking op te lossen ? Wat was er nog nodig ?

Page 21: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

9Werkgroep:

“actiemethodes”

Moderator : Anke HintjesSprekers : Anneleen Kenis, Inze Louwagie, Barbara Van Dyck, iemand van Greenpeace

Actiemethodes De werkstaking is een krachtig instrument om tot maatschappelijke verandering te komen.

Maar ook andere actiemethodes kunnen nuttig en efficiënt zijn. Met enkele ervaringsdeskundigen bekijken we goede voorbeelden.Wat zijn de voor- en nadelen van enkele uitgeprobeerde methodes.

Page 22: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

3 sprekers rond actuele strijdervaringen:

Strijd tegen het nationalisme Arabische revoluties Vakbondsstrijd

Duo sprekers van de Ronde Tafel (Peter Mertens, Anke Hintjens)

Cultuur: Muziek Filmpjes (o.a. getuigenissen

van deelnemers aan de dag) Stand-up komedie

Het plenum 29 oktober 2011

Page 23: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

DE S

PON

SORS

Dank aan onze sponsors

Sponsoring Tweede Dag van het Socialisme In 2010: 15.000€ in en uit, in dankzij sponsoring (9.000€) en inkomkaarten (6.000€) Sponsors vorig jaar: AC Limburg, AC Antwerpen, ABVV Oost-Vlaanderen, ABVV-metaal Oost-Vlaanderen, Rode Burgers van Melreux, BBTK Antwerpen, ABVV Horval Antwerpen, ACOD-cultuur, ACOD-VRT, ACOD-Overheidsdiensten Antwerpen, 15decemberbeweging, Christenen voor het Socialisme, vzw AMSAB, Louis Paul Boonkring, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Geneeskunde voor het Volk, Victoria Deluxe, Campo Victoria Nieuwpoort, LEEF, LEF, Encyclopedie van de Crisis, Masereelhuis Sint-Niklaas, Kif Kif, Progress Lawyers Network, Imast vzw. Naast een aantal van de sponsors van vorig jaar die opnieuw hebben gestort, ontvingen we volgende sponsoring voor de Tweede Dag: Algemene Centrale ABVV nationaal, ABVV-metaal Antwerpen, Masereelfonds, ....

Page 24: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Hoe inschrijven? Wil je zelf meewerken op de

dag zelf? Dat kan! Wil je sponsoren?

Bijdragen zijn zeer welkom op rekeningnummer:

001-5961429-79 Ook graag een berichtje via:

[email protected]

Praktische vragen

Page 25: RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

Praktisch Datum: 29/10/2011 Plaats: Vooruit Gent Inschrijven vanaf september Website:

www.rondetafelvansocialisten.be Kinderopvang voorzien

Thema: “solidariteit, strijd en socialisme”

Opbouw: Namiddagprogramma: 2 plena,

werkgroepen Avondprogramma: optreden (Robb

Johnson), fuifwww. rondetafelvansocialisten.be