Pres taalcult24mei

42
De invloed van Fries De invloed van Fries op het Nederlands op het Nederlands Niels, Henk, Alisa & Anna Niels, Henk, Alisa & Anna

description

 

Transcript of Pres taalcult24mei

Page 1: Pres taalcult24mei

De invloed van Fries op De invloed van Fries op het Nederlandshet Nederlands

Niels, Henk, Alisa & AnnaNiels, Henk, Alisa & Anna

Page 2: Pres taalcult24mei

Inhoud• Geschiedenis Nederlands• Geschiedenis Fries• Interferenties• Verschillen Nederlands/Fries• Frisisme• Quiz

Page 3: Pres taalcult24mei

Geschiedenis van het Nederlands

• Gesproken na uiteenvallen west-Germaans

• Cocktail van Oudnederfrankisch dialect met oudsaksische en ingweoonse invloed

• In Nederland en België, Franse Noordzeekust en Duitse Neder-Rijn.

Page 4: Pres taalcult24mei

Vertellerscultuur, schrift in Latijn. Echter: Lex Salica

Page 5: Pres taalcult24mei

Middelnederlands 1200-1500

• Verzameling van:- Brabants - Frankische invloed- Hollands - Frankische invloed - Vlaams - Frankische invloed- Limburgs - Middel Nederduitse invloed- Oostelijke dialecten – Oudsaksische

invloed

Page 6: Pres taalcult24mei

Klinker- vocaalreductie

• SpellingGeen spellingsregels- regionaal gebonden – fonetisch geschreven Limburg: <door>, <af>en<op>Holland<duer>, <of>en<up>AuslautverhärtungBijvoorbeeld <hant> en <coninc> wordt <handen> en <coninghe>

Page 7: Pres taalcult24mei

• Assimilatie • vb. <biderschepenen wille> "met

toestemming van de schepenen", <teseggene> "te zeggen"(functiewoorden worden opgenomen in beklemtoonde woorden)

• Proclise – Enclise

Page 8: Pres taalcult24mei

Grammatica

• Syntaxis

• Flexieverlies

•Gevolg: verlies van naamvalsuitgangen zorgt voor vaste woordvolgorde en voorzetsel constructies

Page 9: Pres taalcult24mei

Nieuwnederlands 1500-Heden

• Diftongering – eerste fase

•Diftongering – tweede fase Meer gesloten uitspraakvarianten [ei] en [oey]

Page 10: Pres taalcult24mei

Hollandse expansie binnen republiek der Verenigde

Nederlanden

Page 11: Pres taalcult24mei

Standaardtaal• Boekdrukkunst – 1450

Val van Antwerpen – 1585 (tijdens 80 jarige oorlog) Statenbijbel – 1637Republiek der zeven verenigde Nederlanden - 1648

• 17e eeuw - 20e eeuw: verdere ontwikkeling bovenregionale taal

• 18e eeuw: cultusvorming geschreven taalKunstmatig karakter19e eeuw: vereenvoudiging – ABNEenheidspelling / Gelijkvormigheid / Analogie<hand><handen><ae> of <ue> werd <aa>, <ee>, <oo> en <uu>

Page 12: Pres taalcult24mei

• 20e eeuw

De spelling Kollewijn-Marchant – 1934Het groene boekje – 1954Nieuwe spelling – 1995 (pannekoek werd pannenkoek)

Page 13: Pres taalcult24mei

Geschiedenis van het Fries

• Stam der friezen – 5e eeuwKoning Redbad 679 – 719

• Slag bij de middelzee – 734 - koning Hrodbad verliest

• 50 jaar later terugverovering Oost-Friesland

• Verovering door Karel de grote - 785

Page 14: Pres taalcult24mei

Oudfries

• Vanaf 8e eeuw – tot 1575Sterk verwantschap Angelsaksisch – Oudsaksisch – Oudnederlands – OudhoogduitsGeen middelperiode – Geen klinkerverlies

• 1252 - Hungsingoër

Page 15: Pres taalcult24mei

Nieuwfries

• GysbertJapicx: FryskeRymlarije - 1667

• 16e eeuw – Verlies onafhankelijkheid• Tot 19e eeuw – gesproken taal• 19e eeuw – Romantiek – Fries taalbewustzijn

Page 16: Pres taalcult24mei

Interferenties• Vorm• Fries substraat en Nederlands superstraat• Geschiedenis• Verschillen• Bildts• Stellingwerfs

Filmpje:

Page 17: Pres taalcult24mei

Verschillen Nederlands / Fries

Opvallendst:• 1. Geen velaire fricatief aan het

begin van een woord• Goed• Gean• Graach

Page 18: Pres taalcult24mei

2. Groot aantal diftongen

• Sneon• Hjoed• Soad• Skiep • Moarn

Page 19: Pres taalcult24mei

Enkele triftongen

• Skriuwe• Bliuwe

Page 20: Pres taalcult24mei

Het Friese lexicon1. Voor een deel

woorden die systematisch met het Nederlands verschillen:

Nederlands

Fries

Tuin ThuisSluitenOud Koudhouden

Tún ThúsSlúteâld kâld hâlde

Page 21: Pres taalcult24mei

Friese woorden die heel anders zijn

• Zaterdag - Sneon• Vader - Heit• Spelen - Boartsje

Page 22: Pres taalcult24mei

Friese woorden lijken sterk op andere

Germaanse talen Engels FriesKeyLittleCheeseWetSheep Door

KaaiLytsTsiisWietSkiep Doar

Page 23: Pres taalcult24mei

Duits FriesWichtigSchlimmDuDeine/SeineMärchen

WichtichSlim DoDien/SienMearkes

Page 24: Pres taalcult24mei

Frisismen• Te letterlijk vertaald• Worden zelden overgenomen in de

Nederlandse taal– klunen

Page 25: Pres taalcult24mei

• “Waar kom jij weg?

Waar kom jij vandaan?Wêr komst wei?

• “Praat u ook Fries?”

Spreekt u ook Fries?Prate jo ek Frysk?

Page 26: Pres taalcult24mei

Voorbeelden - Foarbylden

• “Als u even rechtdoor rijdt, dan kunt u daar zwaaien”

Als u even rechtdoor rijdt, dan kunt u daar de auto keren.As jo even rjochtút ride, dan kinne jo dêr swaaie.

• “Mijn vrouw is uitgenaaid”

Mijn vrouw is ervandoor gegaan. Myn frou is útnaaid.

Page 27: Pres taalcult24mei

• “Op dit stuit weet ik het niet meer”

Op dit ogenblik weet ik het niet meer.Op dit stuit wit ik it net mear.

• “Ik kan niet tennissen, want ik heb een zere armtak”

Ik kan niet tennissen want ik heb een zere elleboog.Ik kin net tennisje want ik haw en seare earmtakke.

Page 28: Pres taalcult24mei

“Het is al laat, ik ga op bed”

Het is al laat, ik ga naar bedIt is al let, ik gean op bêd

“Het is tijd om van bed af te gaan”

Het is tijd om uit bed te gaan It is tiid om fan ‘t bêd (ôf) te gean

Page 29: Pres taalcult24mei

Quiz

1 . Welk Fries leenwoord is opgenomen in het Nederlandse woordenboek?  

Page 30: Pres taalcult24mei

2. Wie kunnen we de vader van de hedendaagse Friese spelling noemen?

Page 31: Pres taalcult24mei

3. Tot het eind van de 20ste eeuw was het Stadsfries alleen voor hogere en midden klassen juist/onjuist 

Page 32: Pres taalcult24mei

4. Wat is de grootste reden waardoor we nu de oude spelling niet meer  goed snappen?

Page 33: Pres taalcult24mei

5. Noem het Friese woord voor “spelen”?

Page 34: Pres taalcult24mei

6. Noem 2 Friese woorden met een diftong

Page 35: Pres taalcult24mei

7. Waardoor kreeg Nederland haar vaste woordvolgorde?

Page 36: Pres taalcult24mei

Quiz

1 . Welk Fries leenwoord is opgenomen in het Nederlandse woordenboek?  

Klunen

Page 37: Pres taalcult24mei

2. Wie kunnen we de vader van de hedendaagse Friese spelling noemen?

Gysbert Japicx

Page 38: Pres taalcult24mei

3. Tot het eind van de 20ste eeuw was het Stadsfries alleen voor hogere en midden klassen juist/onjuist 

Page 39: Pres taalcult24mei

4. Wat is de grootste reden waardoor we nu de oude spelling niet meer  goed snappen?

Het heeft de maken met proclise/enclise -> fonetisch schrijven

Page 40: Pres taalcult24mei

5. Noem het Friese woord voor “spelen”? Boartsje

Page 41: Pres taalcult24mei

6. Noem 2 Friese woorden met een diftong

Page 42: Pres taalcult24mei

7. Waardoor kreeg Nederland haar vaste woordvolgorde?

Door het verlies van de naamvalsuitgangen