IncrowdSourcing Pres

9
Commerciële innovatie via IncrowdSourcing

description

IncrowdSourcing voor commerciële innovatie

Transcript of IncrowdSourcing Pres

Page 1: IncrowdSourcing Pres

Commerciële innovatie via IncrowdSourcing

Page 2: IncrowdSourcing Pres

Inleiding

  Innovatie   Economische groei

  Maatschappelijke welvaart

  Ondernemingsprestaties

 All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Prioriteit niet hoog

  Onderscheidend vermogen   Concurrentie

  Leidt af van primair proces

  Kostbaar

  Oplossing   IncrowdSourcing

Page 3: IncrowdSourcing Pres

Wat is het?

 All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Creatieve ontsluiting

  3-10 medewerkers   2-3 sessies

  Focus op commerciële innovatie

Page 4: IncrowdSourcing Pres

Waarom is het interessant?

 All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Creëert klantwaarde

  Ontsluit creativiteit bij werknemers   Geen beslag op management tijd

  Focus op commerciële innovatie

  Laagdrempelige opzet en kostenefficiënt   Bevordert motivatie en interne samenwerking

Page 5: IncrowdSourcing Pres

Wat gebeurt er?

All  rechten  voorbehouden:  ©  NewRatio  B.V.  

  Afstemmen onderwerpen met management   Prikkelende dialoog, zeer interactief   Ontsluiting commerciële visies en ideeën   Terugkoppeling aan management

Page 6: IncrowdSourcing Pres

Hoe doen wij het?

All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Divergeren; breed ideeën en visies uitwisselen

  Waarnemen; ideeën en visies bespreken en begrijpen

  Verstillen; de ideeën en visies op je in laten werken

  Kiezen, waarmee gaan wij verder

Page 7: IncrowdSourcing Pres

Met wie doen wij het?

All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Incrowd groep in overleg met directie

  Dwarsdoorsnede onderneming

  Verschil in leeftijd, ervaring, functieniveau

  Geen hiërarchische verhouding

Page 8: IncrowdSourcing Pres

Waar gebeurt het?

All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Inspirerende ruimte   Niet op kantoor   Waar voel je jezelf anders

Page 9: IncrowdSourcing Pres

Samengevat

All rechten voorbehouden: © NewRatio B.V.

  Ontsluiten creatief vermogen   Meer werkvreugde en zingeving   Focus op commerciële innovatie   Betrokkenheid en trots   Waardecreatie voor de onderneming   Verhoogde denkkracht   Teamwork en kennis delen door samenwerken   Van uitvoerders van taken naar createurs   Management weet wat er leeft onder de medewerkers   Draagvlak creëren   Efficiency bij implementatie door vroege betrokkenheid   Werknemers als ambassadeurs van hun onderneming   Organisatie project gericht op vrijuit en ongeremd spreken