Schaamhaar Pres

of 39 /39
TRENDS IN SCHAAMHAAR SECONDSIGHT voor MAIL & FEMALE 17 november 2008

Embed Size (px)

Transcript of Schaamhaar Pres

Page 1: Schaamhaar Pres

TRENDS IN SCHAAMHAARSECONDSIGHT voor MAIL & FEMALE

17 november 2008

Page 2: Schaamhaar Pres

OUDHEID

• ‘Bij veel volkeren, zowel in de oudheid als nu, was en is dit de uiting van een verzorgd menselijk lichaam. De Grieken en de Romeinen schoren o.a. hun schaamhaar weg als teken van reinheid, schoonheid en vitaliteit. In verschillende islamitische cultuur scheren zowel mannen als vrouwen het schaamhaar om redenen van religie’

• In de klassieke oudheid scheerden de Griekse vrouwen hun schaamhaar volledig weg. Alle vrouwenbeelden een gladgeschoren schaamstreek.

Page 3: Schaamhaar Pres

1866

• In de schilderkunst tot de 19de eeuw een taboe op schaamhaar. In de 18de eeuw was er schaamhaar en veel, pruikentijd, maar Victoriaans verstopt, voor intimi. Gustave Courbet's L’Origine du monde (1866), was een schandaal...

Page 4: Schaamhaar Pres

20ste EEUW

• Playboy uit de jaren ’70 was nog met haar. In Rusland in ’90 nog met haar.

Page 5: Schaamhaar Pres

1971

• De eerste feministes waren tegen het snoeien van schaamhaar, omdat vrouwen hiermee tegemoet zouden komen aan de seksuele grillen van de man. En cosmetica en andere correcties van het lichaam waren ‘not done’ voor hen.

Page 6: Schaamhaar Pres

20ste EEUW

• Ook in veel streng gelovige kringen is het cultiveren van schaamhaar uit den boze. Het getuigt van een ongezonde obsessie voor de seksuele anatomie. Het impliceert belangstelling voor het vertonen van lichaamsdelen die strikt privé moeten blijven.

Page 7: Schaamhaar Pres

20ste EEUW

• In Nederland begonnen in de jaren '60 in de porno-industrie met ontharen. Daarbuiten is het pas sinds de late jaren '90, (o.a. door de invloed van een groeiende multiculturele samenleving) populair geworden.

Page 8: Schaamhaar Pres

JAREN 90

Page 9: Schaamhaar Pres

JAREN 90

Page 10: Schaamhaar Pres

EIND 90

• De verschillende vormen waarin het schaamhaar geschoren wordt, zoals een streepje, of in de vorm van een hartje worden in de westerse cultuur vaak gezien als exotisch en modieus. Of Tom Ford voor Gucci!

Page 11: Schaamhaar Pres

2000

• SAMANTHA - icoon van sexuele emancipatie

• ‘That's the thing about the Brazilian. It makes you do crazy things. You have to be very careful who you invite to Brazil’.

• Eerste rijze pube haren, verft ze haar bush knaloranje... of in shock wanneer ze de weelderige bos van Miranda in SATC the Movie ziet en ze dumpt zelfs een man die wel van schaamhaar houdt...

Page 12: Schaamhaar Pres

Now, 2008

• CULTURELE VERSCHILLEN Er bestaan culturele verschillen wat betreft het scheren van het schaamhaar. In Japan wordt weelderig schaamhaar als aantrekkelijk beschouwd. Het Aziatische ras heeft echter vaak een dunne lichaamsbeharing en schaamlapjes zijn er bijgevolg mode. Het zijn stukjes kunstschaamhaar om op de eigen schaamstreek aan te brengen.

• WEGHALEN WAAROM? MODE/ FASHION, RELIGIE, TRADITIE, VOOR DE SEX, GEVOELIGHEID, SCHOONHEID, HYGIENE, BIKINILIJN, PERSOONLIJKE SMAAK

• EN WAT DOEN WE? Een hartje, een tiffany, een letter, een landingsbaan, een ‘Beckham’, de Spinx, Lolita of Kojak, een Europees ‘bosje op de heuvel’, een Braziliaans streepje of een compleet haarloze schaamstreek (de ‘Hollywood’). Sjabloons, voor elk wat wils.

Page 13: Schaamhaar Pres

2008

• En niet alleen de vrouwen!

Page 14: Schaamhaar Pres

2008

• Uit onderzoek van Philips met Playboy en TNS NIPO blijkt: bijna alle vrouwen (82%) de bikinilijn onthaart omdat ze zich dan verzorgder of zelfverzekerder voelt of omdat ze het mooi of sexy vindt.

• Bijna tweederde houdt haar bikinilijn wekelijks bij. Ongeveer de helft van de vrouwen gaat nog verder en brengt het schaamhaar in model. Bij die vrouwen komen de Driehoek (31%) en de Brazilian (29%) het meest voor. Een op de tien vrouwen scheert zich volledig kaal.

• Mannen geven aan dat ze de Brazilian (21%) en Hollywood (20%) het mooiste model bij een vrouw te vinden. Volgens mannen komen de Driehoek (20%), Hollywood (19%), Fullwax (15%) en Brazilian (14%) het vaakst voor bij hun partners. Ze verwachten echter dat andere vrouwen het meest het ‘Brazilian’ (23%) model hebben.

• 500 mensen tussen 20 en 45 zijn ondervraagd. Man en vrouw.

Page 15: Schaamhaar Pres

81% van de vrouwen onthaart de bikinilijn, de helft (54%) van devrouwen modelleert deze ook. Driekwart daarvan (73%) doet ditminimaal eens per week. Een vijfde (21%) wisselt van model, terwijlslechts 2% wel eens schaamhaar kleurt.

28%

15%

23%

21%

2%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Onthaart zich soms speciaalvoor een date

Onthaart zich altijd speciaalvoor een date

Bespreekt bikinlijn wel eensmet vriendin

Wisselt van model

Heeft schaamhaar wel eensgekleurd

Modelleert bikinilijn

10%

63%

20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Frequentie

Minder vaak danmaandelijks

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

Kerncijfers bikinilijnen

Nederlandseontharingsgewoonten Bikinilijnen

Page 16: Schaamhaar Pres

De driehoek (31%), Brazilian (29%) en Hollywood (11%) zijn de meestvoorkomende modellen in bikinilijnen. Eenderde (34%) vindt zelf deBrazilian het mooist. De kokosmat komt nauwelijks voor, al verwacht 9%van de vrouwen dat dit het meest voorkomende model is.

0%

0%

9%

1%

0%

0%

1%

1%

6%

5%

8%

27%

24%

0%

0%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

7%

6%

8%

34%

22%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

3%

5%

11%

29%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Landingsbaan

Letter

Kokosmat

Valentijn

Charlie Chaplin

Anders

Beckham

Tiffany

Highway

Fullwax

Hollywood / Sphinx / Lolita /Kojak

Brazilian

Driehoek / Triangle

Vrouw heeft

Vrouw vindt het mooist

Vrouw denkt dat anderevrouwen hebben

Nederlandseontharingsgewoonten Bikinilijnen

Page 17: Schaamhaar Pres

6%

9%

9%

9%

15%

18%

19%

41%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mijn partner vindt dit het prettigste

Mijn partner vindt dit het meest sexy

We vinden dit beiden het beste model

Mijn partner vindt dit het mooiste

Gemak

Ik voel me zelfverzekerder

Ik vind het sexy

Ik vind het mooi

Ik voel me verzorgder

Driekwart van de vrouwen (76%) modelleert haar bikinilijn omdat hetverzorgder voelt, 41% omdat het mooi is. Vrouwen ‘dragen’ niet altijd hetmodel dat ze het mooiste vinden, dit komt vaak (28%) doordat degebruikte producten ontoereikend zijn.

15%

10%

10%

14%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anders

Dat is te pijnlijk

Mijn partner vindt een andermodel mooier

Het is hygiënischer

Dat lukt me niet met hetproduct dat ik gebruik

Wat zijn de redenen voor een bepaaldmodel bikinilijn te kiezen?

Waarom is het model van uw bikinilijn andersdan dat wat u het mooiste vindt?

Nederlandseontharingsgewoonten Bikinilijnen

Page 18: Schaamhaar Pres

Het scheermesje is verreweg (75%) het meest gebruikt voor de bikinilijn.

1%

1%

3%

3%

4%

6%

8%

17%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Met een bikinitrimmer

Door middel van waxen

Door middel van harsen

Met een pincet

Met een epilator

Met ontharingscrème

Met een schaar(tje)

Met een ladyshave

Met een scheermesje

Hoe modelleert u uw bikinilijn?

Nederlandseontharingsgewoonten Bikinilijnen

Page 19: Schaamhaar Pres

Mannen?De meest voorkomende modellen bij partners van mannen zijn dedriehoek (20%) en Hollywood (19%). Mannen vinden Brazilian (21%) enHollywood (20%) het mooist, en verwachten dat de Brazilian (23%),driehoek (20%) en kokosmat (16%) het meest voorkomen.

1%

0%

0%

0%

1%

1%

7%

0%

16%

23%

11%

8%

20%

0%

1%

0%

0%

2%

2%

5%

1%

1%

21%

14%

20%

14%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

3%

4%

8%

14%

15%

19%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Charlie Chaplin

Letter

Valentijn

Landingsbaan

Tiffany

Beckham

Highway

Anders

Kokosmat

Brazilian

Fullwax

Hollywood / Sphinx / Lolita /Kojak

Driehoek / Triangle

Partner van man heeft

Man vindt het mooist

Man denkt dat anderevrouwen hebben

Nederlandseontharingsgewoonten Volgens mannen…

Page 20: Schaamhaar Pres

Bijna alle mannen (92%) hebben graag dat een vrouw haar bikinilijnonthaart, een vijfde (21%) vindt niet onthaarde bikinilijn een probleem bijvrijpartij. De helft (54%) van de mannen met partner communiceert zijnvoorkeur, en de helft (48%) onthaart zijn eigen schaamstreek.

3%

20%

54%

48%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vindt gekleurdschaamhaar mooi

Vindt een nietonthaarde bikinilijn

een probleemtijdens vrijpartij

Communiceertvoorkeur bikinilijn

aan partner*

Onthaart zelfschaamstreek

Heeft graag dat eenvrouw onthaart

8%

15%

27%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja,regelmatig

Nee, maarzou het wel

willen

Ja, eenenkele keer

Nee en geenbehoefte

Kerncijfers mannen en ontharen

Heeft u uw partner wel eens geholpenmet ontharen?

Nederlandseontharingsgewoonten Volgens mannen…

Page 21: Schaamhaar Pres

Ruim de helft van de mannen vindt dat een vrouw zich moet ontharenomdat het verzorgder (70%), mooier (60%) en sexier (53%) is. Devoorkeur voor een bepaald model wordt gevormd doordat het sexy(29%) of mooi (26%) is.

37%

49%

53%

60%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dit is prettigerbij orale sex

Dit ishygiënischer

Dit is sexier

Dit is mooier

Dit isverzorgder

9%

18%

26%

29%

0% 20% 40%

Dit ishygiënisch

Dit isverzorgd

Dit is hetmooiste

Dit is sexy

Waarom wilt u dat een vrouw zich onthaart? Waarom voorkeur voor model bikinilijn?

Nederlandseontharingsgewoonten Volgens mannen…

Page 22: Schaamhaar Pres

Eenderde (35%) van de mannen vindt niet onthaarde bikinilijnen nietmooi om te zien, een kwart (27%) vindt het geen probleem. Slechteverzorging (31%) of niet onthaard (25%) zijn de grootste afknappersbetreft bikinilijnen, 10% knapt niet af op bikinilijnen.

14%

16%

27%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Onprettig

Vies

Geen probleem

Niet mooi omte zien

3%

3%

9%

10%

15%

25%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dat hetvolledig kaal is

Dat hetgekleurd is

Stoppels

Ik knap hierniet op af

Rode bultjes \irritaties

Dat het nietonthaard is

Dat het slechtverzorgd is

Wat vindt u van vrouwen diebikinilijnen niet ontharen?

Wat is de grootste afknapper watbetreft ontharen van bikinilijn?

Nederlandseontharingsgewoonten Volgens mannen…

Page 23: Schaamhaar Pres

Van de mannen die er problemen mee hebben wanneer ze tijdens eenvrijpartij ontdekken dat een vrouw zich niet onthaard heeft (20%), geefteen kwart (28%) aan er niets van te zeggen, terwijl 24% meteen nietmeer opgewonden is. Ruim eenderde (36%) weet het niet.

36%

2%

3%

4%

24%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weet niet\geen antwoord

Maak vrijpartij af, maar daarna naar huis

Vraag haar te ontharen voor we verdergaan

Maak vrijpartij af, maar raak haar niet meeraan

Ben meteen niet meer opgewonden

Ik zeg er niks van

Hoe reageert u wanneer u tijdens een vrijpartij meteen vrouw ontdekt dat ze haar bikinilijn nietonthaard heeft?BASIS: alleen mannen die hier een probleem meehebben

Nederlandseontharingsgewoonten Volgens mannen…

Page 24: Schaamhaar Pres

TRENDS• Club Zonder Schaamhaar, dus lekker Kaal

• Laat je schaamhaar zien.nl

Page 25: Schaamhaar Pres

BETTY BEAUTY

Page 26: Schaamhaar Pres

TRENDS

Page 27: Schaamhaar Pres

TRENDS‘Het is niet dat we tégen haar zijn! We zijn gewoon tegen de geestdodende cultuur van hoe het allemaal zou moeten en wat hoort en wat niet hoort. Mail & Female vindt dat in de seks alles hoort wat je samen goed, lekker en geil vindt. Dat we (mede door alle porno) zijn gaan denken dat vrouwen geen haar hebben, niet zweten, geen kwijl, snot, geen bruin poepgaatje, laat staan: puistjes (hoe doe je dat, met al dat scheren?) hebben, is natuurlijk onzin.

Gelukkig luisteren we daar niet naar en vieren we onze vrijheid met een creatieve Kutkleurplaat voor hem & haar!’

Page 28: Schaamhaar Pres

TRENDS

Page 29: Schaamhaar Pres

TRENDS

• NRC NEXT / 14 oktober 2008 ‘Steeds meer mannen – halverwege de twintig, begin dertig – hebben een snor of baard’

Is het een trend? Ze dragen de snor met trots. „Het is stoer en onwijs sexy.” Future of Men. Sinds vier maanden ziet ze steeds meer snorren. De simpelste verklaring daarvoor is die van ‘de echte man’. Marian Salzman: „Deze mannen willen hun testosteron showen, stoer zijn, laten zien dat ze een echte man zijn”.

Maar waar is de baard dan gebleven? Salzman: „Die zie ik ook. Net als borsthaar. Er is sinds kort sprake van een algemene toename van lichaamsbeharing.” Al zal dat onder invloed van de huidige financiële crisis weer snel afnemen, voorspelt ze. Zodra het slechter gaat met de economie is het belangrijk er verzorgd – en dat is geschoren – uit te zien.

Maar de snor blijft, snorren-hyves..

Naam: Jos Kel (26)Studie: Grafisch ontwerpen, KABKSnor/baard sinds: Ruim een half jaar„Ik draag mijn snor met een baard. Dat matcht goed vind ik. Ik vind gezichtshaar wat mannelijker staan. Houd je bijvoorbeeld heel erg van mode, dan kan je er al snel een beetje vrouwelijk uit gaan zien. Maar met gezichtshaar trek je dat imago weer een beetje recht.Als je er aandacht aan besteedt, kan het er heel verzorgd uitzien. Een snor is rauw en mannelijk. Op een verzorgde manier.”

http://www.nrcnext.nl/uitenthuis/article2022417.ece

Page 30: Schaamhaar Pres

TRENDS

Trend ImperfectieA Perfect Mess!

Trend AuthenticiteitTrend Groen en Natuurlijk

Ook meer Verscheidenheid, meer verschillende Meningen, Meer verschillende Groepen

Tijd van Massagedrag is een beetje voorbij - Customizen

Vermenselijking

‘I personally think that hair or pubic hair will be kept in the future. Why? Simply because people will ALWAYS want somthing natural

and real to go back to, we will always have that nostalgic aspect that will make us want to go to basics.. With the forecast of robotisation in the near future (all shiny plastic and fantastic) I think schaamhaar is that one saving element that will make us feel still human after all.’

Zyrah Czarina Ty MontebonSecond Sight

Page 31: Schaamhaar Pres

TRENDS

ELS DRAGT van YOUNGWORKS -

‘Het glad scheren is nog niet eens zo lang mainstream. Dus dat zal nog wel een aantal jaren blijven. Jongeren zijn aan het puberen wel onzeker.We zullen ook experimenteren, zoals kleuren met Betty Beauty of sjablonen...’

MARJA RUIGROK van RUIGROK | NETPANEL

‘Aan de ene kant denk ik aan cyclische mode en dat meer haar dus wel weer gaat mogen. Maar aan de andere kant twijfel ik of je met schaamhaar van mode kan spreken. Okselhaar en scheenbeenhaar zijn tenslotte ook nooit meer 'teruggekomen'. Het kan dus een macrotrend zijn naar 'schoon' en kaal voor het hele lijf.

Maar ik geloof ook in de groene/natuur trend en daar is 'natuurlijk' het toverwoord. Er zullen dus best mensen zijn die weer voor het bos gaan (maar of die ook oksels en benen laten begroeien, vraag ik me af).

Tenslotte blijft convenience een groot ding en zullen veel mensen voor gemak kiezen en dus niet voor de Brazilian wax.’

Page 32: Schaamhaar Pres
Page 33: Schaamhaar Pres

TRENDSQuotes van forum.viva.nl

- Geloof dat een ruitjespatroon dit jaar weer helemaal terug is ;-).- Ja een pied-de-poule ruitje!- Vlechtjes komen ook weer terug, en vooral met dreadlocks ben je helemaal bij ! - Ik heb ook begrepen dat we weer terugmoeten naar de jaren-70-poes. - Ik blijf toch nog maar even scheren denk ik...- Maakt het uit wat de trend is dan??? Bepaal je niet gewoon zelf wat je prettig en mooi vindt? Zou toch wat zijn zeg, komt binnenkort de Dyanne schaamhaar collectie uit bij C&A ha ha.- kom op zeg.. je bepaald toch zelf wat je wil.. ik laat dat echt niet van een trend afleiden! moet er niet aan denken aan een grote haardot daar beneden, voel me al smerig bij een paar kleine stoppeltjes laat staan een oerwoud.- ik denk aan een knotje ...- En dan doe ik er ook hilights in - Creativity is a natural extension of our enthusiasm -Earl Nightingale-- Dit schijnt het hé-le-maal te gaan worden in 2009!

Page 34: Schaamhaar Pres

TOEKOMST

• ’schaamhaar', dat we het wegpoetsen;). Ik denk dat schaamhaar vol terugkomt. Als iets helemaal is weggeweest komt het namelijk meestal weer helemaal terug. We zullen er binnenkort weer trots op zijn! Heb je niet veel haar 'daar', dan zijn er de schaamhaar-extensions! Denk je eens in: voor de vrouwelijke touch: staartjes, vlechtjes, strikjes, speldjes! Of kleur, rood, blauw groen. Schatig, stoer, exotisch, verleidelijk, zoveel smaken waar we op in kunnen spelen. Geldt voor mannen ook maar dan minder schattig. En voor de grijs wordende ouderen, leuke kleurspoelingen! Wat een markt voor ons 'daarhaar'!

Marie-Lou Witmer, BRANDS & TRENDS

http://www.flickr.com/photos/masonicboomk8/2456742702/

Page 35: Schaamhaar Pres

Body Art

Page 36: Schaamhaar Pres

FOTOGRAFIE VALÉRIE VAN DER WAL @ UNIT CMAILLUSTRATIESKAMIEL VAN KESSELCONCEPT/PRODUCTIE PATRICK VAN DAM

PROMOTIE

Page 37: Schaamhaar Pres

PROMOTIE

Page 38: Schaamhaar Pres

PROMOTIE

Page 39: Schaamhaar Pres

Meer Eigenheid,Meer Varieteit

MEER OVER TRENDS? [email protected]

Met dank aan Philips, Playboy en TNS Nipo, Marie-Lou Witmer, Marja Ruigrok (Ruigrok | Netpanel), Zyrah Montebon, Els Dragt (YoungWorks), Hilde Roothart (Trendslator)