Jacobs Pres

download Jacobs Pres

of 51

Embed Size (px)

description

biodiesel

Transcript of Jacobs Pres

 • 1poging aanreiken elementaire technische bagage

  leek kan met kennis van zaken deelnemen maatschappelijk debat

  BIODIESEL

  Pierre JacobsFaculteit Bio-IngenieurswetenschappenDepartement M2SCentrum Oppervlaktechemie en KATALYSE

  hype of duurzame oplossing?

 • 2Energiebevoorrading voorraad: garantie van voldoende energie

  betaalbaarheid

  veiligheid

  komplexe problematiek

  zakelijke (technische) technische benadering

  (B. Somers, 7de dag 19/11/06)

  reacties over verslag energiecommissie

  De Standaard 18 November 2006

  emotionele benadering van problematiek

  Energiecommissie verdeeldover kernenergie

 • 3De Standaard 4 november 2006 (Focus)

  De Standaard 18 november 2006)

  CO2 uitstoot volgens het transportmiddel (g/(ton.km)

  boot: 10 - 30

  trein: 30

  wagen: 168 186

  vrachtwagen: 210 1430

  vliegtuig: 570 1580

  zuinig rijden en verkeersbeheerkunnen meer opbrengen dan

  technologie

  150 Nieuw-Zeelandse kiwis zijn even schadelijk (wat betreft CO2 uitstoot)

  als 15000 km rijden met nieuwe wagen

  Belasting op uitstoot doet vragne naar schone auto

 • 4De Standaard, dinsdag 7 november 2006, Bespaar zelf een ton broeikasgas

  Grootste probleem blijft transport

  (en gebouwen)

  Evolutie CO2 uitstoot per sector

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  2003 2004 2005

  jaar

  %

  t

  .

  o

  .

  v

  .

  1

  9

  9

  0

  energie

  industrie

  gebouwen

  transport

  landbouw

  totaal

  elke Vlaming draagt zijn steentje bij

  TON-contract: jaarlijks n ton CO2 besparen = van de gevraagde inspanningen gevraagd door Kyoto-perioderichtlijn goede leerlingen: industrie en landbouw

 • 5Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyot

  o rich

  tlijn

  en

  Hoge brandstofprijzen

  5 vr of na 12 (?) slagzinnen

 • 6Review

  The Pliocene Paradox (Me chanisms for a Permanent El Nio)

  http://www.epa.gov/climatechange/science/pastcc.html#causesScience 9 June 2006:Vol. 312. no. 5779, pp. 1485 -1489 The Pliocene Paradox (Mechanisms for a Permanent El Nio)

  veranderingenin CO2 concentratie in lucht

  en temperatuur gedurende de voorbije

  400 000 jaar

  feedbacksveranderingen in concentratie broeikasgassen

  veranderingen in oceaanstromingen

  driversveranderingen in aardbaan

  veranderingen in zonintensiteit vulkaanerupties

 • 7Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyoto richtlijnen

  Hoge brandstofprijzen

  5 vr of na 12 (?)

 • 8http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect

  door zon ingestraalde energie (zichtbaar en UV) door aardegeabsorbeerd en teruggestraald als infrarode straling (warmte) bij aanwezigheid van broeikasgassen wordt terugstralingvoor deel verhinderd balans tussen door zon ingestraalde en door aardeuitgestraalde energie verlegd gemiddelde temperatuur van aarde hoger

  235 W/m2

  168

  67energie

  in atmosfeer

  38%

  62%

  492

  452

  40

  broeikaseffect

  22200SF6

  5700-11900CF4

  150-12000CFK

  269N2O

  23CH4

  1CO2

  CO2 equiv.

  bodem

  ruimte

 • 9Uitstoot broeikasgassen daalde licht in industrile landen

  http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_288485.html?wt.bron=hlnBottomArtikels

  In het algemeen is de uitstoot van broeikasgassen, en meer bepaald van koolstofdioxide (CO2), met 3,3 procent gedaald in de industrile landen tussen1990 en 2004, aldus het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

  Deze daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een reductie van 36,8 procent van broeikasgassenin verschillende landen in Centraal-Europa, die in een economische overgangsperiode zaten. In andere landen is de uitstoot daarentegen met 11 procent gestegen.

  In de Europese Unie is de uitstoot met 0,6 procent gedaald. De afname was zwak in landen als Frankrijk (-0,8 procent) en Denemarken (- 1,1 procent). In Groot-Brittanni (-14,3 procent) en Duitsland (-17,2 procent) was de terugname duidelijker.

  In de Zuid-Europese landen Portugal (+41 procent) en Spanje (+49 procent) steeg de uitlaat van broeikasgassen het meest. (afp)

  De uitstoot van broeikasgassen is in Vlaanderen in 2005 sterk gedaald. De uitstoot lag in 2005 wel nog1,9 procent hoger dan in 1990, maar toch is Vlaanderen op de goede weg om de Kyoto-doelstelling - een daling van de broeikasgassen met 5,2 procent tegen 2012 - te halen. Dat zegt Vlaamsminister van Leefmilieu Kris Peeters.

 • 10

  Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyot

  o rich

  tlijn

  en

  Hoge brandstofprijzen

  5 vr of na 12 (?)

 • 11

  crude oil productie en prijsevolutie

  koolstof vormt de ruggengraad van de westerse maatschappij

  wat wanneer prizen hoog en beschikbaarheid laag zijn?

  jaar

  prijs

  2050

  Uitputting aardolievoorraden

  aardolieproductie

 • 12

  http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/feature_articles/2004/worldoilsupply/oilsupply04.html

  very nearly all of Earth's prolific petroleum basins are believed identified and most are partially to near-fully explored

  Earth's crude oil is a large but finite volume. Production may well peak within this century.

  Jaarlijkse productiescenarios van aardolie bij verschillende groeisnelheden en beschikbare hoeveelheden

  20

  40

  60

  0

  miljard vaten per jaar

  2000 2050 2100

 • 13

  http://www.infoplease.com/ipa/A0872966.htmlhttp://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html

  Aardgas reserves 2006

  verbruik in 2003: 2.7 miljard m3

  reserve = 64 jaar

  1.8NEDERLAND17

  173.0TOTAAL

  2.4NOORWEGEN12

  2.8INDONESIE11

  3.2IRAK10

  4.3VENEZUELA9

  4.6ALGERIJE8

  5.2NIGERIA7

  5.5USA6

  6.1ARAB. EMIRATEN5

  6.8SAUDI ARABIE4

  25.8QATAR3

  27.5IRAN2

  47.6RUSLAND1

  bewezen reserves(miljard m3)

  landrang

 • 14

  Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyot

  o rich

  tlijn

  en

  Hoge brandstofprijzen

  vijf vr 12 (?)

 • 15

  Kyoto-richtlijn

  in december 1997 Europese Unie akkoord verleend om tussen 2008 en 2012 uitstoot van opwarm- of broeikasgassen te herleiden tot een niveau 8 % beneden dat van 1990

  de beoogde gassen .. koolstofdioxide, methaan, (di)stikstofoxides, en drie ozonafbrekende fluorokoolstoffen

  protocol belangrijke stap voorwaarts in strijd tegen opwarming . bindendeen gekwantificeerde doelstellingen voor beperking en vermindering van uitstoot van broeikasgassen

  maatregelen intensifiring of invoering van beleid op nationaal niveau ter vermindering

  van uitstoot verhoging van het energierendement bevordering van vormen van duurzame landbouw ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen

  samenwerking verdragspartijen informatie uitwisseling beleidscordinatie samenwerkingsmechanismen zoals verhandelbare emissiequota

  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/dir_2004_101_nl.pdf

 • 16

  Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyot

  o rich

  tlijn

  en

  Hoge brandstofprijzen

  5 vr of na 12 (?)

 • 17

  http://www.petrolfed.be/dutch/cijfers/evolutie_maximumprijzen.htm

  Evolutie gemiddelde maximumprijzen petroleumproducten

  0

  0,5

  1

  1,5

  1985 1990 1995 2000 2005 2010

  tijd

  E

  u

  r

  o

  /

  l

  Euro 95

  Diesel

  gasolie

  meer dan verdubbeld in de beschouwde periode

 • 18

  Uitputting aardolievoorraden

  Hernieuwbare grondstoffen

  Global Warming

  Broeik

  aseffe

  ct

  Kyot

  o rich

  tlijn

  en

  Hoge brandstofprijzen

  5 vr of na 12 (?)

 • 19

  de KOOLSTOF (C) maatschappij

  energie

  warmte

  beweging

  chemische reacties

  CxHyOz

  x CO2 + y H2Okooldioxide + water

  + S, N onzuiverheden

  SOX + NOX

  zwaveloxides en stikstofoxides

  zure regen

  Lucht(zuurstof (O2) en stikstof (N2))

  Biomassa (hernieuwbare C) bioteelten

  organisch afval

  Fossiele grondstoffen petroleum (crude oil) aardgas (natural gas) leisteenolie (shale oil)

  Het energieplaatje

 • 20

  Hernieuwbare C via fotosynthese

  CO2biomassa

  (hernieuwbare C)

  plantchlorophyllucht

  energie + uitlaatgassen

  groene kooldioxideen water

  6 CO2 + 6 H2O

  kooldioxide + water

  C6H12O6 + 6 O2suiker + zuurstof

  zonlicht

  http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/photosynthesis/

  waaier producten (bioteelten)

  olin (triglycerides) + reserves (zetmeel) +

  cellulose

  planten: efficinte

  zonnecellen

 • 21

  Biomassa, de groene grondstof, in Vlaanderen?

  ingedeeld in twee soorten:

  gewassen specifiek geteeld voor productie van energie

  hout

  suiker-, zetmeel- en oliehoudende gewassen(suikerbieten, granen en koolzaad)

  olifantengras of Miscanthus

  korte-omloophout (wilg, populier).

  allerhande organische reststoffen of bijproducten van productieprocessen:

  houtafval,

  resten van akkerbouw- en tuinbouwgewassen

  GFT en groenafval, mest, waterzuiveringsslib, huishoudelijke afval

  http://www.vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=365

  korte-omloophout (aanplantingen(10.000 tot 20.000 stekken per ha) van wilg of populier , na drie tot vijf jaargeoogst)

  weinig gekend over rendabiliteit van teelt op bedrijfsniveau

  rendabiliteit, vraag, inschakeling in teeltplan en rechtszekerheid onder studie

  in Vlaanderen quasi geen energieteeltenintegenstelling tot omringende landen,

  extensieve teelt: 8-12 droge stof/ha; intensief: 20-25 ton/haonder Bosdecreet ? ( gevolgen voorbemesting en gewasbeschermingsmiddelen)

  de betere landbouwgronden moetenbenut voor hoge opbrengsten halen(klassieke teelten?)

 • 22

  Werking: 4-stroke diesel engine

  1. inname lucht

  2. compressie lucht

  3. fuel injectie en zelfontverbranding(geen vonk nodig)

  4. verwijderen exhaust gas

  http://www.howstuffworks.com/diesel.htm

  http://www.chevron.com/products/prodserv/fuels/bulletin/diesel/L2_6_fs.htm

  COMMON RAIL INJECTIESYSTEEM

  hoge druk inspuitsysteem (1500 Bar) neemt plaats in van brandstofpomp

  hoge inspuitdruk: verneveling van ingespoten brandstof optimaal

  vermogen neemt toe, brandstofverbruik en uitstoot nemen af

  http://www.buchli.nl/content.php?p=5&id=37 http://www.autokompas.nl/archief/1998/04/Common_Rail_Systeem_PSA.html

 • 23

  Petrodiesel http://www.chevron.com/products/prodserv/fuels/bulletin/diesel/L2_1_fs.htm

  hexadecane (of cetane) paraffine C16H2n+2 distillatieprofiel van een typische diesel fuel

  distillatie van ruwe petroleum: middle distillate

  mengsel van moleculen met verschillende vries- en kooktemperaturen

  CCH2een paraffine keten

  koolstofgetal n (CnH2n+2)

  %8

  4

  16 22

  %10 20 40 60 80

  400

  200

  C

 • 24

  Petrodiesel http://www.chevron.com/products/prodserv/fuels/bulletin/diesel/L2_2_fs.htm

  Cetaangetal Cetane Number: maat voor snelheid van zelfontbranding van petrodiesel onderwerkvoorwaarden van dieselmotor na injectie in cilinder

  een diesel met hoogcetaangetal heeft korteignition delay period bij koude start: langeignition delay en cold smoke

  een diesel met laagcetaangetal biedtweerstand aanzelfontbranding

  stoot veelonverbrandekoolwaterstoffen uit(langere ignition delay period)

  72C20H34Alkylaromaattetradecylbenzeen

  21C12H10aromaatbiphenyl

  0C11H10aromaatmethylnaftaleen

  15C16H34isoparaffineheptamethylnonaan

  110C20H42n-paraffineeicosaan

  100C16H34n-paraffinehexadekaan

  95C15H22n-paraffinepentadekaan

  76C10H22n-paraffinedekaan

  Cetaan getalformulekoolwaterstofklaskomponent

  lineaire paraffinen zijn ideale diesel komponenten

  vertakte paraffinen hebben laag cetaan getal, en zijn ideale benzine komponenten (zoals aromaten)

 • 25

  Diesel fuel properties:

  cetane number low temperature

  operability stability lubricity density viscosity sulfur (S) volatility flash point

  http://www.chevron.com/products/prodserv/fuels/bulletin/diesel/L2_5_1_fs.htm

  koude start (onmiddelijk effect)

  kristallisatie van wassen in filters en leidingen bij koude temperatuur (cloudpoint and pour point) (onmiddellijk effect)

  vormen van neerslag in fuel (lange-termijn effect)

  lange-termijn effect op dieselpomp en injectoren

  onmiddellijk effect op energieinhoud(heating value)

  onmiddellijk effect op atomiseerbaarheid

  SOX en roetvorming

  motor performantie

  motor performantieen veiligheid bij verhandelen

 • 26

  PetroDiesel Additieven http://www.chevron.com/products/prodserv/fuels/bulletin/diesel/L2_7_fs.htm

  cetaan improver + (0.05 0.4%) + 3-8 cetaan

  2-ethylhexylnitraat of ditertbutylperoxide (onstabiel / explosief)

  opdrijven motorperformantie

  smerende additieven

  schuimonderdrukkers

  verbeteraars lage temperatuurgedrag

  antioxydantia

  stabilisatoren

  metaal deactivatoren

  biociden

  reinigen van injectoren

  corrosie-inhibitoren

  disperserende agentia

  detergent (50-300 ppm)

  vetzuren (10-50 ppm) of vetzuuresters (50-250 ppm)

  organosiliconen (< 5 ppm)

  antivries (alcoholen; polyolen)

  idem als in voedingsindustrie (10 80 ppm)

  sterk basische amines reageren met zure componenten (50 - 150 ppm)

  tegen bacterin, gisten (toxisch : 200-600 ppm)

  biodieselheeft werking van

  een aantal additieven(in groen)

  onderzoeknaar duurzame syntheseroutes

  voor niet-groene additievenvereist

  tegen verstopping injectoren en filters

  (15 100 ppm)

 • 1AOCS Press 2006

  Champaign, Il

  History

  Basics

  Production

  Analysis

  Properties

  Emissions

  Current Status of Industry

  Alternative Fuels

  Glycerol

 • 2- "Het is nog even wachten op biodiesel"

  Vanaf november biodiesel aan de pomp

  "Wel verhoogde accijns, geen biodiesel"

  ... om de hogere productiekosten van biodiesel te compenseren. Biodiesel is duurder dan gewone diesel

  Bioro wil biodieselfabriek in Gentse haven

  http://www.vrtnieuws.net/nutchvrt/search.do

  Search naar biodiesel

  De Standaard 8/11/06

  De regering profiteert van het feit dat er nog geen biodiesel kan getankt worden. Dat zegt de Vlaamse transportorganisatie SAV. 03/11/2006

  De maximumprijzen voor diesel aan de pomp zijn gisteren verhoogd. Een liter zwavelarme diesel mag sinds gisteren hoogstens 1,056 euro kosten (+1,20 cent), een liter gewone diesel 1,051 euro (+1,30 cent).

  Vandaag biodiesel aan de benzinepomp. pas over enkele weken verkrijgbaar 01/11/2006

  Biobrandstoffen duwen dieselprijs omhoog 20/10/2006 - (pse)

  http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=biodiesel

  Resultaten 1 - 15 van 118 voor biodiesel

  Belgi heeft meer dan 260.000 hectare landbouwgrond nodig om ervoor te zorgen dat tegen 2010 5,75% biobrandstoffen kan worden gemengd Belgi zeker aangewezen zijn op buitenlands koolzaad. 10/11/2006

  Worden algen groen succesverhaal? Het Gentse technologieontwikkelingbedrijf SBAE wil biodiesel en voedingssupplementen aanmaken door middel van algen. 08/11/2006

  richtlijn 2003/30/EG, die de lidstaten verplichtte om een klein stukje biobrandstoffen toe te voegen vanaf 2005. lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Zweden) stabiele afzetmarkt voor hun biobrandstoffen. In Belgi moest alles nog beginnen. 08/11/2006 - Jacinta De Roeck

  Koolzaad verbouwen voor biodiesel zag de landbouwer niet zitten, wintertarwe als 'energieteelt' wel. 06/11/2006 - (mty)

  De wegvervoerders moeten door de trage komst van biodiesel meer accijns betalen. 04/11/2006

 • 3Wat is biodiesel?http://www.biodiesel.org/resources/biodiesel_basics/default.shtm

  een zuiver brandende alternatieve brandstof

  geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen

  te gebruiken in diesel motoren zonder modificatie

  biodegradeerbaar, niet-toxisch, bijna vrij van S en aromaten

  Biodiesel kan gemengd met Petroleum diesel (Petrodiesel) in alle verhoudingen :

  B100: zuivere biodiesel

  B20: mengsel van 20 biodiesel en 80% petrodiesel

  B05 sinds 23/11/06 aan (sommige) Belgische pompen

 • 4Biodiesel Samenstelling

  Fatty acid methyl esters (FAME) (vetzuur(m)ethylesters (uit triglyceride)

  Pure vegetable oil (PPO) (triglyceride)

  O

  OCH3

  C16: petrodiesel

 • 5de eerste biodiesel

  Belgisch Octrooi 4228777 (aug. 31 1937)

  Chavanne, G., U. Brussel

  Procd de transformation dhuilesvgtales en vue de leur utilisation commecarburants

  Chavanne G., Bull. Soc. Chim. Belg. 10, 52-58 (1943)

  Sur un mode dutilisation possible de lhuile de palme la fabrication dun carburant lourd dans les moteurs combustion interne

  Van den Abeele, M., Bull. Agric. Congo Belge 33, 3-90 (1942)

  Matire premire pour la prparation dun carburantlourd utilisable dans les moteurs combustion interne

  Bereiding van ethylesters uit plantaardige olie beschreven uit palmolie en bioethanol(CN = 83)

  Andere olin en methanol zijn eveneens geclaimd

  Eerste testen met lijnbus beschreven:

  Brussel-Leuven, Zomer 1938

  mengsels met gewone fuelbeschreven

  succesvolle test gemeld

  Eerste vermelding term BIODIESEL:

  Wang, R., Development of biodiesel fuel, Taijangneng Xuebao, 9, 434-436, 1988

  (Chem. Abstr. 111: 26233 (1989))

 • 6PPO : triglyceride

  (bio-) methanol

  glycerol

  FAME

  Basische Kata1%

  Biodiesel via

  transesterificatie

  reactie

 • 7plantaardige olie (triglyceriden)

  Productie biodiesel

  methylester van vetzuur

  (B100)

  geoogst product van energieteelt

  (koolzaadbloemen; sojabonen; zonnebloempitten; .)

  persen

  transesterificatie

  basisch gekatalyseerde reactie van triglyceriden en (m)ethanol

  1 - 5%NaOH in methanol

  90 125 C

  62kopra

  32zonnebloem

  14Soja

  37Koolzaad

  Olie extractie (kg) per 100 kg grondstof

  http://journeytoforever.org/biodiesel_yield.html#oils_esters

  375soja

  1000koolzaad

  5000palmolie

  145mais

  kg olie/ha

 • 8Emissiereducties (%) van Biodiesel(mengsel) vergeleken met petrodiesel (USA EPA: Env. Protection Agency)

  20100Sulfaten, SOX

  1380Polycyclische aromaten

  1050Ozone smog

  2 (-2)-10NOX

  1247Roetpartikels

  1248CO

  2067onverbrande kwst

  B20B100 het gehalte onverbrande koolwaterstoffen,

  CO, roet en poly-aromaat-emissiedaalt significant

  de ozone-smog vorming is sterk gereduceerd

  sulfaat- en SOX-vorming(hoofdkomponenten van zure regen) is sterk gereduceerd

  NOX emissie stijgt lichtjes (NOX eliminatie technologien kunnen gebruikt, die niet werken met S-bevattende petrodiesel

  Veranderende Emissies van BIODIESEL t.o.v. PETRODIESEL

 • 9http://www.biofuelsystems.com/information.htmBiodiesel: voor- en nadelen

  Voordelen:

  grondstof hernieuwbaar

  C(O2)-neutraal

  niet-toxisch

  te gebruiken in niet-gemodificeerde motor

  sterk gereduceerde emissies

  biodegradeerbaar

  hoger flashpunt (veiliger stockage en transport)

  te mengen met petrodiesel in elke verhouding

  eenvoudig te maken

  barbecue uitlaatreuk

  stijgende voordeelsgraad met stijging van % bijmenging

  Nadelen:

  verhoogde NOX

  beschikbaarheid van fuel en gronstof

  maatschappelijk (ethisch) probleem:

  fuel, feed, forest

  slechte kwaliteit kan motorschade veroorzaken

  Vlaanderen : beschikbaarheid gronden

  in 2010: 5.75% biodiesel in petrodiesel

  hiervoor 1.2 miljoen ton koolzaadolie nodig

  hiervoor areaal van 265000 340000 ha nodig

  in 2004: 6000 ha koolzaad

  haalbaar areaal: 50000 ha ( 17%) (+ 1000-2000 arbeidseenheden)

 • 10

  http://www.gave.novem.nl/figuur025/faq_dutch.html#punt6http://www.ppo.be/index.asp?p=100&l=1

  9.2PPO

  9.0biodiesel

  8.6petrodiesel

  10.0benzine

  Energie-inhoud fuels (kWh/l)

  waterstof bij -253C : 2.3 kWh/l

  1 kWh

  hoeveelheid stroom die in nuur geproduceerd kan wordendoor centrale met capaciteitvan n kilowatt.

  elektriciteitsverbruik in eenbepaalde periode (3000-3500 / gezin)

  Performantie

  1.73360680.851B20

  8.65330050.880Biodiesel

  -361300.850Petrodiesel

  Verschil E met petrodiesel(%)

  Energie-inhoud (kJ/m3)

  Densiteit (g/cm3)

  http://www.biodiesel.org/resources/fuelfactsheets/default.shtm

 • 11

  http://www.biofuelsystems.com/information.htmSpecificaties FAME Biodiesel (vetzuuresters)

  12wt %Linoleen (max.)1010mg/kgfosfor (max.)

  115120joodgetal (max.)0.240.25wt %glycerol (max.)

  0.2wt %diglyceride (max.)0.8wt %monoglyceride (max.)0.2wt %triglyceride (max.)0.2wt %methanol (max.)

  96.5wt %ester (min.)2424mg/kgcontam. (max.)514751Cetaan (min.)200500500mg/kgwater (max.)0.30.3wt %C resid. (max.)3501510mg/kgS (max.)55130120Cflashpunt

  2.0-4.51.9-6.03.5-5.0viscositeit 40C0.82-0.8450.86-090g/cm3densiteit 15C

  EN 590:1999ASTM D6751EN 14214:2003eenhedenSpecificatiePetroDieselUSAEU

 • 12

  Reactie van (vetzuur)ester met alcohol = alcoholyse of tranesterificatie

  H2C

  HC

  H2C

  O

  O

  O

  C

  C

  C

  O

  O

  R1

  R2

  R3O

  + 3 ROHR1COOR

  R2COOR

  R3COOR

  +

  OH

  OH

  OH

  OH

  OH

  OH

  H2C

  HC

  H2C

  O

  O

  O

  C

  C

  C

  O

  O

  R1

  R2

  R3O

  + 2H2C

  HC

  H2C

  O

  OH

  OH

  C

  O

  R1

  +H2C

  HC

  H2C

  O

  OH

  OH

  C

  O

  R2

  +H2C

  HC

  H2C

  O

  OH

  OH

  C

  O

  R3

  monoglycerides

  alle reacties zijn evenwichtsreacties

  Mono- & diglycerides

 • 13

  4,5 tot 6 kg zaaigoed per hektare

  http://www.biodiesel.org/resources/fuelfactsheets/default.shtm

  Opbrengstplaatje voor koolzaadolie

  door bijenactiviteit (bijenfokkers zettenhun korven naast akker) kankoolzaadoogst tot 20% verhoogd

  3.800-5.000 kg zaad

  = ca. 3900-4800 liter koud gepersteolie

  2.600-3.400 kg koolzaadschroot

  2.500-4.000 kg koolzaadstrogoed voor 42.000 kmbij verbruik van 8l/100km

  +

 • 14

  Energie-input:Landbouwteelt -12.000 MJ/haTransport/Opslag -1.000 MJ/haProcessing -17.000 MJ/haTOTAAL -30.000 MJ/ha

  Energie-input:Landbouwteelt -12.000 MJ/haTransport/Opslag -1.000 MJ/haProcessing -17.000 MJ/haTOTAAL -30.000 MJ/ha

  Energie-output/energie-input: 3,7Energie-output/energie-input: 3,7

  Energie-output: Biodiesel +54.000 MJ/ha Coproducten +61.000 MJ/ha

  TOTAAL +115.000 MJ/ha

  Energie-output: Biodiesel +54.000 MJ/ha Coproducten +61.000 MJ/ha

  TOTAAL +115.000 MJ/ha

  L. Speleers, BIORO NV

  74% netto opbrengst

 • 15

  http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.htmlWinter FAME biodiesel

  gelling temperatuur (4-5C)

  winterisatie (-4 tot -5C gelling temperatuur ) toevoeging van petrodiesel aditieven

  verwarmen fuel tank, leidingen, filters, dieselpomp

  6560-70101432-36varkensspek

  7550-60121635-40rundsspek

  6544-58101430-38palmolie

  708-10-6-920-40kokosolie

  53115-124-12-10-5maisolie

  53125-140-12-10-12sojaolie

  6077-94-8-6-12olijfolie

  52125-135-14-12-18zonnebloem

  55110-115-12-10-5koolzaad

  Cetaan-getal

  Jood-getal

  MP (C) Et-ester

  MP (C) Me-ester

  MP (C) olie

  type

 • 16

  Joodgetal (IV): aantal dubbele bindingen in triglyceride; 1 molecule I2 reageert met n dubbele binding; aantal dubbele bindingen bepaalt het smeltpunt

  meer dubbele bindingen in methyl(ethyl)-esters: lager stolpunt van biodiesel (wordt vast bij lagere temperaturen)

  http://journeytoforever.org/biodiesel_yield.html#oils_estershttp://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html

  Hoge IV waarden:

  onstabiele olie : doorbreken van ketens;

  polymerisatie van ketens tot plastische vaste stof (clouds); IV < 100:

  leeftijd van motorblok, dieselpomp en injector dalen drastisch

 • 17

  Food, Fuel, (Forest) http://journeytoforever.org/biofuel_food.html

  Typische objecties tegen biofuels: meer areaal voor energieteelten voor

  biofuels, minder voor voedselproductie

  tekort aan voedselproductie aangescherpt

  Typische antwoorden: voldoende voedsel ( 2 kg/persoon)

  two and a half pounds of grain, beans and nuts, about a pound of fruits and vegetables, and nearly another pound of meat, milk and eggs

  tekorten omwille van economische systemen eerder dan omwille van overpopulatie en schaarste (belang van exportpolitiek)

  na extractie uit grondstof van olie blijft een proteine-rijke cake

  plaatselijk gegroeide energie-teelten doen de afhankelijkheid van en cash-uitgaven voor gemporteerde fuels dalen

  Biomass / biofuel productie : drijft landbouw weg van voedselproductie ?

 • 18

  http://www.gave.novem.nl/figuur025/faq_dutch.htmlBIOFUELS EERSTE of TWEEDE GENERATIE

  CO2 reductiepotentieel van biobrandstoffen

  Eerste generatie biofuels

  Tweede generatie biofuels

  50% max.

  90%

  Productie van biofuels verbuiktenergie en produceert CO2

  Biofuels klimaatneutraal (netto geen CO2 emissie)

  ETBE: ethyl tert. Butyl ether (50% bioethanol)

  Cellulose-ethanol:

  fermentatiehoutachtig deel van gewassen

  Pyrolyse-olie:

  pyrolyse (hoge temperatuur (300-700C) in afwezigheid van lucht

  biodiesel & bioethanol, PPO)

 • 19

  http://www.gave.novem.nl/figuur025/faq_dutch.htmlBIOFUELS TWEEDE GENERATIE

  CO2 reductiepotentieel van biobrandstoffen

  Tweede generatie biofuels 90%

  Productie van biofuels verbuiktenergie en produceert CO2

  Biofuels klimaatneutraal (netto geen CO2 emissie)

  Bio-FT-Diesel:Groene diesel

  Sun Diesel (CHOREN)

  Fischer-Tropsch(FT) Diesel

  Biomassa

  Compositie Petrodiesel

  vergassenzuiveren

  synthesegas

  FT katalysemet ijzeroxidegeen S

  technologisch mogelijk

  CO, CO2, H2

 • 20

  http://www.emis.vito.be/mobiliteit/index.asp?pageChoice=Biomotor&Bc=Brandstoffen

  5-10% PPO mengbaar met petrodiesel

  Rudolf Diesel, de uitvinder dieselmotor, liet in 1897 zijn eerste dieselmotor al op pindaolie lopen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/PPOPPO

  ombouwen dieselmotoren(vooral oudere modellen) voor PPO

  kost vrij hoog 3000-5000 (voorpersonenwagen) lange termijn effecten onduidelijk

  PPO = PURE PLANT OILS bruikbaar als biodiesel in dieselmotoren niet ondersteund door constructeurs,

  zeker niet voor nieuwstegeneratie inspuitsystemen

  nadelen van PPO:

  hoge viscositeit (stroperig) en lagevloeibaarheid bij lage temperaturen betrekkelijk laag cetaangetal (~35 i.p.v. 50 voorbiodiesel) sterke neiging tot het vormen van afzettingen in verbrandingsruimte en op injectoren

  meestal gebruikgemaakt van 2-tanksysteem + brandstofverwarming om viscositeit PPO te verlagen (origineleverstuivers en inspuitpomp blijven)

  starten op (bio)diesel)

  motor op bedrijfstemperatuur: overgeschakeld op PPO

  warmte van motor benut om PPO te verwarmen(dunner)

  op bedrijfstemperatuur is verbranding van PPO goed

  inspuitmoment gewijzigdandere verstuivers gemonteerd (of ook andere inspuitpomp)

 • 21

  BIOFUELS TWEEDE GENERATIE

  biomassa

  synthesegas

  (bio)methanolCH3OH

  bio-etherdimethylether

  CH3OCH3

  katalysator 1

  katalysator 2

  bestaande grootschalige technologien

  opslag, distributie zoals LPGagressief voor kunststoffen: aangepaste motordichtingen

 • 22

  http://www.euractiv.com/en/taxation/fuel-taxation/article-117495

  De minimum accijnstarieven, die sedert de inwerkingtreding van Richtlijn 92/82/EEG nietmeer zijn gewijzigd, bedragen(in euro per 1 000 liter):

  Gelode benzine 337Ongelode benzine 287Gasolie 245

  http://register.consilium.eu.int/pdf/nl/02/st11/11571nl2.pdf

  door accijnsvrijstelling wordt biodieselcompetitief met petrodieseldoor accijnsvrijstelling wordt biodieselcompetitief met petrodieselJ. Speleers, BIORO NV

  0,8341,2370,872TOTAAL0,1450,2150,162BTW

  0,000,3330,333Accijnzen + energietaksen

  0,1390,1390,139Marge + distributiekost

  0,5500,550**0,238**Basisprijs

  Biodiesel 2*Biodiesel 1Petrodiesel

  * biodiesel met taxvrijstelling; **eind 2004

  Prijsstructuur (/l) van petrodiesel en biodiesel

 • 23

  the hydrogen (H2) society

  http://www.shell.com/home/Framework?siteId=hydrogen-en&FC2=/hydrogen-en/html/iwgen/ultimate/zzz_lhn.html&FC3=/hydrogen-en/html/iwgen/ultimate/ultimate_fuel_0111.html

  Hydrogen: non-polluting, safe and sustainable fuel does not emit greenhouse gases does not contribute to global warming does not affect the quality of the air

  to power our homes, cars, efficiently and economically

  derived from renewable energy sources one by-product - clean, distilled water

  biomass to H2

  hydrogen becomes a storable fuel used when needed to run fuel cells;

  these will provide electricity and power vehicles.

  waste product of the fuel cells is pure water

 • 24

  proton-exchange-membrane (PEM) fuel cell:

  lightweight, low-cost, high-performance characteristics on the highway.

  working at relatively low temperatures (80 to 100C) hydrogen and atmospheric oxygen are introduced on

  separate sides of a membrane

  http://www.shell.com/home/Framework?siteId=hydrogen-en&FC2=/hydrogen-en/html/iwgen/ultimate/zzz_lhn.html&FC3=/hydrogen-en/html/iwgen/ultimate/ultimate_fuel_0111.html

  Electrons cannot cross the membrane and are forced to take a longer route through wiring outside the cell.

  Like battery power generation, they produce electricity.

  Innovation is also rapidly lowering the costs of fuel-cell production, for example by cutting the need for expensive catalysts within the cell.

  The membrane allows hydrogen ions (protons) to pass unimpeded to combine with oxygen to form water.

 • 25

  365 tips opdat elke Vlaming

  per jaarzijn 1000 kg CO2

  zou kunnen besparen

  Conclusies

  biodiesel waarschijnlijk niet de ultieme oplossing

  biomassa generatie is cruciaal

  een globaal probleem

  geen oplossingen uitsluiten

  research