PowerPoint- ... Computationeel denken? ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN Logisch en wiskundig denken

download PowerPoint- ... Computationeel denken? ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN Logisch en wiskundig denken

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint- ... Computationeel denken? ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN Logisch en wiskundig denken

 • 22/11/2017

  1

  22/11/2017

  Doelen

  • ontwikkelthema’s

  • generieke doelen

  • leerlijnen

  • combineren van ontwikkelvelden bij het maken van

  onderwijsarrangementen, het scheppen van leerkansen

  • focussen

  1. Dieper zicht krijgen op het ontwikkelveld

  mediakundige ontwikkeling

  2. Mediaonderwijs binnen ZILL:

  Een harmonische ontwikkeling van elk kind

 • 22/11/2017

  2

  1 0 o

  n tw

  ik k e lv

  e ld

  e n

  5

  Het leerplankader • 2 ontwikkelingen: persoonsgebonden en

  cultuurgebonden ontwikkeling

  • 10 ontwikkelvelden (4 + 6)

  • Per ontwikkelveld een aantal ontwikkelthema’s

  • Per ontwikkelthema een leeruitkomst

  • Per leeruitkomst generieke doelen

  • Nagenoeg alle generieke doelen hebben een

  leerlijn met ijkpunten per leeftijd

  • Elke leerlijn is onderverdeeld in ontwikkelstappen

  6

  Mediakundige ontwikkeling ontwikkelveld

  4 + 6 46 213

 • 22/11/2017

  3

  7

  Stellingen: de mediakundige

  ontwikkeling

  kahoot.it

  8

  Mediadoelen in het ordeningskader

  9

  – 3 ontwikkelthema’s

  – leeruitkomst per

  ontwikkelthema

  – generieke doelen bij elk

  ontwikkelthema

  https://play.kahoot.it/#/k/66efd9ca-22f1-41d3-b841-c165fb9b53fb https://play.kahoot.it/#/k/66efd9ca-22f1-41d3-b841-c165fb9b53fb

 • 22/11/2017

  4

  Zelf aan de slag!

  opdracht: - verzin een context

  - selecteer ontwikkelveld(en) en ontwikkelthema(’s)

  - kies generieke doelen

  Mediaopvoeding binnen ZILL

  - Ontwikkelingsgericht  uit welk ontwikkelveld moeten we inzetten? wat heeft deze groep/dit kind nodig?

  - Werken vanuit een focus: wordt bepaald door leerling en/of leerkracht

  Vertrekkende vanuit generieke doelen Vertrekkende vanuit activiteiten

  Over welke leerlingen gaat het? Wat boeit

  hen? Welke zijn hun opvoedings- en

  onderwijsbehoeften?

  De kunst van het focussen

 • 22/11/2017

  5

  Welke context dient zich aan: actualiteit, wat bied ik

  aan binnen deze tijd van het jaar, een onderwerp, een

  voorval, de omgeving, welke context wil ik benutten

  (verbouwing, zeeklassen …? Welke context wil ik

  creëren (rust, gezelligheid, sportieve school, groene

  school, … )?

  Welk(e) ontwikkelveld(en) > ontwikkelthema(‘s) > generiek(e) doel(en) >

  ontwikkelstap(pen) selecteer ik? In welke mate realiseren we het leerplan?

  Hoe? Welk didactisch arrangement zet ik op om de vooropgestelde

  ontwikkeling te realiseren?

  Opdracht:

  Deze generieke doelen staan in de focus: 1. IVzv1: keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die

  keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen

  2. OWru8: een reisweg volgen, uitstippelen en begrijpelijk verwoorden

  3. MEge1: de eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen

  opdracht: maak een didactisch arrangement

  1. IVoc2: exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich

  2. MEva1: technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen

  3. SErv3: samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een

  gemeenschappelijk doel

  opdracht: maak een didactisch arrangement

   na bepalen focus, vertrekkende vanuit generieke doelen

 • 22/11/2017

  6

  FAQ’s

  Computationeel denken? ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN

  Logisch en wiskundig denken

  WDlw7 = Logisch en algoritmisch denken

   programmeren is middel, geen doel op zich

  MEge2 2,5-12 Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken

  ‘Computationeel denken gaat over het vermogen om

  problemen op te lossen met behulp van ICT of door

  inzicht in ICT. Het gaat daarbij over het omzetten van

  een relatief complex probleem in individuele stappen

  om het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om

  conceptueel en wiskundig denken waarbij digitale tools

  kunnen worden ingezet.’

  ‘Computationeel denken stimuleert het redeneren,

  abstraheren en het probleemoplossend vermogen. Dit

  met vertrouwen, doorzetting en in samenwerking met

  anderen.’

  Wat?

  (Samaey en Van Remortel, 2014)

  Ontleding: het logisch organiseren

  en analyseren van gegevens

  Een probleem opdelen in kleinere

  stukjes = probleem eenvoudiger

  maken.

  Abstractie: filteren van de

  informatie

  Het voorstellen van data door

  abstractie

  Patronen herkennen: overeenkomsten

  tussen dingen vinden

  Als probleem is opgedeeld  zoeken naar

  verschillende onderdelen die op elkaar

  lijken.

  Probleem wordt eenvoudiger  niet

  telkens hetzelfde moet worden gedaan

  Algoritmes: het automatiseren

  van oplossingen via algoritmisch

  denken

  Door een opeenvolging van te

  volgen stappen kan een probleem

  opgelost worden.

 • 22/11/2017

  7

  https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen

  https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen

  http://katholiekonderwijs.vlaanderen/zin-leren-zin-leven

  http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/dialoog-0

  https://www.facebook.com/groups

  https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/ https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/ http://katholiekonderwijs.vlaanderen/%E2%80%98zin-leren-zin-leven%E2%80%99 http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/dialoog-0

 • 22/11/2017

  8

  32