Pontonnetje Maart - April 2011

of 12 /12
Van de voorzitter Uitgave: 21 2011 Maart April PONTOS EN DE ROEIBOND .................... 2 PONTOS KLEDING ...... 2 PERIKELEN `DOWN UNDER´ ............. 5 Het weer is de roeisport niet heel wel gezind in de eerste twee maanden van dit jaar: ijs en storm beletten ons regelmatig er uit te gaan om een stuk te roeien. Maar dat wil niet zeggen dat de vereniging in slaap is gevallen. In tegendeel zou ik zeggen. Hieronder wat impressies die aanleiding kunnen zijn voor alle leden om eens in hun omgeving rond te kijken of er niet mensen zijn die het ook leuk zouden vinden om te roeien, lid te worden en te genieten van actie in de natuur op fantastisch mooi water. Roeien is een gezonde sport die je op flexibele tijden kunt beoefenen. De bouwcommissie is volop actief in overleg met de Gemeente Lelystad om de aanvraag voor de bouwvergunning op de geplande tijd (medio maart) in te kunnen dienen. Verrassingen blijven ons niet bespaard. Een nieuwe groepering van de cijfers (l‟art de grouper les chiffres) ten behoeve van een Europese subsidie houdt de penningmeester zoet. Met de architect (Brans Stassen zie ook de rijdende rechter-) kijken we nog eens naar de kleuren en met de brandweer naar de nooduitgangen. De penningmeester houdt de vinger aan de pols om te voorkomen dat we meer plannen maken dan er geld in de portemonnee zit. De Gemeente besluit de damwand aan de noordzijde voorlopig niet te vernieuwen: past onze botenwagen dan nog in de uitrijbocht? De toerroeiers hebben al een halfjaar vol gepland met activiteiten. Van dagtochten -ook met de jeugd-, en midweek-activiteiten tot weektocht. Kijk naar de uitnodigingen op de borden. Een sterk begin was de instructieve avond over roeien vaarregels en veiligheid. Voor herhaling vatbaar! De coach en instructie commissie heeft de startavond gepland, en een info-avond voor beginners en vervolgens de instructiecursus. Ook de jeugdcommissie bruist . Planning van instructie, wedstrijden en het jeugdkamp zijn in volle gang. De wat meer ervaren jeugd betrekken bij de alle activiteiten moet zorgen voor een goede aansluiting bij behoeften van de jeugd en continuïteit van commissie. De materiaalcommissie heeft plannen gemaakt voor de renovatie van een aantal boten en gaat het materiaal daarvoor bestellen. Hulp is nog altijd welkom. Er worden voorbereidingen getroffen voor aanschaf van een 4+. Met de kantinecie zijn afspraken gemaakt voor het komend jaar. Leden van deze commissie aangevuld met anderen gaan zich beraden op het vernieuwen van de kantine en andere ruimten buiten de botenloods in een accommodatie commissie. Samen met de plannen van de materiaalcie voor de ergometerruimte, de werkplaats en de inrichting van de uitgebreide loods vormt dit de basis voor de renovatieplannen van het bestuur. Veel activiteiten dus waaraan ieder wordt uitgenodigd om zijn bijdragen te leveren. Zoveel dat we een agenda nodig hebben om iedereen erbij te betrekken. Het bestuur zal bevorderen dat er op de website een agenda komt die door de commissies wordt bijgehouden kijk daarnaar-. In de kantine komt een papieren kopie. De contactpersonen kun je je interesses laten blijken. Je kunt er ook zien op welke tijdstippen bepaalde boten of boottypen gereserveerd zijn. Veel Roeiplezier, Wim Boersma Roeivereniging Pontos

description

Verenigingsblad van Roeivereniging Pontos te Lelystad

Transcript of Pontonnetje Maart - April 2011

Page 1: Pontonnetje Maart - April 2011

Van de voorzitter

Uitgave: 21 2011 Maart—April PONTOS EN DE

ROEIBOND .................... 2

PONTOS KLEDING ...... 2

PERIKELEN

`DOWN UNDER´ ............. 5

Het weer is de roeisport niet heel wel gezind in de eerste twee maanden van dit jaar: ijs en storm beletten ons

regelmatig er uit te gaan om een stuk te roeien. Maar dat wil niet zeggen dat de vereniging in slaap is gevallen. In tegendeel zou ik zeggen. Hieronder wat impressies die

aanleiding kunnen zijn voor alle leden om eens in hun omgeving rond te kijken of er niet mensen zijn die het ook leuk zouden vinden om te roeien, lid te worden en te

genieten van actie in de natuur op fantastisch mooi water. Roeien is een gezonde sport die je op flexibele tijden kunt beoefenen.

De bouwcommissie is volop actief in overleg met de

Gemeente Lelystad om de aanvraag voor de bouwvergunning op de geplande tijd (medio maart) in te kunnen dienen. Verrassingen blijven ons niet bespaard.

Een nieuwe groepering van de cijfers (l‟art de grouper les chiffres) ten behoeve van een Europese subsidie houdt de penningmeester zoet. Met de architect (Brans Stassen –

zie ook de rijdende rechter-) kijken we nog eens naar de kleuren en met de brandweer naar de nooduitgangen. De

penningmeester houdt de vinger aan de pols om te voorkomen dat we meer plannen maken dan er geld in de portemonnee zit. De Gemeente besluit de damwand aan

de noordzijde voorlopig niet te vernieuwen: past onze botenwagen dan nog in de uitrijbocht?

De toerroeiers hebben al een halfjaar vol gepland met activiteiten. Van dagtochten -ook met de jeugd-, en midweek-activiteiten tot weektocht. Kijk naar de

uitnodigingen op de borden. Een sterk begin was de instructieve avond over roeien vaarregels en veiligheid.

Voor herhaling vatbaar! De coach en instructie commissie heeft de startavond

gepland, en een info-avond voor beginners en vervolgens de instructiecursus.

Ook de jeugdcommissie bruist. Planning van instructie, wedstrijden en het jeugdkamp zijn in volle gang. De wat

meer ervaren jeugd betrekken bij de alle activiteiten moet zorgen voor een goede aansluiting bij behoeften van de

jeugd en continuïteit van commissie. De materiaalcommissie heeft plannen gemaakt voor de

renovatie van een aantal boten en gaat het materiaal daarvoor bestellen. Hulp is nog altijd

welkom. Er worden voorbereidingen getroffen voor aanschaf van een 4+.

Met de kantinecie zijn

afspraken gemaakt voor het komend jaar. Leden van deze commissie aangevuld

met anderen gaan zich beraden op het vernieuwen van de kantine en andere

ruimten buiten de botenloods in een accommoda t i e

commissie. Samen met de plannen van de materiaalcie voor de ergometerruimte, de

werkplaats en de inrichting van de uitgebreide loods vormt dit de basis voor de renovatieplannen

van het bestuur. Veel activiteiten dus waaraan ieder wordt uitgenodigd om

zijn bijdragen te leveren. Zoveel dat we een agenda nodig hebben om iedereen erbij te betrekken. Het bestuur zal

bevorderen dat er op de website een agenda komt die door de commissies wordt bijgehouden –kijk daarnaar-. In de kantine komt een papieren kopie. De

contactpersonen kun je je interesses laten blijken. Je kunt er ook zien op welke tijdstippen bepaalde boten of boottypen gereserveerd zijn.

Veel Roeiplezier, Wim Boersma

Roeivereniging Pontos

Page 2: Pontonnetje Maart - April 2011

2

Pontos en de roeibond De KNRB en ARB hebben begin maart hun Algemene Leden Vergadering

waar het bestuur Pontos zal representeren. Met name het beleid van de

KNRB moet een beleid voeren ten behoeve van de verenigingen en niet

andersom.

De meeste roeier‟s bij verenigingen zijn recreatieroeiers,

toerroeiers en roeiers van de middenlange-

afstandswedstrijden. Daar moet de aandacht op gericht

blijven. Maar natuurlijk zonder de topsporters en iedereen

die topsporter wil worden tekort te willen doen.

Het ontwerp dopingreglement waarover in het najaar veel

te doen was is nog niet ontvangen, dus dar kunne we

verder nog niets over zeggen. De voorbereidende

commissie waarin het bestuur niet direct aanwezig is heeft

kennelijk moeite om alle belangen goed gewogen in een

voorstel te gieten.

KNRB wil wel komen tot een sluitende registratie van alle

leden van de verenigingen bij de KNRB. D.w.z. dat van

alle leden die daar toestemming voor geven gegevens als

naam, adres leeftijd geslachtbij de KNRB worden

geregistreerd voor wel omschreven interne doelen. Geheel

in overeenstemming met de Wet op Persoonsregistratie.

Het betekent dat we een nieuw inschrijvingsformulier

moeten maken voor Pontos waarop dit expliciet is

aangegeven.

Omdat de KNRB graag subsidies wil ontvangen van het

NOC/NSF en de topsporters zoveel mogelijk bij hun

ambities wil ondersteunen is het nodig dat het beleid van

het NOC wordt ondersteund met gegevens over alle

sportbeoefenaren binnen de roeibond. Het verstrekken van

persoonsgegevens blijft volgens Pontos slechts mogelijk

indien de betrokkenen daarvoor expliciet toestemming

hebben gegeven en de bond moet nagaan of het nodig is

dat te doen in een mate van detail die nu wordt

voorgesteld. Pontos wenst de gegevens slechts

geanonimiseerd d en niet herleidbar tot individuen ter

beschikking te stellen en wenst dat ook voor deze

doorgifte van gegeven expliciet toestemming wordt

gegeven. Aanpassing van huishoudelijk reglement wordt

dan voorbereid.

Aan de orde komt ook een voorstel omtrent ongewenste

omgangsvormen. Omdat omgangsvormen onderdeel zijn

van een verenigingscultuur is de bond op zijn

oorspronkelijke aanpak teruggekomen en stelt voor om de

verantwoordelijkheid te laten waar die hoort: bij de

verenigingen. Wel stimuleert ze de verenigingen om de

hoofdlijnen voor de gedragsregels, die de bond zelf

hanteert voor activiteiten waar ze zelf verantwoordelijk

voor is, over te nemen.

Wim Boersma

Eindelijk is het weer mogelijk om clubkleding te

bestellen. Op 2 april, voor en na de toertocht, zijn er

diverse modellen te koop. Kies wat moois uit en koop

direct! Kunnen we als vereniging toch weer puik voor de

dag komen! In de kantine hangen nu twee kledingstukken

om in de stemming te komen: het T-shirt en de turtle.

Behalve deze twee zijn er ook broeken (kort en lang) en

getailleerde shirts te bestellen. Deze modellen zijn op 2

april vanaf 11 uur te koop en/of te bestellen. Allen maten

T-shirts (small tot xxlarge) zijn aanwezig en kunnen eerst

gepast worden!

De prijs van een T-shirt is 35 euro.

De prijs van de broeken varieert tussen 34 en 47,50 euro.

Janneke Breman

Pontos Kleding

Page 3: Pontonnetje Maart - April 2011

3

Wellicht is het je in de afgelopen weken al

eens opgevallen... Ergometers waar

gedurende enkele uren dezelfde personen

op zitten, boten die vele uren achtereen

zijn afgeschreven... Wie zijn toch die

uitslovers?

Na de Elfstedentocht van afgelopen jaar

hadden enkele fanatiekelingen het gevoel

'Leuk, zo'n Elfstedentocht, maar in

estafettevorm roeien is het eigenlijk nét

niet helemaal...'. Deze fanatiekelingen

wilden duidelijk meer... langer... een nog

grotere uitdaging... Gelukkig, Jeffrey,

Marcel en Michiel vonden elkaar en

vonden dat ze de grote uitdaging aan

m o es t en gaan . D e vo l l ed ige

Elfstedentocht met één driemansbezetting

roeien. Ja zeggen tegen die uitdaging is

eenvoudig, maar het dan ook gaan doen is

een tweede.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle

gang. Hard kunnen roeien is niet eens zo

belangrijk, lang kunnen volhouden, daar

gaat het om. Allereerst moeten je spieren

gedurende zowat 24 uur in staat zijn

inspanning te leveren, maar ook handen

en achterwerk moeten het aankunnen

natuurlijk. Tot slot speelt het mentale

aspect ook een grote rol. Je zit toch een

lange tijd in een kleine boot én met 2

anderen 'opgescheept'. Dus vandaar de

lange trainingen, 2 uurtjes non-stop

ergometeren en boottrainingen van 4 tot 5

uur worden de komende tijd meer regel

dan uitzondering. Alles om het lichaam én

de geest te trainen op die lange tocht.

Los van de training moet er natuurlijk nog

veel meer gebeuren. Net als de

estafetteploeg is het ook voor ons handig

om begeleid te worden. Mentale

ondersteuning en coaching, maar ook

bevoorrading en materiaalhulp moeten

geregeld zijn. Zo zal ons team ook

'gewoon' een volgauto hebben en

regelmatig even moeten aanleggen. Ook

vervoer vooraf en achteraf horen erbij

natuurlijk (inclusief boot en voorbereiding

daarvan), maar hiervoor wordt uiteraard

samengewerkt met de organisatie van de

Estafetteploeg voor de Elfstedentocht.

Op vrijdag 3 juni om 20:00 uur is het

zover, dan starten wij onze tocht. Op dat

moment en in de 24 uur daarna hopen we

natuurlijk op de ondersteuning en

aanmoediging van vele supporters!

De Elfstedenploeg

Jeffrey, Marcel, Michiel

WIST JE DAT: Diepen

Duurtraining Elfstedentocht

Het is gelukt, de redactie is nu

echt een „redactie‟ en geen

éénmans bedrijfje meer.

Na een paar maanden

geprobeerd te hebben iemand

binnen de vereniging te vinden

die het leuk zou vinden om te

helpen met het Pontonnetje, heb

ik maar eens een gerichte

oproep aan onze Pontos jeugd

gedaan.

Binnen 5 minuten dat het laatste

Pontonnetje met die oproep er

uit was had ik de eerste

aanmelding al binnen, en over

de volgende paar dagen zijn we

tot een 4 man (en vrouw) sterke

redactie gegroeid.

Hartelijk bedankt dus aan:

Nelson Maatman, Annelotte

Laagkemper en Ferdinand

Langezaal Voor het toetreden

tot de redactie.

Wij zijn alle 4 te bereiken via:

[email protected]

Als redactie ontvangen wij heel

graag ook jullie bijdrage aan

het Pontonnetje. Het blad is

voor en door alle leden, dus

schroom, niet, kruip in die pen

en stuur het ons toe!

Fouten herstellen: Diepen

(met het blad te diep door het

water, de zgn. Obelix-haal)

Gevolg:

- De roeier gaat snoeken.

- Het blad gaat moeilijk uit het

water bij de uitpik.

- De boot gaat scheef liggen.

Oorzaak:

- Extreem hoogteverschil tus-

sen de handen tijdens de haal

en de handen tijdens de re-

cover (de boot induiken voorin).

Oefeningen:

- Op één hoogte aan laten

halen: geen verticale bewegin-

gen tijdens de haal, alleen hori-

zontale.

- Na de inpik de paal loslaten

en de roeier mee laten glijden:

zo kan de roeier zien welke

hoogte de juiste is.

- Oefening pimenov: goed

uitleggen van te voren.

Page 4: Pontonnetje Maart - April 2011

4

Verenigings Agenda In het Pontonnetje kan je vanaf deze uitgave weer een verenigings agenda

vinden. Heb jij iets bij te dragen aan de agenda? Mail dit dan aan

[email protected]

5 maart 2011: Rondje Pontos 2 *afgelast*

24 maart 2011: Startavond

2 april 2011: Openingstocht (toer) / Pannekoekentocht

9 april 2011: Rondje Pontos 3

11 april 2011: Kennismakingsavond beginners 2011

16 april 2011: Start beginnerscursus

23/24 april 2011: Weerribben – Beulakkerwiede (toer)

8 mei 2011: Lingetocht (toer)

12 mei 2011: Bezoekende vereniging toert op Pontos (er worden boten geleend van Pontos)

14 mei 2011: Nieuwland Marathon en Schoolroeien 1/2

15 mei 2011: Haventocht over de Maas (toer)

21 mei 2011: Schoonschipdag, Schoolroeien 2/2 en Roeien in Groningen over de Westerkwartier (toer)

Page 5: Pontonnetje Maart - April 2011

5

P o n t o s J e u g d

Van de jeugd commissaris

2011 staat in het teken van de verandering!

2011 Is nu echt goed en wel afgetrapt en ik zie

nu al heel veel dingen die gaan veranderen dit

jaar. Volgens mij gaat dit jaar voor ons

allemaal het jaar van de

veranderingen worden.

En dat is allemaal heel prima

hoor, allemaal hele mooie

ontwikkelingen. je kan er

zometeen nog meer over lezen van de andere

jeugdcommissieleden.

Zelf ben ik ook druk bezig met allerlei

veranderingen en dat houdt mij lekker bezig.

Ik zoek een vier-potig huisgenootje, een lief

hondje. Natuurlijk eentje die niet bang is voor

water en lekker met me mee wil rennen en

zwemmen.

Daarnaast help ik dit jaar weer mee met de

voorbereidingen voor het jeugdkamp, daar

gooien we het ook behoorlijk over een nieuwe

boeg. We willen een beetje verschillende

programmas gaan aanbieden die meer de

verschillende interesses aanspreken. Een

recreatief en een competitief kamp, maar wel

allemaal tegelijk en naar dezelfde plek. Een

flinke puzzel dus om daar iets werkends van te

maken.

Met de jeugdcommissie ben ik bezig om

onszelf „overbodig‟ te maken. Niet dat we er

mee stoppen hoor, maar het is

natuurlijk goed als er een beetje

doorstroom mogelijkheden van

de jeugd z i jn naar de

jeugdcommissie voor als er in de

toekomst een plek vrij komt. Dus

elke commissie is druk bezig om jeugdleden

meer te betrekken bij hun stukje van wat ze

voor de jeugd organiseren en regelen. Ook jij

zou dus zomaar gevraagd kunnen worden om

eens met iets te helpen, maar ik weet zeker dat

je dat wel wilt doen!

Ik vindt dat we vanaf nu weer gewoon mooier

weer moeten gaan krijgen zodat we allemaal

snel weer ook kunnen skiffen en nog meer het

water op kunnen. Duimen jullie met mij mee?

Veel roeiplezier!

Raymond

IK ZOEK EEN VIER-POTIG

HUISGENOOTJE, EEN

LIEF HONDJE.

Perikelen ‘Down under’ Jullie hebben vast ook wel

gehoord van de gigantische

overstromingen waar Australie

laatst mee te maken heeft gehad.

Ontzettend veel schade, heel veel

leed. Maar waar ik zelf later

eigenlijk pas bij stil stond, wat

zou zoiets nu voor de roeiwereld

betekenen daar. Roeien doe je

tenslotte aan het water, dus de

roeiverenigingen moeten midden

in al die ellende hebben gezeten.

Een beetje googlen liet mij zien

dat dat inderdaad het geval was.

De Centenary Rowing Club stak

daar met kop en schouders boven

uit. De hele roeivereniging lag

onder water en modder. Op 10

Januari heeft de roeiclub een mail

naar al haar leden gestuurd om zo

vlug mogelijk alle boten op hoger

land te krijgen. Toen ze bezig

gingen liep het water al bijna tot

aan de knieen, en met man en

macht hebben ze op 5 boten na

alles er uit gekregen.

Toen kwam het water en

verdween de loods

o n d e r

water.

Om 5 uur s‟avonds kwam hun vlot met een

knal los door de druk van al het water. Het

werdt zo weg gespoeld. Het beste vlot van

Brisbane. Denk aan, 181.000 euro!

Om 10 uur loeide het alarm in de

vereniging nog en ging het gebouw

compleet kopje onder, het kwam pas 3

dagen later weer boven. In de tussentijd

heeft er meer dan 6 meter water over het

dak heen gespoeld.

Niet in staat om ook maar iets te doen voor

de club zijn de coaches met hun

gemotoriseerde coachboten de mensen gaan

helpen die hun zo geholpen hadden om hun

boten op het droge te krijgen. Zij moesten

nu zelf ook veel hogerop zien te komen.

Toen na 3 dagen het water begon te zakken

was de schade enorm. Alles was

weggespoeld, overal lag een dikke laag slib

en modder.

Met alle

handen aan

boord, en

heel veel

steun van de

omgeving en

gemeenschap hebben

ze zich echter uit de problemen weten te

tillen en ze zijn nu druk bezig met de bouw

van een compleet nieuw clubhuis.

De loods is inmiddels redelijk uit de

modder terug omhoog getrokken. Er is

materiaal voor een nieuwe weg gebracht, en

er worden zelfs al

weer nieuwe grasvelden aangelegd rond de

loods. De bouw van het nieuwe clubhuis

gaat gestaag door en de vereniging pakt de

draad weer op. Wat een enorme prestatie

van deze roeivereniging en alle mensen en

bedrijven die hun hebben geholpen. WOW,

wat ben ik onder de indruk!

Raymond

Page 6: Pontonnetje Maart - April 2011

6

P o n t o s J e u g d

Verdikkeme!! Afgelopen jaren is de jeugd ontzettend gegroeid. Positief

natuurlijk en hartstikke gezellig!

Het aantal jeugdleden kom nu op meer dan 40 uit. Het totaal

aantal coaches en aspirant coaches komt op 15.

Wij als coachcommissie zijn bezig met het vernieuwen van het

coachsysteem en ook met een nieuwe groepsindeling. Daarbij

hoort dat elk half jaar de groepsindeling onder de loep

genomen wordt.

Jij als jeugdroeier gaat van het nieuwe coachsysteem het

volgende merken:

Je zit in een groep met een ander jeugdleden die

allemaal een beetje hetzelfde trainingsdoel hebben.

Bijvoorbeeld; er is gebleken dat er meer jongens en

meisjes zijn die wedstrijdjes willen gaan roeien. Deze

komen in een train trainen of train presteren groep.

(Dit kun je nalezen op het blad: Ontwikkeling

jeugdroeiers. Deze hangt op het prikbord.)

Je leert nog meer jongens en meisjes kennen, omdat

de groep iets groter wordt. Ook krijg je 2 a 3 coaches

en daarbij is er ook een aspirant coach aanwezig.

Les uitval wordt een stuk kleiner dit omdat er meerder

coaches op een groep staat en dus er makkelijk

afgewisseld kan worden.

Het maken van de nieuwe groepsindeling kost altijd veel tijd

voor ons. We willen deze zo goed mogelijk maken voor onze

jeugd!

De nieuwe groepsindeling wordt trouwens na 21 maart bekend

gemaakt.

21 maart hebben alle jeugdcoaches de jeugdcoaches

bijeenkomst. Daarin word het coachen geëvalueerd, zeg maar

terug gekeken op het afgelopen half jaar. Ook worden er

ideeën uitgewisseld en bespreken de coaches de nieuwe doelen

voor het komende roei seizoen.

De nieuwe groepsindeling gaat in werking per 26 maart.

Wij zijn er van overtuigd dat jullie veel meer plezier aan de

nieuwe groepsindeling zullen hebben!

Wij wensen jullie een ontzettend gezellig en leuk roei seizoen

toe!!!

Groetjes,

De Jeugdcoach commissie

Elisa Dam en Marijke Strijk

Frederik’s bar-sticker A n n e l o t t e v r a a g t : ' ' W ie b e n j e ? ' '

Antwoord Frederik: ''Frederik Felius. Ik ben de

lo k a l e g e k v a n P o n t o s . H a ha : ) ' '

Annelotte vraagt: ''Hoe kom je aan je sticker?''

Antwoord Frederik: ''Door mezelf in te zetten voor

de barcommissie van Pontos''

Annelotte vraagt: ''Wat moest je ervoor doen?''

Antwoord Frederik: ''5 keer bardienst draaien.''

Annelotte vraagt: ''Wanneer heb je hem gehaald?''

Antwoord Frederik: ''28 Januari 2011''

Annelotte vraagt: ''Hoe vindt je het om achter de bar

te staan?‟

Antwoord Frederik: ''Ik vind het erg leuk om achter

de bar te staan.''

Ferdinand’s Column De Wind Wanneer ik de volgende dag het eerste uur vrij heb van school

laat ik de honden uit. Mijn ouders slapen dan eerder dan ik. Ik

pak mijn jas en pak de riemen. Ik lijn de honden aan die staan

te trappelen om naar buiten te gaan. Buiten steekt er een sterke

wind op die ik altijd voel wanneer ik de honden uitlaat.

Zachtjes hoor ik het ruisen van het riet dat langs de kanten van

het kanaal groeit. Over het kanaal staat een brug die ik

oversteek naar de overkant. Vanaf de brug zie ik de reflecties

op het water. Het is donker , het begin van een zaterdag.

Elke keer wanneer ik de honden uitlaat heb ik een moment

voor mijzelf. Heerlijk vind ik dat om in totale rust mijn

gedachten de vrijheid te geven. Steeds harder blaast de wind.

Maar ik hoor ook getik van iets dat mij bekend voorkomt. Het

geluid trekt mijn aandacht niet. Daar aan de overkant loop ik

met de honden de korte route.

Wanneer ik klaar ben loop ik terug. Ik hoor het getik weer

waar ik daarnet geen aandacht gaf. Maar het getik verandert in

een ander geluid. Het lijkt wel gebonk zelfs, van riemen! Op

de brug tikt de wind tegen de hoge masten. Dit geluid

associeer ik met de riemen die bijna klippen in de water. Ik

vraag me nog steeds af waarom ik daar na al die maanden nu

pas naar luister.

Page 7: Pontonnetje Maart - April 2011

7

Jeugd Activiteiten Commissie

P o n t o s J e u g d

Wedstrijd Planning 2011 – Maart tot Juni

Vrijdagavond 4 februari was Pontos het

decor van het spel 'Ik hou van de Winter'.

Als Jeugdactiviteitencommissie hebben we

vorig jaar dit thema voor het eerst gebruikt

voor een Baravond, alleen heette het toen

'Ik hou van Pasen'. Dit nieuwe thema werd

toen met open armen ontvangen en dus

besloten we het dit jaar weer te doen.

Op deze Baravond werd in 4 teams

gestreden om de hoofdprijs, een grote

schaal met snoep. Het spel lijkt op het

bekende TV-spel 'Ik hou van Holland',

maar was uiteraard helemaal aangepast aan

de Pontos-jeugdroeiers. Vooral de

spelletjes zijn van de tv-show afgeleid. Net

als vorig jaar bleek een heel belangrijk

onderdeel het muziek raden. Verschillende

nummers uit de Top-40 passeerden en

vooral Daniel en Eva waren met het raden

van titels en artiesten de toppers. Na twee

seconden wisten ze vaak het antwoord al,

tot grote verbazing van sommige andere

roeiers en de presentatoren.

Uiteraard ontbrak het spellen van woorden

niet en daarbij bleek maar weer eens hoe

lastig het kan zijn om woorden die

eenvoudig lijken goed te spellen. Maar een

van de jongsten onder de roeiers bleek ook

een van de slimsten te zijn, toen Iris

namelijk het woord dat Xavier moest

spellen wilde zeggen zei ze eerst zijn naam

om zijn aandacht te trekken waarop hij

meteen zijn eigen naam spelde, foutloos

natuurlijk. Wij konden hem zijn punten

niet ontzeggen en zo zijn soms ook de

spelers de presentatoren te slim af.

Ook een leuk onderdeel was het raden van

woorden op basis van de tekenkunsten van

iemand uit het team, een nieuw onderdeel

dit jaar. Het doel was een woord zo te

tekenen dat degenen in jouw team, die het

woord niet kennen, weten welk woord je

getekend hebt. Met wat creativiteit werden

de meeste woorden heel goed uitgebeeld

op het whiteboard. Het is toch altijd

gokken met hoe lang een bepaald spel zal

duren en dus liep het dit jaar wat uit, we

blijven het concept echter bijstellen en ook

volgens jaar kunnen jullie weer een

baravond met het thema 'Ik hou van ... '

tegemoet zien!

Wij vonden het als presentatoren leuk om

te doen. Vooral vonden we het leuk dat er

door een roeier, Joyline, initiatief werd

getoond voor het helpen bij het organiseren

van een Baravond. Zij heeft gedurende de

voorbereiding goed meegeholpen en

meegedacht en heeft zelf ook een

belangrijke taak als presentatrice vervuld.

Daarvoor bedankt! Wij zijn altijd blij als

roeiers uit eigen initiatief ons helpen met

Baravonden en dergelijke en hopen dit in

de toekomst nog meer tegen te komen!

Uiteindelijk wist het team van Jorn,

Daniel, Nina en Marrit de meeste punten te

behalen. De hoofdprijs was binnen

afzienbare tijd verdeeld en werd ook de

volgende dag nog uitgereikt omdat

sommige mensen voortijdig weg moesten.

Wij hopen iedereen die er was, en ook de

mensen die er niet waren natuurlijk, de

volgende Baravonden te zien!

De Jeugdactiviteitencommissie

Michiel, Iris, Joyline

Voor meer informatie over wedstrijden of deelnemen, vraag het aan je coach!

Page 8: Pontonnetje Maart - April 2011

8

P o n t o s J e u g d

Het is iets nieuws en het is spannend. Ik ben in spanning aan

het afwachten of het een succes zal gaan worden. Het is een

vernieuwde versie en ik ben blij dat ons blad vernieuwd is. Ik

heb soms naar het oude pontonnetje gekeken en nu mag ik er

aan meewerken! Natuurlijk is het wel even werken maar het

levert ook wat op, en niet alleen voor ons, in de vorm van

voldoening dat dit zeker geeft, maar ook is het iets nieuws voor

de lezer. Door deze vernieuwing geloof ik dat meer mensen het

Pontonnetje gaan lezen.

Zal deze vernieuwing iets echt veranderen? Ik hoop van wel

want vernieuwing is goed en dat is altijd goed voor Pontos. Ik

zie ook heel graag dat er veel mensen het (nieuwe) blad gaan

lezen.

Ferdinand (Redactie)

Vernieuwing

Van 12-12-2010 t/m 01-03-2011 Ergo 500 (1): Tiemen Ergo 500 (2): Joyline Ergo 1000: David, Eva Wedstrijd roeier: Tiemen, Joyline, Eva Afstand 1: Eva, Lianne, Leonie, Joyline Situp 1: Joyline, Eva, Lianne, Fredrik Situp 2: Joyline, Eva, Lianne, Fredrik

Barheld: Frederik Runner 1: Frederik Plons: Joyline Goed gedaan iedereen! Raymond

Uitgereikte prestatie stickers aan jeugdleden

Deze winter heeft het flink gevroren. Elke

zaterdagochtend van 11.00 tot en met 12.30 werd er een

wintertraining gehouden voor de jeugd. De jeugd werd

begeleid door de coaches. De wintertraining bestond uit

roeien op de ergometer, indoortraining en hardlopen. Bij

de ergometer begon je met in roeien en ging je een

afstand afleggen. Bijvoorbeeld 500 meter. Er werd ook

wel is een estafette gehouden. Bij het hardlopen ging je

tot de tweede brug rennen. Tussendoor ging je nog even

rekken en strekken. Bij de indoortraining hadden we

verschillende onderdelen, zoals step ups,

buikspiertrainingen, gewicht heffen, opdrukken en nog

veel meer. Het was best zwaar, maar ook lachwekkend.

Kortom de jeugd vond het een leuke wintertraining, maar

ze zijn ook blij dat we weer het water op kunnen.

Annelotte Laagkemper (Redactie)

Wintertraining Jeugd

Toertocht 2 April Zaterdagmiddag 2 april gaan we met de Pontos-jeugd meedoen aan een toertocht

georganiseerd door de Toercommissie van Pontos. De tocht wordt geroeid vanaf

Pontos, maar waar we naartoe gaan is nog een verrassing. Nadat we terug eten we

met z'n allen op Pontos.

Houd de verdere aankondigingen in de gaten en schrijf je in!

Page 9: Pontonnetje Maart - April 2011

9

Op 31 januari was er een thema avond voor alle

jeugdcoaches.

Deze avond was gericht op wedstrijden en de

wedstrijdcommissie gegeven door Jorn en Timmo. We

hadden de avond opgesplitst in twee delen. Het eerste deel

was voor alle jeugdcoaches interessant en het tweede deel

was wat meer gericht op hoger niveau van wedstrijd roeien.

In het eerste deel begonnen we met de Wedstrijdcommissie

Met onder andere onze kerntaken: wedstrijdroeien mogelijke

maken. Promoten van wedstrijden en communicatie naar

KNRB en andere verenigingen

Eerste wedstrijd

Daarna gaven we informatie rondom de “Eerste wedstrijd”

Met de daar bijhorende voorbereiding: afstand leren en geen

spanning

En natuurlijk dat het voor iedereen is en dat je vooral MEE

MOET DOEN!

Ondersteuning en Advies

Ook bied de wedstrijdcommissie ondersteuning en advies aan

jeugdcoaches.

Dit kan inhoudelijk zijn over wedstrijden, trainingen, niveau

bepaling van een roeier maar ook van de coach zelf.

Daarnaast de ondersteuning van en bij wedstrijden met een

nieuwe naam de Wedstrijdcoördinator. Dit kan iemand van

de wedstrijdcommissie zijn of een van de coaches die met

zijn roeiers mee gaat naar de wedstrijd.

Na een korte pauze zijn we van start gegaan met het tweede

deel

Dit deel was dus wat uitgebreider voor de coaches die wat

meer moeten coachen op hoger wedstrijd niveau. We hadden

twee hoofdond erwerpen Pres t at i ege r i ch t en

Talentenprogramma.

Het onderdeel Prestatiegericht ging over de volgende

onderdelen: Planning, Fysiek, Techniek, Mentale

weerbaarheid, Tactiek in de wedstrijd, Coach en Materiaal

Ook in beeld te brengen als volgt:

Talentenprogramma

We zijn bezig met het ontwikkelen van een

Talentenprogramma. We willen dat roeiers elkaar motiveren

en dat coaches van elkaar leren. Uitgebreide aandacht voor

roeiers en eventueel gastcoaches voor een bepaalde periode

met veel kennis.

Als rond deze onderwerpen meer informatie wil hebben kan

je terecht bij de wedstrijdcommissie

Groetjes,

Jorn Schuit en Timmo Verlaan

Jeugd wedstrijdcommissie

Thema avond wedstrijden

P o n t o s J e u g d

Coach met megafoon Zondagochtend werd een 75-jarige roeicoach uit Zwolle

mishandeld aan de Hasselterdijk. Een man pakte het koord

van de megafoon die de coach bij zich had en trok daaraan

waardoor de coach ten val kwam op de rotsblokken aan de

kant van het water. De onbekende man sleurde de

Zwollenaar over de rotsblokken en gooide daarna de

megafoon in het water. De dader schijnt zich inmiddels te

hebben gemeld bij de politie.

Jorn

Page 10: Pontonnetje Maart - April 2011

10

Rondje Pontos #2 - 5 Maart Aankomende zaterdag (5 maart) is Rondje Pontos #2 van de

voorjaarseditie. Inschrijven kan [email protected] of

zaterdag bij Jorn, Timmo of Jeroen tot 9.30. De start is zoals altijd

om 10 uur.

Op 9 april is het laatste rondje van het voorjaar. Om dat passend af te

sluiten worden er ook andere roeiverenigingen uitgenodigd om met

elkaar de krachten te meten. Schrijf dus snel in je agenda: 9 april

Open Rondje Pontos!

Rondje Pontos #1 ging door harde wind niet door. Het

eindklassement zal dus berekent worden over de andere 3

wedstrijden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Alphen, Jorn Schuit en Timmo Verlaan

Startavond 24 Maart Donderdag 24 maart is er weer de Startavond:

de beste gelegenheid om afspraken te maken

voor de zomeravonden met je oude

ploeggenoten of je ploeg eens aan te vullen met

nieuwe ploeggenoten; je grenzen te verleggen

naar een nieuw boottype; te kijken naar welke

toertocht jij dit jaar wilt roeien, en nog veel

meer.

Coaching

Op de Startavond kun je je opgeven voor lessen

in een volgend boottype waarin jij of je ploeg

graag wilt leren roeien. Kijk wel eerst even op

het doorstroomschema voor welke boten jij in

aanmerking komt. Je kunt je opgeven met een

complete ploeg, een incomplete ploeg of in je

eentje. De coachcommissie probeert altijd een

passende oplossing te vinden en kan eventueel

meerdere incomplete ploegen samenvoegen.

Bespreek dus nu al even met elkaar wat jullie

wensen zijn.

Tevens is het de bedoeling dat er op de

Startavond contacten worden gelegd zodat

bepaalde ploegen misschien iets groter worden

en daardoor minder kwetsbaar zijn.

De coachcommissie coacht jullie graag, maar

kan dat natuurlijk niet in haar eentje. Daarom is

het ook mogelijk om je op te geven als coach.

Toertochten Ook de toercommissie is op de Startavond

aanwezig en zal uit de doeken doen welke

fantastische tochten zij voor ons in petto

hebben.

Een ander belangrijk onderdeel dat door de

toercommissie wordt georganiseerd is het

toerkruisje. Voor veel roeiactiviteiten buiten

Pontos, zoals deelname aan toertochten en de

Elfstedentocht, is een toerkruisje vereist. Heb

jij je toerkruisje nog niet? Kom naar de

Startavond en geef je op!

Dubbelbeschermd roeien

Bijzonder aan deze Startavond is dat je je nu kunt opgeven voor het

roeien in een dubbelbeschermde boot. Uiteraard kan dit alleen als je

minimaal al een jaar roeit in een enkelbeschermde boot. Na

inschrijving wordt gekeken wie er in aanmerking komen en wordt er

een ochtend georganiseerd waarbij je even moet voorroeien om je

dubbelbeschermde kruisje te halen. De kruisjescommissie zal alles

haarfijn uitleggen.

Zilveren roeiriem En zoals elk jaar wordt ook dit jaar de zilveren roeiriem uitgereikt.

Wie wordt er in het zonnetje gezet als bijzonder lid van het afgelopen

jaar? De keuze is aan Marijke Strijk: dit jaar trotse eigenaar van de

zilveren roeiriem.

Het is duidelijk dat het een zeer gevarieerde avond wordt!

We zien jullie graag op 24 maart om 20.00 uur in ons clubgebouw.

1e plaats voor Remy Petrona op 8 Januari op de ergo

kampioenschappen

Page 11: Pontonnetje Maart - April 2011

11

Net als vorig jaar organiseren de Flevolandse

roeiverenigingen Amenophis, Pampus en Pontos de

landelijke roeimarathon door het Nieuwe Land en wel

op zaterdag 14 mei 2011.

De afstand is nog steeds 76 kilometer met de start in

Almere. Maar deze keer gaan de roeiers eerst naar

Zeewolde, dan naar Lelystad om zo terug te keren in

Almere. Naast als prestatie of estafette kan de marathon

dit jaar ook als wedstrijd worden geroeid. Het

wedstrijdgedeelte betreft 67 kilometer.

Net als vorig jaar worden de deelnemers mede

getrakteerd op een coleur locale van Flevolandse

producten van een Zeewolder platbodem tot appels van

de Pruimenpot en een Polderbittertje bij terugkomst.

Een reden temeer om een ploeg bij elkaar te verzamelen

en mee te doen.

Nadere informatie is op te vragen via

[email protected]. Wil je je als vrijwilliger opgeven

(starter, stopper, sluisbediener/begeleider, cateringhulp

Zeewolde, logistiek, ...), stuur dan een mail naar

[email protected] of telefoon (0320)214727.

namens de organisatie van de Nieuw Land Marathon

2011,

John Haasdijk en Jeroen van Alphen

Nieuw Land Marathon - 14 Mei 2011

Page 12: Pontonnetje Maart - April 2011

12

COLOFON

Het Pontonnetje is het

verenigingsblad van Roeiv-

ereniging Pontos te Lelystad en

verschijnt, ongeveer, om de

maand.

Het geheel wordt geschreven

voor en door de leden, zoals

gebruikelijk is bij onze roeiv-

ereniging

Bi jdragen zi jn v r i jw i l l ig

aangedragen en het Ponton-

netje wordt publiekelijk beschik-

baar gesteld.

Wil jij ook een tekstbijdrage aan

het Pontonnetje doen? Dat is

echt van harte welkom. Je kan

hiervoor contact opnemen met

onze redactie, stuur een mail

aan [email protected]

De volgende deadline is 29 April

Weet jij het juiste antwoord? Het woord dat onder de pijl te voorschijn komt?

Stuur het dan in naar [email protected], en krijg in de volgende uitgave

een eervolle vermelding!

Ruisend water langs de boot

Mijn snelheid machtig groot

Die sterke wind in mijn rug

Over de finish moet ik vlug

De wereld om me heen vervaagt

Ik alleen die het water uitdaagt

Met een laatste uitspatting over de lijn

Mijn liefde voor roeien, de pijn is fijn

Raymond Brettschneider

Roeipijn