Podcasting als Communicatiemedium

of 66 /66
Podcasting als communicatiemedium Onderzoekrapport 2006

Embed Size (px)

description

Podcasting als Communicatiemedium

Transcript of Podcasting als Communicatiemedium

Page 1: Podcasting als Communicatiemedium

Podcasting als communicatiemedium Onderzoekrapport

2006

Page 2: Podcasting als Communicatiemedium

Podcasting als communicatiemedium Onderzoekrapport

2006

Geschreven in opdracht van: Christelijke Hogeschool Nederland te Leeuwarden en Stichting Audiovisuele Manifestaties te Amsterdam

Datum van verschijning: 27-03-2006

Hanno Buiten Vierdejaars Media & Entertainment Management student

Studentnummer: 20021714 Rapportnummer: 001

Volgnummer: 001

2

Page 3: Podcasting als Communicatiemedium

Voorwoord In het kader van mijn studie Media & Entertainment Management ben ik bezig met mijn praktische jaar. Na lang zoeken heb ik een stageplaats gevonden bij Keying into the Brain. Met de stage verschijnen er rapporten met betrekking tot de instelling, stageverslag en de afstudeeropdracht. Dit is het derde document in volgorde. De afstudeeropdracht omvat het onderzoek over podcasting. De Christelijke Hogeschool Nederland heeft voorzien in een stagenota waarin de criteria voor dit schrijven staan vastgelegd. Ik wil Leontine van de Stadt van Keying into the Brain en Deike Schulz van de Christelijke Hogeschool Nederland bedanken voor hun medewerking bij het beschikbaar stellen van de informatie benodigd bij dit schrijven. Mijn ouders wil ik bedanken voor de lekkere thee en koekjes die ik heb gekregen tijdens het schrijven. Patrick van de Riet en Patricia ter Harmsel wil ik bedanken voor de tekstuele controle van dit schrijven. Rijssen en Amsterdam, 2006

3

Page 4: Podcasting als Communicatiemedium

Inhoudsopgave Samenvatting .................................................................................................................................................. 6 Lijst van bijlagen............................................................................................................................................ 6 Lijst van afkortingen...................................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 1 Inleiding..................................................................................................................................... 7 1.1.1 Aanleiding van het onderzoek ................................................................................................................. 7 1.1.2 Opdrachtgever van het onderzoek ........................................................................................................... 8 1.1.3 Ontstaan van het onderzoek podcasting .................................................................................................. 8 1.1.4 Wanneer is het onderzoek podcasting ontstaan ....................................................................................... 8 1.1.5 Waarom is het onderzoek podcasting ontstaan........................................................................................ 8 1.1.6 Doelstelling ............................................................................................................................................. 9 1.1.7 Probleemstelling en onderzoeksvragen ................................................................................................... 9 1.1.8 Onderzoeksvragen uitgelegd ................................................................................................................. 10 1.1.9 Conceptueel Model................................................................................................................................ 12 1.2.1 Methoden van onderzoek ...................................................................................................................... 13 1.2.2 Observeren............................................................................................................................................. 14 1.2.3 Experimenteren ..................................................................................................................................... 14 1.2.4 Interview................................................................................................................................................ 14 1.2.5 Beperkingen........................................................................................................................................... 15 Hoofdstuk 2 Nieuwe communicatietechnieken .......................................................................................... 16 2.1 Inleiding ................................................................................................................................................... 16 2.2 Streaming Media ...................................................................................................................................... 16 2.3 Skype........................................................................................................................................................ 17 2.4 Weblog...................................................................................................................................................... 17 2.5 Rss protocol, de basis voor podcasting..................................................................................................... 18 2.6 Conclusie.................................................................................................................................................. 20 2.7 Toekomst .................................................................................................................................................. 22 Hoofdstuk 3 Techniek met veel nieuwe mogelijkheden............................................................................. 23 3.1 Inleiding op podcasting als communicatiemiddel .................................................................................... 23 3.2 De bedenkers van podcasting en de revolutie van het script. ................................................................... 23 3.3 iPod statistieken........................................................................................................................................ 24 3.4 Podcasting statistieken ............................................................................................................................. 25 3.5 iPod Mediaspeler...................................................................................................................................... 25 3.6 De makers van podcasting........................................................................................................................ 26 3.7 De techniek achter podcasting.................................................................................................................. 27 3.8 De werking van podcasting als communicatiemiddel .............................................................................. 29 3.9 Hoe wordt podcasting gebruikt op dit moment als communicatiemiddel ................................................ 29 3.10 De ontwikkelingen van podcasting als communicatiemiddel ................................................................ 30 3.11 De podcasting als communicatie in een belevingskader......................................................................... 31 3.12 Reclame attentiewaarde.......................................................................................................................... 32 Hoofdstuk 4 Podcasting alléén voor de iPod? Nee! ................................................................................... 33 4.1 Podcasting? of contentcasting! ................................................................................................................. 33 4.2 Podcasting rechten.................................................................................................................................... 33 4.3 iPod Party ................................................................................................................................................. 34 4.4 Podcasting in de media............................................................................................................................. 35

4

Page 5: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 5 Case 1 Podcasting en de overheid ......................................................................................... 36 5.1 Media zijn onmisbaar voor politici........................................................................................................... 36 5.2 Hoe maakt de overheid gebruik van podcasting....................................................................................... 37 5.3 Podcasting in de politiek .......................................................................................................................... 38 5.4 Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting binnen de communicatie van de overheid......................... 39 5.5 Podcasting, Overheid en ICT ................................................................................................................... 39 5.6 Op welk gebied binnen de overheid wordt of kan podcasting worden ingezet ........................................ 40 5.7 Onderzoek naar podcasting binnen de overheid....................................................................................... 40 5.8 Herkenbaarheid podcasting ...................................................................................................................... 42 5.9 Conclusie.................................................................................................................................................. 42 Hoofdstuk 6 Case 2 Podcasting en het onderwijs ...................................................................................... 43 6.1 Podcasting in Nederlandse Universiteiten................................................................................................ 43 6.2 Universiteit Leiden ................................................................................................................................... 44 6.3 Conclusie Leiden...................................................................................................................................... 46 6.4 Christelijke Hogeschool Nederland.......................................................................................................... 46 6.5 Conclusie Christelijke Hogeschool Nederland......................................................................................... 48 6.6 Gegevens analyse van beschikbare onderzoeken ..................................................................................... 48 6.7 Algemene Conclusie Podcasting in Onderwijs......................................................................................... 49 Hoofdstuk 7 Case 3 Podcasting en bedrijven............................................................................................. 51 7.1 Het gebruik van podcasting binnen bedrijven .......................................................................................... 51 7.2 marketing communicatie en media........................................................................................................... 51 7.2.1 Reclame................................................................................................................................................. 52 7.2.2 Podcasting en reclame ........................................................................................................................... 52 7.2.3 Sponsoring............................................................................................................................................. 52 7.2.4 Podcasting en sponsoring ...................................................................................................................... 53 7.2.5 Public relations ...................................................................................................................................... 54 7.2.6 Public relations en podcasting ............................................................................................................... 54 7.2.7 Direct-marketing communicatie............................................................................................................ 54 7.2.8 Direct-marketing en podcasting. ........................................................................................................... 54 7.3 Interne communicatie met podcasting...................................................................................................... 55 7.4 Scenario’s Podcasting in bedrijf ............................................................................................................... 55 7.5 Waarom podcasting in het bedrijfsleven .................................................................................................. 56 7.6 Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting in het bedrijfsleven ........................................................... 57 7.7 Waarvoor wordt podcasting ingezet in het bedrijfsleven ......................................................................... 57 7.8 Conclusie.................................................................................................................................................. 58 Hoofdstuk 8 Resultaten en conclusies......................................................................................................... 59 8.1 Nieuwe technieken ................................................................................................................................... 59 8.2 Podcasting en de overheid........................................................................................................................ 60 8.3 Podcasting en het onderwijs ..................................................................................................................... 61 8.4 Podcasting en bedrijven............................................................................................................................ 61 8.5 Toekomst .................................................................................................................................................. 62 8.6 Eindoordeel .............................................................................................................................................. 62 Literatuurlijst ............................................................................................................................................... 63

5

Page 6: Podcasting als Communicatiemedium

Samenvatting In dit rapport worden mijn bevindingen en conclusies beschreven aan de hand van het onderzoek wat er is gedaan naar podcasting. Met behulp van beschikbare literatuur en alles wat er in de media is geschreven over podcasting heb ik onderzoek kunnen doen. Podcasting is een communicatiemedium dat kan worden ingezet voor communicatie bij bedrijven en instellingen. Met het onderzoek wat is gedaan komt naar voren dat podcasting kan worden ingezet als communicatiemedium. Er wordt in dit onderzoek ingegaan op alternatieven communicatiemiddelen van podcasting, er wordt beschreven wat podcasting is en waar de media de aandacht op heeft gevestigd. Met drie casussen wordt het onderzoek naar de werking van podcasting binnen bedrijven, educatieve instellingen en de overheid beschreven en toegelicht. Reacties, ervaringen en scenario’s worden weergegeven om de lezer een goede weergave van podcasting te kunnen geven. Tenslotte zal er in de conclusie de bevindingen worden besproken en aanbevelingen gegeven voor diegene die podcasting daadwerkelijk willen gebruiken als communicatiemedium binnenin de organisatie. Dit is mijn afstudeerscriptie voor de afsluiting van mijn opleiding Media & Entertainment Management. Ik hoop u met dit rapport te kunnen boeien en dat de resultaten en bevindingen u zullen informeren over podcasting. Een erg interessante techniek om mee te communiceren!

Lijst van bijlagen Bij dit rapport hoort een bijlagenrapport. In dit bijlagenrapport is alle relevant gevonden literatuur en bronnen over podcasting verzameld. De grootte en omvang van dit bijlagenrapport is de reden van scheiding van dit rapport. Lijst van afkortingen In dit rapport worden enkele afkortingen gebruikt, deze afkortingen worden bij een eerste gebruik toegelicht en uitgeschreven.

6

Page 7: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 1 Inleiding Podcasting!

1.1.1 Aanleiding van het onderzoek In het laatste en praktische jaar van de opleiding Media & Entertainment Management loopt de student stage om zo ervaringen in het werkveld op te doen en theoretisch opgedane kennis waar mogelijk toe te passen. De opdracht vanuit de CHN in overleg met de stagebiedende organisatie maken het mogelijk om een onderzoek te doen. De Media & Entertainment Management opleiding kent drie vormen van de zogeheten resultaatbeschrijvingen. Hierdoor is het mogelijk om invulling te geven aan een afstudeeropdracht die in het interesseveld van de student ligt. Alle drie de vormen kennen een onderzoeksgedeelte die wordt ingevuld tussen de onderdelen: 100% onderzoek, ondernemingsplan of conceptontwikkeling. Het stagebedrijf waar ik in de periode van half september 2005 tot en met eind februari 2006 stage heb gelopen heet Kunst en Wunderkammer. De eigenaresse drs. Leontine van de Stadt heeft naast dit kantoor de Stichting Audiovisuele Manifestaties (SAM) onder haar beheer. Vanuit deze stichting wordt er jaarlijks het Keying into the Brain Mediafestival georganiseerd. Deze festivalorganisatie was mijn stageplek. Op het Keying into the Brain festival worden allerlei producties vertoond die in opdracht zijn gemaakt voor instellingen, bedrijven en de overheid. Deze producties zijn voor de uitreiking van de SAM-Awards ingedeeld in verschillende categorieën. Het Keying into the Brain festival is bedoeld voor de communicatieprofessional uit het bedrijfsleven, overheid en semi-overheidsinstellingen. In het jaar 2006 is er een nieuwe categorie die te maken heeft met de ontwikkeling van nieuwe trends en technieken. Omdat er in de afgelopen twee jaar ontzettend veel nieuwe beeldschermcommunicatietechnieken zijn bedacht en ontwikkeld is er in overleg met Leontine besloten om onderzoek te doen naar het relatief nieuwe beeldschermcommunicatiemiddel podcasting. Deze nieuwe beeldschermcommunicatietechniek valt onder de nieuwe categorie die wordt uitgelicht en gepresenteerd op het Keying into the Brain festival. Met de informatie die dit onderzoek heeft opgeleverd kan Leontine de bezoekers en bedrijven informeren en laten zien wat de gebruikers- en toepassingsmogelijkheden van podcasting zijn. Dit onderzoek is voor het Keying into the Brain festival van belang om zo mee te gaan in de lijn van de nieuwe trends en technieken op het gebied van beeldschermcommunicatie die de organisatie jaarlijks uitzet. Mijn computerervaring op zowel het creatieve als bedrijfsmatige vlak heeft ervoor gezorgd dat er veel interesse is ontstaan voor dit onderwerp. Mede omdat de techniek nieuw is en met nieuwe apparatuur en software wordt gebruikt werd de uitdaging alleen maar groter om na deze nieuwe beeldschermcommunicatietechniek onderzoek te doen. De vakliteratuur, websites en andere media hebben over podcasting nog niet veel inhoudelijk gepubliceerd. Daartegenover staat dat internationaal gezien podcasting wordt opgepakt als de nieuwe communicatietechniek van de toekomst. In Europa wordt er dan ook hard gewerkt om podcasting in de markt te zetten als nieuw communicatiemedium. Omdat het medium in de breedste zin van het woord toepassingsmogelijkheden kent is het voor instellingen en bedrijven een interessante techniek. Dit komt omdat de beeldschermcommunicatietechniek podcasting te vermarkten is en geografisch gebruik van podcasting geen beperkingen kent. De techniek is multifunctioneel inzetbaar en heeft geen hoogstaande informatica kennis nodig om

7

Page 8: Podcasting als Communicatiemedium

gebruik ervan te maken. Iedereen met interesse kan podcasting gebruiken. De opgedane kennis is nuttig voor het Keying into the Brain festival, maar vooral voor geïnteresseerde instellingen en bedrijven.

1.1.2 Opdrachtgever van het onderzoek De opdrachtgevers voor het onderzoek naar Podcasting zijn de Stichting Audiovisuele Manifestaties vertegenwoordigd door Leontine van de Stadt en de Christelijke Hogeschool Nederland, Media & Entertainment Management opleiding vertegenwoordigt door Deike Schulz. De opdrachtgevers hebben het onderzoek laten plaatsvinden aan de hand van een stagenota met eindcriteria voor de stageperiode en de onderzoeksopdracht gericht aan de student Hanno Buiten. Met deze opdracht wordt getracht een volwaardig en kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen. De stageperiode en het onderzoek zijn tevens de afsluiting van de vierjarige Media & Entertainment Management opleiding. Met behulp van onderstaande vragen wordt het eenvoudiger gemaakt om het probleem en de doelstellingen te definiëren. Met de antwoorden kan een conclusie worden gevormd van het probleem en kunnen er doelstellingen worden gecreëerd binnen het kader van de opdrachtgever.

1.1.3 Ontstaan van het onderzoek podcasting Podcasting kent veel gebruikers- en toepassingsmogelijkheden. Omdat er geen onderzoeken uit het verleden bestaan over deze mogelijkheden van podcasting is dit de oorzaak voor het ontstaan van het onderzoek. De vragen wat, wanneer en hoe vormen dan ook een essentieel onderdeel van het onderzoek naar de techniek en mogelijkheden van het medium. Het gebruik, de resultaten en werken van het medium als beeldschermcommunicatietechniek zijn niet bekend waardoor een gebrek ontstaat in de informatievoorziening die Leontine wil gebruiken op het festival. Deze kennis moet worden onderzocht en worden gepresenteerd.

1.1.4 Wanneer is het onderzoek podcasting ontstaan In de algemene onderzoeksfase ter voorbereiding van het Keying into the Brain festival worden technieken als narrowcasting, streaming media en dergelijk onderzocht. Zo is voor het festival van 2006 podcasting als techniek onderzocht.

1.1.5 Waarom is het onderzoek podcasting ontstaan Het Keying into the Brain festivalprogramma is gericht op bedrijfscommunicatie via het beeldscherm. Tijdens het festival is er veel aandacht voor nieuwe technieken. Een van deze nieuwe technieken is podcasting. Het onderzoek is ontstaan door te kijken of podcasting voor het festival een interessant programma onderdeel kan opleveren. Hiervoor moet er onderzoek worden gedaan naar hoe de techniek momenteel wordt ingezet als middel voor bedrijfscommunicatie.

8

Page 9: Podcasting als Communicatiemedium

1.1.6 Doelstelling De keuze voor een afstudeeropdracht, gebaseerd op 100% onderzoek, heeft drie onderbouwingen. Deze onderbouwingen zijn zorgvuldig in overweging genomen tot het nader bepalen van de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen waarmee dit schrijven is gemoeid. Allereerst moeten de vragen leiden naar bevindingen op het gebied van nieuwe technieken die inzetbaar zijn voor communicatie. Ook moeten deze vragen leiden tot een gedetailleerde weergave van de bevindingen, toegankelijk voor de in dit onderwerp geïnteresseerde lezer. Ten tweede zullen de doelstelling, probleem en onderzoeksvragen moeten voorzien in bevindingen die kunnen worden toegepast op de hoofdlijnen en richtingen van de stagebiedende organisatie. En als laatste zal ik mij moeten verantwoorden voor de geschreven teksten en zo de doelstelling, probleem en onderzoeksvragen moeten beantwoorden door middel van onderzoek waarbij mijn interesse centraal staat op het onderwerp. Met de voorgaande onderbouwing en het antwoord op het onderzoek naar podcasting kan de doelstelling worden geformuleerd. Voor mijn onderzoek luidt de doelstelling: ‘Inzicht verkrijgen in de nieuwe beeldschermcommunicatietechniek podcasting om de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen gebruiken als informatiebron voor een eventueel programma onderdeel van het Keying into the Brain festival.’

1.1.7 Probleemstelling en onderzoeksvragen De probleemstelling is de hoofdvraag begeleid met extra onderzoeksvragen waar met behulp van dit onderzoek antwoorden op worden gegeven. Om het beste onderzoeksresultaat te krijgen zal er een probleemstelling moeten worden gedefinieerd. Omdat het onderzoek belangen kent van de opdrachtgever en het aantrekkelijk genoeg moet zijn om antwoord op te geven is er de volgende probleemstelling gedefinieerd: ‘Hoe gaan instellingen en bedrijven om met de nieuwe beeldschermcommunicatietechniek podcasting?’ Deze probleemstelling is algemeen geformuleerd uit de bevindingen van het vooronderzoek over het scriptie onderwerp. De interesse voor het onderwerp podcasting kwam naar voren nadat verschillende nieuwe technieken waren geïnventariseerd en getoetst op de haalbaarheid op voldoende inhoud voor een schrijvend onderzoek. Podcasting staat op het punt om een hype te worden bij instellingen en bedrijven. Vanuit dit perspectief is dan ook een grondige onderbouwing voor het onderwerp podcasting gegeven en zullen hierop de onderzoeksvragen worden weergegeven. Om tot goede onderzoeksvragen te komen moet er zorgvuldig worden gekeken naar de probleemstelling. Wanneer het een goed geformuleerde probleemstelling is kunnen hier meerdere onderzoeksvragen uit worden afgeleid. Het vooronderzoek naar en over podcasting heeft zeker hulp geboden bij het definiëren van de onderzoeksvragen. Om goede antwoorden te geven zijn de volgende onderzoeksvragen er uit voortgekomen:

1 Welke nieuwe technologieën zijn er beschikbaar voor communicatie en welke ervan worden al toegepast?

9

Page 10: Podcasting als Communicatiemedium

2 Wat is er nieuw aan deze technieken om te kunnen communiceren en hoe werken ze? 3 Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe technieken voor communicatie? 4 Wat is podcasting voor nieuwe communicatietechniek? 5 Hoe kunnen instellingen en bedrijven podcasting gaan inzetten voor het bevorderen

van communicatie zowel in- als extern? 6 Wat is er bij instellingen en bedrijven bekend over podcasting? 7 Wat zijn de mogelijkheden voor instellingen en bedrijven om podcasting te gebruiken

als beeldschermcommunicatiemedium? 8 Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting als beeldschermcommunicatiemedium? 9 Wat biedt de toekomst op podcasting gebied?

Wanneer de onderzoeksvragen op een juiste manier worden beantwoord, wordt er een antwoord gegeven op de probleemstelling.

1.1.8 Onderzoeksvragen uitgelegd Tijdens het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de trechtertechniek1. Eerst breed beginnen en dan stapsgewijs inzoomen op het uiteindelijke onderwerp. Er is een keuze gemaakt uit een lijst met beschikbare nieuwe technologieën voor bedrijfscommunicatie. Aangezien de technologieën ontzettend snel elkaar opvolgen is ervoor gekozen om één techniek binnen de beschikbare technieken te beschrijven. Deze techniek drijft voornamelijk op de kracht van een computer, een netwerkomgeving en een mobiele drager. Met deze basis is podcasting gemaakt en zijn er toepassingen voor gecreëerd. De eerste onderzoeksvraag ‘Welke nieuwe technologieën zijn er beschikbaar voor communicatie en welke ervan worden al toegepast?’ is nodig om een beeld te krijgen van de nieuwe beschikbare beeldschermcommunicatie technieken. Zo krijgt men een goed overzicht van het spectrum waar deze nieuwe techniek onderdeel van uitmaakt. Om tot een goede eindconclusie te komen over de inzetbaarheid van podcasting is het goed om te weten hoe de techniek zich verhoudt tot andere technieken. De tweede onderzoeksvraag ‘Wat is er nieuw aan deze technieken om te kunnen communiceren en hoe werken ze?’ gaat in op het vraagstuk wat er aan de manier van communiceren met de beschikbare nieuwe beeldschermcommunicatietechnieken nieuw is. De derde onderzoeksvraag ‘Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe technieken voor communicatie?’ gaat in op de voor- en nadelen van nieuwe technieken die relevant zijn voor het gebruik van podcasting. Met de vierde onderzoeksvraag ‘Wat is podcasting voor beeldschermcommunicatietechniek?’ wordt er in het antwoord uitgebreid ingegaan op wat podcasting eigenlijk voor techniek is en hoe deze werkt. De uitkomst van de vijfde onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen instellingen en bedrijven podcasting gaan inzetten voor het bevorderen van communicatie zowel in- als extern?’ vormt de kern van het onderzoek.

1 Leontine van de Stadt. trechtertechniek, 2005

10

Page 11: Podcasting als Communicatiemedium

Het antwoord op de zesde onderzoeksvraag ‘Wat is er bij instellingen en bedrijven bekend over podcasting?’ geeft mogelijk inzicht over wat er bekend is over podcasting bij de instellingen en bedrijven. Met de zevende onderzoeksvraag ‘Wat zijn de mogelijkheden voor instellingen en bedrijven om podcasting te gebruiken als beeldschermcommunicatiemedium?’ worden de mogelijkheden van het medium beschreven. Omdat er met de vijfde, zesde en zevende onderzoeksvragen specifieke eigenschappen worden beantwoord, is de achtste vraag ‘Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting als beeldschermcommunicatiemedium?’ dan ook het logische vervolg hierop. Het antwoord zal een goede weergave geven van de ervaringen die er tot nu toe zijn van dit jonge medium. Het antwoord op de negende onderzoeksvraag ‘Wat biedt de toekomst op podcasting gebied?’ is een weergave voor de toekomst. Het is de laatste onderzoeksvraag die ervoor zorgt dat de probleemstelling wordt beantwoord. De deelvragen in het antwoord op de doelstellingen zijn geformuleerd na het onderzoek op de hoofdvraag. Met behulp van de trechtertechniek, wordt er zorgvuldig gekeken naar de beschikbare informatie over het onderwerp en de vormgeving in de gehele nieuwe trends, ontwikkelingen en nieuwe technische communicatietechnieken. Hiervoor is er gebruik gemaakt van de hele werving en onderzoek op nieuwe communicatie technieken. Daarna wordt de inhoud van het onderzoek geconcludeerd. Na deze eerste stap van de trechtertechniek is er gekozen voor onderzoek binnen de afbakening van het woord podcasting samen met bedrijven, overheden en instellingen. Hieruit is naar voren gekomen dat podcasting een hype is en dat er veel over wat geschreven maar nog weinig toepassingsmogelijkheden worden weergegeven. De conclusie dat podcasting een hype is, is het antwoord op de eerste stap van de trechtertechniek. Door het antwoord is het onderzoeksprobleem en daarbij de vraag vastgesteld over het onderwerp podcasting als communicatiemiddel. De deelvragen zijn voortgekomen uit stap drie van de trechtertechniek die verwante eigenschappen van de onderwerpen die direct behoren bij het woord podcasting uitlichten. In het eerste algemene gedeelte zal er worden beschreven waaruit podcasting is ontstaan en hoe het is gevormd tot een communicatiemiddel. Hierbij zal de geschiedenis, verbeteringen en aanpassingen van de techniek worden geëvalueerd met de nodige literaire onderbouwingen. Daarna zal er inhoudelijk op podcasting worden gefocust en de drie casussen worden onderbouwd vanuit deze vragen. Zo kan er uit een duidelijk onderbouwd onderzoek een conclusie worden geformuleerd. De keuze voor podcasting als scriptie onderwerp ligt in lijn met de aankomende ontwikkelingen in Europa en Nederland van deze techniek.

11

Page 12: Podcasting als Communicatiemedium

1.1.9 Conceptueel Model Met het conceptueel model wordt er op schematische wijze weergegeven welke onderwerpen er in het onderzoek centraal staan. Het model voorziet ook in de samenhang tussen de onderwerpen en geeft overzichtelijk weer wat er is onderzocht.

Casting

Internet

Communicatie

Eigenschappen

Voor- en nadelen

Inzetbaarheid

Ervaringen

Toekomst

Beeldscherm-communicatie-

technieken Communiceren Mogelijkheden

Probleemstelling

Toepassingen & Gebruikers-

mogelijkheden

PODCASTING

PODCASTING

Een nieuw beeldschermcommunicatiemedium,

multifunctioneel inzetbaar voor instellingen en bedrijven.

Antwoord

Afbeelding 1 Hanno Buiten, Podcasting Conceptueel Model In het bovenstaande conceptueel model wordt het stelsel met de probleemstelling en het stelsel met het antwoord gepresenteerd. In het eerste stelsel zijn de probleemstelling en de

12

Page 13: Podcasting als Communicatiemedium

onderzoeksvragen weergegeven als een planeet en zijn manen. De aantrekkingskracht van de planeet op de manen wordt steeds groter en groter. Wanneer de manen de antwoorden gegeven hebben zullen zij opgaan in de planeet. De planeet implodeert, hierdoor ontstaat een nieuw stelsel met één planeet genaamd podcasting.

1.2.1 Methoden van onderzoek De interesse voor het medium podcasting heeft geleid tot eigen vooronderzoek. Naast dit vooronderzoek is er een literatuuronderzoek gehouden. De probleemstelling en de onderzoeksvragen worden met het literatuuronderzoek beantwoord. Het literatuuronderzoek is voor dit onderzoek van essentiële waarde. Omdat er veel over podcasting internationaal en mondjesmaat nationaal wordt gepubliceerd is er zorgvuldig te werk gegaan met het onderzoek. Hiervoor is het stappenplan gemaakt die afbakening heeft gevormd voor de onderzoeksvragen richting de probleemstelling. Het literatuurgebied van podcasting is wereldwijd. En niet te vinden in een bepaalde bibliotheek of bij een organisatie. Het beeldschermcommunicatiemedium podcasting is nieuw, maakt gebruik van de computer en heeft geen verband met gedrukte media. Omdat het medium in Europa aan de vooravond staat van een enorme groei in het gebruik van het medium kan er worden gezegd dat de informatie over dit medium grotendeels afkomstig is uit Amerika. Met technische ontwikkelingen staan de Verenigde Staten vaak vooraan wat betreft de implementatie in het bedrijfsleven. Zo zijn er summiere onderzoeksgegevens en statistieken bekend. En is het zelfs mogelijk met behulp van het Internet om statistieken op te vragen bij verschillende partijen. Daarnaast is er gezocht op het Internet naar verschenen publicaties, rapporten, artikelen, podcasting bestanden die over podcasting gaan en allerlei berichten die over podcasting gaan. Dit heeft een aardig archief opgeleverd aan informatie. Het leuke van dit nieuwe medium in de onderzoeksfase is het feit dat er dagelijks nieuwe gegevens en publicaties beschikbaar komen. Dit heeft als voordeel dat het onderzoek is gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Met behulp van literatuuronderzoek zal dit onderzoek antwoorden geven op de probleemstelling en de onderzoeksvragen. Zover als mogelijk wordt er kwalitatief onderzoek gedaan door in contact te gaan met instellingen en bedrijven die gebruik maken of willen gaan maken van podcasting. Het kwantitatieve onderzoek zal schriftelijke informatie zijn die wordt gevonden met behulp van het Internet, literatuur, telefonisch maar ook tijdschriften, magazines en databanken. In contact komen met hoofdrol spelers op het gebied van podcasting is erg belangrijk aangezien zij de basis vormen voor het gebruik ervan. Zij maken het ook mogelijk om potentiële gebruikers een kijkje te laten nemen in de keuken en zorgen voor een betrouwbare omgeving. Het Internet wordt als hoofdbron gezien voor de informatievergaring in dit onderzoek. Het gebruik van Internet krijgt een eigen toelichting omdat er in verschillende gedrukte media vaak wordt beweerd dat informatie afkomstig van het Internet als aanvulling moet worden gezien wanneer het om kwaliteit en validiteit van de informatie gaat. De hulp van het Internet is in dit onderzoek van essentieel belang omdat het medium podcasting er gebruik van maakt en via het Internet zorgt voor de onderzoeksgegevens. Deze gegevens worden uiteraard weer

13

Page 14: Podcasting als Communicatiemedium

in magazines en tijdschriften of andere media gepubliceerd maar daarmee neemt de betrouwbaarheid en de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens op het Internet absoluut niet af. Als primeur zal podcasting worden gebruikt, dit is het medium waar onderzoek naar verricht is in dit rapport. Hoe gek het ook klinkt, er wordt met dit medium veel verteld over podcasting dat ingezet wordt als beeldschermcommunicatiemedium. Dit is informatie die van de gebruiker rechtstreeks afkomstig is en als waardevol behandeld kan worden. In het onderzoek is er gebruik gemaakt van podcasting. Hiervoor is er een nieuwe 5de generatie iPod beschikbaar gesteld door Christelijke Hogeschool Nederland. Het is een erg leuke evaring om met behulp van dit medium aan onderzoeksinformatie te komen. Het gebruik van e-mail, nieuwsgroepen, weblog en instant messaging programma’s op het Internet zorgt ervoor dat informatie die gezocht is verstuurd kon worden. Zo zijn de onderzoeksvragen en probleemstelling voorgesteld op deze platformen en is er inzicht verkregen in de denkwijze en de ideeën en reactie van diegene die hebben gereageerd. Hieruit kan worden opgemaakt dat er vele alternatieve manieren zijn om aan onderzoeksinformatie te komen naast de beschikbare traditionele manieren.

1.2.2 Observeren Door doelgericht en systematisch te kijken naar podcasting wordt er informatie opgenomen. Dit wordt ongestructureerde observatie genoemd. De gegevens die hieruit worden opgenomen en weergegeven dienen als basis om een gestructureerde observatie op te zetten. De observatie naar podcasting heeft kent een participerende functie. De onderzoeker is de toeschouwer en deelnemer in de observatie. Hierdoor is er veel informatie vrij gekomen die als bronnen zijn gebruikt voor het beschrijvend onderzoek. Belangrijk aan observeren is dat ze meten wat ze beoogt te meten. In dit onderzoek zijn dit alle onderzoeksvragen en de probleemstelling die op deze manier worden onderbouwd en antwoorden vergaren uit het observeren.

1.2.3 Experimenteren Experimenteren is in dit onderzoek gebruikt door daadwerkelijk het podcasting medium te gebruiken en in te zetten als bron en zo als onderzoeksmethode. Dit gebruik valt onder de experimentele situatie. Hiermee kan een bevestiging worden gegeven en conclusies worden getrokken uit al beschikbare informatie. De controle situatie voordat het medium is ingezet om bevestiging te krijgen en conclusies te kunnen trekken geeft een goede weergave en gebruikerservaring van het verschil tussen deze twee situaties. Het is dan ook leerzaam en geeft veel informatie en bevestiging van al gepubliceerde informatie over het onderzoeksonderwerp.

1.2.4 Interview Het interview, als onderzoeksmethode, is gebruikt om informatie te verkrijgen over podcasting in gebruik. Hiermee is een vragenlijst gemoeid die tot doel heeft antwoorden te krijgen over het gebruik van het medium. Personen die in het nieuws zijn gekomen of met

14

Page 15: Podcasting als Communicatiemedium

behulp van podcasting iets unieks doen zijn benaderd om met behulp van een interview vragen te beantwoorden.

1.2.5 Beperkingen Het onderzoek naar podcasting als beeldschermcommunicatiemedium kent een bronnenbeperking. Deze beperking heef te maken met de nieuwigheid van het medium. Het bestaat net een jaar en informatie over onderzoeksresultaten en daarbij behorende rapporten zijn summier en vaak van internationale context. De gebiedsbeperking is ook aanwezig door het feit dat er in het onderzoek geen volledige technische beschrijving is te vinden over podcasting. Deze gebiedsbeperking heeft te maken met het feit dat er veel mogelijkheden zijn. De meeste literatuur is afkomstig uit de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is men sneller met de penetratie van nieuwe diensten terwijl in Europa eerst alle mogelijkheden worden gemeten alvorens men tot actie overgaat. De informatie zal waar mogelijk vertaald worden met een Europese en Nederlandse invalshoek.

15

Page 16: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 2 Nieuwe communicatietechnieken Vele nieuwe technieken maar welke blijft? 2.1 Inleiding Met de komst van het Internet zijn er diverse alternatieve manieren van communiceren ontwikkeld. In de breedste zin van het woord ‘nieuwe communicatietechnieken’ wordt er in dit hoofdstuk, een indicatie gegeven van wat er allemaal is in relatie tot podcasting. In dit hoofdstuk worden ondermeer alternatieve technieken gepresenteerd en uitgelegd. De bevindingen van de voor- en nadelen ten opzichte van podcasting worden weergegeven in de conclusie. In dit hoofdstuk worden ook de beschikbare communicatietechnologieën gepresenteerd die zowel op software- als hardwarematige basis functioneren. Allemaal hebben ze gemeen dat ze met het beeldscherm werken en zowel audio, video, tekst of een combinatie ervan als hoofdeigenschap verwerken als communicatiemedium. Deze communicatietechnologieën hebben gemeen dat ze kunnen worden ingezet op zowel vaste als mobiele bedieningsapparatuur. Technieken die in het rijtje van innovatieve ontwikkelingen thuishoren zijn; streaming media, mobiele applicaties, games, weblogs, sms (Short Messaging Services), location based services, mms (Multimedia Messaging Services), narrowcasting, skype, Voice over IP. Deze lijst is uiteraard niet compleet, maar dat is ook niet de kern van dit onderzoek. Streaming media wordt uitgeschreven om het verschil met podcasting weer te geven omdat deze technieken veel op elkaar lijken. Weblog en Rss (Really Simple Syndication) worden uitgeschreven omdat deze technieken direct verantwoordelijk zijn voor het goed kunnen functioneren van podcasting.

2.2 Streaming Media De streaming technologie is een andere techniek die communicatie via het Internet mogelijk maakt. Door de hoge breedband Internet penetratie is in een vrij hoge kwaliteit audiovisuele content beschikbaar voor communicatie. “Streaming media is de verzamelterm voor de technologie om audio en video rechtstreeks via computernetwerken (zoals het internet) te distribueren. Voorbeelden zijn live televisie en live radio via internet, webcams, maar ook Video On Demand.” 2

Verschillende toepassingen zoals video conferencing, bedrijfsjournaals, uitnodigingen en andere content kan worden gebruikt om direct te kunnen communiceren met de ontvanger. Streaming technologie bestaat de content die beschikbaar staat op een plek. De ontvanger opent de content en het bestand wordt op dat moment real-time afgespeelt vanaf de bron locatie zonder het eerst te moeten downloaden. Zo ‘streamt’ de content van A naar B.

2 Wikipedia NL, Streaming Media, http://nl.wikipedia.org/wiki/Streaming_media

16

Page 17: Podcasting als Communicatiemedium

2.3 Skype Skype is een programma wat telefoneren via het Internet (bijna) gratis mogelijk maakt. Omdat zender en ontvanger een microfoon en speakers moet hebben (en deze vaak al in het bezit zijn) voegt de software de laatste stap uit om daadwerkelijk te kunnen communiceren. Het verschil ten opzichte van de huidige telefoontechnieken zit hem in de prijs en functionaliteit. In de huidige telefoontechniek wordt er een verbinding via een gefinancierd koper netwerk gerealiseerd van a naar b. Deze financiering wordt doorberekend aan de gebruiker. “Skype is een Voice over IP-programma waarmee men over het internet kan telefoneren. Skype kent een eigen protocol. In het gebruik is het vergelijkbaar met veel chatprogramma's; er is een zogenaamde buddy list en men kan zijn of haar buddy's kunnen zien wanneer men online is. De gesprekken vinden plaats via een peer-to-peer protocol. Het programma weet zich zonder al te veel moeite door de meeste firewalls heen te wringen, het is gebouwd om gewoon te functioneren.” 3

Hoe langer de afstand, hoe meer partijen en hoe hoger de kosten zullen zijn voor een verbinding. Met Skype wordt er gebruik gemaakt van het Internet netwerk wat gerealiseerd is door partijen uit de hele wereld. Het voordeel hiervan is dat ze gebruik maken van hetzelfde communicatie protocol tcp/ip. Hiermee kan waar dan ook ter wereld mee worden gecommuniceerd. De gebruikers betalen alleen voor de toegang tot dit netwerk via een service provider (en deze prijs is lager dan de gemiddelde telecom aanbieder). Die netwerkkosten en de apparatuur zijn de enige kosten die er aan een Skype verbinding zitten verbonden. Bovendien zijn de toepassingsmogelijkheden van een Skype verbinding zo breed dat over dezelfde Skype verbinding zelfs beelden, teksten, documenten en muziek kunnen worden meegestuurd. En zo is er een variant die beeld, geluid en bestandsuitwisseling mogelijk maakt voor (bijna) niets. Voorbeeld Een willekeurig bedrijf kan met behulp van de Skype software en een Voice over IP telefoon de vaste telefoonlijn achterwege laten en de daaraan verbonden hoge kosten besparen. Met een bezoek aan de CeBit 20064, de grootste beurs op het gebied van ICT innovatieve oplossingen zijn diverse oplossingen voor Voice over-IP communicatie gepresenteerd. Er worden op het moment van onderzoek verschillende Skype-achtige systemen ontwikkeld die voor middelgrote en grote organisaties Voice over IP communicatie mogelijk maken. Waaronder de mogelijkheid om mobiele telefonie te combineren met Voice over IP technologie als Skype.

2.4 Weblog Wat vaak in bedrijven wordt gebruikt en wat op dit moment booming business is, is het gebruik van weblogs. Weblogs ook wel blog’s genoemd kent de volgende definitie: “Een weblog, of ook wel blog, is een website die regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum)

3 Wikipedia NL, Skype, http://nl.wikipedia.org/wiki/Skype4 CeBit 2006, Voice over Ip, http://www.voip-info.de/cebit2006/index.php

17

Page 18: Podcasting als Communicatiemedium

wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog.” 5

Het bestaat als een website die zelf eenvoudig kan worden voorzien van de nodige informatie en is wereldwijd toegankelijk. Bedrijven, instanties en overheden gebruiken vaak weblogs om persoonlijke meningen weer te geven binnen de organisatie of zelfs nieuwsuitingen te publiceren. Dit kan gebeuren via intranet of het Internet. Voorbeelden Een bedrijf als TPG staat achter het gebruik van weblogs. TPG stimuleert de medewerkers dan ook om er zorgvuldig gebruik van te maken en informatie te delen met derden. Waar echter wel rekening mee gehouden moet worden is de betrouwbaarheid van de informatie en de inhoud. Bedrijfsgevoelige informatie kan immers zo openbaar worden gemaakt. “TPG gebruikt als sinds 2002 de weblog als proeftuin, vertelde Frank Janssen van TPGPost en de weblog Frankwatching. "We zijn ook met wiki's aan de slag gegaan, waarbij we informatie op deelgebieden uitwisselen." Janssen citeerde een krantenbericht waarin voorspeld wordt dat wiki's en weblogs het oude intranet gaan vervangen. Weblogs kunnen het kennis management in organisaties heel goed ondersteunen, benadrukte Janssen, die verwees naar allerlei instrumenten op internet (zoals RSS) om de informatie te ordenen. "Weblogs stimuleren je om je beter met je eigen vak bezig te houden." 6

Een ander voorbeeld is Microsoft. Deze multinational op het gebied van software oplossingen gebruikt de weblog om te communiceren over nieuw uit te brengen software of belicht uitbreidingen of aanpassingen uitgebreid toe met behulp van een weblog. “De inhoud van deze weblogs betreft uitsluitend de persoonlijke mening van de schrijvers en niet die van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.” 7

Veel medewerkers hebben een eigen weblog binnen het domein van Microsoft. Deze weblogs beschrijven de persoonlijke mening en niet die van het bedrijf zelf. Dit wordt vaak duidelijk gemaakt door dit te publiceren op de hoofdpagina van de weblog.

2.5 Rss protocol, de basis voor podcasting Weblogs steunen het populaire Rss protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat aangeboden feeds kunnen worden weergegeven op de eigen weblog pagina. Denk hierbij aan de Telegraaf die zijn nieuwskoppen ververst. Automatisch komt door die feed diezelfde headers (nieuwskoppen) tevoorschijn op de weblog waar die feed instaat. Zo wordt er een netwerk aangelegd van links die voorzien in nieuws. De techniek is ontwikkeld in 1997 door Dave Winer. Hij heeft met behulp van de internetmetataal XML RSS geschreven en heeft daardoor

5 Wikipedia NL, Weblog, http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog6 Emerce, Weblog, http://vnunl.typepad.com/outlook/2004/11/tpgpost_webloog.html7 Microsoft NL, blogs, http://blogs.microsoft.nl

18

Page 19: Podcasting als Communicatiemedium

een trend gezet. Rss is in 1999 grootschalige ingezet door Dan Libby die de techniek bij My.Netscape gebruikte. De definitie van Rss is volgens de objectieve bron Wikipedia veelzijdig en uitgebreid gedefinieerd en kent een volledige beschrijving van het protocol. “Rss (Really Simple Syndication) is een toepassing van de internetmetataal XML. Rss-bestanden worden veelal gebruikt om webkopij in syndicatie te brengen, dit wil zeggen: beschikbaar maken voor een groot bereik van afnemers. Gewoonlijk wordt een pagina op het Internet getoond met een mooie presentatie en omgeven door navigatie en advertenties. Met Rss wordt er hiervan een ruwe versie geleverd met alleen de hoofdlijnen en een link naar de echte pagina. Gegevens van de website worden hiermee omgezet in een formaat waarmee andere sites of programma's deze informatie automatisch in hun eigen omgeving kunnen tonen. De informatie die aangeboden wordt in Rss-formaat noemt men een Rss-feed of een Rss-kanaal.” 8

Omdat de ontvanger zelf bepaald welke content hij of zij wil ontvangen maakt deze zijn eigen samenstelling van nieuws in de vorm van content met behulp van een Rss Reader. Deze content is er in verschillende vormen. Rss is daarom niets anders dan een formaat wat door middel van afspraken is gestandaardiseerd. Wanneer er een update beschikbaar is van de content leverancier en als de ontvanger geabonneerd is op deze content, zal deze update automatisch worden ‘binnengehaald’ en worden gemeld als ‘nieuws’. Alle content die kan middels Rss worden ‘getransporteerd’. Dit transport kan met behulp van software bij de ontvanger die in staat is om deze content updates binnen te halen. Dit proces wordt ‘feeden’ genoemd. Het is ook mogelijk om Rss in te zetten voor bestanden zoals mp3, documenten en video. Het is een hulpmiddel dat uitstekend kan worden ingezet bij bedrijven, instanties en overheden om zowel intern als extern te kunnen communiceren, al dan niet met documenten en bestanden die worden meegestuurd. Voorbeeld Er zijn veel voorbeelden van de inzetbaarheid van RSS bij bedrijven. Om het proces en de mogelijkheden ervan weer te geven wordt de verkeersinformatiedienst gebruikt als voorbeeld. Dit bedrijf is in staat om de actuele verkeersinformatie rechtstreeks door te sturen naar de ontvangers. Om dan meteen nog een stap verder te gaan. Het is mogelijk, wanneer dit via het mobiele netwerk gebeurt, dat de ontvanger op zijn mobiel annex Pda (Personal Digital Assistant) de up-to-date verkeersinformatie ontvangt wanneer deze vernieuwd. Wanneer deze ontvanger zich op een bepaalde locatie bevind is het mogelijk om lokale verkeersinformatie te ontvangen gebaseerd op location based services met behulp van satelliet informatie. Het leuke aan deze dienst is het feit dat wanneer navigatiesoftware wordt gebruikt voor deze diensten, er meteen een alternatief kan worden aangeboden wanneer er een stremming plaatsvindt op de route. Voor- en nadelen De voordelen van Rss zijn enorm. Rss bespaart de Internetter een hoop zoek en surf werk naar nieuws of actualiteiten over de gevraagde onderwerpen. Recent heeft Google de Nederlandse versie van news.google.nl gelanceerd. Dit is een grote catcher van Rss feeds. Het nieuws, afkomstig uit feeds wordt op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit vormt de huidige

8 Wikipedia NL, Rss, http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS

19

Page 20: Podcasting als Communicatiemedium

startpagina voor vele Internetters. Een nadeel is de geschreven content, wanneer er bijvoorbeeld een fout is gemaakt in de tekst, dan wordt deze doorgegeven aan alle catchers die eraan zijn gekoppeld. De maker van de feed zal de fout moeten herstellen. Het proces om de maker van de content te vinden is vaak moeilijk en duurt te lang om de tijd van de nieuws waarde te overbruggen. Kortom, perfectie en nauwkeurigheid zijn hoofdregels voor het verspreiden van de content.

2.6 Conclusie Het aantal technieken dat kan worden gebruikt voor communicatie met behulp van het beeldscherm zijn enorm. Omdat deze technieken met de dag kunnen veranderen en worden uitgebreid met functionaliteit is het belangrijk dat er een korte weergave wordt gegeven van de technieken die er zijn. Deze weergave is van noodzaak om uiteindelijk de techniek uit te lichten die maatschappelijk breed wordt ingezet voor communicatie. Deze inzet geld voor bedrijven, overheden en instanties. De technieken die worden beschreven zijn gefilterd op de toepasbaarheid voor het gebruik met communicatie. Elke techniek die wordt beschreven heeft een keten van toepassingen waarvan het afhankelijk is om te kunnen bestaan in deze vorm. Omdat de veelzijdigheid van toepassingsmogelijkheden divers is volgt er een weergave van de gekozen technieken om een beeldvorming te geven wat er allemaal is op dit gebied. Na deze weergave volgt er een concentratie op één van de technieken die uiteindelijk zal worden toegelicht met behulp van drie casussen. Elke casus vertegenwoordigt hierin een communicatie element. Een voor de overheid, bedrijven en voor instanties. Veel technieken zoals Voice over IP, weblogs, wiki’s, pod- en vodcasting, Rss en xml, Msn Messenger, Skype, IP televisie zijn nieuw. Deze technieken zijn nieuw ontwikkeld of opgebouwd uit bestaande technieken die zo deze nieuwe technieken heeft kunnen vormen. Het is belangrijk dat er op dit moment technieken worden gehyped en zo veel media aandacht krijgen. Andere technieken zal men eerder tegen komen op specialistische literatuur, vakbladen en het Internet of zullen worden getest in vaak gesloten pilot omgevingen. In de eerste zin van deze alinea worden er een aantal technieken opgesomd. Allemaal hebben ze een doel: communiceren. Door de kracht van Internet als communicatieplatform en door de kracht van de techniek achter het Internet lenen deze technieken hun bestaansrecht. Doordat iedereen de mogelijkheden tot de kennisvergaring van het Internet heeft, worden er als logische reacties technieken ontwikkeld die in de huidige omstandigheden (nog) niet bestaan of geen doorslag hebben weten te vinden. Mensen die graag willen communiceren via het Internet bedachten en maakten hiervoor programma’s. Deze programma’s worden vaak gebundeld en leveren een goed eindproduct. Dit heeft alles te maken met de ‘open source’ standaarden die zijn afgesproken. Iedereen kan zo bijdragen aan de verbetering van het product. Ook wordt van mensen verwacht feedback te geven op de producten zodat technologische verbeteringen en aanpassing voortdurend zorgen dat het product binnen de behoeften blijft van de gebruiker. Veel bedrijven, organisaties en instanties hebben wel eens gehoord van de technieken of weten van het bestaan af maar hebben te weinig kennis om deze technieken te gaan toepassen op de eigen organisatie. Vaak is het hiervoor te druk of kan de organisatie de omscholing voor het gebruik ervan niet toepassen in de planning. Daardoor worden de relatief gemakkelijk te implementeren technieken eerder toegepast als grote en vaak technisch complexe technieken. Omdat er geen standaard procedure is gemaakt voor communicatie zal de ene techniek overeind blijven en de andere techniek worden opgenomen en verbeterd. Vaak worden de verbeterde technieken bevroren zodat ze misschien later kunnen worden ingezet of alsnog worden toegepast wanneer de tijd er klaar voor is. Wat er nieuw is aan de technieken is het

20

Page 21: Podcasting als Communicatiemedium

feit dat ze worden bedacht door mensen die functionaliteit in de beschikbare technologie missen. Voorbeeld Veel grote bedrijven, instanties en de overheden zijn niet direct de pioniers die nieuwe technieken grootschalig inzetten. Vaak wordt er met een pilot case of testomgeving geëxperimenteerd om zo de gebruikerervaringen te meten en te kijken of de in te zetten techniek haalbaar is binnen de organisatie. Xs4all is een bedrijf dat zijn experimenten toegankelijk maakt voor de massa. Wanneer de techniek dan succesvol is wordt de dienst omgezet in een gratis of betaalde vorm voor de leden. “Onze klanten en medewerkers komen voortdurend met tips en ideeën op de proppen. Deze ideeënstroom leidt regelmatig tot een verbetering van onze diensten. En een enkele keer tot een experiment. Op deze pagina zijn deze experimenten verzameld. Je kunt er zelf mee aan de slag. Maak kennis met nieuwe ontwikkelingen op internet en laat ons horen wat je ervan vindt. Dat helpt ons bij het maken van innovaties en nieuwe diensten.” 9

Wat wel gebeurt in deze grote bedrijven zijn de brede en relatief gemakkelijk in te zetten technieken die door een eindgebruiker vaak zelf wordt opgepakt en gebruikt. Hier zijn podcasting, weblog, Msn Messenger en IP televisie voorbeelden van. Vaak wordt door de gebruiker thuis al geëxperimenteerd of zijn er mensen in hun directe omgeving bezig met deze technieken die hen voorziet in de middelen om er ook gebruik van te gaan maken. Er zijn veel mensen die veelvuldig gebruik maken van het Internet op het werk. Wanneer deze mensen veelvoudig gebruik maken van bijvoorbeeld Msn Messenger dan is het een logische stap dat de communicatie en ICT afdeling met elkaar gaan zitten om ervoor te zorgen hoe men deze Msn Messenger functie organisatorisch breed kan inzetten om de communicatie te bevorderen. Voor- en nadelen De voor- en nadelen van nieuwe technieken zijn divers. Wanneer er wordt gekeken naar een product als Voice over-IP is het voor een bedrijf erg gemakkelijk om de kosten van de telefoongesprekken omlaag te halen door over te stappen op Voice over-IP. De meeste bedrijven weten echter door de weinige ervaringen die worden gedeeld hoe ze dit proces moeten aanpakken om de transformatie teweeg te brengen. Omdat deze transformatie dan niet opgang komt bevriest de techniek. Deze techniek zal pas worden toegepast wanneer er een expert op dit gebied zich heeft ontwikkeld die zo de bedrijven gaat voorzien in uitrol ervan. Wanneer er wordt gekeken naar een techniek als Msn Messenger is het voor een bedrijf helemaal niet moeilijk om deze techniek te introduceren. Windows computers hebben standaard het messenger protocol en dienen alleen te worden voorzien van het stukje software wat de daadwerkelijke communicatie en bestandsuitwisseling mogelijk maakt. Wat echter dan een grote rol gaat spelen is het gebruik (zorgt Msn Messenger niet voor vertragingen in de werkzaamheden?) en de veiligheid van bedrijfsinformatie doordat er gebruik wordt gemaakt van een open internet communicatieprotocol. Hierdoor is het mogelijk dat externe gebruikers worden toegevoegd en zo informatie kan worden verstrekt die valt onder bedrijfsgevoelige informatie. ICT en communicatie afdelingen wegen vaak daarom al af dat gebruik niet wordt

9 Xs4all, Experimenteel, http://www.xs4all.nl/allediensten/experimenteel/

21

Page 22: Podcasting als Communicatiemedium

toegestaan. Wanneer de ICT en de communicatie protocollen en beveiligingen echter intern blijven en de Msn Messenger van binnen uit de organisatie wordt beheerd is er vaak geen drempel om deze techniek niet te gebruiken.

2.7 Toekomst De ontwikkelingen van de nieuwe technieken staat geen seconde stil. Er worden dagelijks updates, aanpassingen en nieuwe varianten ontwikkeld die weer nieuwe manieren van communiceren mogelijk maakt. Wat belangrijk is en wat niet vergeten mag worden is de betrouwbaarheid van de techniek en de mensen die met deze techniek werken. De persoonlijke meningen en gebruikerservaringen maken het succes. Wanneer een techniek een financiële meevaller gaat opleveren is er vaak wel oren na bij de beslissers om er in ieder geval over na te denken om de techniek te gaan implementeren binnen het bedrijf. Wat de allerbelangrijkste bevindingen zijn aangaande de weblog technieken, wiki’s, podcasting en dergelijke is de content voorziening. Aangezien iedereen die een weblog heeft publiceert (in de vorm van tekst, audio, video of andere content) en deze informatie deelt is de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van deze informatie van belangrijke waarde. Deze waarde maakt namelijk het belang in de bron zo groot. Wanneer er foute informatie wordt verspreid omdat de bron niet goed is zullen veel mensen op het verkeerde been worden gezet. Persoonlijke meningen onderbouwt in stukjes podcasting benadrukken het gevaar dat men gemanipuleerd kan worden in de mening van de uitgever. Hiervoor is geen veiligheidsprotocol. Mensen met kwade bedoelingen en ideeën kunnen voor podcasting de ondergang betekenen. De nieuwe techniek die aan de doorbraak staat van de revolutie van de publicerende media is het fenomeen podcasting. Verschillende radio zenders, amateurs, politici en overige uitgevers beginnen gebruik te maken van podcasting. Volgens een onderzoek van trendbox uit april 2005 wordt verwacht dat 80% van de Amerikanen luistert naar podcasting in 2010. “Podcasting, which is the newest entrant into the digital audio mix, will see significant growth by 2010 — reaching 12.3 million households — as MP3 adoption climbs and broadband reaches 62 percent of households.” 10

Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze techniek een serieuze manier van communiceren beslaat en waarvoor vele toepassingsmogelijkheden bestaan. De techniek staat niet alleen de uitwisseling van audio toe maar ook van video, documenten en zelfs van streaming content.

10 Forrester Research, Podcasting, http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,996,00.html

22

Page 23: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 3 Techniek met veel nieuwe mogelijkheden Podcasting als uniek bedrijfscommunicatiemiddel!

3.1 Inleiding op podcasting als communicatiemiddel Naar aanleiding van het onderzoek op podcasting kan er worden vastgesteld dat podcasting het stukje gereedschap is wat het mogelijk maakt om al dan niet via een abonnementsvorm content te verkrijgen, en deze content automatisch te verplaatsen van locatie a naar b op elk moment. Omdat er uiteraard meerde partijen willen meeprofiteren van het succes zijn er verschillende definities en bevindingen op de techniek beschikbaar. Van diverse bronnen is er net een andere wending aan de geschiedenis van podcasting gegeven zodat deze vaak in het voordeel van de bron ligt. Omdat deze gegevens niet objectief te noemen zijn wordt er voor de invulling van dit hoofdstuk gebruikt gemaakt van objectieve bronnen. Verder wordt in dit hoofdstuk al een voorzet gegeven voor de bevindingen in de casussen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de podcasting aan de basis staat van een hoge penetratie. Deze penetratie is zowel in het leven van de luisteraar en maker, als de bedrijven kant die meer en meer het nut (gaan) inzien van alternatieve communicatiemethoden. Podcasting is er een van om de klant en zo de doelgroep goed te kunnen bereiken. Experience marketing is een onderdeel van dit hoofdstuk wat alvast inzicht probeert te geven in de mogelijkheden van podcasting binnen het kader van de belevingseconomie. De belevingseconomie gaat meer en meer deel uit gaat maken waar de behoefte en drempel van de bezoeker, koper en gebruiker ligt. Deze drempel om over te gaan op gebruik of het toepassen van een dienst of een product wordt beschreven. In deze paragraaf worden hierover een aantal wetenswaardige middelen ontrafelt voor de inzetbaarheid van de beeldschermcommunicatietechniek podcasting.

3.2 De bedenkers van podcasting en de revolutie van het script. Om te beginnen is er veel over het ontstaan en de techniek van podcasting geschreven en gepubliceerd. Ben Hammersley bedacht de term podcasting. Hij gebruikt de term podcasting voor het eerst in het artikel “Audible Revolution” gepubliceerd in de krant The Guardian op 12 februari 2004 en is toegepast op de podcasting technologie door Dannie J. Gregoire. Podcasting is dan ook een samentrekking van de iPod en broadcasting. Dave Winer heeft de techniek beschreven om mediabestanden in het Rss formaat op te nemen en te downloaden voor later gebruik. Dave Winer schreef dan ook het iPodderscript wat wereldwijd gebruikt kan worden om de techniek toe te passen in weblogs, audio programma’s en alle ander mogelijke Rss compatible software.11 Adam Curry is tot zover niet genoemd al doet veel media vermoeden dat hij de uitvinder en maker van het script is. Volgens Wikipedia 11 heeft Adam Curry wel een script geschreven, maar niet het oorspronkelijke script. Wel heeft hij ervoor gezorgd dat podcasting een hype is geworden. Adam Curry is een radio disc-jockey en maakte dagelijks een radioshow. Deze show stelde hij via het iPodderscript (podcasting) beschikbaar. Omdat Adam Curry ook veel via weblogs communiceert werd podcasting verspreid onder de massa. Velen volgden zijn voorbeeld, maakten shows en stelde deze

11 Wikipedia NL, Podcasting, http://nl.wikipedia.org/wiki/Podcasting#Geschiedenis

23

Page 24: Podcasting als Communicatiemedium

beschikbaar voor de wereld. Hij is samen met Dave Winer verantwoordelijk voor de wereldwijde hype van het iPodderscript waarmee podcasting mogelijk is gemaakt.

3.3 iPod statistieken Om een podcasting anyplace, anywhere en anytime af te kunnen spelen is er een speler benodigd. De ontwikkeling van deze draagbare speler kwam op het moment dat er via usb opslagmogelijkheden worden geboden op geheugenkaarten. De memorystick zoals deze heet bied ruimte aan mediabestanden. Hierop zijn de makers van mp3 spelers ingesprongen. Zo hebben ze er een besturingsunit / bedieningsbehuizing omheen gemaakt. De mp3 speler is geboren. Met de komst van nieuwe technieken om de geheugenchips kleiner te maken is ook het succes van de mp3 speler en zo mobiele opslag verzekerd. Apple met de iPod verkocht in het eerste kwartaal van 2005 5,4 miljoen iPod spelers. Dit was tegenover 2004 een stijging van 558%. In het eerste kwartaal van 2006 zijn er 14,4 miljoen iPod’s verkocht dat is ten opzichte van 2005 een stijging van 207%. Hieruit kan worden opgemaakt dat de iPod verreweg de markt domineert op het gebied van draagbare mediaspelers. In onderstaande grafiek zijn de verkoopcijfers weergegeven van de afgelopen drie jaar. Gegevens voor 2004 zijn niet openbaar gemaakt. De informatie is afkomstig uit de kwartaalpresentaties van Apple.12

iPod Verkoopresultaten

02000400060008000

10000120001400016000

2004 2005 2006

aant

al x

100

0 1e kwrt2e kwrt3e kwrt4e kwrt

Afbeelding 2 Hanno Buiten, iPod Verkoopresultaten

Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat eind 2004 er een opstap is gemaakt naar het succes van de speler. In 2004 ging het met het verkoopresultaat van het gehele Apple concern niet zo best. Het succes van de iPod moest hoe dan ook komen en als een kerstcadeau was het daar. “We hebben meer dan 2 miljoen iPod verkocht, de omzet van onze retail stores is met 95 percent gestegen vergeleken met het vierde kwartaal van 2003.” 13

In het eerste halfjaar van 2005 begon de groei. Deze groei is te verklaren door de verschillende generaties van de iPod die dan stuk voor stuk na elkaar worden gelanceerd en de bijbehorende iTunes software. Ook is in deze periode de start gemaakt met hardware-software oplossingen in het teken van ‘het eigen communicatiedomein’. Hiermee wordt gewezen naar Pda, mobiele telefoons en andere persoonlijke apparaten zoals de iPod waarmee de gebruiker met eigen invulling in contact staat met de wereld en zijn levenstijl erop weergeeft. 12 Apple Press Releases, Quarter Results, http://www.apple.com/pr/library/13 Apple Press Releases, Quarter Results, http://www.apple.com/nl/hotnews/press/2004/10/Q4.html

24

Page 25: Podcasting als Communicatiemedium

3.4 Podcasting statistieken Er komen steeds meer meetinstrumenten en overzichten naar buiten gaandeweg het onderzoek over het gebruik van podcasting. In deze paragraaf zullen de verschillende publicaties worden besproken en naast elkaar worden gelegd om een beeld te krijgen van het podcasting gebruik. In editie 49 van het blad Emerce14 verscheen er aan de hand van het PEW Internet & Lifestyle Rapport uit April 2005 een publicatie met feiten en cijfers van podcasting gebruik. De Amerikaanse ITG Group heeft in juni 2005 een publicatie naar buiten gebracht met een benchmark over het podcasting gebruik. Op de website blogpulse.com is er de mogelijkheid om zelf definities in te voeren en zo gegevens te verkrijgen uit meer dan 27 miljoen weblogs. Uit de verschillende publicaties kan er worden geconcludeerd dat podcasting een groeiend medium is. Net na de start en de hype van het medium zag men in 2004 nog net geen miljoen gebruikers. Op het ijkpunt in april 2005 van PEW ging men uit van 6 miljoen gebruikers. Om aan te geven hoe snel een nieuw medium met de hulp van het Internet wordt gepenetreerd kan er geconcludeerd worden dat er in 2005 al in de richting van 8 miljoen podcasting luisteraars zijn geweest. Uit de gegevens die afkomstig zijn van Blogpulse15 kan worden opgemaakt dat de iPod bijdraagt aan het podcasting succes. Als meetpunt zijn de kerstdagen gebruikt. De iPod verkoop en daarbij het gebruik van iTunes en de podcasting mogelijkheden laten een enorme stijging zien. De Blogpulse gegevens laten zien dat het mp3 gebruik in combinatie met de iPod in dezelfde kerstperiode een enorme stijging laat zien. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de relatie tussen de producten weblog, iPod, mp3 en podcasting enorm is.

3.5 iPod Mediaspeler De iPod is de mediaspeler van Apple. Het idee van een draagbare mp3 speler afkomstig van ex-philips medewerker Tony Fadell werd bij Apple als een goed idee gezien en Fadell werd aangenomen.16 De allereerste iPod werd geïntroduceerd op 23 oktober 2001. Op de dag van de introductie ontstond er wat onrust omdat Intel de naam iPod gebruikt voor Internet Phone Over Data, maar dat heet vandaag de dag anders. In het persbericht werden Steve Jobs woorden een feit. “With iPod, Apple has invented a whole new category of digital music player that lets you put your entire music collection in your pocket and listen to it wherever you go,” said Steve Jobs, Apple’s CEO. “With iPod, listening to music will never be the same again.” 17

Deze woorden zijn legendarisch te noemen omdat sinds de introductie van de iPod Apple wereld marktleider is op het gebied van draagbare mediaspelers. In de zomer van 2002 wordt de tweede generatie geboren en deze kent officiële Windows ondersteuning. Mede hierdoor is het succes te verklaren omdat er meer mensen met Windows werken dan met Apple. Op 28 april 2003 lanceert Apple de derde generatie iPod en de nog belangrijkere Online Music Store genaamd iTunes. Met behulp van deze software kan muziek online worden gekocht en rechtstreeks worden gesynchroniseerd met de iPod. Ook de vierde generatie en de iPod mini worden succesnummers voor Apple. 14 Emerce, Editie 49, http://www.emerce.nl/magazine_index.jsp?nr=4915 Blogpulse, Trends 2005, http://www.blogpulse.com/blogs2005/2005_Trends.html 16 Wiki pedia NL, iPod, http://nl.wikipedia.org/wiki/IPod 17 Apple Press Centre, iPod introduction, http://www.apple.com/pr/library/2001/oct/23ipod.html

25

Page 26: Podcasting als Communicatiemedium

De iPod mediaspeler kent ondertussen 5 generaties. En een zesde grootscherm video iPod is in aantocht.18 Iedere speler wordt gekenmerkt door de bedieningseenvoud. Met behulp van het scroll-wheel die de volgende functies heeft: Menu, Play/Pause, Back en Forward, is de bediening van de speler en de navigatie door het menu eenvoudig. Op bepaalde varianten is er geen scherm aanwezig of is de opslag capaciteit kleiner. Allemaal hebben ze een ding gemeen, ze zijn succesvol. In de onderstaande afbeelding is de vijfde generatie weergegeven. De kenmerken zijn veelzijdig en erg uitgebreid.

Afbeelding 3 Apple, 5e generatie iPod

Met de komst van iTunes versie 4.9 wordt de podcasting functionaliteit toegevoegd. Gebruikers kunnen de link met de feed informatie in iTunes opnemen en zo zelf bepalen welke samenstelling van nieuwe podcasting bestanden er automatisch worden overgezet naar de iPod. Door het succes van de iPod en de podcasting functionaliteit in iTunes is podcasting succesvol.

3.6 De makers van podcasting Het zit in de mens om van zich te laten horen. Met behulp van podcasting is het voor iedereen mogelijk. Ook de beschikbaarheid van verschillende categorieën met content maken podcasting persoonlijk en tegelijkertijd toegankelijk voor iedereen. De interesse van de luisteraar bepaalt hier het succes. In vergelijking met gewone radio kan er worden geconcludeerd dat investeringen in reclame op gewone etherradio stagneert.19 De zogenaamde timeshifting functie, wat het mogelijk maakt om vooruit en achteruit te spoelen in een podcasting uitzending, is tevens een van de grootste krachten achter het succes van podcasting. Hierdoor wordt de luisteraar in staat gesteld om reclame te filteren of helemaal weg te laten. Tivo is het systeem wat timeshifting toepast op televisie. Podcasting doet timeshifting toepassen op audio. Deze timeshift functie samen met de mogelijkheid tot het rechtstreeks plaatsen en abonneren op een podcasting en zijn feed bepalen het succes bij de makers ervan.

18 YouTube, The Next Step of iPod, http://youtube.com/watch?v=B1H_d_7CVPc19 PodBlaze, What You Don’t Know About Podcasting, http://www.podblaze.com/podcasting-business-whitepaper.php

26

Page 27: Podcasting als Communicatiemedium

3.7 De techniek achter podcasting De techniek achter podcasting is indrukwekkend te noemen. In deze paragraaf wordt met behulp van een illustratie de techniek weergegeven. Omdat er vanuit een productieketen wordt gereflecteerd op de techniek zal in deze vorm de keten van de verschillende benodigdheden aan de orde komen. Hiervoor is gekozen omdat er eerst een idee moet zijn die content kan vormen alvorens deze met behulp van de techniek kan worden gedistribueerd.

Afbeelding 4 Hanno Buiten, Content (Pod)casting publicatie en abonnement model (images © Apple) In afbeelding 4 is de keten te zien van publicatie, het abonnement op de service tot de synchronisatie met de digitale mobiele mediaspeler. Dit model is een perfecte en eenvoudige weergave van deze ingewikkelde materie. Het maakt podcasting toegankelijk voor wie dan ook. In stap 1 wordt de content (audio bestand) ingesproken, bewerkt en als één audio bestand afgemixt. Hiervoor is de nodige apparatuur, software maar vooral kennis nodig. Wanneer de podcast gesproken tekst bevat is een goede microfoon, geluidskaart en opname / mix software nodig. Met behulp van de mix software kan muziek worden toegevoegd, eventueel voorzien worden van effecten of aanpassingen en goed worden afgemixt op het eindresultaat. In dit eerste proces is dan voor een goede podcasting opname de kennis en vaardigheden van een ‘echte’ producer gewenst. Stap 2 beschrijft wat er gebeurt als de content gereed is. Wanneer het eindresultaat af is kan deze worden ge-upload naar de website waarop dit bestand beschikbaar moet komen. Het bestand wordt tijdens dit proces opgenomen in een ‘feed’. In deze feed staat de locatie en alle andere benodigde gegevens. In afbeelding 2 is een voorbeeld te zien van de ‘feed’.

27

Page 28: Podcasting als Communicatiemedium

Afbeelding 5 Hanno Buiten, De'feed' De feitelijke feed bestaat uit de tekst opgemaakt in de xml taal. In deze tekst staat alle informatie die moet worden weergegeven. Dit voorbeeld is er één om uit te lezen in iTunes. (content management platform). Omdat de zogenaamde Rss informatie zich in deze xml taal bevind kan de Rss software (Rss reader) de gegevens herkennen en uitlezen. In stap 3 zal de gebruiker zich moeten abonneren op de feed. De eindgebruiker doet dit door de link naar de feed te kopiëren in de Rss software. (dit kan automatisch wanneer er op één van de symbolen in afbeelding 3 wordt geklikt) Met dit abonnement krijgt de gebruiker alle updates en nieuwe content die beschikbaar is en deze content wordt dan automatisch gedownload naar de pc. Zonder omkijken of extra handelingen die eventueel verricht zouden moeten worden.

Afbeelding 6 Hanno Buiten, XML en RSS logo Stap 4 haalt de werkelijke content op wanneer deze beschikbaar is gekomen op de website. Als de gebruiker dat heeft gedaan krijgt hij automatisch de content binnen op de computer.

28

Page 29: Podcasting als Communicatiemedium

In stap 5 moet de digitale mobiele media speler worden aangesloten op de computer. Wanneer dit is gedaan wordt automatisch de binnengehaalde content naar de speler overgezet en is zo voorzien van de laatste of nieuwe content.

3.8 De werking van podcasting als communicatiemiddel Podcasting kan gaan functioneren als communicatiemiddel wanneer de inhoud hiervoor geschikt wordt geacht. De content, middelen en apparatuur maken het mogelijk om daadwerkelijk te gaan uitzenden. Het wordt erg aantrekkelijk wanneer de zender een groot publiek wil bereiken. Natuurlijk komen er dan ook andere aspecten naar voren die een al dan niet succesvolle uitzending van de content en zijn zender garanderen. Deze aspecten zijn allereerst de kwaliteit en inhoud van de content. Het is erg belangrijk om een zo kwalitatief hoog mogelijke kwaliteit content aan te bieden. Ook het formaat van de content moet –afhankelijk van de uitzendeigenschappen van de zender - compatible zijn met ontvanger. Vaak zal dit in één lijn liggen wanneer de uitzendeigenschappen zijn overlegd tussen de zender en ontvanger. De zender zal content willen overbrengen op de doelgroep. Hiervoor is podcasting uitermate geschikt. De (ingesproken) content zal directe duidelijke informatie moeten bevatten. Ook zal deze content goed, helder en op een leuke manier moeten worden gepresenteerd. Zo zal de zender de aandacht van de ontvanger erbij moeten houden door de content representatief en vlot te doen uitzenden. Net als bij het Internet zijn lange teksten en moeilijke - niet alledaagse woorden - gesproken inhoud taboe die de ontvanger snel doet afleiden of in het ergste geval doet afhaken.

3.9 Hoe wordt podcasting gebruikt op dit moment als communicatiemiddel

Het communicatiemiddel podcasting wordt op het moment van schrijven steeds meer gebruikt. Dit gebruik vind je weer op de verschillende media websites en weblogs die het gebruik van feeds ondersteunen. Ook de complexiteit van de techniek wordt weggenomen door applicatieontwikkelingen in toepassingen als iTunes. De iPod als drager heeft enorme invloed op de groei van het fenomeen. Er komen steeds meer initiatieven die podcasting als uitbreiding van de communicatie als mogelijkheid worden gebruikt. Personen die dagelijks, wekelijks of maandelijks uitzendingen produceren die goed worden beluisterd groeien met de dag. Bedrijven zien het belang van feeds als nieuwe manier van communiceren. Weblogs met feed ondersteuning zijn er onder andere bij de TPG en de KPN. Er komen als paddestoelen bedrijven en producten uit de grond die de diverse hardware- en softwarematige oplossingen bieden voor het produceren van podcasting. De overheid blijft op podcasting gebied achteraan lopen. Wel worden weblogs gebruikt als communicatiekanaal en wordt het gebruik van feeds ondersteund bij onder meer Wouter Bos en Donner. Maar de echte inzet en de meeste input is te vinden bij de radiomakers. De radiomakers BNN, 2voor12 en radio 538 bieden allemaal podcasting aan met daarin de laatste uitzending of laatste programma. Ook deze stijgen in populariteit.

Kledingfabrikanten, vakantiebureaus, natuur en cultuur informatieverleners zijn bezig om podcasting te gebruiken om een stukje mee te pikken van het wereldwijde succes. Veelal wordt de iPod ingezet als het middel. Spijkerbroeken fabrikant Levi’s komt met een iPod vakje in de spijkerbroek.

“An iPod docking cradle is built into the jeans and is “invisibly” housed within a side pocket. The Levi’s® design team took special care to ensure the iPod unit remains neatly and securely stored in the jean, while the iPod “bump” in the pocket is virtually eliminated. The cradle is

29

Page 30: Podcasting als Communicatiemedium

equipped with sophisticated technology housed in a red conductive ribbon that allows users to quickly and easily remove their iPod from the pocket to view its screen while staying connected. The jean is machine washable once the iPod is removed.” 20

Hiermee is het mogelijk de iPod bij je te dragen. Maar ook diverse vliegtuigmaatschappijen zoals Virgin en British Airways voorzien in oplaad en informatiepunten op luchthavens om de batterij van de iPod op te laden en deze te voorzien van bestemmingsinformatie al dan niet met video. Tijdens de vlucht kun je deze informatie over bijvoorbeeld bezienswaardigheden, musea en uitgaanslocaties bekijken. In de makelaardijwereld21 gaat er mondjesmaat gebruik worden gemaakt van de casting technieken om zo huizen aan te bieden. Ook in de medische wereld is men erover aan het denken. “Hoe moet een centrale lijn ingebracht worden en hoe doe je een thoracentese? Neem je Video iPod en bekijk het! Zo ver is het helaas nog niet, maar op Clinical Cases and Images zijn twee diashows gemaakt hoe dit moet, een voor de centrale lijn, en een voor de thoracentese.” 22

Hierbij wordt er afgevraagd hoe men casting techniek kan inzetten om zo medische vragen en handelingen te kunnen presenteren.

3.10 De ontwikkelingen van podcasting als communicatiemiddel De ontwikkelingen van diverse producten, uitbreidingen en hulpmiddelen voor podcasting en de iPod staan in de kinderschoenen en zullen vrij snel het daglicht zien op grote schaal. Op het Internet is er dan ook een Nederlandse podcastdirectory23. Deze directory houd bij welke Nederlandse podcasters (bedrijven, personen) ‘uitzenden’ en geven zo voor iedereen een goed overzicht op thema en inhoud. Op het terrein van de iPod en het broadcasten zijn er continue veranderingen. Zo zijn er meerdere oplossingen die van de combinatie iPod en broadcasten gebruik maken. Casting kent zo zijn definitie. Om weer te geven wat er tot op heden is bedacht volgt er een overzicht.

• Podcasting is de combinatie van audio en uitzenden. • Mobcasting is de combinatie van mobiele content en uitzenden • Vodcasting is de combinatie van video en uitzenden • Tvcasting is de combinatie van live televisie en uitzenden (al dan niet mobiel)

De definitie van casten is ‘het opnemen en afspelen van content’. Welke vorm er van casting wordt gebruikt is afhankelijk van de mediadrager die ervoor wordt ingezet en wat de doelgroep is van de casting uitzender. Door de definitie en de mediadrager keuze samen te voegen vormt er een nieuwe casting.

20 Levi Strauss & Co, The Levi’s® Brand Launches First iPod Compatible Jeans Worldwide, http://www.levistrauss.com/news/pressrelease.asp?r=1&c=0&cat=0&pr=76421 Innovatiemakelaar, Podcasting, http://www.deinnovatiemakelaar.nl/html/casting.html22 Medicalfacts NL, Medische procedures op video-iPod, http://www.medicalfacts.nl/20051110165356143.html23 http://www.podcastinfo.nl

30

Page 31: Podcasting als Communicatiemedium

Podcasting kent de vormen audiocast en voicecast. Deze twee termen worden gebruikt om podcasting te kunnen omschrijven. Het primaire doel is, ‘live on demand’ opnemen en afspelen van audio content voor mediaspelers. Dit in de vorm van telefoons, mediaspelers en het Internet. Videocasting kent de vorm narrowcasting en videomail. Met behulp van deze term wordt het ‘live on demand’ sturen en afspelen van videomateriaal op dragers als mobiele telefoons, mediaspelers en het Internet het primaire doel. Webcasting kent de vorm virtueel vergaderen en communiceren en heeft als primair doel het ‘live en on demand’ opnemen en afspelen van videomateriaal op het Internet. In de toekomst kan dit primaire doel zich verschuiven naar een andere drager die het Internet weergeeft naast een pc zoals een mobiele telefoon, Pda of mediaspeler.

3.11 De podcasting als communicatie in een belevingskader. Het inzetten van podcasting binnen het kader van de belevingseconomie kent ook legio mogelijkheden. Er is nog weinig informatie maar er zijn een aantal die zich bezig houden met het vermarkten van de podcasting techniek. Om een weergave te geven hoe de podcasting geplaatst is in een marketingscenario wordt er gebruikt gemaakt van afbeelding 7. Deze afbeelding is gemaakt om het bereik van de over te brengen boodschap weer te geven. Geld heeft meestal een groot en direct bereik tussen zender en ontvanger en staat daarom aan top van de piramide. De informatie in een podcast heeft ook een groot en direct bereik omdat de informatieverstrekker alleen een verzoek van de aanvrager hoeft te ontvangen. De informatie gaat na het verzoek direct van a naar b. De informatiestroom heeft een hoge waarde en dichtheid.

Podcasting

Direct Mail

Print Media

Traditionele Radio

Televisie

Afbeelding 7 Hanno Buiten, De waardeketen van de media Podcasting bevindt zich in de top van de piramide. Deze piramide is gevormd om een weergave te geven van de plek waar podcasting ten opzichte van andere media staat. De piramide is zo gevormd dat de media die hoger in de piramide des te beter de boodschap overbrengt op de luisteraar (doelgroep). Zoals weergegeven staat podcasting bovenin. Dit is te verklaren omdat de gebruiker zelf zich abonneert op het medium, zichzelf automatisch op de hoogte houd met behulp van bijvoord de iTunes software. De schaal van interesse op het medium en zo het product speelt in op de media uitgaven van het bedrijf en op deze manier wordt de doelgroep des te beter aangesproken en geïnformeerd.

31

Page 32: Podcasting als Communicatiemedium

3.12 Reclame attentiewaarde Om in een podcasting de reclameattentie hoog te houden moet een reclame spot niet langer zijn dan de traditionele radio reclame van 30 a 60 seconden per spot. Ook valt er een zogeheten twin-spot toe te passen zodat in een later deel van de podcasting een korte herhaling ten gehore wordt gebracht zodat er toch een attentiewaarde zal zijn bij de luisteraar. Podcasting kan op verschillende manieren worden ingezet. In het document ‘what you don’t know about podcasting’24 worden er een aantal genoemd. Zo kan podcasting bijdragen aan het bouwen van het merk en zijn herkenbaarheid door hier op in te spelen en deze podcasting techniek in te zetten als extra communicatiemedium. Maar er valt ook te denken aan nieuws en informatie uit de industrie waarin het bedrijf zich bevindt. Wanneer er naar de consument wordt gekeken kan deze op de hoogte worden gehouden van de diensten en producteninformatie van het bedrijf. Zo kan er worden gebouwd aan de public relations die zo een grotere doelgroepmarkt kan worden. Met behulp van podcasting is er een mogelijkheid om een doelgroep te bereiken die met andere media niet bereikbaar is. Dit kan zorgen voor een groei in de vraag naar de producten en diensten wanneer deze via podcasting worden gepresenteerd. Ook bedrijfsinformatie kan worden verspreid via podcasting om bezoeken en vergadering als podcasting op te nemen en te verspreiden en op te slaan. De inzetbaarheid van podcasting in het kader van de belevingseconomie staat aan het begin van een groeiende markt waarin nieuwe media technieken worden aangesproken om de doelgroep te bereiken. Heineken heeft podcasting ingezet ter bevordering van de heinekenmusic.com. “Volgens Heineken past podcasten goed bij Heineken Music. Op www.heinekenmusic.com is een audiofile geplaatst die opgevraagd kan worden en op een willekeurige mp3-speler kan worden afgespeeld. Heineken is het eerste grote merk dat het relatief nieuwe 'Podcasting' omarmt en inzet als middel om haar doelgroep te bereiken. Het bevestigt hiermee haar ambitie om nieuwe technologie in te zetten voor marketingcommunicatie doeleinden.” 25

Hiermee heeft Heineken aandacht gekregen. Het is ook niet verwonderlijk voor een bedrijf als Heineken aangezien het altijd inspringt op het gebruik van nieuwe technieken.

24 PodBlaze, What You Don’t Know About Podcasting, http://www.podblaze.com/podcasting-business-whitepaper.php25 Emerce, Heineken en Qi in Podcasting, http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=417780

32

Page 33: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 4 Podcasting alléén voor de iPod? Nee! It’s in the name of it In dit hoofdstuk worden allerlei voorbeelden gegeven van podcasting in de media. Is er voor podcasting alleen een iPod nodig? Hoe zit het met de rechten? Wat gebeurt er met podcasting in de media? Zomaar een aantal vragen, vragen die beantwoord worden aan de hand van gevonden artikelen, verhalen en podcasts.

4.1 Podcasting? of contentcasting! De naam podcasting is, zoals eerder aangegeven, een samentrekking van de populaire iPod mediaspeler van fabrikant Apple en de term broadcasting. Doordat Apple’s iPod in de naam podcasting gebruikt wordt, legt de mens, geheel logisch het verband tussen de iPod en broadcasting. De techniek achter podcasting maakt het echter mogelijk om met willekeurige podcatching software een feed met content te activeren voor download naar de aangesloten mediaspeler. Ontwikkelingen worden vaak in combinatie met de iPod populair gemaakt. Hierdoor kan er worden meegelift op het succes van Apple. Anderzijds is de Rss feed ook beschikbaar voor verplaatsing van content van a naar b. Het hoeft niet te gaan over content naar mediadrager alleen maar kan ook voor content van computer naar computer worden gebruikt. “Als je toevallig een iPod hebt, weet je ook wel dat je daar met iTunes een hele berg muziek op kan knallen. Doe daar het programmaatje iPodder bij en je computer krijgt automatisch BNN radio-uitzendingen binnen. En die kan je weer automatisch als mp3 op je iPod laten zetten. Het werkt ook met bijna alle andere mp3 spelers. Omdat het voor de iPod bedacht is, heet het nou eenmaal Podcasten. Maar goed: wij doen dus het Podcasten. Jij hoeft alleen maar te luisteren. Okee: eerst moet je wel even zorgen dat je computer weet of jij BNN United wil luisteren of bijvoorbeeld Storing. Gelukkig hoef je niet te klooien met ingewikkelde codes en zo. Het is doodsimpel. Je kleine zusje zou het kunnen (als ze met d’r plakkerige vingertjes aan je iPod had mogen komen).” 26

Omdat er veel wordt opgemerkt over het feit dat podcasting alleen voor een iPod geschikt is vermelden vele websites dat dit niet het geval is. De Rss feed is een middel om in de vorm van audio, video en bestanden te distribueren via dit protocol. Uit de voorgaande materie kan geconcludeerd worden dat de audio, video en bestanden vallen onder de noemer: content. Om vraagstukken weg te kunnen nemen zou contentcasting een betere benoeming zijn van de daadwerkelijke distributie in plaats van podcasting.

4.2 Podcasting rechten Over de inhoud van een podcasting laaien veel discussies op. Hoe zit het met de inhoudelijk gebruikte muziek en onder welk recht valt een podcast uitzending? Zoals bij alle nieuwe vindingen op het digitale netwerk is er ook voor podcasting een regel bedacht. Deze regel beschermt het auteursrecht van de afgespeelde muziek via een podcast uitzending. Wanneer de podcast wordt geupload naar een website, weblog of andere locatie moeten er rechten

26 BNN, Podcasting, http://www.bnn.nl/view/5946399/3965080/5799156

33

Page 34: Podcasting als Communicatiemedium

worden afgedragen. Dit geldt wanneer muziek of auteursrechtelijk materiaal zich in de podcast bevindt. “In het specifieke geval van podcasten geldt dat toestemming moet worden gevraagd aan Buma/Stemra en aan de platenmaatschappij. De laatste vertegenwoordigt ook de uitvoerende artiest.” 27

Voor platenmaatschappijen die auteursrechtelijk materiaal willen verpakken in een podcast en deze als download ter beschikking willen zetten is er op het moment van schrijven nog geen regeling. Ze wachten op stukje techniek wat het mogelijk maakt om de gebruikte nummers in een podcast per track te kunnen afrekenen. Deze regeling is een direct gevolg van de NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) die een soortgelijke regeling heeft getroffen voor het aanbieden van streaming media content. Het systeem wordt door de Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) getest op een succesvolle werking ervan. “Amateurs moeten nu voor de uitgezonden muziek tot maximaal 35 euro per maand aan rechten gaan betalen. Professionals moeten vanzelfsprekend wat dieper in de buidel tasten: zij betalen 13 procent van de netto omzet die de muziek-podcast genereert, met een minimum bedrag van 85 euro per maand.” 28

Buma/Stemra gaat ervan uit dat de makers van de podcasting zich netjes gaan houden aan de af te dragen kosten voor het gebruik van muziek in de producties.

4.3 iPod Party Podcasting, de iPod en de Mac van Apple zijn hoe dan ook door de hype met elkaar verbonden. Apple is ook in Europa razend populair geworden door zijn iPod. Waar nieuwe producten zijn worden nieuwe dingen bedacht en uitgevonden. Zo ook de iPod party. Dit fenomeen wat ontstaan is doordat de platenkoffer werd vervangen door de iPod gaat de hele wereld over. “De iPod party is een initiatief voor en door muziek liefhebbers. Naast alle bekende feesten waar over het algemeen beroemde DJ's in de spotlights staan, is er nu dus ook een alternatief voor iPod-DJ's en mp3J's.” 29

Ook in Nederland ontkom je als bezitter van een iPod niet aan de iPod party. Iedere bezitter van een iPod wordt uitgenodigd om dit evenement te bezoeken Kortom uitgaan in een ander soort belevingswereld dan het reguliere uitgaan.

27 Wikipedia NL, Podcasting, http://nl.wikipedia.org/wiki/Podcasting#Auteursrechten 28 ZDNet, Buma/Stemra eist geld voor podcasting, http://www.zdnet.nl/news.cfm?id=47413 29 iPod Party, http://www.idjparty.com/

34

Page 35: Podcasting als Communicatiemedium

4.4 Podcasting in de media De informatie en publicaties over podcasting in de diverse media werden tijdens het schrijven geactualiseerd. Informatie die hier van waarde was kon voor het onderzoek worden gebruikt. Zo valt er te lezen op Emerce30 dat “podcasting zo dood als een pier” is. De auteur van het artikel quote Leon Blokhorst van Podfeed.nl. Leon noemt alle factoren die podcasting de nek omdraaien in Nederland. Deze factoren zijn fragmentatie in aanbod, sterk individualisme, gebrek aan creativiteit en premature goudkoorts. De ruwe kop van het artikel spreekt menigeen aan en reacties op artikel zijn dan ook zeer interessant om te lezen. Zo spreekt iemand van “Podcasten is synoniem aan amateurradio/piratenzender”en “Podcasting is nooit springlevend geweest en kan dus niet dood zijn” conclusie hierover is dat er genoeg media aandacht is voor podcasting en dat er nog veel van het medium verwacht kan worden.

30 Emerce, Podcasting zo dood als een pier, http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=1183113&#reacties

35

Page 36: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 5 Case 1 Podcasting en de overheid Hoe ministers, ambtenaren en instanties podcasting inzetten. Deze casus staat geheel in het teken van het gebruik van podcasting als communicatiemiddel binnen de overheid. Op verschillende gebieden wordt er gekeken naar de mogelijke positieve effecten van het medium. Vooraanstaande politici zijn aan het experimenteren geslagen met podcasting. In hoeverre is dit succesvol en wat moet er verbeterd worden aan deze manier van communiceren? Ook voor- en nadelen komen aan de orde om zo een gezond beeld te geven over de status waarin podcasting zich als overheidscommunicatiemedium zich bevind. Met behulp van gegevens die bekend zijn geworden uit onderzoeken kan er een conclusie worden getrokken over de haalbaarheid en de inzetbaarheid van podcasting binnen deze communicatiegroep.

5.1 Media zijn onmisbaar voor politici In afbeelding 8 wordt de relatie uitgelegd van de communicatie die plaatsvindt van politiek naar de burger.

Afbeelding 8 Jeroen Steeman, Communicatie van politiek naar burgers

Uit afbeelding 8 kan worden opgemaakt dat traditionele massamedia centraal staat. Het medium om te communiceren vanuit de politiek naar de burgers in tijden van verkiezingen en beleidsvoering staat centraal. In het boek The Power of Identity 31 wordt uitgelegd dat een politicus die geen gebruik maakt van massacommunicatie via (traditionele) media geen enkele kans maakt om bekend te raken bij de massa. Bij verkiezingen en andere optredens zou de kiezer niet kunnen weten wie deze persoon is omdat deze kiezer nog nooit van deze politicus heeft gehoord of deze heeft gezien, en zo geen bekendheid heeft verworven. Wanneer podcasting wordt geplaatst in een communicatie dergelijke krijgt het model enigszins een ander uiterlijk. Hieruit komt gelijk de beperking van podcasting naar voren binnen het kader van de massacommunicatie. Er kan alleen via eenrichtingsverkeer worden

31 Manuel Castells, The Power of Identity, 2004

36

Page 37: Podcasting als Communicatiemedium

gecommuniceerd. Via andere nieuwe media zal inspraak van de burger moeten komen om feedback te krijgen op de beleidsvoering. In afbeelding 9 word podcasting opgenomen in een nieuw model voor nieuwe media communicatie tussen politici en de overheid. Via dit model wordt een rechtstreekse communicatie opgezet tussen zender en ontvanger zonder ruis.

beleid verkiezingen

Politiek

Burgers Actieve Burgers

Traditionele of Nieuwe Media

Podcasting

inspraak

Afbeelding 9 Hanno Buiten, Communicatie via podcasting van politiek naar burger Uit bovenstaande afbeelding kan worden geconcludeerd dat de communicatie die via podcasting verloopt zonder tussenkomst van media aankomt bij de ontvanger. Hierdoor wordt de politiek in staat gesteld om beleid zonder vervorming te voeren en rechtstreeks vanaf de bron te communiceren met de burger. Deze communicatie is zonder onderbrekingen en anytime, anyplace, anywhere beschikbaar. Hierdoor is voor een politicus of partij geen volledige media aandacht meer nodig. Er zal op deze manier alleen aandacht nodig zijn voor de podcasting. De actieve burger zal via traditionele of nieuwe media (e-mail, community) inspraak op het beleid kunnen communiceren.

5.2 Hoe maakt de overheid gebruik van podcasting De overheid doet steeds meer aan massacommunicatie via nieuwe mediakanalen. Met behulp van massacommunicatie wordt het mogelijk gemaakt informatie voor een willekeurige ontvanger toegankelijk te maken. De hulp van ICT (Informatie en Communicatietechnologie) als publieke berichtgever kent drie categorieën. Deze drie categorieën bestaan uit de politieke berichtgeving volgens Kees van Wijk. “In de vorm van gewone onderwerpen zoals (‘issues’ als werkgelegenheid, asielzoekers, kinderopvang en criminaliteit), nieuws over politieke wedstrijd (‘horse-race-news’: wie gaat er winnen en verliezen?) en conflictgeoriënteerde nieuws (wie steunt wie? Wie valt wie aan, op welke wijze en waarom?)” 32

32 Kees van Wijk, de Media-explosie, 236

37

Page 38: Podcasting als Communicatiemedium

Uit de belevingsmonitor van 2003 blijkt dat een groot deel van de respondenten zich vervreemd voelde van de overheid. Deze drie categorieën en de vervreemding van de overheid met het volk hebben tot initiatieven van gemeenten en andere overheidsinstellingen geleid, dit om ook op de digitale snelweg te communiceren. “In de belevingsmonitor wordt ook vastgelegd wat mensen belangrijke vraagstukken vinden. Het bleek daarbij vooral te gaan om ‘traditionele’ onderwerpen, die op dat moment in de politiek aan de orde waren, zoals wachtlijsten in de zorg, problemen in het onderwijs, integratievraagstukken en veiligheid.” 33

Iedere ministerie, gemeente, politieke partij, politici enzovoorts zijn al geruime tijd bezig met de profilering van het departement, partij of individuele berichtgeving via het Internet. Als laatste recente mediacommunicatiemiddel zijn er weblogs ontstaan. Waar een weblog bij menigeen al beschikbaar is, al dan niet onderhouden, gaat een enkeling verder met podcasting. Deze enkeling zet podcasting technologie in om direct bij de luisteraar terecht te komen.

5.3 Podcasting in de politiek

In de aankondiging van diverse media was op 20 september te lezen dat minister Donner van justitie gebruik maakt van Podcasting. Hij is hiermee in navolging van kamerleden Peter van Heemst en Wouter Bos de derde Nederlandse politicus die aan podcasting doet. Via de website van minister Donner www.ministerdonner.nl is het mogelijk om elke week een actueel onderwerp te horen via podcasting. “Ook kan de bezoeker luisteren naar een geluidsopname van de minister die door hemzelf wordt ingesproken. Iedere week zal de minister relevante aspecten van het beleid van justitie nader toelichten door gebruik te maken van podcasting. De geluidsopnames kunnen daarmee automatisch worden gedownload als bezoekers zich hierop abonneren.” 34

De minister spreekt dit onderwerp elke week persoonlijk in en gaat op dit onderwerp uitgebreid in met zijn mening en visie. In zijn eerste podcast verteld de minister dat hij ‘via geeproken woord met de mens in contact wil treden’ (Donner, podcast 1, www.ministerdonner.nl). Hij gaat in deze podcast in op prinsesjesdag en andere zaken van die week. Wouter Bos, lid van de Tweede Kamer, heeft een eigen podcasting op zijn website www.wouterbos.nl. Hij verpakt de podcasting in Boskast FM. En speelt hiermee tegelijkertijd in door de podcast als een ‘echte’ radio uitzending te maken, compleet met jingle. Wouter Bos vertelt de dingen die hij mee maakt in de politiek en deelt daarmee zijn visie en meningen met de luisteraar. Peter van Heemst claimt de eerste Nederlandse politicus te zijn die aan het podcasten is geslagen. Op zijn weblog www.petervanheemst.nl staan dan ook de podcasts en de videoverslagen van kamerdebatten netjes gepresenteerd. In zijn uitzending zijn 33 Adjiedj Bakas, Megatrends Belevingsmonitor 2003, 120 34 Ministerie van Justitie, Persbericht Donner Website, http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/Archief_2005/50920Minister_Donner_opent_eigen_website.asp

38

Page 39: Podcasting als Communicatiemedium

samenvattingen van openbare optredens worden gepresenteerd en zullen er mensen hun mening kunnen geven. Dit alles in de kleur rood van de PvdA.

5.4 Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting binnen de communicatie van de overheid Het succes van de inzetbaarheid van het medium podcasting hangt af van een aantal factoren. Allereerst zal diegene met het luisterende oor vraag moeten hebben naar de informatievoorziening van de uitzender van de podcasting. Uit onderzoek van Cees Aalberts onder 421 respondenten blijkt dat podcasting als communicatiemedium voor de overheid in de kinderschoenen staat. Hierbij komt naar voren dat de kwaliteit van het geluid, het gesproken woord en de snelheid negatieve factoren zijn. De kwaliteit van de podcasting bepaalt samen met de inhoud en de lengte ervan het succes van de over te brengen boodschap bij de ontvanger. Diverse media waaronder Emerce hebben deze resultaten publiceert. Het antwoord op de vraag of de onderzoeksresultaten hebben gemeten wat ze beoogde te meten is vrijwel nihil, omdat de 421 respondenten van het onderzoek, tegenover 16 miljoen Nederlanders niet bepaalt een waardevolle uitkomst is. De uitkomst gaf eerder een weergave in hoeverre podcasting bekend is bij het grote publiek. Ondanks deze uitkomst is het een uitstekend initiatief om een beeld te krijgen van wat er speelt op het gebied van podcasting in Nederland. De resultaten zullen verderop in dit hoofdstuk worden besproken. De vraag of podcasting in deze vorm als massacommunicatiemedium moet worden ingezet is er één om apart te worden onderzocht. De voordelen van podcasting maken het voor politici mogelijk uitspraken rechtstreeks bij de doelgroep te laten ontvangen. Met behulp van de abonnementsfunctie van podcasting is deze doelgroep 100% geïnformeerd over de mening, visie, informatie en uitspraken van de bindende politieke partij. In versie 4.9 van iTunes is het mogelijk om podcasting een ranking mee te geven. Via dit systeem zal het mogelijk zijn om een goede weergave te krijgen van al dan niet populaire podcast uitzendingen. Feedback op informatie wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Op de draagbare mediaspelers iPod en Iriver (Iriver) die podcasting ondersteunen kunnen ratings aan de bestanden worden meegegeven. Deze ratings zijn gebaseerd op de lokale bestanden op de speler en worden gesynchroniseerd met iTunes of andere podcasting ranking systemen.

5.5 Podcasting, Overheid en ICT Podcasting als beeldschermcommunicatiemedium voor overheidscommunicatie is een goede aanvulling op het project overheid en ICT. Uit het document: Overheid en ICT35 kan worden opgemaakt dat de overheid het digitale platform omarmd om te communiceren met elkaar en de burgers. Op het moment van onderzoek zijn de politici Donner van Justitie en PvdA leider Wouter Bos actief aan het podcasten. Wat maakt dit zo interessant? Dit is een veelgestelde vraag op verschillende fora. Het gevoel persoonlijk in contact te zijn met de politici en te luisteren naar wat zij te zeggen hebben binnen de overtuigingen die men heeft voor de partij.

35 Andere Overheid, Overheid en ICT, http://www.andereoverheid.nl/NR/rdonlyres/C097163D-206B-4DCC-B954-A6416B6A164D/0/actieprogrammaandereoverheid.pdf

39

Page 40: Podcasting als Communicatiemedium

Het betreft een persoonlijke mening en onderbouwing van overheidsvraagstukken en publicaties die rechtstreeks de doelgroep kunnen bereiken. De breedbandpenetratie is het hoogst in Nederland tegenover de rest van Europa. Hieruit kan worden opgemaakt dat er niet door de eindgebruiker veel wordt geëxperimenteerd met de mogelijkheden. Men wacht af tot er grootschalig een nieuw product of dienst beschikbaar komt.

5.6 Op welk gebied binnen de overheid wordt of kan podcasting worden ingezet In deze paragraaf worden er scenario’s geschetst aan de hand van de gevonden informatie over podcasting over hoe de overheid en politici podcasting inzetten en kunnen gaan inzetten als communicatiemedium. Allereerst kan de techniek van podcasting worden ingezet om content te kunnen ‘voeden’ aan de ontvanger. De ontvanger wordt automatisch geïnformeerd over nieuwe onderwerpen of over veranderingen in zijn of haar gebied. Omdat alle gegevens van de Nederlandse bevolking bekend zijn is het technisch mogelijk om iedereen te voorzien van een eigen feed. Hierin wordt de informatie gestopt die voor deze persoon van belang is. Het kan gezien worden als een soort nieuwsbrief, alleen is de informatie dan persoonlijk. Deze waarde is zo groot omdat met de positie van podcasting in de piramide van de waardeketen van de media, 100% de doelgroep wordt bereikt en meer dan 95% van de doelgroep de informatie op zicht neemt. Ook kan de overheid met behulp van de communicatie via postbus 51, nieuws en wijzigingen doorbrengen via de feed. Hiervan is een voorbeeld dat de commercials en tekstboekjes met de feed worden meegestuurd en zo iedereen op de hoogte wordt gebracht van bijvoorbeeld de nieuwe zorgregeling. Herkenbaarheid en bereik van de boodschap zijn zo hoog dat de effectiviteit enorm toe zal nemen. Herkenbaarheid van situaties kan zo beter worden geschat en de bevolking kan met herinneringen op de hoogte worden gehouden. Politieke partijen en vertegenwoordigers kunnen audio podcasting maken en beschikbaar stellen zodat standpunten en meningen uitgedragen kunnen worden aan de toehoorders en aanhangers van de politieke partij. Zo krijgt het klassieke demonstreren een digitale vorm, want resultaten zijn meetbaar en geven onherroepelijk statistische gegevens van de meningen van deze groep mensen weer. Geen demonstraties meer op de Dam maar een document met gegevens en meningen van de bevolking, al dan niet gepresenteerd in een podcasting.

5.7 Onderzoek naar podcasting binnen de overheid Uit het onderzoek van Cees Aalberts over het gebruik van podcasting en politiek komt naar voren dat de podcasting uitzendingen van minister Donner en Wouter Bos weinig toehoorders kent. Afbeelding 10a: van alle Internetgebruikers als basis wist 29,8% van de 208 ondervraagden die een mp3 speler in het bezit heeft dat deze politici podcasting gebruiken. 70,2% wist dit niet. 27,7% van de 206 ondervraagden die geen mp3 speler in het bezit heeft wist dat deze politici podcasting gebruiken en 71,8% wist dit niet. De percentages liggen dicht bij elkaar en hieruit kan worden geconcludeerd dat het in het bezit hebben van een mp3 speler nauwelijks invloed heeft op het feit dat de ondervraagden bekend zijn met het feit dat deze politici podcasting gebruiken.

40

Page 41: Podcasting als Communicatiemedium

Afbeelding 10b: van alle Internetgebruikers die weten dat politici podcasting gebruiken heeft 24,2% van de 62 ondervraagde gebruikers die een mp3 speler in het bezit hebben wel eens geluisterd naar een podcasting van een politicus. 75,8% van 62 ondervraagden heeft nog nooit geluisterd naar deze politicus podcasting. 12,3% van de 57 ondervraagden die geen mp3 speler in het bezit hebben heeft wel eens geluisterd naar een podcasting van een politicus. 87,8% van de 57 ondervraagden heeft nog nooit naar deze politicus podcasting geluisterd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bekendheid van het bestaan van deze politici podcasting minimaal is. Wist u voor deze enquête al dat sommige politici een eigen podcast hebben? Wel MP3 Geen MP3 Totaal Ja 29,8% 27,7% 28,7%Nee 70,2% 71,8% 71,0%Geen antwoord - 0,5% 0,2%Totaal 100,0% 100,0% 100,0%n 208 206 414Basis: alle internetgebruikers A

Heeft u wel eens een podcast van een politicus geluisterd? Wel MP3 Geen MP3 Totaal Ja 24,2% 12,3% 18,5% Nee 75,8% 87,7% 81,5% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% n 62 57 119 Basis: alle internetgebruikers die weten dat sommige politici een podcast hebben B

Afbeelding 10 Cees Aalberts, Tabellen Afbeelding 11a: van alle Internetgebruikers die weten dat politici podcasting gebruiken heeft 60% van de 15 ondervraagden die een mp3 speler in het bezit hebben een keer geluisterd naar deze politici podcasting. 26,7% van deze groep heeft twee tot vijf keer geluisterd en 13,3% heeft vijf of meer keer geluisterd naar deze podcasting. Opmerkelijk aan deze vraag is dat 7 ondervraagden die geen mp3 speler in het bezit hebben vaker dan een keer luisteren naar een politicus podcasting met een totaal van 42,9%. Hieruit kan worden opgemaakt dat het bezit van een mp3 speler niet doorslaggevend is in het al dan niet beluisteren van een politici podcasting. Over het herhaaldelijk luisteren naar een politici podcasting kan worden gezegd dat dit minimaal gebeurt, in totaal luisteren 31,8% van de 22 ondervraagden regelmatig naar deze politici podcasting. Hoe vaak heeft u naar zo’n politieke podcast geluisterd? Wel MP3 Geen MP3 Totaal Een keer 60,0% 42,9% 54,5%Twee tot vijf keer 26,7% 42,9% 31,8%Vijf keer of meer 13,3% 14,3% 13,6%Totaal 100,0% 100,0% 100,0%n 15 7 22Basis: alle internetgebruikers die wel eens een politieke podcast hebben beluisterd A

Heeft u interesse in podcasts van politici? Wel MP3 Geen MP3 Totaal Veel interesse 1,9% 0,5% 1,2%Enige interesse 18,3% 23,3% 20,8%Weinig interesse 40,4% 27,2% 33,8%Geen interesse 38,5% 47,6% 43,0%Geen antwoord 1,0% 1,5% 1,2%Totaal 100,0% 100,0% 100,0%n 208 206 414Basis: alle internetgebruikers B

Afbeelding 11 Cees Aalberts, Tabellen Afbeelding 11b: van alle Internetgebruikers met een mp3 speler heeft 43% van de 208 ondervraagden geen interesse in een podcasting van politici. Ook hier is opmerkelijk dat maar 27,2% van de 206 ondervraagden die geen mp3 speler in het bezit hebben geen interesse heeft in een podcasting van politici.

41

Page 42: Podcasting als Communicatiemedium

Deze weergave van Cees Aalberts geeft een redelijk beeld over de herkenbaarheid van de term podcasting en podcasting in het algemeen onder de Nederlandse bevolking. Er kan uit dit onderzoek worden geconcludeerd dat podcasting aan het begin staat van de grote doorbraak binnen allerlei marktsegmenten en bij de consument.

5.8 Herkenbaarheid podcasting In Amerika is er onderzoek gedaan naar de herkenbaarheid van podcasting onder een grote groep mensen. Hieruit is naar voren gekomen dat 28% bekend is met podcasting36. Dit gebruik omvat het hele abonnee model voor het aanmelden en downloaden van de content op de mobiele speler. Ondanks deze hoge herkenbaarheid is maar 2% geabonneerd. Het onderzoek van PEW/ Internet geeft aan dat 64% niet precies weet wat podcasting inhoud. 13% van de ondervraagden heeft een goed idee over wat podcasting inhoud en 23% heeft er nog nooit van gehoord. Beide onderzoeken wijzen uit dat podcasting in de kinderschoenen staat wat betreft de bekendheid van de term en de inhoud ervan. Toch zijn er veel mensen bezig met podcasting. De verwachtingen die er van het medium zijn, zullen gezien de stijgende lijn van het gebruik van podcasting positief bijdragen aan de bekendheid ervan.

5.9 Conclusie Voor de overheid is podcasting een uitstekende manier om direct met de doelgroep in contact te komen. Politici kunnen met behulp van podcasting makkelijk duidelijk maken hoe zij en de achterban over de te bespreken onderwerpen denken en hoe zij er invulling aan gaan geven. Dit geeft mogelijkheden tot de inzetbaarheid van vodcasting, zodat er zelfs beeld bij is. Zo is het in de toekomst mogelijk om voor een partij geen politieke zendtijd op tv te hoeven kopen maar dat zij met behulp van de eigen podcasting uitzenden. Als algemeen medium om te communiceren moet podcasting beter worden uitgewerkt. Op het moment van schrijven is de materie te ingewikkeld voor de gemiddelde Nederlander. Wanneer er een aantal stappen uit het podcasting model zodanig kunnen worden geautomatiseerd dan zal er een potentiële groeikans zijn om podcasting in te zetten als communicatie medium voor overheidsinstellingen en politici. Op dit moment van schrijven is de podcasting meer een uitbreiding op de manier van communicatie en profilering via Internet sites van de verschillende partijen en politici. Dat podcasting / vodcasting hierin toekomst heeft kan worden geconcludeerd uit het feit dat de overheid steeds meer informatie bekend zal maken via ICT oplossingen. Podcasting zal hierin hoog boven aan de lijst van te implementeren technieken staan. Het wachten is op een verfijnde uitwerking van de techniek.

36 Joshua Grossnickle, Rss whitepaper, http://publisher.yahoo.com/rss/RSS_whitePaper1004.pdf

42

Page 43: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 6 Case 2 Podcasting en het onderwijs Podcasting als leermiddel, een nieuwe trend! Deze casus staat in het teken van het gebruik en de inzetbaarheid van podcasting in het onderwijs. Van alle casussen over bedrijven of de overheid is op het gebied van educatie relatief meer te vinden over podcasting dan in de andere twee casussen. Podcasting in het onderwijs is een serieuze vorm van communiceren tussen student en onderwijsinstelling. In Amerika is op diverse universiteiten als Duke en Stanford de pilotfase voorbij met podcasting. Samen met de pilots in Nederland kan er een conclusie worden gegeven over de toepassingsmogelijkheden ervan en de ontwikkelingen van dit medium in de toekomst. De producent van de iPod, Apple heeft enorm belang bij een goede werking van podcasting binnen het terrein van educatie omdat zij zo een aandeel kunnen bemachtigen om de ICT infrastructuur aan te leveren en in te richten bij deze instellingen. Deze inrichting betreft een deels gesloten infrastructuur. Wanneer het onderwijs zaken doet met Apple is direct toegang tot iTunes gegarandeerd. Om podcasting als leermiddel in te kunnen zetten in het onderwijs moet er behoorlijk worden geïnvesteerd. Er zitten ook nog haken en ogen aan die moeten worden weggenomen. Apple speelt hier als eerste op in door de iPod in een volume programma te kunnen laten aanschaffen waar met behulp van iTunes podcasts op kunnen worden geplaatst. Met de pilot van Quicktime2Rss (QT2Rss) in Frankrijk aan de tweede universiteit van Lyon is voor Apple duidelijkheid verkregen in het belang van podcasting voor de educatieve sector.37 Apple is erin geslaagd een alles in één oplossing te creëren die docenten en studenten in staat stelt het podcasting proces met twee drukken op de knop te bedienen. Apple verspreid de oplossing als ‘open source’. Deze applicatie die door ‘open source’ continu in ontwikkeling is maakt het mogelijk opnames in de vorm van podcasts eenvoudig te kunnen uitwisselen en op te slaan. Naast de media bedrijven die content genereren heeft de educatieve sector veel input voor content. Om deze content via nieuwe technieken bij de gebruiker te laten komen is podcasting een uitstekende oplossing. Uit het onderzoek van PEW / Internet 38 blijkt dat meer dan 22 miljoen Amerikanen een iPod hebben en 29% van deze groep heeft wel eens geluisterd naar podcasting. Dit komt overeen met 6 miljoen Amerikanen, en van deze Amerikanen heeft ook 29% een mp3 speler. Deze groep doet aan webcasting als een vorm van vrijetijdsbesteding.

6.1 Podcasting in Nederlandse Universiteiten Het gebruik van podcasting is niet alleen in Amerika gebleven. Diverse Nederlandse instellingen zijn bezig met pilots en proberen als eerste een goede oplossing te bieden aan studenten, docenten en zo de gehele instelling. De Universiteit van Leiden kwam als eerst in het nieuws met een pilot. Daarnaast is de CHN (Christelijke Hogeschool Nederland) in Leeuwarden bezig om als eerste de totale oplossing aan te bieden voor het gebruik van podcasting. In deze paragraaf volgt een weergave van de dienst en de evaluatie tot nu toe. Een bezoek van Apple aan de CHN is het startschot geweest voor een volgende generatie toepassingen. Hieronder valt QT2Rrss. 37 Apple CHN 16 jan 2006 38 PEW / Internet, Podcasting, http://www.pewinternet.org/PPF/r/154/report_display.asp

43

Page 44: Podcasting als Communicatiemedium

6.2 Universiteit Leiden Het gebruik van podcasting in het onderwijs heeft in Nederland de primeur aan de universiteit van Leiden. Jeroen Leijen (afdeling ICT&O Cleveringa Instituut) heeft uit eigen ervaring met podcasting nagedacht over de inzetbaarheid van podcasting binnen het onderwijs. Hij is bezig geweest met het uitdenken van de inzetbaarheid binnen de universiteit en heeft podcasting geïntroduceerd. Omdat podcasting zo nieuw is, veel mensen hebben er nog niet van gehoord of niet weten wat de precieze inhoud is, heeft Jeroen mededocenten en medewerkers geïnformeerd. Deze informatie gaat over de achtergrond, werking en toepassingsmogelijkheden van podcasting binnen de universiteit. Het podcasting idee is in een pilot gegoten en beschikbaar gemaakt voor studenten en medewerkers van de universiteit. Voor deze pilot zijn docenten beschikbaar gevonden en te zorgen voor de content voorzieningen. De pilot bestaat op dit moment uit 12 beschikbare podcast uitzendingen gemaakt door 7 docenten vanuit drie vakgebieden voor 500 studenten. Als onderzoek zijn tijdens een telefonisch interview de doelstellingsvragen voorgelegd. Op papier is een beeld gevormd van hoe podcasting is ingezet als nieuw communicatiemiddel aan de universiteit. In een gesprek op maandag 12 december 2005 heeft Jeroen de bevindingen en gebruikerservaringen tot nu aan de onderzoeker verteld. Wat duidelijk naar voren gekomen is tijdens het gesprek is het fenomeen audiobestand vs. Podcasting. Er worden hierover onduidelijkheden gevonden bij de gebruiker. Deze onduidelijkheden zijn voortgekomen tijdens het onderzoek van de terminologie ten opzichte van het feitelijke mp3 bestand. Wanneer studenten met het mp3 bestand worden ingelicht is er meer duidelijkheid. De onduidelijkheden werden gemeten door het feed gebruik te analyseren. Dit gebeurde bij de universiteit op het interne communicatiesysteem. De conclusie op dat moment was dat de beschikbare podcasts weinig tot niet werd geraadpleegd. De student heeft geen of weinig kennis over het gebruik van de abonnement service die erin voorziet de beschikbare content daadwerkelijk af te leveren op de computer of mp3 speler. Dit komt doordat men niet weet wat men ervoor moet installeren en hoe men de abonnementsvorm activeert. Wat een logisch vervolg op deze onduidelijkheden is, is dat de student het audio bestand gewoon download en deze vervolgens afspeelt op de computer of mp3 speler. Deze handelswijze heet geen podcasting maar downloaden. De student moet niet zelf de actie tot downloaden maar tot abonneren zetten om aan podcasting te voldoen. Wanneer deze kennis wel bekend is bij de student, zal deze zichzelf abonneren en zo de eigen handeling doen overslaan. Ook de computer- en softwarekennis van de student speelt een grote rol bij de activatie van de feed. Podcasting aan de universiteit is opgezet als een experiment in de vorm van een pilot. Waarom een pilot? De meeste studenten beschikken over een mp3 speler. Omdat met deze pilot exact kon worden achterhaald wat het effect van het gebruik van podcasting was en zo de werkwijze van de student kon worden geëvalueerd. De pilot loopt nog steeds en zal worden versterkt in zijn positie naar mate er nog eenvoudige manieren zullen worden gevonden om de feed activatie te vergemakkelijken. Hoe wordt podcasting als communicatiemiddel ingezet op de universiteit? De universiteit zal podcasting inzetten om content aanvullingen te doen op de actuele informatie van columns.

44

Page 45: Podcasting als Communicatiemedium

Deze aanvullingen komen dan als een podcasting beschikbaar. Podcasting gaat ook gebruikt worden om colleges van docenten vast te leggen. Actualiteiten kunnen direct met podcasting beschikbaar komen. Omdat docenten bereid moeten zijn om colleges beschikbaar te stellen en omdat er een productietijd aan de podcast zit. Het vergt nogal inspanning, kennis en inzettingvermogen. De apparatuur en het maken van de podcast kent lastige stappen, de docent moet hier wel van op de hoogte zijn. Deze stappen moet de docent beheersen om de kwaliteit van de podcasting te kunnen waarborgen. Tevens dient de docent enthousiast gemaakt te worden over het fenomeen podcasting. Door het enthousiasme van de docent wordt het eenvoudiger om podcasting laagdrempelig te maken voor de docent. De colleges worden opgenomen als een podcasting en verschijnen na het college op het interne publicatie medium van de universiteit. Hierop worden de podcasting bestanden geplaatst in de bijbehorende modulen. Studenten kunnen het college beluisteren op de plaats en tijd die zij willen. Het feit dat een college meerde malen te beluisteren is wordt als positief ervaren. Deze manier van podcasting gebruik biedt dan ook zeker toekomstperspectief om geïntegreerd te worden binnen de beschikbare modulen. In deze modulen worden podcasts geplaatst waarin aanvullende of extra informatie zit zoals: een column, radio uitzending of documentaire Deze extra informatie kan zo aan de student beschikbaar worden gesteld en een koppeling met de mediatheek zou een andere toepassingsmogelijkheid kunnen zijn. In de toekomst zullen mogelijk de modulen standaard worden voorzien van podcasting technologie, als extra voor de student. De overwegingen om podcasting in te zetten als nieuw communicatiemiddel heeft bij de universiteit een trend gezet. De verwachting van het gebruik en de inzetbaarheid als communicatiemiddel worden beter wanneer er een software beschikbaar komt vanuit de universiteit. Deze software voorziet de student automatisch van de meest recente podcast. De overwegingen worden ondermeer onderbouwt door de mogelijkheid van hergebruik van de ingesproken podcast. Als de bestanden eenmaal zijn opgenomen is er de mogelijkheid om de content te verspreiden maar vooral ook her te gebruiken. Hergebruik kent het voordeel dat de podcast beschikbaar blijft. Zo is het mogelijk om de modulen in de jaren daarop gebruik te laten maken van de podcast bestanden die in voorgaande jaren zijn gemaakt. Omdat er onder de studenten veel gebruik wordt gemaakt van de pc en er een zichtbare toename van mp3 spelers wordt gesignaleerd is dit tevens een overweging om hier als universiteit op in te spelen. Doelstellingen van de universiteit Leiden zijn ondermeer de student te prikkelen voor het fenomeen podcasting en in te spelen op de mobiele muziekdrager in de vorm van mp3 spelers, mobiele telefoons en pda’s. Het doel om aan te sluiten op de actualiteit heeft een grote rol gespeeld om mee te gaan met de ontwikkelingen op dit gebied. Bovendien wordt podcasting benaderd als een alternatieve ingang op de leerstof. Hiervoor zijn verschillende e-learning en blended learning oplossingen beschikbaar. Echter de directe benadering van de gesproken inhoud door de eigen docent geniet zo een voorkeur om in deze pilot te dienen als een alternatief. De aanpak van moderne middelen die kunnen worden ingezet als communicatie middel naast de face to face benadering is in deze pilot een meetvariabele die een bijdrage levert aan de ontwikkelingen van nieuwe communicatie middelen via het beeldscherm. Of podcasting een geschikt middel is om in te zetten is een vraag, hierin speelt de belangstelling van de docenten ook een grote rol. De universiteit wil podcasting in de toekomst gaan gebruiken voor master opleidingen en bij het business learning traject.

45

Page 46: Podcasting als Communicatiemedium

De voordelen van het gebruik van podcasting zijn vrij duidelijk. Er is één bestand wat gemaakt moet worden, dit bestand kan meerdere keren worden afgespeeld en op allerlei platformen worden gedistribueerd. De student heeft één apparaat wat gebruikt wordt als drager van media. Vaak betreft dit een geavanceerde mobiele telefoon met geheugenkaart tot aan een iPod mp3 speler of een andere speler met harde schijf. De mogelijkheid om deze drager te gebruiken voor leerdoeleinden ligt in het directe voordeel van de universiteit, zodat de student voorzien kan worden van onafhankelijke content ongeacht tijd of plaats. De student heeft van deze service uiteraard veel voordeel. De student kan met behulp van podcasting gemiste colleges opnieuw beleven. Zij worden in staat gesteld de stof opnieuw en opnieuw te bestuderen. Er zijn ook nadelen. Doordat het een pilot betreft zijn de meeste computers van het universiteitsnetwerk niet beschikbaar gemaakt voor het gebruik van de abonnementservice op de content. Ook komt naar voren dat de productietijd eenmalig lang is voor het feitelijk voorbereiden van de content tot de creatie van de podcasting. Afhankelijk van de inhoud is de productietijd lang of kort. Dit kan een reden zijn om de content niet beschikbaar te stellen..

6.3 Conclusie Leiden Uit deze weergave, van de gebruikerservaring van de universiteit Leiden, kan worden opgemaakt dat podcasting in de kinderschoenen staat binnen de instelling. Er is in de pers aandacht gegeven doordat ze ´de eerste´ universiteit zijn. Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen op gebruikersgemak en beschikbare content moet worden doorgepakt om uiteindelijk succesvolle integratie van podcasting te kunnen melden. Het gebruik tot nu toe is minimaal geweest. De podcasting is ‘gewoon’ gedownload en afgespeeld in een media speler in plaats van op de mobiele drager middels de feed. Vooralsnog is deze service een extra, op de aangeboden services van de universiteit. Het was niet mogelijk om aan te geven of de pilot een go of een no go wordt.

6.4 Christelijke Hogeschool Nederland De onderzoeker is, via de opleiding Media & Entertainment Management, op de hoogte gesteld dat de CHN (Christelijke Hogeschool Nederland) ook podcasting aan het integreren is binnen de persoonlijke leeromgeving op de CHN infrastructuur. Omdat de CHN ook vooruitstrevend is en met de komst van een nieuw centraal bestuur is de weg vrij gemaakt voor nieuwe communicatie technieken voor zowel docent als student. De plek van podcasting binnen de CHN infrastructuur bevindt zich in de persoonlijke leeromgeving. Dit is een systeem waarop docent en student een virtuele plek krijgen waarmee ze zichzelf kunnen presenteren en waarmee ze zich kunnen abonneren op feeds die beschikbaar komen van de totale gebruikersgroep. In de toekomst zal podcasting ook via andere kanalen zoals de websites van de CHN en de elektronische leeromgeving beschikbaar komen. De onderzoeker heeft een afspraak gemaakt met Misja Hoebe van het Onderwijs Expertisecentrum (OEC). Hij is mede verantwoordelijk voor uitrol van de persoonlijke leeromgeving binnen de CHN en hieronder valt ook podcasting. Misja geeft aan dat het belang van interne en externe feeds – waar de podcasting ondervalt - erg belangrijk is voor de invulling van de persoonlijke leeromgeving. Podcasting gaat zeker toekomst hebben, al is deze nog niet helemaal duidelijk ten aanzien van de snelle ontwikkelingen die plaatsvinden op

46

Page 47: Podcasting als Communicatiemedium

communicatiegebied. De CHN gaat podcasting in eerste instantie inzetten als pilot en heeft hiervoor met de komst van de persoonlijke leeromgeving gezorgd dat feeds een belangrijke plek binnen de persoonlijke leeromgeving hebben gekregen. De aanschaf van 30 iPod’s waarvan 15 voor de docenten en 15 voor studenten is reeds voltooid. Ook de persoonlijke leeromgeving zal snel haar pilot status verliezen en overgaan naar een platform wat de CHN in gebruikt neemt om deze persoonlijke leeromgeving uit te bouwen. Voor de CHN is het gebruik van podcasting van essentiële waarde. De CHN wil graag vooruitstrevend zijn bij de ontwikkelingen van een positieve bijdrage aan het onderwijs. Omdat studenten en docenten via de persoonlijke leeromgeving direct de podcast bestanden kunnen plaatsen zijn de mogelijkheden legio. Uiteraard zal podcasting hogeschoolbreed in kunnen worden gezet, mits de resultaten van de pilot succesvol zijn. Enkele toepassingsvoorbeelden zijn in dit hoofdstuk te vinden. Campusbreed De CHN ziet podcasting als ideaal om colleges en modulen via podcasting aan te bieden aan de verschillende campus sites over de wereld. Hierdoor hoeft een docent niet fysiek aanwezig te zijn maar kan via feeds de stof overbrengen aan de student. Op deze manier van communiceren krijgt podcasting een globaliserende functie mee die uniek is in zijn soort. In het onderstaande kader is uit het ‘Pilot Podcasting’ document een voorbeeld opgenomen over hoe de CHN podcasting gaat inzetten binnen de hogeschool. Stageverslag vanuit het buitenland: “Een vierdejaars studente, die in Los Angeles bij een Filmmaatschappij (One Roof Entertainment) stage loopt zal tijdens haar stage een ervaringdagboek via Podcasting (geluid) bijhouden. De bestanden zullen via haar CHN weblog beschikbaar worden gesteld aan studenten van MEM, die geïnteresseerd zijn in een stage in het buitenland.” 39

De inzetbaarheid van podcasting in het onderwijs wordt op de CHN in het verlengde gelegd van de feeds die beschikbaar zijn gekomen binnen de persoonlijke leeromgeving. Het opvragen en abonneren op de onderwerpen waarvan content beschikbaar is worden gezien als basis van het toekomstige e-learning. De feeds worden op de persoonlijke leeromgeving ongestructureerd aangeboden. Docenten en studenten zullen in staat worden gesteld binnen de kennisexpertise van de CHN publicaties op de persoonlijke leeromgeving op bepaalde woorden te kunnen indexeren. Deze index zal een nieuwe feed beschikbaar kunnen maken die alleen op het gekozen woord of onderwerp gaat. Op termijn zullen ook gestructureerde publicaties (feeds) beschikbaar komen op de elektronische leeromgeving. Omdat de definitieve uitrol van podcasting binnen de CHN goed moet verlopen is Apple gevraagd om expertise te verlenen bij de invoering van podcasting. De techniek genaamd QT2Rrss is een infrastructuur wat alle handelingen doet voor het maken van een podcasting, deze techniek zal toegepast kunnen worden binnen de CHN. Hierbij is een omgeving met opnameapparatuur, pc en Internetaansluiting nodig waarmee men met één druk op de knop bij binnenkomst de opname start en bij het verlaten nogmaals diezelfde knop indrukt. De opname wordt automatisch omgezet en geplaatst in een feed en op de locatie weggeschreven waar deze is gedefinieerd. Dit zou natuurlijk een geweldige totaal oplossing zijn. 39 Deike Schulz, Podcasting Pilot MEM, 2006

47

Page 48: Podcasting als Communicatiemedium

Apple en CHN Op 16 januari 2006 is de onderzoeker op uitnodiging van de CHN bij de presentatie van Apple geweest over het gebruik van podcasting in het onderwijs. Bij deze presentatie waren leden van het management, ICT afdeling en aanverwante opleidingen en docenten aanwezig. Apple Nederland verzorgde met een presentatie Joachim Levelt een introductie van Apple en de relatie van Apple met de educatieve sector. In het kader van ‘Apple in Education’ wordt in Europa geprobeerd om Apple vertegenwoordigd te zien als complete ICT oplossing in het gebruik van de educatieve oplossingen. De focus van Apple ligt op de student in de meest creatieve zin. Het gaat bij Apple om de student te voorzien van een totaaloplossing. Pilot document Podcasting Met het schrijven van het onderzoek is er een pilot document beschikbaar gekomen. Hierin staan een aantal scenario’s beschreven waarmee podcasting kan worden ingezet en toegepast binnen de CHN. Naast de hoorcolleges die worden opgenomen wordt er gewerkt aan een taal cursus Engels die met behulp van podcasting te volgen is. Naast de taalcursus wordt er gewerkt aan een ‘Tutorial Macromedia Flash’ voor het praktijkmoduul Nieuwe Media. Deze podcasting laat handelingen zien van het programma Flash die door de student eigen kunnen worden gemaakt. Ook de inzetbaarheid van podcasting als presentatiemiddel wordt genoemd. Hierbij worden interviews met studenten en docenten afgenomen. Deze interviews kunnen ter promotie worden gebruikt op voorlichtingsdagen, open dagen en voor externe geïnteresseerden. Het moduul ‘A Brand New Start’ gaat podcasting integreren. Studenten leren zichzelf als merk in de markt neer te zetten. Met behulp van een vodcasting kunnen zij zichzelf presenteren aan deze markt. Er gaat veel gebeuren op de CHN met podcasting.

6.5 Conclusie Christelijke Hogeschool Nederland De CHN is een hogeschool die graag inspeelt op nieuwe actuele innovatieve ICT ontwikkelingen. Podcasting zal mits het management en de organisatie het goed kunnen implementeren een goede toekomst tegemoet kunnen gaan binnen de hogeschool. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. QT2Rrss wordt binnen de CHN geïnstalleerd in een proefopstelling en de bevindingen van dit systeem zullen doorslaggevend zijn in de totale podcasting oplossing. Het feit dat er iPod’s worden aangeschaft en binnen de CHN serieus met podcasting als onderwijsondersteunend middel moet worden omgegaan, maakt het na een succesvol gelopen pilot mogelijk dat podcasting hogeschoolbreed zal worden kunnen ingezet binnen het aangeboden lesprogramma. Door het pilot programma hoopt de CHN goed inzicht te krijgen in de functionaliteit en toepassingsmogelijkheden van podcasting.

6.6 Gegevens analyse van beschikbare onderzoeken In de educatieve sector wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de zorg voor een goede ICT infrastructuur. Naast het gebruik van nieuwe technieken is de educatieve sector ook geschikt om te gebruiken als test omgeving. Podcasting is een goed voorbeeld van de mogelijkheden die kunnen worden uitgetest binnen deze sector.

48

Page 49: Podcasting als Communicatiemedium

Uit een onderzoek van de Learning Technologie Report Servive40 komt naar voren dat 55% van de ondervraagde studenten een mp3 speler heeft, 18% een iPod en 8% een Pda. Het totale bezit van multifunctionele apparaten die mp3 bestanden kan afspelen bedraagt 81%. Er is een grote doelgroep beschikbaar die interesse heeft in apparaten die mp3 bestanden en content kunnen afspelen. Op de vraag of deze studenten mp3 bestanden van het Internet hebben gedownload antwoordde 74% ja op deze vraag. 11% heeft zich wel eens geabonneerd op een podcasting en 64% wisselt deze muziekbestanden uit tussen de pc en het multifunctionele apparaat. Uit een interview met de University of Cincinnati over het gebruik van podcasting komt naar voren dat professoren zich afvragen wat er gaat gebeuren als daadwerkelijk podcasting in hoger onderwijs wordt ingezet. “I don’t think it’s going to be a fad, but if the higher education podcast movement does indeed move forward, it won’t do so without a little bit of fear” 41 Hieruit blijkt dat van te voren een angst ontstaat voor de integratie van podcasting in het onderwijs. Men is bang dat studenten wegblijven en het effect van het leren aantast. Een ander punt waar men voor moet zorgen is het feit dat het sociale contact niet verwaterd. Dit is een veel naar boven komend probleem dat verwacht wordt bij scholen en universiteiten die in aanraking zullen gekomen met het fenomeen podcasting. Met de komst van QT2Rrss42 is het mogelijk om bepaalde structuren in het postcasting traject te bouwen. Er zijn ideeën om studenten punten te geven voor aanwezigheid tijdens het college en wordt er gezegd dat podcasting een hulpmiddel is om invulling te geven bij gemiste lessen. Echter wanneer er wordt gekeken naar de CHN gaat het vooral om de mogelijkheden die podcasting biedt in het aanbieden van content voor colleges en de mogelijkheden om deze aan te bieden. Men kijkt hier naar de toekomst en verwachten een verschuiving in de manier van informatie opnemen bij de studenten. Dit laatste komt al overeen met het feit dat google.com en wikipedia zeer populair zijn onder de studenten. ICT in het onderwijs is en wordt steeds belangrijker.

6.7 Algemene Conclusie Podcasting in Onderwijs De conclusie over podcasting in het onderwijs, is het feit dat er geen significante cultuur verschuiving plaats vind wanneer materiaal in podcasting formaat wordt aangeleverd. Zoals Sue Burch aangeeft is podcasting een effectieve manier van leren die erg aantrekkelijk is voor studenten. Omdat hierin technologie en onderwijs samengaan. Hierdoor zijn goede opties mogelijk voor het gebruik van podcasting in het onderwijs. “I believe that the iPod is a highly effective learning tool. It can help develop core literacy skills in a way that’s really exciting for students” Sue Burch, grand Island Public Schools” 43

40Andy Ramsden, Podcast on Delivery, http://www.ilrt.bris.ac.uk/mobilelearning/slides/pda_teleford_05_no_notes.pdf 41 Michael Lieberman UC, Interview, http://news.enquirer.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060105/NEWS0102/601050350/1058/NEWS01 42 Guardian, Qt2rss, http://education.guardian.co.uk/appleeducation/story/0,,1691254,00.html 43 Apple, Podcasting in education, http://www.apple.com/education/podcasting/

49

Page 50: Podcasting als Communicatiemedium

Uit de whitepaper Podcasting en Vodcasting komen voordelen naar voren die aansluiten bij de conclusies voor het gebruik van podcasting in het onderwijs. Met de integratie van systemen als WebCT en blackboard is het erg makkelijk om content daar te houden waar het benodigd is. Met als toekomstig feit dat “globale content management en distributie binnen de Universitaire instellingen zal groeien”44 in het achterhoofd is podcasting een erg goed middel om databases en archieven aan te leggen en in te vullen, voor de algehele ontwikkelingen van het lesmateriaal.

44 Peter Meng, Whitepaper, http://edmarketing.apple.com/adcinstitute/wp-content/Missouri_Podcasting_White_Paper.pdf

50

Page 51: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 7 Case 3 Podcasting en bedrijven ‘en dan nu het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar’ Deze casus staat in het teken van het gebruik van podcasting binnen bedrijven en instellingen. Podcasting kan binnen deze casus worden bekeken als communicatiemiddel voor interne en externe communicatie, maar ook als verkoop instrument om omzet te genereren door middel van de goedkope manier van communiceren die podcasting mogelijk maakt. Dat bedrijven inspelen op nieuwe trends en technieken heeft te maken met de interesses en de gebruikersvoordelen die in deze nieuwe technologieën gezien worden. Veel ervaringen en successen worden in de media uitgemeten om bij elkaar interesse op te wekken om deze nieuwe technieken in te gaan gebruiken. Hierbij is vooral manier waarop podcasting wordt ingezet erg interessant om te onderzoeken.

7.1 Het gebruik van podcasting binnen bedrijven De markt van podcasting voor bedrijven is een nieuwe markt die groeiende is. Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar om de achtergrond weer te geven. Vanuit diverse bronnen wordt een weergave gegeven van de toepassingsmogelijkheden en modellen die op bedrijven en hun markt kunnen worden gereflecteerd. In de huidige markt is het mogelijk om gegevens die beschikbaar zijn over de inzetbaarheid van podcasting te analyseren en te toetsen op relevantie en gebruikersmogelijkheden. De markten waar podcasting als communicatiemedium ingezet kan worden zijn zeer divers. Omdat bedrijven niet snel klaar staan om nieuwe technieken breed in te zetten is dit gelijk een beperking. Wanneer er wordt gekeken naar de markten valt er te concluderen dat de marktsegmentatie van podcasting bestaat uit 3 segmenten. Deze segmenten zijn: De makers van podcasting, de ontvangers en gebruikers en de adverteerders. Er zijn op het moment van schrijven twee scenario’s waarvoor podcasting binnen het bedrijfsleven wordt toegepast. Dit is het scenario van podcasting als marketing medium en podcasting als communicatiemedium voor interne en externe communicatie. Deze twee scenario’s liggen dicht bij elkaar maar kennen toch verschillen. Deze verschillen zitten in de invulling die bij de marketing benadering wordt gezien vanuit een commercieel oogpunt. In de communicatiebenadering van podcasting wordt er vanuit een niet commercieel oogpunt gekeken naar de functionaliteit en inzetbaarheid van het medium.

7.2 marketing communicatie en media. Bedrijven en merken hebben de keuze uit verschillende marketingcommunicatie instrumenten. Deze instrumenten zijn onder andere: reclame, sponsoring, public relations, direct-marketingcommunicatie en promotie. Één ding hebben ze allemaal gemeen, ze worden overgedragen naar de doelgroep met behulp van media. Diverse traditionele media worden hedendaags overruled door nieuwe media. Podcasting, narrowcasting, weblogs en andere nieuwe media vormen zijn rechtstreekse concurrenten geworden van de traditionele media als de krant, radio en televisie. Bedrijven als Volvo en Heineken lopen maar al te graag voorop met het toepassen van de marketingcommunicatiestrategie naar ict en multimedia gerelateerde oplossingen. Deze multinationals hebben als voordeel dat het beschikbare budget wat kan worden gebruikt erg

51

Page 52: Podcasting als Communicatiemedium

groot is. Hierdoor worden zij in staat gesteld om in te spelen op het gebruik van nieuwe innovatieve oplossingen en producten.

7.2.1 Reclame Reclame wordt gemaakt en uitgezonden op alle beschikbare media dragers. Deze oudste vorm van marketing communicatie in de nieuwe stijl kent goed ontwikkelde formats en concepten die rechtstreeks multimediaal zijn in te zetten. Veel gebruikte media voor reclame zijn de traditionele media als televisie, radio, tijdschriften, dagbladen en binnen en buiten media. De link met nieuwe media als het Internet wordt steeds vaker gelegd. Mobiele communicatie wordt steeds vaker geraadpleegd om de doelgroep over te halen een reactie te geven. Het addertje onder het gras voor deze doelgroep is dan ook het rechtstreeks afgeven van zeer belangrijke informatie voor de adverteerders. Goede reclame concepten kunnen jarenlang meegaan en profiteren van een goede naamsbekendheid. Maar de nieuwe media zorgt voor een hele andere kijk naar de naamsbekendheid zonder als doelgroep maar enig tastbaar product in handen te hebben. Een voorbeeld hiervan is de ontastbare dienstverlener google.com.

7.2.2 Podcasting en reclame Podcasting valt onder de nieuwe media en is afgeleid van Internet technologie gecombineerd met tastbare mediadragers. Reclame kan met podcasting eenvoudig worden gemaakt. Hiervoor is een programma of uitzending benodigd waaraan de reclame kan worden toegevoegd en is er eenduidigheid in de communicatievoering nodig om onderscheid te maken. Podcasting is nieuwe media maar kent nog steeds de modellen van reclame vanuit de traditionele media. Dit is te zien aan bijvoorbeeld de lengte van de reclame en de volume van het geluid om de aandacht van de doelgroep ontvanger er bij te houden. Een voordeel van podcasting reclame voor de makers ervan is het feit dat time-shifting kan worden uitgeschakeld zodat de luisteraar er naar moet luisteren. Ook in-program reclame kan worden gebruikt en de zeer succesvolle twin-spot op de televisie en radio is uiteraard simpel toe te passen in een podcasting. Een ander aandachtspunt is de waardering voor algemene reclame voor de doelgroep. Allerlei technieken worden bedacht om reclame uit de media te halen. Tivo is een systeem voor de televisie en radio die reclame ‘eruit knipt’ en zo gebruikers ongehinderd naar het televisie programma kan laten kijken. Dit kan uiteraard alleen worden gedaan bij podcasting uitzendingen van ten hoogste 15 minuten. De reclame zal met deze podcasting overkomen. Wanneer deze reclame goed is bedacht, en niet als hinderlijk wordt ervaren, zal de luisteraar deze reclame voor lief nemen en de uitzending waarderen op kwalitatieve hoogwaardige inhoud, en zo concluderen dat reclame in de uitzending daarbij hoort.

7.2.3 Sponsoring Sponsoring komt voort uit het feit dat bedrijven, merken en instellingen geld betalen in ruil voor naamsbekendheid. Grote evenementen als de Olympische Spelen kennen dan ook veel sponsors en als consument wordt men dan ook overspoeld met de namen van deze merken. Sportsponsoring kent dan ook de grootste budgetten bij bedrijven en merken. Directe

52

Page 53: Podcasting als Communicatiemedium

sponsoring maakt het voor deze bedrijven en merken mogelijk om de naam rechtstreeks te koppelen aan een bekende sporter of club. De media speelt hierin een heel grote rol voor het bereik van de naamsbekendheid. Hoe vaker de sporter of club in beeld des te meer naamsbekendheid voor het bedrijf of merk.

7.2.4 Podcasting en sponsoring Sponsoring met behulp van podcasting en is een nieuw fenomeen. Grote multinationals en vermogende merken zijn dan ook de eersten die inspelen op het gebruik van innovatieve ICT ontwikkelingen binnen de technologie en eindgebruiker markt. Voorbeeld van de eerste podcasting sponsor overeenkomst is Volvo. De inzetbaarheid van podcasting, de overeenkomst tussen autoblog.com en Volvo is een goed voorbeeld van commerciële exploitatie van podcasting. De weblog bevat nieuws over de auto industrie en heeft sinds kort podcasting uitzendingen. De podcasting uitzendingen worden voor $ 60.000 het eerste halfjaar gesponsord. Hiervoor ontvangt de luisteraar de podcasting die inhoudelijk wordt gesponsord met nieuws uit de auto-industrie inclusief interviews en reclame. Op de website staat dan ook het logo van Volvo bij de podcasts die beschikbaar zijn. Het zijn niet de mega bedragen die voor radio en televisie sponsoring worden neergeteld bij podcasting. Een visie vanuit de literatuur op deze overeenkomst is dan ook duidelijk. De lage productie kosten voor het maken van een podcasting laten zien dat er naar verhouding veel geld is neergelegd voor deze overeenkomst. Tot zover het hoogste sponsorbedrag bekend in podcasting reclame. Recent zijn de eerste resultaten bekend geworden van deze autoblog.com podcasting. De uitzending wordt meer dan 20.000 keer gedownload voor de zeer specifieke doelgroep van autoliefhebbers. Dit betekent een direct bereik van 20.000 personen binnen de doelgroep. Om een vergelijking te geven: de 1% die de gemiddelde televisie reclame bereikt komt niet in de buurt van deze directe marketing. Programma sponsoring bij radio programma’s is van oudsher een onderdeel van verschillende bedrijven om de doelgroepen te bereiken. Hierbij gaat het vaak om financiële overeenkomsten in ruil voor naamsvermelding aan het programma of de inhoud ervan. Het nadeel aan deze vorm van sponsoring is het directe bereik met de doelgroep. Met de komst van podcasting is het probleem van het directe bereik meteen weggenomen. Diegene die geïnteresseerd is in een podcasting over auto’s zoekt zijn weg via google.com en weblogs om zo bij de aangeboden content te komen. Wanneer een bedrijf als Volvo zich gaat koppelen aan een weblog zullen er meer bezoekers komen door de naamsbekendheid en de professionaliteit achter de autofabrikant en zal er meer directe marketing op de doelgroep kunnen worden uitgeoefend omdat Volvo indirect garant staat aan de kwaliteit van de aangeboden content. De sponsor wordt vermeld in de naamgeving van de podcasting en naamsvermelding in de feed levert bekendheid op. Ook wordt er geschreven over donaties van luisteraars waarmee luisteraars de mogelijkheid krijgen om waardering te geven aan de podcasting. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om nieuwe diensten met behulp van podcasting te genereren.45

45 Podcasting: A new technology in Search of viable business models

53

Page 54: Podcasting als Communicatiemedium

7.2.5 Public relations Met public relations worden nieuwe ontwikkelingen bekend gemaakt bij de pers en publiek. Men krijgt vaak de mogelijkheid het product te proberen. Persberichten vormen hierbij een grote ondersteuning, Veelal zijn dit geschreven berichten of kopieën van berichten afkomstig van traditionele media. Bedrijven en merken proberen met behulp van persbijeenkomsten en productpresentaties, pers en publiek te informeren over een nieuw product of dienst. Deze bijeenkomst kent een hoge vorm van exclusiviteit bij de pers en publiek. Voorbeeld van een goede public relations actie is de introductie van een nieuwe auto. Tijdens de introductieperiode kan een auto voor een aantal dagen als test worden ingezet, hiermee wordt de potentiële klant lekker gemaakt met het nieuwe product.

7.2.6 Public relations en podcasting Met podcasting worden persberichten en bekendmakingen bij de pers maar vooral de doelgroep makkelijker dan ooit te voren. De podcasting met daarin de benodigde informatie kan gemakkelijk via een feed worden verspreid onder de pers maar vooral onder de doelgroep. Aandacht voor nieuws kan worden verspreid door een podcast bestand te maken en deze te delen aan de geselecteerde ontvangers, weblogs en feedlezers doen de rest van de nieuwsverspreiding.

7.2.7 Direct-marketing communicatie De traditionele en nieuwe media worden veelal ingezet bij direct-marketingcommunicatie. Doel van deze manier van marketingcommunicatie is vooral het verzamelen van klantgegevens en klantgerichte informatie te versturen naar de doelgroep. De gegevens die hierbij vrijkomen worden weer gebruikt voor follow-ups. Met behulp van de nieuwe media is marketing communicatie op profielbasis te bedrijven. De mogelijkheden zijn enorm. Een voorbeeld wat al jaren lang aan de top staat is het online verkoop bedrijf Amazon.com.

7.2.8 Direct-marketing en podcasting. Podcasting en direct-marketingcommunicatie zijn een gouden combinatie, omdat er niet gerichter kan worden geadverteerd op de doelgroep dan met deze twee middelen die hiervoor worden ingezet. Gegevens kunnen op meerdere vlakken van de communicatie worden ingezet en bovendien crossmediaal gebruikt worden. Om een voorbeeld te geven, Wehkamp stuurt u via podcasting een video over de geweldige nieuwe slaapkamerinrichting die te bestellen is. Dit ontvangt u omdat u recent een woonkamerinrichting heeft besteld. Met behulp van podcasting kunt u rechtstreeks kennis nemen van de nieuwe producten, afgestemd op basis van de beschikbare gegevens. Voorbeeld Time2learn en Podcasting Het Nederlandse bedrijf Time2learn van Matthé Smit gebruikt podcasting technologie om cursussen over allerlei onderwerpen te verkopen aan een actieve doelgroep. De inzet van podcasting technologie neemt de distributie inclusief kosten volledig weg. Met behulp van het

54

Page 55: Podcasting als Communicatiemedium

Internet kan cursus materiaal worden verkregen. Deze vorm van Internet ondernemen is een van de goede initiatieven die gebruikt maakt van nieuwe technologie om content te vermarkten naar de eindgebruiker. De cursussen worden aangeboden op www.time2learn.nl.

7.3 Interne communicatie met podcasting Het gebruik van podcasting als intern communicatiemedium wordt mondjesmaat toegepast in het bedrijfsleven. Het betreft veelal grote commerciële instellingen die gebruik maken van en gemak inzien van podcasting om de boodschap te communiceren naar de ontvanger. Om een weergave te geven van de informatie die bekend is, wordt er verwezen naar Nason. Hij beschrijft in een paar woorden de revolutie van podcasting. Hieruit komt voort dat het in de tijd een revolutionaire gedachte was om muziek ergens mee naar toe te nemen en te luisteren naar datgene wat de luisteraar leuk vind. Hedendaags zijn de mogelijkheden zo groot dat podcasting het anywhere, anyplace en vooral anytime het beluisteren en bekijken van content mogelijk maakt. Hierdoor is men in het bedrijfsleven ook anders tegen het medium en zijn functies aan gaan kijken. “It was revolutionairy when listeners were able to take their music to the beach or the park, but in those days they still had to listen to whatever the radio stations were playing. Now, with podcasting, listeners can choose the programming they want to download from the Internet and listen whenever they want” (Nason, 2005) Deze quote is belangrijk voor bedrijven om te begrijpen wat podcasting voor meerwaarde kan hebben voor de stimulatie van interne communicatie.

7.4 Scenario’s Podcasting in bedrijf Voor bedrijven en instellingen is de koppeling van gebruikers en (potentiële) klanten erg belangrijk voor marketingdoeleinden. Er zijn scenario’s opgedoken die worden gebruikt voor al dan niet commerciële doeleinden. Voor het bedrijfsleven zijn er internationaal een aantal documenten beschikbaar die business modellen bespreken met podcasting als medium. De diversiteit van het medium podcasting waarop het kan worden ingezet, zonder hoge kosten is de achtergrond en basis van deze modellen. Enkele voorbeelden in de vorm van een scenario zullen aan de orde komen om een beeld te geven waar de ontwikkelingen zich op dit moment bevinden. Scenario 1 Podcasting abonnee model Het eerste scenario is het gebruik van podcasting als een abonnee model. Hierbij moeten gebruikers gaan betalen voor de podcasting om zo de content te kunnen beluisteren of te bekijken. De opbrengst kan gebruikt worden om de veelal dure content te kunnen bemachtigen en zo te plaatsen in de feed of te gebruiken om de bandbreedte te bekostigen. Een voorbeeld wat erg succesvol is in deze manier van handel met podcasting is het populaire iTunes van Apple al moet worden vermeld dat ook andere catchers hiervoor geschikt zijn. Met iTunes is het mogelijk om men op een betaalde podcasting te laten abonneren.46 Starmaker marketing is mogelijk omdat podcasting ingezet wordt om zo bekendheid te

46 Podcasting: A new technologie in Search of viable business models

55

Page 56: Podcasting als Communicatiemedium

genereren. Iedereen kan zichzelf populair en bekend hiermee maken zolang de content rijk genoeg van invulling is. De content waarvoor iemand heeft betaald kan hij al dan niet betaald weer delen met anderen. Zo wordt men zelf een star content maker. Scenario 2 Co-option met podcasting Er is ook de mogelijkheid van co-option met podcasting. Hiermee wordt bedoeld dat bestaande contentleveranciers zoals, omroepen, producenten en andere partijen bestaande content beschikbaar maken voor podcasting. Men zal hierover duidelijke afspraken moeten maken omdat het om content in licentie gaat. Het voordeel wat er hiermee wordt behaald is het feit dat de merknaam gebruikt wordt wat meteen herkenning geeft bij de luisteraars en zo de doelgroep. Luisteraars zijn zo primair gemotiveerd om de podcasting te beluisteren en zo wordt reclame die zich vast in een podcast bevind mogelijk als minder hinderlijk ervaren.47

7.5 Waarom podcasting in het bedrijfsleven Podcasting als communicatiemiddel en als marketinginstrument gaan prima samen. Zo wordt er in het document van iPodcastle beschreven dat gebruikers van podcasting worden voorzien in een zogeheten ‘push user experience’. Dit houdt in dat gebruikers eenmalig zich abonneren op een podcasting en zo nooit meer terug hoeven naar deze website. “It is important to note that even though the underlying podcasting technology is based on polling, podcasting provides subscribers a “push user experience”; subscribers do not need to go back and check for the latest version of the content. The “push user experience” has significant marketing implications” 48

Met deze mogelijkheid is het voor bedrijven een erg interessant instrument om te gebruiken in de communicatie en marketing zowel intern als extern. Podcasting kent populaire categorieën voor bedrijven waarmee marketing kan worden gedreven. In de onderstaande afbeelding 10a is een matrix weergave geschetst van de vraag en populariteit van onderwerpen en de competitie tussen de onderwerpen.

A

B

Afbeelding 12 iPodcastle Modellen

47 Podcasting: A new technology in Search of viable business models 48 iPodcastle, Demystifying Podcasting – A Market Analysis for the Businessperson, 4

56

Page 57: Podcasting als Communicatiemedium

Vanuit deze matrix is af te lezen in hoeverre het bedrijf zich kan gaan toespitsen met podcasting op de onderwerpen en zo inzicht kan verkrijgen in de vraag en populariteit van de aan te bieden podcasting. Wanneer de matrix wordt vergeleken met de daadwerkelijk cijfers in afbeelding 10b kan er worden geconcludeerd dat de met seksueel getinte podcasting samen met entertainment en muziek de top 3 vormen van het hedendaagse aanbod. Bedrijven die met podcasting als instrument de markt willen betreden zullen zich moeten onderscheiden van de massa. Dit is nodig om uit de overvloed van het aanbod een plek te kunnen krijgen bij de potentiële klant. Podcasting wordt gezien door de gebruikers als een evolutie binnen de beschikbare communicatie- en marketinginstrumenten. Het is een commercieel medium omdat het alle karakteristieken van een traditioneel medium heeft zoals radio, maar met meer voordelen, zoals dat het op de plaats en tijd van de voorkeur van het publiek kan worden afgespeeld, en dat het draagbaar is, in controle van de gebruiker en dat het wereldwijd gebruikt ingezet kan worden.

7.6 Wat zijn de voor- en nadelen van podcasting in het bedrijfsleven De potentiële groei van podcasting wordt in 2005 in de pers bekend gemaakt door het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester. In dit onderzoeksrapport wordt mediagebruik geschat voor de toekomst. De onderzoekers gaan ervan uit dat podcasting een enorme boost krijgt vanaf 2006. Hierbij wordt podcasting als medium geschat op een gebruik van 12.3 miljoen huishoudens in 2010 in de Verenigde Staten “Podcasting, which is the newest entrant into the digital audio mix, will see significant growth by 2010 — reaching 12.3 million households — as MP3 adoption climbs and broadband reaches 62 percent of households.” 49

De geschatte groei zal niet onopgemerkt blijven. De groei van Apple’s iPod zullen zeker met de komst van de zesde generatie iPod het gebruik van podcasting alleen maar positief stimuleren. Deze gegevens vormen zeker een voordeel voor het gebruik van podcasting bij bedrijven. Zij zullen podcasting als nieuw media middel moeten insluiten om zo te communiceren. Nadelen van podcasting zijn er ook. Deze nadelen komen voort uit de gebruikers ervaringen in het algemeen van de podcasting. Hiermee komen altijd twee dingen naar voren. De lengte van de podcast is te lang en de kwaliteit van de podcast is te slecht. Deze nadelen hebben als oorzaak dat kennis, middelen en een goede verhaallijn vaak te wensen overlaat en niet worden beheerd door de makers.

7.7 Waarvoor wordt podcasting ingezet in het bedrijfsleven De inzet van podcasting bij bedrijven en de invulling van podcasting als marketinginstrument kent ongekende mogelijkheden voor zender, adverteerder en ontvanger. Maar ook de inzetbaarheid als naslaginstrument of verdieping van de materie tot zelfs handleidingen aan toe zijn ongekende mogelijkheden van podcasting.

49 Forrester, Research, http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,996,00.html

57

Page 58: Podcasting als Communicatiemedium

Bij een lezing van de Internetacademie in Leeuwarden over ‘Podcasting in Bedrijf’ werd er een voorbeeld geschetst over een situatie waarin podcasting werd gebruikt om te dienen als Frequently Asked Questions (FAQ), de leermanier voor medewerkers op de weg. Het bedrijf Siemens past deze manier van Podcasting toe50. Wanneer buitendienst medewerkers op weg zijn naar een klant om deze te helpen kunnen zij onderweg luisteren naar de meest gestelde vragen en antwoorden. Hierdoor is het mogelijk om medewerkers op te leiden en kennis te laten verbreden op een unieke manier. Onderweg worden de medewerkers getraind om directe oplossingen te kunnen bieden aan de klant. Op het moment dat een medewerker wordt geconfronteerd met het probleem kan hij door de opgedane kennis onderweg direct handelen. Wanneer er naar een volgende klant moet worden gegaan wordt er verbinding gemaakt met het Siemens en de antwoorden op de volgende vragen worden gedownload op de Pda. Dit gebeurt met de podcasting techniek door gebruik te maken van de feeds en het draadloze Internet. Een andere oplossing die bedacht is voor de iPod is travelpodcast. Op grote vliegvelden verschijnen steeds meer travelcast upload punten. Hiermee wordt de iPod opgeladen en voorzien van informatie over de plaats of stad waarin de eigenaar zich op dat moment bevind. “Laat die dikke en dure reisboeken achterwege en google het woord 'travelpodcast'. Zo stuit je op ontelbare downloadbare gesproken reisverslagen van de meest uiteenlopende wereldbewoners over de meest uiteenlopende bestemmingen. Van lokale bewoners die je graag met de ins and outs van hun stad laten kennismaken tot ervaren wereldreizigers die op de meest onbegaanbare paden een podcast maken. De reizende iPod-gemeenschap is druk bezig de wereld in kaart te brengen. Je vindt er van alles, van suggesties over bloesembomen in Japan, strandbeschrijvingen in Costa Rica, hapklare informatie over spirituele en heilige plekken in het verre Oosten, tot tips over overleven in de wildernis van Borneo (inclusief dierengeluiden).” 51

Hierdoor kan informatie over leuke bezienswaardigheden of monumenten en andere bezoekerswaardige dingen worden weergegeven op de iPod. Dit is een vorm van podcasting die is voortgekomen uit location based pda tours. Een begin van ontwikkelingen van de mogelijkheden met podcasting is hiermee gemaakt.

7.8 Conclusie Podcasting als communicatie en marketing instrument voor bedrijven staat aan de vooravond van een ware revolutie. Veel initiatieven en leuke hulpmiddelen om podcasting te gebruiken als communicatiemedium voor zowel marketing als interne en externe communicatie worden bedacht en getest. De grote doorbraak wordt eind 2006 verwacht waarmee diverse oplossingen voor bedrijven beschikbaar komen. In de huidige fase is het vooral testen en uitproberen van de techniek.

50 Max Vijftigschild, Lezing Podcasting Internetacademie 51 Spits, Podcasting, 10 januari 2006

58

Page 59: Podcasting als Communicatiemedium

Hoofdstuk 8 Resultaten en conclusies ‘tot de volgende uitzending?!’ Met het beantwoorden van alle deelvragen in de vorige hoofdstukken is dit het hoofdstuk waarin de resultaten en conclusies worden gepresenteerd. Er wordt gekeken of de probleemstelling van het onderzoek: ‘Hoe gaan instellingen en bedrijven om met de nieuwe beeldschermcommunicatietechniek podcasting?’ met dit onderzoek is beantwoord. Om een zo volledig mogelijke weergave te kunnen geven worden in dit hoofdstuk kort de belangrijkste punten uit voorgaande hoofdstukken beschreven. Deze weergave zal worden voorzien met aanbevelingen van de onderzoeker. Deze aanbevelingen zijn interessant voor ondermeer bedrijven, overheid en instellingen maar ook voor media instanties en personen.

8.1 Nieuwe technieken In hoofdstuk 2 heeft de onderzoeker allerlei nieuwe technieken geïnventariseerd en onderzocht op relevante uitschrijving in het belang van het onderzoek. Wat hieruit naar voren is gekomen is het feit dat er met regelmaat nieuwe technieken zich aanmelden die kunnen worden ingezet als beeldschermcommunicatietechniek. Hoe snel de meeste technieken het daglicht zien, zo snel gaan de meeste ook weer ten onder. Het succes hangt namelijk af of de nieuwe techniek een zodanige verschuiving van de communicatie teweeg kan brengen dat deze techniek maatschappelijk wordt gedragen door de gebruikersgroep. De Msn Messenger techniek is een voorbeeld van datgene wat als maatschappelijk nieuwe beeldschermcommunicatie techniek succesvol is en grootschalig als communicatiemedium wordt ingezet. In vergelijking tot podcasting staat deze Msn Messenger techniek als een huis. Dit heeft als oorzaak dat het wereldwijd kan worden ingezet omdat 95% van de desktop computers op Windows draait en Msn Messenger van Microsoft is. Podcasting is een communicatietechniek die op een specifieke wijze kan worden geïntegreerd binnen veel communicatiemodellen. Wat uit dit hoofdstuk geconcludeerd kan worden is dat de ontwikkelingen van nieuwe communicatietechnologie niet stil staat en volop in beweging is. Aanbeveling 1 Wanneer er moet worden gekozen tussen een communicatietechniek om deze te integreren binnen de bestaande infrastructuur is het verstandig om naar een aantal zaken te kijken. De vorm van communiceren, de grootte van het aantal personen dat ermee moeten gaan werken en het kennisniveau in relatie tot de techniek moet goed worden onderzocht. De nieuwigheid aan technieken is niet de feitelijke communicatie van a naar b maar de manier hoe en waarop dit gebeurt. Veel technieken zijn afgeleid van bestaande technieken. Hoe dan ook er gaat veel veranderen. De verwachtingen van de onderzoeker over de traditionele manier van communiceren en de daarbij behorende regels zal met de beeldschermcommunicatie heel anders geïnterpreteerd en ingezet gaan worden. Deze veranderingen brengen nieuwe manieren en afspraken met zich mee. Het denken over hoe men communiceert en hoe men gaat communiceren, staat aan het begin van de verandering van traditionele communicatie naar digitale beeldschermcommunicatie. Deze verschuiving is er voor zowel als bedrijven en instellingen als individuele communicatie. De voor- en nadelen wegen tegen elkaar op. Succesvolle integratie van nieuwe communicatietechnieken hangt zoals gezegd af van vele factoren. De voordelen kunnen

59

Page 60: Podcasting als Communicatiemedium

worden behaald in de kosten voor de integratie en de benodigde apparatuur. Maar ook de snelheid van de communicatie en het geografische bereik zal geen beperkingen kennen. De nadelen die er zijn om nieuwe technieken te integreren zijn de scholing en veranderingen die de wijzigingen teweeg brengen bij de gebruikers. De mens zal zich blijven afvragen of ze op deze nieuwe manieren wil communiceren en bepaalt zo uiteindelijk het succes van een nieuwe techniek. Of deze techniek superieur is aan andere of niet, de gebruiker bepaalt het succes. Hoofdstuk 3 gaat in op podcasting. Wat is dit nu voor medium en wat is er allemaal mee mogelijk. In dit hoofdstuk wordt er diep op deze materie ingegaan. Alle zaken die te maken hebben met podcasting of die er nodig zijn om er mee te kunnen werken worden toegelicht. Als conclusie van dit hoofdstuk kan er worden gezegd dat op het moment van schrijven de naadloze werking tussen de iPod en iTunes de voorkeur geniet om op een eenvoudige manier gebruik te kunnen maken van podcasting. Er zijn alternatieven maar de iPod geniet de voorkeur. Deze voorkeur komt ook terug in de casussen. Aanbeveling 2 Wanneer er moet worden gekozen voor een communicatieomgeving met podcasting als medium is het belangrijk dat er voor een soort drager en software wordt gekozen. Podcasting is in de huidige status een relatief moeilijke materie. Om het makkelijker te maken voor diegene die podcasting gaan beheren en diegene die het gaat gebruiken is de voorkeur voor een naadloze samenwerking zonder moeilijke stappen als conclusie van het onderzoek naar deze materie zeer aanbevolen. In hoofdstuk 4 worden diverse mediaberichten over podcasting, de iPod en voorbeelden gegeven om te laten zien wat er mogelijk is. Wat hieruit geconcludeerd kan worden is het feit dat voor podcasting niet alleen een iPod of iTunes software voor nodig is maar dat hiervoor elke willekeurige mp3 speler kan worden gebruikt in combinatie met de juiste podcatching software. Ook het bestaan van een iPod wordt hier toegelicht en een korte weergave van podcasting in de media.

8.2 Podcasting en de overheid In hoofdstuk 5 wordt met het beschrijven van de casus podcasting en de overheid de nadruk gelegd op de mogelijkheden die er zijn om met podcasting als communicatiemedium te communiceren. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: Hoe kunnen instellingen en bedrijven podcasting gaan inzetten voor het bevorderen van communicatie zowel in- als extern? Wat is er bij instellingen en bedrijven bekend over podcasting? En de laatste: Wat zijn de mogelijkheden voor instellingen en bedrijven om podcasting te gebruiken als beeldschermcommunicatiemedium? Als conclusie kan worden gegeven dat podcasting een van de vele hulpmiddelen is om te kunnen communiceren. De overheid die vaak innovatieve ICT ontwikkelingen inzet binnen de eigen communicatie gebruikt podcasting niet als gaan volwaardig communicatiemiddel. Het onderdeel Rss van podcasting wordt echter wel veelvoudig ingezet om content te generen en invulling te geven op de verschillende Internet en intranetcommunicatiekanalen. Hoe de overheid podcasting kan inzetten wordt aan de hand van een aantal voorbeelden beschreven. De bekendheid van podcasting bij de overheidsinstellingen is minimaal, al zijn er wel ministers en vertegenwoordigers actief met podcasting op de eigen website. Podcasting kent voor deze communicatiedoeleinden veel mogelijkheden. Zo zijn er goede marketingactiviteiten mogelijk voor politieke partijen met podcasting. Of podcasting een effectief communicatiemedium voor overheidscommunicatie is

60

Page 61: Podcasting als Communicatiemedium

kan pas geconcludeerd worden als het medium wordt ingezet voor de alledaagse communicatie. De conclusie van deze vraag heeft een specifiek onderzoek naar de effectiviteit ervan nodig

8.3 Podcasting en het onderwijs Hoofdstuk 6 gaat helemaal over de inzetbaarheid van podcasting als communicatiemedium binnen de educatieve instellingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: Hoe kunnen instellingen en bedrijven podcasting gaan inzetten voor het bevorderen van communicatie zowel in- als extern? Wat is er bij instellingen en bedrijven bekend over podcasting? En de laatste: Wat zijn de mogelijkheden voor instellingen en bedrijven om podcasting te gebruiken als beeldschermcommunicatiemedium? De educatieve instellingen die zijn begonnen met het uitproberen van podcasting gebruiken podcasting in de vorm van een pilot omgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om uit te proberen hoe de techniek zijn werk kan doen binnen de instelling, en welke voordelen ze uit podcasting kunnen halen boven een andere nieuwe communicatietechniek. Bij educatieve instellingen is er mede door de Amerikaanse rapporten die er beschikbaar zijn relatief veel over podcasting bekend. De meeste instellingen kennen de voorbeelden van de grote Amerikaanse universiteiten die uitgebreide verslagen op het Internet hebben gepubliceerd. Ze gebruiken deze voorbeelden als weerspiegeling van de eigen communicatiemiddelen. Hieruit worden vaak pilot omgevingen gecreëerd en zo geëxperimenteerd met podcasting. De resultaten zijn op het moment van schrijven uiterst voorzichtig geformuleerd, maar zullen na een totaaloplossing toewerken. Deze totaaloplossing in de vorm van QT2Rss brengt deze instellingen een goede stap voorwaarts voor de implementatie van podcasting als communicatiemedium. De conclusie die uit deze casus kan worden getrokken is het feit dat educatieve instellingen goed op weg zijn met de evaluatie van de podcasting mogelijkheden. Het wachten op goede resultaten van QT2Rss zal doorslaggevend zijn voor het gebruik van podcasting binnen het onderwijs. Anderzijds kan podcasting op publicatiesystemen als Blackboard worden geïntegreerd als extra service. Op deze manier zal er niet zoveel over podcasting in het nieuws komen als wanneer er een volledig proces wordt geïntegreerd voor podcasting onderwijs met behulp van QT2Rss. Nader onderzoek op de effectiviteit van QT2Rss als volledige podcasting oplossing binnen educatieve instellingen is hiervoor benodigd.

8.4 Podcasting en bedrijven Hoofdstuk 6 gaat helemaal over de inzetbaarheid van podcasting als communicatiemedium binnen bedrijven en instellingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: Hoe kunnen instellingen en bedrijven podcasting gaan inzetten voor het bevorderen van communicatie zowel in- als extern? Wat is er bij instellingen en bedrijven bekend over podcasting? En de laatste: Wat zijn de mogelijkheden voor instellingen en bedrijven om podcasting te gebruiken als beeldschermcommunicatiemedium? De conclusie die voortkomt bij deze casus is het feit dat bedrijven als laatste schakel betrokken zijn in de integratie van nieuwe technologie als podcasting. Dit komt doordat bedrijven weinig tijd, geld en mensen beschikbaar kunnen maken die een techniek als podcasting kunnen integreren. Ondanks dat bedrijven en instellingen achteraan lopen is er toch een verwachting dat het eind 2006 makkelijker wordt om podcasting te kunnen implementeren binnen de organisatie als communicatiemiddelen.

61

Page 62: Podcasting als Communicatiemedium

8.5 Toekomst De toekomst van podcasting zal er goed uitzien. Dit komt doordat de gebruikte techniek volledig binnen het Internet worden geïntegreerd en toegepast. Podcasting is in dit geval een geautomatiseerde handeling die bestandsverplaatsing teweeg brengt zonder hiervoor moeilijke stappen te hoeven te doorlopen. De verwachting zal zijn dat er een makkelijkere manier van podcasting maken en versturen wordt bedacht zodat een ieder met deze techniek en manier om kan gaan. Op het moment van schrijven lijkt podcasting weggelegd voor de pioneer die graag experimenteert met nieuwe technieken. De mogelijkheden door het geautomatiseerd verplaatsen van content en bestanden met behulp van podcasting en een draagbaar medium. Ook de ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden met de feed zijn volop in ontwikkeling. Aanbeveling 3 Wanneer de overheid, bedrijven en instellingen podcasting willen inzetten als communicatiemedium zullen de voor- en nadelen moeten opwegen tegen de handigheid van het gebruik en de bediening ervan op dit moment. Er zal goed moeten worden gekeken wat er voor communicatie over te brengen valt en of dit in lijn is met de aanwezige communicatiestructuur. Er moet aandacht zijn voor alle eigenschappen van podcasting, alleen dan kan het succesvol geïntegreerd worden binnen de bestaande communicatie.

8.6 Eindoordeel In de voorgaande paragrafen zijn de deelvragen beantwoord en is er getracht een zo goed mogelijk beeld neer te zetten van de mogelijkheden, eigenschappen en voor- en nadelen van podcasting als communicatiemedium. In deze laatste paragraaf wordt er gekeken of de probleemstelling ‘Hoe gaan instellingen en bedrijven om met de nieuwe beeldschermcommunicatietechniek podcasting?’ heeft geleid tot een overzichtelijke en duidelijke weergave van podcasting als beeldschermcommunicatietechniek. Het antwoord op de probleemstelling is met behulp van de casussen en het onderzoek naar podcasting mogelijk geworden. Wat er kan worden geconcludeerd is het feit dat podcasting ingezet kan worden als communicatiemedium binnen instellingen en bedrijven. Deze inzet kan gaan leiden tot een verschuiving van de manier van communiceren en zal positief kunnen bijdragen aan communicatie. Instellingen en bedrijven zijn er in geslaagd podcasting als communicatiemedium te erkennen en zijn ermee gaan uitproberen en testen. Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van pilots en tests positief te noemen. De toekomst ziet ernaar uit dat podcasting een volgroeid communicatie medium kan worden voor de interne, externe en moderne communicatie van bedrijven en instellingen. Doordat podcasting nieuw is zal verder onderzoek naar makkelijker implementatie en werking van het medium moeten volgen. Hieraan verleent de onderzoeker met plezier zijn medewerking.

62

Page 63: Podcasting als Communicatiemedium

Literatuurlijst Hieronder vind u alle bronnen en literatuur die gebruikt zijn bij het schrijven van dit rapport.

1. Leontine van de Stadt, trechtertechniek, 2005 2. Wikipedia NL, Streaming Media, 2006

http://nl.wikipedia.org/wiki/Streaming_media

3. Wikipedia NL, Skype, 2006 http://nl.wikipedia.org/wiki/Skype

4. CeBit 2006, Voice over Ip, 2006 http://www.voip-info.de/cebit2006/index.php

5. Wikipedia NL, Weblog, 2006 http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog

6. Emerce, Weblog, 2004 http://vnunl.typepad.com/outlook/2004/11/tpgpost_webloog.html

7. Microsoft NL, blogs, 2006 http://blogs.microsoft.nl

8. Wikipedia NL, Rss, 2006 http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS

9. Xs4all, Experimenteel, 2006 http://www.xs4all.nl/allediensten/experimenteel/

10. Forrester Research, Podcasting, http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,996,00.html

11. Wikipedia NL, Podcasting, 2006 http://nl.wikipedia.org/wiki/Podcasting#Geschiedenis

12. Apple Press Releases, Quarter Results, 2001-2006 http://www.apple.com/pr/library/

13. Apple Press Releases, Quarter Results, 2004 http://www.apple.com/nl/hotnews/press/2004/10/Q4.html

14. Emerce, Editie 49, 2005

http://www.emerce.nl/magazine_index.jsp?nr=49

15. Blogpulse, Trends 2005, 2005 http://www.blogpulse.com/blogs2005/2005_Trends.html

16. Wiki pedia NL, iPod, 2005 http://nl.wikipedia.org/wiki/IPod

17. Apple Press Centre, iPod introduction, 2001 http://www.apple.com/pr/library/2001/oct/23ipod.html

63

Page 64: Podcasting als Communicatiemedium

18. YouTube, The Next Step of iPod, 2006

http://youtube.com/watch?v=B1H_d_7CVPc

19. PodBlaze, What You Don’t Know About Podcasting, 2005 http://www.podblaze.com/podcasting-business-whitepaper.php

20. Levi Strauss & Co, The Levi’s® Brand Launches First iPod Compatible Jeans

Worldwide, 2006 http://www.levistrauss.com/news/pressrelease.asp?r=1&c=0&cat=0&pr=764

21. Innovatiemakelaar, Podcasting, 2006

http://www.deinnovatiemakelaar.nl/html/casting.html

22. Medicalfacts NL, Medische procedures op video-iPod, 2005 http://www.medicalfacts.nl/20051110165356143.html

23. Podcast Info, Podcast Info, 2005

http://www.podcastinfo.nl

24. PodBlaze, What You Don’t Know About Podcasting, 2005 http://www.podblaze.com/podcasting-business-whitepaper.php

25. Emerce, Heineken en Qi in Podcasting, 2005

http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=417780

26. BNN, Podcasting, 2005 http://www.bnn.nl/view/5946399/3965080/5799156

27. Wikipedia NL, Podcasting, 2006 http://nl.wikipedia.org/wiki/Podcasting#Auteursrechten

28. ZDNet, Buma/Stemra eist geld voor podcasting, 2005 http://www.zdnet.nl/news.cfm?id=47413

29. iPod Party, 2005

http://www.idjparty.com/

30. Emerce, Podcasting zo dood als een pier, 2006 http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=1183113&#reacties

31. Manuel Castells, The Power of Identity, Blackwell Publishing, 2004

32. Kees van Wijk, de Media-explosie, Academic Services, 2001 33. Adjiedj Bakas, Megatrends Nederland, Scriptum Schiedam, 2005

34. Ministerie van Justitie, Persbericht Donner Website, 2005

http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/Archief_2005/50920Minister_Donner_opent_eigen_website.asp

35. Andere Overheid, Overheid en ICT, 2005

http://www.andereoverheid.nl/NR/rdonlyres/C097163D-206B-4DCC-B954-A6416B6A164D/0/actieprogrammaandereoverheid.pdf

64

Page 65: Podcasting als Communicatiemedium

36. Joshua Grossnickle, Rss whitepaper, 2005 http://publisher.yahoo.com/rss/RSS_whitePaper1004.pdf

37. Apple, Bezoek van Apple aan de CHN, 16 januari 2006 38. PEW / Internet, Podcasting, 2005

http://www.pewinternet.org/PPF/r/154/report_display.asp

39. Deike Schulz, Podcasting Pilot MEM, 2006 Via e-mail

40. Andy Ramsden, Podcast on Delivery, 2005

http://www.ilrt.bris.ac.uk/mobilelearning/slides/pda_teleford_05_no_notes.pdf 41. Michael Lieberman UC, Interview, 2006

http://news.enquirer.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060105/NEWS0102/601050350/1058/NEWS01 42. Guardian, Qt2rss, 2005

http://education.guardian.co.uk/appleeducation/story/0,,1691254,00.html

43. Apple, Podcasting in education, 2006 http://www.apple.com/education/podcasting/

44. Peter Meng, Whitepaper, 2005 http://edmarketing.apple.com/adcinstitute/wpcontent/Missouri_Podcasting_White_Paper.pdf

45. First Monday, Podcasting: A new technology in Search of viable business models, 2005 http://www.firstmonday.org/issues/issue10_9/crofts/index.html

46. First Monday, Podcasting: A new technology in Search of viable business models, 2005 http://www.firstmonday.org/issues/issue10_9/crofts/index.html

47. First Monday, Podcasting: A new technology in Search of viable business models, 2005 http://www.firstmonday.org/issues/issue10_9/crofts/index.html

48. iPodcastle, Demystifying Podcasting – A Market Analysis for the Businessperson, 2005 http://www.intellipodcast.com/Articles/podcastingmarketreport200507.pdf

49. Forrester, Research, 2005 http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,996,00.html

50. Max Vijftigschild, Lezing ‘Podcasting in Bedrijf’, Internetacademie, 2005 51. Spits, Podcasting, 10 januari 2006

65

Page 66: Podcasting als Communicatiemedium

Afbeeldingen: Alle afbeeldingen in dit rapport zijn zelfgemaakt. Uitzonderingen hierop zijn:

1. Afbeelding 13 Apple, 5e generatie iPod www.apple.com

2. Afbeelding 14 Jeroen Steeman, Communicatie van politiek naar burgers www.minitrue.nl

3. Afbeelding 15 Cees Aalberts, Tabellen

Via e-mail

4. Afbeelding 16 Cees Aalberts, Tabellen Via e-mail

5. Afbeelding 17 iPodcastle Modellen

http://www.intellipodcast.com/Articles/podcastingmarketreport200507.pdf

66