Overgang van onderneming - COREL ... De meeste bepalingen uit de richtlijn overgang van onderneming

download Overgang van onderneming - COREL ... De meeste bepalingen uit de richtlijn overgang van onderneming

of 16

 • date post

  16-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Overgang van onderneming - COREL ... De meeste bepalingen uit de richtlijn overgang van onderneming

 • Overgang van onderneming

 • Overgang van onderneming

  Ronald M. Beltzer

 • Eerste druk, 2020 Omslag Samantha de Schiffart © 2020 COREL – Corporate Employment Law Alle rechten voorbehouden. Niks uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, dan wel elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COREL – Corporate Employment Law. Auteur en COREL – Corporate Employment Law aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten en andere onjuistheden die mogelijk in deze eerste druk voorkomen. ISBN – 9789083060002 NUR – 825

 • INHOUDSOPGAVE

  Woord vooraf 11

  Hoofdstuk 1. Inleiding ..................................................................................... 13 1.1. Achtergrond en regelgeving ........................................................................................... 13 1.2. Opzet ................................................................................................................................. 14 1.3. Toepasselijkheid ............................................................................................................... 14 1.4. Terminologie ..................................................................................................................... 15

  Hoofdstuk 2. Onderneming en overgang ......................................................... 16 2.1. Inleiding en synopsis ....................................................................................................... 16 2.2. Ondernemingsbegrip – geschiedenis en wettekst tot Richtlijn 98/50 ..................... 16 2.3. Een feitelijke ondernemingsbenadering ....................................................................... 18 2.4. Het ondernemingsbegrip in Richtlijn 98/50 en Richtlijn 2001/23 .......................... 24 2.5. Vanaf 1998: arbeidsintensief versus kapitaalintensief ................................................ 26 2.6. Regie ................................................................................................................................... 36 2.7. Hof van Justitie en Hoge Raad: verschillende weging? .............................................. 41 2.8. Alternatieven voor de huidige stand van zaken .......................................................... 44

  2.8.1. De Britse oplossing ..................................................................................... 44 2.8.2. De oplossing van de Europese Commissie ............................................. 45 2.8.3. Twee alternatieven ...................................................................................... 46

  2.9. Verlies en verkrijgen van autonomie, met aandacht voor het concern ................... 49 2.10. Vestigingen en onderdelen ............................................................................................. 59 2.11. Overgangsbegrip .............................................................................................................. 60

  2.11.1. Wetsgeschiedenis ......................................................................................... 61 2.11.2. Rechtspraak over het overgangsbegrip .................................................... 62

  2.12. Het moment van overgang ............................................................................................. 70 2.13. Afsluiting ........................................................................................................................... 71 Overhoring – Onderneming en overgang .................................................................................. 74

  Hoofdstuk 3. Werknemer en werkgever .......................................................... 76 3.1. Inleiding en synopsis ....................................................................................................... 76 3.2. Werknemersbegrip – geschiedenis en wettekst ........................................................... 76 3.3. Rechtspraak omtrent het werknemersbegrip ............................................................... 79

  3.3.1. Statutair bestuurder ..................................................................................... 80 3.3.2. Het werknemersbegrip sinds de Richtlijnen 98/50 en 2001/23 .......... 85 3.3.3. Ambtenaren .................................................................................................. 85

  3.4. Het materiële werknemersbegrip ................................................................................... 89 3.4.1. Schorsing en arbeidsongeschiktheid ......................................................... 91 3.4.2. Splitsing van de arbeidsovereenkomst ..................................................... 94

 • 3.4.3. Verhouding formeel en materieel begrip ................................................. 96 3.5. Driehoeksverhoudingen .................................................................................................. 97 3.6. De werkgever binnen het concern ................................................................................ 98

  3.6.1. Kantonrechter Utrecht ............................................................................. 102 3.6.2. Hof Amsterdam ......................................................................................... 104 3.6.3. Hof van Justitie .......................................................................................... 104 3.6.4. Terug naar het Hof Amsterdam .............................................................. 105 3.6.5. Hoge Raad .................................................................................................. 106

  3.7. De gepayrollde werknemer ........................................................................................... 110 Overhoring – Werknemer en werkgever .................................................................................. 111

  Hoofdstuk 4. Behoud van rechten en verplichtingen ..................................... 113 4.1. Inleiding en synopsis ..................................................................................................... 113 4.2. Rechten en verplichtingen – algemeen ....................................................................... 113

  4.2.1. De richtlijn en de Nederlandse wetgeving: artikel 3 en artikel 7:663 BW ............................................................................................................... 113

  4.3. Anciënniteit ..................................................................................................................... 116 4.4. Concurrentiebeding ....................................................................................................... 121

  4.4.1. Aanzienlijk zwaarder drukken ................................................................. 123 4.5. Bedrijfseigen arbeidsvoorwaarden............................................................................... 125 4.6. Pensioen .......................................................................................................................... 129 4.7. Collectieve regelingen .................................................................................................... 136

  4.7.1. Bepalingen uit collectieve overeenkomsten .......................................... 139 4.7.2. Arbeidsvoorwaarden ................................................................................. 140 4.7.3. “Op dat tijdstip” ........................................................................................ 142 4.7.4. Gebondenheid aan cao-bepalingen na de overgang ............................ 144 4.7.5. De artikel 14-werknemer .......................................................................... 146 4.7.6. Samenloop door overgang van onderneming ....................................... 148 4.7.7. Gelijke behandeling ................................................................................... 159 4.7.8. Slot – een vergelijking ............................................................................... 161 4.7.9. Conclusie vergelijking ............................................................................... 167

  4.8. Incorporatiebedingen .................................................................................................... 168 4.9. Niet tussen werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden ................. 174 4.10. Restaansprakelijkheid .................................................................................................... 178

  4.10.1. Draagplicht ................................................................................................. 180 4.11. Derdenwerking ............................................................................................................... 181 Overhoring – Behoud van rechten en verplichtingen ............................................................ 185

  Hoofdstuk 5. Wijziging van de arbeidsovereenkomst .................................... 187 5.1. Inleiding en synopsis ..................................................................................................... 187 5.2. Rechtspraak over wijziging ........................................................................................... 187

  5.3. Individuele en collectieve wijzigingen ......................................................................... 191 5.4. Eto-redenen: geen Europese basis ....................................................