Open Source voor Avans Hogeschool

31
OPEN SOURCE Een logische keuze

description

 

Transcript of Open Source voor Avans Hogeschool

Page 1: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCEEen logische keuze

Page 2: Open Source voor Avans Hogeschool

WAT IS OPEN SOURCE?

De praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de “source”) van het eindproduct.

Page 3: Open Source voor Avans Hogeschool

WAT IS OPEN SOURCE?

Licentievorm Ontwikkelmethodiek Community Business Model Technologie

Heeft verschillende betekenissen

Page 4: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE LICENTIES

Gratis herdistributie Eigendom van een kopie van de software wordt

doorgegeven aan de gebruiker. Voorbeelden van deze licentie zijn de de

GNU general Public License, MIT License, Apache License, Mozilla Public License en de Eclipse Public License.

Toegankelijke en aanpasbare broncode Licentie is algemeen, niet specifiek voor een product Licentie moet technologie-neutraal zijn. Licentie mag geen andere software beperken

Kenmerken Open Source Licenties

Page 5: Open Source voor Avans Hogeschool

ONTWIKKELMETHODIEK

Kathedraal (closed source) Programmeurs met scherp

omschreven opdrachten aan het werk gezet. Naarmate de geplande opleverdatum dichterbij komt wordt de druk op de programmeurs opgevoerd en neemt het aantal fouten toe.

De software wordt (inclusief fouten) opgeleverd. In een volgende versie worden de meest in het oog springende bugs opgelost.

Er wordt naar gestreefd het aantal releases te beperken, tenzij er natuurlijk extra geld voor gevraagd kan worden.

Eric Raymond: De Kathedraal en de bazaar (1997)

Bazaar (open source) Een programmeur toont een

programma aan een aantal geïnteresseerden. Deze bekijken de code, vullen deze aan en verwijderen een aantal fouten.

Oorspronkelijke programmeur maakt daarna het programma bekend aan het publiek.

Door deze waterval aan programmeurs worden weer functionaliteiten toegevoegd en fouten verwijderd, waarna snel weer een release volgt.

Page 6: Open Source voor Avans Hogeschool

ONTWIKKELMETHODIEK –KENMERKEN-

Altijd kunnen oppakken en wijzigen van reeds bestaande projecten

Gebruikers worden behandeld als mede ontwikkelaars

Zeer snelle aanlevering van prototypes (rapid prototyping)

Korte ontwikkelcyclus, snelle oplevering Versiebeheer Bugtracking – en fixing Beheren van wijzigingen Betrokkenheid van de ‘community’

(grassroots!) Constante betrokkenheid op integratie en

interoperabiliteit met andere systemen

Page 7: Open Source voor Avans Hogeschool

ONTWIKKELMETHODIEK

Ontdekken probleem Vinden teamleden Identificeren oplossing

Beschrijven probleemOntwikkelteam

Plan van aanpak

Code ontwikkelen/testen Evaluatie wijzigingen Definitieve code/

documentatie

CODE

Documentatie code

Versie beheer Implementatie

Bestaand Project

Continue doorontwikkeling en verbetering

Page 8: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE COMMUNITY

Open Source software wordt doorgaans ontwikkeld door flexibel georganiseerde ad hoc communities, samengesteld uit teamleden die elkaar niet perse ‘in real life’ ontmoet hebben, maar een sterke commitment gemeen hebben.

Page 9: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE COMMUNITY

Ontwikkelaars

Vendors & Consultants

Donors & Financier

s testers

Eindgebruikers

Community

Moderators

ArtworkDocumentalist

en

Bug fixers

Module ontwikkelaar

s

Toevoegers wijzigingen

Page 10: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE BUSINESS MODEL

De software als product is gratis, leveranciers verdienen in plaats daarvan met consultancy, dienstverlening, add-ons, handleidingen en trainingen.

Page 11: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE TECHNOLOGIËN

Operating system: Linux (Ubuntu, Debian, etc) Software: OpenOffice,GIMP, Inkscape, Audacity Security: SSL, SSH, Spamassasin, GNU Privacy Guard Ontwikkelomgevingen: Eclipse, Aptana Ontwikkeltalen: Java, Ruby, Perl, Python, Smalltalk, PHP Databases: MySQL, PostgresSQL Servers: Apache, Thin Versiebeheer & Code opslag: SVN, Github

Page 12: Open Source voor Avans Hogeschool

GESCHIEDENIS

term ‘Open Source’ moet niet verward worden met begrip ‘Free Software’, wat eerder een filosofie is dan een praktijk en business model.

Voorganger van Open Source is eerder het ‘Request for Comments’ van Arpanet. Samenwerking leidde tot geboorte van het Internet in 1969.

Begrip ontstaan in 1997, toen ‘de kathedraal en de bazaar’ geschreven werd

Algemeen in gebruik genomen 1998, toen de broncode van Netscape vrijgegeven werd.

Page 13: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE “MAINSTREAM”

Forrester Onderzoek 7 april 2009: “Open Source Software goes mainstream”.

Regering Obama: heeft aan Scott McNealy, oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Sun Microsystems gevraagd een paper te schrijven over de voordelen van open-sourcesoftware.

EU Commissaris Kroes: “I know a smart business decision when I see one - choosing open standards is a very smart business decision indeed.”

Staatssecretaris Heemskerk EZ: roept organisaties van de (semi) overheid op om snel werk te maken van openbronstandaarden en –software. Initiator van Actieplan Nederland Open in Verbinding

Page 14: Open Source voor Avans Hogeschool

FORRESTER

Kostenreductie Bevorderen van integratie

(interoperabiliteit) Innovatie Kortere ontwikkelduur. Vaak blijkt er via

ontwikkelaars al veel open source software de organisatie ‘binnengedruppeld’ te zijn.

Meer dan 2000 ‘software decision makers’ werd een lijst van 16 prioriteiten gegeven. Gebruik gaan maken van open source software eindigde bovenaan.

Redenen:

ALLEEN OPEN SOURCE SCOORT OP AL DEZE PUNTEN!

Page 15: Open Source voor Avans Hogeschool

OBAMA / SCOTT MCNEALY

"It's intuitively obvious open source is more cost effective and productive than proprietary software“.

Overheid moet ervoor zorgen niet ‘locked in’ te raken door een specifiek bedrijf.

Open source is beter beveiligd, levert hogere kwaliteit software en is betrouwbaarder

Stellingen Mc Nealy:

Beleid Obama:

Eerste ‘open source president’ ooit. Eerste president die een Chief Information Officer benoemde Doel van Obama is kostenbesparing. Berekeningen hebben laten

zien dat de overheid van de V.S. per jaar een triljoen dollar onnodig uitgeeft aan auteursrechteljk beschermde software.

Gaat op basis van rapport Mc Nealy en aanbevelingen van zijn CIO de overheid van de V.S. op open source leest schoeien.

Page 16: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE PRESIDENT?

Page 17: Open Source voor Avans Hogeschool

EUROPESE UNIE

EU ondersteunt open source en open standaarden actief met Interoperable Delivery of European eGovernment Services (IDABC).

Is al een Europese open source software repository te vinden op het door de EU opgezette “Open Source Observatory”.

Voornaamste reden is Interoperabiliteit. Inzet van open standaarden zorgt ervoor, dat zeer verschillende systemen in staat zijn om gegevens met elkaar uit te wisselen.

Neelie Kroes beboet ‘closed source’ bedrijven

Neelie Kroes: “No citizen or company should be forced or encouraged to choose a closed technology over an open one”

Page 18: Open Source voor Avans Hogeschool

ACTIEPLAN NEDERLAND OPEN IN VERBINDING

vergroten van de interoperabiliteit tussen door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;

verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers door versnelde inzet van open standaarden en open source software;

bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Page 19: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN SOURCE IN HET ONDERWIJS

HollandOpen heeft een werkgroep onderwijs waarin onder meer een lesmethode wordt ontwikkeld.

ISOC (Internet Society) kent een expertgroep onderwijs waarin open source een onderwerp is

SELF is een door de Europese Commissie gefinancierd initiatief om een platform te ontwikkelen voor het gezamenlijk delen en ontwikkelen van onderwijs en trainingsmateriaal over Vrije Software en Open Standaarden.

OSOSS is betrokken bij de ontwikkeling van de open source module bij de Hogeschool Leiden. De leermodule wordt als open content ter beschikking gesteld. Open source software is bij OSOSS zowel een leerdoel als een leermiddel.

Voor het onderwijs bestaan de volgende Nederlandse open source initiatieven:

Page 20: Open Source voor Avans Hogeschool

OPEN VERSUS CLOSED SOFTWARE

Open Source Software Closed source Software Er kan ook geld verdiend worden

aan software op andere manieren, waarin de broncode wel open is en licenties het maken van aanpassingen vrijgeven.

Aan ontwikkeling, installatie en ondersteuning als kan verdiend worden.

Opstapje naar ‘high end’ product of dienst, bijvoorbeeld van OpenOffice naar Star Office

Kostenbesparing/ delen van de kosten omdat verschillende partijen belang hebben bij het ontwikkelen van dezelfde functionaliteit

Geld kan alleen aan software verdiend worden volgens een traditioneel model, zoals verkoop van het gebruik van een kopie of een licentiesysteem

Streven is om klanten in een ‘vendor lockin’ te plaatsen: een vorm van koppelverkoop waarin een klant afhankelijk gemaakt wordt van een product.

Open Source is beschadigend voor de closed source markt. Om deze reden werd de term ‘free software’ dan ook onder druk van closed source verdedigers veranderd in ‘open source’.

COPYLEFT COPYRIGHT

Page 21: Open Source voor Avans Hogeschool

GEBRUIKSVOORBEELDEN

Gemeente Deventer

Ruby on Rails Dienstverlenend Interactief Interoperabel Multimediaal Toegankelijk Snel ontwikkeld organisatieverandering Grand Prix

Webcommunicatie (publieksprijs)

Page 22: Open Source voor Avans Hogeschool

AVANSOPEN

100% open source 100% open standaarden Linux Ubuntu Ruby on Rails Interactief Rich Internet Application Interoperabel Multimediaal Toegankelijk Snel ontwikkeld Ondersteuning Documentatie

Page 23: Open Source voor Avans Hogeschool

AVANSOPEN

Open Source Projectorganisatie

Web based Veilig Community Interactief Interoperabel Ruby on Rails

Overzichtelijke Interface

Berichten

Doelen & Mijlpalen

Time management

projects.yaronproducties.net

Page 24: Open Source voor Avans Hogeschool

AVANSOPEN

Profielen & Contactinfo

bestandsbeheer

Open Source Projectorganisatie

projects.yaronproducties.net

Page 25: Open Source voor Avans Hogeschool

AVANSOPEN warehouse.yaronproducties.net

Overzicht bronbestanden

Web based Veilig Community Interactief Interoperabel Ruby on Rails OpenID

Organisatie broncode/ development

Inzien Broncode

Wijzigen broncode

Automatisch versiebeheer

Page 26: Open Source voor Avans Hogeschool

WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUShttp://avans-campus.yaronproducties.net

Web based Gratis Studenten & Alumni

Relatiebeheer Strategisch inschrijvingsbeheer Open Source Veilig Community Interactief Interoperabel met andere e-

learning platforms zoals Moodle

Ruby on Rails Aanpasbaar

Gratis CRM gespecialiseerd in de behoeften van het Hoger Onderwijs

Login: admin Wachtwoord:avansca

mpus

Page 27: Open Source voor Avans Hogeschool

WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUShttp://avans-campus.yaronproducties.net

Internet Community Forum Altijd ondersteuning Zelf ook bijdragen http://forge.aleman.jp/projects/rubyca

mpus Uitgebreid Wiki

Systeem

Publieke toegankelijke Code Opslag

Wijzigen code voor projectleden

Mogelijkheid tot ‘forken’ van gewijzigde applicatie

Github

Page 28: Open Source voor Avans Hogeschool

WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUS

Universiteit Leipzig Universiteit Leuven Universiteit Louvain Universiteit Mainz Universiteit Marburg Universiteit Mediterranee

Universiteit Muenster Universiteit Munich Universiteit New England

Universiteit Newcastle Universiteit Nice Universiteit Oulu Universiteit Paris 11 Universiteit Sao Paulo Universiteit Southern DenmarkUniversiteit Tasmania Universiteit Toronto Universiteit Tuebingen Universiteit Turku Universiteit Wuerzburg Vrije Universiteit Brussel

Zhejiang Universiteit

Andere gebruikers/ ontwikkelaars

Asia Research Institute National Universiteit van Singapore Cairo Universiteit Charles Universiteit Prague Ecole Normale Superieure Paris Fashion Institute of Technology Fudan Universiteit Innsbruck Universiteit James Cook Universiteit North Jilin Universiteit Kagoshima Universiteit Korea Universiteit Peking Universiteit Shanghai Jiao Tong Universiteit SIM Universiteit Technion - Israel Institute of

Technology Tokyo Universiteit Toyota Foundation

Tsing Hua Universiteit Thammasat Universiteit Universite de Limoges Universiteit Bochum Universiteit Bordeaux Universiteit Calgary Universiteit Chile Universiteit Copenhagen Universiteit Erlangen

Nuernberg Universiteit Fed Rio de

Janeiro Universiteit Frankfurt Universiteit Freiburg Universiteit Ghent Universiteit Goettingen Universiteit Graz Universiteit Halle –

Wittenberg Universiteit Heidelberg Universiteit Helsinki Universiteit Helsinki Universiteit Karlsruhe Universiteit Kiel Universiteit Koeln

Onderlinge Ondersteuning Onderlinge ontwikkeling Delen van kennnis/ broncode

Page 29: Open Source voor Avans Hogeschool

WERKVOORBEELD: TEACHMATEhttp://avans-teachmate.yaronproducties.net/

Web based Open Source Ruby on Rails Veilig Community Interactief Interoperabel Horizontale

kennisorganisatie

Maak Profiel aan Maak tags kennis

vraag/ aanbod n.b. Gegevens uit

dit formulier kunnen doorgeplaatst worden naar een CRM

Ik wil leren Ik kan

uitleggen

Page 30: Open Source voor Avans Hogeschool

WERKVOORBEELD: TEACHMATE

Zoek een teachmate

Bekjk gebruikersprofielen

Leg contact

Zoek met tags

Page 31: Open Source voor Avans Hogeschool

VRAGEN

Is het mogelijk om in delen van de ICT domeinen van Avans met deze gedachtengang aan de slag te gaan?

Zijn er inhoudelijke argumenten om dat vooral niet te doen?

Zal de benadering van de ICT van Avans op deze wijze ook leiden tot verandering van werkwijzen in andere domeinen?(denk aan kennisdeling, communicatie, besluitvorming)

Los van ICT: hoe zou de Open Source filosofie Avans kunnen ondersteunen?

Zijn er voorbeelden te geven van reeds aanwezige ‘Open Source’ binnen Avans? (niet alleen software, maar ook bijvoorbeeld als manier van werken?)