Nr 49 maart april 2015

of 40 /40

description

Doelstelling van het uitbrengen van dit magazine is het delen van de praktijkervaringen van andere ondernemers en tips en adviezen te geven. Wij hopen dat we een inspiratiebron kunnen zijn voor (startende) zelfstandig ondernemers en ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf. Ons team van columnisten schrijft en informeert u met interessante en leerzame columns vanuit hun specifieke vakgebied en deelt zijn/haar kennis en ervaringen. In het magazine Ondernemers Wijzer vindt u een brede waaier aan artikels, nieuwsberichten, tips en adviezen. Op zoek naar meer informatie over een bepaald onderwerp? Raadpleeg dan onze columnisten of neem stuur uw vraag per e-mail naar: [email protected]. Wij helpen u graag!

Transcript of Nr 49 maart april 2015

Page 1: Nr 49 maart april 2015
Page 3: Nr 49 maart april 2015

Een spreekwoord is kort en krachtig. Van kinds af aan worden we

grootgebracht met spreekwoorden om de levenslessen van (onze) ouderen

kracht bij te zetten. Denk bijv. aan: ‘door schade en schande wordt men

wijs’, ‘elke medaille heeft zijn keerzijde’, ‘geduld is een schone zaak’, etc.

In onze communicatie maken we te pas en te onpas gebruik van

spreekwoorden. Meer dan eens heb ik het spreekwoord ‘Een goede

verstaander heeft maar een half woord nodig’ gehoord. De betekenis: als je

luistert, dan snap je het meteen / iemand die goed luistert heeft niet veel uitleg nodig. Het klopt als een

zwerende vinger. Hoewel….., als de boodschapper niet duidelijk is in zijn verhaal of zelfs helemaal niets

zegt, dan zal de verstaander nooit weten wat hij bedoelt en is de behoefte aan meer informatie/toelichting

dus groot.

Nog niet zo heel lang geleden kreeg ik dit spreekwoord als verwijt voor de tegenvallende resultaten binnen

een werkrelatie. Niet dat ik heel verbaasd was. Binnen de werkrelatie was er vanaf het begin nauwelijks

tijd en ruimte voor uitleg en overleg en dat in combinatie met een beperkt aantal beschikbare uren.

Ondanks dat ik regelmatig aan de bel trok en mijn bezorgdheid uitsprak over de invulling en het behalen

van het gewenste resultaat, was en bleef de communicatie uit. Ondanks alle inzet bleef ik achter de feiten

aan lopen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat het project is afgerond met, voor beide partijen,

tegenvallende resultaten.

Een goed begin, is het halve werk. Dit zou in mijn ogen het uitgangspunt moeten zijn binnen elke relatie.

Besteedt tijd en aandacht aan je partner/werkrelatie en wees duidelijk in je doelen en wensen. Geef tijdig

en regelmatig feedback en, niet geheel onbelangrijk, houdt ook rekening met de motivatie van de partner/

werknemer. Hij of zij zal niet het gevoel krijgen dat ze gezien worden als een hulpmiddel (handje) om jouw

(bedrijfs)doelen te realiseren. Grote pre is dat men zich betrokken voelt en zich daardoor meer kan

inleven. Dan pas komt de relatie op het punt dat ‘een goede verstaander maar een half woord nodig

heeft’.

Lees ook dit onlangs verschenen artikel: ‘4 redenen waarom jij je medewerkers niet mee krijgt’

Esther Hoskens

Redactie en uitgever

Nr. 49 Maart-April 2015 3

Page 4: Nr 49 maart april 2015

Wat wij voor u willen betekenen?

Doelstelling van het uitbrengen van dit magazine is het delen van de

praktijkervaringen van andere ondernemers en tips en adviezen te

geven. Wij hopen dat we een inspiratiebron kunnen zijn voor

(startende) zelfstandig ondernemers en ondernemers in het Midden en

Klein Bedrijf. Ons team van columnisten schrijft en informeert u met

interessante en leerzame columns vanuit hun specifieke vakgebied en

deelt zijn/haar kennis en ervaringen.

Nr. 49 Maart-April 2015 4

6 Online boekhouder Thinq is anderhalf jaar geleden gestart vanuit de gedachten: Slimme ondernemers boekhouden niet.

Wij gaan in gesprek met Marcel van Bakel, manager van Thinq.nl. Marcel van Bakel: “Thinq ontzorgt ondernemers die zich niet willen focussen op hun financiële administra-tie, maar op hun onderneming. Doen waar jij goed in bent, dan doen wij waar wij goed in zijn.”

Interview

10 Ook al wil je nog zo graag een goed project afleveren, zo af en toe zie je het misschien heel even niet meer zitten. Voor die momenten zijn er de volgende 7 manieren om jezelf op te 'peppen' zodat je er weer voor kunt gaan.

14 Saskia Noort, schrijfster en columniste, bracht in 20014 het boek “De Eetclub” op de markt. Waarschijnlijk (mede door de verfilming in 2010) haar bekendste boek. Zij was dan ook “not amused” toen zij “Het Reservaat” van Stavorinus, een zoge-noemde “Gooische triller”, las.

18 Ondernemers bestaan bij de gratie van het hebben van

klanten. Zij zijn het immers die deproducten of diensten

afnemen en met het geld dat daarmee wordt gegenereerd

kunnen dan weer salarissen worden betaald om nieuwe

producten of diensten te fabriceren. Tot zover niets

nieuws zou je zeggen….

Page 5: Nr 49 maart april 2015

Ondernemers Wijzer verschijnt 6x per jaar.

Redactie adres

[email protected]

06-23609648

Columnisten

Muriel van den Hazenkamp

Paul Mulder

Jan Kerkhofs

John van de Rijdt

Marcel van Bakel

Cover en logo

Studio YDID www.studio-ydid.nl

Vormgeving & uitgever

EH Interim Solutions, Events & Publishing

© Copyright

Alle columns en artikelen zijn op persoonlijke titel en blijven dus eigendom van de auteur m.b.v. publicatierecht.

Zonder schriftelijke toestemming van Ondernemers Wijzer mag niets uit deze uitgave worden overgenomen of gekopieerd. Ondernemers Wijzer en haar columnisten besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle publicaties. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ondernemers Wijzer en haar columnisten alsmede adverteerders, zijn niet aanspra-kelijk voor onjuistheden of enig handelen op grond van de inhoud van dit blad.

Ondernemers Wijzer

In het magazine Ondernemers Wijzer vindt u een brede waaier aan artikels, nieuwsberichten, tips en adviezen. Op zoek naar meer informatie over een bepaald onderwerp? Raadpleeg dan onze columnisten of neem stuur uw vraag per e-mail naar: [email protected]. Wij helpen u graag!

22 Het woord komt van het Latijnse woord

‘subsidium’ wat inhoudt: ondersteuning, hulp,

bijstand. Een subsidie is een tijdelijke bijdrage

van de overheid of een non-profit organisatie

voor ondernemingen.

26 Kwalificeert de Belastingdienst u als ondernemer

voor de inkomstenbelasting, dan bent u verplicht

om belasting te betalen over de winst van uw

onderneming. Helaas laten veel ondernemers

nog te vaak geld liggen, doordat de aangifte

inkomstenbelasting niet juist wordt ingediend.

Jammer, er wordt tenslotte zo hard voor gewerkt.

Ik geef u graag de 8 meest voorkomende

valkuilen.

31 Evernote is een digitale archiefkast waar je altijd

en overal bij kunt. Achter iedere computer, met

iedere tablet of smartphone. Al je notities berg je

hier in op. Het maakt niet uit of dit geschreven,

gesproken notities zijn, of misschien heb je liever

beeldmateriaal. Door de synchronisatie tussen al

je apparaten heb je je notities daarna altijd bij de

hand en doorzoekbaar.

Nr. 49 Maart-April 2015 5

Page 6: Nr 49 maart april 2015
Page 7: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 7

Online boekhouder Thinq is anderhalf jaar geleden

gestart vanuit de gedachten: Slimme ondernemers

boekhouden niet. Wij gaan in gesprek met Marcel

van Bakel, manager van Thinq.nl. Marcel van Ba-

kel: “Thinq ontzorgt ondernemers die zich niet wil-

len focussen op hun financiële administratie, maar

op hun onderneming. Doen waar jij goed in bent,

dan doen wij waar wij goed in zijn.”

Wat is Thinq?

Thinq biedt ondernemers een complete online

boekhoudoplossing met de kennis van een expert.

Thinq staat voor betaalbaar boekhoudgemak,

betrouwbare belastingaangiften en gedegen

salarisadministratie. Ondernemers leveren digitaal

btw-bonnen en inkoopfacturen aan via het online

portaal Mijn Thinq, de medewerkers van Thinq

verwerken deze binnen 2 werkdagen. “Het werkt

eenvoudig via het principe: scannen, uploaden en

klaar”, aldus Marcel. Via Mijn Thinq maken

ondernemers tevens onbeperkt digitale facturen en

hebben zij 24/7 actueel inzicht in hun bedrijfsresul-

taten. “Je hebt altijd je administratie bij de hand via

de Mijn Thinq app voor tablet en smartphone.”

Marcel heeft voorheen bij diverse bedrijven in

accountancy en salaris- en personeelsdiensten

gewerkt. Als hij terugkijkt op zijn loopbaan is hij

trots op de resultaten die hij heeft behaald met het

opstarten van nieuwe concepten en/of vernieuwin-

gen binnen bestaande concepten. Ook bij Thinq

stond hij aan de wieg van een vernieuwende

online boekhoudoplossing. “Bij het opstarten van

nieuwe initiatieven loop je altijd tegen uitdagingen

aan, maar als het dan uiteindelijk resultaten

oplevert geeft dit ongelofelijk veel voldoening.”

“Ik word enthousiast als ik positieve reacties krijg

van klanten die gebruik maken van alle functionali-

teiten van Thinq.

Lees verder op volgende pagina

Page 8: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 8

Klanten geven mij aan dat ze steeds vaker

verkoopfacturen maken met de Thinq app, direct

nadat ze bij de klant wegrijden. Ik hoef natuurlijk

niet uit te leggen dat dit voor de cashflow een

prima ontwikkeling is.” Wanneer ondernemers

dagelijks hun inkoopfacturen uploaden kunnen we

hen een zeer actueel overzicht bieden van de

bedrijfsresultaten. Het versturen van documenten

werkt dan ook heel eenvoudig, je maakt een foto

van de inkoopfactuur via onze app en wij boeken

hem voor je in!

Ontwikkelingen in de markt

“Door mijn ervaringen bij Thinq zie ik diverse

ontwikkelingen in de markt en in ons bedrijf.

Steeds meer klanten vinden het geen probleem

om via online kanalen als e-mail, Facetime en

Skype te communiceren.” Online contact kan een

ondernemer veel tijd schelen en het geeft wel het

inzicht wat men nodig heeft van een boekhouder.

“We zien ook dat het moment waarop klanten

contact willen, verschuift. Vaak komt dit niet

overeen met reguliere kantooruren. Thinq is

daarom bereikbaar van 7.00 uur ’s ochtends tot

22.00 uur ’s avonds en op zaterdag van 09.00 tot

17.00 uur.”

De belangrijkste tip die Marcel aan de lezers van

Ondernemerswijzer wil meegeven is om je

boekhouding over te laten aan mensen die er ver-

stand van hebben. “We zien helaas nog te vaak

dat ondernemers uit bezuinigingsoverwegingen

zelf aan de slag gaan met hun administratie en

boekingen onjuist verwerken. Een goede

administratie is de basis van een juiste aangifte.

Daarnaast zijn er nog vele gevallen waarbij de

fiscale mogelijkheden in een belastingaangifte niet

optimaal benut worden en dat is natuurlijk zonde.”

Om de voordelen van een online boekhouder te

ervaren kan iedere ondernemer de dienstverlening

van Thinq één maand gratis uitproberen.

088 - 4670046 - www.thinq.nl - [email protected]

Page 10: Nr 49 maart april 2015
Page 11: Nr 49 maart april 2015

O ok al wil je nog zo graag een goed project afleveren, zo af en

toe zie je het misschien heel even niet meer zitten. Voor die

momenten zijn er de volgende 7 manieren om jezelf op te

'peppen' zodat je er weer voor kunt gaan.

Lees verder op de volgende pagina

Nr. 49 Maart-April 2015 11

1. Waar doe je het voor?

Is het project heel belangrijk voor je? Ja? Dan weet je waar je het voor doet

als je er even goed over nadenkt. Als het vuurtje binnen in je niet stevig

genoeg brandt, slaag je niet in je missie.

Page 12: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 12

2. Vindt nieuwe energie door het 'vuurtje' van anderen.

Zoek mensen op die passioneel geloven in wat ze doen. Laat hun energie

jou voeden, ook al geloven ze niet in hetzelfde als jij.

3. Focussen

Vaak zijn er verschillende zaken die tegelijkertijd om je aandacht vragen.

Je visie helder hebben, nieuwe strategieën bedenken en het uitvoeren van

de ideeën die bedacht zijn en ondertussen ook nog 'gewoon' je onderne-

ming goed laten draaien. Aan het eind van de dag stel je wel eens vast dat

je het overzicht opnieuw moet vinden. Dan is het goed om te focussen op

waar je naar toe wilt en hoe. Het is prettig als je met iemand kunt sparren:

je (zaken)partner, een persoonlijke coach of een vriend(in), met je je jouw

verhaal kunt delen. Zo maak je een begin met focussen.

4. Een stappenplan.

Maak een stappenplan of een to do list. Werk het zo gedetailleerd mogelijk

uit. Op deze manier krijg je helder hoeveel tijd je hele project je zal kosten

en heb je meteen overzicht.

5. Noteer elk idee dat in je opkomt tijdens het proces.

Al heb je het project nog zo goed uitgewerkt, er blijven toch ideeën en alter-

natieven opborrelen tijdens het proces. Zorg dat je elk idee en elk alternatief

noteert. Hierdoor hou je overzicht én het betekent dat het tijdens het gehele

proces mogelijk is om nieuwe creatieve oplossingen te bedenken.

6. Wat als het niet werkt?

De uitvinder Thomas Edison zei ooit: “Ik heb niet gefaald. Ik heb gewoon

10.000 manieren gevonden die niet werken.” Dit betekent dat niet elk idee

een goed idee is. Als niet alles goed uitpakt, betekent dat nog niet dat het

hele idee niet werkt. Mogelijk zijn er nog andere manieren die wél zorgen

dat je je doel kunt bereiken.

7. Geniet van de mooie momenten

De Dalai Lama zei eens het meest verbaasd te zijn over de mens zelf. Eerst

verliest hij zelfs zijn gezondheid uit het oog om zoveel mogelijk geld te

verdienen. Dan geeft hij al zijn geld weer uit om weer gezond te worden.

Vervolgens is hij zo bang voor alles wat er kan gebeuren dat hij niet van het

leven en de mooie momenten kan genieten. Hij leeft alsof hij nooit zal

sterven en dan sterft hij zonder ooit geleefd te hebben.”

Page 13: Nr 49 maart april 2015

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Het is minder belangrijk dat het vanavond regent, als je maar onthoudt dat vanmorgen de zon heeft geschenen! Daarmee maak je van elke dag een goede dag, ondanks de obstakels en uitdagingen op je pad. Feit is dat je jouw project, jouw idee, aan het realiseren bent!

Voor meer informatie of antwoorden op uw vragen, mail naar [email protected]

Nr. 49 Maart-April 2015 13

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijk-heden voor uw onderneming en zou u graag door een onafhankelijk deskundige geholpen willen worden?

Zo’n deskundige is John van de Rijdt van Rightway Marketing & Organisatie advies. Hij heeft een jarenlange (internationale) ervaring op het gebied van strategisch marketing & (duurzame) organisatie management in Business-to-Business en Business-to-Consumers. Hij adviseert ondernemingen, en non-profit organisaties en doceert aan HBO studenten (International) Marketing & Organisatie Manage-ment

John van de Rijdt is geen snelle adviseur die zijn klanten met dure termen wil imponeren. Een plan ‘op maat’, is bij hem ook echt ‘op maat’ en geen kant-en-klaar plan dat al in de kast lag en even ietsje aangepast wordt. Van de Rijdt neemt alle tijd om zich in te leven in zijn klanten. Hij stelt gerichte vragen, luistert nauwkeurig en legt in no time haarscherp de vinger op de zere plek.

Helder, open en rustig. Geen eindeloze theorie-ën, maar praktisch en effectief. Een aangename

en ervaren adviespartner, die ook voor de uitvoering zijn handen niet omdraait.

Welke diensten behoren tot onze expertises:

Strategie & organisatieontwikkelingen

Verander management

Project & Team management

Innovatie Management

MVO (ISO 26000)

Interim Management

Individueel & Team Coaching

Ondernemers coaching

Plataan 44

5091RR Oost-West-Middelbeers

www.rightwaymarketing.nl

[email protected]

Page 14: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 14

Page 15: Nr 49 maart april 2015

Saskia Noort, schrijfster en columniste, bracht in 20014 het boek “De Eetclub” op de markt.

Waarschijnlijk (mede door de verfilming in 2010) haar bekendste boek. Zij was dan ook “not

amused” toen zij “Het Reservaat” van Stavorinus, een zogenoemde “Gooische triller”, las.

“De Eetclub” zou naar eigen zeggen namelijk een van de populairste Nederlandstalige boeken van het

afgelopen decennium zijn en aanleiding hebben gegeven voor de hype rondom rijke leefgemeenschap-

pen, met als bekende exponent de televisieserie (en films) Gooische Vrouwen. “Het Reservaat” zou

inbreuk maken op de auteursrechten van zowel 29 specifiek los aangehaalde onderdelen (zoals bijvoor-

beeld het decor in de vorm van een chic dorp niet ver van Amsterdam, het [quasi] spontaan aan de witte

wijn gaan bij de eerste ontmoeting met een nieuwe vriendin en de verleidelijke ontmoeting met een

laagopgeleide “foute man”) als op het totale verhaal van “De Eetclub”.

Op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd

De Rechtbank beoordeelt eerst uitgebreid of die 29 specifiek aangehaalde onderdelen op zichzelf voor

auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Dat is voor 28 van de 29 elementen niet het geval

(het is te algemeen) en dus kan er geen sprake zijn van inbreuk op die rechten. Het element dat “de

onderneming van Michel voor 51% in handen (komt) van Simon (en) Michel bang is dat Simon de stekker

uit zijn bedrijf trekt waardoor het met Michel (en zijn gezin) gedaan zou zijn” komt volgens de Rechtbank

wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking “op grond van de niet voor de hand liggende en

creatieve keuzes die hierin besloten liggen.” Dat element is volgens de Rechtbank echter in “Het

Reservaat” niet opgenomen.

Combinatie van niet oorspronkelijke elementen

Hoewel het bij het totale verhaal van “De Eetclub” juridisch dus gaat om een combinatie van niet oor-

spronkelijke en apart beschermde elementen, draagt het boek volgens de Rechtbank wél het persoonlijk

stempel van de maker: voor de verhaallijn, de verwikkelingen, de karakters, de plot en de climax heeft zij

diverse creatieve keuzes moeten maken. Het verhaal van “De Eetclub” is dus auteursrechtelijk

beschermd. Logisch bijna!

Lees verder op de volgende pagina

Page 16: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 16

Geen inbreuk

Toch is er geen sprake van inbreuk. De Rechtbank erkent dat de boeken door de verhaallijn, “de situering

in tijd (het heden) en plaats (een welgesteld dorp), de karakters, de voortgang in de verwikkelingen, de

plot en de climax” gelijkenis vertonen, maar “Dát er gelijkenis bestaat tussen De Eetclub en Het Reservaat

leidt nog niet tot de conclusie dat Het reservaat inbreuk maakt. Voor een auteursrechtelijke inbreuk in een

geval als het onderhavige, is nodig dat het verhaal van Het reservaat in zodanige mate de auteursrechte-

lijk beschermde trekken van het verhaal van De eetclub vertoont, dat de indrukken die beide boeken

maken te weinig verschillen voor het oordeel dat Het Reservaat als een zelfstandig werk kan worden

aangemerkt.” En dat is hier dus niet aan de orde.

Tip

Het is verstandig om goed na te gaan of een werk auteursrechtelijk beschermd is en een ander werk

daarop geen inbreuk maakt. Hoewel de meeste mensen daarbij wel denken aan teksten en afbeeldingen

vallen ook veel (gebruiks)voorwerpen onder het auteursrecht en is enige voorzichtigheid wel geboden. In

dit geval is “Het Reservaat” dus geen inbreuk omdat het moet worden beschouwd als een nieuw,

zelfstandig werk. Ook al hebt u “De Eetclub” gelezen en/of gezien, dan zou het dus toch nog de moeite

waard moeten zijn om te lezen. Als u dat van plan bent, raad ik u aan het vonnis niet te lezen. De

uitgebreide beoordeling vond ik weliswaar amusant om te lezen, maar behoeft zeker een “spoiler alert”!

Wat u ook kiest om te lezen, veel plezier.

Voor meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht in het bijzonder, mail naar

[email protected] of bel direct 06-53891267.

Pastoor Haarenstraat 40 - 5464 VG Veghel - Telefoon: 0413 - 35 22 11 - bernhaege.nl

Page 17: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 17

31 maart is normaal gesproken de laatste dag dat je aangifte kunt doen voor de inkomstenbelas-ting. In 2015 kun je echter in maart én april aangifte doen over 2014. Als je voor 1 april de aangifte verstuurt, ontvang je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Doe je tussen 1 april en 1 mei aangifte? Dan kan het zijn dat je belastingaanslag iets later op de deurmat valt.

Startende ondernemers en zelfstandigen kunnen gebruikmaken van een aantal handige aftrekposten. Zo kun je de bedragen van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek van de gemaakte winst aftrekken. Hier-door wordt de belastbare winst lager en betaal je uiteindelijk dus minder belasting. De zelfstandigenaftrek is er voor alle ondernemers; van de startersaftrek mag je alleen de eerste drie jaar profiteren.

Zelfstandigenaftrek

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

Je drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)

Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren voor uw onderneming in het betreffende kalen-derjaar)

De Belastingdienst heeft jou aangemerkt als ondernemer

Aan het begin van het kalenderjaar was je jonger dan 65 jaar oud

Je hebt door de jaren heen vast wel eens gehoord van de zelfstandigenaftrek, waarmee je jouw belastbaar inkomen kunt verlagen en zo uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Vroeger hing de hoogte van de aftrek af van de winst die je maakte, maar dat is sinds een paar jaar niet meer het geval. Tegenwoordig wordt er ieder jaar een vast bedrag vastgesteld voor de zelfstandigenaftrek (in 2014 is dit 7.280 euro). Dit bedrag kan - afhankelijk van ontwikkelingen op economisch of sociaal gebied - ieder jaar een beetje worden verhoogd (via een inflatiecorrectie) of verlaagd (met een kabinetsbezuiniging).

Bron: www.ikgastarten.nl

Page 18: Nr 49 maart april 2015

Ondernemers bestaan bij de gratie van het hebben van klanten. Zij zijn het immers die de

producten of diensten afnemen en met het geld dat daarmee wordt gegenereerd kunnen dan weer

salarissen worden betaald om nieuwe producten of diensten te fabriceren. Tot zover niets nieuws

zou je zeggen….

Lees verder op de volgende pagina

Nr. 49 Maart-April 2015 18

het blijft lastig

Page 19: Nr 49 maart april 2015

Maar voor veel ondernemers -en medewerkers van die ondernemers- blijft ‘de klant’ een nogal ongrijpbaar

en soms uitermate lastig fenomeen. Ze willen namelijk van alles, en vaak willen ze dat ook nog eens op

een moment dat het helemaal niet uitkomt. Maar, om toch om te gaan met die soms zo lastige klant,

hebben grotere bedrijven een afdeling in het leven geroepen die ‘Klantenservice’ heet of, in beter Neder-

lands, ‘Customer Care’. Ik had de afgelopen maanden het genoegen met een aantal van die afdelingen in

contact te mogen zijn.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw zou de firma die hier het huisvuil ophaalt volgens de afvalkalender op

zaterdag een extra ronder rijden om het oud papier op te halen. Op zich fijn, want ik had inmiddels een

behoorlijke stapel voor ze verzameld. Echter, toen ik aan het eind van die dag thuis kwam stond het oud

papier er nog net zo als ik het die ochtend vroeg had neergezet. Met één uitzondering: het lag nu

bedolven onder een laag sneeuw. Toen het er

na de feestdagen echter nog steeds lag en

inmiddels verworden was tot een natte, papperi-

ge massa, ben ik maar eens gaan bellen.

De dame die ik (uiteindelijk) aan de lijn kreeg

gaf mij bijna een standje. Omdat ik namelijk zo

lang had gewacht met melden, kon zij feitelijk

niets meer voor mij betekenen liet ze weten. En

of ik een volgende keer dan toch maar eerder

aan de bel wilde trekken! Toen ik haar echter

enigszins verbouwereerd vroeg wat de interne

instructies waren wanneer in een bepaalde

straat, door wat voor oorzaak dan ook, het vuil

niet opgehaald kon worden, antwoordde ze dat

die dan alsnog de eerstvolgende werkdag

meegenomen zou moeten worden. “Dus,” vroeg

ik tenslotte, “omdat jullie mensen de instructies

niet opvolgen en ik daar na een aantal dagen

opheldering over vraag, is het mijn schuld?”

Schoorvoetend gaf ze toe dat het ‘probleem’

inderdaad aan hun kant lag.

Een ander fenomeen dat mij steeds vaker opvalt is wat bedrijven en instellingen allemaal doen om nieuwe

klanten te werven. Overstappen van de ene leverancier naar de andere kan niet alleen een leuke

besparing maar zomaar ook een tablet, een weekendje weg of een koffiezetapparaat opleveren!

Aangezien die laatste afkomstig was van de krant waarop ik al ruim dertig jaar geabonneerd ben, en ik

bovendien ‘iets’ met koffie schijn te hebben, besloot ik de krant op facebook daar de vraag te stellen

‘waarom alleen nieuwe klanten een koffiezetapparaat kregen en niet een abonnee die al jarenlang

dezelfde krant trouw was gebleven. ..’

Al na een paar dagen kreeg ik via Facebook een berichtje van de afdeling ‘abonnee service’ of ik even

mijn adresgegeven door wilde geven opdat ze mij konden bellen. Vrijwel meteen gedaan, en zes uur later

het volgende bericht: Of ze mijn telefoonnummer ook mochten en op welk moment ze dan het beste

konden bellen.

Lees verder op de volgende pagina

Nr. 49 Maart-April 2015 19

Page 20: Nr 49 maart april 2015

We zijn niet

zozeer anders,

De rest is

alleen hetzelfde!

pmtekst.nl

pmmultitalent.nl

bewegingakad.nl

Twitter:

@PMTekst | @AutistInRes

Ondernemer, organisator, adviseur,

klankbord, coach, visionair, vrije

geest, dwarsdenker, spreker,

tekstschrijver, columnist, freelance

journalist, begeleider DOE040.nl,

optimist.

Ook dat gegeven, en vervolgens blijft het ruim een

dag stil. Dan om 07.00 ’s ochtends een berichtje of

ze mij die dag vanaf 09.00 kunnen bereiken. Ik ant-

woord meteen terug dat ik slechts tussen 10.00 en

12.00 bereikbaar ben, en de krant laat weten dat ze

me dan tussen die tijdstippen zullen bellen. De tijd

verstrijkt. Half elf… elf uur… half twaalf…kwart voor

twaalf… Om tien vòòr twaalt gaat dan uiteindelijk de

telefoon. Het jongmens dat belt wil allereerst weten

waarom hij mij eigenlijk moest bellen. Ik leg hem

geduldig uit dat dit contact een reactie van hun kant

is op een opmerking van mij op Facebook, en dat ik

héél benieuwd ben naar hun reactie. En die komt. In

een stortvloed van woorden hoor ik dat zo’n

koffiezetter wel betaald kan worden uit het geld dat

een nieuwe abonnee binnen brengt als hij één jaar

abonnee blijft, maar dat ze toch echt géén geld

hebben om abonnees die al zo lang abonnee zijn

van een koffieapparaat te voorzien. Dat kan de

Amsterdamse ‘Bruin’ echt niet trekken! Als troost wil

hij mij echter wel een ‘Jaarboek 2014’ opsturen of

mij uitnodigen voor een rondleiding over de

Amsterdamse burelen. Of ik daar interesse in heb?

Twee keer ‘neen’ meneer. Ik woon in Eindhoven en

ik vind het van de zotte om voor een simpele

rondleiding helemaal naar 020 te rijden, en 2014

heb ik heel persoonlijk aan den lijve ondervonden,

dus wederom ‘Bedankt, maar nee!’ “Maar legt u mij

nu nog eens uit hoe die rekensom in elkaar steeks

dat een 1-jarige abonnee wel en een dertig jarige

abonnee niet… “ Daar kwam hij niet echt uit en al

snel verbrak hij het gesprek. Maar niet nadat hij nog

had geroepen : “We zijn natuurlijk heel blij dat u al

zo lang abonnee bent, MAAR….”

Blijkbaar was hem nog nooit verteld dat bij het

gebruik van een dergelijke zin alleen het tweede

deel waarde heeft. Want daar vertelt de spreker wat

hij werkelijk denkt.

Page 21: Nr 49 maart april 2015

Nr. 48 Januari-Februari 2015 21

De startersaftrek is in principe een verhoging van de zelfstandigenaftrek, bedoeld om het starten van een onderneming te stimuleren en de kansen op een succesvolle business te vergroten. Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen en zo hun zelfstandigenaftrek verhogen. Als jij in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag je dit bedrag namelijk verhogen met 2.123 euro.

Je maakt echter alleen aanspraak op de startersaf-trek wanneer je:

In één (of meer) van de vijf voorgaande kalen-derjaren geen ondernemer bent geweest

In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint met ondernemen, heb je in veel gevallen recht op de subsidie startersaftrek bij arbeidsonge-schiktheid. Je moet hiervoor wel minimaal achthonderd uur per jaar aan jouw bedrijf werken. Ook deze startersaftrek kan maximaal drie jaar worden toegepast.

Voorwaarden zijn:

Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheids-uitkering

Je voldoet niet aan het standaard urencriteri-um, maar wel aan het verlaagde urencriterium van achthonderd uur

Goed om te weten: de startersaftrek bij arbeidson-geschiktheid kun je maximaal drie jaar toepassen. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst. De bedragen voor deze aftrekpost bereken je als volgt:

Twaalfduizend euro als je in de vijf voorafgaan-de jaren geen gebruik maakte van deze aftrek

Achtduizend euro als je één keer in de vijf voorafgaande jaren deze aftrekpost hebt toegepast

Vierduizend euro als je al twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek

Bron: www.ikgastarten.nl

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds begin 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriteri-um van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. In 2013 en 2014 is deze vrijstelling vastgesteld op veertien procent van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

Naast de bovengenoemde aftrekposten kun je in bepaalde gevallen ook gebruikmaken van de meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de stakingsaftrek. Op de website van de Belastingdienst kun je precies lezen hoe het zit met alle mogelijke aftrekpos-ten. Of kijk op deze website op deze website onder belasting.

Bron: www.ikgastarten.nl

Page 22: Nr 49 maart april 2015

Het woord komt van het Latijnse woord ‘subsidium’ wat inhoudt: ondersteuning, hulp, bijstand.

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-profit organisatie voor

ondernemingen.

Waarvoor subsidies

Deze worden verstrekt ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren

van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch

belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van een investerings-

premie.

Lees verder op de volgende pagina.

Nr. 49 Maart-April 2015 22

SUBSIDIES

Wat zijn dat?

Page 23: Nr 49 maart april 2015

Afhankelijkheid

Aan het verstrekken van subsidie kleeft het gevaar dat afhankelijkheid ontstaat. Veel alternatieve energie-projecten kunnen bijvoorbeeld zonder subsidie niet bestaan. Stoppen van de subsidie leidt dan tot een maatschappelijk conflict over nut en kosten.

Noodzaak

Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers. Zo worden kunstuitingen zoals toneel, serieuze muziek en musea gesubsidieerd, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het openbaar vervoer ontvangt subsidie. Ook belangrijke re-integratie activiteiten van werkzoekenden worden met behulp van Europese fondsen ondersteund.

Subsidie aanvragen

Subsidie of financiering zoeken en regelen is vaak lastiger dan verwacht. Indien u op zoek bent naar subsidies voor uw innovatieplannen, of u wilt gaan exporteren of energie besparen, dan kunt u die informatie vinden in de subsidiemonitor.

Subsidiologen

Er zijn verschillende bedrijven die zich actief richten op het verkrijgen en begeleiden van subsidies. De overheid biedt daarbij alle steun voor ondernemers, stichting en verenigingen die subsidies willen aanvragen. In de praktijk is al gebleken dat het ‘zelf doen’ vaak geen geld bespaart. De regelgeving is zo complex dat een deskundige advies u kan helpen door het doolhof maar u ook kan behoeden voor fouten. Het terugstorten van het subsidiegeld omdat nu niet aan de voorwaarden heb voldaan, is vaak onmogelijk omdat het geld al geïnvesteerd is. Het ondernemersplein van de overheid is een online instrument die u verder kan helpen. Daarnaast zijn er verschillende private bedrijven die, u daarbij kunnen helpen. Dit kan op offerte basis maar ook op ‘no cure, no pay’ basis.

Nr. 49 Maart-April 2015 23

Een aantal tips

Het inschakelen van een adviesbureau wordt interessant bij een subsidiebe-

drag vanaf ongeveer € 50.000,-. Gaat het om een lager bedrag, dan wegen de

kosten niet op tegen de baten. Deze vuistregel geldt voor beide partijen;

Subsidieadviesbureaus werken of op basis van 'no-cure no-pay, of een uurtarief

of een combinatie van deze twee. De advieskosten bedragen 5 tot 15% procent

van de subsidie aanvraag. Let op: bijna altijd moet de factuur bij de aanvraag

worden betaald en niet wanneer de subsidie wordt ontvangen;

Maak per aanvraag een inschatting hoe kansrijk de subsidieaanvraag is. Zorg

voor een offerte waarin gekozen kan worden tussen een 'no-cure no-pay'-optie

en een aantal advies-uren. Zo dwingt je het adviesbureau te beoordelen hoe

kansrijk de aanvraag is. Hoe groter het verschil tussen de twee opties, hoe risi-

covoller de subsidieaanvraag in de ogen van het adviesbureau;

Kies bij een risicovolle aanvraag voor de 'no-cure no-pay'-optie, waarbij een

groter subsidiebedrag ook een hogere factuur betekent. Dit kan voorkomen

worden door een maximum aan het factuurbedrag te stellen;

Schat de hoogte van uw subsidie aanvraag in op basis van werkelijk te ver-

wachten kosten en te realiseren plannen. Bedenk dat:

Lees verder op de volgende pagina

Page 24: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 24

er een duidelijk en realistische projectkosten overzicht wordt gepresenteerd.

De subsidie wordt namelijk achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke

kosten, niet op de vooraf ingeschatte kosten;

de factuur van de adviseur vastgesteld wordt op de vooraf ingeschatte

kosten en niet op de daadwerkelijk gerealiseerde kosten;

een adviseur soms een neiging heeft tot hogere inschatting van de project-

kosten. Breng hen niet in de verleiding en spreek bijvoorbeeld een vast

factuurbedrag af met de adviseur in plaats van een percentage van het

subsidiebedrag;

Voor een eerste (telefonisch) intakegesprek brengen de meeste bureaus geen

kosten in rekening.

Let goed op de (algemene) voorwaarden. Sommige bureaus bieden wurgcon-

tracten aan waar niet of met grote moeite onderuit gekomen kan worden;

Waak er voor dat na afloop van een opdracht je nog steeds vastzit aan het

bureau. Let er ook op dat in de voorwaarden geen bepaling staat dat u het

adviesbureau een vergoeding verschuldigd bent voor subsidies die u zonder

hen aanvraagt;

Iedere ondernemer is en blijft u verantwoordelijk voor de aanvraag. Wees

bewust van de mogelijke consequenties. Sommige adviseurs vragen op basis

van no cure no pay een subsidie aan voor een project dat niet wordt uitgevoerd

conform de aanvraag. Wordt de aanvraag namelijk gehonoreerd, dan moet de

factuur worden betaald. Blijkt daarna dat het project niet of niet goed kan

worden uitgevoerd, dan is er het risico dat de subsidie moet worden terug

betaald, met alle kosten die daaraan verbonden zijn. Daarbij riskeert men ook

een boete, omdat men niet voldaan heeft aan de subsidievoorwaarden.

Welke subsidieadviseur

Nederland heeft vijf grote en gerenommeerde subsidieadviesbureaus, die soms weer onderdeel zijn van

een algemeen adviesbureau. Behalve deze grote spelers zijn er veel kleinere bureaus en eenmansbedrij-

ven. De keuze hangt af zoal af van bijvoorbeeld:

subsidies voor technologie, werkgelegenheid, cultuur en samenwerking met opkomende markten.

Deze vragen namelijk verschillende expertises. Zijn al deze gebieden relevant voor de subsidieaan-

vrager, dan is men vaak beter af met één van de groter bureaus.

Zijn de subsidiekansen beperkt, dan is een klein bureau of eenmansbedrijf aan te raden. Deze hebben

dan vaak wat meer specialistisch kennis en zijn meestal ook goedkoper;

grotere bureaus proberen vaak partijen samen te brengen omdat voor samenwerkende bedrijven

meer subsidies beschikbaar zijn. Dit kan in het voordeel werken;

grotere bureaus hebben meer kennis in huis van meer verschillende regelingen. Bij een kleiner bureau

loop je het risico dat u kansen blijven liggen.

Lees verder op de volgende pagina

Page 25: Nr 49 maart april 2015

Jan Kerkhofs

Advies– en Organisatiebureau

Jan Kerkhofs Advies en Organisatiebureau

ondersteunt en begeleidt ondernemers uit het

MKB bij het opstellen van ondernemers-

plannen en financieringsaanvragen.

Heeft ervaring in het geven van presentaties,

workshops, lezingen, voorzitten van

vergaderingen & discussiegroepen en

begeleiden van managementteams.

Akkerwinde 79

5527 KL HAPERT

0497-385036

06-48316291

[email protected]

www.jankerkhofs.nl

Nr. 49 Maart-April 2015 25

De keuze

Hiervoor kan het beste de website van de

(NVAS) Nederlandse Vereniging voor

Subsidieadviseurs worden geraadpleegd.

Conclusie

Een subsidie aanvragen is de moeite waard

bij projecten die nieuw en onzeker zijn en

maatschappelijk tot een meerwaarde leiden.

Een subsidie toewijzing is een verplichting

aangaan waarbij geldt: “afspraak is afspraak.

Na de toewijzing moet het bedrijf bewijzen dat

die het genoten vertrouwen waard is. Daarbij

geldt dat een deugdelijk administratie essenti-

eel is. Is men wel heel goed in zijn of haar

vak, maar minder goed in administreren,

besteed dit dan uit. De kosten daarvan

verdienen zich zeker en ruimschoots terug.

Het lijkt ingewikkeld en moeilijk maar zoals

Albert Einstein zei:

"in de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden."

Page 26: Nr 49 maart april 2015

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting komt er weer aan. De aangifte moet dit jaar tussen

1 maart en 1 mei worden ingediend. De jarenlange geldende eis dat u voor 1 april uw aangifte moet

indienen, is dit jaar komen te vervallen.

Kwalificeert de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan bent u verplicht

om belasting te betalen over de winst van uw onderneming. Helaas laten veel ondernemers nog te

vaak geld liggen, doordat de aangifte inkomstenbelasting niet juist wordt ingediend. Jammer, er

wordt tenslotte zo hard voor gewerkt. Ik geef u graag de 8 meest voorkomende valkuilen.

Voorkom de

10 meest gemaakte

fouten in de aangifte inkomstenbelasting

Valkuil 1: Niet voldoen aan het urencriterium

Ondernemers die meer dan 1.225 uur besteden aan hun onderneming hebben recht op zelfstandigenaf-

trek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en de meewerkaftrek (er gelden uitzonderingen voor

starters). Uw belastbare winst wordt hierdoor verlaagd, waardoor u minder belasting betaalt. Kunt u door

middel van een urenadministratie niet aantonen dat u deze uren aan uw onderneming hebt besteed, dan

kunt u geen gebruikmaken van de aftrekposten. Houd dus goed alle werkuren bij, zodat u deze aftrekpos-

ten niet misloopt.

Lees verder op de volgende pagina

Nr. 49 Maart-April 2015 26

Page 27: Nr 49 maart april 2015

Valkuil 2: Geen investeringsaftrek toegepast of deze niet optimaal benut

Ondernemers die investeren kunnen recht hebben op investeringsaftrek. Doordat deze aftrekpost met

drempels werkt, is het belangrijk om te bekijken of een investering over meerdere jaren kan worden

uitgesmeerd of juist naar voren kan worden gehaald.

Valkuil 3: Geen willekeurige afschrijvingen toegepast

Onder voorwaarden is het mogelijk om willekeurig af te schrijven op investeringen. Willekeurig afschrijven

geeft u als ondernemer de mogelijkheid om naar eigen inzicht het tempo van afschrijving van een bedrijfs-

middel (bijvoorbeeld een laptop) te bepalen. Door hier de verdeling over verschillende jaren te gebruiken,

kan belasting worden bespaard.

Valkuil 4: Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet meegenomen

Veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar weten niet dat de premie

voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar is. De premies voor deze verzekering zijn vaak fors, maar

kunnen wel als aftrekpost in de inkomstenbelasting worden meegenomen. De premie valt onder de

‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’.

Valkuil 5: Privé gemaakte kosten vergeten

Veel ondernemers vergeten privé gemaakte zakelijke kosten aan te geven in de aangifte inkomstenbelas-

ting. Zakelijke kosten die privé worden gemaakt, kunnen echter worden afgetrokken van de winst,

waardoor u minder belasting betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de zakelijke kilometers die gereden worden

met de privéauto of het telefoon-/internetabonnement.

Valkuil 6: Middeling vergeten

Heeft u door de jaren heen een sterk wisselend inkomen? Dan kun je middeling toepassen. Bij middeling

telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna

door drie. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de

belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kunt u een

belastingteruggaaf krijgen.

Valkuil 7: Geen optimale verdeling aftrekposten tussen partners

Fiscale partners mogen elkaar aftrekposten (bijvoorbeeld de hypotheekrente en persoonsgebonden

aftrekposten zoals giften, studiekosten en betaalde alimentatie) toeschuiven. Hiermee kunt u belasting

besparen als de meest verdienende partner deze posten tegen een hoger tarief kan aftrekken.

Valkuil 8: Alimentatie niet aftrekken

Betaalt u partner alimentatie of lijfrenterechten aan uw ex-partner, dan kunt u die aftrekken bij de

belastingaangifte. Maar er zijn wellicht meer mogelijkheden. Ook als u na de scheiding niet meer in het

gezamenlijke huis woont, maar uw ex-partner wel, dan kunt u een deel van het eigenwoningforfait als

alimentatie aftrekken.

Lees verder op de volgende pagina

Nr. 49 Maart-April 2015 27

Page 28: Nr 49 maart april 2015

088 - 4670046 - www.thinq.nl - [email protected]

Marcel van Bakel is manager van Thinq.nl.

Thinq biedt ondernemers een complete online

boekhoudoplossing. Slimme ondernemers

boekhouden niet, maar laten hun boekhouding

online over aan Thinq. Zo kunnen zij zich

focussen op hun onderneming.

Thinq staat voor betaalbaar boekhoudgemak,

betrouwbare belastingaangifte en gedegen

salarisadministratie. Ondernemers leveren

bonnen en facturen aan via een mobile app en

maken digitale facturen, de rest wordt online

geregeld. Scannen, uploaden, klaar.

Nr. 49 Maart-April 2015 28

Valkuil 9: WOZ-waarde van het verkeerde jaar

gehanteerd

Voor de aangifte inkomstenbelasting van dit jaar

(bijvoorbeeld 2015) moet u niet de WOZ-waarde

gebruiken van de beschikking die u onlangs binnen

heeft kregen (dat is de waarde op 1 januari 2015).

In de aangifte moet u de WOZ-waarde van het jaar

ervoor gebruiken (dus de waarde per 1 januari

2014).

Valkuil 10: Toeslagen vergeten aan te vragen

In Nederland kennen we een breed scala aan

toeslagen. Zorgtoeslag, kindgebonden budget,

kinderopvangtoeslag en huurtoeslag. Heeft u een

zorgverzekering, huurhuis of kinderen? In sommige

gevallen kunt u hiervoor een bijdrage in de kosten

krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het

aanvragen van deze toeslag bij de Belastingdienst.

Loop geen toeslagen mis!

Wilt u zeker weten dat u voldoet aan alle fiscale

regels en wilt u geen kansen laat liggen? Laat uw

aangifte inkomstenbelasting dan over aan een

financieel expert. Online boekhouder Thinq helpt u

graag.

Page 30: Nr 49 maart april 2015

12 Het hebben van een eigen bedrijf -en zeker als

het succesvol is- is net als het winnen van de

hoofdprijs in de Staatsloterij. Nog vòòr je het

goed en wel door hebt, is zowel je familie als je

vriendenkring ineens exponentieel gegroeid.

23 januari

live on stage in hoogeloon

Nr. 48 Januari-Februari 2015 30

Folkrock en zo

LQR brengt uptempo folkrock met een fijne scheut andere muziekmerken. Een goeie fles LQR bestaat uit

50 % folkrock en 50 % gypsy, bluegrass, punk, americana en onvervalste rock ‘n’ roll. Vol gas dus, maar vanuit de

hoogste versnelling schakelt LQR moeiteloos terug naar het nulpunt. De stekker uit het stopcontact, het woord aan

de mandoline en de accordeon. A capella het akoestisch intermezzo in. Het publiek muisstil. De zaal in de ban.

Muziek op haar mooist.

Een optreden van LQR staat garant voor feest, feest en vooral feest. Voor een volle bak in iedere kroeg. Voor

overuren voor het barpersoneel. Voor een zaal op stelten en een prettige chaos on stage. Voor een naar rook en

bier ruikende festivalweide. Voor de geur en smaak van live muziek.

5 maart 2015 live on stage

stage music cafe - stratumseind 25 - eindhoven

De pakweg anderhalf uur durende set bestaat voor een groot deel uit single malt brouwsels

uit eigen keuken, inclusief de zwartgallige lyrics van oud-bandlid Karin Guldemond en

frontman Arjan Bogaerts. Die krijgt u er gratis bij. Al dat andere moois bestaat dan weer uit

dorstige covers van ware klassiekers. De referentiebronnen had u al in de gaten:

Flogging Molly, The Pogues, Gogol Bordello…

Copyright © LQR 2014 - Alle muziek, teksten, opnames en beelden zijn eigendom van LQR. Alle rechten voorbehouden

ALBUM REVIEW

click here

LQR Hoe klinkt een fles whisky als je er zes rasmuzikanten op loslaat? Hoe smaakt rock ‘n’ roll als die diezelfde gasten hun

passie voor Ierse folk, dampende americana en stevige rock mixen tot één swingende cocktail?

Het antwoord luidt LQR. Liquor dus. Het etiket vermeldt folkrock since 2007. Wie de kurk van de fles trekt proeft een

unieke stijl boordevol DNA uit de complete muziekhistorie. Op ambachtelijke wijze, met een vette knipoog naar de

erfenis van folkgiganten Flogging Molly en The Pogues, vuurt LQR de songs op je af. Met Ierse whisky, het equivalent uit

de Schotse hooglanden en talloze schuimende mirakels uit de wat lagere landen als andere inspiratiebron.

Page 31: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 31

Informatie. Het wordt steeds moeilijker alles te onthouden. Ik heb daar last van in mijn professionele

carrière, in mijn privéleven. Ik werk aan meerdere projecten en heb daar verantwoordelijkheden hierin.

Soms heb ik inderdaad het gevoel van tijd tot tijd iets te vergeten en dat levert onnodig stress op. Ik wil

alles op één locatie hebben en zoveel mogelijk benaderbaar, op ieder gewenst moment.

Daar komt voor mij Evernote om de hoek kijken. Ik ben overtuigd dat Evernote de oplossing is in dit

geheel. Niets meer vergeten, een centrale plek waarin alles opgeslagen staat, zowel gedachten als

bestanden. De plaats waardoor ik weer controle krijg. Ik gebruik Evernote nu zelf al jaren en ieder jaar kan

ik extra bevestigen dat dit een ontzettend krachtig hulpmiddel is. Het is niet enkel een applicatie, webapp,

programma, maar een uitbreiding van mijn geheugen.

Wat Is Evernote?

Evernote is een digitale archiefkast waar je altijd en overal bij kunt. Achter iedere computer, met iedere

tablet of smartphone. Al je notities berg je hier in op. Het maakt niet uit of dit geschreven, gesproken

notities zijn, of misschien heb je liever beeldmateriaal. Door de synchronisatie tussen al je apparaten heb

je je notities daarna altijd bij de hand en doorzoekbaar.

Wat Kan Ik Opbergen In Evernote?

Denk aan facturen, kassabonnen, salarisstroken, bankafschriften, kopieën van notities, pdf bestanden en

foto’s. Deel alles in onder notitieboeken of gebruik labels. Deel je notitieboeken of alleen je notities met

vrienden, familie, collega’s, klanten of leveranciers. Dankzij Evernote heb je je eigen digitale archief zo

opgebouwd. Hoe pak je dit slim aan? Dat leg ik je uit!

Na Mijn Training Evernote Ken Je Het Volgende

Weet je wat Evernote is en hoe je dit op diverse apparatuur gebruikt;

Weet je hoe je informatie kunt opslaan en terug vinden;

Weet je hoe je uw administratie geordend indeelt;

Weet je hoe je notities op eenvoudige manier met anderen kunt delen;

Ken je diverse notitiemogelijkheden en de termen: notitieboeken, stacks, labels en search-operators.

Page 32: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 32

Evernote is een van de beste (mobiele) apps die je kunt gebruiken voor het ordenen van zo onge-

veer alles in je leven. Of het nu gaat om losse notities, of een geheel van teksten voor je nieuw

boek, een dagelijkse gedachte voor de dagboek of gewoon voor bladwijzers (met of zonder het ar-

tikel), Evernote is in staat dit allemaal te verwerken. Zonder problemen. Toch hoor ik vaak dat

mensen Evernote nog niet volledig gebruiken, daarom zijn hier ... manieren, zodat ook jij Evernote

Meester wordt.

Gebruik Evernote Presentatie Mode in plaats van

PowerPoint

Wanneer je Evernote op een laptop of desktop ge-

bruikt, of de IOS app, dan is het mogelijk om notities

als dia te presenteren met slechts een druk op de

knop. Dit zorgt ervoor dat je je ideeën niet eerst om

hoeft te zetten naar een PowerPoint dia. Voor deze

functie heb je een Premium account nodig. Toch geeft

Evernote je de mogelijkheid om 30 dagen ge-

bruik te maken van de Presentatie Mode zodat je het

eerst kunt testen voordat je het gebruikt.

Lees verder op de volgende pagina

Page 33: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 33

De Presentatie Mode is voor de Mac versie uitgebreider dan voor de Windows versie (uitgebreide

Windows versie "coming soon"). Sluit je een extern beeldscherm of beamer, dan worden je notities of een

gedeelte ervan op het grote scherm getoond. Je kunt terwijl je presenteert je notities aanpassen of

aanvullen. De muiswijzer gebruik je als je laser aanwijzer.

Emailen naar Evernote

Evernote laat je notities emailen naar iedere willekeurige notitiboek. Dit is één van de beste functies van

Evernote. Achterhaal je Evernote email adres door op Extra > Accountinformatie te klikken ( Tools >

Account Info).

Lees verder op de volgende pagina

Page 34: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 34

Het maakt niet welke mailcliënt je gebruikt. Het mailadres wat je net hebt opgezocht is de ontvanger en

het onderwerp is de titel van je notitie. Gebruik @notitieboek aan het einde van je onderwerpregel zodat

je een specifiek notitieboek kunt selecteren, gebruik #label op je notitie meteen te labelen, en wil je er een

herinnering aan toevoegen dan doe je dat met !Herinnering.

De codering ziet er ongeveer als volgt uit:

e-Mail onderwerp:

[titel van notitie] ![herinnering datum] @[notitieboek] #[label]

(laat de [ ] weg bij het gebruiken van deze code)

Gebruik het mailen naar Evernote bijvoorbeeld om hele belangrijke emails te bewaren, bijlagen veilig te

stellen of om je mailbox op 0 te krijgen.

Zoek slimmer

Hierin is Evernote een uitblinker. De mogelijkheid om door duizenden notities te zoeken is één van de

krachtigste mogelijkheden van Evernote. En wanneer je ook nog gebruik maakt van uitgebreide zoekmo-

gelijkheden, dan wordt Evernote onmisbaar voor je. Zoek bijvoorbeeld naar notities die gemaakt zijn na

een bepaalde datum met created:20150103 (zoek naar notities gemaakt na 03 januari 2015).

Page 35: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 35

Lees ook Zoeken als een Pro voor nog meer uitgebreide zoekopties.

Notities samenvoegen

Wanneer je notities verzamelt, kan dit na verloop van tijd een onsamenhangend geheel worden. Het is

mogelijk om notities die bij elkaar horen samen te voegen. Dit kan vanuit de desktop applicatie en het

web.

Selecteer meerdere notities op het optievenster in

beeld te krijgen en klik daarna op samenvoegen.

Zet twee-staps-verificatie aan

De twee-staps-verificatie is een tweede beveiligingslaag over je Evernote account. Via de webapplicatie

klik je op Security Summaru en vervolgens klik je op Enable onder het kopje twee-staps-verificatie. Vanaf

dit moment is het aan jou de keus om te kiezen voor een backup-code of de google authenticator app.

Wanneer je weer inlogt zal voortaan om een tweede code gevraagd worden. Ben je een Premium

gebruiker? Dan kun je ook kiezen voor sms codes.

Lees verder op de volgende pagina

Page 36: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 36

Sla je tweets op in Evernote

Door de combinatie van Evernote met IFTTT sla je op geheel eenvoudige wijze al je tweets op in

Evernote. Achteraf kun je veel eenvoudiger zoeken naar net die ene tweet, in plaats van het zoeken door

pagina's vol met tweets.

Maak een "recipe" aan IFTTT, kies New tweets als actie vanuit je twitterfeed. Je krijgt de optie om RT's

en replies ook op te slaan. Daarna krijg je de vraag om ook een actie in te stellen voor Evernote. De

keuze bestaat om een nieuwe notitie per tweet te maken (niet doen) of tweets toe te voegen aan één

notitie tot deze vol is (wel doen). Is de notitie vol, dan maakt Evernote vanzelf weer een nieuwe notitie

aan. Ook kun je kiezen voor een apart notitieboek waar deze notities worden bewaard.

Maak je ToDo-lijst visueel

Heb je ook zo'n moeite om door je takenlijst te geraken? Wellicht ben jij het type die zijn takenlijst visueler

moet maken. Misschien zijn je acties niet duidelijk genoeg. Een foto kan duizend woorden vertellen wordt

er gezegd. Maar voor je volgende acties foto's van hetgeen je wilt doen. En omdat je het in Evernote zet

kun je er meteen herinneringen aan koppelen zodat je je taak niet vergeet.

Verzamel ALLES met de Web Clipper

Deze extensie een must have wanneer je een Evernote gebruiker bent. De extensie is er voor Chrome,

Firefox, Safari en Opera. Ben je een Internet Explorer gebruiker, dan is er een aangepaste clipper vanuit

de desktop applicatie.

Sla de pagina's die je bezoekt op als volledig artikel, eenvoudig artikel, een volledige pagina, alleen de

bladwijzer of maak er een schermafdruk van.

Lees verder op de volgende pagina

Page 37: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 37

Bepaal ook nog in welk notitieboek je een en ander

wilt opslaan. Labels of een extra omschrijving

toevoegen behoort ook tot de opties.

Is er een werkwijze die niet in dit artikel vermeld

staat? Wanneer jij een Evernote Meester bent met

een tip die je wilt delen, laat dan een reactie achter.

Senol Tapirdamaz / EvernotePRO [email protected]

Page 38: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 38

Een eigen bedrijf beginnen vergt, naast veel tijd en energie, ook de nodige investeringen op

financieel gebied. Daarom bestaan er een aantal handige fiscale voordelen, waarmee je als

startende ZZP'er (mits je aan de voorwaarden voldoet) je voordeel kunt doen: 6 belangrijke

aftrekposten voor ZZP'ers.

1. Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag

waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt. Het kabinet wilde in verband met bezuinigin-

gen de zelfstandigenaftrek beperken, maar dat is nu van de baan. Tot 2019 is de zelfstandigenaftrek in

de begroting opgenomen. Als je voldoet aan het urencriterium (1225 gewerkte uren als ondernemer)

mag je jaarlijks een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken.

2. Startersaftrek

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt.

Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag

(2123 euro) van hun winst aftrekken. Hiervoor moet je wel aan drie voorwaarden voldoen: je hebt recht

op zelfstandigenaftrek, in de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heb je niet vaker

dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt en in diezelfde periode was je ten minste een

jaar geen ondernemer.

3. Investeringsaftrek

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een compu-

ter, printer of bedrijfswagen. De fiscus houdt daar tot op bepaalde hoogte rekening mee. Als je in een

boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsin-

vesteringsaftrek (KIA). Het gaat in dit geval om ondernemers die in 2014 tussen de € 2.301,= en

€ 306.931,= in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd.

Lees verder op de volgende pagina

Page 39: Nr 49 maart april 2015

Nr. 49 Maart-April 2015 39

De KIA is een percentage van alle investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde

bedrag. Uiteraard zijn er wel een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen: jouw bedrijf moet

gevestigd zijn in Nederland, je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en je hebt deze periode

in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

4. Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die regelmatig zijn of haar medewerking verleent aan jouw bedrijf, dan kan het

zijn dat je aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de

uiteindelijke winst hoeft te betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat

jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt.

Voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er ook: je moet op jaarbasis minimaal

1225 uur besteden aan je bedrijf (dit moet meer dan de helft van je werktijd zijn). Daarnaast moet jouw

fiscale partner minstens 525 uur per jaar in de onderneming werken, in principe zonder vergoeding; je

mag hem of haar hiervoor in ieder geval niet meer dan 5.000 euro betalen. Tot slot mag jouw fiscale

partner niet bij je in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden

geconstateerd.

5. Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Omdat je als ondernemer niet automatisch pensioen opbouwt, mogen ondernemers jaarlijks een deel van

de winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsre-

serve, ook wel afgekort tot FOR. Over dit bedrag hoef je in dit geval niet direct belasting te betalen:

je krijgt uitstel van betaling. Het bedrag dat je opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. In 2015 is

dat 9,8 procent van de winst, waarbij je wel rekening moet houden met een maximumbedrag van 8.640

euro.

Het is mogelijk om een deel van je fiscale oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. De uiteindelijke

premie wordt daardoor namelijk fiscaal aftrekbaar. Om aanspraak te kunnen maken op de FOR ben je

verplicht om minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming te steken en moet je aan het begin van het

desbetreffende belastingjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.

6. Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen 'willekeurig afschrijven'. Oftewel:

je bepaalt zelf hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voor starters veel voordelen hebben.

De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen, maar alleen voor ondernemers met een eenmanszaak,

vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap. Daarnaast moet je

recht hebben op startersaftrek. Klik voor de overige eisen van de Belastingdienst.

Wil je meer informatie over andere aftrekposten voor ondernemers? Klik hier voor een handig overzicht op Antwoordvoorbedrijven.nl.

Bron: www.ikgastarten.nl

Page 40: Nr 49 maart april 2015

(Raku) Keramiek: werk in opdracht ter gelegenheid

van huwelijk, geboorte, jubilea, etc.

Dood gewoon Kunst ©: gedenkkunst voor mens en

dier. Ontwerp naar eigen wens en in nauwe samen-

werking met de nabestaanden.

Schilderkunst met krijt

ARTeljé Esther Hoskens

06-23609648 | [email protected]

www.estherhoskens.exto.nl