infoblad maart-april 2013

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

gemeentelijk informatieblad

Transcript of infoblad maart-april 2013

 • Een voor het PajottenlandMaart-April 2013

  .................................................

  1

  TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLADuitgegeven door het gemeentebestuur

  en het OCMW van Lennik

  MAARTAPRIL2013infoblad

  Lennikinhoud

  Prinsbikepag. 25

  Kids-IDpag. 8

  Winnaars Prins bladwijzer

  pag. 12College van burgemeester en schepenen 2

  Lennikse gemeentediensten 3

  BESTUUR 4

  GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN 5

  BURGERZAKEN 8

  POLITIE EN PREVENTIE 9

  ONDERWIJS 10

  BIBLIOTHEEK 11

  OCMW 15

  CULTUUR 17

  JEUGD 20

  TOERISME 24

  SPORT 25

  MILIEU 28

  VARIA 30

  Buitenspeeldagpag. 20

  Installatie nieuwe

  gemeenteraad 2013-2018

  pag. 4

  Toeristisch seizoen: BIER

  pag. 24

  redactie: Dborah Jacobs Filip Van Ginderdeuren

  De burgemeester Irina De Knop

  De schepenen Heidi Elpers Johan Limbourg Yves De Muylder Filip Van Ginderdeuren Henri Van Eeckhoudt

  De secretaris Peter Mergan

  www.lennik.be

 • .................................................

  2Lennik, van het PajottenlandMaart-April 2013

  College van burgemeester en schepenen

  Willy De Waele Hunselveld 23

  Geert De Cuyper Dorekenstraat 14

  Joris Van Hauthem Scheestraat 21

  Marie-Thrse Van der Velde Vondelstraat 10

  Erik O Marktstraat 46

  Kelly Van Vlaenderen Vondelstraat 12

  Kristien Van Vaerenbergh Frans Van der Steenstraat 8

  Nestor Evens Kamerveldweg 9

  Fried Ringoot Bruegelhof 6

  Christel O Schapenstraat 104 A

  Jasper De Bruyn Opperbusingenstraat 24

  Bruno Moens Lindeveldweg 16

  Nando Hemelinckx K. Keymolenstraat 52

  Overige gemeenteraadsleden

  BEVOEGDHEDEN SPREEKUREN

  Burgemeester

  Irina De Knop

  G. Breynaertstraat 19

  GSM : 0486 47 47 31GEMEENTEHUIS : 02 531 02 28E-MAIL : irina.deknop@lennik.be

  Integrale veiligheidInterne zakenInformatie- en promotiebeleidFinancin

  dinsdag: 9 tot 10.30 uurdonderdag: 19 tot 20 uurof na afspraak.

  Schepenen

  Heidi Elpers (1e schepen)Lombeeksestraat 39

  GEMEENTEHUIS : 02 531 02 25E-MAIL : heidi.elpers@lennik.be

  Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, WonenLandbouw-, milieu en energiebeleidOnthaal en integratieAcademie voor Muziek, Woord en Dans

  op afspraak

  Johan Limbourg (2e schepen)Onderstraat 1

  GEMEENTEHUIS : 02 531 02 24E-MAIL : johan.limbourg@lennik.be

  Werken en openbare ruimteGemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinderopvang

  op afspraak

  Yves De Muylder (3e schepen)Ilingenstraat 16

  GEMEENTEHUIS : 02 531 02 26E-MAIL : yves.demuylder@lennik.be

  MobiliteitToerisme en OndernemenFeesten en Plechtigheden

  op afspraak

  Filip Van Ginderdeuren(4e schepen)Waterhoflaan 26

  GEMEENTEHUIS : 02 531 02 27E-MAIL : filip.vanginderdeuren@lennik.be

  Vrije TijdBurgerparticipatie en rechtszaken

  op afspraak

  Henri Van Eeckhoudt(OCMW-voorzitter + 5e schepen)Schapenstraat 22

  E-MAIL : 02 532 40 75 henri.vaneeckhoudt@lennik.be

  OCMW en welzijnszakenErediensten

  op afspraak

  Gemeentesecretaris

  Peter Mergan GEMEENTEHUIS : 02 531 02 32E-MAIL : peter.mergan@lennik.be

  op afspraak

  Financieel beheerder

  Patrick Bombaert TEL : 02 531 02 48E-MAIL : patrick.bombaert@lennik.be

  op afspraak

  Voorzitter gemeenteraad

  Koenraad AmeysJ. Van den Bosschestraat 74

  GEMEENTEHUIS : 02 531 02 30E-MAIL : koenraad.ameys@lennik.be

  op afspraak

 • Een voor het PajottenlandMaart-April 2013

  .................................................

  3

  GemeentedienstenMAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

  ADMINISTRATIE voormiddag 8.45 - 11.45 8.45 - 11.45 8.45 - 11.45 8.45 - 11.45 8.45 - 11.45

  namiddag 13 - 16 18 - 20

  BIBLIOTHEEK voormiddag 10 - 12 10 - 13 10 - 12

  namiddag 16 - 20 14 - 17 18 - 20

  POLITIE 9 - 12 13.30 - 16.30 17 - 20

  P.W.A. 13 - 16 13 - 16 13 - 16 na afspraak na afspraak

  Openingstijden

  Gemeentehuis

  Markt 18 - 1750 LENNIK TEL : 02 532 41 15 FAX : 02 532 21 75 MAIL : info@lennik.be SITE : www.lennik.be

  Loket Grondgebiedzaken GELIJKVLOERS

  Leefmilieu TEL. : 02 531 02 01 MAIL : milieu@lennik.be

  Ruimtelijke TEL. : 02 531 02 40Ordening MAIL : ruimtelijke.ordening@lennik.be

  Technische TEL. : 02 531 02 21 dienst MAIL : openbare.werken@lennik.be

  Openbare TEL. : 02 531 02 01Werken MAIL : openbare.werken@lennik.be

  Openbare TEL. : 02 531 02 01Werken MAIL : openbare.werken@lennik.be SITE : www.lennik.be Sociale zaken

  OCMW ADRES : Frans Van der Steenstraat 6 TEL. : 02 532 41 45 MAIL : jos.nevens@ocmw.lennik.be SITE : www.lennik.be/ocmw

  Veiligheidszaken

  Brandweer ADRES : Karel Keymolenstraat 4 + Zieken- TEL. : 02 532 45 12 - 02 532 42 98 vervoer MAIL : lennik@brandweervlaanderen.be SITE : www.brandweerlennik.be

  Onderwijs

  Gemeente- ADRES : Assesteenweg 125 school TEL. : 02 532 48 02 - 02 582 84 19 MAIL : gemeenteschool@lennik.be SITE : www.lennik.be/gemeenteschool

  Bibliotheek ADRES : Schapenstraat 42 TEL. : 02 532 51 59 MAIL : lennik@bibliotheek.be SITE : www.lennik.be/bibliotheek

  Loket Burger- en welzijnszaken EERSTE VERDIEPING

  Burger- TEL. : 02 531 02 34 zaken MAIL : burgerzaken@lennik.be

  Cultuur TEL. : 02 531 02 09 MAIL : cultuur@lennik.be

  Jeugd TEL. : 02 531 02 33 MAIL : jeugd@lennik.be

  Sport TEL. : 02 531 02 38 MAIL : sport@lennik.be

  Toerisme TEL. : 02 531 02 05 MAIL : toerisme@lennik.be

  PWA ADRES : Schapenstraat 42a TEL. : 02 460 74 65 MAIL : pwa.lennik@hotmail.com

  Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 31 (Wijkpost Lennik) TEL. : 054 31 35 70 MAIL : wijkpost.lennik@politiepajottenland.be SITE : www.politiepajottenland.be

  Academie ADRES : Hendrik Ghijselenstraat 19Peter Benoit TEL. : 02 532 54 65 MAIL : mwdacademie@lennik.be SITE : www.lennik.be/academie

  Financile dienst

  TEL. : 02 531 02 03 MAIL : financien@lennik.be

 • .................................................

  4Lennik, van het PajottenlandMaart-April 2013

  Installatie nieuwe gemeenteraad 2013 2018 Op 2 januari vond de installatie van de

  nieuwe Lennikse gemeenteraad voor de

  komende legislatuur 2013 2018 plaats.

  Uittredend voorzitter, de heer Willy De

  Waele, mocht de vergadering openen.

  Eerst deelde hij mee dat de verkiezingen

  geldig werden verklaard en dat

  mevrouw Irina De Knop op 21 december

  2012 haar eed als burgemeester

  heeft afgelegd. Vervolgens legde de

  uittredend voorzitter de eed af als

  gemeenteraadslid in handen van

  burgemeester Irina De Knop, gevolgd door de overige gemeenteraadsleden die hun eed aflegden in handen van de uittredend voorzitter.

  Nadien zat de taak van de heer Willy De Waele erop en nam de heer Koenraad Ameys het voorzitterschap op. De 4 verkozen schepenen

  legden hun eed af in handen van de burgemeester. Hieronder wordt de nieuwe gemeenteraad, per fractie voorgesteld.

  fractie LB: Koenraad AMEYS (voorzitter gemeenteraad), Irina DE KNOP (burgemeester), Johan LIMBOURG (2de schepen),

  Filip VAN GINDERDEUREN (4de schepen), Willy DE WAELE, Marie-Thrse VAN DER VELDE en Kelly VAN

  VLAENDEREN (raadsleden)

  fractie CD&V: Heidi ELPERS (1ste schepen), Yves DE MUYLDER (3de schepen), Henri VAN EECKHOUDT

  (OCMW-voorzitter/ 5de schepen), Nestor EVENS en Nando HEMELINCKX (raadsleden)

  fractie N-VA - Lennik: Geert DE CUYPER, Erik O, Kristien VAN VAERENBERGH, Fried RINGOOT, Christel O, Jasper DE BRUYN en Bruno

  MOENS (raadsleden)

  fractie Vlaams Belang: Joris VAN HAUTHEM (raadslid)

  BESTUUR

  Interne taakverdeling burgemeester & schepenenDe interne taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen werd als volgt vastgesteld.

  Irina DE KNOP: burgemeester- Integrale veiligheid, politie en brandweer- Interne zaken: burgerlijke stand, bevolking, organisatie, ICT &

  personeel - Informatie- en promotiebeleid- Financin

  Heidi ELPERS: 1ste schepen- Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen: ruimtelijke

  planning, bouw- en milieuvergunningen, (sociaal) woonbeleid en vergunningenbeleid

  - Landbouw-, milieu-, afval- en energiebeleid- Onthaal en integratie- Academie voor Muziek, Woord en Dans

  Johan LIMBOURG: 2de schepen- Werken en openbare ruimte: wegen, groen, trage wegen, be-

  graafplaatsen, speelterreinen, patrimonium, energiebesparing in gebouwen en erfgoed

  - Gemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinder-opvang

  Yves DE MUYLDER: 3de schepen- Mobiliteit- Toerisme- Ondernemen: middenstand, markten, handel en tewerkstelling- Feesten en plechtigheden

  Filip VAN GINDERDEUREN: 4de schepen- Vrije Tijd: jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, senioren en vereni-

  gingen- Ontwikkelingssamenwerking- Burgerparticipatie- Rechtszaken

  Henri VAN EECKHOUDT: OCMW voorzitter / 5de schepen- OCMW en welzijnszaken- Erediensten

 • Een voor het PajottenlandMaart-April 2013

  .................................................

  5

  GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN