Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

of 16 /16

Embed Size (px)

description

Naast infrastructuur verzorgt IBM tevens het technische applicatiebeheer. Speciaal hiervoor is een Applicatie Beheer Team in het leven geroepen. USG Innotiv levert IBM een groot deel van de benodigde expertise, voor zowel het migratietraject als het Applicatie Beheer Team.

Transcript of Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Page 1: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM
Page 2: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

HOE WEMET IBM BIJ HET

UWV REKENCENTRUMHET

TECHNISCHAPPLICATIEBEHEEROPTIMALISEERDEN

Page 3: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Inleiding

Uit een fusie van vijf uitkeringsorganisaties 

is enkele jaren terug het UWV ontstaan. Dit 

betekende ondermeer het beschikbaar 

stellen en inrichten van één nieuw 

hoofdrekencentrum. 

Page 4: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Opdracht

IBM heeft de opdracht gekregen het 

nieuwe hoofdrekencentrum te bouwen 

en te onderhouden. De gezamenlijke 

applicatieportefeuille bestaat uit circa 

1400 applicaties.

Na een zorgvuldige analyse zijn die 

applicaties gekozen die werden 

gemigreerd.

Page 5: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Opdracht

Naast infrastructuur verzorgt IBM tevens het 

technische applicatiebeheer. Speciaal 

hiervoor is een Applicatie Beheer Team in het 

leven geroepen. 

USG Innotiv levert IBM een groot deel van de 

benodigde expertise, voor zowel het 

migratietraject als het Applicatie Beheer 

Team.

Page 6: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Uitdaging

Beschikbaarheid van systemen is voor een 

organisatie als het UWV van cruciaal 

belang. Het realiseren van hoogwaardige 

ICT in een omgeving die vrijwel doorlopend 

in ontwikkeling is, vraagt mensen die 

zonder veel inwerken snel en volledig 

inzetbaar zijn. 

Page 7: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Uitdaging

Daarnaast wordt van ze verwacht dat 

ze ook nog een actieve bijdrage 

leveren aan de verdere ontwikkeling 

van het Applicatie Beheer Team. 

Page 8: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Aanpak

USG Innotiv heeft regelmatig contact met 

IBM om een goed beeld te vormen van de 

expertise waar op korte‐

en lange termijn 

behoefte aan is. Dit vertalen we door naar 

de ontwikkelplannen van onze 

medewerkers. 

Page 9: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Aanpak

Dit geldt zowel voor de medewerkers die nu al 

bij IBM actief zijn, als voor de medewerkers 

die daar in de toekomst geplaatst worden. 

Page 10: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Resultaat

De medewerkers van USG Innotiv leveren een 

waardevolle bijdrage aan de realisatie van de 

door IBM met UWV overeengekomen 

afspraken. Het resultaat is de levering van een 

kwalitatief hoogwaardige ICT dienstverlening 

aan het UWV.

Page 11: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Resultaat

Onze medewerkers hebben zich daarbij 

ontwikkeld tot een constante factor en 

toegevoegde waarde voor IBM en UWV, in 

een omgeving die onafgebroken in 

beweging is. 

Page 12: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

Door Denken en Doen

USG Innotiv koppelt de kennis van haar 

opdrachtgevers én van de branche aan 

persoonlijke ontwikkeling van haar 

medewerkers. De expertise die USG 

Innotiv heeft ontwikkeld wordt optimaal 

ingezet en levert voor alle partijen 

voordeel op.  

Page 13: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM

HOE WEMET IBM BIJ HET

UWV REKENCENTRUMHET

TECHNISCHAPPLICATIEBEHEEROPTIMALISEERDEN

Page 14: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM
Page 15: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM
Page 16: Nieuw Hoofdrekencentrum UWV IBM