UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

of 23 /23

Embed Size (px)

description

UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem. Voorlichting subsidies en regelingen voor werkzoekende werklozen. Subsidies en regelingen. Er zijn heel wat subsidies /regelingen op gebied van: re-integratie; scholing en mobiliteit. Regelingen worden uitgevoerd door UWV; Gemeente en / of - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Page 1: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem
Page 2: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

UWV WERKbedrijf

Gemeente Arnhem

Voorlichting subsidies en regelingen voor werkzoekende werklozen

Page 3: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Subsidies en regelingen

Er zijn heel wat subsidies /regelingen op gebied van: re-integratie;scholing en mobiliteit.

Regelingen worden uitgevoerd door UWV;Gemeente en / of Belastingdienst.

Page 4: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Subsidies en regelingen

Loonkostensubsidie Premiekorting Compensatieregeling Proefplaatsing Wet Vermindering Afdracht Scholingbonus Onderwijsvouchers Werken met een WWB uitkering

Page 5: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Loonkostensubsidie (LKS)

Loonkostensubsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon voor maximaal 1 jaar.

Voor wie: Werkloze werknemers jonger dan 50 jaar; langer dan 1 jaar onafgebroken WW;aangenomen worden voor minimaal 1 jaar en uitzicht op nog een half jaar aansluitend dienstverband.

De LKS-regeling geldt tevens voor kandidaten met:een WAO-, WIA- of Wajonguitkering die nog geheel of gedeeltelijk kunnen werken in voor hen

geschikt werk.

Page 6: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Loonkostensubsidie (LKS) vervolg

Kandidaten hebben indicatie LKS nodig.Beoordeling noodzaak: “grote afstand tot arbeidsmarkt”Afgifte door werkcoach of arbeidsdeskundige Beoordeling en afgifte binnen drie weken

Aanvragen bij www.uwv.nl Werkgever vraagt subsidie aan binnen 3 maanden nadat

de werknemer in dienst is getreden.

Betaling subsidie bij toekenningde helft van de subsidie bij het begin van het

dienstverbandde andere helft na 1 jaar.

Page 7: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Geen recht op Loonkostensubsidie

In de laatste 5 jaar reeds loonkostensubsidie ontvangen

Een dienstbetrekking in de zin van de WSW

Werknemer heeft in de laatste 6 maanden eerder via een proefplaatsing gewerkt.

Page 8: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Drie jaar premiekorting Ouderen

Drie jaar premiekorting ouderen van € 6500 per persoon per jaar (maximaal 3 jaar) bij volledige werkhervatting.

Voor wie: Kandidaat is ouder dan 50 jaar en heeft een uitkering.

Aanvragen: kandidaat heeft doelgroepenverklaring nodigVia de uitkerende instantie (UWV of gemeente)Bij UWV door kandidaat telefonisch aan te vragen via

telefoonnummer 0900-9294.

Info via www.belastingdienst.nl of 0800-0543

Page 9: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Compensatieregeling oudere werklozen

Wat:“no risk regeling” voor zieke oudere werknemers Gedurende de eerste vijf jaar maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte rest van de 104 weken betaalt door UWV Ziektewet

Voor wie: voor de werkloze werknemer geboren voor 1-7-1954 voorafgaand aan het werk minimaal 52 weken werkloos

Aanvragen door werknemer bij werkcoach formulier ‘Compensatieregeling oudere werknemers’ Werknemer geeft dit vervolgens aan zijn werkgever

Kan naast de eerder genoemde premiekorting

Page 10: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Proefplaatsing

Wat: maximaal drie maanden (maar nooit langer dan de maximale

duur WW) op proef in dienst nemen met volledig behoud van uitkering.

Termijn bepalen werkgever en werknemer onderling Werkcoach kan advies geven aan werknemer Voor wie:

een uitkering via UWV; met afstand tot de arbeidsmarkt; werkgever biedt uitzicht op werk; werk voor minimaal 6 maanden en werk minstens evenveel uren als de proefplaatsing

Aanvragen: aanvraagformulier downloaden via www.uwv.nl

Page 11: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Proefplaatsing vervolg

LET OP: werkzoekende is tijdens de proefplaatsing geen werknemer valt daarom in principe niet onder de lopende ongevallen-

en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarom wordt werkgever aangeraden voor de werknemer

tijdens de proefplaatsing een aparte verzekering worden afgesloten.

Wanneer werknemer tussentijds ziek wordt, mag de proefplaatsing verlengd worden.

Page 12: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

WET VERMINDERING AFDRACHT (WVA)

Wat: Tijdelijk minder loonbelasting betalen

Voor wie: WVA startkwalificatie geldt voor iedereen die bij UWV Werkbedrijf

geregistreerd staat als werkzoekende en geen startkwalificatie heeft

Wanneer: Bij een leerovereenkomst in de beroepsbegeleidende leerweg of kandidaat is werkloos en volgt scholing gericht op het behalen van een

startkwalificatie.

Wat is een WVA Startkwalificatie:1. Diploma op tenminste MBO-2 niveau of2. HAVO of VWO-diploma

Werknemer/leerling dient ingeschreven te staan bij UWV Werkbedrijf.

Page 13: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

WVA vervolg

Bedragen: WVA scholing € 2500,00, WVA startkwalificatie € 3000,00. Beide kortingen zijn stapelbaar.

UWV verstrekt WVA-verklaring Aanvragen: www.belastingdienst.nl

Page 14: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Wanneer scholingsbonus

Voor werknemers waarvoor geldt: Op / na 1-1-2009 bij u in dienst gekomen Direct na baan, waar:

- voor hem dreigde ontslag;- zijn (tijdelijk) dienstverband zou eindigen binnen 4 maanden

nadat hij bij u begint;- hij werkte als uitzendkracht of- hij werkte als oproepkracht.

Tussen uw baan en vorige baan geen WW gehad.

Voorwaarden aan de scholing Extern scholingsbedrijf dat opleidt in een opleiding:

- die voorkomt in het Centraal Register Beroepsopleidingen of- in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs; of- voor een (deel)certificaat dat volgens uw brancheorganisatie

of O&O-fonds in uw sector de kans op werk vergroot

Page 15: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Hoogte scholingsbonus

Hoogte afhankelijk van bijdrage uit O&O-fonds van uw sector Bijdrage O&O-fonds is ten minste 50% van scholingskosten Of er is in uw sector geen O&O-fonds Dan krijgt u 50% van de kosten van de scholing Met een maximum van € 2.500. Bijdrage O&O-fonds is minder dan 50% van scholingskosten Dan krijgt u 35% van de kosten van de scholing Met een maximum van € 1.750.

Bedragen zijn exclusief btw.

Geen subsidie mogelijk voor: reiskosten en / of andere kosten die de werknemer voor de scholing maakt.

De bonus is niet hoger dan de kosten die u zelf moet betalen.Bijvoorbeeld: Scholing kost € 5.000; Bijdrage van O&O-fonds is € 4.000. De subsidie is dan maximaal € 1.000.

Page 16: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Aanvraag scholingsbonus

Aanvraag door werkgever

Aanvraagformulier downloaden via www.UWV.NL Werkgever – Ontslag en werkloosheid - Scholingsbonus Aanvraagformulier sturen aan:

- Scholingsbonus - Antwoordnummer 11554 - 1000 RA  Amsterdam

Betaling via declaratieformulier na ontvangst van de factuur van het externe scholingsinstituut

Page 17: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Onderwijsvoucher

Wat: Vergoeding van de scholingskosten voor MKB bedrijven voor maximaal

50% van de scholingskosten met een maximum van € 2000, =. Er dient altijd sprake te zijn van co-financiering. De overige kosten worden vergoed door de werkgever, UWV, gemeente en uit Europese of andere opleidingsfondsen?

Voor wie: Werknemers die werkloos dreigen te worden of kort werkloos zijn < 3

maanden Werknemers in de deeltijd ww ZZP-ers die werkloos dreigen te worden

Voorwaarden Werkgever of uitkerende instantie moet gevestigd zijn in Gelderland Er moet een co-financierder zijn. Alle sectoren muv bouwsector Scholing moet starten binnen 2 maanden aanvraag

Page 18: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Onderwijsvoucher

Uitsluiting:Bouw sector

Nota Bene: Limitieve regeling. Op=Op

Aanvragen: Vanaf 1 oktober 2009 Mobiliteitscentrum in de regio Arnhem/ De Liemers:

Mobiliteitscentrum Arnhem De LiemersProjectleider: Ernst Peter de Man06-33333466@ [email protected]

Page 19: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Werken met uitkering WWB

Kandidaat heeft een bijstandsuitkering en de gemeente geeft toestemming op basis van een specifieke situatie. Bijvoorbeeld een proefplaatsing of werkstages waarmee iemand weer ervaring kan opdoen.

Aanvragen: Gemeente waar kandidaat woonachtig is.

Page 20: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Tijdelijke subsidie

Tijdelijke subsidie van gemeente voor loonkosten

Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente geeft toestemming.

Aanvragen: Gemeente waar kandidaat woont.

Page 21: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Contactpersonen

Algemeen

UWV Werkbedrijf Jan Hof Toon SchepersBoulevard Heuvelink 4a Adjunct Vestigingsmanager Bedrijfsadviseur6822 KP Arnhem Tel: 026 – 751 70 80 Mobiel: 06 – 33 33 30 51Tel: 026 – 751 70 30 Mobiel: 06 – 11 04 25 49 E-mail: [email protected] Fax: 026 – 751 70 31 E-mail: [email protected]

Diensten

Annemieke van Schijndel-Roelink John SwelsenWerkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach WerkgeversdienstenTel: 026 – 751 70 65 Tel: 026 – 751 70 81Mobiel: 06 – 22 33 48 78 Mobiel: 06 – 83 10 78 09E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Techniek

Kiki Bouwman Annemieke Tonino Natascha ZweersWerkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach WerkgeversdienstenTel: 026 – 751 70 73 Tel: 026 – 751 70 45 Tel: 026 – 751 70 42Mobiel: 06 – 22 09 16 45 Mobiel: 06 – 22 02 94 51 Mobiel: 06 – 83 10 77 71E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Annemarie HagemanWerkcoach WerkgeversdienstenTel: 026 – 751 70 57E-mail: [email protected]

Servicepunt Detailhandel en Horeca

Laurens de Groot Peter Groen Sapna van SchieWerkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach WerkgeversdienstenTel: 026 – 751 70 94 Mobiel: 06 – 22 03 01 67 Tel: 026 - 377 47 61Mobiel: 06 – 50 89 12 22 E-mail: peter.groen-[email protected] Mobiel: 06 – 51 20 33 41E-mail: [email protected]

UWV Mobiliteitscentrum Arnhem De Liemers Leerwerkloket

Projectleider mobiliteitscentrum Janny Prent Annemarie HagemanErnst Peter de Man Werkcoach werkgeversdiensten Werkcoach werkgeversdienstenMobiel: 06-33333466 [email protected] anne[email protected]: [email protected] 026-7517072

Page 22: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Opmerkingen

Vragen en opmerkingen.

Page 23: UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Dank voor uw aandacht

U kunt aan deze presentatie geen rechten ontlenen.