10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

of 22 /22
10. Ontslagrecht

Embed Size (px)

Transcript of 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

Page 1: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

10. Ontslagrecht

Page 2: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 2

Verhouding Burgerlijk Wetboek <----> BBA

• rol UWV-Werkbedrijf

Page 3: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 3

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667 BW)

• geen opzegging nodig

• geen ontslagvergunning nodig

• automatisch einde (van rechtswege)

begin eind

Page 4: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 4

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

begin eind?

• wel opzegging nodig;

• wel ontslagvergunning nodig

Page 5: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 5

Eindearbeids-overeenkomst

Eindearbeids-overeenkomst

1. Wederzijdsgoedvinden

2. Opzegging (ontslag)

3. Van rechtswege

4. Dringende reden

5. Ontbinding

Page 6: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 6

Wederzijds goedvinden

• kan in principe altijd, zowel voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd

Page 7: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 7

Opzegging

• het eenzijdig einde maken aan een overeenkomst, denk aan het aanvragen van een ontslagvergunning

• zonder ontslagvergunning verboden om arbeidsovereenkomst op te zeggen (art. 9 BBA)

Page 8: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 8

Procedure voor werkgever

1. ontslagvergunning aanvragen

2. ontslagvergunning krijgen

3. opzegging

4. begin opzegtermijn (laatste dag van de maand)

5. opzegtermijn

6. einde van de arbeidsovereenkomst

Page 9: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 9

Opzegtermijnen voor werkgever (art. 7:672 BW)

• korter dan 5 jaar: 1 maand

• tussen 5 en 10 jaar: 2 maand

• tussen 10 en 15 jaar: 3 maand

• meer dan 15 jaar: 4 maand

Page 10: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 10

Opzegtermijnen voor werknemer

• 1 maand tenzij arbeidsovereenkomst of CAO anders bepalen (art. 7:672 lid 3 BW)

Page 11: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 11

Schade

• bij onterecht ontslag:– schadeloosstelling– volledige schadevergoeding

• in de praktijk meestal hetzelfde

Page 12: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 12

vervolg

• schadeloosstelling is gelijk aan het bedrag van het loon dat zou zijn verdiend, als wel de juiste opzegregels in acht zouden zijn genomen (art. 7:680 BW) Is ook mogelijk als er geen werkelijke schade is

• het begrip “volledige schadevergoeding” is misleidend

Page 13: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 13

Van rechtswege

• dood werknemer (art. 7:675 BW)

• arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667 BW)

Page 14: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 14

Ontslag op staande voet (art. 7:677 - 679 BW)

• bij ontslag op staande voet geen ontslagvergunning nodig en geen opzegtermijnen

• voorbeelden van dringende redenen staan in art. 7:678/679 BW

Page 15: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 15

vervolg

• als het ontslag door de rechter nietig wordt geacht dan is er nog wél een arbeidsovereenkomst en dan moet er nog (achterstallig) loon worden betaald

• bij terechte ontslag op staande voet geen WW uitkering

Page 16: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 16

Ontbinding wegens gewichtige reden (art. 7:685 BW)

• door de sector kanton

• kan bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

• bij ontbinding geen ontslagvergunning nodig

• geen opzegtermijn

Page 17: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 17

vervolg

• er wordt vaak schadevergoeding toegekend

• hoger beroep niet mogelijk

• ontslagverboden gelden niet

Page 18: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

Kantonrechtersformule

• vergoeding = A x B x C– A = aantal gewogen dienstjaren – B = beloning – C = correctiefactor

• maximale vergoeding:– het inkomensverlies dat werknemer lijdt tot de

pensioengerechtigde leeftijd

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 18

Page 19: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

A. Gewogen dienstjaren

• dienstjaren – tot 35 jaar 0,5 – van 35 tot 45 jaar 1– van 45 en 55 jaar 1,5 – vanaf 55 jaar 2

• de dienstjaren worden afgerond op hele jaren– een periode van zes maanden en één dag telt

mee als een heel jaar

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 19

Page 20: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

B. Beloning

• B = maandsalaris– bruto maandloon – vakantietoeslag – dertiende maand die vaststaat en ook

jaarlijks wordt uitgekeerd – structurele overwerkvergoeding – vaste ploegentoeslag

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 20

Page 21: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

C. Correctiefactor

• de hoogte van C hangt af van de verwijtbaarheid van het ontslag

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 21

Page 22: 10. Ontslagrecht. © 2009 mr. J. Keizer Verhouding Burgerlijk Wetboek BBA rol UWV-Werkbedrijf.

© 2009 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl 22

Kennelijk onredelijk ontslag (art. 7:681 BW)

• als werknemer "kennelijk onredelijk" wordt ontslagen

• kantonrechter kan schadevergoeding toekennen