NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006) DECREET APRIL 1996

Click here to load reader

download NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006) DECREET APRIL 1996

of 33

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006) DECREET APRIL 1996

 • Dia 1
 • NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006) DECREET APRIL 1996
 • Dia 2
 • Wat is nascholing? Onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes de de personeelsleden tijdens hun opleiding hebben verworven te verbreden of te verdiepen, in functie van de verdere professionalisering in het licht van de verwachtingen geformuleerd in het beroepsprofiel
 • Dia 3
 • Functies nascholing Ondersteunen reflectieproces van leraren met koppeling theorie-praktijk Begeleiden van de school bij organisatieontwikkeling Hulp bij curriculumimplementatie = centraal en extern geplande vernieuwing
 • Dia 4
 • Doelgroepen nascholing Niet enkel leerkrachten Ook beleidsmensen Ook begeleidend en administratief personeel
 • Dia 5
 • Wat denk jij? Als leerkracht mag je steeds zelf kiezen welke nascholing je volgt? Als leerkracht moet je zelf je nascholing betalen?
 • Dia 6
 • Wie geeft nascholing? Universiteiten (met lerarenopleiding) Hogescholen (met lerarenopleiding) Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs Departement onderwijs (projecten) Centra volwasseneneducatie Zie de elektronische versie van het Nascholingsrepertorium: http://www.ond.vlaanderen.be/nascholing/database/zo ekscherm.asp
 • Dia 7
 • Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (VSKO) Dienst Nascholing en Internationalisering (DIN): eigen initiatieven bv. beginnende directies, leerlingbegeleiding publicaties in boekvorm bekendmaking van initiatieven katholieke hogescholen op VSKO- website en in tijdschrift FORUM
 • Dia 8
 • Departement onderwijs Ondersteuning en financiering projecten o.a. REN project
 • Dia 9
 • Waar kan je nascholingen consulteren? Websites van nascholingsinstellingen Websites zoals VSKO, REN Schriftelijke mailings Tijdschrift Klasse....
 • Dia 10
 • Nascholingen worden gegeven onder de vorm van een sessie. En sessie duurt.....uur.
 • Dia 11
 • En sessie kost voor de deelnemer?...euro
 • Dia 12
 • Een lesgever wordt voor een sessie betaald?...euro
 • Dia 13
 • Welke informatie kan je vinden per aanbod? Nascholingsorganisatie en cursuscode Doelgroep Voorkennis Inhoud Lesgever Vorm Data Prijs Plaats Groepsgrootte Inschrijvingsformaliteiten Eventuele nazorg
 • Dia 14
 • Wat denk jij? Wat is het verschil tussen aanbodgestuurde en vraaggestuurde nascholing?
 • Dia 15
 • Vraaggestuurde nascholing secundaire (e.a.) scholen beschikken over nascholingsbudget beslissen over welke nascholing ze nodig hebben beslissen bij welke nascholingsinstelling ze deze nascholing zullen volgen
 • Dia 16
 • Wat denk jij? Iedere school heeft een duidelijk nascholingsbeleid.
 • Dia 17
 • Nascholingsplan in functie van Behoeften personeel Verwachtingen maatschappij Prioriteiten overheid Beschikbaarheid en betaalbaarheid nascholing Prioriteiten schoolbestuur Opmerkingen schooldoorlichting
 • Dia 18
 • Wat is het verschil tussen? Individugerichte en schoolteamgerichte nascholing Vakgerichte en vakoverschrijdende nascholing Nascholing en nazorg
 • Dia 19
 • Wat wordt bedoeld met volgende uitspraak? Het rendement van de nascholing voor de onderwijspraktijk is soms klein? Wat zouden de redenen kunnen zijn?
 • Dia 20
 • Bij het organiseren en uitwerken van nascholing moet men rekening houden met volgende factoren? ........
 • Dia 21
 • Vormen van praktijkbegeiding binnen de school coaching collegiale consultatie werkoverleg intervisie supervisie mentorschap
 • Dia 22
 • Enkele bevindingen (Onderwijsspiegel) Directie beperkt zich vaak tot informatie geven 70 % aanbod vakgericht, 30 % algemeen 2/3 nascholing op eigen initiatief 2/3 nascholing buiten de lesuren Nascholing onevenwichtig gespreid over de vakken Nascholing onevenwichtig verdeeld tussen de leerkrachten van een bepaald vak 90 % tevreden over nascholing maar implementatie in de klas gering en ook verspreiding onder collegas laat te wensen over
 • Dia 23
 • Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN) Nascholing leerkrachten op gebied van omgaan ICT Initiatief Vlaamse regering, departement onderwijs En REN met n website en vijf regionale aanspreekpunten
 • Dia 24
 • Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN) Vraaggestuurde en aanbodgestuurde nascholing En verdere indeling in: Pedagogisch bv. ICT in economie Technisch bv. installatie computers Organisatorisch bv. aankoopbeleid computers
 • Dia 25
 • Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN) Voor directie, beleidsondersteunend personeel, leerkrachten en ICT- cordinatoren van: - Gewoon en buitengewoon basisonderwijs - Gewoon en buitengewoon SO - Centra volwassenenonderwijs - Deeltijds kunstonderwijs - Basiseducatie - CLB - Lerarenopleiding (geen docenten van andere departementen van het hoger onderwijs)
 • Dia 26
 • REN Enkele bevindingen (onderzoek 2003-2004) Slechts 48 % beschikt over ICT basisvaardigheden Tevredenheid REN nascholing goed; vraaggestuurde minder goed Voor de deelnemers inhoud van de nascholing op voorhand niet duidelijk (weten niet wat ze kunnen verwachten) Leraren willen gesneden koek
 • Dia 27
 • Zoek n of twee nascholingen (in verband met ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze. http://www.renvlaanderen.be
 • Dia 28
 • Zoek n nascholing (geen ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze (deel 1) Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs http://www.vsko.be zie bij nascholinghttp://www.vsko.be Universiteit Antwerpen Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) http://www.ua.ac.be/cnohttp://www.ua.ac.be/cno Katholieke universiteit Leuven Vliebergh-Sencie leergangen http://www.kuleuven.ac.be/avl/home/: http://www.kuleuven.ac.be/avl/home/ Didactisch pedagogisch centrum Bisdom Brugge http://www.eekhoutcentrum.be http://www.eekhoutcentrum.be Vrije universiteit Brussel Interdisciplinaire Vakgroep voor Lerarenopleiding http://www.vub.ac.be/IDLO/ zie bij http://www.vub.ac.be/IDLO/ Nascholing Stichting Lodewijk de Raet (centrum volwassenenonderwijs) http://www.stichtingderaet.be/ http://www.stichtingderaet.be/
 • Dia 29
 • Zoek n nascholing (geen ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze (deel 2) Katholieke Hogeschool Kempen - Donchecentrum http://www.donche.be http://www.donche.be Ehsal Groepscentrum Permanente Vorming http://www.ehsal.be/gpv/ http://www.ehsal.be/gpv/ Katholieke Hogeschool Leuven - Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven http://www.pdcl.be http://www.pdcl.be Lessius -HW http://www.lessius-ho.be/hw/nascholingleerkrachten http://www.lessius-ho.be/hw/nascholingleerkrachten Lessius-Psychologie http://www.lessius-ho.be/psy/phv/ http://www.lessius-ho.be/psy/phv/ Katholieke Hogeschool Limburg - Lerarenopleiding http://lerweb.khlim.be/site/ http://lerweb.khlim.be/site/ En ook http://www.wordwatjewil.be http://www.wordwatjewil.be
 • Dia 30
 • NASCHOLING LESSIUS (1) Voorbeeld Economie Webquests gebruiken in het kader van begeleid zelfstandig leren Boekhoudkundige toepassingen in Excel
 • Dia 31
 • NASCHOLING LESSIUS (2) Voorbeeld Wiskunde Wiskundige tekstverwerking met Word Beschrijvende statistiek met Excel Verklarende statistiek met Excel
 • Dia 32
 • NASCHOLING LESSIUS (3) Voorbeeld ICT EHBO voor PC Help! Waar is mijn puntenboekje gebleven? Voordeel van een elektronisch rekenblad als puntenboekje Efficint kritisch zoeken op het internet
 • Dia 33
 • NASCHOLING LESSIUS (4) Voorbeeld Vakoverschrijdend Leerproblemen in het secundair onderwijs Faalangst bij leerlingen secundair onderwijs Begeleid zelfstandig leren: een inleiding