Najaar 2021

73
Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 1 OPLEIDINGSAANBOD Najaar 2021

Transcript of Najaar 2021

Page 1: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 1

OPLEIDINGSAANBOD Najaar 2021

Page 2: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 2

Page 3: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 3

Lokale politie Aarschot

Demervallei 6 3200 Aarschot Tel. : 016 55 02 02

Page 4: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 4

Provinciedomein “De halve maan” Diest

Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest Tel. : 013 31 15 28 E-mail : [email protected]

Page 5: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 5

Voorwoord

Beste korpschef, Beste hrm-verantwoordelijke,

De politieschool van het Provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) organiseert vele opleidingen en trainingen. Deze opleidingen zijn bestemd voor politieambtenaren en ambtenaren met beperkte politionele bevoegdheid. Ook niet politiemensen, bijvoorbeeld studenten criminologie of parketmedewerkers zijn welkom op vele van deze opleidingen. Voor andere organisaties zoals overheidsdiensten en bedrijven kan op eenvoudige vraag een opleiding op maat ontwikkeld worden.

De politieschool stemt haar opleidingsaanbod maximaal af op de vraag uitgaande van vooral de korpsen, de behoeften hernomen in het federaal opleidingsplan en in overeenstemming met de plaatsgebonden parketrichtlijnen. Zo hebben wij voor het najaar 2020 nog meer praktijk gerichte opleidingen geprogrammeerd. Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. diensten van de geïntegreerde politie en andere overheden. Op die manier leveren wij een bijdrage in het geïntegreerd werken van de verschillende diensten en realiseren we een kruisbestuiving tussen beide. Wij kunnen immers altijd leren van elkaar. Bijkomend werd ons opleidingsaanbod ook afgestemd op het Nationaal Veiligheidsplan in samenwerking met de verschillende federale directies. Al onze opleidingen zijn baremisch, kostenefficiënt en op vraag van de opdrachtgever helemaal op maat gemaakt naargelang de behoefte van de doelgroep, zone of specifieke dienst. Dit teneinde zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vraag die momenteel uitgaat vanuit het terrein, de lokale overheid en de maatschappij. Informeer je betreffende het opleidingsaanbod vrijblijvend via het PIVO te Asse, waarvan Bart Vergauwen de coördinator is.

Om je nog een beter kwalitatieve expertise te kunnen bieden in onze diverse opleidingen is op 1 januari 2017 een aparte cel rijopleidingen en verkeer opgestart. Karel Meert zal als contactpersoon fungeren voor deze rijopleidingen en opleidingen verkeer. De gedetailleerde beschrijving en de planning van de cursussen volgt hierna.

Onze docenten zijn vooral specialisten in de verschillende politiemateries en werkzaam in korpsen en diensten van de lokale en de federale politie. Ook burgers met bepaalde materiedeskundigheid geven les in de verschillende opleidingen. De docenten volgen regelmatig pedagogische bijscholingen in het PIVO en volgen zeer nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen bij de politie.

De opleidingen gaan meestal door in het PIVO, Poverstraat 75 te 1731 Asse, in de arrondissementele stallingsplaats van de politiezone Leuven, De Vunt 2 te 3220 Holsbeek of in het bezoekerscentrum van het provincie domein “de halve maan”, Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest Op eenvoudige vraag kunnen deze opleidingen op locatie en op maat van de opdrachtgever georganiseerd worden.

Deze brochure vervangt de vorige en concretiseert het voorgaande opleidingsaanbod van het voorjaar 2021.

Tom Dehaene Gedeputeerde

Page 6: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 6

Algemene informatie

E E N F U N C T I O N E LE S T R U C T U U R Het aanbod van de politieschool is opgedeeld in thema's/rubrieken. De indeling vergemakkelijkt en versnelt de zoektocht naar het geschikte aanbod.

H E T A C T U E LE A A N B O D V I A W W W .P I V O .B E Het huidige aanbod is een momentopname. Wijzigende regelgeving, invalshoeken en actuele topics doorkruisen de vaste programmering. Raadpleeg regelmatig onze website voor een actuele stand van zaken. Je vindt er alle updates en nieuwigheden, net als elektronische inschrijvingsformulieren die je snel kunt doorzenden. Op de elektronische kalender van onze website kan je tevens een aantal nieuwe opleidingsinitiatieven terugvinden die meestal inspelen op actuele regelgeving. Op onze website kan je ook terecht voor het uitgebreide aanbod van de diverse opleidingscentra binnen het PIVO. Het betreft:

• De bestuursschool/De informatica academie.

• Het opleidingscentrum voor dringende en geneeskundige hulpverlening.

• Het opleidingscentrum voor de brandweer.

• Het trainings- en opleidingscentrum voor politie.

• Cel rijopleidingen en verkeer.

M A A T W E R K E N D E O R G A N I S A T I E O P LO C A T I E Het opleidingsaanbod biedt tal van mogelijkheden om je medewerkers efficiënt en doelgericht te vormen. Maar misschien ben je op zoek naar "iets anders"? Het uitbreiden van een bestaande opleiding, het integreren van een bepaald pakket in jouw organisatie of het uitwerken van een vormingsplan voor je personeel? Wij bieden maatwerk op verschillend niveau om de programma's te laten aansluiten bij uw situatie. Op basis van intakegesprekken worden specifieke wensen vertaald naar concrete opleidingen. Van inhoudelijke of vormelijke aanpassingen tot het opmaken van compleet nieuwe pakketten. Noteer ook de opportuniteit en flexibiliteit om elke opleiding ter plaatse in jouw organisatie te organiseren. Je bespaart je medewerkers en organisatie veel tijd en geld! Elke opdracht wordt namelijk in samenspraak met de zone helemaal op maat gemaakt.

IN S C H R I J V E N E N A N N U LE R E N Inschrijven voor onze opleidingen kan je online vanop de opleidingsfiches zelf, door een inschrijving te mailen naar [email protected] Voor de basisopleidingen kan je inschrijven vanop de website van de directie van de rekrutering en selectie van de federale politie (zie onderaan). Voor de gecertificeerde Calog opleidingen kan je inschrijven vanop de website van de directie van de opleiding van de Belgische politie. Praktische inlichtingen over de cursus volgen ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de opleiding. Indien om organisatorische redenen deze opleiding niet kan plaatsvinden, zullen wij je hiervan tijdig op de hoogte brengen. Annuleren zonder kosten (enkel schriftelijk via email, fax of brief) kan steeds tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de opleiding. In alle andere gevallen blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.Facturatie :Het PIVO stuurt je na afloop van de cursus een factuur.

IN F O R M A T I E V E I L I G H E I D ? In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens verwijzen we naar de reglementering ter zake van de provincie Vlaams Brabant. https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/info/privacyverklaring.jsp

Page 7: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 7

V R A G E N? Je kan met al je vragen terecht bij onze medewerkers van de politieschool.

V R A G E N O V E R F I N A N C I Ë N , E R K E N N I N G E N E N A LG E M E E N B E H E E R Lore De Schryver tel. 02-456 89 31, [email protected]

V R A G E N O V E R D E A D M I N I S T R A T I E V E O R G A N I S A T I E V A N V O O R T G E Z E T T E , F U N C T I O N E LE , C A LO G E N O P LE I D I N G E N A A N D E R D E N Christel Kerckhoven tel. 02-454 82 78, [email protected]

V R A G E N O V E R D E A D M I N I S T R A T I E V E O R G A N I S A T I E V A N R I J O P LE I D I N G E N E N V E R K E E R Jonas Rijckmans tel. 02-456 89 46, [email protected]

V R A G E N O V E R D E A D M I N I S T R A T I E V E O R G A N I S A T I E V A N D E B A S I S O P LE I D I N G E N Winnie Van Eekhout tel. 02-456 89 34, [email protected]

V R A G E N O V E R D E A D M I N I S T R A T I E V E O R G A N I S A T I E V A N D E G E C E R T I F I C E E R D E O P LE I D I N G E N Sheena Follet tel. 02-454 82 45, [email protected]

V R A G E N O V E R D E LE S P R O G R A M M A 'S Bart Vergauwen tel. 02-456 89 41, (coördinator voortgezette, functionele, calog opleidingen en opleidingen aan derden) [email protected] Stefan Van Goidtsenhoven tel. 02-456 89 28, (opleider voortgezette, functionele, calog opleidingen en opleidingen aan derden) [email protected] Geert Fivez tel. 02-456 89 37, (coördinator middenkaderopleiding) [email protected] Johan Hertveldt tel. 02-456 89 33, (coördinator basisopleiding) [email protected] Kristina De Gelas tel. 02-456 89 38, (opleider basisopleiding) [email protected] Jelle Schotte tel. 02-454 82 75, (opleider basisopleiding) [email protected] Sarah Vergauwen tel. 02-454 82 38, (opleider basisopleiding) [email protected] Geert Eloot tel. 02-454 82 36, (coördinator geweldsbeheersing en sport) [email protected] Nico Van Huffel tel. 02-456 89 25, (opleider geweldsbeheersing) [email protected] Koen Bogaert tel. 02-454 82 90, (opleider sport en geweldsbeheersing) [email protected] Karel Meert tel. 02-454 82 77, (cel rijopleidingen en verkeer, opleidingsconsulent) [email protected]

O P LE I D I N G S D I R E C T E U R Pascal Kemps tel. 02-456 89 45, [email protected]

Contactinformatie

Page 8: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 8

Voorwoord ....................................................................................................................5 Algemene informatie ....................................................................................................6 Contactinformatie .........................................................................................................7 Inhoudstafel ..................................................................................................................8 B A S I S O P LE I D I N G E N Basisopleiding van de aspirant-agent van politie ........................................................10 Basisopleiding aspirant-inspecteur van politie ...........................................................11 Basisopleiding sociale promotie aspirant-inspecteur van politie ...............................12 Basisopleiding aspirant-hoofdinspecteur van politie ..................................................13 E T H I E K E N I N T E G R I T E I T O P D E W E R K V LO E R Deontologie, naar de essentie van integriteit en politiecultuur! ................................14 Hoe integer is het management en wat is er aan integriteitsmanagement? .............15 Politioneel functioneren in een superdiverse context ................................................16 Moeilijke vragen omtrent Islam en Islamisme ............................................................17 Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? .................................18 C O M P E T E N T I E O N T W I K K E L I N G V A N K E N N I S E N V A A R D I G H E D E N Basiscompetenties recherche .....................................................................................19 Camerawet, nieuwigheden .........................................................................................20 Coppra, strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme - Vernieuwde actuele opleiding 2021 ................................................................................................21 Cybercrime module 1: How to start ............................................................................22 Cybercrime module 2: How to continue .....................................................................23 Dierenbescherming .....................................................................................................24 Dierenwelzijn in praktijk .............................................................................................25 Dierenwelzijn in praktijk deel 3: Herkennen en benaderen van exotische huisdieren voor hulpdiensten .....................................................................................26 Dierenwelzijn in praktijk deel 4: Omgaan en neutraliseren van onhandelbare honden en EHBO bij bijtincidenten - NIEUW ..............................................................27

Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk ............................................................... 28 Drugs herkennen, gebruik en gevolgen ...................................................................... 29 Productie synthetische drugs (dagdeel AM 22/09) - NIEUW ..................................... 30 De controle van een voertuig bij vermoeden van aanwezigheid verdovende middelen (dagdeel PM 22/09) - NIEUW ..................................................................... 31 Evaluator - NIEUW ...................................................................................................... 32 GDPR voor operationele politiemedewerkers ........................................................... 33 Gedwongen opname - overgaan tot collocatie .......................................................... 34 Gebruik van de bodycam in ons politiewerk - NIEUW ............................................... 35 Initiatie noodplanning discipline 1 en 3 ..................................................................... 36 Intervisie interventie .................................................................................................. 37 Intrafamiliaal geweld .................................................................................................. 38 Leugendetectie tijdens het verhoor ........................................................................... 39 OGP Light (60 uur) ...................................................................................................... 40 Onrustwekkende verdwijningen in de praktijk .......................................................... 41 Opfrissing EHBO ......................................................................................................... 42 Projectmanagement - NIEUW .................................................................................... 43 Slachtofferbejegening - 48 uur ................................................................................... 44 Slachtofferbejegenaars - terugkomdag ...................................................................... 45 Sporen, spoorbewust optreden ................................................................................. 46 Strijd tegen wapenzwendel ........................................................................................ 47 Verdachtenverhoor praktijk ....................................................................................... 48 Verhoor van psychopaten - NIEUW ............................................................................ 49 I N T E R N A T I O N A LE P O S T A C A D E M I S C H E O P LE I D I N G Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en Europese context van de B.U.C. ................................................................................................. 50

Inhoudstafel

Page 9: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 9

F U N C T I O N E LE C O M P E T E N T I E O N T W I K K E L I N G DPA - Diefstalpreventief adviseur, basisvorming ........................................................51 Wijkpolitie ...................................................................................................................52 G E W E LD B E H E E R S I N G GPI48 Opleiding specialisten geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen ........................53 Excited Delirium Syndrome - TRAINER - De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1 .....................................................................................................................54 Excited Delirium Syndrome - end user - De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1 .....................................................................................................................55 Recyclage specialisten geweldbeheersing dwang met vuurwapen ............................56 Recyclage specialisten geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen .......................57 Optreden in burgerkledij, verborgen dracht van het individueel vuurwapen ............58 TECC End user march 1 ...............................................................................................59 TECC End user march 2 ...............................................................................................60 TECC Trainer ................................................................................................................61 Collectieve spray - gebruiker .......................................................................................62 Overschakeling naar nieuw systeem van politiewapen ..............................................63 A D M I N I S T R A T I E V E E N L O G I S T I E K E O N D E R S T E U N I N G Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones ........................................64 GALOP - GPI 48 - NIEUW .............................................................................................65 GALOP - personeelsbeheer - NIEUW ...........................................................................66 Verdedigingstechnieken voor het calogpersoneel - initiatie ......................................67 Verwerking van operationele politionele informatie door het Calog personeel - NIEUW .........................................................................................................................68 Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel..................................................69 Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel ....................................................70

O P LE I D I N G E N A A N D E R D E N Gemachtigd opzichter ................................................................................................ 71 Opleidingen voor derden ........................................................................................... 72 I N S C H R I J V I N G E N Inschrijvingsformulier Politieschool ........................................................................... 73

Inhoudstafel

Page 10: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 10

Basisopleiding van de aspirant-agent van politie

D O E LS T E LL I N G Je kan als agent van politie binnen de geïntegreerde politie functioneren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en slaagt in de selectieproeven. (voor meer info www.jobpol.be) M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theoretische uiteenzetting en praktijkoefeningen. I N H O U D

• Module 1: de plaats, de functie en de rol van de student in een politieschool.

• Module 2: de plaats, de functie en de rol van de student in onze samenleving.

• Module 3: de plaats, de functie en de rol van de kaders in de geïntegreerde politie.

• Module 4: de gemeenschapsgerichte politiezorg.

• Gewenningsstage.

• Module 5: technische basiscompetenties.

• Module 6: initiatie in de primaire politionele processen.

• Module 7: de aanpak van courante fenomenen.

• Module 8: actualiteitsfenomenen.

• Module 9: fysieke en mentale training.

• Module 10: geweldbeheersing.

• Module 11: eerste en tweede landstaal.

• Geïntegreerde oefeningen.

• Opleidingsstage in operationele situaties. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Eindexamen agent.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse startdatum: 1 november 2021 op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn

A A N T A L U R E N ongeveer 960 uur

P R I J S niet van toepassing

I N S C H R I J V E N via inschrijvingsformulier te vinden op www.jobpol.be

C O N T A C T Kristina Degelas, tel. 02-456 89 38 [email protected]

Page 11: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 11

Basisopleiding aspirant-inspecteur van politie

D O E LS T E LL I N G Je kan als inspecteur van politie binnen de geïntegreerde politie functioneren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en slaagt in de selectieproeven. (voor meer info www.jobpol.be) EDA5586 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theoretische uiteenzetting en praktijkoefeningen. I N H O U D • Cluster 1: De politiedienst in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie. • Cluster 2: Wet op het politieambt. • Cluster 3: Politionele deontologie. • Cluster 4: Inleiding recht. • Cluster 5: Wegcode. • Cluster 6: Domeinspecifiek recht. • Cluster 7: Informatiemanagement. • Cluster 8: Politioneel onthalen en bejegenen. • Cluster 9: Politioneel tussenkomen. • Cluster 10: Onderzoeken. • Cluster 11: Verkeer. • Cluster 12: Maatschappelijke oriëntering. • Cluster 13: Communicatie. • Cluster 14: Sport. • Cluster 15: Geweldbeheersing en stressbeheer. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Eindexamen per cluster. Geïntegreerd eindexamen.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse startdatum 1 oktober en 1 december 2021

A A N T A L U R E N minimum 1540 uur met werkplekleren (52 weken in totaal)

P R I J S niet van toepassing

I N S C H R I J V E N via inschrijvingsformulier te vinden op www.jobpol.be

C O N T A C T Johan Hertveldt, tel. 02-456 89 33 [email protected] Sarah Vergauwen, tel. 02-454 82 38 [email protected] Jelle Schotte, tel. 02-454 82 75 [email protected]

Page 12: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 12

Basisopleiding sociale promotie aspirant-inspecteur van politie

D O E LS T E LL I N G Je kan als inspecteur van politie binnen de geïntegreerde politie functioneren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en slaagt in de selectieproeven. (voor meer info www.jobpol.be) EDA6442 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theoretische uiteenzetting en praktijkoefeningen. I N H O U D

• Module 1-2: de plaats, de functie en de rol van de student in onze samenleving.

• Module 3: de plaats, de functie en de rol van de kaders in de geïntegreerde politie.

• Module 4: technische basiscompetenties.

• Module 5: initiatie in de primaire politionele processen.

• Module 6: openbare orde en algemene politieoperaties.

• Module 7: gemeenschapsgerichte politiezorg.

• Module 8: de aanpak van courante fenomenen.

• Module 9: de aanpak van specifieke situaties.

• Module 10: actualiteitsfenomenen.

• Module 11: fysieke en mentale training.

• Module 12: geweldbeheersing.

• Module 13: tweede landstaal.

• Geïntegreerde oefeningen.

• Opleidingsstage in operationele situaties, B E O O R D E LI N G S W I J Z E Modulair eindexamen. Geïntegreerd eindexamen.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse startdatum: april 2022

A A N T A L U R E N minimum 960 uur met werkplekleren (26 weken in totaal)

P R I J S niet van toepassing

I N S C H R I J V E N via inschrijvingsformulier te vinden op www.jobpol.be

C O N T A C T Johan Hertveldt, tel. 02-456 89 33 [email protected]

Kristina De Gelas, tel. 02-456 89 38 [email protected] Jelle Schotte, tel. 02-456 82 75 [email protected] Sarah Vergauwen, tel. 02-454 82 38 [email protected]

Page 13: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 13

Basisopleiding aspirant-hoofdinspecteur van politie

D O E LS T E LL I N G Je kan als middenkader binnen de geïntegreerde politie functioneren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en slaagt in de selectieproeven. (voor meer info www.jobpol.be) EDA0806 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theoretische uiteenzetting en praktijkoefeningen. I N H O U D

• Module 1: de plaats en de rol van de politiediensten in onze samenleving.

• Module 2: de plaats, de functie en de rol van de kaders in de politiediensten.

• Module 3: basiscompetenties van de hoofdinspecteur.

• Module 4: verwerving van basiscompetenties inzake management en beheer van human resources.

• Module 5: leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol.

• Opleidingsstage in management en leadership.

• Module 6: herstel en handhaving van de openbare orde.

• Module 7: bijzondere bestuurlijke politie.

• Module 8: verkeer en wegverkeer.

• Module 9: courante opdrachten.

• Module 10: specifieke situaties.

• Module 11: actualiteitsfenomenen.

• Module 12: fysieke en mentale training.

• Module 13: geweldbeheersing.

• Module 14: tweede landstaal.

• Opleidingsstage in operationele situaties. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Eindexamen hoofdinspecteur.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse startdatum: 1 oktober 2021

A A N T A L U R E N minimum 1010 uur

P R I J S niet van toepassing

I N S C H R I J V E N via inschrijvingsformulier te vinden op www.jobpol.be

C O N T A C T Geert Fivez, tel. 02-456 89 37 [email protected]

Page 14: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 14

Deontologie, naar de essentie van integriteit en politiecultuur!

D O E LS T E LL I N G Je kent de deontologische code van de politie en de toepassing ervan. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA1790 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. PIVO organiseert open sessies maar de voorkeur gaat uit naar sessies binnen het korps waarbij alle gegadigden aanwezig zijn. I N H O U D

• Deontologie.

• Werking van de politiecultuur.

• Basis deontologie.

• Mensenrechten.

• Professionele ethiek.

• Integriteitsbeleid.

• Handvest van waarden.

• Omgaan met gezag en macht.

• Naleving van fundamentele waarden.

• Uitoefening van het politieambt.

• Onpartijdigheid.

• Beroepsonverenigbaarheden.

• Deontologie versus tucht. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Aarschot, Demervallei 6, 3200 Aarschot 7 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 15: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 15

Hoe integer is het management en wat is er aan integriteitsmanagement?

D O E LS T E LL I N G Je reflecteert over integriteit, ethiek, leidinggeven en management. Je ontwikkelt vaardigheden om op een integere, deontologisch verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare manier om te gaan met ethische dilemma’s. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent hoofdinspecteur of officier van politie of calogmedewerker A/B en je hebt een leidinggevende functie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5282 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Management en reflectie:

• Evolutie in organisaties en in mensbeeld.

• Mission statement.

• Efficiëntie / kwaliteit.

• Moreel verantwoord management.

• Bedrijfsethiek / cultuur. Ethische problemen / Vertrouwen / Sociaal kapitaal. Wat met dilemma’s? B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 16: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 16

Politioneel functioneren in een superdiverse context

D O E LS T E LL I N G Je krijgt inzicht in het begrip superdiversiteit. Je kan reflecteren over je eigen kijk op onze samenleving waardoor je je sociale en interculturele vaardigheden ontwikkelt. Je weet dat kennis en begrip van etnisch-culturele minderheden (ECM) het politioneel omgaan vergemakkelijkt. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5535 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Inleiding:

• COP-model.

• Superdiversiteit.

• Gelaagde gediversifieerde identiteit of “monolitische” identiteit. Beeldvorming. Culturele eigenheid: Inhoud en definitie / de cultuurbril / de cultuurdriehoek / cultuurniveaus / oefeningen over eigen aanpassingsvermogen. Omgaan met “anders” zijn: oordeel / vooroordeel / ervaringsvooroordelen. Professioneel optreden:

• Interculturele aspecten van communicatie.

• Sociale en interculturele vaardigheden (aandachtspunten). Casus: Van COP naar ECM. “Belgen aller landen, tijd dat we ons verenigen!” B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 17: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 17

Moeilijke vragen omtrent Islam en Islamisme

D O E LS T E LL I N G Je kent de basisfundamenten van de islam en het verschil tussen religie en cultuur met als doel deze kennis te kunnen toepassen in de praktijk. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calog-medewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5864 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Module 1: Inleiding tot de Islam.

• Basiskennis Islam.

• Migratiegeschiedenis van 1960 tot op heden.

• Overzicht verschillende aanwezige moslimgemeenschappen.

• Verschil tussen religie en cultuur.

• Inleiding in het stappenplan “preventie en interventie” B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 16 november 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 18: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 18

Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?

D O E LS T E LL I N G Polarisatie heeft een grote impact op de politie, niet alleen omdat het kan leiden tot verstoring van de openbare orde of tot haatmisdrijven, maar ook omdat er binnen een gepolariseerde situatie steeds wordt verwezen naar een ‘zij-groep’ in combinatie met bedreigingen, onrechtvaardigheid, veiligheidsrisico’s en de indruk dat er « twee maten, twee gewichten » worden gehanteerd. En dit haalt de overheid en de politie naar de voorgrond. Een politie die zowel beschermt als doet naleven, die de rechtsstaat handhaaft op een neutrale manier, en ook zo gezien wordt, is van cruciaal belang. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7036 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Het mechanisme ‘Polarisatie’.

• Polarisatie herkennen in de maatschappij en de politie organisatie.

• Basiswetten, rollen en gamechangers weergeven.

• Inzicht verwerven aan de hand van een casus de basiswetten en de rollen binnen polarisatie.

• Het denkkader en gamechangers toepassen op casussen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 19: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 19

Basiscompetenties recherche

D O E LS T E LL I N G Helaas is het voor de interveniërende politieman of vrouw vandaag de dag niet eenvoudig meer door de complexiteit van de verschillende soorten vaststellingen op het terrein om stil te blijven staan bij kleine details die nochtans een groot verschil kunnen maken in verder onderzoek. Het is geenszins de bedoeling om van alle kandidaat inspecteurs ‘rechercheurs’ te maken doch sterkere ‘vaststellers op het terrein’ die handelen met verworven kennis en inzicht ten voordele voor het geheel van het onderzoek. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6820 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Basiskennis voor de eerste vaststellende politieman bij:

• Gebruik telecomwetgeving en bomwetgeving.

• Internetrecherche en onrustwekkende verdwijningen.

• Huiszoeking informaticamilieu en mensenhandel.

• Internationale politiesamenwerking en rondtrekkende dadergroepen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 5 en 6 oktober 2021

A A N T A L U R E N 16 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 20: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 20

Camerawet, nieuwigheden

D O E LS T E LL I N G Je kan toezicht houden op de camerawet. Je kent de plaatsingsvoorwaarden van bewakingscamera's, je kan misbruik vaststellen en een kwalitatief proces-verbaal opstellen. Je kan op een wettelijke basis camerabeelden opvragen bij gebeurlijke misdrijven.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent van politie, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie of calogmedewerker en belast met o.a. camerabewaking. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3681

M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

I N H O U D

• Wettelijke bepalingen.

• Vaste en mobiele camera's. o DOME-camera, ANPR-camera. o Drones o Private of gsm camerabeelden.

• Installatie en goedkeuring.

• Plaatsingsvoorwaarden: o Niet-besloten plaatsen. o Publiek toegankelijke, besloten plaatsen. o Niet voor het publiek toegankelijke, besloten plaatsen.

• Valkuilen (o.a. inzoomen, tegenlicht problemen, installeren van camera’s met allerhande bijkomende problemen en bespreking van andere veel voorkomende fouten).

• Misbruik van camerabeelden.

• Procedures en beheer van camerabeelden, opname in het proces-verbaal.

• Kritische succesfactoren.

• Best practices, resultaatbespreking van opgeloste zaken.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 15 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 21: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 21

Coppra, strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme - Vernieuwde actuele opleiding 2021

D O E LS T E LL I N G Je verwerft inzicht in de radicaliseringsprocessen die mogelijks kunnen uitmonden in dreigingen of extremistisch geweld en/of terroristische aanslagen. Je hebt kennis van de verschillende partners en platformen, hun rol en activiteiten en je ziet het belang van een goede gecontextualiseerde informatiedoorstroming. Je bent je bewust van je rol als partner in de vroegtijdige detectie van verdacht gedrag of verandering en opvolging van geradicaliseerde entiteiten. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3883 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Het algemeen kader (Eu - Belgische wettelijke kader).

• Radicaliseringsprocessen.

• Indicatoren van verandering en pre-incident indicatoren.

• De verschillende ideologieën en extremistische/terroristische groeperingen.

• De toestand in België, fenomenen en tendensen en praktijkvoorbeelden.

• De principes van informatie-gestuurde politiezorg en informatiedragers en het belang van goede contextualisering (richtlijnen MFO 3).

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 11 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 22: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 22

Cybercrime module 1: How to start

D O E LS T E LL I N G Je verwerft inzicht in de huidige communicatietechnologieën en kan vormen van gerelateerde criminaliteit hierbij aanduiden. Je kan voorkomen dat door verkeerde manipulatie of onbegrip, cruciale informatie verloren zou gaan of niet (meer) kan geëxploiteerd worden. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calog-medewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA4559 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Hardware en sporendragers.

• Besturingssystemen.

• Tablets en smartphones.

• Verwijderde bestanden.

• Netwerken en internet.

• Sociale media.

• Belangrijkste misdrijven in het strafwetboek. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 19 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 23: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 23

Cybercrime module 2: How to continue

D O E LS T E LL I N G Je verwerft een integrale en geïntegreerde uitdieping van de module ‘how to start’. Je hebt inzicht in het technisch en wetenschappelijk forensisch onderzoek van een informaticaomgeving. Je kan alle relevante informatie tot het vaststellen en doen ophouden van een misdrijf verzamelen. Je kan overgaan tot de identificatie van verdachten binnen het aspect cybercrime. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je hebt een attest ‘cybercrime module 1: How to start ‘ verworven. Je werkt dagelijks als ‘sturend’ medewerker binnen de informaticaomgeving. Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calog-medewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA4659 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Specifieke uitdieping en verfijning van informaticamisdrijven.

• Werken binnen de toepassingsfeer van de computer crime unit (CCU).

• Ontwikkelen en integreren van de te handhaven vaardigheden. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 16 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 416 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 14

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 24: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 24

Dierenbescherming

D O E LS T E LL I N G Je kent de wettelijke basis voor het houden van dieren, kan mogelijke inbreuken hierbij vaststellen en de eerste en dringende verrichtingen uitvoeren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3283 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Wettelijk kader: o Bescherming en het dierenwelzijn. o Identificatie van honden, katten. o Identificatie van paarden. o Circussen en rondreizende tentoonstellingen. o Erkenningsvoorwaarden van inrichtingen.

• CITES wetgeving.

• Politiereglementen, lokale richtlijnen en samenwerken met dierenasielen.

• Houden van dode, opgezette gezelschapsdieren.

• Discussiegroep betreffende: houding t.o.v. dierenrechtenorganisaties, samenwerken met externe diensten (FOD, FAVV), onkosten bij inbeslagnames en houding van het parket, houding t.o.v. de pers.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 23 september 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 25: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 25

Dierenwelzijn in praktijk

D O E LS T E LL I N G Je kent de wettelijke basis voor het houden van dieren. Je kan mogelijke inbreuken detecteren en de nodige vaststellingen uitvoeren. Je kan overgaan tot het opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en hebt de voortgezette opleiding dierenbescherming - theorie reeds gevolgd. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA4451 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Opfrissing van het wettelijk kader. Uitwerken van verschillende casussen in kleine groepen en klassikale nabespreking. Goede praktijkvoorbeelden en handleiding van de vaststelling. Bespreking van het kwaliteitsvol proces-verbaal. Nabespreking. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 16 november 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 26: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 26

Dierenwelzijn in praktijk deel 3: Herkennen en benaderen van exotische huisdieren voor hulpdiensten

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding moet de deelnemer verschillende exotische dieren herkennen, de wetgeving rond het houden van exotische dieren kennen en de dieren kunnen hanteren op een veilige manier. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en hebt de voortgezette opleiding dierenbescherming - theorie reeds gevolgd. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6553 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Theorie:

• Het herkennen van inheemse soorten.

• Het herkennen van vaak gehouden soorten.

• Het herkennen van gevaarlijke/giftige of illegaal gehouden soorten.

• Wetgeving omtrent het houden/verhandelen van reptielen/amfibieën.

• Aanleren van hanteertechnieken, veiligheidsprotocols, transporttechnieken. Praktijk:

• Praktisch gedeelte met gespecialiseerd materiaal en levende dieren (hagedissen, slangen, schildpadden, vogelspinnen en schorpioenen).

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro (handboek inbegrepen)

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 27: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 27

Dierenwelzijn in praktijk deel 4: Omgaan en neutraliseren van onhandelbare honden en EHBO bij bijtincidenten - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding kan de deelnemer een onhandelbare hond benaderen en technieken toepassen die hem moeten in staat stellen de situatie veilig af te handelen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en hebt de voortgezette opleiding dierenbescherming - theorie reeds gevolgd. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3185 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Theorie:

• Onderscheiden van de verschillende hondengedragingen.

• Bedreigende stimuli - verschillende agressievormen.

• Verschillende soorten letsels ten gevolge van een hondenbeet.

• Risico’s na een hondenbeet. Praktijk:

• Gepaste houding en preventieve maatregelen om risico’s op bijtwonden te verminderen/te vermijden.

• Beste opstelling bij een aanval van een hond.

• Afleiden of stoppen van een aanval.

• Verzorgen van een hondenbeet. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A Toscanzahoeve, Milisstichel 3, 3201 Langdorp-Aarschot 23 november 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (9.30 uur - 17.00 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 28: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 28

Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk

D O E LS T E LL I N G Aan het einde van de opleiding ben je op de hoogte van de (nieuwste) regelgeving inzake domiciliefraude. Je kan de aangebrachte regels toepassen in de praktijk. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6227 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen. Doceren, onderwijsleergesprek, groepswerk, casuïstiek. I N H O U D Onderdeel 1: Bestuurlijk. • Wettelijke context en relevante rechtspraak: wet politieambt, wetten bevolkingsregister, andere relevante regelgeving,

richtlijnen en rechtspraak. • Mogelijkheden en belemmeringen informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke en bestuurlijke overheden betreffende

domiciliefraude. • Knipperlichten en aandachtspunten bij huisbezoek/bestuurlijk politioneel onderzoek domiciliefraude. • Controlefiche. • Modellen: o.a. bevraging energieverbruik, voorstel inschrijving, gemotiveerd advies/voorstel ambtshalve inschrijving en

afvoering. • Bestuurlijk-politionele onderzoekselementen en handelingen, stappenplan 'Bestuurlijk politionele aanpak van domiciliefraude'. • Bevraging energieverbruik, post, passagiersgegevens, SPOC's instellingen Sociale Zekerheid. • Specifieke verblijfsplaatsen (gevangenis, campings, ...). • Specifieke statuten (tijdelijke afwezigheid, voorlopige inschrijving, ..). Onderdeel 2: Gerechtelijk. • Domiciliefraude. • Domiciliefraude met uitkeringsfraude, … • Domiciliefraude met fraude in sociale woninghuur, met fiscale fraude, met huisjesmelkers/krotverhuur/ruimtelijke ordening. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 2 december 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 29: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 29

Drugs herkennen, gebruik en gevolgen

D O E LS T E LL I N G Je kan drugs en gerelateerde producten herkennen. Je kent de symptomen van diverse drugsproducten bij de gebruikers er van. Je kan gepast reageren om eventuele besmettingen tegen te gaan. Je kan de juiste administratieve handelingen treffen binnen de eerste politionele vaststelling er van. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6100 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Productinformatie.

• Drugs en drugswetgeving, wat is wettelijk toegelaten en wat verboden?

• Herkennen van druggebruik.

• Gepast en veilig omgaan met drugs en -gebruikers.

• Drugsproductie, vervaardigen of telen.

• Materialen en gevaren.

• Veiligheidsmaatregelen bij detectie.

• Kennisoverdracht eerstelijns en tweedelijns.

• Operationele maatregelen.

• Vaststelling, inbeslagname en aandachtspunten bij het opstellen van registratie, melding, RIR of PV.

• Nabespreking. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 13 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 30: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 30

Productie synthetische drugs (dagdeel AM 22/09) - NIEUW

D O E LS T E LL I N G De deelnemer beschrijft de locaties waar clandestien drugs wordt aangemaakt, legt de risico’s inzake veiligheid, gezondheid en milieu uit, onderscheidt de verschillende aspecten van de productie van synthetische drugs, onderscheidt de typische geuren van synthetische drug en legt uit waar hij/zij steun kan krijgen in de strijd tegen de criminele drugsproductie. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7549 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Rollenspelen en feedback onder begeleiding van een gecertificeerde verhoorcoach. I N H O U D

• Voorstelling Clan Lab Response Unit (C.R.U.) als steundienst.

• Introductie synthetische drugs.

• Wettelijk kader.

• Benodigdheden: Ingrediënten – Materiaal – Recepten.

• Productie synthetische drugs in 6 stappen + GHB, cocaïne en heroïne.

• Wat kan je aantreffen: Opslag – Transport – Clandestien labo – Dumping.

• Risico’s en gevaren.

• Aanbevelingen – Safety first – Werkwijze vaststellingen – Taakverdeling.

• Geurtafel met stalen van uit de verschillende stappen van het productieproces van MDMA en Amfetamine. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 22 september 2021

A A N T A L U R E N 4 uur (8.30 uur - 12.00 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 31: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 31

De controle van een voertuig bij vermoeden van aanwezigheid verdovende middelen (dagdeel PM 22/09) - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding heeft de politiemedewerker inzicht in het fenomeen verborgen ruimtes in strategisch, tactisch en operationeel perspectief. De politiemedewerker heeft notie van de noodzakelijke vaardigheden en technieken inzake operationele inzet. Hij is zich bewust van de eigen praktische en technische vaardigheden inzake de materie om de opdrachten op een grondige, veilige en efficiënte wijze uit te voeren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7329 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen. I N H O U D

• Inleiding fenomeen verborgen ruimtes - definities / bepalingen.

• Manier van aanpak - uitrusting / materiaal.

• Aandachtspunten / indicatoren.

• Fouille voertuig - sporen vrijwarend zoeken.

• Veel voorkomende plaatsen.

• Informatie databank.

• Wetgeving – parketafspraken.

• Partners.

• Praktijkvoorbeelden + oefeningen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 22 september 2021

A A N T A L U R E N 4 uur (12.45 uur - 16.15 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 32: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 32

Evaluator - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Je kent de verschillende domeinen binnen het evaluatiegesprek. Je weet wat de evaluatieprocedure inhoud. Je kan medewerkers evalueren, evaluatiegesprekken voeren, tijdsbeheer hanteren en dossiers opstellen. Je kent de statutaire gevolgen van de evaluatie. Leidinggevenden die willen evalueren moeten deze functionele opleiding volgen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent door de eindverantwoordelijke aangewezen als evaluator. Je dient je eigen laatste evaluatiedossier (ED) mee te brengen(het is niet de bedoeling dat info wordt gedeeld onder elkaar). Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA1506 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, praktijkvoorbeelden met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Inleiding.

• Wettelijk en reglementair referentiekader.

• De actoren van de evaluatie.

• Evaluatiedomeinen.

• De gesprekken.

• De evaluatieperiode.

• De vermeldingen in de evaluatie.

• Het evaluatiedossier.

• De statutaire gevolgen.

• Praktijkoefeningen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 13 oktober2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 33: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 33

GDPR voor operationele politiemedewerkers

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn welke impact de GDPR-wetgeving heeft op hun dagdagelijks werk. Zij zullen de nodige maatregelen kunnen treffen en hun manier van werken kunnen aanpassen om te voldoen aan de eisen die de GDPR-wetgeving hen oplegt. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7012 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Toelichting GDPR-wetgeving.

• Verschil GDPR en kaderrichtlijnen justitie en politie.

• Invloed van de GDPR-wetgeving op het dagdagelijks werk van de operationele politiemedewerker.

• Mogelijke inbreuken waar de operationele politiemedewerker niet bij stil staat (gevaren, datalekken…).

• Best practices. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Aarschot, Demervallei 6, 3200 Aarschot 21 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 34: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 34

Gedwongen opname - overgaan tot collocatie

D O E LS T E LL I N G Je beheerst de procedure van de gedwongen opname en je kan op wettelijke wijze overgaan tot collocatie. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA2965 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Wettelijk kader - col ter zake.

• Voorwaarden voor een gedwongen opname.

• Procedures.

• Optreden en rol van de politie.

• Stigma en attitude.

• Psychopathologie (oorzaken, behandeling, specifieke omgangsstrategieën).

• De opname op de acute afdeling.

• Psychiatrische aspecten. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 26 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 35: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 35

Gebruik van de bodycam in ons politiewerk - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn van de meerwaarde van een bodycam in hun dagelijks politiewerk. Ze zijn tevens op de hoogte van het wettelijk kader ( aanpassingen WPA). D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur of commissaris van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7372 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Wat is een bodycam en werking van de bodycam?

• Onderscheid en gelijkenissen met andere cameramiddelen.

• Wettelijk kader in België.

• Mogelijkheden tot implementatie in een politiekorps of –dienst.

• Operationeel gebruik.

• Voordelen en risico’s.

• Best practices. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 7 december 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 36: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 36

Initiatie noodplanning discipline 1 en 3

D O E LS T E LL I N G Trachten tegemoet te komen aan een behoefte voor een opleiding “rampen” voor officieren van bestuurlijke politie. De deelnemers het belang laten inzien van een harmonisering van aanpak, concepten en methodes in rampenmanagement en rampenbeheer. Door middel van realistische rampscenario’s zich voorbereiden op het werk in de praktijk. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent officier van politie OBP. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. Cursisten brengen hun eigen werk radiopost mee. EDA1680 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, praktijkvoorbeelden en praktijkoefeningen met tabletop. I N H O U D

• Opfrissing KB noodplanning.

• Opfrissing radiocommunicatie en correct gebruik van de Astridradio’s en gespreksgroepen (theorie en praktijk).

• Oefencases motorkapoverleg en CP-OPS (Dir POL) zoals bijvoorbeeld bij: o Ongeval met meerdere slachtoffers rondpunt. o Ongeval met tankwagen op autosnelweg. o Brand in appartementsgebouw of industrie. o Terroristische aanslag. o …

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 3 december 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 12

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 37: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 37

Intervisie interventie

D O E LS T E LL I N G Als interventieagent ervaar je dat elke interventie anders is. Sommige interventies en de daarbij horende taken houden een grote kenniswaarde in, een kenniswaarde die zou moeten gedeeld worden met collega interventie agenten. Op het einde van deze opleidingsdag heb je geleerd uit pertinente ervaringen van collega’s, heb je op een constructieve manier gezocht naar oplossingen voor problemen die zich tijdens een interventie hebben aangediend. De opleiding wordt begeleid door een ervaren leidinggevende die alles wetgevend en praktisch organisatorisch kan kaderen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6821 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Op basis van pertinente interventies wordt er teruggekoppeld en worden er ervaringen uitgewisseld over:

• De eerste oproep en de aanrijding.

• Het verloop van de interventie.

• De reacties van de slachtoffers, daders en getuigen.

• De afronding en de administratie van de interventie. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 17 november 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 38: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 38

Intrafamiliaal geweld

D O E LS T E LL I N G Je kan signalen/risico-indicatoren van intrafamiliaal geweld herkennen en vaststellen, ook indien geen strafbare feiten. Je kan zelfstandig werken binnen de grenzen van de ambtsplichten en hebt aandacht voor (eigen) veiligheid in elke stap van de procesmatige aanpak. Je kan een objectief en goed gedocumenteerd proces-verbaal opstellen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7158 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Begripsomschrijving IFG.

• Wettelijke en reglementaire achtergronden.

• De cyclus van geweld en de invloed op de politionele aanpak (A, B, D, E, F).

• Herkennen en plaatsen van de eigen reacties bij tussenkomsten IFG.

• Profielen van plegers IFG.

• De gevolgen voor minderjarige slachtoffers van geweld - slachtoffergedrag.

• Toepassingen Col 3 en Col 4 in de politionele praktijk.

• Het proces verbaal, het verhoor - aanbevelingen van de docent. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 28 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 39: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 39

Leugendetectie tijdens het verhoor

D O E LS T E LL I N G Je kan leugensignalen detecteren tijdens het afnemen van een verhoor zonder gebruik te maken van de polygraaf. De politieambtenaar moet tijdens verhoren, zowel van verdachten, slachtoffers als getuigen, op de hoede zijn voor misleiding en leugens. Elementaire kennis van signalen van misleiding en leugens tijdens verhoren is belangrijk voor de waarheidsvinding. Deze cursus “Leugendetectie tijdens het verhoor”, is een aanvulling op de cursussen verhoortechnieken voor de lokale en de federale politie. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie van een recherchedienst en verhoort regelmatig. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3491 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, videotraining, oefeningen, met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Historiek van leugendetectie bij het verhoor.

• Wat gebeurt er als mensen liegen.

• Psychofysiologische reacties.

• Psychologische processen.

• Non-verbale en verbale leugensignalen.

• Scientific Content Analysis (SCAN).

• Competenties van leugen ontmaskeraars, trainen van de leugendetectie.

• De observatie, significante signalen van misleiding. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 25 en 26 november 2021

A A N T A L U R E N 2 dagen - 16 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 40: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 40

OGP Light (60 uur)

D O E LS T E LL I N G Het basiskader OGP/HPK is in staat om op basis van zijn bevoegdheden OGP/HPK een bijdrage te leveren in een informatie en/of gerechtelijk onderzoek door het uitvoeren van taken en opdrachten waarin hij functioneel (zowel tactisch als operationeel) de leiding heeft. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het verloop, tevens de resultaten van de uitgevoerde opdrachten. Hij is evenwel niet verantwoordelijk voor de coördinatie van de diverse taken en opdrachten en laat zich niet in met het management van de onderzoeken. Hij weet wel zijn opdrachten degelijk te situeren zowel beleidsmatig, tactisch als operationeel en kent zijn plaats in de organisatie met name basiskader. Zo voert hij geen taken/opdrachten uit die behoren tot het middel of hoger management, noch vervangt hij deze personen in de organisatie van de dienst.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S

• Politieambtenaren van het basiskader die voor 4 februari 2019 werden aangewezen, al dan niet met het brevet van luik 1 van de functionele gerechtelijke opleiding op zak, aangewezen voor een betrekking in een onderzoeks- en opsporingsdienst van de Lokale Politie of aangesteld zijn voor een betrekking binnen de algemene directie gerechtelijke politie van de Federale Politie die de OGP-bevoegdheid nog niet hebben.

• Werkzaam zijn in een lokale politiezone binnen de provincie Vlaams Brabant.

M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

I N H O U D Module 1.1. Het interventiekader inzake gerechtelijke politie. Module 1.2. De afstapping ter plaatste. Module 1.3.3. De huiszoeking en inbeslagname. Module 1.3.4. De fouille en de vrijheidsbeneming. Module 1.3.5. Bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken. Module 2.1. Informatie met betrekking tot bijzondere wetten en competenties OGP. Module 2.2. De OGP ten opzichte van kwetsbare personen.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Procesevaluatie onder de vorm van een evaluatieformulier uitgestuurd naar de deelnemers. Certificatieve evaluatie onder de vorm van een schriftelijk examen over de materie en een mondelinge proef op basis van een casus.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 september, 1, 8, 11 en 12 oktober 2021

A A N T A L U R E N 60 uur + examentijd

P R I J S 672 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 24

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 41: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 41

Onrustwekkende verdwijningen in de praktijk

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de lesdag zal je op basis van jouw actieve deelname in workshops een volledig onrustwekkend verdwijningsdossier doorlopen. Je zal meehelpen aan het coördineren van een gesimuleerd basisonderzoek van een onrustwekkende verdwijning. Je zal in samenwerking met de cel vermiste personen een verdwijningsdossier kunnen opstarten. Je krijgt zicht op alle beschikbare middelen binnen een verdwijningsonderzoek. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6822 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie en workshops. Deelname aan praktische interactieve oefening. I N H O U D

• Evaluatie van de situatie (operationeel en situationeel tussenkomen).

• Slechtnieuwsmelding - slachtofferbejegening.

• Coördinatie van het onderzoek op niveau interventie (bepalen PLS, basisinformatie, verhoor, seining, huiszoeking, enz... ).

• Coördinatie van het onderzoek op niveau recherche (telefonie/bank-onderzoek, persbericht, navolgend onderzoek).

• Organisatie zoekactie (fase 1 op niveau PZ en fase 2 in samenwerking met Federale Politie).

• Afstapping PD (aantreffen overleden vermiste persoon). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 12 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 42: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 42

Opfrissing EHBO

D O E LS T E LL I N G Je zal jouw reeds opgedane kennis hulpverlener in jouw basisopleiding opfrissen. Je zal de theorie en praktijk over de courante ziektebeelden hernemen. Je zal de theorie en praktijk over het ABC van de reanimatie hernemen. Je leert omgaan met het automatisch extern defibrillatietoestel (AED). D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je volgde de opleiding bedrijfshulpverlener tijdens jouw basisopleiding. Je wenst dat jouw brevet geldig blijft in de toekomst dus ben je verplicht om bijscholingen te volgen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA3369 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Benadering van een noodsituatie.

• Kunstmatige beademing en hartmassage uitvoeren.

• Herkennen van courante ziektebeelden en de actie van de hulpverlener: flauwvallen, bewusteloosheid, epileptische aanval, koortsstuipen, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, hypoglycemie, hartaanval, ...

• Het gebruik van het AED toestel.

• Een verstikking herkennen en aanpakken.

• Een correcte veiligheidshouding toepassen bij een slachtoffer. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 27 september of 27 oktober of 9 november of 25 november of 13 december 2021 Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven 12 oktober en 10 december 2021

A A N T A L U R E N 4 uur (8.30 uur - 12.30 uur)

P R I J S 60 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected]

C O N T A C T Valerie Collart, tel. 02-454 82 73 [email protected]

Page 43: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 43

Projectmanagement - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Deze opleiding neemt de cursist mee in het oerwoud van professioneel projectmanagement zoals toegepast in een private onderneming. Deze cursus geeft bovendien als uitkomst een praktische handleiding die toepasbaar is binnen grote en kleine projecten in de politionele optimale bedrijfsvoering. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6976 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie, gevalstudie en onderwijsgesprek met praktijkvoorbeelden en toepassingen. I N H O U D

• Inleiding: o Wat is een project en wat is géén project? Wat is dan projectmanagement? o Waarom heb je projectmanagement nodig? Projectmanagement voor kleine opdrachten? o Wat is programmamanagement? Concrete voorbeelden van projecten: ervaringen van deelnemers.

• Soorten methodes binnen de wereld van projectmanagement.

• Projectmanagement binnen een politionele context.

• Showstoppers: waarom loopt een project regelmatig vast en hoe voorkomen we dat?

• Project verkopen: Buy-in verwerven deel 1: high-level.

• De fases van projectmanagement.

• We nemen eveneens de tijd om te kijken naar de tools van Microsoft die voor ieder lid van de Geïntegreerde Politie klaar staan om te gebruiken. Hierbij kijken we o.a. naar Microsoft Project, Azure DevOps en andere.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Aarschot, Demervallei 6, 3200 Aarschot 14 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 40

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 44: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 44

Slachtofferbejegening - 48 uur

D O E LS T E LL I N G Je kan slachtoffers emotioneel opvangen, voldoende informatie geven en doorverwijzen conform OOP 15ter, COL 3 en 4 en GPI 58. D O E LG R O E P E N G E W E N S T E A T T I T U D E Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je hebt de wil om respectvol te bejegenen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA1214 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Wetgeving.

• Psychologie van het slachtoffer.

• Verwerkingsstrategieën.

• Kinderen als slachtoffer van misdrijven.

• Communicatie en vaardigheden in de omgang met slachtoffers.

• Juridische informatie.

• Slechtnieuwsmelding en rouwverwerking.

• Methodiek van doorverwijzing en sociale kaart.

• Praktijk dag met rollenspel en nabespreking. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 22, 23, 24, 29 november en 1, 3 december 2021

A A N T A L U R E N 48 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 728 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 45: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 45

Slachtofferbejegenaars - terugkomdag

D O E LS T E LL I N G Je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwigheden binnen de politionele slachtofferbejegening. Je deelt je ervaringen en je kennis tijdens gemodereerde workshops en de werklunch. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent of inspecteur van politie. Je bent werkzaam als slachtofferbejegenaar binnen jouw lokale zone en volgde de erkende lange opleiding slachtofferbejegening (40 of 48 uur). Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6372 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Daders van een verkeersongeval - een uiteenzetting door VZW evenzeer.

• Hoe ga je als slachtofferbejegenaar om met autisme - uiteenzetting door Wo - omgaan met autisme.

• Nalatenschap en erfrecht - vragen die kunnen gesteld woeden aan de slachtofferbejegenaar.

• Gezamenlijke lunch.

• Intervisies - delen van ervaringen binnen het slachtofferwerk met collega’s.

• Netwerkdrink. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 17 december 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 110 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 50

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 46: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 46

Sporen, spoorbewust optreden

D O E LS T E LL I N G Je kan los van de richtlijnen van het gerechtelijk arrondissement waartoe je behoort, als eerste interveniërende ploeg spoorbewust optreden op een plaats delict. Je kan sporen detecteren en deze beschermen tot het technisch en wetenschappelijk labo ter plaatse is. Je kan alle voorbereidende maatregelen treffen en de nodige perimeters instellen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA1706 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Plaats van de feiten.

• Ontradingszone, isolatiezone, gerechtelijke uitsluitingsperimeter, looppad.

• 1 chief coördinator, communicatie, vaststellingen tijdens de controle op perimeters, ...

• Spoorbewust optreden: kledij, contaminatie, kruiscontaminatie, ...

• Verpakken, beveiligen en staalname van sporen.

• Biologische sporen, andere sporen.

• DNA van sporen en bewijsmateriaal.

• Actie naar aanwezige personen.

• Slotbepalingen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 1 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 47: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 47

Strijd tegen wapenzwendel

D O E LS T E LL I N G Je kan wapens herkennen en deze indelen in verschillende categorieën waarbij je onderscheid kan maken van toegelaten en verboden wapens. Je hebt inzicht in de criminele netwerken waarbij wapens zowel binnen als buiten de landsgrenzen worden verhandeld. Je verwerft kennis in de organisatie van deze criminele netwerken. Je bent je bewust van de gevaren en de dreiging die dergelijke netwerken met zich meebrengen binnen de landsgrenzen en ook daarbuiten.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6098 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

I N H O U D

• Korte opfrissing van de wapenwet.

• Indeling van wapens volgens het Belgische rechtssysteem.

• Wapenregisters en vergunningen, vervalsing en zwendel.

• Criminele wapenzwendel in België en daarbuiten.

• Organisatie van een criminele netwerk.

• Aandachtspunten en gevaren bij detectie van wapenzwendel.

• Dreiging voor België en daarbuiten.

• Infovergaring en infoverstrekking.

• Bestellen via internet, tweedehandssites, buitenland, printen, …

• Veiligheidsmaatregelen bij detectie.

• Kennisoverdracht eerstelijns en tweedelijns.

• Operationele maatregelen.

• Vaststelling, inbeslagname en aandachtspunten bij het opstellen van registratie, melding, RIR of PV.

• Nabespreking.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 29 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 48: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 48

Verdachtenverhoor praktijk

D O E LS T E LL I N G Je kan werken met het verhoorstappenplan. Je oefent het verhoren van verdachten in een veilige setting. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent of inspecteur van politie en voert regelmatig eerstelijnsverhoren uit. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6603 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Rollenspelen en feedback onder begeleiding van een gecertificeerde verhoorcoach. I N H O U D Dag 1:

• Opfrissing van de basisverhoortechnieken.

• Salduz 3 en 4 in de praktijk.

• Het verhoorstappenplan.

• De vraagstelling.

• Het KEN-model.

• Leiding nemen tijdens het verhoor. Dag 2:

• Rollenspelen met 360° individuele feedback. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 29 en 30 september 2021

A A N T A L U R E N 16 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 312 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 12

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 49: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 49

Verhoor van psychopaten - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Het verhoren van daders die men als psychopaten kan omschrijven, sommigen zelf kernpsychopaten (cfr. De beelden van de zaak Britta Cloetens), vergt een inzicht in de psychopatische persoonlijkheidskenmerken van de dader en een bepaalde verhoortacktiek. Met deze opleiding verwerf je inzicht in de psychopate persoonlijkheidskenmerken van een dader. Je kan afwijken van de traditionele verhoormethodes en je verhoorstrategie optimaliseren wanneer je psychopate persoonlijkheidskenmerken herkent. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en beschikt over een gevorderde kennis m.b.t. het verhoor (wettelijk kader, basisverhoortechnieken, RVT, VVV, …). Je werkt in een recherchedienst. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5885 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docent past de regels van de volwassenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie, groepsdiscussie en didactisch videomateriaal. Docent : Marc Bockstaele. I N H O U D

• Wat is psychopathie?

• Detectie van psychopathie.

• Bespreking van de 20 elementen van de PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised).

• Communicatie van en met psychopaten.

• Het verhoor en de verhoortactieken. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 27 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 50: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 50

Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en Europese context van de B.U.C.

D O E LS T E LL I N G Je verwerft een multidisciplinaire en integrale benadering in EU perspectief van innovatie en samenwerking in de opsporingsketen, met inbreng van nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering, de toegepaste menswetenschappen, de criminologie, het informatiebeheer, de internationale ontwikkelingen en het leidinggeven. Je ontvangt het postgraduate certificaat vanwege het samenwerkingsconvenant BeNeLux-Universitair Centrum & Politieacademie. Je wordt opgenomen in het BeNeLux-register en -netwerk, dat jaarlijks terugkomdagen, seminars en contacten met instellingen biedt.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Doelgroep: professionals werkzaam op het gebied van opsporing, rechtshandhaving, rechtspleging, openbaar bestuur, douane, veiligheidsdiensten, advocatuur. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA4363

M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Beperkte theoretische benadering, maar nadruk op praktijk en interactie. Deze leergang berust methodologisch gezien op het grondbeginsel van kennisverwerving via een circulaire gang: van praktijkonderzoek via theorieontwikkeling naar praktijkontwikkeling.

I N H O U D De leergang bestaat uit 12 modules: Deze 12 modules worden behandeld op 12 cursusdagen, gespreid over 12 maanden.

• Theoretisch-praktische (best practices) modules: Veiligheidssituatie en dreigingsanalyse, toekomstvisie en bijhorende strategieën, bijdragen vanuit de wetenschap (criminologie, internationaal, mensenwetenschappen), veranderingsmanagement, ontwikkelingen in de opsporing, handhaving, vervolging en bestraffing in NL. en in B, (nieuw)leiderschap en aangepast management, bijzondere problemen, innovatie en ontwikkelingen, w.o. burgerparticipatie en publieke-private samenwerking, criminaliteit in de transportbranche, rondtrekkende dadergroepen (mobiel banditisme), internationale mensenhandel en kinderpornografie, terrorismebestrijding, high tech crime (inclusief identiteitsfraude).

• Werkbezoeken in Nederland en België: Den Haag (internationaal): Eurojust, Europol, International Criminal Court, Nederlands forensische instituut. Brussel: federale politie (focus op bijzondere opsporingsmethoden). Utrecht: Pieterbaan Centrum voor TBS-onderzoek. Luchthaven Schiphol (KMar).

• Scriptie/onderzoeksproject: het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject binnen het eigen werkveld, onder supervisie van de praktijkbegeleidingscommissie van de Leergang.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Presentatie en verdediging van de scriptie, artikel/essay ten overstaan van de examencommissie en de gecommitteerden vanwege de Politieacademie (Universiteit Eindhoven).

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse startdatum september 2021 2021-2022: 12 cursusdagen gespreid over 12 maanden

A A N T A L U R E N 96 uur

P R I J S op aanvraag

I N S C H R I J V E N http://www.benelux-universitair-centrum.org/opleiding_politie

C O N T A C T Postbus 206 NL-5201 AE ’s-Hertogenbosch +31(0)73 52 14 224 [email protected] http://www.benelux-universitair-centrum.org/opleiding_politie

Page 51: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 51

DPA - Diefstalpreventief adviseur, basisvorming

D O E LS T E LL I N G Je kan een diefstalpreventief advies verstrekken binnen het kader van gebeurlijke of mogelijke diefstal. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker en belast met opdrachten van diefstalpreventief adviseur. Inlichtingen over de vrijstellingen voor het volgen van de opleiding, kan je verkrijgen op het telefoonnummer 02-456 89 42. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA2132 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, bezoeken, demonstraties en stage met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Module 1: globale beveiligingsmethode 45 uur inclusief stage.

• Module 2: bijzondere beveiligingsmethode - zelfstandige ondernemers 22,5 uur inclusief stage.

• Module 3: bijzondere beveiligingsmethode - openbare gebouwen 22,5 uur inclusief stage. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding. Aan het einde van de opleiding en na de praktijkstage, leg je een mondelinge proef af die bestaat uit meerdere onderdelen:

• Mondelinge vragen over de verschillende materies van de opleiding.

• Een presentatie van de beveiligingsdiagnostiek gebaseerd op het bezoekrapport tijdens de stage.

• Een beoordeling van de documentatiefarde gepresenteerd tijdens de mondelinge proef. Om te slagen moet je minstens 60% van het totaal aantal punten behalen.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse vanaf 2022 bij voldoende inschrijvingen

A A N T A L U R E N module 1: 45 uur module 2: 22,5 uur module 3: 22,5 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 560 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Stefan Van Goidtsenhoven, tel. 02-456 89 28, [email protected]

Page 52: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 52

Wijkpolitie

D O E LS T E LL I N G Je beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude van een wijkagent. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en zal binnen je politiezone werken in de functionaliteit wijkwerking. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA2815 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie, casusbespreking, demonstratie, oefeningen en rollenspelen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D Luik I: de politionele aanpak van de buurt en de wijk. Luik II: technieken en basisvaardigheden. Luik III: toepassing van de gemeenschapsgerichte politie in de wijkwerking. Luik IV: projectwerking, voorbereiding stage en eindproef. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding met schriftelijk en mondeling examen en een evaluatie van de operationele stage.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse vanaf voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 120 uur theorie (8.30 uur - 16.15 uur) gevolgd door 100 uur stage in een lokale politiezone

P R I J S 840 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Stefan Van Goidtsenhoven, tel. 02-456 89 28, [email protected]

Page 53: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 53

Opleiding specialisten geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen

D O E LS T E LL I N G Rol, taak, statuut en profiel van de specialist geweldbeheersing definiëren. De basisprincipes van de opleiding geweldbeheersing toepassen. De basisprincipes EPZ willen toepassen in het raam van de geweldbeheersing. Door regelmatig bijscholing en zelfstudie op de hoogte blijven van de evolutie in het domein van de geweldbeheersing. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Lid zijn van het operationeel korps van de geïntegreerde politie (minstens de graad van INP). Positief advies van de Korpschef. Kandidaat moet voorafgaandelijk de opleiding slagen in: 1) Een schriftelijke test inzake de wettelijke en deontologische bepalingen betreffende het aanwenden van dwang en geweld. 2) De specifieke toelatingstest inherent aan de specialisatie. Voor cursisten die zowel de opleiding dwang met en zonder vuurwapen wensen te volgen is de prijs op aanvraag. EDA2386 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel, 500 oefenpatronen, 100 FX patronen, sportgerief en heeft een overall bij. I N H O U D

• Theorie: wettelijke, reglementaire, deontologische aspecten en fysieke veiligheid, psychosociale aspecten, pedagogie, politie interventietactieken, gebruik pepperspray, technische en fysiologische basis van de training, wapenstok, bewapening, methoden en technieken.

• Praktijk: pedagogie, pepperspray, werken met blote handen, gebruik verschillende wapenstokken, dwang met vuurwapen, PIT, rollenspelen.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E 1) Formatieve en certificatieve evaluaties: wekelijkse beoordelingen + eindexamen per luik. 2) Transfert- en procesevaluatie.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 1 september tot 24 december 2021

A A N T A L U R E N module 1: 130 uur module 2: 160 uur module 3: 64 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S module 1: 130 uur - 1690 euro module 2: 160 uur - 2080 euro module 3: 64 uur - 1456 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] minimum inschrijvingen per sessie: 10 maximum inschrijvingen per sessie: 12

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 54: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 54

Excited Delirium Syndrome - TRAINER - De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn de opleiding “indicaties van excited delirium” als opgeleide trainer te geven aan zijn collega’s. Hij zal de volgende doelstellingen doorgeven als trainer: EDS herkennen en de potentiële gevaren er van kunnen inschatten en, binnen de limieten van hun eigen middelen en mogelijkheden, de situatie en patiënt zo optimaal mogelijk te benaderen met oog op het faciliteren van de professionele medische interventie. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7453 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie, gevalstudie en onderwijsgesprek met praktijkvoorbeelden en toepassingen. I N H O U D Welke eigenschappen dien je als trainer te bezitten om de opleiding te geven. Theoretische beschouwingen, Excited delirium syndrome –De juiste aanpak als eerstelijnspolitie(2 uur). Praktische gevalstudies : Excited delirium syndrome – De juiste aanpak als eerstelijnspolitie (2 uur). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 29 september 2021 of 6 oktober 2021 of 10 november 2021

A A N T A L U R E N 4 uur (8.00 uur - 12.00 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 40

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 55: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 55

Excited Delirium Syndrome - end user - De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn indicaties van excited delirium te herkennen, de potentiële gevaren er van te kunnen inschatten en, binnen de limieten van hun eigen middelen en mogelijkheden, de situatie en patiënt zo optimaal mogelijk te benaderen met oog op het faciliteren van de professionele medische interventie. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7452 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Theorie, gevalstudie en onderwijsgesprek met praktijkvoorbeelden en toepassingen. I N H O U D Theoretische beschouwingen, Excited delirium syndrome –De juiste aanpak als eerstelijnspolitie(2 uur). Praktische gevalstudies: Excited delirium syndrome – De juiste aanpak als eerstelijnspolitie (2 uur). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 13 oktober 2021 of 17 november 2021

A A N T A L U R E N 4 uur (8.00 uur - 12.00 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 40

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 56: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 56

Recyclage specialisten geweldbeheersing dwang met vuurwapen

D O E LS T E LL I N G Je beheerst de theoretische kennis en je kan dit in de praktijk omzetten. Je traint de gekende vaardigheden. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je bent reeds specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel, uniform en/of overall en 250 oefenpatronen. I N H O U D

• AM: Nieuwe fiches Schoudervuurwapen + Nieuwe evaluatie Fiche F6.

• PM: Afweren op aanvallen met blanke wapens (messen). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie tijdens de cursus. Certificatieve evaluatie op het einde van de cursus d.m.v. een mondelinge (theorie) en praktische proef (manipulaties, drills en schieten). Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering. Evaluatie van ontwikkeling ter gelegenheid van periodieke vergaderingen naar aanleiding van vergaderingen of recyclages van de schietmonitoren.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 156 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 8

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 57: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 57

Recyclage specialisten geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen

D O E LS T E LL I N G Je beheerst de theoretische kennis en je kan dit in de praktijk op een wettige basis omzetten. Je traint de gekende vaardigheden. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je bent reeds specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel en heeft een overall bij. I N H O U D

• AM: Nieuwe fiches Schoudervuurwapen + Nieuwe evaluatie Fiche F6.

• PM: Afweren op aanvallen met blanke wapens (messen). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie tijdens de cursus. Certificatieve evaluatie op het einde van de cursus d.m.v. een mondelinge (theorie) en praktische proef (manipulaties, drills en schieten). Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering. Evaluatie van ontwikkeling ter gelegenheid van periodieke vergaderingen naar aanleiding van vergaderingen of recyclages van de schietmonitoren.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse najaar 2022

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 156 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 8

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 58: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 58

Optreden in burgerkledij, verborgen dracht van het individueel vuurwapen

D O E LS T E LL I N G Je weet hoe je je individueel vuurwapen het best draagt wanneer je optreedt in burgerkledij en waarom. Je traint op de verborgen vuurwapendracht. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je moet optreden in burgerkledij. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. Je komt gekleed in burger met je individuele bewapening en 300 oefenpatronen. EDA5335 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, praktijkoefeningen. I N H O U D Module 1: Theorie.

• Wettelijk kader.

• Algemene principes: o Optreden in burgerkledij. o Bereikbaarheid van vuurwapen. o Holsters, draagtassen, …

• Draagwijzen en draagposities.

• De ideale situatie. Module 2: Praktijk.

• Schietoefeningen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse op aanvraag

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 156 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 12

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 59: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 59

TECC End user march 1

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding weet de deelnemer hoe hij zichzelf of anderen kan controleren op levensbedreigende bloedingen. Hij/zij weet hoe de handelingen moeten uitgevoerd worden -volgens het protocol TECC/MARCH- om vermijdbare overlijdens, in tactische of extreme situaties die medische hulpverlening verhinderen, te beperken. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent lid van een operationeel korps van de geïntegreerde politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6362 (Mod 1) M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Theoretische uiteenzetting.

• Presentatie van de medische doctrine.

• Initiële beoordeling en follow up beoordeling.

• Drill march (module 1 en 2).

• Drill mist (module 1 en 2). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie op het einde van de cursus.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse op aanvraag

A A N T A L U R E N module 1: 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S module 1: 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 8

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 60: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 60

TECC End user march 2

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding kan de deelnemer zichzelf of anderen controleren op levensbedreigende bloedingen en kan hij/zij de handelingen uitvoeren -volgens het protocol TECC/MARCH- om vermijdbare overlijdens, in tactische of extreme situaties die medische hulpverlening verhinderen, te beperken alsook de aangeleerde technieken toepassen in tactische of extreme praktijksituaties die medische hulpverlening verhinderen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent lid van een operationeel korps van de geïntegreerde politie. Je hebt TECC End user march 1 gevolgd. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6363 (Mod 2) M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Praktische opleiding.

• Drill march (module 1 en 2).

• Drill mist (module 1 en 2).

• Scenariotraining. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie op het einde van de cursus.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse op aanvraag

A A N T A L U R E N module 2: 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S module 2: 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 8

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 61: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 61

TECC Trainer

D O E LS T E LL I N G Op het einde van de opleiding kan de deelnemer zichzelf of anderen controleren op levensbedreigende bloedingen en kan hij/zij de handelingen uitvoeren -volgens het protocol TECC/MARCH- om vermijdbare overlijdens, in tactische of extreme situaties die medische hulpverlening verhinderen, te beperken alsook de aangeleerde technieken toepassen in tactische of extreme praktijksituaties die medische hulpverlening verhinderen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent lid van een operationeel korps van de geïntegreerde politie. Je hebt TECC End user march 1 & 2 NIET gevolgd en dan start de opleiding bij dag 1. Je hebt TECC End user march 1 & 2 WEL gevolgd en dan start de opleiding bij dag 3. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6362 (Mod 1) ,EDA6363 (Mod 2), EDA6438 (Mod 3) M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Module 1 & 2.

• Presentatie van de medische doctrine, Initiële beoordeling en follow up beoordeling.

• Drill march, Drill mist.

• Module 3.

• Scenariotraining; Wat is TECC? Wat is het doel van TECC?

• Fasering van TECC. MARCH-protocol.

• MIST acroniem.

• Draagmethoden.

• Correct en efficiënt gebruik van de Tourniquet, het drukverband (Pressure Dressing), het occlusief verband en het hemostatisch verband en het isolerend deken.

• Begeleiding verzekeren / evaluatie. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie op het einde van de cursus.

P L A A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse op aanvraag

A A N T A L U R E N module 1: 8 uur module 2: 8 uur module 3: 40 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 1456 euro (56 uur) 1040 euro (40 uur)

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 8

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] [email protected]

Page 62: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 62

Collectieve spray - gebruiker

D O E LS T E LL I N G Je beheerst de theoretische kennis van het gebruik van pepperspray en je kan dit in de praktijk omzetten. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6131 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist is drager van een politieoverall met politiegordel. Het PIVO kan indien nodig oefenspray ter beschikking stellen. I N H O U D Theorie: (1 uur).

• Theoretische kennis.

• Filosofie van de geweldbeheersing.

• Wettig gebruik.

• Erkennen van gevaarsituaties.

• Gebruik van de pepperspray op een veilige manier.

• Decontaminatieproces. Praktijk: (3 uur).

• Technieken collectieve pepperspray.

• Situationele training. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en certificatieve test over de theoretische kennis en een praktische proef.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek op aanvraag

A A N T A L U R E N 4 uur (8.30 uur - 12.00 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Geert Eloot, tel. 02-454 82 36 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 63: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 63

Overschakeling naar nieuw systeem van politiewapen

D O E LS T E LL I N G Je beheerst de theoretische kennis van het wapen en je kan dit in de praktijk omzetten. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA6020 pistool - EDA6021 karabijn M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist voorziet een individueel wapen en is drager van een politieoverall met politiegordel. I N H O U D

• Theorie: algemene veiligheidsprincipes, historiek, karakteristieken van het wapen en toebehoren, werking en veiligheden, onderdelen benoemen.

• Praktijk: manipulaties, bewegen met wapen, drills, overgang van collectief naar individueel wapen, tactisch ontwapenen, demontage, onderhoud, montage en controle van de werking.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Formatieve evaluatie tijdens de cursus. Certificatieve evaluatie op het einde van de cursus d.m.v. een mondelinge (theorie) en praktische proef (manipulaties, drills en schieten). Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering. Evaluatie van ontwikkeling ter gelegenheid van periodieke vergaderingen naar aanleiding van vergaderingen of recyclages van de schietmonitoren.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op locatie op aanvraag 1 september tot 31 december 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S te bepalen

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 64: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 64

Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones

D O E LS T E LL I N G Je verwerft inzicht in de werking van de financiën van een politiezone. Je kan een begroting lezen en ermee werken. Je begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent calog-medewerker, geen voorkennis vereist. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5652

M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

I N H O U D Inleiding: inhoud cursus, de wetgeving m.b.t. tot de financiën (WGP, NGW, ARPC, wetgeving overheidsopdrachten). Deel 1:

• De begroting: Wat?, begrotingsprincipes, totstandkoming, de begroting op de politieraad, toezicht op de begroting, voorlopige kredieten.

• Structuur van de begroting: Algemeen, uitgaven en ontvangsten, gewone en buitengewone dienst, de functioneel-economische indeling, bespreking begrotingsartikels uitgaven-ontvangsten-gewone en buitengewone dienst, overzichtstabel, vorig dienstjaar en eigen dienstjaar, structuur van een uitgavenbladzijde, structuur van een ontvangstenbladzijde.

• De begrotingswijzigingen. Deel 2:

• De politieboekhouding en het dagelijks financieel beheer: de budgettaire boekhouding, de algemene boekhouding, de uitgavenprocedure: van begrotingskrediet tot betaling (met telkens de bevoegde actoren) met intermezzo over basisprincipes overheidsopdrachten, de ontvangstenprocedure - de ontvangstenstromen.

Deel 3:

• De rekening: Voorbereiding van de rekening.

• De begrotingsrekening: vorige dienstjaren en eigen dienstjaar, structuur van een pagina uit de begrotingsrekening : uitgaven en ontvangsten, de samenvattende tabellen, de resultaten.

• De balans en de resultatenrekening, vaststelling van de rekening door de politieraad, analyse van de rekening.

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PZ Aarschot, Demervallei 6, 3200 Aarschot voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 14 uur (8.30 uur - 15.25 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 65: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 65

GALOP - GPI 48 - NIEUW

D O E LS T E LL I N G De algemene doelstelling die met de opleiding wordt nagestreefd is een goed beheer van de GPI 48 trainingen in de toepassing GALOP. Het doel van deze opleiding bestaat erin om leden van de Lokale en Federale Politie die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de GPI 48 in staat te stellen voldoende kennis te verwerven om de GPI 48 via GALOP te beheren. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Elk lid van het operationele en het administratieve en logistieke kader van de lokale politie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het personeel door middel van de toepassing GALOP en die over een voorkennis “GALOP” beschikt. EDA6944 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, voordracht en onderrichte dialoog. I N H O U D De deelnemer:

• Verklaart het verschil tussen basistraining en gekwalificeerde training (wapens en speciale technieken) zoals gedefinieerd in GPI 48.

• Beschrijft de GALOP-omgeving die betrokken is bij het beheer.

• Vindt of maakt een training en gekoppelde sessies.

• Nodigt een persoon uit voor een sessie of annuleert een bestaande uitnodiging (communicatietools).

• Registreert een resultaat.

• Toont en begrijpt de verschillende rapporten met betrekking tot de geweldsbeheersing.

• Rapporteert en verzendt een rapport in verschillende formaten (xls, pdf, doc, ...).

• Beheert de verschillende schermen en rapporten binnen deze toepassing.

• Verwerft de vaardigheid om de mensen in zijn of haar eenheid bij te staan , die deel betrokken zijn bij het beheer van de G. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 10 december 2021

A A N T A L U R E N 6 uur (8.30 uur - 14.30 uur)

P R I J S 78 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 66: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 66

GALOP - personeelsbeheer - NIEUW

D O E LS T E LL I N G Deze opleiding richt zich tot het personeel van de lokale politiezone die werken in het kader van het beheer van het personeel en hierbij gebruik moeten maken van de toepassing GALOP. Op het einde van de lessenreeks bezit u een basiskennis personeelsbeheer GALOP. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Elk lid van het operationele en het administratieve en logistieke kader van de lokale politie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het personeel door middel van de toepassing GALOP. EDA6946 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, voordracht en onderrichte dialoog. I N H O U D Module 1: Personeel (23u).

• Specifieke terminologie van het beheer van het personeel - Voorstelling van de verschillende schermen.

• Van de ene rubriek naar de andere navigeren.

• Bijwerking en invoer van gegevens in het persoonlijke dossier, de bijbehorende catalogen, en genereren van de bijhorende rapporten (F119, planningsgesprek, evaluatiegesprek, opvolging van de kredieten, opvolging van de ziektedagen, opvolging van de mobiliteit en detachering, ...).

• Personeelsleden toekennen aan een subdivisie - Aanmaken van eigen vormingen-vormingen geweldsbeheersing (GPI 48).

• Toekennen van vormingen en vormingen geweldsbeheersing (GPI 48).

• Beheer van de profielen geweldsbeheersing - Toekennen van kredieten via een meervoudige actie.

• Toont de entiteit “ betrekking” en toont alle gegevens die we daar terug vinden.

• Uitvoeren van de overdracht van vakantieverlof van vorig jaar.

• Praktische oefening. Module 2: Galop On-line (1u). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 20, 21 en 22 oktober 2021

A A N T A L U R E N 24 uur (8.30 uur - 14.30 uur)

P R I J S 312 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 16

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 67: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 67

Verdedigingstechnieken voor het calogpersoneel - initiatie

D O E LS T E LL I N G Je maakt kennis met verschillende technieken om jezelf, een collega of een derde te beschermen tegen fysiek geweld. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent calogmedewerker en komt mogelijks met verdachten of daders van fysieke geweldsdelicten in contact. Je draagt bij voorkeur losse of sportieve kledij. Na de les is er mogelijkheid tot het gebruik van douches. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5422 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren en voornamelijk demonstratie, rollenspelen en oefeningen. I N H O U D

• Verdedigingstechnieken op verschillende afstanden.

• Grepen, traptechnieken, stoottechnieken.

• Afweren en beschermen op aanvallen. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse datum nog te bepalen bij voldoende inschrijvingen

A A N T A L U R E N 4 uur (8.30 uur - 12.00 uur)

P R I J S 52 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 14

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 68: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 68

Verwerking van operationele politionele informatie door het Calog personeel - NIEUW

D O E LS T E LL I N G De wet van 31 juli 2020 – Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie stelt dat Calog personeelsleden die een bijdrage leveren bij de uitvoering van taken van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie en in het bijzonder aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals vermeld onder het hoofdstuk informatiebeheer in de WPA, een opleiding dienen te volgen met als doel te beschikken over de vereiste kennis en richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van deze opdrachten en de gepaste verwerkingen. Op het einde van deze opleiding heb je kennis gekregen van het wettelijk kader, de reikwijdte van de wetgeving, de concepten en principes van gegevensbescherming, de impact, de repercussies van deze wetgeving op het dagelijkse werk en de plaats als lid van het CALog-personeel voor wat betreft de missies, de verantwoordelijkheid en de rol in de verwerking van politie-informatie.

D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Lid zijn van het Calogkader van de Geïntegreerde Politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA7485

M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, groepsdiscussie, gevalstudie, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel en heeft een overall bij.

I N H O U D

• Het wettelijk en regelgevend kader.

• De betrokkenen en de rol en missies van de DPO.

• De verschillende soorten databanken.

• Verwerkingsvoorwaarden door CALog-medewerkers.

• De voorwaarden en modaliteiten voor legitieme toegang tot databanken en het gebruik van de reden voor raadpleging.

• Aandachtspunten bij normaal gebruik.

• Datalek en beveiligingsincident.

• Het COC. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 16 november 2021 PZ Aarschot, Demervallei 6, 3200 Aarschot 26 oktober 2021

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] maximum inschrijvingen per sessie: 25

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 69: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 69

Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel

D O E LS T E LL I N G Je verwerft kennis in de organisatie van een lokale politiezone. Je hebt inzicht in de politionele kaders en hun bevoegdheden. Je kent de meest voorkomende juridische begrippen en begrijpt het politionele vakjargon. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Alle calog personeelsleden. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. EDA5028 M E T H O D E E N LE E R M I D D E L E N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Het logistiek kader, als component van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog).

• Politiekaders en bevoegdheden.

• Functionaliteiten van een lokaal politiekorps.

• Juridische begrippen en vakjargon politie (proces-verbaal, verhoor en Salduz, kantschrift, slachtoffer en getuige, dader of verdachte, klacht of aangifte, betekening, intrekking, in beslag nemen, vrijheidsberoving, …).

• Organisatie en werking van de lokale politie (algemeenheden en filosofie, beleidsmatige werking opgenomen in ZVP (LPI), Community Policing, Politiecollege en politieraad, …).

• Functiegroep (logistiek, economaat & technische steun) binnen de lokale politiezone. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse voorjaar 2022

A A N T A L U R E N 8 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 104 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] minimum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 70: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 70

Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel

D O E LS T E LL I N G Je verwerft de basiskennis om zelfstandig een artikel uit het strafwetboek te analyseren. Je kan veel voorkomende misdrijven analyseren. Je kan de bestanddelen van een misdrijf bepalen en de omstandigheden van aard de toepassing van de wet te veranderen herkennen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Alle calog personeelsleden. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. De cursisten hebben een recente uitgave van het SWB mee naar de opleiding. EDA5533 M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Het gebruik van het strafwetboek.

• De soorten misdrijven en hun bestraffing.

• Begrippen: strafbare poging, het misdrijf en de deelneming.

• De bestanddelen van een misdrijf.

• De omstandigheden van aard de toepassing van de wet te wijzigen.

• Veel voorkomende misdrijven: misdaden en wanbedrijven tegen personen en eigendommen, zedendelicten, belaging, bedreigingen, …

• Nabespreking. B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse 6 en 13 december 2021

A A N T A L U R E N 16 uur (8.30 uur - 16.15 uur)

P R I J S 208 euro

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected] minimum inschrijvingen per sessie: 20

C O N T A C T Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 71: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 71

Gemachtigd opzichter

D O E LS T E LL I N G Je wordt gemachtigd opzichter en kan het verkeer stilleggen om voetgangers in groep te laten oversteken. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Je bent minstens 18 jaar oud en je bent: vrijwilliger, leerkracht, ouder, toeristische gids of gids van jeugdbewegingen, monitor, stadwacht, … M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. I N H O U D

• Wettelijk kader.

• De plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan (regels en methoden).

• Het gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers.

• De signalisatie.

• De voorzichtigheidsregels die in acht moeten worden genomen.

• Het anticiperen op gedragingen en ook op fouten die de weggebruikers kunnen begaan.

• Beoordeling van de verkeersomstandigheden (remafstand, bijzondere problemen bij het oversteken, context van het verkeer, …).

B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding. Er wordt nagegaan of de kandidaat zijn opdracht als gemachtigd opzichter zal aankunnen.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op locatie op aanvraag

A A N T A L U R E N 3 uur volgens afspraak

P R I J S op aanvraag

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected]

C O N T A C T Marleen Van Nieuwenhove, tel. 02 456 89 23 [email protected]

Page 72: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 72

Opleidingen voor derden

D O E LS T E LL I N G Je kan in onze school terecht voor doelgerichte- en praktijkopleidingen. D O E LG R O E P E N V E R E I S T E V O O R K E N N I S Bedrijven en verenigingen. M E T H O D E E N LE E R M I D D E LE N Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. I N H O U D

• Ladingzekering voor vrachtvervoer.

• Opleiding tachograaf voor transportbedrijven.

• Diverse rijopleidingen.

• Wegcode voor senioren.

• Klantgerichtheid, onthaal, conflict reducerend communiceren.

• Diversiteit, deontologie, multi-culturaliteit.

• Agent en Officier van Gerechtelijke politie (voor bijzondere bevoegdheden). B E O O R D E LI N G S W I J Z E Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

P LA A T S E N D A T A PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op locatie op aanvraag

A A N T A L U R E N volgens afspraak

P R I J S op aanvraag

I N S C H R I J V E N online: www.pivo.be e-mail: [email protected]

C O N T A C T Bart Vergauwen, tel. 02-456 89 41 [email protected] Christel Kerckhoven, tel. 02-454 82 78 [email protected]

Page 73: Najaar 2021

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 78 of [email protected] 73

Inschrijvingsformulier Politieschool

G E G E V E N S

Korps/dienst:___________________________________

Ondernemingsnummer:___________________________

H R M /V O R M I N G S V E R A N T W O O R D E LI J K E

Naam en voornaam:______________________________

GE G E V E N S

Straat en nummer:_______________________________

Tel: _______________________ Fax:________________

OP LE I D I N G E N

GE G E V E N S

Postcode en gemeente:___________________________

Vormingsverantwoordelijke

E-mail:_________________________________________

C U R S I S T

Naam en voornaam:______________________________

Functie:________________________________________

Cursist

Geboorteplaats:_________________________________

Graad:_________________________________________

Stamnummer:___________________________________

Geboortedatum:_________________________________

E-mail:_________________________________________

Tel privé (vrijblijvend):____________________________

F A C T U R A T I E A D R E S :

Korps/dienst:___________________________________

Ondernemingsnummer:___________________________

Straat en nummer:_______________________________

Postcode en gemeente:___________________________

I N S C H R I J V I N G

Cursus:________________________________________ Cursus:________________________________________

Eerste lesdag:___________________________________ Eerste lesdag:___________________________________

Locatie:________________________________________ Locatie:________________________________________

Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen na ontvangst van de factuur. De ondertekenaar van deze inschrijving verklaart dat de belanghebbende deelnemer in opdracht van zijn werkgever deelneemt aan de bovenstaande opleiding of training. De ondertekenaar verklaart eveneens dat hij voor deze opleiding of training voor de belanghebbende deelnemer een passende (arbeids)ongevallenverzekering heeft uitgenomen. De ondertekenaar verleent afstand van verhaal en/of doet het nodige bij zijn (arbeids)ongevallenverzekeraar om een afstand van verhaal te bekomen (kwaadwilligheid en opzet uitgezonderd) ten voordele van het PIVO Provincie Vlaams-Brabant) bij gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van en tijdens het deelnemen aan de opleiding. Let op! Inschrijvingen annuleren kan slechts tot 14 dagen voor de startdatum van de opleiding of training. Nadien wordt het volledige inschrijvingsgeld gefactureerd.

datum, handtekening, namens het korps/dienst: