Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

30
Naar een portfolio Naar een portfolio Water in Zuid- Water in Zuid- Holland Holland The continuing story The continuing story

Transcript of Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Page 1: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Naar een portfolio Water Naar een portfolio Water in Zuid-Hollandin Zuid-Holland

The continuing storyThe continuing story

Page 2: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Doel van het project WatereducatieDoel van het project Watereducatie

Leerlingen ‘waterbewust’ te maken en hen te leren over Leerlingen ‘waterbewust’ te maken en hen te leren over het water (in alle facetten) in hun directe omgeving en het water (in alle facetten) in hun directe omgeving en het gebruik ervan. Het educatieve waterprogramma het gebruik ervan. Het educatieve waterprogramma

moet er tevens voor zorgen dat leerlingen weten welke moet er tevens voor zorgen dat leerlingen weten welke instanties verantwoordelijk zijn voor en actief zijn op de instanties verantwoordelijk zijn voor en actief zijn op de

diverse aspecten van waterbeheer. Het programma diverse aspecten van waterbeheer. Het programma moet de interactie tussen jongeren en deze instanties moet de interactie tussen jongeren en deze instanties

stimuleren.stimuleren.

Page 3: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Wat vooraf ging!Wat vooraf ging!

Inventarisatie van het Inventarisatie van het bestaande materiaal bestaande materiaal in Zuid-Hollandin Zuid-Holland

The continuing storyThe continuing story

Page 4: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Wat vooraf ging!Wat vooraf ging!

Inventarisatie van het Inventarisatie van het bestaande materiaal bestaande materiaal in Zuid-Hollandin Zuid-Holland

Onderzoek naar Onderzoek naar wensen van het wensen van het onderwijsonderwijs

The continuing storyThe continuing story

P.O

- Passend bij de les- Aanbodgericht (het wordt aangeboden)- Snel + gemakkelijk in gebruik- Buiten + beleven

V.O.

- Passend bij de les / theorie- Ervaren, beleven, doen (praktisch; VMBO)- Buiten

Page 5: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Wat vooraf ging!Wat vooraf ging!

Zondag 2009Zondag 2009

Gekozen voor ontwikkeling materiaal Gekozen voor ontwikkeling materiaal SlootonderzoekSlootonderzoek

The continuing storyThe continuing story

Page 6: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Wat vooraf ging!Wat vooraf ging!

Zondag 2009Zondag 2009

Gekozen voor ontwikkeling materiaal Gekozen voor ontwikkeling materiaal SlootonderzoekSlootonderzoek

Start ontwikkeling leerlijn Water in Zuid-Start ontwikkeling leerlijn Water in Zuid-HollandHolland

The continuing storyThe continuing story

Page 7: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

En in 2011 gebeurde dit!!!!!!

Page 8: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

De Watervlo

Bezoekers-aantallenLocatie

Basisschool-leerlingen

Bezoekers open dagen

Totaal

Alblasserdam 124 79 203

Delft 363 303 666

Den Haag 661 120 781

Drechtsteden 450 200 650

Maassluis 188 39 227

Schiedam 305 130 435

Vlaardingen 509 105 614

Totaal 2600 976 3576

Page 9: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Leerlijn Water in Zuid-Leerlijn Water in Zuid-HollandHolland

20112011

Leerlijn Water

Page 10: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Thema’s;

Waterkwaliteit en kwantiteit

leerlijn

Page 11: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Thema’s;

Waterkwaliteit en kwantiteit

Aandachtsgebieden

Leven in en om het water

Watergebruik door de mens

Droge voeten

leerlijn

Page 12: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Thema’s;

Waterkwaliteit en kwantiteit

Aandachtsgebieden

Leven in en om het water

Watergebruik door de mens

Droge voeten

Verdeling in 4 niveaugroepen

kennis

vaardigheden

houding

leerlijn

Page 13: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Slootonderzoek

- Het materiaal

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

WereldWijdWater

Page 14: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Slootonderzoek

- Het materiaal

- De cd

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Page 15: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Slootonderzoek

- Het materiaal

- De cd

- Flyer

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Page 16: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Kick-off 23 mei Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Page 17: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

De waterschappen doen vol mee!!!!

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Page 18: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge VoetenUitgangspunten

aansluiten op bestaande methodes (waterkwaliteit) en kwantiteit of delen vervangen van bestaande methodesde bestaande leerlijnen waaronder die van Zuid-Hollandmeenemen bestaande producten van de waterschappen incl Excursies inhoud lesstof vertalen naar regio. In dit geval het gebied van de drie waterschappen in Zuid Holland. Bijvoorbeeld toelichten aan de hand van de belangrijke hotspots in Zuid Holland.inhoud: de gevolgen van het klimaat voor de waterkwantiteit (te nat en te droog!) en de waterveiligheid (Deltaprogramma) moeten worden meegenomen in het aanbod Bevat een duidelijke handleiding en middelen voor docent om zelf les uit te voerenBevat een praktijkgedeelte waar de leerlingen in contact komen met de expertsBevat een activiteit om de meningsvorming/keuzevaardigheid van de leerlingen te ontwikkelenWordt gebruik van de moderne digitale middelen, zoals het smartboard.Wat kunnen kinderen/huishoudens zelf doen? Waar blijft het regenwater? Welke waterschappen en gemeentes stimuleren het afkoppelen van regenpijpen, minder verharding etc?Verspreiding ook via andere kanalen dan NME’s zoals: watereducatie.nl, wikiwijs, waterschapspagina’s, (en waar nog meer informatie gehaald wordt door leraren)zichtbaarheid van de waterschappen in lesprogramma met eigen gebied/projecten, naamvermelding en logo's

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

meenemen bestaande producten van de waterschappen incl Excursies

de gevolgen van het klimaat voor de waterkwantiteit (te nat en te droog!) en de waterveiligheid (Deltaprogramma) moeten worden meegenomen

Bevat een activiteit om de meningsvorming/keuzevaardigheid van de leerlingen te ontwikkelen

Page 19: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

- het ontwikkelen van een opdracht aan de leerlingen om voor een waterprobleem een oplossing te bedenken

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Page 20: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

- het ontwikkelen van een opdracht aan de leerlingen om voor een waterprobleem een oplossing te bedenken

- (inter)actief lesmateriaal met een rollenspel over de tegengestelde belangen die er zijn.

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Page 21: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

- het ontwikkelen van een opdracht aan de leerlingen om voor een waterprobleem een oplossing te bedenken

- (inter)actief lesmateriaal met een rollenspel over de tegengestelde belangen die er zijn.

- opdrachten laten uitvoeren waarbij ze nadenken over de toekomst van ZH, het leven in de badkuip,

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Page 22: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

- het ontwikkelen van een opdracht aan de leerlingen om voor een waterprobleem een oplossing te bedenken

- (inter)actief lesmateriaal met een rollenspel over de tegengestelde belangen die er zijn.

- opdrachten laten uitvoeren waarbij ze nadenken over de toekomst van ZH, het leven in de badkuip,

- het inpassen van het bestaande lespakket "Droppie als dijkwacht" met

ondersteuning van een dijkinspecteur.

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Page 23: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Ontwikkeling Droge Voeten

- het ontwikkelen van een opdracht aan de leerlingen om voor een waterprobleem een oplossing te bedenken

- (inter)actief lesmateriaal met een rollenspel over de tegengestelde belangen die er zijn.

- opdrachten laten uitvoeren waarbij ze nadenken over de toekomst van ZH, het leven in de badkuip,

- het inpassen van het bestaande lespakket "Droppie als dijkwacht" met

ondersteuning van een dijkinspecteur.

Leerlijn

Kikkerpad

Water leeft!

Kick-off

Droge voeten

Organiseren van een eenmalig debat!

Page 24: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling

Page 25: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling- vraag; wie wil de werkgroep versterken?

Page 26: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling- vraag; wie wil de werkgroep versterken?

- Waterschappen

Page 27: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling- vraag; wie wil de werkgroep versterken?

- Waterschappen

- het Watermuseum (ex-tripleE)- vraag: Wil je nog gebruik maken van?

Page 28: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling- vraag; wie wil de werkgroep versterken?

- Waterschappen

- het Watermuseum (ex-tripleE)- vraag: Wil je nog gebruik maken van?

- Zuid-Holland werkt met water

http://zuidhollandwerktmetwater.nl/2011/water-leeft-nieuw-lesmateriaal-voor-nme-centra-in-zh/

Page 29: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking

onderling- vraag; wie wil de werkgroep versterken?

- Waterschappen

- het Watermuseum (ex-tripleE)- vraag: Wil je nog gebruik maken van?

- Zuid-Holland werkt met water- vraag; Helpen bij het

maken van een zo concreet mogelijke instructie voor water- en deltabedrijven opstellen.

http://zuidhollandwerktmetwater.nl/2011/water-leeft-nieuw-lesmateriaal-voor-nme-centra-in-zh/

Page 30: Naar een portfolio Water in Zuid-Holland The continuing story.

Samenwerking