Corporate story NVTZ

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Wat voor vereniging is NVTZ? Lees de corporate story 'toonaangevend in toezicht' en ontdek o.a. de kernwaarden van de vereniging.

Transcript of Corporate story NVTZ

 • toonaangevend

  in toezicht

 • 2

  Toonaangevend

  in toezicht

  De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een

  onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk van zorg- en

  welzijnsinstellingen. Zij staat midden in de samenleving als belangenbehartiger en

  toonaangevende partner voor de leden.

  Ze voert onderzoek uit, ontwikkelt publicaties en neemt het voortouw in discussies over

  governance en modern toezichthouderschap. Waar nodig neemt de NVTZ standpunten in

  over de beloning van bestuurders en toezichthouders, gedragsregels en een moreel

  kompas, transparant functioneren en het afleggen van maatschappelijke verantwoording.

  De NVTZ zoekt actief samenwerking en afstemming met alle relevante spelers in het veld

  van zorg en welzijn.

 • 3

  De NVTZ :

  maakt zich sterk voor

  verantwoordelijk intern toezicht ten bate van goede zorg;

  is toonaangevend en actief in het maatschappelijke debat over

  governance en modern toezicht;

  groeit en is met 4000 leden uit alle sectoren van zorg en welzijn de grootste

  vereniging van en voor interne toezichthouders in Nederland.

 • 4

  Kernelementen hierbij zijn orintatie op de bedoeling van de organisatie - waar draait het

  hier om - , het vertalen van de belangen en de ontwikkelingen van de samenleving naar de

  instelling, maar ook het uitdragen en verdedigen van de waarden van de instelling naar de

  samenleving. De leden van de NVTZ kiezen voor een profiel met ambitie, dat als ankerpunt

  kan dienen voor de verwachte uitdagingen in de nabije toekomst.

  De NVTZ toezichthouder is:

  Een toegewijde vakspecialist

  die zich voortdurend schoolt en bijschoolt in competenties die zijn gericht op het

  opvangen van en ontvankelijk zijn voor formele en informele feedback vanuit de raad

  van bestuur en de zorgorganisatie, maar ook vanuit de maatschappelijke omgeving;

  die werkt vanuit een eigen toezichtvisie en actief bijdraagt aan het formuleren en

  consistent bewaken van een gemeenschappelijke visie van bestuur en

  toezichthouders.

  die zorg draag voor een vruchtbare relatie met het bestuur;

  die voortdurend reflecteert op de gezamenlijk geformuleerde kernwaarden en

  maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

  staat voor toezicht

  met hart voor de zaak

 • 5

  Houdt toezicht op de besturing vanuit het primaire proces

  organiseert en regisseert de informatievergaring zelfstandig;

  bezoekt de werkvloer, observeert en koppelt terug in de raad van toezicht;

  reflecteert en spreekt het bestuur aan op de kwaliteit van de geleverde zorg in het

  primair proces; is de zorg veilig en sluit ze aan op de zorgbehoefte van patinten en

  clinten.

  Luistert naar de samenleving

  spreekt met verschillende stakeholders;

  draagt actief bij aan een besturingsproces dat luistert naar de (lokale) samenleving;

  ziet er op toe dat de organisatie voldoende flexibel is om op veranderingen in de

  omgeving te kunnen anticiperen;

  legt verantwoording af aan die samenleving.

  Deze themas staan centraal in de adviezen en standpunten van de NVTZ.

  De NVTZ toezichthouder

  is een aanspreekbare

  toezichthouder

  is de verbinder tussen

  organisatie en samenleving

  is betrokken op en heeft hart

  voor het primaire proces van

  de zorgorganisatie

 • 6

  en voor de belangen van

  de moderne toezichthouder..

 • 7

  De NVTZ vertaalt haar standpunten in praktische adviezen en instrumenten die de toezicht-

  houder houvast bieden. Zij faciliteert en ondersteunt haar leden met scholing, trainingen en

  een permanente helpdesk. Als belangenbehartiger van de toezichthouder draagt de NVTZ

  haar standpunten uit bij politiek, de overheid en de zorgsector. Vertegenwoordigers van de

  vereniging laten de stem van de toezichthouder horen overal waar dat bij kan dragen aan de

  versterking van het interne toezicht.

  Zo Is de NVTZ gesprekspartner van de ministeries bijvoorbeeld in de discussie over

  ordening en governance in met maatschappelijk middenveld, waaronder zorgorganisaties.

  Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is overleg om het ontwikkelde richtsnoer toezicht

  op kwaliteit en veiligheid ook tot toetsingskader van de IGZ te maken. Samen met de

  patinten- en clintenorgansiaties worden regionale bijeenkomsten georganiseerd met als

  thema governance en (mede)zeggenschap.

  Publicaties en instrumenten

  Profiel toezichthouder zorg en welzijn 2.0.2.0

  Gids evaluatie raden van toezicht

  Pijlers voor een moreel kompas van het interne toezicht

  Richtsnoer toezicht op kwaliteit en veiligheid ( in voorbereiding)

  Richtsnoer toezicht bij calamiteiten (in voorbereiding)

 • 8

  De NVTZ Academie biedt de toezichthouder een uitgebreid scholingsprogramma, waarbij

  niet alleen aandacht wordt besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde, de

  soft skills.

  Als regiepartner van de NVTZ geeft Avicienna Academie voor Leiderschap samen met de

  NVTZ de academie inhoudelijk en organisatorisch vorm. De Academie werkt samen met de

  NVTZ kennispartners, organisaties en experts die hun kennis en ervaring inbrengen in

  workshops en leergangen. Een redactieraad , waarin NVTZ leden zitting hebben, denkt mee

  over de te ontwikkelen opleidingen en monitort de kwaliteit.

  De Academie biedt een scholingsprogramma voor de beginnende toezichthouder, de

  ervaren toezichthouder en de meester toezichthouder. Ook wordt aandacht besteed aan

  de toezichthouders van de toekomst met een leergang voor de toezichthouder in sp.

  Daarnaast is er de mogelijkheid van in company training en begeleiding bij de evaluatie van

  de raad van toezicht.

  Voor het programma van de academie www.nvtz.nl/ nvtz academie/programma.

  De NVTZ Academie biedt

  professionele scholing en training

 • 9

  Niet alleen kennis,

  ook kunde.

  Kwaliteit en veiligheid

  voor toezichthouders

  Weten wat er speelt:

  Interviewvaardigheden

  Soft signals: professioneel

  kritisch toezicht houden

 • 10

  De NVTZ is een vereniging voor en door leden. Haar standpunten bepaalt zij in overleg met

  de leden. Daarnaast is er overleg met o.a. patintenorganisaties, branches , andere

  toezichthouderverenigingen en de NVZD. De NVTZ heeft kennispartners , waaronder

  wetenschappelijke instellingen en organisaties met specifieke kennis van zorg en toezicht.

  Leden nemen zitting in de wetenschappelijke adviesraad , commissies en werkgroepen.

  Hier worden adviezen en instrumenten voorbereid. In werkvelden gaan leden zelf aan de

  slag met onderwerpen specifiek voor de sector.

  Regionale bijeenkomsten bieden een netwerkplatform voor de toezichthouders in

  een regio. In sectorbijeenkomsten worden actuele onderwerpen voor de sector

  geagendeerd. Op de ledenvergaderingen, die twee maal per jaar plaatsvinden, wordt ruim

  tijd ingeruimd voor actuele onderwerpen met prikkelende sprekers en discussie, naast de

  formele agenda. Digitale platforms en discussiegroepen bieden aan de leden onderling de

  mogelijkheid tot uitwisseling van best practices en intervisie.

  De digitale nieuwsbrief informeert de leden over alle verenigingsactiviteiten.

  Het kwartaalblad Lucide houdt de leden op de hoogte van de actualiteit en de

  ontwikkelingen in besturen en toezicht houden. Voor de leden gratis. Hieraan is verbonden

  www.lucide.info een community waar toezichthouders, bestuurders en stakeholders

  dialoog voeren over bestuur en toezicht. Via het webportal www.nvtz.nl worden

  ledenpeilingen gehouden. Hier vindt u tevens informatie over alle activiteiten van de NVTZ.

  Een podium

  voor toezichthouders:

  intervisie, meningen en debat

 • 11

  NVTZ communiceert met haar leden en stakeholders door

  Discussieplatforms en Ledenpeilingen

  Regionale en sectorale bijeenkomsten

  Expertmeetings en online communities

  Magazine voor opinie en discussie

 • 12

  U kunt nog lid worden!

  www.nvtz.nl / lid worden De NVTZ kent een collectief lidmaatschap voor de hele raad van toezicht voor 1400,- per jaar. Voor kleine organisaties is het tarief 900,= per jaarLees meer en bekijk ook de mogelijkheden voor een individueel lidmaatschap op www.nvtz.nl/ lid worden. Aanmelden kan hier ook. Bestuur NVTZ Mevrouw M.A.J. Jager Wltgens: voorzitter tot 1 november 2013 De heer H.J. Dannenberg, voorzitter vanaf 1 november 2013 De heer mr. T. van den Akker: vice-voorzitter en De heer H.C. Fienieg MBA: secretaris De heer P. Vos: lid De heer J. Wilkes RA: penningmeester Mevrouw Prof. dr. Cordula Wagner: lid

  Bureau NVTZ Telefoon: 030 - 737 00 85 Bereikbaar maandag tot met donderdag: 9.00 - 16.00 uur Email bureau: [email protected] Bezoekadres: Churchilllaan 11, etage 12 3527 GV Utrecht Postadres: Postbus 30512 3503 AH Utrecht